İşlem Tabloları Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
6
A+
A-

Grafiklerle Çalışmak

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşlem Tabloları Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Grafiklerle Çalışmak

1. Soru

İşlem tabloları yazılımlarında neden grafiklerden
yararlanılmaktadır?

Cevap

İşlem tabloları yazılımlarından görsel özetler ve
gösterimler oluşturulması için grafiklerden
yararlanılmaktadır.


2. Soru

Excel’ de verilerin sunumunda ve görselleştirilmesinde
yararlanılabilecek bütün araçlar hangi menüde
bulunmaktadır?

Cevap

Excel’ de ekle menüsü altında yer alan Grafikler
ve Mini Grafikler bölümleri verilerin sunumunda ve
görselleştirilmesinde yararlanılabilecek bütün araçları
içermektedir.


3. Soru

Grafik menüsü altında hangi grafikler mevcuttur?

Cevap

Grafikler menüsü altında kısa yoldan bütün
grafik türlerine erişmek mümkündür. Sütun grafiği, çubuk
grafiği, çizgi grafiği, pasta grafiği, halka grafiği, dağılım
grafiği, kabarcık grafik, alan grafiği, birleşik grafik, hisse
senedi grafiği, yüzey grafiği, radar grafiği ve PivotChart
grafikler menüsü altında yer alan grafiklerdir.


4. Soru

Grafik ekleme işlemi sonrası ilgili grafiğin aktif hale
getirilmesinin ardından üst menüye yerleşen yeni araçta
hangi alt menüler oluşur?

Cevap

Grafik ekleme işlemi sonrası ilgili grafiğin aktif
hâle getirilmesinin ardından yeni bir araç kutusu
görünecektir. Grafik Araçları olarak üst menüye yerleşen
bu yapıda tasarım ve biçim olmak üzere iki ayrı alt menü
oluşur.


5. Soru

Tasarım menüsü altında neler bulunur?

Cevap

Tasarım menüsü altında;
• Grafik düzenleri bölmesi üzerinden ilgili grafiğe
grafik ögesi (eksen başlıkları, grafik başlığı, veri
tablosu, kılavuz çizgileri gibi) eklenebileceği gibi
hızlı düzen menüsü altından da sistemin önerileri
eşliğinde özelleştirilmiş grafik düzenlerinden
yararlanılabilir.
• Grafik stilleri menüsü yardımıyla grafiğin
biçimsel stilinde değişim yapılabilir ve renkler
değiştirilebilir.
• Veri bölmesi aracılığıyla satır ve sütun yerleri
değiştirilebileceği gibi, grafik eklerken seçilen
veri aralığı bu bölme aracılığıyla tekrar
değiştirilebilir.
• Grafik türü tür bölmesi altından değiştirilebilir.
• Grafiği taşı bölmesi ise var olan başka bir
sayfaya ya da yeni bir sayfaya grafiğin
taşınabilmesi için kullanılan yapıdır.


6. Soru

Biçim menüsü altında neler bulunur?

Cevap

Biçim menüsü altında;
• Geçerli seçim bölmesi ile grafiğin bölümleri
seçilerek ilgili seçim üzerinde biçimlendirme
işleminin yapılması ya da biçimlendirmenin
sıfırlanması işlemleri yapılabilir.
• Grafiği desteklemek için şekil ekleme işlemi
şekil ekle bölmesinden yapılmaktadır.
• Biçimlendirilmek istenen alan seçildikten sonra
şekil stilleri ile seçili alanda yer alan şekillere
stiller verilebilir.
• Seçili alanın özel bir görsel biçime
dönüştürülmesi isteniyorsa WordArt stillerinden
yararlanılabilir.
• Grafikte yer alan farklı katmanların ve eklenen
şekillerin önde, arkada, arada olma durumları
yerleştir bölümünden kontrol edilir.
• Son bölmede ise boyut yer almaktadır. İlgili
bölme ile bütün grafiğin boyutu değiştirilebilir.


7. Soru

Mini grafik menüsü altında yer alan tasarım menüsü
altında neler bulunmaktadır?

Cevap

Mini grafik menüsü altında yer alan tasarım
menüsü altında şunlar bulunur:
• Mini Grafik bölümünden gruplandırılmış ya da
tek mini grafiğin verilerinin düzenlenebileceği
gibi gizli ya da boş hücrelerin yönetimi de bu
bölümden yapılmaktadır.
• Tür bölümünden üç farklı mini grafik türü
arasında geçiş yapılabilir.
• Göster bölmesi aracılığıyla değişen verilerin en
tepe noktasını, ilk noktasını, son noktasını, en
düşük noktasını ve negatif noktalarını farklı
renklerle göstermesi sağlanabilir.
• Stil bölümünden grafik rengi ve işaretçi rengi
değiştirilebildiği gibi varsayılan olarak gelen
hazır stiller arasında da seçim yapılabilmektedir.
• Grup bölümünden yatay ve dikey eksen
seçenekleri belirlenebilir. Gruplanmış hücre
içerisindeki grafikler çözülebilir ya da tekrar
gruplandırılabilir. Temizle seçeneğiyle de
uygulanmış farklı stil ve tasarımların
temizlenmesi işlemi yapılabilir.


8. Soru

Tablodaki verileri görsel olarak oluşturmak için
izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

Tablodaki verileri görsel olarak ifade edebilmek
için izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir:
• Tablo taranarak seçilir.
• Ekle menüsü tıklanır.
• Grafikler sekmesinden istenilen herhangi bir
grafik türü seçilir ve grafik eklenir.


9. Soru

Bir tablo üzerinden grafik oluşturduktan sonra
verilerin grafik üzerinde görünüp görünmemesine
müdahale etmeyi sağlayan araç nedir?

Cevap

Grafik oluştururken bütün bir tabloyu ekledikten
sonra ilgili grafik üzerinde verilerin görünüp
görünmemesine de müdahale edilebilmektedir. Bu işlem
için grafik üzerindeyken sağ tıklanır ve “Veri Seç…”
seçeneğine ulaşılır. İlgili seçenek tıklandığında veri
kaynağını seç penceresi açılacaktır.


10. Soru

Veri kaynağını seç araç menüsünde neler yapılabilir?

Cevap

Veri kaynağını seç araç menüsünde aşağıdaki
işlemler yapılabilir:
• Grafik verileri aralığı değiştirilebilir.
• Satır sütun değiştirme işlemi yapılabilir.
• Eksenlerde yer alan veriler düzenlenebilir.
• Gösterge girdilerine yeni veri eklenip
kaldırılabilir.


11. Soru

Gösterge girdilerine yeni seri nasıl eklenir?

Cevap

Gösterge girdilerine yeni seri aşağıdaki adımları
izleyerek eklenebilir:
• Gösterge girdileri bölümünden ekle seçeneğine
tıklanır.
• Eklenecek yeni seriye bir ad verilir.
• Seri değerleri sabit bir rakam olabileceği gibi
tablo üzerinden bir veri aralığı da belirtilebilir.
• Tamam butonu tıklanır ve yeni girdi eklenmiş
olur.
• Grafiğe veri sağlayan tabloya yeni gösterge
girdisi için veri girilir.
• Veri girilmeye başlandığı anda yeni bir grafik
göstergesi grafik üzerinde belirir.


12. Soru

Gösterge girdileri bölümündeki seriler için hangi
durumlarda düzenleme seçeneği kullanılabilir?

Cevap

Düzenleme bölümü aracılığıyla seçili olan seri
için düzenleme işlemi yapılmaktadır. Hatalı seçilen veri
aralığı, eksik ya da fazla eklenmiş olan hücreler veya girdi
adının değiştirilmesi düzenleme bölümü aracılığıyla
gerçekleştirilir.


13. Soru

Gösteri girdileri bölümünde seriler için hangi işlemler
gerçekleştirilebilir?

Cevap

Gösteri girdileri bölümünde aşağıdaki işlemler
gerçekleştirilebilir:
• Yeni bir seri eklenebilir.
• Var olan bir seri üzerinde çeşitli düzenlemeler
yapılabilir (Hatalı veri aralığı düzeltme, eksik ya
da fazla eklenmiş olan hücreleri düzenleme,
hücreler veya girdi adının değiştirilmesi gibi
işlemler).
• Var olan bir seri kaldırılabilir.
• Yukarı aşağı butonları ile serilerin sıralaması
değiştirilebilir.


14. Soru

Yatay Eksen bölümünde hangi seçenekler yer alır?

Cevap

Yatay(Kategori) Eksen bölümünde sadece
yatayda yer alacak olan verilerin aralığını düzenlemek için
düzenle seçeneği yer almaktadır.


15. Soru

Excel’de hangi grafik türleri mevcuttur?

Cevap

Excel’de mevcut olan grafik türleri aşağıdaki
gibidir:
• Sütun grafik
• Çizgi grafik
• Pasta grafik
• Çubuk grafik
• Alan grafiği
• Dağılım(XY) grafiği
• Yüzey grafiği
• Halka grafiği
• Radar grafik
• Hisse senedi grafiği
• Mini grafikler


16. Soru

Sütun grafik nasıl ifade edilebilir?

Cevap

Yatayda birçok kategorinin olmasına izin veren
ve dikeyde sayısal ifadelerle kategorilerin değişimini
gösteren grafik türüdür. Sütun grafikler arasında silindir,
koni ve piramit türü grafikler de yer almaktadır. Bu
grafikler bahsedilen bütün grafik türleri ile aynıdır. Tek
farkları gösterimde kullanılan sütunların şeklinin silindir,
koni ve piramit şeklinde değiştirilmesidir.


17. Soru

Hangi veriler sütun grafikte çizilebilir?

Cevap

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar
hâlinde yerleştirilmiş veriler sütun grafikte çizilebilir.


18. Soru

Hangi durumlarda sütun grafikleri kullanmak
elverişlidir?

Cevap

Sütun grafikler bir zaman diliminde veri
değişikliklerini göstermek veya ögeler arasındaki
karşılaştırmaları göstermek için kullanışlıdır.


19. Soru

Kullanıcı değişimi gösterebilmek için hangi sütun
grafiklerden yararlanabilir?

Cevap

Kullanıcının amacına göre farklılaştırılmış sütun
grafiklerinden de yararlanabilir:
• Kümelenmiş sütun grafikleri: Kümelenmiş
sütun grafikleri kategoriler arasında değerleri
karşılaştırır. Kümelenmiş sütun grafiği, değerleri
2-B dikey dikdörtgenlerde görüntüler. Değer
aralıkları (öge sayıları gibi), belirli ölçek
düzenlemeleri (kesinlikle katılıyorum,
katılıyorum, tarafsızım, katılmıyorum, kesinlikle
katılmıyorum gibi), belirli bir düzende olmayan
adlardan (öge adları, coğrafi adlar veya kişi adları
gibi) oluşan verilerin sunumunda kümelenmiş
sütun grafikleri kullanılabilir.
• Yığılmış sütun ve 3-B yığılmış sütun grafik:
yığılmış sütun ve 3-B yığılmış sütun grafik,
kategoriler arasında her değerin toplama katkısını
karşılaştırarak, tek tek ögelerin bütünle ilişkisini
gösterir. Birden çok veri serisi kullanıldığında ve
toplam vurgulanmak istendiğinde yığılmış sütun
grafik kullanılabilir.
• % 100 yığılmış sütun ve 3-B %100 yığılmış
sütun grafik: % 100 yığılmış sütun ve 3-B %100
yığılmış sütun grafik, kategoriler genelinde her
değerin toplama katkı yüzdesini karşılaştırır. Üç
veya üçten fazla veri serisi olması durumunda ve
bu değerlerin bütüne katkısı vurgulanmak
istendiğinde %100 yığılmış grafik türü
kullanılabilir.
• 3-B Sütun grafik: 3-B sütun grafik, diğer
türlerden farklı olarak dikey ve yatay eksen
dışında bir de derinlik eksenine sahiptir. Bu
grafik türü hem dikey eksen hem de derinlik
ekseni boyunca kategorileri ve yatay eksende de
değerleri gösterdiğinden, veriler kategoriler ve
seriler genelinde eşit olarak karşılaştırmak
istendiğinde kullanılabilir.


20. Soru

Hangi verilerde çizgi grafik kullanılabilir?

Cevap

Excel’de çalışma kitabı altında sayfalar içerisine
yerleştirilen veriler çizgi grafikler aracılığıyla da
sunulabilir. Çizgi grafiklerin kullanımı için verilerin
sürekli veri olması gerekir. Eşit aralıklı sürekli verilerin
zaman içerisindeki değişimi ve dağılımı çizgi grafiklerle
rahatlıkla gösterilebilir. Genel olarak dikey eksende değer
veriler ve yatay eksende kategoriler yer alacak şekilde
organize edilirler. Kategorik veriler metinsel veri ise,
zaman aralıklarıysa ya da mali dönemleri işaret ediyorsa
çizgi grafiklerin kullanılması uygundur.


21. Soru

Verilerin çeşidine göre hangi çizgi grafiklerini
kullanmak uygun olacaktır?

Cevap

Aşağıda verilerin çeşitlerine göre hangi çizgi
grafiklerin kullanılmasının uygun olacağı belirtilmiştir:
• Zaman içerisindeki eğilimleri ve sıralanmış
kategorileri göstermek için işaretli olan ya da
işaretli olmayan çizgi grafik türü kullanılabilir.
Ancak çok fazla kategori varsa veya değerler
birbirine yakınsa işaretli olmayan çizgi grafik
kullanılması daha uygun olur. İşaretler noktalara
koyulduğunda kategori sayısı fazla olduğunda
grafik karmaşık ve anlaşılmaz bir hâle gelebilir.
• Değerlerin zaman içerisinde katkı eğilimlerini
göstermek için işaretli olan ya da olmayan
yığılmış çizgi grafikler kullanılabilir. Ancak
yığılmış verileri çizgi üzerinden tam olarak
gözlemlemenin kolay olamayacağından dolayı
çok fazla tercih edilen bir grafik türü değildir.
• Değerlerin zaman içerisinde yüzdeye katkı
eğilimlerini göstermek için işaretli olan ya da
olmayan %100 yığılmış çizgi grafiği
kullanılabilir. Çok fazla kategorinin olması
durumunda işaretlerin gösterilmesi uygun
olmayacağından işaretli olmayan %100 yığılmış
çizgi grafiğinin tercih edilmesi daha uygun
olacaktır. Ancak yığılmış çizgi grafiğinde olduğu
gibi katkı eğilimlerini göstermek için çizgi
grafiği yerine alan grafiklerine yönelmenin daha
doğru olduğu ve yüzde katkısına bakılması
planlanan veri eğilimleri için %100 yığılmış alan
grafiğinin kullanılmasının daha uygun olduğu
düşünülmektedir.
• Dikey ve yatay eksen dışında derinlik eksenin de
kullanılması gerektiği durumlar için Excel
kullanıcıya 3-B çizgi grafiği seçeneği de
sağlamaktadır


22. Soru

Hangi veri türleri için pasta grafik kullanmak
uygundur?

Cevap

Excel’de tek bir veri ve birçok kategorinin
olduğu durumlarda pasta grafiklerinin kullanımı oldukça
uygundur. Değişken tek bir verinin farklı kategorilere göre
aldığı değerlerin gösteriminde kullanılır. Pasta grafikler,
veri stili ögesinin yani herhangi bir kategorinin aldığı
değerinin toplam değere göre orantılı olarak
gösterilmesiyle oluşur. Veri noktaları tüm pastanın
yüzdesi şeklinde ifade edilir.


23. Soru

Pasta grafik oluşturulurken dikkat edilmesi gereken
durumlar nelerdir?

Cevap

Pasta grafik oluştururken dikkat edilmesi gereken
durumlar aşağıdaki gibidir:
• Kategorilerin tek bir değere sahip olması gerekir.
Yani tek bir veri serisi olmalıdır.
• Verilerin hiçbiri negatif veri olmamalıdır.
• Hiçbir değer sıfır olmamalıdır.
• Kategorilerin bir bütünü temsil ediyor olması
gerekir.


24. Soru

Excel’de pasta grafiklerinin üçte birlik kısmına
yerleşen verileri daha ayrıntılı görebilmek için ne
kullanılır?

Cevap

Excel’de pasta grafiklerinin üçte birlik kısmına
yerleşen verileri daha ayrıntılı görebilmek için özel bir
pasta grafiği türü mevcuttur. Bu yapı ile dar dilimlere
sahip olan veriler için yeni bir grafik yan tarafta oluşur. Bu
yapıda yeni gösterilen alan pasta grafik şeklinde ise pasta
pastası grafiği, yığılmış sütun şeklinde ise pasta çubuğu
grafiği adını alır.


25. Soru

Hangi durumlarda çubuk grafik kullanılır?

Cevap

Excel’de çubuk grafikler neredeyse bütün
özellikleri ve türleriyle birlikte sütun grafiklerle aynıdır.
Tek farkı yatayda seri değerlerin gösterilmesi gerektiğinde
tercih edilmeleridir.


26. Soru

Çubuk grafik türleri nelerdir?

Cevap

Çubuk grafik çeşitleri aşağıdaki gibidir:
• Kümelenmiş çubuk grafik
• 3-B kümelenmiş çubuk grafik
• Yığılmış 2-B ve 3-B çubuk grafikler
• %100 yığılmış çubuk grafik
• 3-B %100 yığılmış çubuk grafik


27. Soru

Alan grafiği hangi durumlarda tercih edilen bir grafik
çeşididir?

Cevap

Alan grafikleri zaman içindeki değişimin
boyutlarını vurgularken ve bir eğilimdeki toplam değere
dikkat çekmek istendiğinde tercih edilen grafiklerdir. 2-B
ve 3-B görünümünde çizilebilen alan grafikleri değerlerin
toplamını görüntüleyerek parçaların bütünle ilişkisini
gösterir.


28. Soru

Hangi durumda alan grafiği yerine çizgi grafiği
kullanmak daha uygundur?

Cevap

2-B ve 3-B görünümünde oluşturulan alan
grafikleri incelendiğinde diğer verilerin gölgede kaldığı
görülmektedir. Bu noktada yığılmış veri tercihi dışındaki
gösterimlerde alan grafikleri yerine çizgi grafiklerinin
kullanımı daha uygun olacaktır.


29. Soru

Yığılmış alan grafikleri neyi gösterir?

Cevap

Yığılmış alan grafikleri, zaman içinde veya başka
kategori verilerinde her değerin katkısının eğilimini
gösterir


30. Soru

%100 yığılmış alan grafikleri neyi gösterir?

Cevap

%100 yığılmış alan grafikleri verilerin yüzde
üzerinden toplama katkı oranlarını göstermek için
kullanılır.


31. Soru

Dağılım grafiklerinin özellikleri nelerdir?
Cevap: Dağılım grafiklerinin özellikleri

Cevap

Dağılım grafiklerinin özellikleri aşağıda
belirtilmiştir:
• Dağılım grafiklerinde iki eksen de sayısal verileri
içermektedir.
• Dikey eksen Y, yatay eksen ise X ekseni olarak
isimlendirilir ve koordinat düzlemi görünümünde
olur.
• Değerler veri noktalarında birleştirir ve düzensiz
aralıklar veya kümeler halinde görüntülenir.


32. Soru

Dağılım grafiği hangi durumlarda kullanılır?

Cevap

Dağılım grafikleri çoğunlukla bilimsel ve
istatistiksel verilerle mühendislik verileri gibi sayısal
değerleri görüntülemek ve karşılaştırmak için kullanılır.


33. Soru

Karşılaşılacak durumların çeşitlerine göre hangi
dağılım grafikleri kullanılmalıdır?

Cevap

Aşağıda karşılaşılacak durumlar ve bu
durumlarda hangi dağılım grafiği türünün kullanılacağı
belirtilmiştir:
• Veri çiftlerini karşılaştırmada, çok fazla veri çifti
varsa ve bağlayıcı çizgiler grafiğin okunmasını
zorlaştıracaksa yalnızca işaretçileri olan dağılım
grafiği,
• Veri noktalarını birleştiren düzgünleştirilmiş bir
eğri ihtiyacı varsa işaretli veya işaretsiz
düzgünleştirilmiş çizgili dağılım grafiği,
• Veri bağlantıları arasında düz ve keskin çizgilere
ihtiyaç varsa işaretli ya da işaretsiz düz çizgili
olan dağılım grafiği kullanılabilir.


34. Soru

Yüzey grafiği hangi durumlarda kullanılabilir?

Cevap

Yüzey grafiği bir dizi veri noktaları arasında
bağlantı kuran üç boyutlu bir yüzey oluşturmak için
kullanılır. Yüzey grafiği, iki veri kümesi arasında en
uygun kombinasyonu belirlemek için tercih edilebilir. Bir
topografya haritasında olduğu gibi, yüzey grafiğinde de
aynı değer aralığındaki alanlar renk ve desenlerle
gösterilir. Diğer grafik türlerinden farklı olarak, yüzey
grafiğinde renkler birbirinden farklı veri setlerini ayırmak
için değil, değerleri ayırt etmek için kullanılır.


35. Soru

Yüzey grafiği türleri nelerdir?

Cevap

Yüzey grafikleri kullanıcı isteğine ve verilerin
durumuna göre farklı türlerde oluşturulabilir. Genel bir
sunum için kullanılacaksa 3-B yüzey şeklinde
grafikleştirilebilir. Ancak veri kümelerinin hızlı çizilmesi
ve proje aşamasında bir grafik çizimi üzerinde
çalışıldığında tel çerçeve 3-B yüzey grafiğinden
yararlanılabilir. Genel sunum için tel çerçeve 3-B yüzey
grafiği kullanımı önerilmez. Okunması oldukça zor bir
grafik türüdür. Bunun yanında çok kullanılmasa da kontur
ve tel çerçeve kontur gibi alan grafiği türleri de mevcuttur.


36. Soru

Excel’de mevcut olan grafiği taşımak için ne
kullanılır?

Cevap

Excel’de mevcut olan grafiği taşımak için Grafik
Araçları menüsü altında yer alan Tasarım menüsünde
Grafiği Taşı seçeneği kullanılır.


37. Soru

Grafik üzerinde tasarım ve biçim işlemleri nasıl
yapılır?

Cevap

Grafik üzerinde tasarım ve biçim işlemleri adım
adım aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:
• Grafik sayfasına geçiş yapılır. Bu geçiş grafiği
seçili hâle getirecek ve grafik araçları menüsünü
açacaktır.
• Tasarım menüsü altındaki ilk seçenek Grafik
ögesi ekle seçeneğidir. Grafik ögeleri üzerine
gelindiğinde birçok görsel seçenek görünecek ve
bunların dışında kalan diğer biçimlendirmeler
için her menünün altında diğer seçenekler yer
alacaktır. Sistem önerileri dışında biçimlendirme
yapmak için diğer seçenekler tıklanabilir.
• Diğer Eksen Seçenekleri tıklandığında sayfanın
sağ tarafında yeni bir bölüm açılacaktır. İlgili
bölümde tıklanan ögenin seçenekleri ve metin
seçenekleri olarak iki yapı görünecektir
• Eksen, grafiğin dikeyde ve yatayda sayısal ya da
metinsel (kategorik) bölümleridir. Yapılan
değişimler sadece eksenler üzerinde
gerçekleşecektir.
• Tasarım menüsü altında kullanıcının tercihine
sunulan bazı özel renk paletleri ve
biçimlendirilmiş özel grafik stilleri mevcuttur.
Kullanıcı, tercihe göre ilgili bölümleri
kullanabilir.
• Biçim menüsüne geçilerek grafik başlığı ve eksen
başlıkları seçili hâle getirilip, anahat, dolgu ve
büyüklük biçimlendirmesi yapılabilir.
• Grafiği oluşturan çubuklar seçilerek özel
renklerden ve efektlerden yararlanılabilir.


38. Soru

Excel’de grafik ekleme nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de grafik araçlarının kullanımı oldukça kolaydır. Ekle menüsü altında yer alan Grafikler ve Mini Grafikler bölümleri verilerin sunumunda ve görselleştirilmesinde yararlanılabilecek bütün araçları içermektedir.


39. Soru

Excel’de var olan bir grafiğin tasarımı ve biçimi hangi menülerden gerçekleştirilir?

Cevap

Excel’de grafik araçlarının kullanımı oldukça kolaydır. Ekle menüsü altında yer alan Grafikler ve Mini Grafikler bölümleri verilerin sunumunda ve görselleştirilmesinde yararlanılabilecek bütün araçları içermektedir. Bunun yanında grafik ekleme işlemi sonrasında ya da mini grafik ekleme işlemi sonrasında ilgili grafik aktif durumdayken yani tıklanmış durumdayken yeni bir menü belirecektir. Grafik Araçları veya Mini Grafik Araçları olarak isimlendirilmiş olan bu menü üzerinden ise ilgili grafiğin tasarımı ve biçimi özelleştirilebilir.


40. Soru

Excel’de verilere ilişkin oluşturulan grafiğin veri içeriği nasıl değiştirilir?

Cevap

Grafik ekleme işlemi sonrası ilgili grafiğin aktif hâle getirilmesinin ardından yeni bir araç kutusu görünecektir. Grafik Araçları olarak üst menüye yerleşen bu yapıda tasarım ve biçim olmak üzere iki ayrı alt menü oluşur.

Tasarım menüsü altında, Veri bölmesi aracılığıyla satır ve sütun yerleri değiştirilebileceği gibi, grafik eklerken seçilen veri aralığı bu bölme aracılığıyla tekrar değiştirilebilir.


41. Soru

Excel’de eklenen grafik katmanlarının vurgusu (önde, arkada, arada vb.) hangi menüler ile yönetilir?

Cevap

Grafik ekleme işlemi sonrası ilgili grafiğin aktif hâle getirilmesinin ardından yeni bir araç kutusu görünecektir. Grafik Araçları olarak üst menüye yerleşen bu yapıda tasarım ve biçim olmak üzere iki ayrı alt menü oluşur. Biçim menüsü altında, grafikte yer alan farklı katmanların ve eklenen şekillerin önde, arkada, arada olma durumları yerleştir bölümünden kontrol edilir. 


42. Soru

Excel’de oluşturulan grafiğin eksenlerinin değiştirilmesi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Eklenen grafik incelendiğinde iki eksenin yer aldığı görülmektedir. Dikey (y ekseni) ve yatay (x ekseni) eksenler tablodan gelen verilerin yerleştiği eksenlerdir. Örneğimizde y ekseni ders notlarının yerleştiği bölüm, x ekseni ise ders adlarının yerleştiği bölüm olmuştur.

Grafik oluştururken bütün bir tabloyu ekledikten sonra ilgili grafik üzerinde verilerin görünüp görünmemesine de müdahale edilebilmektedir. Bu işlem için grafik üzerindeyken sağ tıklanır ve “Veri Seç…” seçeneğine ulaşılır. İlgili seçenek tıklandığında veri kaynağını seç penceresi açılacaktır. 

Veri kaynağını seç penceresinin ilk bölümü grafik verileri aralığıdır. İlgili satır incelendiğinde kullanıcıya birçok bilgi verecektir. Sonraki seçenekte Satır/Sütun Değiştir butonu görülmektedir.


43. Soru

Excel’de elde edilebilecek grafik türleri nelerdir?

Cevap

Sütun, çizgi, pasta, çubuk, alan, dağılım, yüzey grafikleri ve ayrıca radar ve hisse senedi grafikleri de bulunur.


44. Soru

Bir zaman diliminde veri değişikliklerini göstermek veya ögeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için genellikle hangi grafik türü kullanılır?

Cevap

Yatayda birçok kategorinin olmasına izin veren ve dikeyde sayısal ifadelerle kategorilerin değişimini gösteren grafik türüdür. Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar hâlinde yerleştirilmiş veriler sütun grafikte çizilebilir. Sütun grafikler bir zaman diliminde veri değişikliklerini göstermek veya ögeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için kullanışlıdır. Değişimi sütunlar hâlinde ve farklı renklerle ya da aynı rengin farklı tonlarıyla göstermek mümkündür. Aynı zamanda üç boyutlu görünümler de eklenebilmektedir. Kullanıcının amacına göre farklılaştırılmış sütun grafiklerinden de yararlanabilir.


45. Soru

Verilerin sürekli olması gerekliliğini taşıyan grafik türü hangisidir?

Cevap

Excelde çalışma kitabı altında sayfalar içerisine yerleştirilen veriler çizgi grafikler aracılığıyla da sunulabilir. Çizgi grafiklerin kullanımı için verilerin sürekli veri olması gerekir. Eşit aralıklı sürekli verilerin zaman içerisindeki değişimi ve dağılımı çizgi grafiklerle rahatlıkla gösterilebilir. Genel olarak dikey eksende değer veriler ve yatay eksende kategoriler yer alacak şekilde organize edilirler. Kategorik veriler metinsel veri ise, zaman aralıklarıysa ya da mali dönemleri işaret ediyorsa çizgi grafiklerin kullanılması uygundur. 


46. Soru

Pasta grafiğin özellikleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Excelde tek bir veri ve birçok kategorinin olduğu durumlarda pasta grafiklerinin kullanımı oldukça uygundur. Değişken tek bir verinin farklı kategorilere göre aldığı değerlerin gösteriminde kullanılır. Pasta grafikler, veri stili ögesinin yani herhangi bir kategorinin aldığı değerinin toplam değere göre orantılı olarak gösterilmesiyle oluşur. Veri noktaları tüm pastanın yüzdesi şeklinde ifade edilir.
Pasta grafik oluşturken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır;
• Kategorilerin tek bir değere sahip olması gerekir. Yani tek bir veri serisi olmalıdır.
• Verilerin hiçbiri negatif veri olmamalıdır.
• Hiçbir değer sıfır olmamalıdır.
• Kategorilerin bir bütünü temsil ediyor olması gerekir.


47. Soru

Çubuk grafik türünün diğer grafik türlerinden temel farkı nedir?

Cevap

Excel’de çubuk grafikler neredeyse bütün özellikleri ve türleriyle birlikte sütun grafiklerle aynıdır. Tek farkı yatayda seri değerlerin gösterilmesi gerektiğinde tercih edilmeleridir. Bunun dışında yine sütun grafikte olduğu gibi kümelenmiş çubuk, 3-B kümelenmiş çubuk, yığılmış 2-B ve 3-B çuvuk, %100 yığılmış çubuk ve 3-B %100 yığılmış çubuk grafikler, çubuk grafiklerin farklı türleridir. Bunun yanında çubuk şekli değiştirilerek yine sütun grafikte olduğu gibi yatay silindir, koni ve piramit şeklinde grafiklere de dönüştürülebilir. Sütun yerine çubuk grafik tercih etmenin sebepleri arasında eksen etiketlerinin uzun olması sayılabilir. 


48. Soru

Alan grafiğinin özelliği nedir?

Cevap

Alan grafikleri zaman içindeki değişimin boyutlarını vurgularken ve bir eğilimdeki toplam değere dikkat çekmek istendiğinde tercih edilen grafiklerdir. 2-B ve 3-B görünümünde çizilebilen alan grafikleri değerlerin toplamını görüntüleyerek parçaların bütünle ilişkisini gösterir.


49. Soru

Dağılım (XY) grafiğinin temel farkı ve kullanım alanları nelerdir?

Cevap

Önceki anlatımlarda genel olarak değerleri niteleyen kategorilerle birlikte iki eksen üzerinden anlatımlar yapılmıştır. Eksenlerden biri kategorik verileri içerirken diğer eksen değerleri barındırmaktadır. Ancak dağılım grafiklerinde durum değişkenlik göstermektedir. Dağılım grafiklerinde iki eksen de sayısal verileri içermektedir. Dikey eksen Y, yatay eksen ise X ekseni olarak isimlendirilir ve koordinat düzlemi görünümünde olur. Değerler veri noktalarında birleştirir ve düzensiz aralıklar veya kümeler halinde görüntülenir. Dağılım grafikleri çoğunlukla bilimsel ve istatistiksel verilerle mühendislik verileri gibi sayısal değerleri görüntülemek ve karşılaştırmak için kullanılır.


50. Soru

Yüzey grafikleri hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Yüzey grafiği bir dizi veri noktaları arasında bağlantı kuran üç boyutlu bir yüzey oluşturmak için kullanılır. Yüzey grafiği, iki veri kümesi arasında en uygun kombinasyonu belirlemek için tercih edilebilir. Bir topografya haritasında olduğu gibi, yüzey grafiğinde de aynı değer aralığındaki alanlar renk ve desenlerle gösterilir. Diğer grafik türlerinden farklı olarak, yüzey grafiğinde renkler birbirinden farklı veri setlerini ayırmak için değil, değerleri ayırt etmek için kullanılır.


51. Soru

Pasta grafiği ile halka grafiğinin temel farkı nedir?

Cevap

Pasta grafiğiyle benzerliğinden dolayı ayrıntılı olarak ele alınmayacak olan halka grafiği bunlardan biridir. Ancak halka grafiğini pasta grafikten ayıran önemli bir özellik mevcuttur. Pasta grafiği sadece bir veri serisini görselleştirirken, halka grafiği içiçe halkalar halinde birden çok veri serisini aynı halka grafik üzerinde görselleştirebilir.


52. Soru

Hisse senedi grafikleri, hisse senetleri verileri haricinde hangi verilerde kullanılabilir?

Cevap

hisse senedi grafikleri en yüksek-en düşük-kapanış, açılış-en yüksek-en düşük-kapanış, işlem hacmi-en yüksek- en düşük- kapanış, işlem hacmi-açılış, en yüksek- en düşük- kapanış gibi alt türleriyle oldukça zengin bir grafik çeşitliliğine sahiptir ve bu yönüyle hise senedi fiyatlarındaki dalgalanmaları göstermek için, günlük ve yıllık sıcaklık dalgalanmalarını göstermek için tercih edilmektedir.


53. Soru

Excel’de grafik taşıma eylemi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Excel’de eklenmiş olan bir grafik seçili hale getirildiğinde üst menülere yeni bir menü eklenir. Grafik Araçları olarak isimlendirilen menü altında tasarım ve biçim adıyla yeni iki alt menü yer alır. Eklenmiş bir grafik normal şartlar altında verilerin yer aldığı sayfanın ortasına yerleşir. Ancak bu durum çok fazla verinin yer aldığı sayfalarda yönetimi zor bir yapıya dönüşür.

Veriler üzerinde işlemler devam ederken ilgili grafiğin değişime uğraması ve bütüncül yapıyı da bozmaması adına aynı çalışma kitabı içerisinde yeni bir sayfaya taşınması genel olarak profesyonel düzeyde kullanım için önerilmektedir. Bu işlem için Grafik Araçları menüsü altında yer alan Tasarım menüsünde Grafiği Taşı seçeneği kullanılmalıdır. 

Yeni sayfa seçeneğinin tıklanması sonrasında sayfa isimlendirmesi yapılıp kapatıldığında Excel veri sayfasının önüne sadece grafiği barındıran yeni bir sayfa eklemiş olur. Bu sayfada yer alan grafik verilerin geldiği sayfaya bağlımlıdır ve veriler üzerindeki değişim grafiğe anında yansıyacaktır.


54. Soru

Excel’de grafik eklendikten sonra ilgili grafiğin şeklini, özelliklerini, barındırdığı veriyi, renklendirmesini, boyunu ve etiketleme yönetimini değiştirmek, istenildiği takdirde eklenmiş olan bir grafik farklı bir grafiğe de dönüştürülebilir. Bütün bu işlemler hangi menü/sekme altında yer alır?

Cevap

Excel’de grafik eklendikten sonra ilgili grafiğin şeklini, özelliklerini, barındırdığı veriyi, renklendirmesini, boyunu ve etiketleme yönetimini değiştirmek mümkündür. İstenildiği takdirde eklenmiş olan bir grafik farklı bir grafiğe de dönüştürülebilir. Bütün bu işlemler Grafik Araçları altında yer alan tasarım ve biçim menüleri aracılığıyla yapılmaktadır.


55. Soru

Yığılmış alan grafiklerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yığılmış alan grafikleri, zaman içinde veya başka kategori verilerinde her değerin katkısının eğilimini gösterir. Benzer şekilde %100 yığılmış alan grafikleri ise verilerin yüzde üzerinden toplama katkı oranlarını göstermek için kullanılır. İki tür grafik yapısı 2-B ve 3-B olarak hazırlanabilir.


56. Soru

Zaman içerisindeki eğilimleri ve sıralanmış kategorileri göstermek için çizgi grafiklerden hangisi kullanılabilir?

Cevap

Zaman içerisindeki eğilimleri ve sıralanmış kategorileri göstermek için işaretli olan ya da işaretli olmayan çizgi grafik türü kullanılabilir. Ancak çok fazla kategori varsa veya değerler birbirine yakınsa işaretli olmayan çizgi grafik kullanılması daha uygun olur. İşaretler noktalara koyulduğunda kategori sayısı fazla olduğunda grafik karmaşık ve anlaşılmaz bir hâle gelebilir.


57. Soru

Değerlerin zaman içerisinde yüzdeye katkı eğilimlerini göstermek için çizgi grafiklerinden hangisi kullanılabilir?

Cevap

Değerlerin zaman içerisinde yüzdeye katkı eğilimlerini göstermek için işaretli olan ya da olmayan %100 yığılmış çizgi grafiği kullanılabilir. Çok fazla kategorinin olması durumunda işaretlerin gösterilmesi uygun olmayacağından işaretli olmayan %100 yığılmış çizgi grafiğinin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Ancak yığılmış çizgi grafiğinde olduğu gibi katkı eğilimlerini göstermek için çizgi grafiği yerine alan grafiklerine yönelmenin daha doğru olduğu ve yüzde katkısına bakılması planlanan veri eğilimleri için %100 yığılmış alan grafiğinin kullanılmasının daha uygun olduğu düşünülmektedir.


1. Soru

İşlem tabloları yazılımlarında neden grafiklerden
yararlanılmaktadır?

Cevap

İşlem tabloları yazılımlarından görsel özetler ve
gösterimler oluşturulması için grafiklerden
yararlanılmaktadır.

2. Soru

Excel’ de verilerin sunumunda ve görselleştirilmesinde
yararlanılabilecek bütün araçlar hangi menüde
bulunmaktadır?

Cevap

Excel’ de ekle menüsü altında yer alan Grafikler
ve Mini Grafikler bölümleri verilerin sunumunda ve
görselleştirilmesinde yararlanılabilecek bütün araçları
içermektedir.

3. Soru

Grafik menüsü altında hangi grafikler mevcuttur?

Cevap

Grafikler menüsü altında kısa yoldan bütün
grafik türlerine erişmek mümkündür. Sütun grafiği, çubuk
grafiği, çizgi grafiği, pasta grafiği, halka grafiği, dağılım
grafiği, kabarcık grafik, alan grafiği, birleşik grafik, hisse
senedi grafiği, yüzey grafiği, radar grafiği ve PivotChart
grafikler menüsü altında yer alan grafiklerdir.

4. Soru

Grafik ekleme işlemi sonrası ilgili grafiğin aktif hale
getirilmesinin ardından üst menüye yerleşen yeni araçta
hangi alt menüler oluşur?

Cevap

Grafik ekleme işlemi sonrası ilgili grafiğin aktif
hâle getirilmesinin ardından yeni bir araç kutusu
görünecektir. Grafik Araçları olarak üst menüye yerleşen
bu yapıda tasarım ve biçim olmak üzere iki ayrı alt menü
oluşur.

5. Soru

Tasarım menüsü altında neler bulunur?

Cevap

Tasarım menüsü altında;
• Grafik düzenleri bölmesi üzerinden ilgili grafiğe
grafik ögesi (eksen başlıkları, grafik başlığı, veri
tablosu, kılavuz çizgileri gibi) eklenebileceği gibi
hızlı düzen menüsü altından da sistemin önerileri
eşliğinde özelleştirilmiş grafik düzenlerinden
yararlanılabilir.
• Grafik stilleri menüsü yardımıyla grafiğin
biçimsel stilinde değişim yapılabilir ve renkler
değiştirilebilir.
• Veri bölmesi aracılığıyla satır ve sütun yerleri
değiştirilebileceği gibi, grafik eklerken seçilen
veri aralığı bu bölme aracılığıyla tekrar
değiştirilebilir.
• Grafik türü tür bölmesi altından değiştirilebilir.
• Grafiği taşı bölmesi ise var olan başka bir
sayfaya ya da yeni bir sayfaya grafiğin
taşınabilmesi için kullanılan yapıdır.

6. Soru

Biçim menüsü altında neler bulunur?

Cevap

Biçim menüsü altında;
• Geçerli seçim bölmesi ile grafiğin bölümleri
seçilerek ilgili seçim üzerinde biçimlendirme
işleminin yapılması ya da biçimlendirmenin
sıfırlanması işlemleri yapılabilir.
• Grafiği desteklemek için şekil ekleme işlemi
şekil ekle bölmesinden yapılmaktadır.
• Biçimlendirilmek istenen alan seçildikten sonra
şekil stilleri ile seçili alanda yer alan şekillere
stiller verilebilir.
• Seçili alanın özel bir görsel biçime
dönüştürülmesi isteniyorsa WordArt stillerinden
yararlanılabilir.
• Grafikte yer alan farklı katmanların ve eklenen
şekillerin önde, arkada, arada olma durumları
yerleştir bölümünden kontrol edilir.
• Son bölmede ise boyut yer almaktadır. İlgili
bölme ile bütün grafiğin boyutu değiştirilebilir.

7. Soru

Mini grafik menüsü altında yer alan tasarım menüsü
altında neler bulunmaktadır?

Cevap

Mini grafik menüsü altında yer alan tasarım
menüsü altında şunlar bulunur:
• Mini Grafik bölümünden gruplandırılmış ya da
tek mini grafiğin verilerinin düzenlenebileceği
gibi gizli ya da boş hücrelerin yönetimi de bu
bölümden yapılmaktadır.
• Tür bölümünden üç farklı mini grafik türü
arasında geçiş yapılabilir.
• Göster bölmesi aracılığıyla değişen verilerin en
tepe noktasını, ilk noktasını, son noktasını, en
düşük noktasını ve negatif noktalarını farklı
renklerle göstermesi sağlanabilir.
• Stil bölümünden grafik rengi ve işaretçi rengi
değiştirilebildiği gibi varsayılan olarak gelen
hazır stiller arasında da seçim yapılabilmektedir.
• Grup bölümünden yatay ve dikey eksen
seçenekleri belirlenebilir. Gruplanmış hücre
içerisindeki grafikler çözülebilir ya da tekrar
gruplandırılabilir. Temizle seçeneğiyle de
uygulanmış farklı stil ve tasarımların
temizlenmesi işlemi yapılabilir.

8. Soru

Tablodaki verileri görsel olarak oluşturmak için
izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

Tablodaki verileri görsel olarak ifade edebilmek
için izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir:
• Tablo taranarak seçilir.
• Ekle menüsü tıklanır.
• Grafikler sekmesinden istenilen herhangi bir
grafik türü seçilir ve grafik eklenir.

9. Soru

Bir tablo üzerinden grafik oluşturduktan sonra
verilerin grafik üzerinde görünüp görünmemesine
müdahale etmeyi sağlayan araç nedir?

Cevap

Grafik oluştururken bütün bir tabloyu ekledikten
sonra ilgili grafik üzerinde verilerin görünüp
görünmemesine de müdahale edilebilmektedir. Bu işlem
için grafik üzerindeyken sağ tıklanır ve “Veri Seç…”
seçeneğine ulaşılır. İlgili seçenek tıklandığında veri
kaynağını seç penceresi açılacaktır.

10. Soru

Veri kaynağını seç araç menüsünde neler yapılabilir?

Cevap

Veri kaynağını seç araç menüsünde aşağıdaki
işlemler yapılabilir:
• Grafik verileri aralığı değiştirilebilir.
• Satır sütun değiştirme işlemi yapılabilir.
• Eksenlerde yer alan veriler düzenlenebilir.
• Gösterge girdilerine yeni veri eklenip
kaldırılabilir.

11. Soru

Gösterge girdilerine yeni seri nasıl eklenir?

Cevap

Gösterge girdilerine yeni seri aşağıdaki adımları
izleyerek eklenebilir:
• Gösterge girdileri bölümünden ekle seçeneğine
tıklanır.
• Eklenecek yeni seriye bir ad verilir.
• Seri değerleri sabit bir rakam olabileceği gibi
tablo üzerinden bir veri aralığı da belirtilebilir.
• Tamam butonu tıklanır ve yeni girdi eklenmiş
olur.
• Grafiğe veri sağlayan tabloya yeni gösterge
girdisi için veri girilir.
• Veri girilmeye başlandığı anda yeni bir grafik
göstergesi grafik üzerinde belirir.

12. Soru

Gösterge girdileri bölümündeki seriler için hangi
durumlarda düzenleme seçeneği kullanılabilir?

Cevap

Düzenleme bölümü aracılığıyla seçili olan seri
için düzenleme işlemi yapılmaktadır. Hatalı seçilen veri
aralığı, eksik ya da fazla eklenmiş olan hücreler veya girdi
adının değiştirilmesi düzenleme bölümü aracılığıyla
gerçekleştirilir.

13. Soru

Gösteri girdileri bölümünde seriler için hangi işlemler
gerçekleştirilebilir?

Cevap

Gösteri girdileri bölümünde aşağıdaki işlemler
gerçekleştirilebilir:
• Yeni bir seri eklenebilir.
• Var olan bir seri üzerinde çeşitli düzenlemeler
yapılabilir (Hatalı veri aralığı düzeltme, eksik ya
da fazla eklenmiş olan hücreleri düzenleme,
hücreler veya girdi adının değiştirilmesi gibi
işlemler).
• Var olan bir seri kaldırılabilir.
• Yukarı aşağı butonları ile serilerin sıralaması
değiştirilebilir.

14. Soru

Yatay Eksen bölümünde hangi seçenekler yer alır?

Cevap

Yatay(Kategori) Eksen bölümünde sadece
yatayda yer alacak olan verilerin aralığını düzenlemek için
düzenle seçeneği yer almaktadır.

15. Soru

Excel’de hangi grafik türleri mevcuttur?

Cevap

Excel’de mevcut olan grafik türleri aşağıdaki
gibidir:
• Sütun grafik
• Çizgi grafik
• Pasta grafik
• Çubuk grafik
• Alan grafiği
• Dağılım(XY) grafiği
• Yüzey grafiği
• Halka grafiği
• Radar grafik
• Hisse senedi grafiği
• Mini grafikler

16. Soru

Sütun grafik nasıl ifade edilebilir?

Cevap

Yatayda birçok kategorinin olmasına izin veren
ve dikeyde sayısal ifadelerle kategorilerin değişimini
gösteren grafik türüdür. Sütun grafikler arasında silindir,
koni ve piramit türü grafikler de yer almaktadır. Bu
grafikler bahsedilen bütün grafik türleri ile aynıdır. Tek
farkları gösterimde kullanılan sütunların şeklinin silindir,
koni ve piramit şeklinde değiştirilmesidir.

17. Soru

Hangi veriler sütun grafikte çizilebilir?

Cevap

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar
hâlinde yerleştirilmiş veriler sütun grafikte çizilebilir.

18. Soru

Hangi durumlarda sütun grafikleri kullanmak
elverişlidir?

Cevap

Sütun grafikler bir zaman diliminde veri
değişikliklerini göstermek veya ögeler arasındaki
karşılaştırmaları göstermek için kullanışlıdır.

19. Soru

Kullanıcı değişimi gösterebilmek için hangi sütun
grafiklerden yararlanabilir?

Cevap

Kullanıcının amacına göre farklılaştırılmış sütun
grafiklerinden de yararlanabilir:
• Kümelenmiş sütun grafikleri: Kümelenmiş
sütun grafikleri kategoriler arasında değerleri
karşılaştırır. Kümelenmiş sütun grafiği, değerleri
2-B dikey dikdörtgenlerde görüntüler. Değer
aralıkları (öge sayıları gibi), belirli ölçek
düzenlemeleri (kesinlikle katılıyorum,
katılıyorum, tarafsızım, katılmıyorum, kesinlikle
katılmıyorum gibi), belirli bir düzende olmayan
adlardan (öge adları, coğrafi adlar veya kişi adları
gibi) oluşan verilerin sunumunda kümelenmiş
sütun grafikleri kullanılabilir.
• Yığılmış sütun ve 3-B yığılmış sütun grafik:
yığılmış sütun ve 3-B yığılmış sütun grafik,
kategoriler arasında her değerin toplama katkısını
karşılaştırarak, tek tek ögelerin bütünle ilişkisini
gösterir. Birden çok veri serisi kullanıldığında ve
toplam vurgulanmak istendiğinde yığılmış sütun
grafik kullanılabilir.
• % 100 yığılmış sütun ve 3-B %100 yığılmış
sütun grafik: % 100 yığılmış sütun ve 3-B %100
yığılmış sütun grafik, kategoriler genelinde her
değerin toplama katkı yüzdesini karşılaştırır. Üç
veya üçten fazla veri serisi olması durumunda ve
bu değerlerin bütüne katkısı vurgulanmak
istendiğinde %100 yığılmış grafik türü
kullanılabilir.
• 3-B Sütun grafik: 3-B sütun grafik, diğer
türlerden farklı olarak dikey ve yatay eksen
dışında bir de derinlik eksenine sahiptir. Bu
grafik türü hem dikey eksen hem de derinlik
ekseni boyunca kategorileri ve yatay eksende de
değerleri gösterdiğinden, veriler kategoriler ve
seriler genelinde eşit olarak karşılaştırmak
istendiğinde kullanılabilir.

20. Soru

Hangi verilerde çizgi grafik kullanılabilir?

Cevap

Excel’de çalışma kitabı altında sayfalar içerisine
yerleştirilen veriler çizgi grafikler aracılığıyla da
sunulabilir. Çizgi grafiklerin kullanımı için verilerin
sürekli veri olması gerekir. Eşit aralıklı sürekli verilerin
zaman içerisindeki değişimi ve dağılımı çizgi grafiklerle
rahatlıkla gösterilebilir. Genel olarak dikey eksende değer
veriler ve yatay eksende kategoriler yer alacak şekilde
organize edilirler. Kategorik veriler metinsel veri ise,
zaman aralıklarıysa ya da mali dönemleri işaret ediyorsa
çizgi grafiklerin kullanılması uygundur.

21. Soru

Verilerin çeşidine göre hangi çizgi grafiklerini
kullanmak uygun olacaktır?

Cevap

Aşağıda verilerin çeşitlerine göre hangi çizgi
grafiklerin kullanılmasının uygun olacağı belirtilmiştir:
• Zaman içerisindeki eğilimleri ve sıralanmış
kategorileri göstermek için işaretli olan ya da
işaretli olmayan çizgi grafik türü kullanılabilir.
Ancak çok fazla kategori varsa veya değerler
birbirine yakınsa işaretli olmayan çizgi grafik
kullanılması daha uygun olur. İşaretler noktalara
koyulduğunda kategori sayısı fazla olduğunda
grafik karmaşık ve anlaşılmaz bir hâle gelebilir.
• Değerlerin zaman içerisinde katkı eğilimlerini
göstermek için işaretli olan ya da olmayan
yığılmış çizgi grafikler kullanılabilir. Ancak
yığılmış verileri çizgi üzerinden tam olarak
gözlemlemenin kolay olamayacağından dolayı
çok fazla tercih edilen bir grafik türü değildir.
• Değerlerin zaman içerisinde yüzdeye katkı
eğilimlerini göstermek için işaretli olan ya da
olmayan %100 yığılmış çizgi grafiği
kullanılabilir. Çok fazla kategorinin olması
durumunda işaretlerin gösterilmesi uygun
olmayacağından işaretli olmayan %100 yığılmış
çizgi grafiğinin tercih edilmesi daha uygun
olacaktır. Ancak yığılmış çizgi grafiğinde olduğu
gibi katkı eğilimlerini göstermek için çizgi
grafiği yerine alan grafiklerine yönelmenin daha
doğru olduğu ve yüzde katkısına bakılması
planlanan veri eğilimleri için %100 yığılmış alan
grafiğinin kullanılmasının daha uygun olduğu
düşünülmektedir.
• Dikey ve yatay eksen dışında derinlik eksenin de
kullanılması gerektiği durumlar için Excel
kullanıcıya 3-B çizgi grafiği seçeneği de
sağlamaktadır

22. Soru

Hangi veri türleri için pasta grafik kullanmak
uygundur?

Cevap

Excel’de tek bir veri ve birçok kategorinin
olduğu durumlarda pasta grafiklerinin kullanımı oldukça
uygundur. Değişken tek bir verinin farklı kategorilere göre
aldığı değerlerin gösteriminde kullanılır. Pasta grafikler,
veri stili ögesinin yani herhangi bir kategorinin aldığı
değerinin toplam değere göre orantılı olarak
gösterilmesiyle oluşur. Veri noktaları tüm pastanın
yüzdesi şeklinde ifade edilir.

23. Soru

Pasta grafik oluşturulurken dikkat edilmesi gereken
durumlar nelerdir?

Cevap

Pasta grafik oluştururken dikkat edilmesi gereken
durumlar aşağıdaki gibidir:
• Kategorilerin tek bir değere sahip olması gerekir.
Yani tek bir veri serisi olmalıdır.
• Verilerin hiçbiri negatif veri olmamalıdır.
• Hiçbir değer sıfır olmamalıdır.
• Kategorilerin bir bütünü temsil ediyor olması
gerekir.

24. Soru

Excel’de pasta grafiklerinin üçte birlik kısmına
yerleşen verileri daha ayrıntılı görebilmek için ne
kullanılır?

Cevap

Excel’de pasta grafiklerinin üçte birlik kısmına
yerleşen verileri daha ayrıntılı görebilmek için özel bir
pasta grafiği türü mevcuttur. Bu yapı ile dar dilimlere
sahip olan veriler için yeni bir grafik yan tarafta oluşur. Bu
yapıda yeni gösterilen alan pasta grafik şeklinde ise pasta
pastası grafiği, yığılmış sütun şeklinde ise pasta çubuğu
grafiği adını alır.

25. Soru

Hangi durumlarda çubuk grafik kullanılır?

Cevap

Excel’de çubuk grafikler neredeyse bütün
özellikleri ve türleriyle birlikte sütun grafiklerle aynıdır.
Tek farkı yatayda seri değerlerin gösterilmesi gerektiğinde
tercih edilmeleridir.

26. Soru

Çubuk grafik türleri nelerdir?

Cevap

Çubuk grafik çeşitleri aşağıdaki gibidir:
• Kümelenmiş çubuk grafik
• 3-B kümelenmiş çubuk grafik
• Yığılmış 2-B ve 3-B çubuk grafikler
• %100 yığılmış çubuk grafik
• 3-B %100 yığılmış çubuk grafik

27. Soru

Alan grafiği hangi durumlarda tercih edilen bir grafik
çeşididir?

Cevap

Alan grafikleri zaman içindeki değişimin
boyutlarını vurgularken ve bir eğilimdeki toplam değere
dikkat çekmek istendiğinde tercih edilen grafiklerdir. 2-B
ve 3-B görünümünde çizilebilen alan grafikleri değerlerin
toplamını görüntüleyerek parçaların bütünle ilişkisini
gösterir.

28. Soru

Hangi durumda alan grafiği yerine çizgi grafiği
kullanmak daha uygundur?

Cevap

2-B ve 3-B görünümünde oluşturulan alan
grafikleri incelendiğinde diğer verilerin gölgede kaldığı
görülmektedir. Bu noktada yığılmış veri tercihi dışındaki
gösterimlerde alan grafikleri yerine çizgi grafiklerinin
kullanımı daha uygun olacaktır.

29. Soru

Yığılmış alan grafikleri neyi gösterir?

Cevap

Yığılmış alan grafikleri, zaman içinde veya başka
kategori verilerinde her değerin katkısının eğilimini
gösterir

30. Soru

%100 yığılmış alan grafikleri neyi gösterir?

Cevap

%100 yığılmış alan grafikleri verilerin yüzde
üzerinden toplama katkı oranlarını göstermek için
kullanılır.

31. Soru

Dağılım grafiklerinin özellikleri nelerdir?
Cevap: Dağılım grafiklerinin özellikleri

Cevap

Dağılım grafiklerinin özellikleri aşağıda
belirtilmiştir:
• Dağılım grafiklerinde iki eksen de sayısal verileri
içermektedir.
• Dikey eksen Y, yatay eksen ise X ekseni olarak
isimlendirilir ve koordinat düzlemi görünümünde
olur.
• Değerler veri noktalarında birleştirir ve düzensiz
aralıklar veya kümeler halinde görüntülenir.

32. Soru

Dağılım grafiği hangi durumlarda kullanılır?

Cevap

Dağılım grafikleri çoğunlukla bilimsel ve
istatistiksel verilerle mühendislik verileri gibi sayısal
değerleri görüntülemek ve karşılaştırmak için kullanılır.

33. Soru

Karşılaşılacak durumların çeşitlerine göre hangi
dağılım grafikleri kullanılmalıdır?

Cevap

Aşağıda karşılaşılacak durumlar ve bu
durumlarda hangi dağılım grafiği türünün kullanılacağı
belirtilmiştir:
• Veri çiftlerini karşılaştırmada, çok fazla veri çifti
varsa ve bağlayıcı çizgiler grafiğin okunmasını
zorlaştıracaksa yalnızca işaretçileri olan dağılım
grafiği,
• Veri noktalarını birleştiren düzgünleştirilmiş bir
eğri ihtiyacı varsa işaretli veya işaretsiz
düzgünleştirilmiş çizgili dağılım grafiği,
• Veri bağlantıları arasında düz ve keskin çizgilere
ihtiyaç varsa işaretli ya da işaretsiz düz çizgili
olan dağılım grafiği kullanılabilir.

34. Soru

Yüzey grafiği hangi durumlarda kullanılabilir?

Cevap

Yüzey grafiği bir dizi veri noktaları arasında
bağlantı kuran üç boyutlu bir yüzey oluşturmak için
kullanılır. Yüzey grafiği, iki veri kümesi arasında en
uygun kombinasyonu belirlemek için tercih edilebilir. Bir
topografya haritasında olduğu gibi, yüzey grafiğinde de
aynı değer aralığındaki alanlar renk ve desenlerle
gösterilir. Diğer grafik türlerinden farklı olarak, yüzey
grafiğinde renkler birbirinden farklı veri setlerini ayırmak
için değil, değerleri ayırt etmek için kullanılır.

35. Soru

Yüzey grafiği türleri nelerdir?

Cevap

Yüzey grafikleri kullanıcı isteğine ve verilerin
durumuna göre farklı türlerde oluşturulabilir. Genel bir
sunum için kullanılacaksa 3-B yüzey şeklinde
grafikleştirilebilir. Ancak veri kümelerinin hızlı çizilmesi
ve proje aşamasında bir grafik çizimi üzerinde
çalışıldığında tel çerçeve 3-B yüzey grafiğinden
yararlanılabilir. Genel sunum için tel çerçeve 3-B yüzey
grafiği kullanımı önerilmez. Okunması oldukça zor bir
grafik türüdür. Bunun yanında çok kullanılmasa da kontur
ve tel çerçeve kontur gibi alan grafiği türleri de mevcuttur.

36. Soru

Excel’de mevcut olan grafiği taşımak için ne
kullanılır?

Cevap

Excel’de mevcut olan grafiği taşımak için Grafik
Araçları menüsü altında yer alan Tasarım menüsünde
Grafiği Taşı seçeneği kullanılır.

37. Soru

Grafik üzerinde tasarım ve biçim işlemleri nasıl
yapılır?

Cevap

Grafik üzerinde tasarım ve biçim işlemleri adım
adım aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:
• Grafik sayfasına geçiş yapılır. Bu geçiş grafiği
seçili hâle getirecek ve grafik araçları menüsünü
açacaktır.
• Tasarım menüsü altındaki ilk seçenek Grafik
ögesi ekle seçeneğidir. Grafik ögeleri üzerine
gelindiğinde birçok görsel seçenek görünecek ve
bunların dışında kalan diğer biçimlendirmeler
için her menünün altında diğer seçenekler yer
alacaktır. Sistem önerileri dışında biçimlendirme
yapmak için diğer seçenekler tıklanabilir.
• Diğer Eksen Seçenekleri tıklandığında sayfanın
sağ tarafında yeni bir bölüm açılacaktır. İlgili
bölümde tıklanan ögenin seçenekleri ve metin
seçenekleri olarak iki yapı görünecektir
• Eksen, grafiğin dikeyde ve yatayda sayısal ya da
metinsel (kategorik) bölümleridir. Yapılan
değişimler sadece eksenler üzerinde
gerçekleşecektir.
• Tasarım menüsü altında kullanıcının tercihine
sunulan bazı özel renk paletleri ve
biçimlendirilmiş özel grafik stilleri mevcuttur.
Kullanıcı, tercihe göre ilgili bölümleri
kullanabilir.
• Biçim menüsüne geçilerek grafik başlığı ve eksen
başlıkları seçili hâle getirilip, anahat, dolgu ve
büyüklük biçimlendirmesi yapılabilir.
• Grafiği oluşturan çubuklar seçilerek özel
renklerden ve efektlerden yararlanılabilir.

38. Soru

Excel’de grafik ekleme nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de grafik araçlarının kullanımı oldukça kolaydır. Ekle menüsü altında yer alan Grafikler ve Mini Grafikler bölümleri verilerin sunumunda ve görselleştirilmesinde yararlanılabilecek bütün araçları içermektedir.

39. Soru

Excel’de var olan bir grafiğin tasarımı ve biçimi hangi menülerden gerçekleştirilir?

Cevap

Excel’de grafik araçlarının kullanımı oldukça kolaydır. Ekle menüsü altında yer alan Grafikler ve Mini Grafikler bölümleri verilerin sunumunda ve görselleştirilmesinde yararlanılabilecek bütün araçları içermektedir. Bunun yanında grafik ekleme işlemi sonrasında ya da mini grafik ekleme işlemi sonrasında ilgili grafik aktif durumdayken yani tıklanmış durumdayken yeni bir menü belirecektir. Grafik Araçları veya Mini Grafik Araçları olarak isimlendirilmiş olan bu menü üzerinden ise ilgili grafiğin tasarımı ve biçimi özelleştirilebilir.

40. Soru

Excel’de verilere ilişkin oluşturulan grafiğin veri içeriği nasıl değiştirilir?

Cevap

Grafik ekleme işlemi sonrası ilgili grafiğin aktif hâle getirilmesinin ardından yeni bir araç kutusu görünecektir. Grafik Araçları olarak üst menüye yerleşen bu yapıda tasarım ve biçim olmak üzere iki ayrı alt menü oluşur.

Tasarım menüsü altında, Veri bölmesi aracılığıyla satır ve sütun yerleri değiştirilebileceği gibi, grafik eklerken seçilen veri aralığı bu bölme aracılığıyla tekrar değiştirilebilir.

41. Soru

Excel’de eklenen grafik katmanlarının vurgusu (önde, arkada, arada vb.) hangi menüler ile yönetilir?

Cevap

Grafik ekleme işlemi sonrası ilgili grafiğin aktif hâle getirilmesinin ardından yeni bir araç kutusu görünecektir. Grafik Araçları olarak üst menüye yerleşen bu yapıda tasarım ve biçim olmak üzere iki ayrı alt menü oluşur. Biçim menüsü altında, grafikte yer alan farklı katmanların ve eklenen şekillerin önde, arkada, arada olma durumları yerleştir bölümünden kontrol edilir. 

42. Soru

Excel’de oluşturulan grafiğin eksenlerinin değiştirilmesi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Eklenen grafik incelendiğinde iki eksenin yer aldığı görülmektedir. Dikey (y ekseni) ve yatay (x ekseni) eksenler tablodan gelen verilerin yerleştiği eksenlerdir. Örneğimizde y ekseni ders notlarının yerleştiği bölüm, x ekseni ise ders adlarının yerleştiği bölüm olmuştur.

Grafik oluştururken bütün bir tabloyu ekledikten sonra ilgili grafik üzerinde verilerin görünüp görünmemesine de müdahale edilebilmektedir. Bu işlem için grafik üzerindeyken sağ tıklanır ve “Veri Seç…” seçeneğine ulaşılır. İlgili seçenek tıklandığında veri kaynağını seç penceresi açılacaktır. 

Veri kaynağını seç penceresinin ilk bölümü grafik verileri aralığıdır. İlgili satır incelendiğinde kullanıcıya birçok bilgi verecektir. Sonraki seçenekte Satır/Sütun Değiştir butonu görülmektedir.

43. Soru

Excel’de elde edilebilecek grafik türleri nelerdir?

Cevap

Sütun, çizgi, pasta, çubuk, alan, dağılım, yüzey grafikleri ve ayrıca radar ve hisse senedi grafikleri de bulunur.

44. Soru

Bir zaman diliminde veri değişikliklerini göstermek veya ögeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için genellikle hangi grafik türü kullanılır?

Cevap

Yatayda birçok kategorinin olmasına izin veren ve dikeyde sayısal ifadelerle kategorilerin değişimini gösteren grafik türüdür. Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar hâlinde yerleştirilmiş veriler sütun grafikte çizilebilir. Sütun grafikler bir zaman diliminde veri değişikliklerini göstermek veya ögeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için kullanışlıdır. Değişimi sütunlar hâlinde ve farklı renklerle ya da aynı rengin farklı tonlarıyla göstermek mümkündür. Aynı zamanda üç boyutlu görünümler de eklenebilmektedir. Kullanıcının amacına göre farklılaştırılmış sütun grafiklerinden de yararlanabilir.

45. Soru

Verilerin sürekli olması gerekliliğini taşıyan grafik türü hangisidir?

Cevap

Excelde çalışma kitabı altında sayfalar içerisine yerleştirilen veriler çizgi grafikler aracılığıyla da sunulabilir. Çizgi grafiklerin kullanımı için verilerin sürekli veri olması gerekir. Eşit aralıklı sürekli verilerin zaman içerisindeki değişimi ve dağılımı çizgi grafiklerle rahatlıkla gösterilebilir. Genel olarak dikey eksende değer veriler ve yatay eksende kategoriler yer alacak şekilde organize edilirler. Kategorik veriler metinsel veri ise, zaman aralıklarıysa ya da mali dönemleri işaret ediyorsa çizgi grafiklerin kullanılması uygundur. 

46. Soru

Pasta grafiğin özellikleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Excelde tek bir veri ve birçok kategorinin olduğu durumlarda pasta grafiklerinin kullanımı oldukça uygundur. Değişken tek bir verinin farklı kategorilere göre aldığı değerlerin gösteriminde kullanılır. Pasta grafikler, veri stili ögesinin yani herhangi bir kategorinin aldığı değerinin toplam değere göre orantılı olarak gösterilmesiyle oluşur. Veri noktaları tüm pastanın yüzdesi şeklinde ifade edilir.
Pasta grafik oluşturken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır;
• Kategorilerin tek bir değere sahip olması gerekir. Yani tek bir veri serisi olmalıdır.
• Verilerin hiçbiri negatif veri olmamalıdır.
• Hiçbir değer sıfır olmamalıdır.
• Kategorilerin bir bütünü temsil ediyor olması gerekir.

47. Soru

Çubuk grafik türünün diğer grafik türlerinden temel farkı nedir?

Cevap

Excel’de çubuk grafikler neredeyse bütün özellikleri ve türleriyle birlikte sütun grafiklerle aynıdır. Tek farkı yatayda seri değerlerin gösterilmesi gerektiğinde tercih edilmeleridir. Bunun dışında yine sütun grafikte olduğu gibi kümelenmiş çubuk, 3-B kümelenmiş çubuk, yığılmış 2-B ve 3-B çuvuk, %100 yığılmış çubuk ve 3-B %100 yığılmış çubuk grafikler, çubuk grafiklerin farklı türleridir. Bunun yanında çubuk şekli değiştirilerek yine sütun grafikte olduğu gibi yatay silindir, koni ve piramit şeklinde grafiklere de dönüştürülebilir. Sütun yerine çubuk grafik tercih etmenin sebepleri arasında eksen etiketlerinin uzun olması sayılabilir. 

48. Soru

Alan grafiğinin özelliği nedir?

Cevap

Alan grafikleri zaman içindeki değişimin boyutlarını vurgularken ve bir eğilimdeki toplam değere dikkat çekmek istendiğinde tercih edilen grafiklerdir. 2-B ve 3-B görünümünde çizilebilen alan grafikleri değerlerin toplamını görüntüleyerek parçaların bütünle ilişkisini gösterir.

49. Soru

Dağılım (XY) grafiğinin temel farkı ve kullanım alanları nelerdir?

Cevap

Önceki anlatımlarda genel olarak değerleri niteleyen kategorilerle birlikte iki eksen üzerinden anlatımlar yapılmıştır. Eksenlerden biri kategorik verileri içerirken diğer eksen değerleri barındırmaktadır. Ancak dağılım grafiklerinde durum değişkenlik göstermektedir. Dağılım grafiklerinde iki eksen de sayısal verileri içermektedir. Dikey eksen Y, yatay eksen ise X ekseni olarak isimlendirilir ve koordinat düzlemi görünümünde olur. Değerler veri noktalarında birleştirir ve düzensiz aralıklar veya kümeler halinde görüntülenir. Dağılım grafikleri çoğunlukla bilimsel ve istatistiksel verilerle mühendislik verileri gibi sayısal değerleri görüntülemek ve karşılaştırmak için kullanılır.

50. Soru

Yüzey grafikleri hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Yüzey grafiği bir dizi veri noktaları arasında bağlantı kuran üç boyutlu bir yüzey oluşturmak için kullanılır. Yüzey grafiği, iki veri kümesi arasında en uygun kombinasyonu belirlemek için tercih edilebilir. Bir topografya haritasında olduğu gibi, yüzey grafiğinde de aynı değer aralığındaki alanlar renk ve desenlerle gösterilir. Diğer grafik türlerinden farklı olarak, yüzey grafiğinde renkler birbirinden farklı veri setlerini ayırmak için değil, değerleri ayırt etmek için kullanılır.

51. Soru

Pasta grafiği ile halka grafiğinin temel farkı nedir?

Cevap

Pasta grafiğiyle benzerliğinden dolayı ayrıntılı olarak ele alınmayacak olan halka grafiği bunlardan biridir. Ancak halka grafiğini pasta grafikten ayıran önemli bir özellik mevcuttur. Pasta grafiği sadece bir veri serisini görselleştirirken, halka grafiği içiçe halkalar halinde birden çok veri serisini aynı halka grafik üzerinde görselleştirebilir.

52. Soru

Hisse senedi grafikleri, hisse senetleri verileri haricinde hangi verilerde kullanılabilir?

Cevap

hisse senedi grafikleri en yüksek-en düşük-kapanış, açılış-en yüksek-en düşük-kapanış, işlem hacmi-en yüksek- en düşük- kapanış, işlem hacmi-açılış, en yüksek- en düşük- kapanış gibi alt türleriyle oldukça zengin bir grafik çeşitliliğine sahiptir ve bu yönüyle hise senedi fiyatlarındaki dalgalanmaları göstermek için, günlük ve yıllık sıcaklık dalgalanmalarını göstermek için tercih edilmektedir.

53. Soru

Excel’de grafik taşıma eylemi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Excel’de eklenmiş olan bir grafik seçili hale getirildiğinde üst menülere yeni bir menü eklenir. Grafik Araçları olarak isimlendirilen menü altında tasarım ve biçim adıyla yeni iki alt menü yer alır. Eklenmiş bir grafik normal şartlar altında verilerin yer aldığı sayfanın ortasına yerleşir. Ancak bu durum çok fazla verinin yer aldığı sayfalarda yönetimi zor bir yapıya dönüşür.

Veriler üzerinde işlemler devam ederken ilgili grafiğin değişime uğraması ve bütüncül yapıyı da bozmaması adına aynı çalışma kitabı içerisinde yeni bir sayfaya taşınması genel olarak profesyonel düzeyde kullanım için önerilmektedir. Bu işlem için Grafik Araçları menüsü altında yer alan Tasarım menüsünde Grafiği Taşı seçeneği kullanılmalıdır. 

Yeni sayfa seçeneğinin tıklanması sonrasında sayfa isimlendirmesi yapılıp kapatıldığında Excel veri sayfasının önüne sadece grafiği barındıran yeni bir sayfa eklemiş olur. Bu sayfada yer alan grafik verilerin geldiği sayfaya bağlımlıdır ve veriler üzerindeki değişim grafiğe anında yansıyacaktır.

54. Soru

Excel’de grafik eklendikten sonra ilgili grafiğin şeklini, özelliklerini, barındırdığı veriyi, renklendirmesini, boyunu ve etiketleme yönetimini değiştirmek, istenildiği takdirde eklenmiş olan bir grafik farklı bir grafiğe de dönüştürülebilir. Bütün bu işlemler hangi menü/sekme altında yer alır?

Cevap

Excel’de grafik eklendikten sonra ilgili grafiğin şeklini, özelliklerini, barındırdığı veriyi, renklendirmesini, boyunu ve etiketleme yönetimini değiştirmek mümkündür. İstenildiği takdirde eklenmiş olan bir grafik farklı bir grafiğe de dönüştürülebilir. Bütün bu işlemler Grafik Araçları altında yer alan tasarım ve biçim menüleri aracılığıyla yapılmaktadır.

55. Soru

Yığılmış alan grafiklerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yığılmış alan grafikleri, zaman içinde veya başka kategori verilerinde her değerin katkısının eğilimini gösterir. Benzer şekilde %100 yığılmış alan grafikleri ise verilerin yüzde üzerinden toplama katkı oranlarını göstermek için kullanılır. İki tür grafik yapısı 2-B ve 3-B olarak hazırlanabilir.

56. Soru

Zaman içerisindeki eğilimleri ve sıralanmış kategorileri göstermek için çizgi grafiklerden hangisi kullanılabilir?

Cevap

Zaman içerisindeki eğilimleri ve sıralanmış kategorileri göstermek için işaretli olan ya da işaretli olmayan çizgi grafik türü kullanılabilir. Ancak çok fazla kategori varsa veya değerler birbirine yakınsa işaretli olmayan çizgi grafik kullanılması daha uygun olur. İşaretler noktalara koyulduğunda kategori sayısı fazla olduğunda grafik karmaşık ve anlaşılmaz bir hâle gelebilir.

57. Soru

Değerlerin zaman içerisinde yüzdeye katkı eğilimlerini göstermek için çizgi grafiklerinden hangisi kullanılabilir?

Cevap

Değerlerin zaman içerisinde yüzdeye katkı eğilimlerini göstermek için işaretli olan ya da olmayan %100 yığılmış çizgi grafiği kullanılabilir. Çok fazla kategorinin olması durumunda işaretlerin gösterilmesi uygun olmayacağından işaretli olmayan %100 yığılmış çizgi grafiğinin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Ancak yığılmış çizgi grafiğinde olduğu gibi katkı eğilimlerini göstermek için çizgi grafiği yerine alan grafiklerine yönelmenin daha doğru olduğu ve yüzde katkısına bakılması planlanan veri eğilimleri için %100 yığılmış alan grafiğinin kullanılmasının daha uygun olduğu düşünülmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.