İşlem Tablosu Programlama Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
5
A+
A-

Makrolara Giriş

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşlem Tablosu Programlama Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Makrolara Giriş

1. Soru

Makro kullanmanın avantajları nelerdir?

Cevap

Makrolar hem basit işlemler için hem de karmaşık işlem setleri için pek çok avantaj sağlar. Bu avantajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

1-  Makro kullanımı ile her seferinde tekrar tekrar çalıştırılan programlarda kullanıcı kaynaklı hata olmasının önüne geçilir. Makro kullanılmadığı durumlarda kullanıcılar yanlış hücre seçimleri, yanlış formül kullanımı gibi birtakım hatalar yapabilmektedir. Özellikle karmaşık işlem setlerinin tekrarlanmasında kullanıcının dikkatinden kaçan hatalar olabilmektedir. Kurallara uygun hazırlanmış bir makro hatasız çalışacaktır.

2-  Makrolar zamandan kazanç sağlarlar. Kullanıcının işlem setlerini her seferinde aynı dikkatle yapabilmesi için uzun süreler harcaması gerekir. Makro kullanımında sadece makro ilk oluşturulurken süre harcanır. Harcanan süre işlem süresinden çok az daha fazladır. Sonrasında makro çalıştırılırken işlemlerin yapılma süresinden tasarruf edilmiş olur. Ayrıca uzun zamanlar alabilecek kopyala yapıştır gibi işlemler de otomatik olarak yapılacağından işlerin bitme süresi oldukça kısalacaktır.

3- Makrolar çalıştırıldığında öngörülür sonuçlar verirler, çünkü her makronun hangi işlemleri yapacağı önceden belirlenmiştir ve makro oluşturulurken, makro kaydedilmesi için en az bir kez çalıştırılmıştır.

4-  Makrolar taşınabilirler, bu nedenle çalışma kitabından bağımsız olarak bir kere yazıldıktan sonra diğer çalışma kitaplarında da kullanılabilirler. Makroların gelişip yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri bu özelliği olmuştur. Bir kez hazır- lanan makro farklı çalışma kitaplarında kullanılabildiğinden benzer işleri yapan farklı kurumlarda bile aynı makrolar çalıştırılabilmektedir.

5-  Makrolar ileri seviye programlama bilgisi gerektirmez. Genellikle makro yazabilmek için giriş seviyesinde programlama bilgisi yeterli olmaktadır. Excel programında yeterli tecrübesi olmayan kullanıcılar bile makro oluşturabilirler. Tabi gelişmiş makro yazımları için ileri seviye programlama bilgisi gerekmektedir.


2. Soru

Makroların dezavantajları nelerdir?

Cevap

Makrolar işlem tablosu programlarında pek çok avantajı beraberinde getirse de bazı dezavantajları da vardır. Makroların sunduğu işlem kolaylığı ve hızlı sonuç üretme, tekrarlanacak işler için zamandan tasarruf gibi avantajlar dikkatli kullanılmazsa ya da makrolar yanlış oluşturulursa tekrarlanacak hatalar da beraberinde gelecektir. Aşağıda makroların dezavantajları listelenmiştir:

1- Makroların çalıştırılması kayıtlı işlemlerin tekrar edilmesi demektir. Bu nedenle makrolar oluşturulurken yapılan bir hata makronun her çalıştırılmasında tekrar edecektir. Mantıksal bir tutarsızlık, hatalı seçilmiş bir hücre, göreli referanslarla çalışma gibi basit hatalar bile makrolarda çok büyük olumsuz sonuçlar olarak geri dönebilmektedir. Özellikle makrolar taşınabildiğinden taşındığı ve çalıştığı her ça- lışma kitabında aynı hata tekrarlanacaktır.

2- Makrolar değişen sürümlerde doğru çalışmayabilir. Özellikle VBA makro prog- ramlama diliyle oluşturulan makrolar güncellenen sürümlerde hiç çalışmayabilir ya da eksik veya hatalı çalışabilir. VBA dili Excel tarafından desteklenen bir dil ol- makla beraber Excel programı güncel sürümlerinde VBA dilinin bazı sürümlerini desteklemeyi bırakabilmektedir. Bu nedenle makrolar taşınırken ya da kopyalanır- ken sürümlerin aynı olmasına veya kopyalandığı sürümde çalışıp çalışmadığına bakılması gerekmektedir.


3. Soru

Excel programında karmaşık makrolar yazabilmek için ne gereklidir?

Cevap

Excel programında temel düzeyde makro yazmak çok zor olmamasına ve yazılım bilgisi gerektirmemesine rağmen karmaşık makrolar yazabilmek için ileri seviye programlama bilgi ve becerisi gerekir. Özellikle karmaşık makroların oluşturulabilmesi için kullanıcının VBA dilinde programlama tecrübesinin olması gerekmektedir.


4. Soru

Makro kopyalanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap

Excel programı tüm ortamlarda birebir aynı fonksiyonları çalıştırmayabilir veya desteklemeyebilir. Özellikle MAC, Linux gibi farklı işletim sistemleri ile bulut sisteminde çalışan Excel programları Microsoft Windows işletim sistemleri için geliştirilen Excel programıyla aynı fonksiyonları kullanmayabileceğinden makrolar kopyalanırken ve oluşturulurken dikkatli olunması gerekir.


5. Soru

İlk makro oluşturma işlemi hangi programla başlamıştır?

Cevap

İlk makro oluşturma işlemi Lotus 1-2-3 programı ile başlamış ve günümüzde kullanılan makrolara kıyasla oldukça basit makrolar oluşturulabilmiştir. Lotus 1-2-3’te kullanılan makrolar tuş hareketlerinin kaydedilip sonradan çalıştırılması esasına dayanmaktaydı. Bu yapı günümüzde kullanılan makro yapısının temel- lerini oluşturmaktadır.


6. Soru

Microsof, Excel programının yeni sürümlerinde XLM makroları yerine VBA makrolarını tercih etmesinin nedeni nedir?

Cevap

Microsoft firması Excel programında makro kullanımına XLM makrolarıyla başla- mıştır. XLM makroları kullanımı zor olmasına rağmen oldukça güçlüdür. Microsoft kullanıcıların makro oluşturma konusunda zorlanması nedeniyle daha kolay makro oluşturabilecek VBA dilini Excel in sonraki sürümlerinde kullanmaya başlamıştır.


7. Soru

Excel’de hangi yöntemlerle makro oluşturulabilir?

Cevap

Makro oluşturmak için VBA makro dili genellikle programcılar tarafından kullanılırlar. VBA ile makro oluşturmak çoğunlukla karmaşık makrolar için kullanılır ve kimi zaman ileri seviye programlama bilgisi gerektirir. VBA ile makro oluşturmak için VBA editörü kullanılır. VBA editörünün kullanımına ilişkin bilgiler ilerleyen bölümlerde verilecektir.

Makro oluşturmak için ikinci yöntem ise Excel programının sunduğu makro kayde dici kullanılarak makro oluşturulmasıdır. Makro kaydedici ile VBA kodu kullanılmasına gerek kalmadan makrolar oluşturulabilmektedir. VBA makro diline ihtiyaç duyulmadan makro hazırlanabiliyor oluşu kullanıcılar tarafından makro kaydedicinin daha çok tercih edilmesinin önemli nedenlerindendir. Makro kaydedici başlatıldığı zaman Excel de yapılan işlemler kaydedilmeye başlanır. Makro kaydetme sonlandırıldığı zaman Excel kaydedilmiş işlemleri VBA diline çevirerek makroyu kaydeder. Kaydedilen makro sonradan değiştirilebilir.

Excelde her iki yöntem de kullanılarak hem makro kaydedici hem de VBA dili kullanılarak makrolar hazırlanabilir. Bu birleştirilmiş yöntem ile makrolar daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Makro kaydedici ile kodlanması uzun sürecek işlemler kaydedildikten sonra oluşan VBA dilindeki koda VBA editörü ile müdahale edilerek gerekli eklemeler ve düzeltmeler yapılabilir. Çoğu kullanıcı için sadece makro kaydedici yeterli olsa da bazı durumlarda bu hibrit yöntem kullanılmaktadır. Makro kodu yazmak uzun ve zahmetli bir iştir. Özellikle karışık makroların yazılımı oldukça zaman alabilmektedir. Bunun yerine kullanılan bu ikili çözüm zamandan tasarruf edilmesini sağlar.


8. Soru

Makro kaydedici kullanıcının hangi hareketlerini kaydeder?

Cevap

Makro kaydedici kullanıcının yaptığı her hareketi kaydetmez. Sadece işlem içeren hareketler kaydedilir. Örneğin bir hücrenin içeriğinin değiştirilmesi kaydedilirken menüler arası gezinme veya bekleme kaydedilmez.


9. Soru

Excel makrolar nerede saklanır?

Cevap

Makro kaydedilirken sorulan sorulardan biride makronun nereye kaydedileceğidir. Excel makro saklama yeri olarak kullanıcıya üç seçenek sunmaktadır. Bunlar:

Bu Çalışma Kitabı: Oluşturulacak makro sadece ilgili çalışma kitabında kullanılacaksa bu seçenek seçilebilir. Çalışma kitabına özel olarak tanımlanmış makrolar o çalışma kitabı açıkken diğer çalışma kitapları tarafından kullanılabilirler.

Yeni Çalışma Kitabı: Bu seçenek seçildiğinde yeni bir çalışma kitabı otomatik olarak açılır ve makro yeni açılan çalışma kitabında kaydedilir.

Kişisel Makro Çalışma Kitabı: Excel tarafından özel olarak makro kaydedilebilmesi için oluşturulan çalışma kitabıdır. Bu çalışma kitabı ilk oluştuğu andan itibaren varsayılan olarak kullanıcıdan gizlenir. Kullanıcı isterse Görünüm menüsündeki Pencere alt menüsünde bulunan Göster sekmesine tıklayarak kişisel makro çalışma kitabını görüntüleyebilir.


10. Soru

Hangi Excel sürümünden sonra kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihinin otomatik olarak kaydedilmesi işlemine son verilmiştir?

Cevap

Excel 2010 sürümü ve öncesinde makrolar kaydedilirken kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihi otomatik olarak kaydedilmekteydi. Excel 2010 sürümünden sonra bu bilgileri otomatik olarak kaydedilmemektedir.


11. Soru

Makrolar için hızlı erişim butonları nasıl tanımlanır?

Cevap

Excel Seçenekler penceresinde özelleştirilecek alanın seçiminin yapılması gerekir. Bu pencerede buradaki komutlardan seçim yap açılır menüsünden makrolar başlığı seçilmesi gerekmektedir. Seçim yapıldığında kullanılabilecek makrolar görüntülenecektir. Bu makroların şeritte yer alabilmesi için bir gruba ekli olması gerekir. Gruba eklemek için ilk olarak Şeridi Özelleştir alanından yeni grup oluşturulur, grup oluşturulduktan sonra makrolar bu gruba eklenebilir.


12. Soru

Makroların incelenmesi ve hata ayıklanması hangi menüden kontrol edilir?

Cevap

Excel programında makroların VBA kodunu incelemek için Görünüm menüsünden Makrolar sekmesi ve ardından Makroları Görüntüle butonuna basılarak diyalog kutusu açılır. Bu diyalog kutusunda kayıtlı tüm makrolar görüntülenir. Diyalog kutusundan kod incelenmesi yapılmak istenen makro seçilip Düzenle butonuna basılarak seçilen makronun VBA makro dili ile yazılmış koduna erişmek mümkündür. Düzenle butonuna basıldığında açılan pencere VBA editörüdür. Bu editör kullanılarak kod içerisinde hata ayıklama, düzenleme ve silme işlemleri yapılabilir.


13. Soru

Makrolarda mutlak referans nasıl kullanılır?

Cevap

Excelde makrolar oluşturulurken varsayılan olarak mutlak referans kullanılır. Makro program kodlarının mutlak referanslı olarak kaydediliyor olması makrolar çalıştırılırken atif hücreye bakılmayacağı anlamına gelir. Bu nedenle makro çalıştırılacağı zaman kullanıcı hangi hücreyi seçerse seçsin sonuç değişmeyecektir.


14. Soru

Çalışma kitabı açıldığında otomatik olarak çalışacak makrolar nasıl oluşturulur?

Cevap

Excelde bir çalışma kitabı açıldığında otomatik olarak çalışacak makro yapmak için sadece makro adının değiştirilmesi yeterlidir. Excel açılışında ilk olarak otomatik çalıştırılacak makro var mı diye bakar, varsa çalıştırır. Bu aramayı da sadece makro adına bakarak yapar. Excelin aradığı makro ismi “Auto_Open” ismidir. Eğer Excelde makro oluşturulurken Auto_Open ismi makroya verilirse o makro çalışma kitabı ilk açıldığında çalışacaktır.


15. Soru

Makrolar nasıl gizlenir?

Cevap

Excelde yazılan makroların sayısı arttıkça bazı makroların gizlenmesi istenebilir. Özellikle tek başına kullanılmayan, sadece diğer makrolar tarafından kullanılan makroların diyalog kutusunda görünmesi veya çağrılması istenmeyebilir.

Makroların görüntülendiği diyalog kutusundan herhangi bir makro gizlenmek istenirse VBA editörü kullanılarak makronun VBA kodu açılır. Makronun VBA kodunun başında Sub MacroAdı() ifadesi yer alır. Bu satırda Sub kelimesinin önüne Private yazıl- dığında, Private Sub MacroAdı() şeklinde satır güncellendiğinde makro gizlenmiş olur.


16. Soru

Makrolar gizlendiği takdirde onlara ulaşabilme mümkün müdür?

Cevap

Makroların gizlenmesi o makrolara ulaşılamayacağı anlamına gelmez. Sadece diyalog kutusu üzerinden makrolara erişim engellenmiş olur fakat VBA editörü ile gizlenmiş makrolar görüntülenebilirler.


17. Soru

Makro ayarlarındaki güvenlik seçenekleri nelerdir?

Cevap

Makro ayarları dört farklı seçenek olarak sunulmaktadır. Bu seçenekleri kullanıcı istediği zaman değiştirebilir. Bu seçenekler sırasıyla:

 1.  Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak: Hiç bir makronun çalıştırılamayacağı seçenektir. Bu seçeneğin seçili olduğu durumlarda kullanıcının kendi oluşturduğu makrolar da çalıştırılamaz.
 2. Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak: Excelin varsayılan olarak kullandığı seçenektir. Bu seçenekte Excel açılırken kullanıcıya güvenilir kaynaktan gelen fakat dijital imzası olmayan makroların çalıştırılıp çalıştırılmayacağını sorar. Bu seçenekle kullanıcı kendi oluşturduğu makroları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilir ve kendi oluşturduğu makrolar için dijital imza kullanmak zorunda kalmaz.
 3. Dijital olarak imzalanmış makroların dışında tüm makroları devre dışı bırak: Bu seçenekle dijital imzası olmayan hiç bir makro çalıştırılamaz. Kullanıcı kendi oluşturduğu makroları da dijital olarak imzalamak zorundadır.
 4. Tüm makroları etkinleştir: Bu seçenek en güvensiz seçenektir. Excel bu seçenek seçildiğinde tüm makroları çalıştırılabilmesine izin verir. Kaynağa ya da dijital imzaya bakılmaz. Bu seçenek seçildiğinde Excel makro güvenliği ile ilgilenmez. Kullanma zorunluluğu yoksa bu seçeneğin kullanılmaması önerilir


18. Soru

Dijital imza nedir?

Cevap

Dijital imzalar güvenli elektronik kimlik denetleme araçlarıdır. Dijital imzalar, dijital sertifikasyon sağlayan firmalardan alınır.


19. Soru

Excel’deki standart dosya formatı nedir?

Cevap

Kullanıcılar genelde .xlsx uzantılı excel dosyaları ile çalışırlar. Office programlar grubu içerisinde gelen Excel programı ile yeni bir çalışma kitabı açıldığında dosya uzantısı .xlsx olmaktadır. Bu uzantıya sahip dosyalar bir dizi XML nesnesi şekline getirilerek sıkıştırılır ve kaydedilirler. .xlsx uzantılı dosyalarda makrolar kaydedilemezler.


20. Soru

.xlsm uzantılı dosyaların özellikleri nelerdir?

Cevap

Makrolarla çalışmaya imkan veren standart Excel dosya uzantısı .xlsm’dir. .xlsm uzantılı dosyalar .xlsx uzantılı dosyalara benzerler fakat ilaveten makroları oluşturup kaydedebilecek yapıdadırlar.


1. Soru

Makro kullanmanın avantajları nelerdir?

Cevap

Makrolar hem basit işlemler için hem de karmaşık işlem setleri için pek çok avantaj sağlar. Bu avantajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

1-  Makro kullanımı ile her seferinde tekrar tekrar çalıştırılan programlarda kullanıcı kaynaklı hata olmasının önüne geçilir. Makro kullanılmadığı durumlarda kullanıcılar yanlış hücre seçimleri, yanlış formül kullanımı gibi birtakım hatalar yapabilmektedir. Özellikle karmaşık işlem setlerinin tekrarlanmasında kullanıcının dikkatinden kaçan hatalar olabilmektedir. Kurallara uygun hazırlanmış bir makro hatasız çalışacaktır.

2-  Makrolar zamandan kazanç sağlarlar. Kullanıcının işlem setlerini her seferinde aynı dikkatle yapabilmesi için uzun süreler harcaması gerekir. Makro kullanımında sadece makro ilk oluşturulurken süre harcanır. Harcanan süre işlem süresinden çok az daha fazladır. Sonrasında makro çalıştırılırken işlemlerin yapılma süresinden tasarruf edilmiş olur. Ayrıca uzun zamanlar alabilecek kopyala yapıştır gibi işlemler de otomatik olarak yapılacağından işlerin bitme süresi oldukça kısalacaktır.

3- Makrolar çalıştırıldığında öngörülür sonuçlar verirler, çünkü her makronun hangi işlemleri yapacağı önceden belirlenmiştir ve makro oluşturulurken, makro kaydedilmesi için en az bir kez çalıştırılmıştır.

4-  Makrolar taşınabilirler, bu nedenle çalışma kitabından bağımsız olarak bir kere yazıldıktan sonra diğer çalışma kitaplarında da kullanılabilirler. Makroların gelişip yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri bu özelliği olmuştur. Bir kez hazır- lanan makro farklı çalışma kitaplarında kullanılabildiğinden benzer işleri yapan farklı kurumlarda bile aynı makrolar çalıştırılabilmektedir.

5-  Makrolar ileri seviye programlama bilgisi gerektirmez. Genellikle makro yazabilmek için giriş seviyesinde programlama bilgisi yeterli olmaktadır. Excel programında yeterli tecrübesi olmayan kullanıcılar bile makro oluşturabilirler. Tabi gelişmiş makro yazımları için ileri seviye programlama bilgisi gerekmektedir.

Makrolar hem basit işlemler için hem de karmaşık işlem setleri için pek çok avantaj sağlar. Bu avantajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

1-  Makro kullanımı ile her seferinde tekrar tekrar çalıştırılan programlarda kullanıcı kaynaklı hata olmasının önüne geçilir. Makro kullanılmadığı durumlarda kullanıcılar yanlış hücre seçimleri, yanlış formül kullanımı gibi birtakım hatalar yapabilmektedir. Özellikle karmaşık işlem setlerinin tekrarlanmasında kullanıcının dikkatinden kaçan hatalar olabilmektedir. Kurallara uygun hazırlanmış bir makro hatasız çalışacaktır.

2-  Makrolar zamandan kazanç sağlarlar. Kullanıcının işlem setlerini her seferinde aynı dikkatle yapabilmesi için uzun süreler harcaması gerekir. Makro kullanımında sadece makro ilk oluşturulurken süre harcanır. Harcanan süre işlem süresinden çok az daha fazladır. Sonrasında makro çalıştırılırken işlemlerin yapılma süresinden tasarruf edilmiş olur. Ayrıca uzun zamanlar alabilecek kopyala yapıştır gibi işlemler de otomatik olarak yapılacağından işlerin bitme süresi oldukça kısalacaktır.

3- Makrolar çalıştırıldığında öngörülür sonuçlar verirler, çünkü her makronun hangi işlemleri yapacağı önceden belirlenmiştir ve makro oluşturulurken, makro kaydedilmesi için en az bir kez çalıştırılmıştır.

4-  Makrolar taşınabilirler, bu nedenle çalışma kitabından bağımsız olarak bir kere yazıldıktan sonra diğer çalışma kitaplarında da kullanılabilirler. Makroların gelişip yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri bu özelliği olmuştur. Bir kez hazır- lanan makro farklı çalışma kitaplarında kullanılabildiğinden benzer işleri yapan farklı kurumlarda bile aynı makrolar çalıştırılabilmektedir.

5-  Makrolar ileri seviye programlama bilgisi gerektirmez. Genellikle makro yazabilmek için giriş seviyesinde programlama bilgisi yeterli olmaktadır. Excel programında yeterli tecrübesi olmayan kullanıcılar bile makro oluşturabilirler. Tabi gelişmiş makro yazımları için ileri seviye programlama bilgisi gerekmektedir.

Makrolar hem basit işlemler için hem de karmaşık işlem setleri için pek çok avantaj sağlar. Bu avantajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

1-  Makro kullanımı ile her seferinde tekrar tekrar çalıştırılan programlarda kullanıcı kaynaklı hata olmasının önüne geçilir. Makro kullanılmadığı durumlarda kullanıcılar yanlış hücre seçimleri, yanlış formül kullanımı gibi birtakım hatalar yapabilmektedir. Özellikle karmaşık işlem setlerinin tekrarlanmasında kullanıcının dikkatinden kaçan hatalar olabilmektedir. Kurallara uygun hazırlanmış bir makro hatasız çalışacaktır.

2-  Makrolar zamandan kazanç sağlarlar. Kullanıcının işlem setlerini her seferinde aynı dikkatle yapabilmesi için uzun süreler harcaması gerekir. Makro kullanımında sadece makro ilk oluşturulurken süre harcanır. Harcanan süre işlem süresinden çok az daha fazladır. Sonrasında makro çalıştırılırken işlemlerin yapılma süresinden tasarruf edilmiş olur. Ayrıca uzun zamanlar alabilecek kopyala yapıştır gibi işlemler de otomatik olarak yapılacağından işlerin bitme süresi oldukça kısalacaktır.

3- Makrolar çalıştırıldığında öngörülür sonuçlar verirler, çünkü her makronun hangi işlemleri yapacağı önceden belirlenmiştir ve makro oluşturulurken, makro kaydedilmesi için en az bir kez çalıştırılmıştır.

4-  Makrolar taşınabilirler, bu nedenle çalışma kitabından bağımsız olarak bir kere yazıldıktan sonra diğer çalışma kitaplarında da kullanılabilirler. Makroların gelişip yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri bu özelliği olmuştur. Bir kez hazır- lanan makro farklı çalışma kitaplarında kullanılabildiğinden benzer işleri yapan farklı kurumlarda bile aynı makrolar çalıştırılabilmektedir.

5-  Makrolar ileri seviye programlama bilgisi gerektirmez. Genellikle makro yazabilmek için giriş seviyesinde programlama bilgisi yeterli olmaktadır. Excel programında yeterli tecrübesi olmayan kullanıcılar bile makro oluşturabilirler. Tabi gelişmiş makro yazımları için ileri seviye programlama bilgisi gerekmektedir.

Makrolar hem basit işlemler için hem de karmaşık işlem setleri için pek çok avantaj sağlar. Bu avantajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

1-  Makro kullanımı ile her seferinde tekrar tekrar çalıştırılan programlarda kullanıcı kaynaklı hata olmasının önüne geçilir. Makro kullanılmadığı durumlarda kullanıcılar yanlış hücre seçimleri, yanlış formül kullanımı gibi birtakım hatalar yapabilmektedir. Özellikle karmaşık işlem setlerinin tekrarlanmasında kullanıcının dikkatinden kaçan hatalar olabilmektedir. Kurallara uygun hazırlanmış bir makro hatasız çalışacaktır.

2-  Makrolar zamandan kazanç sağlarlar. Kullanıcının işlem setlerini her seferinde aynı dikkatle yapabilmesi için uzun süreler harcaması gerekir. Makro kullanımında sadece makro ilk oluşturulurken süre harcanır. Harcanan süre işlem süresinden çok az daha fazladır. Sonrasında makro çalıştırılırken işlemlerin yapılma süresinden tasarruf edilmiş olur. Ayrıca uzun zamanlar alabilecek kopyala yapıştır gibi işlemler de otomatik olarak yapılacağından işlerin bitme süresi oldukça kısalacaktır.

3- Makrolar çalıştırıldığında öngörülür sonuçlar verirler, çünkü her makronun hangi işlemleri yapacağı önceden belirlenmiştir ve makro oluşturulurken, makro kaydedilmesi için en az bir kez çalıştırılmıştır.

4-  Makrolar taşınabilirler, bu nedenle çalışma kitabından bağımsız olarak bir kere yazıldıktan sonra diğer çalışma kitaplarında da kullanılabilirler. Makroların gelişip yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri bu özelliği olmuştur. Bir kez hazır- lanan makro farklı çalışma kitaplarında kullanılabildiğinden benzer işleri yapan farklı kurumlarda bile aynı makrolar çalıştırılabilmektedir.

5-  Makrolar ileri seviye programlama bilgisi gerektirmez. Genellikle makro yazabilmek için giriş seviyesinde programlama bilgisi yeterli olmaktadır. Excel programında yeterli tecrübesi olmayan kullanıcılar bile makro oluşturabilirler. Tabi gelişmiş makro yazımları için ileri seviye programlama bilgisi gerekmektedir.

3- Makrolar çalıştırıldığında öngörülür sonuçlar verirler, çünkü her makronun hangi işlemleri yapacağı önceden belirlenmiştir ve makro oluşturulurken, makro kaydedilmesi için en az bir kez çalıştırılmıştır.

4-  Makrolar taşınabilirler, bu nedenle çalışma kitabından bağımsız olarak bir kere yazıldıktan sonra diğer çalışma kitaplarında da kullanılabilirler. Makroların gelişip yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri bu özelliği olmuştur. Bir kez hazır- lanan makro farklı çalışma kitaplarında kullanılabildiğinden benzer işleri yapan farklı kurumlarda bile aynı makrolar çalıştırılabilmektedir.

5-  Makrolar ileri seviye programlama bilgisi gerektirmez. Genellikle makro yazabilmek için giriş seviyesinde programlama bilgisi yeterli olmaktadır. Excel programında yeterli tecrübesi olmayan kullanıcılar bile makro oluşturabilirler. Tabi gelişmiş makro yazımları için ileri seviye programlama bilgisi gerekmektedir.

3- Makrolar çalıştırıldığında öngörülür sonuçlar verirler, çünkü her makronun hangi işlemleri yapacağı önceden belirlenmiştir ve makro oluşturulurken, makro kaydedilmesi için en az bir kez çalıştırılmıştır.

4-  Makrolar taşınabilirler, bu nedenle çalışma kitabından bağımsız olarak bir kere yazıldıktan sonra diğer çalışma kitaplarında da kullanılabilirler. Makroların gelişip yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri bu özelliği olmuştur. Bir kez hazır- lanan makro farklı çalışma kitaplarında kullanılabildiğinden benzer işleri yapan farklı kurumlarda bile aynı makrolar çalıştırılabilmektedir.

5-  Makrolar ileri seviye programlama bilgisi gerektirmez. Genellikle makro yazabilmek için giriş seviyesinde programlama bilgisi yeterli olmaktadır. Excel programında yeterli tecrübesi olmayan kullanıcılar bile makro oluşturabilirler. Tabi gelişmiş makro yazımları için ileri seviye programlama bilgisi gerekmektedir.

3- Makrolar çalıştırıldığında öngörülür sonuçlar verirler, çünkü her makronun hangi işlemleri yapacağı önceden belirlenmiştir ve makro oluşturulurken, makro kaydedilmesi için en az bir kez çalıştırılmıştır.

4-  Makrolar taşınabilirler, bu nedenle çalışma kitabından bağımsız olarak bir kere yazıldıktan sonra diğer çalışma kitaplarında da kullanılabilirler. Makroların gelişip yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri bu özelliği olmuştur. Bir kez hazır- lanan makro farklı çalışma kitaplarında kullanılabildiğinden benzer işleri yapan farklı kurumlarda bile aynı makrolar çalıştırılabilmektedir.

5-  Makrolar ileri seviye programlama bilgisi gerektirmez. Genellikle makro yazabilmek için giriş seviyesinde programlama bilgisi yeterli olmaktadır. Excel programında yeterli tecrübesi olmayan kullanıcılar bile makro oluşturabilirler. Tabi gelişmiş makro yazımları için ileri seviye programlama bilgisi gerekmektedir.

2. Soru

Makroların dezavantajları nelerdir?

Cevap

Makrolar işlem tablosu programlarında pek çok avantajı beraberinde getirse de bazı dezavantajları da vardır. Makroların sunduğu işlem kolaylığı ve hızlı sonuç üretme, tekrarlanacak işler için zamandan tasarruf gibi avantajlar dikkatli kullanılmazsa ya da makrolar yanlış oluşturulursa tekrarlanacak hatalar da beraberinde gelecektir. Aşağıda makroların dezavantajları listelenmiştir:

1- Makroların çalıştırılması kayıtlı işlemlerin tekrar edilmesi demektir. Bu nedenle makrolar oluşturulurken yapılan bir hata makronun her çalıştırılmasında tekrar edecektir. Mantıksal bir tutarsızlık, hatalı seçilmiş bir hücre, göreli referanslarla çalışma gibi basit hatalar bile makrolarda çok büyük olumsuz sonuçlar olarak geri dönebilmektedir. Özellikle makrolar taşınabildiğinden taşındığı ve çalıştığı her ça- lışma kitabında aynı hata tekrarlanacaktır.

2- Makrolar değişen sürümlerde doğru çalışmayabilir. Özellikle VBA makro prog- ramlama diliyle oluşturulan makrolar güncellenen sürümlerde hiç çalışmayabilir ya da eksik veya hatalı çalışabilir. VBA dili Excel tarafından desteklenen bir dil ol- makla beraber Excel programı güncel sürümlerinde VBA dilinin bazı sürümlerini desteklemeyi bırakabilmektedir. Bu nedenle makrolar taşınırken ya da kopyalanır- ken sürümlerin aynı olmasına veya kopyalandığı sürümde çalışıp çalışmadığına bakılması gerekmektedir.

Makrolar işlem tablosu programlarında pek çok avantajı beraberinde getirse de bazı dezavantajları da vardır. Makroların sunduğu işlem kolaylığı ve hızlı sonuç üretme, tekrarlanacak işler için zamandan tasarruf gibi avantajlar dikkatli kullanılmazsa ya da makrolar yanlış oluşturulursa tekrarlanacak hatalar da beraberinde gelecektir. Aşağıda makroların dezavantajları listelenmiştir:

1- Makroların çalıştırılması kayıtlı işlemlerin tekrar edilmesi demektir. Bu nedenle makrolar oluşturulurken yapılan bir hata makronun her çalıştırılmasında tekrar edecektir. Mantıksal bir tutarsızlık, hatalı seçilmiş bir hücre, göreli referanslarla çalışma gibi basit hatalar bile makrolarda çok büyük olumsuz sonuçlar olarak geri dönebilmektedir. Özellikle makrolar taşınabildiğinden taşındığı ve çalıştığı her ça- lışma kitabında aynı hata tekrarlanacaktır.

2- Makrolar değişen sürümlerde doğru çalışmayabilir. Özellikle VBA makro prog- ramlama diliyle oluşturulan makrolar güncellenen sürümlerde hiç çalışmayabilir ya da eksik veya hatalı çalışabilir. VBA dili Excel tarafından desteklenen bir dil ol- makla beraber Excel programı güncel sürümlerinde VBA dilinin bazı sürümlerini desteklemeyi bırakabilmektedir. Bu nedenle makrolar taşınırken ya da kopyalanır- ken sürümlerin aynı olmasına veya kopyalandığı sürümde çalışıp çalışmadığına bakılması gerekmektedir.

Makrolar işlem tablosu programlarında pek çok avantajı beraberinde getirse de bazı dezavantajları da vardır. Makroların sunduğu işlem kolaylığı ve hızlı sonuç üretme, tekrarlanacak işler için zamandan tasarruf gibi avantajlar dikkatli kullanılmazsa ya da makrolar yanlış oluşturulursa tekrarlanacak hatalar da beraberinde gelecektir. Aşağıda makroların dezavantajları listelenmiştir:

1- Makroların çalıştırılması kayıtlı işlemlerin tekrar edilmesi demektir. Bu nedenle makrolar oluşturulurken yapılan bir hata makronun her çalıştırılmasında tekrar edecektir. Mantıksal bir tutarsızlık, hatalı seçilmiş bir hücre, göreli referanslarla çalışma gibi basit hatalar bile makrolarda çok büyük olumsuz sonuçlar olarak geri dönebilmektedir. Özellikle makrolar taşınabildiğinden taşındığı ve çalıştığı her ça- lışma kitabında aynı hata tekrarlanacaktır.

2- Makrolar değişen sürümlerde doğru çalışmayabilir. Özellikle VBA makro prog- ramlama diliyle oluşturulan makrolar güncellenen sürümlerde hiç çalışmayabilir ya da eksik veya hatalı çalışabilir. VBA dili Excel tarafından desteklenen bir dil ol- makla beraber Excel programı güncel sürümlerinde VBA dilinin bazı sürümlerini desteklemeyi bırakabilmektedir. Bu nedenle makrolar taşınırken ya da kopyalanır- ken sürümlerin aynı olmasına veya kopyalandığı sürümde çalışıp çalışmadığına bakılması gerekmektedir.

Makrolar işlem tablosu programlarında pek çok avantajı beraberinde getirse de bazı dezavantajları da vardır. Makroların sunduğu işlem kolaylığı ve hızlı sonuç üretme, tekrarlanacak işler için zamandan tasarruf gibi avantajlar dikkatli kullanılmazsa ya da makrolar yanlış oluşturulursa tekrarlanacak hatalar da beraberinde gelecektir. Aşağıda makroların dezavantajları listelenmiştir:

1- Makroların çalıştırılması kayıtlı işlemlerin tekrar edilmesi demektir. Bu nedenle makrolar oluşturulurken yapılan bir hata makronun her çalıştırılmasında tekrar edecektir. Mantıksal bir tutarsızlık, hatalı seçilmiş bir hücre, göreli referanslarla çalışma gibi basit hatalar bile makrolarda çok büyük olumsuz sonuçlar olarak geri dönebilmektedir. Özellikle makrolar taşınabildiğinden taşındığı ve çalıştığı her ça- lışma kitabında aynı hata tekrarlanacaktır.

2- Makrolar değişen sürümlerde doğru çalışmayabilir. Özellikle VBA makro prog- ramlama diliyle oluşturulan makrolar güncellenen sürümlerde hiç çalışmayabilir ya da eksik veya hatalı çalışabilir. VBA dili Excel tarafından desteklenen bir dil ol- makla beraber Excel programı güncel sürümlerinde VBA dilinin bazı sürümlerini desteklemeyi bırakabilmektedir. Bu nedenle makrolar taşınırken ya da kopyalanır- ken sürümlerin aynı olmasına veya kopyalandığı sürümde çalışıp çalışmadığına bakılması gerekmektedir.

3. Soru

Excel programında karmaşık makrolar yazabilmek için ne gereklidir?

Cevap

Excel programında temel düzeyde makro yazmak çok zor olmamasına ve yazılım bilgisi gerektirmemesine rağmen karmaşık makrolar yazabilmek için ileri seviye programlama bilgi ve becerisi gerekir. Özellikle karmaşık makroların oluşturulabilmesi için kullanıcının VBA dilinde programlama tecrübesinin olması gerekmektedir.

Excel programında temel düzeyde makro yazmak çok zor olmamasına ve yazılım bilgisi gerektirmemesine rağmen karmaşık makrolar yazabilmek için ileri seviye programlama bilgi ve becerisi gerekir. Özellikle karmaşık makroların oluşturulabilmesi için kullanıcının VBA dilinde programlama tecrübesinin olması gerekmektedir.

Excel programında temel düzeyde makro yazmak çok zor olmamasına ve yazılım bilgisi gerektirmemesine rağmen karmaşık makrolar yazabilmek için ileri seviye programlama bilgi ve becerisi gerekir. Özellikle karmaşık makroların oluşturulabilmesi için kullanıcının VBA dilinde programlama tecrübesinin olması gerekmektedir.

Excel programında temel düzeyde makro yazmak çok zor olmamasına ve yazılım bilgisi gerektirmemesine rağmen karmaşık makrolar yazabilmek için ileri seviye programlama bilgi ve becerisi gerekir. Özellikle karmaşık makroların oluşturulabilmesi için kullanıcının VBA dilinde programlama tecrübesinin olması gerekmektedir.

4. Soru

Makro kopyalanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap

Excel programı tüm ortamlarda birebir aynı fonksiyonları çalıştırmayabilir veya desteklemeyebilir. Özellikle MAC, Linux gibi farklı işletim sistemleri ile bulut sisteminde çalışan Excel programları Microsoft Windows işletim sistemleri için geliştirilen Excel programıyla aynı fonksiyonları kullanmayabileceğinden makrolar kopyalanırken ve oluşturulurken dikkatli olunması gerekir.

Excel programı tüm ortamlarda birebir aynı fonksiyonları çalıştırmayabilir veya desteklemeyebilir. Özellikle MAC, Linux gibi farklı işletim sistemleri ile bulut sisteminde çalışan Excel programları Microsoft Windows işletim sistemleri için geliştirilen Excel programıyla aynı fonksiyonları kullanmayabileceğinden makrolar kopyalanırken ve oluşturulurken dikkatli olunması gerekir.

Excel programı tüm ortamlarda birebir aynı fonksiyonları çalıştırmayabilir veya desteklemeyebilir. Özellikle MAC, Linux gibi farklı işletim sistemleri ile bulut sisteminde çalışan Excel programları Microsoft Windows işletim sistemleri için geliştirilen Excel programıyla aynı fonksiyonları kullanmayabileceğinden makrolar kopyalanırken ve oluşturulurken dikkatli olunması gerekir.

Excel programı tüm ortamlarda birebir aynı fonksiyonları çalıştırmayabilir veya desteklemeyebilir. Özellikle MAC, Linux gibi farklı işletim sistemleri ile bulut sisteminde çalışan Excel programları Microsoft Windows işletim sistemleri için geliştirilen Excel programıyla aynı fonksiyonları kullanmayabileceğinden makrolar kopyalanırken ve oluşturulurken dikkatli olunması gerekir.

5. Soru

İlk makro oluşturma işlemi hangi programla başlamıştır?

İlk makro oluşturma işlemi hangi programla başlamıştır?

İlk makro oluşturma işlemi hangi programla başlamıştır?

İlk makro oluşturma işlemi hangi programla başlamıştır?

Cevap

İlk makro oluşturma işlemi Lotus 1-2-3 programı ile başlamış ve günümüzde kullanılan makrolara kıyasla oldukça basit makrolar oluşturulabilmiştir. Lotus 1-2-3’te kullanılan makrolar tuş hareketlerinin kaydedilip sonradan çalıştırılması esasına dayanmaktaydı. Bu yapı günümüzde kullanılan makro yapısının temel- lerini oluşturmaktadır.

İlk makro oluşturma işlemi Lotus 1-2-3 programı ile başlamış ve günümüzde kullanılan makrolara kıyasla oldukça basit makrolar oluşturulabilmiştir. Lotus 1-2-3’te kullanılan makrolar tuş hareketlerinin kaydedilip sonradan çalıştırılması esasına dayanmaktaydı. Bu yapı günümüzde kullanılan makro yapısının temel- lerini oluşturmaktadır.

İlk makro oluşturma işlemi Lotus 1-2-3 programı ile başlamış ve günümüzde kullanılan makrolara kıyasla oldukça basit makrolar oluşturulabilmiştir. Lotus 1-2-3’te kullanılan makrolar tuş hareketlerinin kaydedilip sonradan çalıştırılması esasına dayanmaktaydı. Bu yapı günümüzde kullanılan makro yapısının temel- lerini oluşturmaktadır.

İlk makro oluşturma işlemi Lotus 1-2-3 programı ile başlamış ve günümüzde kullanılan makrolara kıyasla oldukça basit makrolar oluşturulabilmiştir. Lotus 1-2-3’te kullanılan makrolar tuş hareketlerinin kaydedilip sonradan çalıştırılması esasına dayanmaktaydı. Bu yapı günümüzde kullanılan makro yapısının temel- lerini oluşturmaktadır.

6. Soru

Microsof, Excel programının yeni sürümlerinde XLM makroları yerine VBA makrolarını tercih etmesinin nedeni nedir?

Cevap

Microsoft firması Excel programında makro kullanımına XLM makrolarıyla başla- mıştır. XLM makroları kullanımı zor olmasına rağmen oldukça güçlüdür. Microsoft kullanıcıların makro oluşturma konusunda zorlanması nedeniyle daha kolay makro oluşturabilecek VBA dilini Excel in sonraki sürümlerinde kullanmaya başlamıştır.

Microsoft firması Excel programında makro kullanımına XLM makrolarıyla başla- mıştır. XLM makroları kullanımı zor olmasına rağmen oldukça güçlüdür. Microsoft kullanıcıların makro oluşturma konusunda zorlanması nedeniyle daha kolay makro oluşturabilecek VBA dilini Excel in sonraki sürümlerinde kullanmaya başlamıştır.

Microsoft firması Excel programında makro kullanımına XLM makrolarıyla başla- mıştır. XLM makroları kullanımı zor olmasına rağmen oldukça güçlüdür. Microsoft kullanıcıların makro oluşturma konusunda zorlanması nedeniyle daha kolay makro oluşturabilecek VBA dilini Excel in sonraki sürümlerinde kullanmaya başlamıştır.

Microsoft firması Excel programında makro kullanımına XLM makrolarıyla başla- mıştır. XLM makroları kullanımı zor olmasına rağmen oldukça güçlüdür. Microsoft kullanıcıların makro oluşturma konusunda zorlanması nedeniyle daha kolay makro oluşturabilecek VBA dilini Excel in sonraki sürümlerinde kullanmaya başlamıştır.

7. Soru

Excel’de hangi yöntemlerle makro oluşturulabilir?

Cevap

Makro oluşturmak için VBA makro dili genellikle programcılar tarafından kullanılırlar. VBA ile makro oluşturmak çoğunlukla karmaşık makrolar için kullanılır ve kimi zaman ileri seviye programlama bilgisi gerektirir. VBA ile makro oluşturmak için VBA editörü kullanılır. VBA editörünün kullanımına ilişkin bilgiler ilerleyen bölümlerde verilecektir.

Makro oluşturmak için ikinci yöntem ise Excel programının sunduğu makro kayde dici kullanılarak makro oluşturulmasıdır. Makro kaydedici ile VBA kodu kullanılmasına gerek kalmadan makrolar oluşturulabilmektedir. VBA makro diline ihtiyaç duyulmadan makro hazırlanabiliyor oluşu kullanıcılar tarafından makro kaydedicinin daha çok tercih edilmesinin önemli nedenlerindendir. Makro kaydedici başlatıldığı zaman Excel de yapılan işlemler kaydedilmeye başlanır. Makro kaydetme sonlandırıldığı zaman Excel kaydedilmiş işlemleri VBA diline çevirerek makroyu kaydeder. Kaydedilen makro sonradan değiştirilebilir.

Excelde her iki yöntem de kullanılarak hem makro kaydedici hem de VBA dili kullanılarak makrolar hazırlanabilir. Bu birleştirilmiş yöntem ile makrolar daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Makro kaydedici ile kodlanması uzun sürecek işlemler kaydedildikten sonra oluşan VBA dilindeki koda VBA editörü ile müdahale edilerek gerekli eklemeler ve düzeltmeler yapılabilir. Çoğu kullanıcı için sadece makro kaydedici yeterli olsa da bazı durumlarda bu hibrit yöntem kullanılmaktadır. Makro kodu yazmak uzun ve zahmetli bir iştir. Özellikle karışık makroların yazılımı oldukça zaman alabilmektedir. Bunun yerine kullanılan bu ikili çözüm zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Makro oluşturmak için VBA makro dili genellikle programcılar tarafından kullanılırlar. VBA ile makro oluşturmak çoğunlukla karmaşık makrolar için kullanılır ve kimi zaman ileri seviye programlama bilgisi gerektirir. VBA ile makro oluşturmak için VBA editörü kullanılır. VBA editörünün kullanımına ilişkin bilgiler ilerleyen bölümlerde verilecektir.

Makro oluşturmak için ikinci yöntem ise Excel programının sunduğu makro kayde dici kullanılarak makro oluşturulmasıdır. Makro kaydedici ile VBA kodu kullanılmasına gerek kalmadan makrolar oluşturulabilmektedir. VBA makro diline ihtiyaç duyulmadan makro hazırlanabiliyor oluşu kullanıcılar tarafından makro kaydedicinin daha çok tercih edilmesinin önemli nedenlerindendir. Makro kaydedici başlatıldığı zaman Excel de yapılan işlemler kaydedilmeye başlanır. Makro kaydetme sonlandırıldığı zaman Excel kaydedilmiş işlemleri VBA diline çevirerek makroyu kaydeder. Kaydedilen makro sonradan değiştirilebilir.

Excelde her iki yöntem de kullanılarak hem makro kaydedici hem de VBA dili kullanılarak makrolar hazırlanabilir. Bu birleştirilmiş yöntem ile makrolar daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Makro kaydedici ile kodlanması uzun sürecek işlemler kaydedildikten sonra oluşan VBA dilindeki koda VBA editörü ile müdahale edilerek gerekli eklemeler ve düzeltmeler yapılabilir. Çoğu kullanıcı için sadece makro kaydedici yeterli olsa da bazı durumlarda bu hibrit yöntem kullanılmaktadır. Makro kodu yazmak uzun ve zahmetli bir iştir. Özellikle karışık makroların yazılımı oldukça zaman alabilmektedir. Bunun yerine kullanılan bu ikili çözüm zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Makro oluşturmak için VBA makro dili genellikle programcılar tarafından kullanılırlar. VBA ile makro oluşturmak çoğunlukla karmaşık makrolar için kullanılır ve kimi zaman ileri seviye programlama bilgisi gerektirir. VBA ile makro oluşturmak için VBA editörü kullanılır. VBA editörünün kullanımına ilişkin bilgiler ilerleyen bölümlerde verilecektir.

Makro oluşturmak için ikinci yöntem ise Excel programının sunduğu makro kayde dici kullanılarak makro oluşturulmasıdır. Makro kaydedici ile VBA kodu kullanılmasına gerek kalmadan makrolar oluşturulabilmektedir. VBA makro diline ihtiyaç duyulmadan makro hazırlanabiliyor oluşu kullanıcılar tarafından makro kaydedicinin daha çok tercih edilmesinin önemli nedenlerindendir. Makro kaydedici başlatıldığı zaman Excel de yapılan işlemler kaydedilmeye başlanır. Makro kaydetme sonlandırıldığı zaman Excel kaydedilmiş işlemleri VBA diline çevirerek makroyu kaydeder. Kaydedilen makro sonradan değiştirilebilir.

Excelde her iki yöntem de kullanılarak hem makro kaydedici hem de VBA dili kullanılarak makrolar hazırlanabilir. Bu birleştirilmiş yöntem ile makrolar daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Makro kaydedici ile kodlanması uzun sürecek işlemler kaydedildikten sonra oluşan VBA dilindeki koda VBA editörü ile müdahale edilerek gerekli eklemeler ve düzeltmeler yapılabilir. Çoğu kullanıcı için sadece makro kaydedici yeterli olsa da bazı durumlarda bu hibrit yöntem kullanılmaktadır. Makro kodu yazmak uzun ve zahmetli bir iştir. Özellikle karışık makroların yazılımı oldukça zaman alabilmektedir. Bunun yerine kullanılan bu ikili çözüm zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Makro oluşturmak için VBA makro dili genellikle programcılar tarafından kullanılırlar. VBA ile makro oluşturmak çoğunlukla karmaşık makrolar için kullanılır ve kimi zaman ileri seviye programlama bilgisi gerektirir. VBA ile makro oluşturmak için VBA editörü kullanılır. VBA editörünün kullanımına ilişkin bilgiler ilerleyen bölümlerde verilecektir.

Makro oluşturmak için ikinci yöntem ise Excel programının sunduğu makro kayde dici kullanılarak makro oluşturulmasıdır. Makro kaydedici ile VBA kodu kullanılmasına gerek kalmadan makrolar oluşturulabilmektedir. VBA makro diline ihtiyaç duyulmadan makro hazırlanabiliyor oluşu kullanıcılar tarafından makro kaydedicinin daha çok tercih edilmesinin önemli nedenlerindendir. Makro kaydedici başlatıldığı zaman Excel de yapılan işlemler kaydedilmeye başlanır. Makro kaydetme sonlandırıldığı zaman Excel kaydedilmiş işlemleri VBA diline çevirerek makroyu kaydeder. Kaydedilen makro sonradan değiştirilebilir.

Excelde her iki yöntem de kullanılarak hem makro kaydedici hem de VBA dili kullanılarak makrolar hazırlanabilir. Bu birleştirilmiş yöntem ile makrolar daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Makro kaydedici ile kodlanması uzun sürecek işlemler kaydedildikten sonra oluşan VBA dilindeki koda VBA editörü ile müdahale edilerek gerekli eklemeler ve düzeltmeler yapılabilir. Çoğu kullanıcı için sadece makro kaydedici yeterli olsa da bazı durumlarda bu hibrit yöntem kullanılmaktadır. Makro kodu yazmak uzun ve zahmetli bir iştir. Özellikle karışık makroların yazılımı oldukça zaman alabilmektedir. Bunun yerine kullanılan bu ikili çözüm zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Excelde her iki yöntem de kullanılarak hem makro kaydedici hem de VBA dili kullanılarak makrolar hazırlanabilir. Bu birleştirilmiş yöntem ile makrolar daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Makro kaydedici ile kodlanması uzun sürecek işlemler kaydedildikten sonra oluşan VBA dilindeki koda VBA editörü ile müdahale edilerek gerekli eklemeler ve düzeltmeler yapılabilir. Çoğu kullanıcı için sadece makro kaydedici yeterli olsa da bazı durumlarda bu hibrit yöntem kullanılmaktadır. Makro kodu yazmak uzun ve zahmetli bir iştir. Özellikle karışık makroların yazılımı oldukça zaman alabilmektedir. Bunun yerine kullanılan bu ikili çözüm zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Excelde her iki yöntem de kullanılarak hem makro kaydedici hem de VBA dili kullanılarak makrolar hazırlanabilir. Bu birleştirilmiş yöntem ile makrolar daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Makro kaydedici ile kodlanması uzun sürecek işlemler kaydedildikten sonra oluşan VBA dilindeki koda VBA editörü ile müdahale edilerek gerekli eklemeler ve düzeltmeler yapılabilir. Çoğu kullanıcı için sadece makro kaydedici yeterli olsa da bazı durumlarda bu hibrit yöntem kullanılmaktadır. Makro kodu yazmak uzun ve zahmetli bir iştir. Özellikle karışık makroların yazılımı oldukça zaman alabilmektedir. Bunun yerine kullanılan bu ikili çözüm zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Excelde her iki yöntem de kullanılarak hem makro kaydedici hem de VBA dili kullanılarak makrolar hazırlanabilir. Bu birleştirilmiş yöntem ile makrolar daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Makro kaydedici ile kodlanması uzun sürecek işlemler kaydedildikten sonra oluşan VBA dilindeki koda VBA editörü ile müdahale edilerek gerekli eklemeler ve düzeltmeler yapılabilir. Çoğu kullanıcı için sadece makro kaydedici yeterli olsa da bazı durumlarda bu hibrit yöntem kullanılmaktadır. Makro kodu yazmak uzun ve zahmetli bir iştir. Özellikle karışık makroların yazılımı oldukça zaman alabilmektedir. Bunun yerine kullanılan bu ikili çözüm zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

8. Soru

Makro kaydedici kullanıcının hangi hareketlerini kaydeder?

Cevap

Makro kaydedici kullanıcının yaptığı her hareketi kaydetmez. Sadece işlem içeren hareketler kaydedilir. Örneğin bir hücrenin içeriğinin değiştirilmesi kaydedilirken menüler arası gezinme veya bekleme kaydedilmez.

Makro kaydedici kullanıcının yaptığı her hareketi kaydetmez. Sadece işlem içeren hareketler kaydedilir. Örneğin bir hücrenin içeriğinin değiştirilmesi kaydedilirken menüler arası gezinme veya bekleme kaydedilmez.

Makro kaydedici kullanıcının yaptığı her hareketi kaydetmez. Sadece işlem içeren hareketler kaydedilir. Örneğin bir hücrenin içeriğinin değiştirilmesi kaydedilirken menüler arası gezinme veya bekleme kaydedilmez.

Makro kaydedici kullanıcının yaptığı her hareketi kaydetmez. Sadece işlem içeren hareketler kaydedilir. Örneğin bir hücrenin içeriğinin değiştirilmesi kaydedilirken menüler arası gezinme veya bekleme kaydedilmez.

9. Soru

Excel makrolar nerede saklanır?

Excel makrolar nerede saklanır?

Excel makrolar nerede saklanır?

Excel makrolar nerede saklanır?

Cevap

Makro kaydedilirken sorulan sorulardan biride makronun nereye kaydedileceğidir. Excel makro saklama yeri olarak kullanıcıya üç seçenek sunmaktadır. Bunlar:

Bu Çalışma Kitabı: Oluşturulacak makro sadece ilgili çalışma kitabında kullanılacaksa bu seçenek seçilebilir. Çalışma kitabına özel olarak tanımlanmış makrolar o çalışma kitabı açıkken diğer çalışma kitapları tarafından kullanılabilirler.

Yeni Çalışma Kitabı: Bu seçenek seçildiğinde yeni bir çalışma kitabı otomatik olarak açılır ve makro yeni açılan çalışma kitabında kaydedilir.

Kişisel Makro Çalışma Kitabı: Excel tarafından özel olarak makro kaydedilebilmesi için oluşturulan çalışma kitabıdır. Bu çalışma kitabı ilk oluştuğu andan itibaren varsayılan olarak kullanıcıdan gizlenir. Kullanıcı isterse Görünüm menüsündeki Pencere alt menüsünde bulunan Göster sekmesine tıklayarak kişisel makro çalışma kitabını görüntüleyebilir.

Makro kaydedilirken sorulan sorulardan biride makronun nereye kaydedileceğidir. Excel makro saklama yeri olarak kullanıcıya üç seçenek sunmaktadır. Bunlar:

Bu Çalışma Kitabı: Oluşturulacak makro sadece ilgili çalışma kitabında kullanılacaksa bu seçenek seçilebilir. Çalışma kitabına özel olarak tanımlanmış makrolar o çalışma kitabı açıkken diğer çalışma kitapları tarafından kullanılabilirler.

Yeni Çalışma Kitabı: Bu seçenek seçildiğinde yeni bir çalışma kitabı otomatik olarak açılır ve makro yeni açılan çalışma kitabında kaydedilir.

Kişisel Makro Çalışma Kitabı: Excel tarafından özel olarak makro kaydedilebilmesi için oluşturulan çalışma kitabıdır. Bu çalışma kitabı ilk oluştuğu andan itibaren varsayılan olarak kullanıcıdan gizlenir. Kullanıcı isterse Görünüm menüsündeki Pencere alt menüsünde bulunan Göster sekmesine tıklayarak kişisel makro çalışma kitabını görüntüleyebilir.

Makro kaydedilirken sorulan sorulardan biride makronun nereye kaydedileceğidir. Excel makro saklama yeri olarak kullanıcıya üç seçenek sunmaktadır. Bunlar:

Makro kaydedilirken sorulan sorulardan biride makronun nereye kaydedileceğidir. Excel makro saklama yeri olarak kullanıcıya üç seçenek sunmaktadır. Bunlar:

Bu Çalışma Kitabı: Oluşturulacak makro sadece ilgili çalışma kitabında kullanılacaksa bu seçenek seçilebilir. Çalışma kitabına özel olarak tanımlanmış makrolar o çalışma kitabı açıkken diğer çalışma kitapları tarafından kullanılabilirler.

Yeni Çalışma Kitabı: Bu seçenek seçildiğinde yeni bir çalışma kitabı otomatik olarak açılır ve makro yeni açılan çalışma kitabında kaydedilir.

Kişisel Makro Çalışma Kitabı: Excel tarafından özel olarak makro kaydedilebilmesi için oluşturulan çalışma kitabıdır. Bu çalışma kitabı ilk oluştuğu andan itibaren varsayılan olarak kullanıcıdan gizlenir. Kullanıcı isterse Görünüm menüsündeki Pencere alt menüsünde bulunan Göster sekmesine tıklayarak kişisel makro çalışma kitabını görüntüleyebilir.

Bu Çalışma Kitabı: Oluşturulacak makro sadece ilgili çalışma kitabında kullanılacaksa bu seçenek seçilebilir. Çalışma kitabına özel olarak tanımlanmış makrolar o çalışma kitabı açıkken diğer çalışma kitapları tarafından kullanılabilirler.

Yeni Çalışma Kitabı: Bu seçenek seçildiğinde yeni bir çalışma kitabı otomatik olarak açılır ve makro yeni açılan çalışma kitabında kaydedilir.

Kişisel Makro Çalışma Kitabı: Excel tarafından özel olarak makro kaydedilebilmesi için oluşturulan çalışma kitabıdır. Bu çalışma kitabı ilk oluştuğu andan itibaren varsayılan olarak kullanıcıdan gizlenir. Kullanıcı isterse Görünüm menüsündeki Pencere alt menüsünde bulunan Göster sekmesine tıklayarak kişisel makro çalışma kitabını görüntüleyebilir.

10. Soru

Hangi Excel sürümünden sonra kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihinin otomatik olarak kaydedilmesi işlemine son verilmiştir?

Hangi Excel sürümünden sonra kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihinin otomatik olarak kaydedilmesi işlemine son verilmiştir?

Hangi Excel sürümünden sonra kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihinin otomatik olarak kaydedilmesi işlemine son verilmiştir?

Hangi Excel sürümünden sonra kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihinin otomatik olarak kaydedilmesi işlemine son verilmiştir?

Hangi Excel sürümünden sonra kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihinin otomatik olarak kaydedilmesi işlemine son verilmiştir?

Cevap

Excel 2010 sürümü ve öncesinde makrolar kaydedilirken kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihi otomatik olarak kaydedilmekteydi. Excel 2010 sürümünden sonra bu bilgileri otomatik olarak kaydedilmemektedir.

Excel 2010 sürümü ve öncesinde makrolar kaydedilirken kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihi otomatik olarak kaydedilmekteydi. Excel 2010 sürümünden sonra bu bilgileri otomatik olarak kaydedilmemektedir.

Excel 2010 sürümü ve öncesinde makrolar kaydedilirken kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihi otomatik olarak kaydedilmekteydi. Excel 2010 sürümünden sonra bu bilgileri otomatik olarak kaydedilmemektedir.

Excel 2010 sürümü ve öncesinde makrolar kaydedilirken kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihi otomatik olarak kaydedilmekteydi. Excel 2010 sürümünden sonra bu bilgileri otomatik olarak kaydedilmemektedir.

Excel 2010 sürümü ve öncesinde makrolar kaydedilirken kullanıcı adı ve makronun oluşturulma tarihi otomatik olarak kaydedilmekteydi. Excel 2010 sürümünden sonra bu bilgileri otomatik olarak kaydedilmemektedir.

11. Soru

Makrolar için hızlı erişim butonları nasıl tanımlanır?

Cevap

Excel Seçenekler penceresinde özelleştirilecek alanın seçiminin yapılması gerekir. Bu pencerede buradaki komutlardan seçim yap açılır menüsünden makrolar başlığı seçilmesi gerekmektedir. Seçim yapıldığında kullanılabilecek makrolar görüntülenecektir. Bu makroların şeritte yer alabilmesi için bir gruba ekli olması gerekir. Gruba eklemek için ilk olarak Şeridi Özelleştir alanından yeni grup oluşturulur, grup oluşturulduktan sonra makrolar bu gruba eklenebilir.

Excel Seçenekler penceresinde özelleştirilecek alanın seçiminin yapılması gerekir. Bu pencerede buradaki komutlardan seçim yap açılır menüsünden makrolar başlığı seçilmesi gerekmektedir. Seçim yapıldığında kullanılabilecek makrolar görüntülenecektir. Bu makroların şeritte yer alabilmesi için bir gruba ekli olması gerekir. Gruba eklemek için ilk olarak Şeridi Özelleştir alanından yeni grup oluşturulur, grup oluşturulduktan sonra makrolar bu gruba eklenebilir.

Excel Seçenekler penceresinde özelleştirilecek alanın seçiminin yapılması gerekir. Bu pencerede buradaki komutlardan seçim yap açılır menüsünden makrolar başlığı seçilmesi gerekmektedir. Seçim yapıldığında kullanılabilecek makrolar görüntülenecektir. Bu makroların şeritte yer alabilmesi için bir gruba ekli olması gerekir. Gruba eklemek için ilk olarak Şeridi Özelleştir alanından yeni grup oluşturulur, grup oluşturulduktan sonra makrolar bu gruba eklenebilir.

Excel Seçenekler penceresinde özelleştirilecek alanın seçiminin yapılması gerekir. Bu pencerede buradaki komutlardan seçim yap açılır menüsünden makrolar başlığı seçilmesi gerekmektedir. Seçim yapıldığında kullanılabilecek makrolar görüntülenecektir. Bu makroların şeritte yer alabilmesi için bir gruba ekli olması gerekir. Gruba eklemek için ilk olarak Şeridi Özelleştir alanından yeni grup oluşturulur, grup oluşturulduktan sonra makrolar bu gruba eklenebilir.

Excel Seçenekler penceresinde özelleştirilecek alanın seçiminin yapılması gerekir. Bu pencerede buradaki komutlardan seçim yap açılır menüsünden makrolar başlığı seçilmesi gerekmektedir. Seçim yapıldığında kullanılabilecek makrolar görüntülenecektir. Bu makroların şeritte yer alabilmesi için bir gruba ekli olması gerekir. Gruba eklemek için ilk olarak Şeridi Özelleştir alanından yeni grup oluşturulur, grup oluşturulduktan sonra makrolar bu gruba eklenebilir.

12. Soru

Makroların incelenmesi ve hata ayıklanması hangi menüden kontrol edilir?

Cevap

Excel programında makroların VBA kodunu incelemek için Görünüm menüsünden Makrolar sekmesi ve ardından Makroları Görüntüle butonuna basılarak diyalog kutusu açılır. Bu diyalog kutusunda kayıtlı tüm makrolar görüntülenir. Diyalog kutusundan kod incelenmesi yapılmak istenen makro seçilip Düzenle butonuna basılarak seçilen makronun VBA makro dili ile yazılmış koduna erişmek mümkündür. Düzenle butonuna basıldığında açılan pencere VBA editörüdür. Bu editör kullanılarak kod içerisinde hata ayıklama, düzenleme ve silme işlemleri yapılabilir.

Excel programında makroların VBA kodunu incelemek için Görünüm menüsünden Makrolar sekmesi ve ardından Makroları Görüntüle butonuna basılarak diyalog kutusu açılır. Bu diyalog kutusunda kayıtlı tüm makrolar görüntülenir. Diyalog kutusundan kod incelenmesi yapılmak istenen makro seçilip Düzenle butonuna basılarak seçilen makronun VBA makro dili ile yazılmış koduna erişmek mümkündür. Düzenle butonuna basıldığında açılan pencere VBA editörüdür. Bu editör kullanılarak kod içerisinde hata ayıklama, düzenleme ve silme işlemleri yapılabilir.

Excel programında makroların VBA kodunu incelemek için Görünüm menüsünden Makrolar sekmesi ve ardından Makroları Görüntüle butonuna basılarak diyalog kutusu açılır. Bu diyalog kutusunda kayıtlı tüm makrolar görüntülenir. Diyalog kutusundan kod incelenmesi yapılmak istenen makro seçilip Düzenle butonuna basılarak seçilen makronun VBA makro dili ile yazılmış koduna erişmek mümkündür. Düzenle butonuna basıldığında açılan pencere VBA editörüdür. Bu editör kullanılarak kod içerisinde hata ayıklama, düzenleme ve silme işlemleri yapılabilir.

Excel programında makroların VBA kodunu incelemek için Görünüm menüsünden Makrolar sekmesi ve ardından Makroları Görüntüle butonuna basılarak diyalog kutusu açılır. Bu diyalog kutusunda kayıtlı tüm makrolar görüntülenir. Diyalog kutusundan kod incelenmesi yapılmak istenen makro seçilip Düzenle butonuna basılarak seçilen makronun VBA makro dili ile yazılmış koduna erişmek mümkündür. Düzenle butonuna basıldığında açılan pencere VBA editörüdür. Bu editör kullanılarak kod içerisinde hata ayıklama, düzenleme ve silme işlemleri yapılabilir.

13. Soru

Makrolarda mutlak referans nasıl kullanılır?

Cevap

Excelde makrolar oluşturulurken varsayılan olarak mutlak referans kullanılır. Makro program kodlarının mutlak referanslı olarak kaydediliyor olması makrolar çalıştırılırken atif hücreye bakılmayacağı anlamına gelir. Bu nedenle makro çalıştırılacağı zaman kullanıcı hangi hücreyi seçerse seçsin sonuç değişmeyecektir.

Excelde makrolar oluşturulurken varsayılan olarak mutlak referans kullanılır. Makro program kodlarının mutlak referanslı olarak kaydediliyor olması makrolar çalıştırılırken atif hücreye bakılmayacağı anlamına gelir. Bu nedenle makro çalıştırılacağı zaman kullanıcı hangi hücreyi seçerse seçsin sonuç değişmeyecektir.

Excelde makrolar oluşturulurken varsayılan olarak mutlak referans kullanılır. Makro program kodlarının mutlak referanslı olarak kaydediliyor olması makrolar çalıştırılırken atif hücreye bakılmayacağı anlamına gelir. Bu nedenle makro çalıştırılacağı zaman kullanıcı hangi hücreyi seçerse seçsin sonuç değişmeyecektir.

Excelde makrolar oluşturulurken varsayılan olarak mutlak referans kullanılır. Makro program kodlarının mutlak referanslı olarak kaydediliyor olması makrolar çalıştırılırken atif hücreye bakılmayacağı anlamına gelir. Bu nedenle makro çalıştırılacağı zaman kullanıcı hangi hücreyi seçerse seçsin sonuç değişmeyecektir.

14. Soru

Çalışma kitabı açıldığında otomatik olarak çalışacak makrolar nasıl oluşturulur?

Cevap

Excelde bir çalışma kitabı açıldığında otomatik olarak çalışacak makro yapmak için sadece makro adının değiştirilmesi yeterlidir. Excel açılışında ilk olarak otomatik çalıştırılacak makro var mı diye bakar, varsa çalıştırır. Bu aramayı da sadece makro adına bakarak yapar. Excelin aradığı makro ismi “Auto_Open” ismidir. Eğer Excelde makro oluşturulurken Auto_Open ismi makroya verilirse o makro çalışma kitabı ilk açıldığında çalışacaktır.

Excelde bir çalışma kitabı açıldığında otomatik olarak çalışacak makro yapmak için sadece makro adının değiştirilmesi yeterlidir. Excel açılışında ilk olarak otomatik çalıştırılacak makro var mı diye bakar, varsa çalıştırır. Bu aramayı da sadece makro adına bakarak yapar. Excelin aradığı makro ismi “Auto_Open” ismidir. Eğer Excelde makro oluşturulurken Auto_Open ismi makroya verilirse o makro çalışma kitabı ilk açıldığında çalışacaktır.

Excelde bir çalışma kitabı açıldığında otomatik olarak çalışacak makro yapmak için sadece makro adının değiştirilmesi yeterlidir. Excel açılışında ilk olarak otomatik çalıştırılacak makro var mı diye bakar, varsa çalıştırır. Bu aramayı da sadece makro adına bakarak yapar. Excelin aradığı makro ismi “Auto_Open” ismidir. Eğer Excelde makro oluşturulurken Auto_Open ismi makroya verilirse o makro çalışma kitabı ilk açıldığında çalışacaktır.

Excelde bir çalışma kitabı açıldığında otomatik olarak çalışacak makro yapmak için sadece makro adının değiştirilmesi yeterlidir. Excel açılışında ilk olarak otomatik çalıştırılacak makro var mı diye bakar, varsa çalıştırır. Bu aramayı da sadece makro adına bakarak yapar. Excelin aradığı makro ismi “Auto_Open” ismidir. Eğer Excelde makro oluşturulurken Auto_Open ismi makroya verilirse o makro çalışma kitabı ilk açıldığında çalışacaktır.

15. Soru

Makrolar nasıl gizlenir?

Cevap

Excelde yazılan makroların sayısı arttıkça bazı makroların gizlenmesi istenebilir. Özellikle tek başına kullanılmayan, sadece diğer makrolar tarafından kullanılan makroların diyalog kutusunda görünmesi veya çağrılması istenmeyebilir.

Makroların görüntülendiği diyalog kutusundan herhangi bir makro gizlenmek istenirse VBA editörü kullanılarak makronun VBA kodu açılır. Makronun VBA kodunun başında Sub MacroAdı() ifadesi yer alır. Bu satırda Sub kelimesinin önüne Private yazıl- dığında, Private Sub MacroAdı() şeklinde satır güncellendiğinde makro gizlenmiş olur.

Excelde yazılan makroların sayısı arttıkça bazı makroların gizlenmesi istenebilir. Özellikle tek başına kullanılmayan, sadece diğer makrolar tarafından kullanılan makroların diyalog kutusunda görünmesi veya çağrılması istenmeyebilir.

Makroların görüntülendiği diyalog kutusundan herhangi bir makro gizlenmek istenirse VBA editörü kullanılarak makronun VBA kodu açılır. Makronun VBA kodunun başında Sub MacroAdı() ifadesi yer alır. Bu satırda Sub kelimesinin önüne Private yazıl- dığında, Private Sub MacroAdı() şeklinde satır güncellendiğinde makro gizlenmiş olur.

Excelde yazılan makroların sayısı arttıkça bazı makroların gizlenmesi istenebilir. Özellikle tek başına kullanılmayan, sadece diğer makrolar tarafından kullanılan makroların diyalog kutusunda görünmesi veya çağrılması istenmeyebilir.

Makroların görüntülendiği diyalog kutusundan herhangi bir makro gizlenmek istenirse VBA editörü kullanılarak makronun VBA kodu açılır. Makronun VBA kodunun başında Sub MacroAdı() ifadesi yer alır. Bu satırda Sub kelimesinin önüne Private yazıl- dığında, Private Sub MacroAdı() şeklinde satır güncellendiğinde makro gizlenmiş olur.

Excelde yazılan makroların sayısı arttıkça bazı makroların gizlenmesi istenebilir. Özellikle tek başına kullanılmayan, sadece diğer makrolar tarafından kullanılan makroların diyalog kutusunda görünmesi veya çağrılması istenmeyebilir.

Makroların görüntülendiği diyalog kutusundan herhangi bir makro gizlenmek istenirse VBA editörü kullanılarak makronun VBA kodu açılır. Makronun VBA kodunun başında Sub MacroAdı() ifadesi yer alır. Bu satırda Sub kelimesinin önüne Private yazıl- dığında, Private Sub MacroAdı() şeklinde satır güncellendiğinde makro gizlenmiş olur.

16. Soru

Makrolar gizlendiği takdirde onlara ulaşabilme mümkün müdür?

Cevap

Makroların gizlenmesi o makrolara ulaşılamayacağı anlamına gelmez. Sadece diyalog kutusu üzerinden makrolara erişim engellenmiş olur fakat VBA editörü ile gizlenmiş makrolar görüntülenebilirler.

Makroların gizlenmesi o makrolara ulaşılamayacağı anlamına gelmez. Sadece diyalog kutusu üzerinden makrolara erişim engellenmiş olur fakat VBA editörü ile gizlenmiş makrolar görüntülenebilirler.

Makroların gizlenmesi o makrolara ulaşılamayacağı anlamına gelmez. Sadece diyalog kutusu üzerinden makrolara erişim engellenmiş olur fakat VBA editörü ile gizlenmiş makrolar görüntülenebilirler.

Makroların gizlenmesi o makrolara ulaşılamayacağı anlamına gelmez. Sadece diyalog kutusu üzerinden makrolara erişim engellenmiş olur fakat VBA editörü ile gizlenmiş makrolar görüntülenebilirler.

17. Soru

Makro ayarlarındaki güvenlik seçenekleri nelerdir?

Cevap

Makro ayarları dört farklı seçenek olarak sunulmaktadır. Bu seçenekleri kullanıcı istediği zaman değiştirebilir. Bu seçenekler sırasıyla:

 1.  Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak: Hiç bir makronun çalıştırılamayacağı seçenektir. Bu seçeneğin seçili olduğu durumlarda kullanıcının kendi oluşturduğu makrolar da çalıştırılamaz.
 2. Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak: Excelin varsayılan olarak kullandığı seçenektir. Bu seçenekte Excel açılırken kullanıcıya güvenilir kaynaktan gelen fakat dijital imzası olmayan makroların çalıştırılıp çalıştırılmayacağını sorar. Bu seçenekle kullanıcı kendi oluşturduğu makroları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilir ve kendi oluşturduğu makrolar için dijital imza kullanmak zorunda kalmaz.
 3. Dijital olarak imzalanmış makroların dışında tüm makroları devre dışı bırak: Bu seçenekle dijital imzası olmayan hiç bir makro çalıştırılamaz. Kullanıcı kendi oluşturduğu makroları da dijital olarak imzalamak zorundadır.
 4. Tüm makroları etkinleştir: Bu seçenek en güvensiz seçenektir. Excel bu seçenek seçildiğinde tüm makroları çalıştırılabilmesine izin verir. Kaynağa ya da dijital imzaya bakılmaz. Bu seçenek seçildiğinde Excel makro güvenliği ile ilgilenmez. Kullanma zorunluluğu yoksa bu seçeneğin kullanılmaması önerilir

 1.  Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak: Hiç bir makronun çalıştırılamayacağı seçenektir. Bu seçeneğin seçili olduğu durumlarda kullanıcının kendi oluşturduğu makrolar da çalıştırılamaz.
 2. Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak: Excelin varsayılan olarak kullandığı seçenektir. Bu seçenekte Excel açılırken kullanıcıya güvenilir kaynaktan gelen fakat dijital imzası olmayan makroların çalıştırılıp çalıştırılmayacağını sorar. Bu seçenekle kullanıcı kendi oluşturduğu makroları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilir ve kendi oluşturduğu makrolar için dijital imza kullanmak zorunda kalmaz.
 3. Dijital olarak imzalanmış makroların dışında tüm makroları devre dışı bırak: Bu seçenekle dijital imzası olmayan hiç bir makro çalıştırılamaz. Kullanıcı kendi oluşturduğu makroları da dijital olarak imzalamak zorundadır.
 4. Tüm makroları etkinleştir: Bu seçenek en güvensiz seçenektir. Excel bu seçenek seçildiğinde tüm makroları çalıştırılabilmesine izin verir. Kaynağa ya da dijital imzaya bakılmaz. Bu seçenek seçildiğinde Excel makro güvenliği ile ilgilenmez. Kullanma zorunluluğu yoksa bu seçeneğin kullanılmaması önerilir

 1.  Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak: Hiç bir makronun çalıştırılamayacağı seçenektir. Bu seçeneğin seçili olduğu durumlarda kullanıcının kendi oluşturduğu makrolar da çalıştırılamaz.
 2. Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak: Excelin varsayılan olarak kullandığı seçenektir. Bu seçenekte Excel açılırken kullanıcıya güvenilir kaynaktan gelen fakat dijital imzası olmayan makroların çalıştırılıp çalıştırılmayacağını sorar. Bu seçenekle kullanıcı kendi oluşturduğu makroları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilir ve kendi oluşturduğu makrolar için dijital imza kullanmak zorunda kalmaz.
 3. Dijital olarak imzalanmış makroların dışında tüm makroları devre dışı bırak: Bu seçenekle dijital imzası olmayan hiç bir makro çalıştırılamaz. Kullanıcı kendi oluşturduğu makroları da dijital olarak imzalamak zorundadır.
 4. Tüm makroları etkinleştir: Bu seçenek en güvensiz seçenektir. Excel bu seçenek seçildiğinde tüm makroları çalıştırılabilmesine izin verir. Kaynağa ya da dijital imzaya bakılmaz. Bu seçenek seçildiğinde Excel makro güvenliği ile ilgilenmez. Kullanma zorunluluğu yoksa bu seçeneğin kullanılmaması önerilir
18. Soru

Dijital imza nedir?

Cevap

Dijital imzalar güvenli elektronik kimlik denetleme araçlarıdır. Dijital imzalar, dijital sertifikasyon sağlayan firmalardan alınır.

Dijital imzalar güvenli elektronik kimlik denetleme araçlarıdır. Dijital imzalar, dijital sertifikasyon sağlayan firmalardan alınır.

Dijital imzalar güvenli elektronik kimlik denetleme araçlarıdır. Dijital imzalar, dijital sertifikasyon sağlayan firmalardan alınır.

Dijital imzalar güvenli elektronik kimlik denetleme araçlarıdır. Dijital imzalar, dijital sertifikasyon sağlayan firmalardan alınır.

19. Soru

Excel’deki standart dosya formatı nedir?

Cevap

Kullanıcılar genelde .xlsx uzantılı excel dosyaları ile çalışırlar. Office programlar grubu içerisinde gelen Excel programı ile yeni bir çalışma kitabı açıldığında dosya uzantısı .xlsx olmaktadır. Bu uzantıya sahip dosyalar bir dizi XML nesnesi şekline getirilerek sıkıştırılır ve kaydedilirler. .xlsx uzantılı dosyalarda makrolar kaydedilemezler.

Kullanıcılar genelde .xlsx uzantılı excel dosyaları ile çalışırlar. Office programlar grubu içerisinde gelen Excel programı ile yeni bir çalışma kitabı açıldığında dosya uzantısı .xlsx olmaktadır. Bu uzantıya sahip dosyalar bir dizi XML nesnesi şekline getirilerek sıkıştırılır ve kaydedilirler. .xlsx uzantılı dosyalarda makrolar kaydedilemezler.

Kullanıcılar genelde .xlsx uzantılı excel dosyaları ile çalışırlar. Office programlar grubu içerisinde gelen Excel programı ile yeni bir çalışma kitabı açıldığında dosya uzantısı .xlsx olmaktadır. Bu uzantıya sahip dosyalar bir dizi XML nesnesi şekline getirilerek sıkıştırılır ve kaydedilirler. .xlsx uzantılı dosyalarda makrolar kaydedilemezler.

Kullanıcılar genelde .xlsx uzantılı excel dosyaları ile çalışırlar. Office programlar grubu içerisinde gelen Excel programı ile yeni bir çalışma kitabı açıldığında dosya uzantısı .xlsx olmaktadır. Bu uzantıya sahip dosyalar bir dizi XML nesnesi şekline getirilerek sıkıştırılır ve kaydedilirler. .xlsx uzantılı dosyalarda makrolar kaydedilemezler.

20. Soru

.xlsm uzantılı dosyaların özellikleri nelerdir?

Cevap

Makrolarla çalışmaya imkan veren standart Excel dosya uzantısı .xlsm’dir. .xlsm uzantılı dosyalar .xlsx uzantılı dosyalara benzerler fakat ilaveten makroları oluşturup kaydedebilecek yapıdadırlar.

Makrolarla çalışmaya imkan veren standart Excel dosya uzantısı .xlsm’dir. .xlsm uzantılı dosyalar .xlsx uzantılı dosyalara benzerler fakat ilaveten makroları oluşturup kaydedebilecek yapıdadırlar.

Makrolarla çalışmaya imkan veren standart Excel dosya uzantısı .xlsm’dir. .xlsm uzantılı dosyalar .xlsx uzantılı dosyalara benzerler fakat ilaveten makroları oluşturup kaydedebilecek yapıdadırlar.

Makrolarla çalışmaya imkan veren standart Excel dosya uzantısı .xlsm’dir. .xlsm uzantılı dosyalar .xlsx uzantılı dosyalara benzerler fakat ilaveten makroları oluşturup kaydedebilecek yapıdadırlar.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.