İşlem Tabloları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
5
A+
A-

Formüller

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşlem Tabloları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Formüller

1. Soru

Fonksiyon nedir?

Cevap

Bir değeri ya da değerleri alan, bir işlemi
gerçekleştiren ve bir değeri ya da değerleri döndüren
önceden yazılmış yerleşik formüllerdir.


2. Soru

Formül nedir?

Cevap

Verilerle hesaplama yapan ifadeler olarak
tanımlanır.


3. Soru

Koşul nedir?

Cevap

İki sayıyı, formülü, etiketi veya mantıksal
değerleri karşılaştıran matematiksel ve mantıksal işleçler
olarak tanımlanır.


4. Soru

Hücre başvurusu nasıl tanımlanır?

Cevap

Bir hücrenin çalışma sayfasındaki konumunu
belirtir.


5. Soru

İşleç nedir?

Cevap

Gerçekleştirilecek hesaplamanın türünü belirten
simgelere denir.


6. Soru

Sabit nedir?

Cevap

Önceden hesaplanmış olan, değişmeyen
değerlerdir.


7. Soru

Formül nasıl oluşturulur?

Cevap

Çalışma sayfasında formül girilmek istenilen
hücreye tıklanıp sırasıyla, eşittir işareti yazılır, sabit
değerler (2,3,8 gibi) hücre ve alan başvuru adresleri (A2,
B3, C4 gibi), işlevler (TOPLA, ORTALAMA, MAK,
MİN gibi), işleçler (toplama için + işareti, çıkarma için –
işareti, çarpma için * işareti, bölme için / işareti, kuvvet
(üs) alma için ^ işareti, yüzde için % işareti gibi kullanılır.
Formül hesaplanırken parantez içindeki işlemler öncelikli
yapılır.


8. Soru

Bir hücreye =(2+3)*5 girildiğinde sonucu kaç
bulunur?

Cevap

Formül yazmanın temel mantığı parantez
kullanılarak takip edilmesidir. Bir matematiksel işlem
yapılırken ilk önce parantez içindeki işlem yapılır. 2+3=5
bulunur. * işareti çarpma işlemi işareti olduğundan 5*5=
25 olarak sonuç bulunur.


9. Soru

3*4+6/2 işleminin sonucu nasıl hesaplanır?

Cevap

Çarpma ve bölme işlemleri, toplama ve çıkarma
işlemlerinden önce yapılır.
3*4=12, 6/2=3, 12+3=15 olarak hesaplanır.


10. Soru

İşleç türleri nelerdir?

Cevap

İşleç türleri;
• Aritmetik,
• Karşılaştırma,
• Metin ve
• Başvuru olmak üzere dörde ayrılır.


11. Soru

Aritmetik işleçler nelerdir?

Cevap

Aritmetik işleçler, toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme aritmetik işleçlerdir.


12. Soru

& işleci ne amaçla kullanılır?

Cevap

Bir ya da daha fazla metin katarını bir araya
getirerek veya birleştirerek boşluksuz bir metin parçası
elde etmek için kullanır.


13. Soru

(“ ”) işareti ne amaçla kullanılır?

Cevap

Formül içinde metin ifadeler birleştirmek için
kullanılır.


14. Soru

(:) işleci ne amaçla kullanılır?

Cevap

Bir hücreye formül yazılırken belirlenen iki hücre
ve bu hücreler arasındaki bütün hücreleri alarak başvuru
oluşturmak için (:) işleci kullanılır.


15. Soru

(;) işleci ne amaçla kullanılır?

Cevap

Birden çok hücre aralığını birleştirmek için (;)
işleci kullanılır.


16. Soru

(A1:A5; B1:B5) yazılması ne anlama gelmektedir?

Cevap

A1’den A5’e kadar hücreler ile B1’den B5’e
kadar tüm hücreler demektir.


17. Soru

=A2+B2 yazılan formül ne anlama gelmektedir?

Cevap

A2 ve B2 hücrelerindeki değerleri toplar.


18. Soru

=A3-B3 yazılan formül ne anlama gelmektedir?

Cevap

A3 hücresindeki değerden B3 hücresindeki
değerin çıkarılması anlamına gelir.


19. Soru

=A4*B4 şeklinde yazılan formül ne anlama
gelmektedir?

Cevap

A4 hücresindeki değer ile B4 hücresindeki değeri
çarpar.


20. Soru

=A5/B5 ifadesi ne anlama gelir?

Cevap

A5 hücresindeki değeri B5 hücresindeki değere
böler.


21. Soru

=A6^B6 formülü ne anlama gelir?

Cevap

A6 hücresindeki değeri B6 hücresindeki
kuvvetini alır.


22. Soru

Bir formülü hızlıca oluşturmak için yapılması gereken
aşamalar nelerdir?

Cevap

Bir formülü hızlıca oluşturmak için hesaplamanın
hangi hücrede gerçekleşmesi isteniyorsa o hücre
seçildikten sonra ilk olarak eşittir işareti girilir. Daha sonra
işleme alınacak ilk hücre tıklanır, amaca uygun işleç
klavyeden girilerek ikinci hücre seçildikten sonra enter
tuşuna basılarak formülün yazıldığı hücrede hesaplama
sonucu görülür.


23. Soru

Aynı çalışma kitabının diğer sayfalarındaki verilerin
sayfa ve hücre başvuruları kullanılarak formül
oluşturulması nasıl olur?

Cevap

Bir formül yazarken ihtiyaç duyulan veriler başka
çalışma kitaplarında bulunuyorsa diğer çalışma kitabı
açıkken hesaplamanın yapılacağı hücreye işareti
girildikten sonra gereken verilerin bulunduğu çalışma
kitabında yer alan sayfadaki hücre ya da hücreler seçilerek
formül oluşturulabilir. Bu şekilde yazılan bir formülde
köşeli parantez içinde diğer kitabın uzun adı
([Kitap1.x1sx] gibi) sonra sayfanın adı daha sonra ise
hücre başvurusu yer alır. Formülde hücre başvurularının
yer aldığı çalışma kitabı kapatılırsa kitabın uzun adı yerine
otomatik olarak harddisk üzerindeki konumu yazılır,
tekrar açıldığında ise tekrar eski haline geri döner.


24. Soru

Formül çubuğu ne amaçla kullanılır?

Cevap

Formüllerin girildiği veya girilen formüllerin
düzenlenebildiği, aktif hücrede yer alan değerleri
görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır.


25. Soru

Ad çubuğu ne amaçla kullanılır?

Cevap

Aktif hücre başvurusunun görüntülendiği ve
hücrelere ad tanımlamak için kullanılır.


26. Soru

”Ctrl+” tuşunun işlevi nedir?

Cevap

Çalışma sayfasında işlem yaparken “Ctrl+”
tuşunu kullanarak hücrelerde yer alan formüller
görüntülenir veya gizlenir.


27. Soru

Ad tanımlama ve formüllerde kullanımı nasıl olur?

Cevap

Aktif hücre ya da hücre grubu seçildikten sonra
formül çubuğunun sol tarafında yer alan ad kutusuna
tıklanarak bir ad verildikten sonra Enter tuşuna basılarak
seçilmiş olan hücrelere bir ad verilebilir. Bu şekilde işlem
tablosu programında adları kullanarak karmaşık veri
tablolarında daha anlaşılır şekle getirilirken yazılacak
formüller daha kolay bir şekilde oluşturulabilir. Tek bir
hücreye, bir hücre aralığına ya da tabloya bir ad
tanımlanabilir.


28. Soru

Ad yöneticisi ne amaçla kullanılır?

Cevap

Komutu çalışma kitabında tanımlanan adları
çeşitli kriterlere göre listelemek için kullanılır.


29. Soru

Tanımlı adların görevi nedir?

Cevap

Tanımlı adlar önceden oluşturulmuş adların
listesini oluşturur.


30. Soru

Formülde kullan komutunun işlevi nedir?

Cevap

Formülde kullan komutunun bir işlevi bir formül
yazarken ad verilmiş hücreleri açılan bir liste halinde
sunmaktır.


31. Soru

Formül türleri nelerdir?

Cevap

Formül türleri;
• Göreceli formüller,
• Sabit formüller ve
• Karma formüller olmak üzere üçe ayrılır.


32. Soru

Göreceli formüller nedir?

Cevap

Bulunduğu hücreden bir başka hücreye
kopyalandığında, hem sütun başvurusu hem de satır
başvurusu formülün girildiği hücrenin adresine göre
değişen formüllere göreceli formüller adı verilir.
C1 hücresinde =A1+B1 formülü yazılmış olsun. İşlem
tablosu programında bu formülün mantığı C1 hücresine
göre oluşturulmuştur. C1 hücresine göre bu formülün
çalışma prensibi, aynı satırda C1 hücresinden iki önceki
hücre değeri ile (A1) C1 hücresinden bir önceki hücre
değerini (B1) toplamak şeklindedir.
Bu formül kopyalanıp E1 hücresine yapıştırıldığında, E1
hücresindeki formül =C1+D1 şeklinde otomatik olarak
değişecektir. Buradaki kopyalama işleminde formülün
içinde bulunduğu C1 hücresindeki başvurular dikkate
alınarak formülde değişiklikler otomatik olarak
gerçekleşmektedir.


33. Soru

Sabit formüller nedir?

Cevap

Bulunduğu hücreden başka bir hücreye
kopyalandığında değişiklik göstermeden olduğu gibi
kopyalanan formüllere sabit formüller denir. Bu formüller
yazılırken sütunu temsil eden harf ve satırı temsil eden
$(dolar) işareti kullanılır.
Bu tür formüllerde formülün sonucu olan hesaplanmış
değerde de bir değişiklik olmayacaktır. Sabit formüller bir
hücrede bulunan bir değerin tüm sütunda ya da satırda
kullanılması durumunda kolaylık sağlamaktadır.


34. Soru

Formüller sekmesinde varsayılan olarak kabul edilen
kaç grup bulunur?

Cevap

Formüller sekmesinde varsayılan olarak;
• İşlev kitaplığı,
• Tanımlı adlar,
• Formül denetleme ve
• Hesaplama grupları olmak üzere dört grup
bulunur.


35. Soru

İşlev kitaplığı nasıl açıklanır?

Cevap

İşlev kitaplığı işlem tablosu programında bulunan
tüm işlevlerin finansal, mantıksal, metin, tarih ve saat,
arama ve başvuru matematik ve trigonometri işlev
gruplarını sunmaktadır. Ayrıca tüm işlevler düğmesi
altında istatistiksel, mühendislik, küp bilgisi, uyumluluk,
web işlev gruplarını sunarak formüllerin kolayca
yazılmasını sağlar. Daha önce kullanılmış son işlevleri
kolayca seçebilmek için en son kullanılan düğmesi veri
listelerinin toplamını kolayca almak için otomatik toplam
(Ctrl+m) düğmesi yer almaktadır.
En son kullanılan düğmesine tıklanınca daha önce çalışma
sayfasında kullanılmış son 10 işlev ve en alt satırda işlev
ekle komutu yer almaktadır. Son kullanılan işlevler listesi
daha önce kullanılan bir işleve kolayca ulaşılıp
kullanılabilmesine imkan vermektedir. Otomatik toplam
düğmesinin üzerine tıklandığında ise en çok kullanılan
işlevler (toplam, ortalama, sayıları say, en büyük, en
küçük) açılan listesi ile hızlıca formül yazılabilir ve
hesaplamalar yapılabilir.


37. Soru

Formüller sekmesinde bulunan hesaplama grubunun
görevi nedir?

Cevap

Formüller sekmesi hesaplama grubu altında
hesaplama seçeneklerine tıklandığında formüllerin elle,
veri toplama dışında otomatik ve otomatik olarak
hesaplaması ile ilgili üç adet seçenek bulunmaktadır.
Otomatik seçeneği varsayılan olduğu için formülü
etkileyen bir hücredeki değer değiştirildiğinde formülleri
tekrardan hesaplar. Binlerce formül barındıran bir sayfada
formülleri etkileyen bir hücredeki veri değiştirildiğinde
tüm formüller tekrardan hesaplanacağı için sonuç verme
hızı yavaşlar.


38. Soru

Formüller sekmesinde bulunan formül denetleme
grubunda yapılan işlemler nelerdir?

Cevap

Formül denetleme grubunda, yazılan formüllerin
izlenmesini, değerlendirilmesini ve hata denetiminin
yapılmasıyla ilgili komutlar bulunur. İşlem tablosu
programında çalışırken yazılan formüller bazen çok
karmaşık bir hal alabilir. Yazılan formüllerin anlaşılması
güç olduğunda formüller sekmesindeki formül denetleme
grubu yardımcı olur. Bu grupta etkileyenleri izle,
etkilenenler izle, okları kaldır, formülleri göster, formülü
değerlendir, hata denetimi ve gözcü penceresi komutları
yer alır.


39. Soru

Gözcü penceresinin görevi nedir?

Cevap

Gözcü penceresi düğmesi ile çok büyük çalışma
sayfalarının farklı kasımlarındaki hücreleri, çalışma kitabı
sayfalarındaki belirlenen hücreleri ya da başka çalışma
kitabındaki hücrelere gitmeye gerek kalmadan, belirlenen
hücreleri takip etmeyi mümkün kılar.


40. Soru

Formülleri göster düğmesi ile yapılan işlemler
nelerdir?

Cevap

Formülleri göster düğmesinin görevi formül
bulunan hücrelerin hesaplanmış değerleri yerine
içerdikleri formülleri hücre içinde gösterilmesini
sağlamaktır. Formül çubuğunda yalnız seçili hücredeki
formül görüntülenebilirken, çalışma sayfasındaki formül
girilmiş olan tüm hücrelerdeki formülleri görüntülemek
için kullanılır.


41. Soru

Formülü değerlendir düğmesi ile yapılan işlemler
nelerdir?

Cevap

Formülü değerlendir düğmesi ile yazılan
formülün üzerinde adım adım ilerleyerek doğru şekilde
hesaplama yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, hataları
ayıklamaya yardımcı olmak ve hesaplama sonucuna nasıl
ulaşıldığını görmek için kullanılır.


42. Soru

Hata denetimi düğmesi ile yapılan işlemler nelerdir?

Cevap

Hata denetimi düğmesi formüllerin kullanımında
kullanıcıdan kaynaklanan yaygın hataları denetlemek için
kullanılır. Hücrelere verilen bir verinin tipinde bir hata
oluştuğunda, bir satır veya bir sütunda peş peşe yazılmış
olan formüller arasında farklı bir formül olduğunda ya da
hata değeri içeren bir hücre varsa hata denetimi düğmesi
ile hata hakkında bilgi alınarak çözümü gerçekleştirilir.


43. Soru

Denetim nedir?

Cevap

Bir çalışma sayfasını formül hataları açısından
incelenmesine denetim adı verilir.


44. Soru

Formül hataları nelerdir?

Cevap

Çalışma sayfasına formüller eklerken verilerle
ilgili hesaplamaların sonuçlarına ilişkin yanıtlar alınır.
Ancak formül eklendikten sonra hata değeri ile
karşılaşılabilir ve hatanın oluştuğu hücrede hata değeri
yazar. Hata değeri ile karşılaşılmasının nedeni, geçersiz bir
başvurunun kullanılmış olması, değerin bulunamaması, ad
hatası yapılmış olması, başvurulan veri kaynağının silinmiş
olmasından kaynaklanır. Formül hatalarını en aza indirmek
için, veriler üzerinde hesaplamalar yaparken formül
kullanımında hücre başvurularını ve işleçleri elle yazmak
yerine işlev kitaplığının sol bölümünde yer alan işlev ekle
ve otomatik toplam düğmesi kullanım kolaylığı sağlar.


45. Soru

Bağımsız değişken nedir?

Cevap

Amaca göre istenilen değerin verilebildiği
değişkene bağımsız değişken adı verilir.


46. Soru

Otomatik toplam düğmesi ve açılan listesindeki
komutlar nelerdir?

Cevap

Otomatik toplam düğmesi ve açılan listesindeki
komutlar;
• Toplam,
• Ortalama,
• Sayıları say,
• En büyük,
• En küçük,
• Ve diğer işlemler olarak sıralanabilir.


47. Soru

Toplam düğmesinin görevi nedir?

Cevap

Oluşturulan tablolarda sayı içeren hücrelerin
toplamını almak için giriş sekmesi düzenleme grubunda ya
da formüller sekmesi işlev kitaplığı grubunda yer alan
toplam düğmesi kullanılır.


48. Soru

Ortalama komutunun görevi nedir?

Cevap

Ortalama komutu bir veri listesinde sayıların
aritmetik ortalamasını verir.


49. Soru

Sayıları say komutunun görevi nedir?

Cevap

C6 hücresi aktif iken otomatik toplam
düğmesinden sayıları say komutu seçildiğinde C1:C5
hücre aralığındaki yalnız sayıların adedini sayar. Bazı
durumlarda bir veri tablosunda sayı içeren hücrelerin
sayısı öğrenilmek istendiğinde oldukça kullanışlıdır.


50. Soru

En büyük komutunun görevi nedir?

Cevap

En büyük komutu bir veri tablosunda seçilen
hücre aralığındaki en büyük değeri bulur.


51. Soru

En küçük komutunun görevi nedir?

Cevap

En küçük komutu bir veri tablosunda seçilen
hücre aralığındaki en küçük değeri alır.


52. Soru

İşlev ekle komutunun görevi nedir?

Cevap

Formüller sekmesi üzerinde ve formül çubuğu
üzerinde işlev ekle düğmesi seçilen hücredeki formülle
çalışmak, formülleri yazarken başvuruları kolayca
seçebilmek, işlevin bağımsız değişkenleri hakkında bilgi
edinmek ve işlev hakkında yardım almak için kullanılır.
Bu düğmeye tıklandığı zaman seçilen hücreye eşittir
işareti otomatik olarak yazılarak işlev ekle penceresi
açılır.


53. Soru

Excel’de formül kavramı nedir?

Cevap

Rakamların bulunduğu hücre adresleri ya da rakamların kendileri kullanılarak oluşturulan matematiksel işlemlerin İşlem Tabloları’ndaki ifadelerine Formül adı verilir. Diğer bir ifadeyle formüller, çeşitli hesaplamalar yapabilen, bilgi döndürebilen, diğer hücre içeriklerini işleyebilen, koşulları sınayabilen denklemlerdir. Çalışma sayfalarında hesaplamaların tümü formüller yardımıyla yapılır.


54. Soru

Excel’de oluşturulan formüllerin bileşenleri nelerdir?

Cevap

Formüller, hücre başvuruları, işleçler, sabitler içerir ve oluşturulurken daima eşittir (=) işareti ile başlar. Bir formül yazılırken “=” işareti ile başlanmadığı takdirde girilen bilgi formül olarak değil metin olarak kabul edilir. Ardından hesaplamada kullanılmak istenilen sabitler ve işleçler girilir. Bir formül oluşturulurken 8192 karaktere kadar istenilen sayıda sabit ve işleç girilebilir.


55. Soru

Metinsel işleç hangisidir? Açıklayınız.

Cevap

Bir ya da daha fazla metin katarını bir araya getirerek veya birleştirerek boşluksuz bir metin parçası elde etmek için & (Ampersand-Birleştirme) işleci kullanılır.


56. Soru

Başvuru işleçleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Bir hücreye formül yazılırken belirlenen iki hücre ve bu hücreler arasındaki bütün hücreleri alarak başvuru (Hücre aralığı) oluşturmak için iki nokta üst üste (:) kullanılır. Örneğin;
(A1:A5) demek A1 hücresinden A5 hücresine kadar olan tüm hücreler demektir. Birden çok hücre aralığını birleştirmek için noktalı virgül (;) kullanılır. Örneğin; (A1:A5;B1:B6) demek A1’den ve A5’e kadar olan hücreler ile B1’den B6’ya kadar olan hücrelerindeki değerleri alarak hesaplama yapmak demektir. Formüller oluşturulurken genel olarak hücre başvuruları ve hücre aralıkları kullanılması büyük kolaylık sağlar.


57. Soru

Hücre başvurularını kullanarak formül oluşturulurken, başka bir çalışma sayfasından hücre seçilecekse gösterimi nasıl olmalıdır?

Cevap

Çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere başvuru yapılarak bir formül yazılırken öncelikle o hücrenin bulunduğu sayfanın adı ve ünlem işareti (!) daha sonra o hücrenin başvurusu yazılır. Bu şekilde formülü klavyeden yazmak yerine eşittir işaretinden sonra gerekli verilerin bulunduğu sayfalarda ilgili hücreleri seçerek işleçler yarımıyla kolay bir şekilde formül oluşturulabilir. Örneğin; Şekil 5.5’te bir çalışma kitabının 2. sayfası (Sayfa2) B2 hücresindeki değer ile 3. sayfası (Sayfa3) C3 hücresindeki değerin toplamını almak için 1. sayfasındaki (Sayfa1) A1 hücresine =Sayfa1!B2+Sayfa1!C3 formülü yazılırken fare ile seçim yapılarak kolayca oluşturulmuştur.


58. Soru

Hücre başvurularını kullanarak formül oluşturulurken, başka bir çalışma kitabındaki hücre seçilecekse gösterimi nasıl olmalıdır?

Cevap

Bir formül yazarken ihtiyaç duyulan veriler başka çalışma kitaplarında bulunuyorsa diğer çalışma kitabı açıkken hesaplamanın yapılacağı hücreye eşittir işareti girildikten sonra gereken verilerin bulunduğu çalışma kitabında yer alan sayfadaki hücre ya da hücreler seçilerek formül oluşturulabilir. Bu şekilde yazılan bir formülde köşeli parantez içinde diğer kitabın uzun adı ([Kitap1.xlsx] gibi) sonra sayfanın adı daha sonra ise hücre başvurusu yer alır. Formülde hücre başvurularının yer aldığı çalışma kitabı kapatılırsa kitabın uzun adı yerine otomatik olarak harddisk üzerindeki konumu yazılır, tekrar açıldığında ise eski haline geri döner.


59. Soru

Formül çubuğu nedir?

Cevap

Formül Çubuğu, formüllerin girildiği veya girilen formüllerin düzenlenebildiği, aktif hücrede yer alan değerleri görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır. 


60. Soru

Ad kutusu nedir?

Cevap

Ad Kutusu, aktif hücre başvurusunun görüntülendiği ve hücrelere ad tanımlamak için kullanılır.


61. Soru

Excel’de belirli bir ya da daha fazla hücreye ad nasıl tanımlanır?

Cevap

Aktif hücre ya da hücre grubu seçildikten sonra formül çubuğunun sol tarafında yer alan Ad Kutusuna tıklanarak bir ad verdikten sonra Enter tuşuna basılarak seçilmiş olan hücrelere bir Ad verilebilir. Bu şekilde İşlem Tablosu programında adları kullanarak karmaşık veri tablolarında daha anlaşılır şekle getirilirken yazılacak formüller daha kolay bir şekilde oluşturulabilir. Tek bir hücreye, bir hücre aralığına ya da bir tabloya Ad tanımlanabilir.

Ad tanımlamanın bir diğer yolu da, Formüller sekmesindeki Tanımlı Adlar grubu altında bulunan Ad Tanımla komutuna tıklanarak hücrelere Ad verilebilir. Formülde Kullan ile geçerli bir formülde kullanabilir ve Seçimden Oluştur komutu ile seçili hücrelere Ad tanımlanabilir.


62. Soru

Tanımlanan adlar formüller oluşturulurken ad yapıştır penceresi yardımıyla kullanılabilir. Bu uygulama hangi kısayol tuşuyla ad yapıştır penceresi açılır?

Cevap

Tanımlanan Adları formüllerde kullanmak oldukça kolaydır. F3 tuşuna basıldığında ekrana gelen Ad Yapıştır penceresi kullanılarak amaca uygun Adın üzerine çift tıklayarak formüle eklenebilir.


63. Soru

Çalışma sayfasında veriler üzerinde hesaplama yaparken bir hücreye yazılan bir formül aynı yolla hesaplanacak diğer hücrelere kopyalanabilir. Bu kopyalamayı saplayan uygulamalar nelerdir?

Cevap

Çalışma sayfasında veriler üzerinde hesaplama yaparken bir hücreye yazılan bir formül aynı yolla hesaplanacak diğer hücrelere kopyalanabilir. Formülü kopyalamak için seçilen hücreye sağ tıklanarak açılan menüden Kopyala komutu seçilerek fare ile yapıştırılmak istenen hücreleri seçildikten sonra, tekrar sağ tıklayarak açılan menüden Yapıştır komutu seçilebilir ya da klavyeden “Ctrl+v” kısayol tuşu kullanılabilir. Kopyalanan hücre aktif iken doldurma tutamağını (Aktif Hücrenin sağ alt köşesindeki nokta) sol fare tuşuyla tutarak ilgili hücrelere çekerek kopyalama işlemi gerçekleştirilebilir. Diğer bir yöntem ise formülün yazılacağı sütunun yanındaki sütunda veriler olmak koşulu ile doldurma tutamağı çift tıklanarak formüller dolu son hücrenin bulunduğu satıra kadar otomatik olarak yazılmış olur. Seçilen hücre kopyalanıp yapıştırılmak istenen hücrelerine yapıştırıldığında değişen hücre adlarını barındıran formülleri yer alacaktır. Formüller kopyalanırken hücre başvuruları formülün oluşturulduğu hücrenin başvurusuna göre otomatik olarak değişmektedir. Veri tablolarında bu şekilde yapılan formül kopyalama işlemi en çok tercih edilen ve kullanımı en kolay yöntemdir.


64. Soru

Göreceli formül nedir?

Cevap

Göreceli Formüller, değişken hücre başvurularına sahip bir formül içeren hücre kopyalandığında, başvurular, formülün yapıştığı yerdeki hücrenin konumuna göre değişen formüllerdir.


65. Soru

Excel’de sabit formül nedir? Nasıl uygulanır?

Cevap

Bulunduğu hücreden başka bir hücreye kopyalandığında değişiklik göstermeden olduğu gibi kopyalanan formüllere sabit formüller adı verilir. Bu formüller yazılırken sütunu temsil eden harf ve satırı temsil eden rakamdan önce sabitleştirme karakteri olarak kullanılan $ (dolar) işareti kullanılır. Şekil 5.15’de ki tabloda F2 hücresine =$B$2+$C$2+$D$2+$E$2 formülü yazılmış olsun. F2 hücresi aynı şekilde F4 hücresine kadar sürüklendiğinde F3 ve F4 hücresinde hücre başvuruları değişmeden kopyalanmış olacaktır. Bu tür formüllerde formülün sonucu olan hesaplanmış değerde de bir değişiklik olmayacaktır. Sabit formüller bir hücrede bulunan bir değerin tüm sütunda ya da satırda kullanılması durumlarında kolaylık sağlamaktadır.


66. Soru

Excel’de Formüller sekmesi içerisindeki Hesaplama işlevi hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Formüller sekmesi Hesaplama grubu altında Şekil 5.18’de Hesaplama Seçenekleri’ne tıklandığında formüllerin Elle, Veri Tabloları Dışında Otomatik ve Otomatik olarak hesaplaması ile ilgili üç adet seçenek bulunmaktadır. Otomatik seçeneği varsayılan olduğu için formülü etkileyen bir hücredeki değer değiştirildiğinde formülleri tekrardan hesaplar. Ancak binlerce formül barındıran bir sayfada formülleri etkileyen bir hücredeki veri değiştirildiğinde tüm formüller tekrardan hesaplanacağı için sonuç verme hızı çok yavaşlar. Hatta çalışma çalışma kitabı ilk defa açıldığında çok uzun zaman alabilir. Bu nedenle çok fazla formülün yer aldığı çalışma kitaplarında Elle seçeneği seçilerek, Şimdi Hesapla seçeneği ile gerektiğinde hesaplama yapılması uygun olacaktır. Otomatik seçeneği kapalı iken Elle seçeneği ile hesaplama yapıldığından dolayı aktif bir sayfadaki hesaplamaların yapılabilmesi için Sayfayı Hesapla seçeneği kullanılmalıdır.


67. Soru

Excel’de Formüller sekmesi içerisindeki Formül Denetleme grubu hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Formül Denetleme grubunda, yazılan formüllerin izlenmesini, değerlendirilmesini ve hata denetiminin yapılmasıyla ilgili komutlar bulunur. İşlem Tablosu programında çalışırken yazılan formüller bazen çok karmaşık bir hal alabilir. Yazılan formüllerin anlaşılması güç olduğunda Formüller sekmesindeki Formül Denetleme grubu yardıma koşar. Bu grupta Etkileyelenleri İzle, Etkilenenleri İzle, Okları Kaldır, Formülleri Göster, Formülü Değerlendir, Hata Denetimi ve Gözcü Penceresi komutları yer almaktadır. Gözcü Penceresi düğmesi ile çok büyük çalışma sayfalarının farklı kısımlarındaki hücreleri, çalışma kitabı sayfalardaki belirlenen hücreleri ya da başka çalışma kitabındaki hücrelere gitmeye gerek kalmadan, belirlenen hücreleri takip etmeyi mümkün kılar. Gözcü ekle seçeneği ile seçilen hücrelerin bulundukları çalışma kitabı, çalışma sayfası, adı, başvurusu, değeri ve içerdiği formülün takip edilmesini sağlar. Gözcü Ekle düğmesi ile açılan Gözcü Penceresinden amaca uygun hücreler Gözcü Ekle komutu ile eklenebilir ya da Gözcü Sil ile takibi bırakılabilir. 


68. Soru

Excel’de “#######, #SAYI/O!, #YOK, #AD?, #BOŞ!, #SAYI!, #BAŞV!, #DEĞER!” ifadelerinden birisinin görünmesinin sebebi nedir?

Cevap

Çalışma sayfasına formüller eklerken verilerle ilgili hesaplamaların sonuçlarına ilişkin yanıtlar alınır. Ancak formül eklendikten sonra hata değeri ile karşılaşılabilir ve hatanın oluştuğu hücrede hata değeri yazar. Hata değeri ile karşılaşılmasının nedeni, geçersiz bir başvuru kullanılmış olması, değerin bulunamaması, Ad hatası yapılmış olması, başvurulan veri kaynağının silinmiş olmasından kaynaklanır. Hata değerleri; #######, #SAYI/O!, #YOK, #AD?, #BOŞ!, #SAYI!, #BAŞV! ve #DEĞER! dir.

####### hatasını veriyorsa hücre genişliğinden daha geniş bir sayı, tarih, saat ve ya eksi sonuç veren bir tarih veya saat formülün yer aldığını göstermektedir. Bu hatayı düzeltmek için hücrenin bulunduğu sütun genişletilmeli ya da hücrenin sayı biçimi değiştirilmelidir. Formül yazıldıktan sonra hücrede; #SAYI/O! hatası, formülde sıfıra bölme işlemi yapıldığını, #YOK hatası, genellikle Arama ve Başvuru işlevlerinde (Ara, DüşeyAra, YatayAra vb) formülün kullanılabilir olmayan bir değere başvuru yaptığını ya da aranan bir verinin bulunamadığını, #AD? hatası, formülde işlem tablosu tarafınfan tanınmayan bir Ad yer aldığını, #BOŞ! hatası, formülde iki hücre alanının kesişmediğini, #SAYI! hatası, formülün bir sayıyı yanlış kullandığını, #BAŞV! hatası, formülde geçersiz bir hücreye başvuru yapıldığını ya da formül girildikten sonra formülde başvuru yapılan hücrenin veya hücrelerin silinmiş olduğunu, #DEĞER! hatası, formülde geçersiz bir bağımsız değişken ya da işleç kullanıldığını, ya da sayı veya Doğru/Yanlış kullanılması gerekirken metin kullanıldığını göstermektedir.


69. Soru

Excel’de ####### sonucunu vermesine sebep olan konu nedir?

Cevap

####### hatasını veriyorsa hücre genişliğinden daha geniş bir sayı, tarih, saat ve ya eksi sonuç veren bir tarih veya saat formülün yer aldığını göstermektedir. Bu hatayı düzeltmek için hücrenin bulunduğu sütun genişletilmeli ya da hücrenin sayı biçimi değiştirilmelidir. Formül yazıldıktan sonra hücrede; #SAYI/O! hatası, formülde sıfıra bölme işlemi yapıldığını, #YOK hatası, genellikle Arama ve Başvuru işlevlerinde (Ara, DüşeyAra, YatayAra vb) formülün kullanılabilir olmayan bir değere başvuru yaptığını ya da aranan bir verinin bulunamadığını, #AD? hatası, formülde işlem tablosu tarafınfan tanınmayan bir Ad yer aldığını, #BOŞ! hatası, formülde iki hücre alanının kesişmediğini, #SAYI! hatası, formülün bir sayıyı yanlış kullandığını, #BAŞV! hatası, formülde geçersiz bir hücreye başvuru yapıldığını ya da formül girildikten sonra formülde başvuru yapılan hücrenin veya hücrelerin silinmiş olduğunu, #DEĞER! hatası, formülde geçersiz bir bağımsız değişken ya da işleç kullanıldığını, ya da sayı veya Doğru/Yanlış kullanılması gerekirken metin kullanıldığını göstermektedir.


70. Soru

#YOK sonucuyla karşılaşan bir Excel kullanıcısının hatası nedir?

Cevap

####### hatasını veriyorsa hücre genişliğinden daha geniş bir sayı, tarih, saat ve ya eksi sonuç veren bir tarih veya saat formülün yer aldığını göstermektedir. Bu hatayı düzeltmek için hücrenin bulunduğu sütun genişletilmeli ya da hücrenin sayı biçimi değiştirilmelidir. Formül yazıldıktan sonra hücrede; #SAYI/O! hatası, formülde sıfıra bölme işlemi yapıldığını, #YOK hatası, genellikle Arama ve Başvuru işlevlerinde (Ara, DüşeyAra, YatayAra vb) formülün kullanılabilir olmayan bir değere başvuru yaptığını ya da aranan bir verinin bulunamadığını, #AD? hatası, formülde işlem tablosu tarafınfan tanınmayan bir Ad yer aldığını, #BOŞ! hatası, formülde iki hücre alanının kesişmediğini, #SAYI! hatası, formülün bir sayıyı yanlış kullandığını, #BAŞV! hatası, formülde geçersiz bir hücreye başvuru yapıldığını ya da formül girildikten sonra formülde başvuru yapılan hücrenin veya hücrelerin silinmiş olduğunu, #DEĞER! hatası, formülde geçersiz bir bağımsız değişken ya da işleç kullanıldığını, ya da sayı veya Doğru/Yanlış kullanılması gerekirken metin kullanıldığını göstermektedir.


1. Soru

Fonksiyon nedir?

Cevap

Bir değeri ya da değerleri alan, bir işlemi
gerçekleştiren ve bir değeri ya da değerleri döndüren
önceden yazılmış yerleşik formüllerdir.

2. Soru

Formül nedir?

Cevap

Verilerle hesaplama yapan ifadeler olarak
tanımlanır.

3. Soru

Koşul nedir?

Cevap

İki sayıyı, formülü, etiketi veya mantıksal
değerleri karşılaştıran matematiksel ve mantıksal işleçler
olarak tanımlanır.

4. Soru

Hücre başvurusu nasıl tanımlanır?

Cevap

Bir hücrenin çalışma sayfasındaki konumunu
belirtir.

5. Soru

İşleç nedir?

Cevap

Gerçekleştirilecek hesaplamanın türünü belirten
simgelere denir.

6. Soru

Sabit nedir?

Cevap

Önceden hesaplanmış olan, değişmeyen
değerlerdir.

7. Soru

Formül nasıl oluşturulur?

Cevap

Çalışma sayfasında formül girilmek istenilen
hücreye tıklanıp sırasıyla, eşittir işareti yazılır, sabit
değerler (2,3,8 gibi) hücre ve alan başvuru adresleri (A2,
B3, C4 gibi), işlevler (TOPLA, ORTALAMA, MAK,
MİN gibi), işleçler (toplama için + işareti, çıkarma için –
işareti, çarpma için * işareti, bölme için / işareti, kuvvet
(üs) alma için ^ işareti, yüzde için % işareti gibi kullanılır.
Formül hesaplanırken parantez içindeki işlemler öncelikli
yapılır.

8. Soru

Bir hücreye =(2+3)*5 girildiğinde sonucu kaç
bulunur?

Cevap

Formül yazmanın temel mantığı parantez
kullanılarak takip edilmesidir. Bir matematiksel işlem
yapılırken ilk önce parantez içindeki işlem yapılır. 2+3=5
bulunur. * işareti çarpma işlemi işareti olduğundan 5*5=
25 olarak sonuç bulunur.

9. Soru

3*4+6/2 işleminin sonucu nasıl hesaplanır?

Cevap

Çarpma ve bölme işlemleri, toplama ve çıkarma
işlemlerinden önce yapılır.
3*4=12, 6/2=3, 12+3=15 olarak hesaplanır.

10. Soru

İşleç türleri nelerdir?

Cevap

İşleç türleri;
• Aritmetik,
• Karşılaştırma,
• Metin ve
• Başvuru olmak üzere dörde ayrılır.

11. Soru

Aritmetik işleçler nelerdir?

Cevap

Aritmetik işleçler, toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme aritmetik işleçlerdir.

12. Soru

& işleci ne amaçla kullanılır?

Cevap

Bir ya da daha fazla metin katarını bir araya
getirerek veya birleştirerek boşluksuz bir metin parçası
elde etmek için kullanır.

13. Soru

(“ ”) işareti ne amaçla kullanılır?

Cevap

Formül içinde metin ifadeler birleştirmek için
kullanılır.

14. Soru

(:) işleci ne amaçla kullanılır?

Cevap

Bir hücreye formül yazılırken belirlenen iki hücre
ve bu hücreler arasındaki bütün hücreleri alarak başvuru
oluşturmak için (:) işleci kullanılır.

15. Soru

(;) işleci ne amaçla kullanılır?

Cevap

Birden çok hücre aralığını birleştirmek için (;)
işleci kullanılır.

16. Soru

(A1:A5; B1:B5) yazılması ne anlama gelmektedir?

Cevap

A1’den A5’e kadar hücreler ile B1’den B5’e
kadar tüm hücreler demektir.

17. Soru

=A2+B2 yazılan formül ne anlama gelmektedir?

Cevap

A2 ve B2 hücrelerindeki değerleri toplar.

18. Soru

=A3-B3 yazılan formül ne anlama gelmektedir?

Cevap

A3 hücresindeki değerden B3 hücresindeki
değerin çıkarılması anlamına gelir.

19. Soru

=A4*B4 şeklinde yazılan formül ne anlama
gelmektedir?

Cevap

A4 hücresindeki değer ile B4 hücresindeki değeri
çarpar.

20. Soru

=A5/B5 ifadesi ne anlama gelir?

Cevap

A5 hücresindeki değeri B5 hücresindeki değere
böler.

21. Soru

=A6^B6 formülü ne anlama gelir?

Cevap

A6 hücresindeki değeri B6 hücresindeki
kuvvetini alır.

22. Soru

Bir formülü hızlıca oluşturmak için yapılması gereken
aşamalar nelerdir?

Cevap

Bir formülü hızlıca oluşturmak için hesaplamanın
hangi hücrede gerçekleşmesi isteniyorsa o hücre
seçildikten sonra ilk olarak eşittir işareti girilir. Daha sonra
işleme alınacak ilk hücre tıklanır, amaca uygun işleç
klavyeden girilerek ikinci hücre seçildikten sonra enter
tuşuna basılarak formülün yazıldığı hücrede hesaplama
sonucu görülür.

23. Soru

Aynı çalışma kitabının diğer sayfalarındaki verilerin
sayfa ve hücre başvuruları kullanılarak formül
oluşturulması nasıl olur?

Cevap

Bir formül yazarken ihtiyaç duyulan veriler başka
çalışma kitaplarında bulunuyorsa diğer çalışma kitabı
açıkken hesaplamanın yapılacağı hücreye işareti
girildikten sonra gereken verilerin bulunduğu çalışma
kitabında yer alan sayfadaki hücre ya da hücreler seçilerek
formül oluşturulabilir. Bu şekilde yazılan bir formülde
köşeli parantez içinde diğer kitabın uzun adı
([Kitap1.x1sx] gibi) sonra sayfanın adı daha sonra ise
hücre başvurusu yer alır. Formülde hücre başvurularının
yer aldığı çalışma kitabı kapatılırsa kitabın uzun adı yerine
otomatik olarak harddisk üzerindeki konumu yazılır,
tekrar açıldığında ise tekrar eski haline geri döner.

24. Soru

Formül çubuğu ne amaçla kullanılır?

Cevap

Formüllerin girildiği veya girilen formüllerin
düzenlenebildiği, aktif hücrede yer alan değerleri
görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır.

25. Soru

Ad çubuğu ne amaçla kullanılır?

Cevap

Aktif hücre başvurusunun görüntülendiği ve
hücrelere ad tanımlamak için kullanılır.

26. Soru

”Ctrl+” tuşunun işlevi nedir?

Cevap

Çalışma sayfasında işlem yaparken “Ctrl+”
tuşunu kullanarak hücrelerde yer alan formüller
görüntülenir veya gizlenir.

27. Soru

Ad tanımlama ve formüllerde kullanımı nasıl olur?

Cevap

Aktif hücre ya da hücre grubu seçildikten sonra
formül çubuğunun sol tarafında yer alan ad kutusuna
tıklanarak bir ad verildikten sonra Enter tuşuna basılarak
seçilmiş olan hücrelere bir ad verilebilir. Bu şekilde işlem
tablosu programında adları kullanarak karmaşık veri
tablolarında daha anlaşılır şekle getirilirken yazılacak
formüller daha kolay bir şekilde oluşturulabilir. Tek bir
hücreye, bir hücre aralığına ya da tabloya bir ad
tanımlanabilir.

28. Soru

Ad yöneticisi ne amaçla kullanılır?

Cevap

Komutu çalışma kitabında tanımlanan adları
çeşitli kriterlere göre listelemek için kullanılır.

29. Soru

Tanımlı adların görevi nedir?

Cevap

Tanımlı adlar önceden oluşturulmuş adların
listesini oluşturur.

30. Soru

Formülde kullan komutunun işlevi nedir?

Cevap

Formülde kullan komutunun bir işlevi bir formül
yazarken ad verilmiş hücreleri açılan bir liste halinde
sunmaktır.

31. Soru

Formül türleri nelerdir?

Cevap

Formül türleri;
• Göreceli formüller,
• Sabit formüller ve
• Karma formüller olmak üzere üçe ayrılır.

32. Soru

Göreceli formüller nedir?

Cevap

Bulunduğu hücreden bir başka hücreye
kopyalandığında, hem sütun başvurusu hem de satır
başvurusu formülün girildiği hücrenin adresine göre
değişen formüllere göreceli formüller adı verilir.
C1 hücresinde =A1+B1 formülü yazılmış olsun. İşlem
tablosu programında bu formülün mantığı C1 hücresine
göre oluşturulmuştur. C1 hücresine göre bu formülün
çalışma prensibi, aynı satırda C1 hücresinden iki önceki
hücre değeri ile (A1) C1 hücresinden bir önceki hücre
değerini (B1) toplamak şeklindedir.
Bu formül kopyalanıp E1 hücresine yapıştırıldığında, E1
hücresindeki formül =C1+D1 şeklinde otomatik olarak
değişecektir. Buradaki kopyalama işleminde formülün
içinde bulunduğu C1 hücresindeki başvurular dikkate
alınarak formülde değişiklikler otomatik olarak
gerçekleşmektedir.

33. Soru

Sabit formüller nedir?

Cevap

Bulunduğu hücreden başka bir hücreye
kopyalandığında değişiklik göstermeden olduğu gibi
kopyalanan formüllere sabit formüller denir. Bu formüller
yazılırken sütunu temsil eden harf ve satırı temsil eden
$(dolar) işareti kullanılır.
Bu tür formüllerde formülün sonucu olan hesaplanmış
değerde de bir değişiklik olmayacaktır. Sabit formüller bir
hücrede bulunan bir değerin tüm sütunda ya da satırda
kullanılması durumunda kolaylık sağlamaktadır.

34. Soru

Formüller sekmesinde varsayılan olarak kabul edilen
kaç grup bulunur?

Cevap

Formüller sekmesinde varsayılan olarak;
• İşlev kitaplığı,
• Tanımlı adlar,
• Formül denetleme ve
• Hesaplama grupları olmak üzere dört grup
bulunur.

35. Soru

İşlev kitaplığı nasıl açıklanır?

Cevap

İşlev kitaplığı işlem tablosu programında bulunan
tüm işlevlerin finansal, mantıksal, metin, tarih ve saat,
arama ve başvuru matematik ve trigonometri işlev
gruplarını sunmaktadır. Ayrıca tüm işlevler düğmesi
altında istatistiksel, mühendislik, küp bilgisi, uyumluluk,
web işlev gruplarını sunarak formüllerin kolayca
yazılmasını sağlar. Daha önce kullanılmış son işlevleri
kolayca seçebilmek için en son kullanılan düğmesi veri
listelerinin toplamını kolayca almak için otomatik toplam
(Ctrl+m) düğmesi yer almaktadır.
En son kullanılan düğmesine tıklanınca daha önce çalışma
sayfasında kullanılmış son 10 işlev ve en alt satırda işlev
ekle komutu yer almaktadır. Son kullanılan işlevler listesi
daha önce kullanılan bir işleve kolayca ulaşılıp
kullanılabilmesine imkan vermektedir. Otomatik toplam
düğmesinin üzerine tıklandığında ise en çok kullanılan
işlevler (toplam, ortalama, sayıları say, en büyük, en
küçük) açılan listesi ile hızlıca formül yazılabilir ve
hesaplamalar yapılabilir.

37. Soru

Formüller sekmesinde bulunan hesaplama grubunun
görevi nedir?

Cevap

Formüller sekmesi hesaplama grubu altında
hesaplama seçeneklerine tıklandığında formüllerin elle,
veri toplama dışında otomatik ve otomatik olarak
hesaplaması ile ilgili üç adet seçenek bulunmaktadır.
Otomatik seçeneği varsayılan olduğu için formülü
etkileyen bir hücredeki değer değiştirildiğinde formülleri
tekrardan hesaplar. Binlerce formül barındıran bir sayfada
formülleri etkileyen bir hücredeki veri değiştirildiğinde
tüm formüller tekrardan hesaplanacağı için sonuç verme
hızı yavaşlar.

38. Soru

Formüller sekmesinde bulunan formül denetleme
grubunda yapılan işlemler nelerdir?

Cevap

Formül denetleme grubunda, yazılan formüllerin
izlenmesini, değerlendirilmesini ve hata denetiminin
yapılmasıyla ilgili komutlar bulunur. İşlem tablosu
programında çalışırken yazılan formüller bazen çok
karmaşık bir hal alabilir. Yazılan formüllerin anlaşılması
güç olduğunda formüller sekmesindeki formül denetleme
grubu yardımcı olur. Bu grupta etkileyenleri izle,
etkilenenler izle, okları kaldır, formülleri göster, formülü
değerlendir, hata denetimi ve gözcü penceresi komutları
yer alır.

39. Soru

Gözcü penceresinin görevi nedir?

Cevap

Gözcü penceresi düğmesi ile çok büyük çalışma
sayfalarının farklı kasımlarındaki hücreleri, çalışma kitabı
sayfalarındaki belirlenen hücreleri ya da başka çalışma
kitabındaki hücrelere gitmeye gerek kalmadan, belirlenen
hücreleri takip etmeyi mümkün kılar.

40. Soru

Formülleri göster düğmesi ile yapılan işlemler
nelerdir?

Cevap

Formülleri göster düğmesinin görevi formül
bulunan hücrelerin hesaplanmış değerleri yerine
içerdikleri formülleri hücre içinde gösterilmesini
sağlamaktır. Formül çubuğunda yalnız seçili hücredeki
formül görüntülenebilirken, çalışma sayfasındaki formül
girilmiş olan tüm hücrelerdeki formülleri görüntülemek
için kullanılır.

41. Soru

Formülü değerlendir düğmesi ile yapılan işlemler
nelerdir?

Cevap

Formülü değerlendir düğmesi ile yazılan
formülün üzerinde adım adım ilerleyerek doğru şekilde
hesaplama yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, hataları
ayıklamaya yardımcı olmak ve hesaplama sonucuna nasıl
ulaşıldığını görmek için kullanılır.

42. Soru

Hata denetimi düğmesi ile yapılan işlemler nelerdir?

Cevap

Hata denetimi düğmesi formüllerin kullanımında
kullanıcıdan kaynaklanan yaygın hataları denetlemek için
kullanılır. Hücrelere verilen bir verinin tipinde bir hata
oluştuğunda, bir satır veya bir sütunda peş peşe yazılmış
olan formüller arasında farklı bir formül olduğunda ya da
hata değeri içeren bir hücre varsa hata denetimi düğmesi
ile hata hakkında bilgi alınarak çözümü gerçekleştirilir.

43. Soru

Denetim nedir?

Cevap

Bir çalışma sayfasını formül hataları açısından
incelenmesine denetim adı verilir.

44. Soru

Formül hataları nelerdir?

Cevap

Çalışma sayfasına formüller eklerken verilerle
ilgili hesaplamaların sonuçlarına ilişkin yanıtlar alınır.
Ancak formül eklendikten sonra hata değeri ile
karşılaşılabilir ve hatanın oluştuğu hücrede hata değeri
yazar. Hata değeri ile karşılaşılmasının nedeni, geçersiz bir
başvurunun kullanılmış olması, değerin bulunamaması, ad
hatası yapılmış olması, başvurulan veri kaynağının silinmiş
olmasından kaynaklanır. Formül hatalarını en aza indirmek
için, veriler üzerinde hesaplamalar yaparken formül
kullanımında hücre başvurularını ve işleçleri elle yazmak
yerine işlev kitaplığının sol bölümünde yer alan işlev ekle
ve otomatik toplam düğmesi kullanım kolaylığı sağlar.

45. Soru

Bağımsız değişken nedir?

Cevap

Amaca göre istenilen değerin verilebildiği
değişkene bağımsız değişken adı verilir.

46. Soru

Otomatik toplam düğmesi ve açılan listesindeki
komutlar nelerdir?

Cevap

Otomatik toplam düğmesi ve açılan listesindeki
komutlar;
• Toplam,
• Ortalama,
• Sayıları say,
• En büyük,
• En küçük,
• Ve diğer işlemler olarak sıralanabilir.

47. Soru

Toplam düğmesinin görevi nedir?

Cevap

Oluşturulan tablolarda sayı içeren hücrelerin
toplamını almak için giriş sekmesi düzenleme grubunda ya
da formüller sekmesi işlev kitaplığı grubunda yer alan
toplam düğmesi kullanılır.

48. Soru

Ortalama komutunun görevi nedir?

Cevap

Ortalama komutu bir veri listesinde sayıların
aritmetik ortalamasını verir.

49. Soru

Sayıları say komutunun görevi nedir?

Cevap

C6 hücresi aktif iken otomatik toplam
düğmesinden sayıları say komutu seçildiğinde C1:C5
hücre aralığındaki yalnız sayıların adedini sayar. Bazı
durumlarda bir veri tablosunda sayı içeren hücrelerin
sayısı öğrenilmek istendiğinde oldukça kullanışlıdır.

50. Soru

En büyük komutunun görevi nedir?

Cevap

En büyük komutu bir veri tablosunda seçilen
hücre aralığındaki en büyük değeri bulur.

51. Soru

En küçük komutunun görevi nedir?

Cevap

En küçük komutu bir veri tablosunda seçilen
hücre aralığındaki en küçük değeri alır.

52. Soru

İşlev ekle komutunun görevi nedir?

Cevap

Formüller sekmesi üzerinde ve formül çubuğu
üzerinde işlev ekle düğmesi seçilen hücredeki formülle
çalışmak, formülleri yazarken başvuruları kolayca
seçebilmek, işlevin bağımsız değişkenleri hakkında bilgi
edinmek ve işlev hakkında yardım almak için kullanılır.
Bu düğmeye tıklandığı zaman seçilen hücreye eşittir
işareti otomatik olarak yazılarak işlev ekle penceresi
açılır.

53. Soru

Excel’de formül kavramı nedir?

Cevap

Rakamların bulunduğu hücre adresleri ya da rakamların kendileri kullanılarak oluşturulan matematiksel işlemlerin İşlem Tabloları’ndaki ifadelerine Formül adı verilir. Diğer bir ifadeyle formüller, çeşitli hesaplamalar yapabilen, bilgi döndürebilen, diğer hücre içeriklerini işleyebilen, koşulları sınayabilen denklemlerdir. Çalışma sayfalarında hesaplamaların tümü formüller yardımıyla yapılır.

54. Soru

Excel’de oluşturulan formüllerin bileşenleri nelerdir?

Cevap

Formüller, hücre başvuruları, işleçler, sabitler içerir ve oluşturulurken daima eşittir (=) işareti ile başlar. Bir formül yazılırken “=” işareti ile başlanmadığı takdirde girilen bilgi formül olarak değil metin olarak kabul edilir. Ardından hesaplamada kullanılmak istenilen sabitler ve işleçler girilir. Bir formül oluşturulurken 8192 karaktere kadar istenilen sayıda sabit ve işleç girilebilir.

55. Soru

Metinsel işleç hangisidir? Açıklayınız.

Cevap

Bir ya da daha fazla metin katarını bir araya getirerek veya birleştirerek boşluksuz bir metin parçası elde etmek için & (Ampersand-Birleştirme) işleci kullanılır.

56. Soru

Başvuru işleçleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Bir hücreye formül yazılırken belirlenen iki hücre ve bu hücreler arasındaki bütün hücreleri alarak başvuru (Hücre aralığı) oluşturmak için iki nokta üst üste (:) kullanılır. Örneğin;
(A1:A5) demek A1 hücresinden A5 hücresine kadar olan tüm hücreler demektir. Birden çok hücre aralığını birleştirmek için noktalı virgül (;) kullanılır. Örneğin; (A1:A5;B1:B6) demek A1’den ve A5’e kadar olan hücreler ile B1’den B6’ya kadar olan hücrelerindeki değerleri alarak hesaplama yapmak demektir. Formüller oluşturulurken genel olarak hücre başvuruları ve hücre aralıkları kullanılması büyük kolaylık sağlar.

57. Soru

Hücre başvurularını kullanarak formül oluşturulurken, başka bir çalışma sayfasından hücre seçilecekse gösterimi nasıl olmalıdır?

Cevap

Çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere başvuru yapılarak bir formül yazılırken öncelikle o hücrenin bulunduğu sayfanın adı ve ünlem işareti (!) daha sonra o hücrenin başvurusu yazılır. Bu şekilde formülü klavyeden yazmak yerine eşittir işaretinden sonra gerekli verilerin bulunduğu sayfalarda ilgili hücreleri seçerek işleçler yarımıyla kolay bir şekilde formül oluşturulabilir. Örneğin; Şekil 5.5’te bir çalışma kitabının 2. sayfası (Sayfa2) B2 hücresindeki değer ile 3. sayfası (Sayfa3) C3 hücresindeki değerin toplamını almak için 1. sayfasındaki (Sayfa1) A1 hücresine =Sayfa1!B2+Sayfa1!C3 formülü yazılırken fare ile seçim yapılarak kolayca oluşturulmuştur.

58. Soru

Hücre başvurularını kullanarak formül oluşturulurken, başka bir çalışma kitabındaki hücre seçilecekse gösterimi nasıl olmalıdır?

Cevap

Bir formül yazarken ihtiyaç duyulan veriler başka çalışma kitaplarında bulunuyorsa diğer çalışma kitabı açıkken hesaplamanın yapılacağı hücreye eşittir işareti girildikten sonra gereken verilerin bulunduğu çalışma kitabında yer alan sayfadaki hücre ya da hücreler seçilerek formül oluşturulabilir. Bu şekilde yazılan bir formülde köşeli parantez içinde diğer kitabın uzun adı ([Kitap1.xlsx] gibi) sonra sayfanın adı daha sonra ise hücre başvurusu yer alır. Formülde hücre başvurularının yer aldığı çalışma kitabı kapatılırsa kitabın uzun adı yerine otomatik olarak harddisk üzerindeki konumu yazılır, tekrar açıldığında ise eski haline geri döner.

59. Soru

Formül çubuğu nedir?

Cevap

Formül Çubuğu, formüllerin girildiği veya girilen formüllerin düzenlenebildiği, aktif hücrede yer alan değerleri görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır. 

60. Soru

Ad kutusu nedir?

Cevap

Ad Kutusu, aktif hücre başvurusunun görüntülendiği ve hücrelere ad tanımlamak için kullanılır.

61. Soru

Excel’de belirli bir ya da daha fazla hücreye ad nasıl tanımlanır?

Cevap

Aktif hücre ya da hücre grubu seçildikten sonra formül çubuğunun sol tarafında yer alan Ad Kutusuna tıklanarak bir ad verdikten sonra Enter tuşuna basılarak seçilmiş olan hücrelere bir Ad verilebilir. Bu şekilde İşlem Tablosu programında adları kullanarak karmaşık veri tablolarında daha anlaşılır şekle getirilirken yazılacak formüller daha kolay bir şekilde oluşturulabilir. Tek bir hücreye, bir hücre aralığına ya da bir tabloya Ad tanımlanabilir.

Ad tanımlamanın bir diğer yolu da, Formüller sekmesindeki Tanımlı Adlar grubu altında bulunan Ad Tanımla komutuna tıklanarak hücrelere Ad verilebilir. Formülde Kullan ile geçerli bir formülde kullanabilir ve Seçimden Oluştur komutu ile seçili hücrelere Ad tanımlanabilir.

62. Soru

Tanımlanan adlar formüller oluşturulurken ad yapıştır penceresi yardımıyla kullanılabilir. Bu uygulama hangi kısayol tuşuyla ad yapıştır penceresi açılır?

Cevap

Tanımlanan Adları formüllerde kullanmak oldukça kolaydır. F3 tuşuna basıldığında ekrana gelen Ad Yapıştır penceresi kullanılarak amaca uygun Adın üzerine çift tıklayarak formüle eklenebilir.

63. Soru

Çalışma sayfasında veriler üzerinde hesaplama yaparken bir hücreye yazılan bir formül aynı yolla hesaplanacak diğer hücrelere kopyalanabilir. Bu kopyalamayı saplayan uygulamalar nelerdir?

Cevap

Çalışma sayfasında veriler üzerinde hesaplama yaparken bir hücreye yazılan bir formül aynı yolla hesaplanacak diğer hücrelere kopyalanabilir. Formülü kopyalamak için seçilen hücreye sağ tıklanarak açılan menüden Kopyala komutu seçilerek fare ile yapıştırılmak istenen hücreleri seçildikten sonra, tekrar sağ tıklayarak açılan menüden Yapıştır komutu seçilebilir ya da klavyeden “Ctrl+v” kısayol tuşu kullanılabilir. Kopyalanan hücre aktif iken doldurma tutamağını (Aktif Hücrenin sağ alt köşesindeki nokta) sol fare tuşuyla tutarak ilgili hücrelere çekerek kopyalama işlemi gerçekleştirilebilir. Diğer bir yöntem ise formülün yazılacağı sütunun yanındaki sütunda veriler olmak koşulu ile doldurma tutamağı çift tıklanarak formüller dolu son hücrenin bulunduğu satıra kadar otomatik olarak yazılmış olur. Seçilen hücre kopyalanıp yapıştırılmak istenen hücrelerine yapıştırıldığında değişen hücre adlarını barındıran formülleri yer alacaktır. Formüller kopyalanırken hücre başvuruları formülün oluşturulduğu hücrenin başvurusuna göre otomatik olarak değişmektedir. Veri tablolarında bu şekilde yapılan formül kopyalama işlemi en çok tercih edilen ve kullanımı en kolay yöntemdir.

64. Soru

Göreceli formül nedir?

Cevap

Göreceli Formüller, değişken hücre başvurularına sahip bir formül içeren hücre kopyalandığında, başvurular, formülün yapıştığı yerdeki hücrenin konumuna göre değişen formüllerdir.

65. Soru

Excel’de sabit formül nedir? Nasıl uygulanır?

Cevap

Bulunduğu hücreden başka bir hücreye kopyalandığında değişiklik göstermeden olduğu gibi kopyalanan formüllere sabit formüller adı verilir. Bu formüller yazılırken sütunu temsil eden harf ve satırı temsil eden rakamdan önce sabitleştirme karakteri olarak kullanılan $ (dolar) işareti kullanılır. Şekil 5.15’de ki tabloda F2 hücresine =$B$2+$C$2+$D$2+$E$2 formülü yazılmış olsun. F2 hücresi aynı şekilde F4 hücresine kadar sürüklendiğinde F3 ve F4 hücresinde hücre başvuruları değişmeden kopyalanmış olacaktır. Bu tür formüllerde formülün sonucu olan hesaplanmış değerde de bir değişiklik olmayacaktır. Sabit formüller bir hücrede bulunan bir değerin tüm sütunda ya da satırda kullanılması durumlarında kolaylık sağlamaktadır.

66. Soru

Excel’de Formüller sekmesi içerisindeki Hesaplama işlevi hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Formüller sekmesi Hesaplama grubu altında Şekil 5.18’de Hesaplama Seçenekleri’ne tıklandığında formüllerin Elle, Veri Tabloları Dışında Otomatik ve Otomatik olarak hesaplaması ile ilgili üç adet seçenek bulunmaktadır. Otomatik seçeneği varsayılan olduğu için formülü etkileyen bir hücredeki değer değiştirildiğinde formülleri tekrardan hesaplar. Ancak binlerce formül barındıran bir sayfada formülleri etkileyen bir hücredeki veri değiştirildiğinde tüm formüller tekrardan hesaplanacağı için sonuç verme hızı çok yavaşlar. Hatta çalışma çalışma kitabı ilk defa açıldığında çok uzun zaman alabilir. Bu nedenle çok fazla formülün yer aldığı çalışma kitaplarında Elle seçeneği seçilerek, Şimdi Hesapla seçeneği ile gerektiğinde hesaplama yapılması uygun olacaktır. Otomatik seçeneği kapalı iken Elle seçeneği ile hesaplama yapıldığından dolayı aktif bir sayfadaki hesaplamaların yapılabilmesi için Sayfayı Hesapla seçeneği kullanılmalıdır.

67. Soru

Excel’de Formüller sekmesi içerisindeki Formül Denetleme grubu hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Formül Denetleme grubunda, yazılan formüllerin izlenmesini, değerlendirilmesini ve hata denetiminin yapılmasıyla ilgili komutlar bulunur. İşlem Tablosu programında çalışırken yazılan formüller bazen çok karmaşık bir hal alabilir. Yazılan formüllerin anlaşılması güç olduğunda Formüller sekmesindeki Formül Denetleme grubu yardıma koşar. Bu grupta Etkileyelenleri İzle, Etkilenenleri İzle, Okları Kaldır, Formülleri Göster, Formülü Değerlendir, Hata Denetimi ve Gözcü Penceresi komutları yer almaktadır. Gözcü Penceresi düğmesi ile çok büyük çalışma sayfalarının farklı kısımlarındaki hücreleri, çalışma kitabı sayfalardaki belirlenen hücreleri ya da başka çalışma kitabındaki hücrelere gitmeye gerek kalmadan, belirlenen hücreleri takip etmeyi mümkün kılar. Gözcü ekle seçeneği ile seçilen hücrelerin bulundukları çalışma kitabı, çalışma sayfası, adı, başvurusu, değeri ve içerdiği formülün takip edilmesini sağlar. Gözcü Ekle düğmesi ile açılan Gözcü Penceresinden amaca uygun hücreler Gözcü Ekle komutu ile eklenebilir ya da Gözcü Sil ile takibi bırakılabilir. 

68. Soru

Excel’de “#######, #SAYI/O!, #YOK, #AD?, #BOŞ!, #SAYI!, #BAŞV!, #DEĞER!” ifadelerinden birisinin görünmesinin sebebi nedir?

Cevap

Çalışma sayfasına formüller eklerken verilerle ilgili hesaplamaların sonuçlarına ilişkin yanıtlar alınır. Ancak formül eklendikten sonra hata değeri ile karşılaşılabilir ve hatanın oluştuğu hücrede hata değeri yazar. Hata değeri ile karşılaşılmasının nedeni, geçersiz bir başvuru kullanılmış olması, değerin bulunamaması, Ad hatası yapılmış olması, başvurulan veri kaynağının silinmiş olmasından kaynaklanır. Hata değerleri; #######, #SAYI/O!, #YOK, #AD?, #BOŞ!, #SAYI!, #BAŞV! ve #DEĞER! dir.

####### hatasını veriyorsa hücre genişliğinden daha geniş bir sayı, tarih, saat ve ya eksi sonuç veren bir tarih veya saat formülün yer aldığını göstermektedir. Bu hatayı düzeltmek için hücrenin bulunduğu sütun genişletilmeli ya da hücrenin sayı biçimi değiştirilmelidir. Formül yazıldıktan sonra hücrede; #SAYI/O! hatası, formülde sıfıra bölme işlemi yapıldığını, #YOK hatası, genellikle Arama ve Başvuru işlevlerinde (Ara, DüşeyAra, YatayAra vb) formülün kullanılabilir olmayan bir değere başvuru yaptığını ya da aranan bir verinin bulunamadığını, #AD? hatası, formülde işlem tablosu tarafınfan tanınmayan bir Ad yer aldığını, #BOŞ! hatası, formülde iki hücre alanının kesişmediğini, #SAYI! hatası, formülün bir sayıyı yanlış kullandığını, #BAŞV! hatası, formülde geçersiz bir hücreye başvuru yapıldığını ya da formül girildikten sonra formülde başvuru yapılan hücrenin veya hücrelerin silinmiş olduğunu, #DEĞER! hatası, formülde geçersiz bir bağımsız değişken ya da işleç kullanıldığını, ya da sayı veya Doğru/Yanlış kullanılması gerekirken metin kullanıldığını göstermektedir.

69. Soru

Excel’de ####### sonucunu vermesine sebep olan konu nedir?

Cevap

####### hatasını veriyorsa hücre genişliğinden daha geniş bir sayı, tarih, saat ve ya eksi sonuç veren bir tarih veya saat formülün yer aldığını göstermektedir. Bu hatayı düzeltmek için hücrenin bulunduğu sütun genişletilmeli ya da hücrenin sayı biçimi değiştirilmelidir. Formül yazıldıktan sonra hücrede; #SAYI/O! hatası, formülde sıfıra bölme işlemi yapıldığını, #YOK hatası, genellikle Arama ve Başvuru işlevlerinde (Ara, DüşeyAra, YatayAra vb) formülün kullanılabilir olmayan bir değere başvuru yaptığını ya da aranan bir verinin bulunamadığını, #AD? hatası, formülde işlem tablosu tarafınfan tanınmayan bir Ad yer aldığını, #BOŞ! hatası, formülde iki hücre alanının kesişmediğini, #SAYI! hatası, formülün bir sayıyı yanlış kullandığını, #BAŞV! hatası, formülde geçersiz bir hücreye başvuru yapıldığını ya da formül girildikten sonra formülde başvuru yapılan hücrenin veya hücrelerin silinmiş olduğunu, #DEĞER! hatası, formülde geçersiz bir bağımsız değişken ya da işleç kullanıldığını, ya da sayı veya Doğru/Yanlış kullanılması gerekirken metin kullanıldığını göstermektedir.

70. Soru

#YOK sonucuyla karşılaşan bir Excel kullanıcısının hatası nedir?

Cevap

####### hatasını veriyorsa hücre genişliğinden daha geniş bir sayı, tarih, saat ve ya eksi sonuç veren bir tarih veya saat formülün yer aldığını göstermektedir. Bu hatayı düzeltmek için hücrenin bulunduğu sütun genişletilmeli ya da hücrenin sayı biçimi değiştirilmelidir. Formül yazıldıktan sonra hücrede; #SAYI/O! hatası, formülde sıfıra bölme işlemi yapıldığını, #YOK hatası, genellikle Arama ve Başvuru işlevlerinde (Ara, DüşeyAra, YatayAra vb) formülün kullanılabilir olmayan bir değere başvuru yaptığını ya da aranan bir verinin bulunamadığını, #AD? hatası, formülde işlem tablosu tarafınfan tanınmayan bir Ad yer aldığını, #BOŞ! hatası, formülde iki hücre alanının kesişmediğini, #SAYI! hatası, formülün bir sayıyı yanlış kullandığını, #BAŞV! hatası, formülde geçersiz bir hücreye başvuru yapıldığını ya da formül girildikten sonra formülde başvuru yapılan hücrenin veya hücrelerin silinmiş olduğunu, #DEĞER! hatası, formülde geçersiz bir bağımsız değişken ya da işleç kullanıldığını, ya da sayı veya Doğru/Yanlış kullanılması gerekirken metin kullanıldığını göstermektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.