İşlem Tablosu Programlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
4
A+
A-

Vba Penceresi İle Çalışma

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşlem Tablosu Programlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Vba Penceresi İle Çalışma

1. Soru

VBA nedir? Açıklayınız.

Cevap

VBA, Visual Basic for Applications (Uygulamalar için Microsoft Visual Basic) kelimelerinin baş harfleri kullanılarak kısa yazılmasıdır. En basit anlamda, tekrarlanan işlemleri otomatikleştirmeyi sağlayan kod parçacıkları yazma, düzenleme ve geliştirme ortamı sunan bir platformdur.


2. Soru

Geliştirici sekmesi nedir?

Cevap

Geliştirici sekmesi, makroları yaratabilmek ve programlama ortamına geçiş yapabilmek için MS Excel ile birlikte gelen özelliklerden birisidir.


3. Soru

Kod menüsünün butonları hangileridir?

Cevap

Kod menüsünün butonları, Visual Basic, Makrolar, Makro Kaydet, Göreli Başvuruları Kullan ve Makro güvenliğidir.


4. Soru

Eklentiler menüsünün iki alt başlığı Eklentiler ve COM Eklentileridir. Çoğu eklenti üç farklı tür altında kategorilere ayrılabilir. Bunlar hangileridir?

Cevap

Bunlar;

  • Excel eklentileri
  • Karşıdan yüklenebilir eklentiler
  • Özel eklentiler

5. Soru

Excel eklentileri hangileridir? Açıklayınız.

Cevap

Excel eklentileri:    Bunlar tipik olarak Excel eklentisi (.xlam), Excel 97-2003 eklentisi (.xla) veya DLL eklentisi (.xll) dosyalarını içerir veya otomasyon eklentileridir. Çözücü ve Çözümleme Araç Takımı gibi bazı Excel eklentileri MS Excel’i veya Microsoft Office’i yüklemenizden sonra kullanılabilir. Bu eklentileri kullanmak için etkinleştirilmesi yeterlidir.


6. Soru

Özel eklentiler hangileridir? Açıklayınız.

Cevap

Özel eklentiler: Geliştiriciler ve çözüm sağlayıcılar genellikle özel COM eklentisi, otomasyon eklentileri, VBA eklentileri ve XLL eklentileri tasarlar. Bunları kullanabilmek için yüklenmesi gerekir.


7. Soru

MS Visual Basic nedir, tanımlayınız.

Cevap

MS Visual Basic, Nesneye Dayalı bir programlama ortamıdır. Yazılan program kodunun çalışması için ilgili nesneye bir eylem uygulanmalıdır.


8. Soru

XML menüsü ne için ve nasıl kullanılır? Açıklayınız.

Cevap

XML (Extensible Markup Language – Genişletilebilir İşaretleme Dili), verilerin yapılarını bilinen biçimlere dönüştürerek, diğer uygulamalar ile uyumlu veriler oluşturmak için kullanılır. MS Excel sayfasında bulunan verilerin bilinen biçimlere uygun olarak işaretlenmesi ile XLM biçimine sahip XML dosyaları oluşturulur. XML biçimine dönüştürülmüş veriler, farklı uygulama yazılımları tarafından rahatlıkla kullanılabilirler.


9. Soru

Değiştir menüsü ne için ve nasıl kullanılır?

Cevap

Değiştir menüsünün tek sekmesi, Belge Bölmesi sekmesidir. Tıklandığında açılan pencere ile özel şablonlar belirlenebilir (URL, UNC, URN vb.) ve belge bilgileri bölmesinin ayarları değiştirilebilir. Resim 3.7 bu pencereyi göstermektedir. İstenildiğinde, belge açılırken veya ilk kez kaydedilirken her zaman Belge Bilgileri Bölmesinin gösterilmesi için alt tarafta bulunan bir işaretleme kutusunun seçilmesi gerekir.


10. Soru

MS Visual Basic programlama ortamının temeli olan Basic (Basit) programlama dili kaç yılında hangi amaç için geliştirilmiştir?

Cevap

MS Visual Basic programlama ortamının temeli olan Basic (Basit) programlama dili, adından da anlaşılabileceği gibi kolay bir programlama dilidir. 1964 yılında ABD’de ortaya çıkan programlama dili, amatör kullanıcılar ve hobi kullanıcılarına hizmet vermek amacıyla geliştirilmiştir.


11. Soru

MS Excel programında, Geliştirici sekmesinden Visual Basic tıklanarak açılan VBA ortamı, farklı pencerelerden ve menülerden oluşmaktadır. Basit etkileşimli makrolar yaratmak için kullanılacak pencere ve menüler hangileridir?

Cevap

Basit etkileşimli makrolar yaratmak için kullanılacak pencere ve menüler, Proje Penceresi (Project Window), Özellikler Penceresi (Properties Window), Araç Çubuğu (Toolbox), Nesne Tarayıcısı (Object Browser) gibi pencereler ve Görünüm (View), Ekle (Insert), Çalıştır (Run) gibi menülerdir. Kod (Code) penceresi ise Proje Penceresinde yer alan tüm nesneler için ayrı ayrı kodlar yazmayı sağlayan pencereler bütünüdür.


12. Soru

Ekle (insert) menüsü ne için ve nasıl kullanılır? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap

Bilindiği gibi tüm Microsoft ürünlerinde Ekle menüsü, üzerinde çalışılan uygulama sayfasına farklı nesneler eklemek için kullanılır. MS Word ile yazılan bir dosyaya resim eklenmesi istendiğinde Ekle menüsünün kullanımı buna örnektir. VBA ortamında da Ekle Menüsü, ortama bir Prosedür (Procedure), Kullanıcı Formu (UserForm), Modül (Module) ya da Sınıf Modülü (Class Module) eklemek için kullanılır. VBA ortamına farklı bir dosya eklenmek istendiğinde de Ekle Menüsünden faydalanılır. Resim 3.15 Ekle menüsünü göstermektedir.


13. Soru

Çalıştır Menüsü ne için ve nasıl kullanılır? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap

VBA ortamı için Tasarım Zamanı ve Çalışma Zamanı olmak üzere iki farklı zamandan bahsedilebileceğine değinilmiştir. Tasarım Zamanı gerekli nesnelerin oluşturulduğu ve nesnelere eylemler uygulanınca yapılması gerekenlerin tanımlandığı kodların yazıldığı zamandır. Bu zamanda program oluşturulur ve otomasyon sağlanır. Programın çalışması içinse Çalışma Zamanına geçmek gereklidir. Bu zaman içerisinde nesneye eylem uygulanarak yazılan kodların belirlenen işlemleri gerçekleştirmesi sağlanır. Tasarım zamanında yapılan tüm işlemler, çalışma zamanında geçerlilik kazanır. Resim 3.16’da görülen Çalıştır menüsü alt başlıkları ile çalışma zamanına geçiş (Run Sub/User Form), gerekli durumlarda programa mola vermek için kısa süreli durdurma (Break), programı tamamen sonlandırma (Reset) ve gerekli durumda tasarım zamanına (Design Mode) geçiş için kullanılan seçenekleri sağlar.


14. Soru

Araç çubuğu (Toolbox) ne için ve nasıl kullanılır?

Cevap

Araç çubuğu, sadece projeye bir kullanıcı formu eklendiğinde açılan bir penceredir. Bu pencereyi, MS Excel ana ekranında kullandığımız Geliştirici sekmesinin Denetim Menüsü, Ekle butonuna benzetmek mümkündür. Hatırlanacak olursa, ekle butonu tıklandığı zaman, MS Excel’de aktif bulunan sayfa üzerine nesneler eklenebilir. Aynı şekilde, projede bir kullanıcı formu tanımlandığında aktif hâle gelen Araç Çubuğu da form üzerine eklenecek nesneleri barındırmaktadır. Kontroller (Controls) olarak adlandırılan nesnelere gerektiği durumlarda yenilerini eklemek de mümkündür. Nesnelerin altında bulunan boş alana sağ tıklayarak Ek Kontroller (Additional Controls) seçilerek açılan pencere sayesinde istenilen nesnenin görüntülenmesi ya da görünümden çıkarılması sağlanabilmektedir. Kullanıcı formu üzerine eklenen nesne veya nesneler, kendi özellikleri ile birlikte gelmektedirler. Nesnenin adı ve 1’den başlayarak sayısı İsim özelliğine atanır. Kullanıcı isterse bu özelliği tasarım zamanında değiştirebilir. Form üzerinde nesneyi seçmek için üzerinde tek tıklamak yeterlidir. Nesnenin etrafında çıkan sekiz adet nokta ile boyutlandırma da fare ile yapılabilmektedir.


15. Soru

Çalıştır (Run) menüsü ne için ve nasıl kullanılır? Açıklayınız.

Cevap

VBA ortamı için Tasarım Zamanı ve Çalışma Zamanı olmak üzere iki farklı zamandan bahsedilebileceğine değinilmiştir. Tasarım Zamanı gerekli nesnelerin oluşturulduğu ve nesnelere eylemler uygulanınca yapılması gerekenlerin tanımlandığı kodların yazıldığı zamandır. Bu zamanda program oluşturulur ve otomasyon sağlanır. Programın çalışması içinse Çalışma Zamanına geçmek gereklidir. Bu zaman içerisinde nesneye eylem uygulanarak yazılan kodların belirlenen işlemleri gerçekleştirmesi sağlanır. Tasarım zamanında yapılan tüm işlemler, çalışma zamanında geçerlilik kazanır. Resim 3.16’da görülen Çalıştır menüsü alt başlıkları ile çalışma zamanına geçiş (Run Sub/User Form), gerekli durumlarda programa mola vermek için kısa süreli durdurma (Break), programı tamamen sonlandırma (Reset) ve gerekli durumda tasarım zamanına (Design Mode) geçiş için kullanılan seçenekleri sağlar.


16. Soru

Virüslerden en çok etkilenen kod parçacıkları nelerdir?

Cevap

Virüslerden en çok etkilenen kod parçacıkları makrolardır.


17. Soru

Virüslerden etkilenen makroların güvenliğini sağlamak için neler yapılabilir?

Cevap

Virüslerden en çok etkilenen kod parçacıkları olan makroların güvenlik ayarlarını değiştirmek için, Makro Güvenliği butonundan yararlanılır. Bu buton tıklandığında Güven Merkezi penceresi açılarak Makro Ayarlarına erişim sağlanır.

Güvenliğin sağlanması için gerekli durumlara göre, Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak, Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak, Dijital olarak imzalanmış makrolar dışında tüm makroları devre dışı bırak ve Tüm makroları etkinleştir seçeneklerinden bir tanesi seçilebilir. Geliştirici makro ayarlarında, VBA projesi nesne modeli erişimine güven seçeneği işaretlenebilir.


18. Soru

Boş bir sayfa ile açılan MS Excel programında, varsayılan sekmeler olarak, hangi sekmeler görüntülenir?

Cevap

Boş bir sayfa ile açılan MS Excel programında, varsayılan sekmeler olarak, DOSYA, GİRİŞ, EKLE, SAYFA DÜZENİ, FORMÜLLER, VERİ, GÖZDEN GEÇİR ve GÖRÜNÜM sekmeleri görüntülenir.


19. Soru

Geliştirici sekmesinin alt başlıkları nelerdir?

Cevap

Kod, Eklentiler, Denetimler, XML ve Değiştir menüleri sekmenin alt başlıklarıdır.


20. Soru

Kod menüsünde bulunan makro kaydet butonu ne işe yarar? Açıklayınız.

Cevap

Makro Kaydet butonu, makro oluşturmak ve yapılacak işlemleri tanımlamak için yardımcı görevi görür. Açılan pencere yardımıyla Makro Adı, Makroyu devreye sokmak için kullanılacak klavye kısayol tuş takımı, makronun saklanacağı dizin ve makro ile ilgili açıklamanın kaydedebileceği bir alan sağlar. Makro kaydet penceresinde gerekli bilgiler doldurulduktan sonra, makro kaydedilmeye başlanır. Bu sırada gerçekleştirilen tüm işlemler, MS Excel tarafından kayıt altına alınır. Makro Kaydet butonu, kayıt esnasında yerini Kaydı Durdur butonuna bırakır. İşlemleri tamamlayıp kayıt durdurulduğunda ise makro belirlenen Makro Adı ile tekrar çağrılmaya hazırdır. Sayfada bulunan her şeyi temizleyerek kaydedilen makroyu, Makro butonundan adı ile seçerek işleme sokulduğunda, kayıt ederken yapılan işlemlerin tamamının yeniden gerçekleştirildiği görülecektir.


1. Soru

VBA nedir? Açıklayınız.

Cevap

VBA, Visual Basic for Applications (Uygulamalar için Microsoft Visual Basic) kelimelerinin baş harfleri kullanılarak kısa yazılmasıdır. En basit anlamda, tekrarlanan işlemleri otomatikleştirmeyi sağlayan kod parçacıkları yazma, düzenleme ve geliştirme ortamı sunan bir platformdur.

2. Soru

Geliştirici sekmesi nedir?

Cevap

Geliştirici sekmesi, makroları yaratabilmek ve programlama ortamına geçiş yapabilmek için MS Excel ile birlikte gelen özelliklerden birisidir.

3. Soru

Kod menüsünün butonları hangileridir?

Cevap

Kod menüsünün butonları, Visual Basic, Makrolar, Makro Kaydet, Göreli Başvuruları Kullan ve Makro güvenliğidir.

4. Soru

Eklentiler menüsünün iki alt başlığı Eklentiler ve COM Eklentileridir. Çoğu eklenti üç farklı tür altında kategorilere ayrılabilir. Bunlar hangileridir?

Cevap

Bunlar;

  • Excel eklentileri
  • Karşıdan yüklenebilir eklentiler
  • Özel eklentiler
5. Soru

Excel eklentileri hangileridir? Açıklayınız.

Cevap

Excel eklentileri:    Bunlar tipik olarak Excel eklentisi (.xlam), Excel 97-2003 eklentisi (.xla) veya DLL eklentisi (.xll) dosyalarını içerir veya otomasyon eklentileridir. Çözücü ve Çözümleme Araç Takımı gibi bazı Excel eklentileri MS Excel’i veya Microsoft Office’i yüklemenizden sonra kullanılabilir. Bu eklentileri kullanmak için etkinleştirilmesi yeterlidir.

6. Soru

Özel eklentiler hangileridir? Açıklayınız.

Cevap

Özel eklentiler: Geliştiriciler ve çözüm sağlayıcılar genellikle özel COM eklentisi, otomasyon eklentileri, VBA eklentileri ve XLL eklentileri tasarlar. Bunları kullanabilmek için yüklenmesi gerekir.

7. Soru

MS Visual Basic nedir, tanımlayınız.

Cevap

MS Visual Basic, Nesneye Dayalı bir programlama ortamıdır. Yazılan program kodunun çalışması için ilgili nesneye bir eylem uygulanmalıdır.

8. Soru

XML menüsü ne için ve nasıl kullanılır? Açıklayınız.

Cevap

XML (Extensible Markup Language – Genişletilebilir İşaretleme Dili), verilerin yapılarını bilinen biçimlere dönüştürerek, diğer uygulamalar ile uyumlu veriler oluşturmak için kullanılır. MS Excel sayfasında bulunan verilerin bilinen biçimlere uygun olarak işaretlenmesi ile XLM biçimine sahip XML dosyaları oluşturulur. XML biçimine dönüştürülmüş veriler, farklı uygulama yazılımları tarafından rahatlıkla kullanılabilirler.

9. Soru

Değiştir menüsü ne için ve nasıl kullanılır?

Cevap

Değiştir menüsünün tek sekmesi, Belge Bölmesi sekmesidir. Tıklandığında açılan pencere ile özel şablonlar belirlenebilir (URL, UNC, URN vb.) ve belge bilgileri bölmesinin ayarları değiştirilebilir. Resim 3.7 bu pencereyi göstermektedir. İstenildiğinde, belge açılırken veya ilk kez kaydedilirken her zaman Belge Bilgileri Bölmesinin gösterilmesi için alt tarafta bulunan bir işaretleme kutusunun seçilmesi gerekir.

10. Soru

MS Visual Basic programlama ortamının temeli olan Basic (Basit) programlama dili kaç yılında hangi amaç için geliştirilmiştir?

Cevap

MS Visual Basic programlama ortamının temeli olan Basic (Basit) programlama dili, adından da anlaşılabileceği gibi kolay bir programlama dilidir. 1964 yılında ABD’de ortaya çıkan programlama dili, amatör kullanıcılar ve hobi kullanıcılarına hizmet vermek amacıyla geliştirilmiştir.

11. Soru

MS Excel programında, Geliştirici sekmesinden Visual Basic tıklanarak açılan VBA ortamı, farklı pencerelerden ve menülerden oluşmaktadır. Basit etkileşimli makrolar yaratmak için kullanılacak pencere ve menüler hangileridir?

Cevap

Basit etkileşimli makrolar yaratmak için kullanılacak pencere ve menüler, Proje Penceresi (Project Window), Özellikler Penceresi (Properties Window), Araç Çubuğu (Toolbox), Nesne Tarayıcısı (Object Browser) gibi pencereler ve Görünüm (View), Ekle (Insert), Çalıştır (Run) gibi menülerdir. Kod (Code) penceresi ise Proje Penceresinde yer alan tüm nesneler için ayrı ayrı kodlar yazmayı sağlayan pencereler bütünüdür.

12. Soru

Ekle (insert) menüsü ne için ve nasıl kullanılır? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap

Bilindiği gibi tüm Microsoft ürünlerinde Ekle menüsü, üzerinde çalışılan uygulama sayfasına farklı nesneler eklemek için kullanılır. MS Word ile yazılan bir dosyaya resim eklenmesi istendiğinde Ekle menüsünün kullanımı buna örnektir. VBA ortamında da Ekle Menüsü, ortama bir Prosedür (Procedure), Kullanıcı Formu (UserForm), Modül (Module) ya da Sınıf Modülü (Class Module) eklemek için kullanılır. VBA ortamına farklı bir dosya eklenmek istendiğinde de Ekle Menüsünden faydalanılır. Resim 3.15 Ekle menüsünü göstermektedir.

13. Soru

Çalıştır Menüsü ne için ve nasıl kullanılır? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap

VBA ortamı için Tasarım Zamanı ve Çalışma Zamanı olmak üzere iki farklı zamandan bahsedilebileceğine değinilmiştir. Tasarım Zamanı gerekli nesnelerin oluşturulduğu ve nesnelere eylemler uygulanınca yapılması gerekenlerin tanımlandığı kodların yazıldığı zamandır. Bu zamanda program oluşturulur ve otomasyon sağlanır. Programın çalışması içinse Çalışma Zamanına geçmek gereklidir. Bu zaman içerisinde nesneye eylem uygulanarak yazılan kodların belirlenen işlemleri gerçekleştirmesi sağlanır. Tasarım zamanında yapılan tüm işlemler, çalışma zamanında geçerlilik kazanır. Resim 3.16’da görülen Çalıştır menüsü alt başlıkları ile çalışma zamanına geçiş (Run Sub/User Form), gerekli durumlarda programa mola vermek için kısa süreli durdurma (Break), programı tamamen sonlandırma (Reset) ve gerekli durumda tasarım zamanına (Design Mode) geçiş için kullanılan seçenekleri sağlar.

14. Soru

Araç çubuğu (Toolbox) ne için ve nasıl kullanılır?

Cevap

Araç çubuğu, sadece projeye bir kullanıcı formu eklendiğinde açılan bir penceredir. Bu pencereyi, MS Excel ana ekranında kullandığımız Geliştirici sekmesinin Denetim Menüsü, Ekle butonuna benzetmek mümkündür. Hatırlanacak olursa, ekle butonu tıklandığı zaman, MS Excel’de aktif bulunan sayfa üzerine nesneler eklenebilir. Aynı şekilde, projede bir kullanıcı formu tanımlandığında aktif hâle gelen Araç Çubuğu da form üzerine eklenecek nesneleri barındırmaktadır. Kontroller (Controls) olarak adlandırılan nesnelere gerektiği durumlarda yenilerini eklemek de mümkündür. Nesnelerin altında bulunan boş alana sağ tıklayarak Ek Kontroller (Additional Controls) seçilerek açılan pencere sayesinde istenilen nesnenin görüntülenmesi ya da görünümden çıkarılması sağlanabilmektedir. Kullanıcı formu üzerine eklenen nesne veya nesneler, kendi özellikleri ile birlikte gelmektedirler. Nesnenin adı ve 1’den başlayarak sayısı İsim özelliğine atanır. Kullanıcı isterse bu özelliği tasarım zamanında değiştirebilir. Form üzerinde nesneyi seçmek için üzerinde tek tıklamak yeterlidir. Nesnenin etrafında çıkan sekiz adet nokta ile boyutlandırma da fare ile yapılabilmektedir.

15. Soru

Çalıştır (Run) menüsü ne için ve nasıl kullanılır? Açıklayınız.

Cevap

VBA ortamı için Tasarım Zamanı ve Çalışma Zamanı olmak üzere iki farklı zamandan bahsedilebileceğine değinilmiştir. Tasarım Zamanı gerekli nesnelerin oluşturulduğu ve nesnelere eylemler uygulanınca yapılması gerekenlerin tanımlandığı kodların yazıldığı zamandır. Bu zamanda program oluşturulur ve otomasyon sağlanır. Programın çalışması içinse Çalışma Zamanına geçmek gereklidir. Bu zaman içerisinde nesneye eylem uygulanarak yazılan kodların belirlenen işlemleri gerçekleştirmesi sağlanır. Tasarım zamanında yapılan tüm işlemler, çalışma zamanında geçerlilik kazanır. Resim 3.16’da görülen Çalıştır menüsü alt başlıkları ile çalışma zamanına geçiş (Run Sub/User Form), gerekli durumlarda programa mola vermek için kısa süreli durdurma (Break), programı tamamen sonlandırma (Reset) ve gerekli durumda tasarım zamanına (Design Mode) geçiş için kullanılan seçenekleri sağlar.

16. Soru

Virüslerden en çok etkilenen kod parçacıkları nelerdir?

Cevap

Virüslerden en çok etkilenen kod parçacıkları makrolardır.

17. Soru

Virüslerden etkilenen makroların güvenliğini sağlamak için neler yapılabilir?

Cevap

Virüslerden en çok etkilenen kod parçacıkları olan makroların güvenlik ayarlarını değiştirmek için, Makro Güvenliği butonundan yararlanılır. Bu buton tıklandığında Güven Merkezi penceresi açılarak Makro Ayarlarına erişim sağlanır.

Güvenliğin sağlanması için gerekli durumlara göre, Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak, Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak, Dijital olarak imzalanmış makrolar dışında tüm makroları devre dışı bırak ve Tüm makroları etkinleştir seçeneklerinden bir tanesi seçilebilir. Geliştirici makro ayarlarında, VBA projesi nesne modeli erişimine güven seçeneği işaretlenebilir.

18. Soru

Boş bir sayfa ile açılan MS Excel programında, varsayılan sekmeler olarak, hangi sekmeler görüntülenir?

Cevap

Boş bir sayfa ile açılan MS Excel programında, varsayılan sekmeler olarak, DOSYA, GİRİŞ, EKLE, SAYFA DÜZENİ, FORMÜLLER, VERİ, GÖZDEN GEÇİR ve GÖRÜNÜM sekmeleri görüntülenir.

19. Soru

Geliştirici sekmesinin alt başlıkları nelerdir?

Cevap

Kod, Eklentiler, Denetimler, XML ve Değiştir menüleri sekmenin alt başlıklarıdır.

20. Soru

Kod menüsünde bulunan makro kaydet butonu ne işe yarar? Açıklayınız.

Cevap

Makro Kaydet butonu, makro oluşturmak ve yapılacak işlemleri tanımlamak için yardımcı görevi görür. Açılan pencere yardımıyla Makro Adı, Makroyu devreye sokmak için kullanılacak klavye kısayol tuş takımı, makronun saklanacağı dizin ve makro ile ilgili açıklamanın kaydedebileceği bir alan sağlar. Makro kaydet penceresinde gerekli bilgiler doldurulduktan sonra, makro kaydedilmeye başlanır. Bu sırada gerçekleştirilen tüm işlemler, MS Excel tarafından kayıt altına alınır. Makro Kaydet butonu, kayıt esnasında yerini Kaydı Durdur butonuna bırakır. İşlemleri tamamlayıp kayıt durdurulduğunda ise makro belirlenen Makro Adı ile tekrar çağrılmaya hazırdır. Sayfada bulunan her şeyi temizleyerek kaydedilen makroyu, Makro butonundan adı ile seçerek işleme sokulduğunda, kayıt ederken yapılan işlemlerin tamamının yeniden gerçekleştirildiği görülecektir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.