İşlem Tabloları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
8
A+
A-

Verilerle Çalışmak Ve Düzenlemek

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşlem Tabloları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Verilerle Çalışmak Ve Düzenlemek

1. Soru

Excel’de kaç çeşit veri türü bulunmaktadır?

Cevap

Excel’de kendi içerisinde çeşitlenen 4 farklı veri
türü bulunmaktadır;
• Metinsel Veri,
• Sayısal Veri,
• Tarih/Saat Verisi,
• Doğru/Yanlış Verisi.


2. Soru

Excel’de metinsel ifadeler nelerdir?

Cevap

Metinsel ifadeler, herhangi bir işleme tabi
tutulması düşünülmeyen veri türüdür. Bu ifadelerde
sayılar, formüller, tarih gibi ifadelerde yer alabilir fakat tip
ifadeler sadece yazı olarak kabul edilir.


3. Soru

Excel’de veri türleri nasıl belirlenir?

Cevap

Excel, hücreye girilen veri türünü otomatik
olarak belirler. Fakat kullanıcıların veri türlerini önceden
belirlemeleri ve dönüşümlerini yapmaları verilerin sağlıklı
bir şekilde tablolaştırılması için önemlidir.


4. Soru

Excel’de sayısal ifadeler nelerdir?

Cevap

Sayısal ifadeler, toplama, çıkarma, çarpma,
bölme gibi işlemlerin yapılmasına uygun olan verilerdir.
Hücre tipi “Para Birimi”, “Yüzde oranı” seçilse de ifade
sayı olarak kabul edilir.
5. Excel’de hücre tipi


5. Soru

Excel’de hücre tipi “Para Birimi”, “Yüzde oranı”
seçili ise ifade hangi veri yürüne dahil olur?

Cevap

Hücre tipi “Para Birimi”, “Yüzde oranı” seçilse
de ifade sayısal veri olarak kabul edilir.


6. Soru

Excel’de tarih ve saat verisi nedir?

Cevap

Tarih ve saat verisi, tarih ve saat bilgilerinin
tutulmasına ve belirli özel işlemlere imkan sağlayan veri
türüdür.


7. Soru

Excel’de doğru ve yanlış veri türü neleri içerir?

Cevap

Doğru ve yanlış verileri, Boolean Cebiri olarak
bilinen mantıksal veri türü ise 1 ve 0 verilerini içerir.


8. Soru

Excel’de hücredeki veri kategorisini değiştirme işlemi
nasıl yapılır?

Cevap

Hücredeki veri kategorisini değiştirme işlemi,
hücre üzerinde sağ tıklanarak çıkan menüden “Hücre
Biçimlendir” seçilerek yapılır.


9. Soru

Excel’de veri girişi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de veri girişi için öncelikle veri girişi
yapılacak hücreye tıklanır, hücre seçili hale gelmiş olur ve
klavyeden dokunulan her karakter hücre içinde ve formül
çubuğunda görüntülenir ve giriş yapılır.


10. Soru

Excel’de fonksiyon tuşlarından hangisi hücreyi veri
girişine hazır hale getirir?

Cevap

Özel bir engel olmadığı ve farklı bir amaçla
ilişkilendirilmediği sürece F2 fonksiyon tuşu hücreyi
açarak veri girişine uygun hale getirir.


11. Soru

Excel’de veri girişi tamamlandıktan sonra veri girişini
tamamlamak ve hücreyi kapatmak için hangi tuşlar
kullanılır?

Cevap

Veri girişi tamamlandıktan sonra veri girişini
tamamlamak ve hücreyi kapatmak aşağıdaki tuşlar
kullanılır;
• Enter,
• Tab,
• Yön Tuşları.


12. Soru

Excel’de hücreyi kapatmak için kullanılan “Enter”
tuşu hangi işlemi gerçekleştirir?

Cevap

Hücreyi kapatmak için kullanılan “Enter” tuşu
hücreyi kapatıp alt hücreye geçmeyi sağlar.


13. Soru

Excel’de hücreyi kapatmak için kullanılan “Tab” tuşu
hangi işlemi gerçekleştirir?

Cevap

Hücreyi kapatmak için kullanılan “Tab” tuşu
hücreyi kapatıp yan hücreye geçmeyi sağlar.


14. Soru

Excel’de hücreyi kapatmak için kullanılan “Yön
Tuşları” hangi işlemi gerçekleştirir?

Cevap

Hücreyi kapatmak için kullanılan “Yön Tuşları”
hücreyi kapatıp basılan yöndeki hücreye geçişi sağlar.


15. Soru

Excel’de formül çubuğundaki onay işaretinin görevi
nedir?

Cevap

Formül çubuğundaki onay işareti hücreyi
değiştirmeden hücreyi veri girişine kapatmayı sağlar.


16. Soru

Excel’de “Otomatik Tamamlama” özelliği nedir?

Cevap

Excel’de çalışma sayfasına girilen veriler aynı
sütun altına girildiğinde aynı amaçla kullanılan veriler
olarak tanımlanmış olur. Bu sebeple verilerin arasında
benzerlik olabileceği, tekrarlanabileceği düşüncesiyle
sıralamanın önemi olmadan alttaki ya da üstteki hücrelere
önceden girilen benzer veriler kullanıcıya hatırlatılır. Bu
özelliğe “Otomatik Tamamlama” özelliği denir.


17. Soru

Excel’de sayısal veri girişlerinde pozitif ve negatif
sayılar nasıl belirtilir?

Cevap

Sayısal veri girişinde negatif sayıların başına “-“
işareti konulurken pozitif sayıların önüne “+” konulsa bile
Excel işareti yansıtmaz fakat sayıyı pozitif kabul eder.


18. Soru

Excel’de 10’un kuvveti şeklinde gösterilen sayılar
hücreye nasıl girilir?

Cevap

Excel üslü sayıların yazımında da kolaylık sağlar.
Kullanıcı 10’un kuvveti şeklindeki sayıların yazımında
“e” harfi ile sayıyı kolayca yazabilir. Örneğin
1000000000=1×109 sayısı hücreye 1e9 olarak kolayca
yazılabilir.


19. Soru

Excel’de hücrelere yazılan bütün ifadeler tek satır
olarak yazılmaktadır. Hücreye ifadeyi iki satır halinde
nasıl yazdırabiliriz?

Cevap

Hücrelerin yüksekliklerine ve genişliklerine göre
“Hücreleri Biçimlendir” seçeneğinden “Metni Kaydır”
seçilerek alt satırlara geçiş yapılır fakat hücrede veri hala
tek satır olarak kabul edilir.


20. Soru

Aynı hücre içerisinde alt satıra geçmek için klavyeden
hangi tuşlar kullanılır?

Cevap

Excel’de hücreye veri yazılırken “Alt+Enter” tuş
kombinasyonuna basıldığında boşluk bırakmaya gerek
kalmadan aynı hücre içerisinde alt satıra geçilmiş olur.


21. Soru

Excel’de belirli bir aralığa aynı veriyi girmek için
hangi işlemler yapılmalıdır?

Cevap

Excel’de belirli bir aralığa aynı veriyi girmek için
aralık seçildikten sonra seçime başlanılan ilk hücre aktif
olarak görüntülenecek, veri buraya yazıldıktan sonra da
“Ctrl+Enter” tuş kombinasyonu ile seçilen alana veriler
girilmiş olacaktır.


22. Soru

Excel’de Doldurma Kulpu nedir?

Cevap

Doldurma Kulpu, aktif hücrenin yapısına ve
özelliğine göre sürüklendiği hücreleri aktif hücreye göre
şekillendiren bir unsurdur.


23. Soru

Excel’de seri verilerin istenilen hücrelere aktarımı
nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de Doldurma Kulpu olarak adlandırılan ve
hücrenin altında beliren nokta aracılığı ile seri verilerin
istenilen hücrelere aktarımı yapılır. Bu seri veriler; sayılar,
günler, aylar, yıllar ve tanımlanmış özel listeler olabilir.


24. Soru

Excel’de doldurma kulpu ile seri halde sayı veri girişi
nasıl yapılır?

Cevap

Seri halde sayı girişinin yapılacağını Excel’in
anlayabilmesi için kullanıcı en az iki hücreye istediği sayı
genişliğine göre giriş yapmalı ve oldurma kulpunu
istenilen yere sürükleyerek seri verilerin girişini yapabilir.


25. Soru

Excel’de üzerinde işlem yapılacak tek hücrenin seçimi
nasıl yapılır?

Cevap

Excel üzerinde işlem yaparken tek bir hücre
üzerinde işlem yapılacaksa ilgili hücreye yön tuşlarıyla
gelmek veya fare ile hücre üzerinde tıklamak yeterli olur.


26. Soru

Fare ile hücrelerin taranması ile doldurma kulpuna
basılı tutarak taranması aynı işlem midir?

Cevap

Excel’de fare ile hücrelerin taranması doldurma
kulpuna basılı tutarak taranmasıyla aynı değildir. Fare ile
taramada sadece hücreler seçili hale getirilir. Doldurma
kulpunu tutarak taramada hücreler aktif hücreden gelen
veriye ve özelliğe göre değişime uğrar.


27. Soru

Fare ile istenilen hücrelerin seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Fare ile başlangıç hücresindeyken basılı hale
getirilip hücrelerin taranmasıyla seçim işlemi yapılabilir.


28. Soru

Excel’de belli bir aralıktaki hücrelerin seçimi nasıl
yapılır?

Cevap

Excel’de aktif hücre işaretliyken Shift tuşuna
basılı tutularak, fareyle seçim serisinin bitiş noktasına
tıklanırsa ilgili aralıktaki bütün hücreler seçilir.


29. Soru

Excel’de farklı yerlerdeki hücreler nasıl seçilir?

Cevap

Excel’de Ctrl tuşuna basılı tuttuğu sürece fare ile
istediği kadar farklı bölgedeki farklı hücreyi seçebilir.


30. Soru

Excel kullanıcıları belli bir aralığı seçme işlemini
neden ve nasıl klavyeden yapar?

Cevap

Bilgisayar kullanıcıları işlemlerini hızlı ve pratik
bir şekilde yapmak isterler. Günümüz kullanıcıları odak
noktalarını kaybetmemek ve hızlarını arttırmak için
işlemlerini klavye ile yapmayı tercih etmektedirler. Excel
de seçim işlemlerinde özel tuş kombinasyonları
geliştirmiştir. Kullanıcıların sadece belirli bir aralığı seçmek
için yön tuşlarını ve Shift tuşunu kullanması yeterli olur.


31. Soru

Excel’de kullanıcılar silme işlemi için öncelikle neye
karar vermelidir?

Cevap

Excel’de silme komutu farklı şekillerde
kullanılır. Kullanıcı öncelikle hücre içindeki veriyi mi
yoksa hücrenin kendisini mi sileceğine karar vermelidir.


32. Soru

Excel’de hücrenin silinmesine hangi durumda karar
verilir?

Cevap

Excel’de veriler girilirken hücredeki veri tekrara
uğramış bir veriyse ve veri dizisinde sıralamanın
bozulmasına yol açtıysa hücrenin silinmesi uygun olur.


33. Soru

Excel’de hücredeki verinin silinmesine hangi durumda
karar verilir?

Cevap

Excel’de veriler girilirken yazım hatalarının
olduğu görülmüş ise hücre içindeki verinin silinmesi
uygun olur.


34. Soru

Excel’de hücre içindeki verinin silme işlemi nasıl
yapılır?

Cevap

Excel’de hücredeki verilerin silinmesi üç farklı
şekilde yapılabilir;
• Silinecek hücre ya da hücreler seçilerek Delete
veya Back Space tuşları ile hücre içindeki veriler
silinir.
• Bir hücredeki verinin sadece bir bölümünü
silmek için hücrenin üzerinde iken formül
çubuğu aracılığı ile ya da hücrede çift tıklayarak
istenilen bilgiler silinir ya da değiştirilir.
• Hücre üzerine gelinerek yeni bilgi direkt olarak
yazılırsa hücredeki eski bilgiler otomatik olarak
silinecektir.


35. Soru

Excel’de hücrenin tamamı nasıl silinir?

Cevap

Kullanıcıların hücrenin tamamını silinmesi için
silmek istediği hücre ya da hücre dizisinin üzerinde sağ
tıklayarak, sil konutunu seçmesi gerekir.


36. Soru

Excel’de hücre ekleme işlemi hangi amaçla yapılır?

Cevap

Kullanıcı verileri oluştururken atladığı bir
hücreyi ya da yanlışlıkla sildiği bir hücreyi tablo
bütünlüğünü sağlamak yeniden oluşturmak için hücre
ekleme işlemini yapar.


37. Soru

Excel’de hücre ekleme işlemi nasıl yapabilir?

Cevap

Kullanıcı verileri oluştururken atladığı bir
hücrenin ya da yanlışlıkla sildiği bir hücrenin üzerinde
iken farenin sağ bütonuna tıklayarak “Ekle” komutuyla ya
da giriş sekmesinde hücreler alanında yer alan ekle
komutuna tıklayarak hücre ekleme işlemini yapar.


38. Soru

Excel’de satır seçme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de satırlar üzerinde işlemler yapılırken
öncelikle satırların seçilmesi gerekir. Satır seçmek için
satır numarasının bir kere tıklanması yeterlidir.


39. Soru

Excel’de satır seçme işlemi klavyeden nasıl yapılabilir?

Cevap

Klavyeden satır seçimi için satırın ilk hücresi
aktif durumdayken Ctrl tuşuna, Shift tuşuna basmak ve
sağ yön tuşuna bir kere basmaktır.


40. Soru

Excel’de satır ekleme işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Excel’de satır ekleme işlemi için Giriş
sekmesinin altında yer alan Hücreler bölmesini
kullanmaktır. Açılan menüden sayfa satırları ekle
tıklanarak aktif hücrenin üzerine bütün bir satır eklenir.
Aynı işlem satır numarası üzerinde sağ tıklanarak da
yapılır. İşlemin başlangıcında birden fazla satır seçilirse
seçilen satır sayısı kadar satır eklenir.


41. Soru

Excel’de satır silme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de satır silmek için satır ya da satırlar
seçildikten sonra satır numarası üzerinde sağ tıklayarak sil
komutunun seçilmesiyle ya da giriş menüsü altında yer
alan hücreler bölümündeki sayfa satır(lar)ını sil seçeneği
ile yapılır.


42. Soru

Excel’de sütunlar üzerinde işlem yapmak için nasıl
hareket edilmelidir?

Cevap

Excel’de hücre düzeyinde yapılan işlemler, satır ve
sütun düzeyinde de yapılabilir. Sütunlar harflerle
isimlendirilmiştir. Excel’de sütunlar üzerinde işlem yapmak
için öncelikle işlem yapılacak sütunlar seçilmelidir Seçim
işlemi ilgili sütun harfinin tıklanmasıyla olur.


43. Soru

Excel’de aralıklı ya da çoklu seçim işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Aralıklı ya da çoklu seçim işlemi için seçim
süresince Ctrl tuşuna basılmalıdır. Böylece yan yana
birkaç sütun ya da aralıklı sütun seçimi yapılabilir.


44. Soru

Excel’de klavye üzerinden sütunlar üzerinde çoklu
seçim hangi tuşlarla gerçekleştirilir?

Cevap

Klavye üzerinden çoklu seçim yapmak için ilk
sütun seçildikten sonra sağ, sol yön tuşları ve Shift tuşu
kombinasyonundan faydalanılır. Bir başka yöntemse
sütunun ilk hücresi aktif olduğu durumda Ctrl tuşu, Shift
tuşu ve aşağı yön tuşu ile sütunun bütün hücrelerinin
seçilmesidir.


45. Soru

Excel’de sütun ekleme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de sütun eklemek için aktif hücre
üzerindeyken sağa tıklanır ve ekle komutu sonrası
menüden tüm sütun seçilir veya sütun harfi seçilir, sağa
tıklanır ve ekle seçilir.


46. Soru

Sütun ekleme işlemi araç çubukları ile yapılabilir mi?

Cevap

Excel’de Sütun eklemek için aktif hücre
üzerindeyken araç çubuklarındaki giriş sekmesi altında yer
alan hücreler bölümünden ekle komutu da kullanılabilir.


47. Soru

Excel’de sütun silme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de sütun silmek içinde sütun harfi üzerinde
sağ tıklanarak sil komutu kullanılabilir ya da sütun
üzerindeki bir hücre seçili iken sağa tıklanarak açılan
menüden sil, tüm sütun seçimi yapılır.


48. Soru

Excel’de akıllı biçimlendirme menüsü ne işe yarar?

Cevap

Akıllı biçimlendirme menüsü satır ya da sütun
ekleme işlemi sonrasında biçimsel özelliklerinde
kopyalanması için kullanılır.


49. Soru

Excel’de biçimsel özellikleri kopyalamak için akıllı
biçimlendirme menüsünü nasıl açarız?

Cevap

Akıllı biçimlendirme menüsü hücre ekleme
işlemi sonrasında satır numarası ya da sütun harfi önünde
beliren ikon aracılığıyla açılabilir.


50. Soru

Excel’de akıllı biçimlendirme menüsünün seçenekleri
nelerdir?

Cevap

Excel’de akıllı biçimlendirme menüsünün
aşağıdaki üç alt seçeneği vardır.
• Üsttekiyle Aynı Biçimlendir,
• Alttakiyle Aynı Biçimlendir,
• Biçimlendirmeyi Temizle.


51. Soru

Akıllı biçimlendirme menüsündeki seçeneklerin amacı
nedir?

Cevap

Excel’de akıllı biçimlendirme menüsündeki
seçenekler kullanıcıya üst satırın özelliklerini ya da alt
satırın özelliklerini ilgili satıra aktarabilmesine olanak
tanırken tamamen yeni bir satır şeklinde oluşmasına ve
varsayılan ayarlara sahip olmasına olanak tanıyacak bir
imkan sağlar.


52. Soru

Excel’de satır ve sütun gizleme işlemine neden gerek
duyulur?

Cevap

Excel’de aynı sayfada yüzlerce satır ve sütundan
yararlanılarak veri kümeleri oluşturulabilmektedir. Bu veri
kümelerinin raporlanmasında ya da görüntülenmesinde
gereksiz gibi görünen satır ya da sütunları silmek yerine
tekrar kullanılabileceği düşünülerek gizleme işleminden
yararlanılır.


53. Soru

Excel’de satır ve sütun gizleme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de satırlar ve sütunlar gizleme işlemi için
ilgili satırın numarası ya da sütunun harfi üzerinde sağa
tıklanır ve gizle seçimi yapılır. Aynı işlem birden çok satır
veya sütun içinde yapılabilir.


54. Soru

Excel’de önceden gizlenmiş satır ve sütunlar nasıl
belirlenir?

Cevap

Excel’de normal şartlarda seri olarak ilerleyen
satır numaralarında veya sütun harflerinde kopukluk
olması bu alanlarda gizleme işleminin yapıldığını belirtir.


55. Soru

Excel’de gizlenmiş satır veya sütunlar nasıl tekrar
görüntülenir?

Cevap

Gizlenmiş satır ya da sütunların görüntülenmesi
için kopukluğun olduğu alanlar seçilerek sağ tuşa tıklanır
ve göster seçimi yapılır.


56. Soru

Excel’de sayfadaki bir veriyi bulma işlemi nasıl
yapılır?

Cevap

Excel’de giriş araç çubuğunun son sekmesi olan
Bul ve Seç bölümü altında bulunan “Bul” seçeneği aranan
veriyi bulmak için kullanılır.


57. Soru

Excel’de sayfadaki istenilen bir veriyi bulup yerine
yeni bir veri yazma işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de giriş araç çubuğunun son sekmesi olan
Bul ve Seç bölümü seçilir, altında bulunan “Değiştir”
seçeneği aranılan veriyi yeni veri ile değiştirmek için
kullanılır.


58. Soru

Excel’de “Bul ve Değiştir” menüsüne klavyeden
ulaşılabilir mi?

Cevap

Excel’de klavyeden Ctrl tuşu ile F tuşuna birlikte
basıldığında yine Bul ve Değiştir menüsüne kısayoldan
ulaşılabilir.


59. Soru

Excel’de “Bul ve Değiştir” menüsündeki “Sonrakini
bul” seçeneğinin görevi nedir?

Cevap

Sonrakini bul seçeneği her seçildiğinde verilerin
devamında aranılan ifadeyi tekrar bulur.


60. Soru

Excel’de “Bul ve Değiştir” menüsündeki “Tümünü
bul” seçeneğinin görevi nedir?

Cevap

Bul ve değiştir menüsündeki “Tümünü Bul”
seçeneğinin görevi Excel kullanıcının aradığı veriyi içeren
bütün satırları Bul ve Değiştir penceresi altına açmaktır.


61. Soru

Excel’de “Bul ve Değiştir” menüsündeki
“Seçenekler>>” seçeneğinin görevi nedir?

Cevap

Excel’de “Seçenekler >>” yapısı ileri düzey
arama ve değiştirme işlemlerinde kullanılır.


62. Soru

Veriler üzerinde işlemlerin yapılabilmesi için belirli standartta olması gerekmektedir. Bu nedenle veriler belirli özelliklerine göre çeşitlenir. Excel’de ise kullanılan veri türleri nelerdir?

Cevap

Bütün programlarda olduğu gibi Excel’de de verilerin belirli bir standardı olmak zorundadır. Aksi hâlde istenen işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Kullanıcı,
işlem tablosu oluştururken gireceği verilerin özelliklerine göre veri girişi yapması gerekir.
Excel’de 4 farklı veri türü vardır ve bu türler kendi içerisinde çeşitlenir:
• Metinsel Veri
• Sayısal Veri
• Tarih/Saat Verisi
• Doğru/Yanlış Verisi


63. Soru

Excel’in tanıdığı veri türlerinden metinsel verileri kısaca açıklayınız.

Cevap

Metinsel ifadeler, herhangi bir işleme tabi tutulması düşünülmeyen veri türüdür. Hücreye girilecek veri türünün metinsel olması istendiğinde, sayısal ifadeler, işlem karakterleri ve formül yazımları işlevini kaybeder. Sadece yazı olarak gösterilecek olan bu ifadelerin farklı işlemlere tabi tutulması gerektiğinde veri türünün değiştirilmesi gerekir. Excel, hücreye girilen verinin türünü otomatik olarak belirleme özelliğine sahiptir. Ancak bazı durumlarda girilen verinin türünün özel olarak belirlenmesi gerekebilir. Örneğin, rakam olarak girilen bir verinin işleme tabi tutulmaması için türünün değiştirilmesi gerekir ya da sayısal olarak girilmeye başlanan bir ifadenin içeriğine harf eklenmesi durumunda otomatik olarak metinsel veri türüne dönüşecektir. Benzer şekilde “=” (eşittir) ile başlayan bir ifadenin sadece metinsel bir değeri olması isteniyorsa dönüşümü yapılması şarttır. Aksi takdirde Excel bu başlangıcı formül başlangıcı olarak algılayacaktır. Bu bağlamda kullanıcının kullanmayı tercih edeceği hücrelerde hangi veri türünden yararlanacağını önceden belirlemesi ve dönüşümü yapması verilerin sağlıklı bir şekilde tablolaştırılması için önemli görülmektedir. 


64. Soru

Excel’in tanıdığı veri türlerinden sayısal verileri kısaca açıklayınız.

Cevap

Sayısal ifadeler ise işlem yapılmasına uygun olan (toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi) verilerdir. Hücrenin tanımlanmasında özel bir ayarlama yapılarak sonuna harfli ifadeler eklenebilir ancak bu ifadelerin herhangi bir anlamı yoktur. Hücre tipi “Metin” değilse ve “Yüzde Oranı”, “Para Birimi” gibi bir tür seçiliyse işlem tablosunda kullanılacak veri sadece sayılar olacaktır.


65. Soru

Excel’in tanıdığı veri türlerinden tarih ve saat verilerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Tarih ve saat verisi isminden de anlaşılacağı gibi Excel’de tarih ve saat bilgilerinin tutulmasına olanak sağlayan ve belirli özel işlemlere imkân sağlayan veri türüdür. Kullanılan
dile ya da tercih edilen tarih saat gösterim türüne göre değişkenlik gösterebilir.


66. Soru

Excel’in tanıdığı veri türlerinden doğru ve yanlış verileri kısaca açıklayınız.

Cevap

Boolean Cebiri olarak bilinen mantıksal veri türü ise 1 ve 0 verilerinin yani “DOĞRU” ve “YANLIŞ” verilerinin tutulmasına olanak tanıyan veri türüdür.


67. Soru

Excel’de bir hücreye veri girişi yapıldıktan sonra hangi işlemlerle veri girişi tamamlanabilir?

Cevap

Excel’de bir hücreye tıkladıktan sonra hücre seçili hâle gelmiş olmuş. Bu aşamada klavyeden tıklanan her karakter ilgili hücreye yazılmaya başlar. Girilen karakterler hücre içinde görülebilirken formül çubuğunda da aynı şekilde görülebilecektir.
Hücreye veri girişi yapıldıktan sonra “Enter”, “Tab”, “Yön Tuşları” ve Formül Çubuğu yanındaki onay işareti veri girişini tamamlayarak hücreyi kapatacaktır. “Enter” tuşu alt hücreye gönderir. “Tab” yandaki hücreye giriş için geçmiş olur. “Yön tuşları” ise basılan yöne göre aktif hücreyi değiştirecektir. Formül çubuğu onay işareti ise aktif hücreyi değiştirmez, sadece veri girişine kapatmış olur.


68. Soru

Excel’de seri hâlde kullanılacak verilere sağlanan özel kolaylılığı nedir?

Cevap

Excel’de tekrar eden verilere sağlanan kolaylıkların yanında seri hâlde kullanılacak verilere de özel kolaylıklar sağlanmıştır. Doldurma Kulpu olarak ifade edilen hücrenin altında
beliren nokta aracılığıyla seri verilerin otomatik olarak istenen hücrelere aktarımı yapılabilir. Bu seri veriler; sayılar, günler, aylar, yıllar ve özel listeler şeklinde oluşturulabilir. Doldurma Kulpu, aktif hücrenin yapısına ve özelliğine göre sürüklendiği hücreleri aktif hücreye göre şekillendiren bir unsurdur.


69. Soru

Excel’de veri girişinin yapıldığı hücrenin ya da hücrelerin silinmesi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Excel’de verinin içeriği Delete veya BackSpace tuşlarıyla silinebileceği gibi bazen hücreleri tamamen silmek istenebilir. Bu durumda seçilen hücre aralığı farenin sağ tuşu ile açılan menüden Sil komutu kullanılır.


70. Soru

Excel’de veri girişi esnasında seçilen birden fazla hücre aralığına tek seferde hücre girişini tamamlamayı sağlayan kısayol nedir?

Cevap

Excel’de veri girişi esnasında seçilen birden fazla hücre aralığına tek seferde hücre girişini tamamlamayı sağlayan kısayol Ctrl+Shift+Enter’dir.


71. Soru

Veri kümeleri oluşturulduktan sonra Excel’de eklenen veriyi bulmayı veya değiştirmeyi ağlayan eklenti nedir ve nasıl ulaşılır?

Cevap

Veri kümeleri oluşturulduktan sonra Excel’in bazı özel arama fonksiyonları ya da özel filtreler aracığıyla aranan verilere ulaşılması mümkündür. Neredeyse bütün bilgisayar yazılımlarında çalışan ve işletim sistemlerinin de temelde varsayılanı olarak gelen Ara seçeneği veri girişi yapılabilen programlarda Değiştir eklentisiyle birlikte sunulmaktadır. Kullanıcı veriyi sadece arayabilir ya da aradığı veriyi Değiştir seçeneğiyle yeni bir girdiyle değiştirebilir. sayfanın son sekmesi konumunda olan Bul ve Seç bölümü altında aranan veriyi “Bul…” seçeneğiyle ve yeni veriyi aranan veriyle değiştirmek için “Değiştir…” seçeneğiyle istenilen sonuç elde edilir. Ctrl tuşu ile F tuşunun birlikte basıldığında yine Bul ve Değiştir menüsüne kısayoldan ulaşılabilmektedir.


72. Soru

Excel’de 10 sayısının 9.kuvveti girildikten sonra hücre veri tipi sayı seçilirse nasıl gösterilir?

Cevap

Excel sayıların tanınmasında kullanıcıya birçok farklı kolaylık sağlar. Bunlardan biri de üslü sayıların gösterimidir. Özellikle 10’un üstü şeklinde gösterilen ifadelerin yazımı oldukça uzun sürebilir. Bu bağlamda Excel, kullanıcısı için özel bir harfe yetki vermiştir. Genel olarak ya da bilimsel olarak ya da sayı olarak tanımlanmış bir hücre tipine 1x1e9 gibi bir sayıyıgirerken “e harfi aracılığıyla giriş çok daha kolay şekilde “1e9” yazarak yapılabilir. Bu yazım sonrasında eğer hücrenin veri tipi sayı seçildiyse “1000000000,00” şekline, bilimsel seçildiyse “1,00E+09” şekline döner. Metin olarak seçilen bir hücrede ise hiçbir değişim meydana gelmez.


73. Soru

Excel’de 10 sayısının 9.kuvveti girildikten sonra hücre veri tipi bilimsel seçilirse nasıl gösterilir?

Cevap

Excel sayıların tanınmasında kullanıcıya birçok farklı kolaylık sağlar. Bunlardan biri de üslü sayıların gösterimidir. Özellikle 10’un üstü şeklinde gösterilen ifadelerin yazımı oldukça uzun sürebilir. Bu bağlamda Excel, kullanıcısı için özel bir harfe yetki vermiştir. Genel olarak ya da bilimsel olarak ya da sayı olarak tanımlanmış bir hücre tipine 1x1e9 gibi bir sayıyıgirerken “e harfi aracılığıyla giriş çok daha kolay şekilde “1e9” yazarak yapılabilir. Bu yazım sonrasında eğer hücrenin veri tipi sayı seçildiyse “1000000000,00” şekline, bilimsel seçildiyse “1,00E+09” şekline döner. Metin olarak seçilen bir hücrede ise hiçbir değişim meydana gelmez.


74. Soru

Excel’de 10 sayısının 9.kuvveti nasıl girilebilir?

Cevap

Excel sayıların tanınmasında kullanıcıya birçok farklı kolaylık sağlar. Bunlardan biri de üslü sayıların gösterimidir. Özellikle 10’un üstü şeklinde gösterilen ifadelerin yazımı oldukça uzun sürebilir. Bu bağlamda Excel, kullanıcısı için özel bir harfe yetki vermiştir. Genel olarak ya da bilimsel olarak ya da sayı olarak tanımlanmış bir hücre tipine 1x1e9 gibi bir sayıyıgirerken “e harfi aracılığıyla giriş çok daha kolay şekilde “1e9” yazarak yapılabilir. Bu yazım sonrasında eğer hücrenin veri tipi sayı seçildiyse “1000000000,00” şekline, bilimsel seçildiyse “1,00E+09” şekline döner. Metin olarak seçilen bir hücrede ise hiçbir değişim meydana gelmez.


75. Soru

Excel’de veri girişi kolaylıklarından, aynı hücre içinde alt satıra geçmeyi sağlayan işlev komutu nedir?

Cevap

Excel’de normal şartlar altında yazdığınız bütün ifadeler tek satır olarak işlem görür. Hücreleri biçimlendir seçeneğinden metni kaydır seçildiğinde girilmiş veriler hücrenin genişliğine ve yüksekliğine göre alt satırlara geçiş yapabilir. Ancak ifadeler hâlâ tek satır bütünlüğünde olacaktır. Genelde kullanıcılar boşluk tuşuna uzun süre basarak alt satıra almak istedikleri verileri gönderirler. Ancak bu tamamen yanlış bir yöntemdir. Excel’de aynı hücre içerisinde alt satıra geçmek için hücre içine veri yazılırken, “Alt+Enter” tuş kombinasyonuna basıldığında boşluk bırakmaya gerek kalmadan aynı hücre içerisinde alt satıra geçilmiş olur.


76. Soru

Excel’de veri girişi kolaylıklarından, birden fazla hücreye aynı ifade girileceği zaman neler yapılır?

Cevap

Excel’de bir aralığa aynı veriyi girmeniz gerektiğinde ilgili veriyi birden çok yazmanıza gerek yoktur. Aynı verinin yazılacağı aralık seçildikten sonra seçime başlanılan ilk hücre aktif olarak görünecektir. Aktif hücreye çoğaltılmak istenen veri girişi yapılır ve Ctrl + Enter tuş kombinasyonuyla aynı veri belirli bir aralığa doldurulur.
Aktif hücreden başlayarak istenilen aralık seçilir. Aktif hücre içerisine çoğaltılmak istenen veri yazılır. Ctrl + Enter tuş kombinasyonu ile ilgili veri seçilen aralığa doldurulur.


77. Soru

Anadolu Üniversitesi öğrenci numarası olarak öğrencilerin T.C. kimlik numarasını kullanmaktadır. İşlem tablosuna kullanıcı bilgilerinin girişinin yapılacağı bir durumda veri giriş uzmanının T.C. kimlik numarası için hangi veri türünü kullanması gerekir?

Cevap

Bazı durumlarda rakamlardan oluşan ifadeler sadece isimlendirme olarak kullanılırlar ve herhangi bir işleme tabii tutulmazlar. Bu doğrultuda 11 haneli T.C. kimlik numarasının çarpılması, bölünmesi ya da toplanması sözkonusu değildir. İlgili numaralar sadece kişiye özel bir isimlendirmedir. Bu doğrultuda 11 haneli bir rakam kümesinin metinsel veri olması uygundur.


78. Soru

Veri girişi yapan bir araştırmacı ara satırlardan birini yanlışlıkla iki kez girmiştir. Bu noktada D sütunundaki veri etiketiyle E sütunundaki veri arasında bir hücrelik bir kayma olmuştur. Veri girişi sonrasında Veri etiketi boşken fazladan bir satır veri alanında görülmektedir. Bu noktada yanlışlıkla iki kez veriyi bulan kullanıcı ilgili sorunu nasıl çözer?

Cevap

Yanlışlıkla iki kere aynı veriyi girdiğini fark eden kullanıcı ilgili verinin üzerinde sağ tıklayarak hücreyi silmelidir. Ancak yeni açılacak pencerede seçeceği ölçüte dikkat etmelidir. Kullanıcının yapmaya çalıştığı veri setini bir yukarı çekerek veri etiketlerinin yer aldığı sütunla eşitlemektir. Bu doğrultuda sil komutu sonrasında “Hücreleri Yukarı Sürükle” seçeneğini seçerek silme işlemi yapmalıdır.


79. Soru

Bir kullanıcı 10 sütunluk bir veri tablosunun (A’dan J’ye) sadece 5 sütununu barındıran (A, B, C, I, J) bir rapor oluşturmak için aradaki sütunları gizlemiştir. İlgili raporlama sonrasında tek seferde gizlenmiş olan bütün sütunları açmak isteyen kullanıcı nasıl bir yol izlemelidir? 

Cevap

Gizlenmiş olan sütun işareti üzerinde sağ tıklayıp göster seçeneği tıklandığında her defasında sadece bir sütun açılacaktır. Ancak bütün gizli seriyi tek seferde göstermek isteyen kullanıcının farklı bir yol izlemesi gerekmektedir. Gizli sütunların öncesindeki ve sonrasındaki sütunu fareyle sütun harflerinden tarayarak seçerse gizli sütunları da tamamen seçmiş olacaktır. Bu noktada sağ tıklayıp göster komutu seçildiğinde kullanıcı tek seferde D, E, F, G, H sütunlarını açabilecektir.


80. Soru

Veri girişi sırasında hata yapıp yapmadığını araştırmacı hatalı hücreleri düzeltirken yazı tipini ve rengini değiştirerek değişim yapmak istiyor. Bunun için hangi adımları izlemelidir?

Cevap

Listeyi gözden geçiren kullanıcı hatalı iki hücrenin yazım hataları barındırdığını gözlemlemiştir. Bu nedenle ilgili hücreyi bularak düzeltmek mümkündür. Bul ve değiştir menüsü altında yer alan “Seçenekler >>” yapısı ileri düzey arama ve değiştirme işlemlerinde kullanıcıya birçok kolaylık sağlar. İlgili bölümü tıklayan kullanıcı çin Excel yeni, gelişmiş bir pencere açacaktır.


81. Soru

Excel’de birbirine komşu olmayan hücreler nasıl seçilir?

Cevap

Hücreler fare ile tıklanarak seçilirken Ctrl tuşuna basılı tutulması gerekir?


1. Soru

Excel’de kaç çeşit veri türü bulunmaktadır?

Cevap

Excel’de kendi içerisinde çeşitlenen 4 farklı veri
türü bulunmaktadır;
• Metinsel Veri,
• Sayısal Veri,
• Tarih/Saat Verisi,
• Doğru/Yanlış Verisi.

2. Soru

Excel’de metinsel ifadeler nelerdir?

Cevap

Metinsel ifadeler, herhangi bir işleme tabi
tutulması düşünülmeyen veri türüdür. Bu ifadelerde
sayılar, formüller, tarih gibi ifadelerde yer alabilir fakat tip
ifadeler sadece yazı olarak kabul edilir.

3. Soru

Excel’de veri türleri nasıl belirlenir?

Cevap

Excel, hücreye girilen veri türünü otomatik
olarak belirler. Fakat kullanıcıların veri türlerini önceden
belirlemeleri ve dönüşümlerini yapmaları verilerin sağlıklı
bir şekilde tablolaştırılması için önemlidir.

4. Soru

Excel’de sayısal ifadeler nelerdir?

Cevap

Sayısal ifadeler, toplama, çıkarma, çarpma,
bölme gibi işlemlerin yapılmasına uygun olan verilerdir.
Hücre tipi “Para Birimi”, “Yüzde oranı” seçilse de ifade
sayı olarak kabul edilir.
5. Excel’de hücre tipi

5. Soru

Excel’de hücre tipi “Para Birimi”, “Yüzde oranı”
seçili ise ifade hangi veri yürüne dahil olur?

Cevap

Hücre tipi “Para Birimi”, “Yüzde oranı” seçilse
de ifade sayısal veri olarak kabul edilir.

6. Soru

Excel’de tarih ve saat verisi nedir?

Cevap

Tarih ve saat verisi, tarih ve saat bilgilerinin
tutulmasına ve belirli özel işlemlere imkan sağlayan veri
türüdür.

7. Soru

Excel’de doğru ve yanlış veri türü neleri içerir?

Cevap

Doğru ve yanlış verileri, Boolean Cebiri olarak
bilinen mantıksal veri türü ise 1 ve 0 verilerini içerir.

8. Soru

Excel’de hücredeki veri kategorisini değiştirme işlemi
nasıl yapılır?

Cevap

Hücredeki veri kategorisini değiştirme işlemi,
hücre üzerinde sağ tıklanarak çıkan menüden “Hücre
Biçimlendir” seçilerek yapılır.

9. Soru

Excel’de veri girişi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de veri girişi için öncelikle veri girişi
yapılacak hücreye tıklanır, hücre seçili hale gelmiş olur ve
klavyeden dokunulan her karakter hücre içinde ve formül
çubuğunda görüntülenir ve giriş yapılır.

10. Soru

Excel’de fonksiyon tuşlarından hangisi hücreyi veri
girişine hazır hale getirir?

Cevap

Özel bir engel olmadığı ve farklı bir amaçla
ilişkilendirilmediği sürece F2 fonksiyon tuşu hücreyi
açarak veri girişine uygun hale getirir.

11. Soru

Excel’de veri girişi tamamlandıktan sonra veri girişini
tamamlamak ve hücreyi kapatmak için hangi tuşlar
kullanılır?

Cevap

Veri girişi tamamlandıktan sonra veri girişini
tamamlamak ve hücreyi kapatmak aşağıdaki tuşlar
kullanılır;
• Enter,
• Tab,
• Yön Tuşları.

12. Soru

Excel’de hücreyi kapatmak için kullanılan “Enter”
tuşu hangi işlemi gerçekleştirir?

Cevap

Hücreyi kapatmak için kullanılan “Enter” tuşu
hücreyi kapatıp alt hücreye geçmeyi sağlar.

13. Soru

Excel’de hücreyi kapatmak için kullanılan “Tab” tuşu
hangi işlemi gerçekleştirir?

Cevap

Hücreyi kapatmak için kullanılan “Tab” tuşu
hücreyi kapatıp yan hücreye geçmeyi sağlar.

14. Soru

Excel’de hücreyi kapatmak için kullanılan “Yön
Tuşları” hangi işlemi gerçekleştirir?

Cevap

Hücreyi kapatmak için kullanılan “Yön Tuşları”
hücreyi kapatıp basılan yöndeki hücreye geçişi sağlar.

15. Soru

Excel’de formül çubuğundaki onay işaretinin görevi
nedir?

Cevap

Formül çubuğundaki onay işareti hücreyi
değiştirmeden hücreyi veri girişine kapatmayı sağlar.

16. Soru

Excel’de “Otomatik Tamamlama” özelliği nedir?

Cevap

Excel’de çalışma sayfasına girilen veriler aynı
sütun altına girildiğinde aynı amaçla kullanılan veriler
olarak tanımlanmış olur. Bu sebeple verilerin arasında
benzerlik olabileceği, tekrarlanabileceği düşüncesiyle
sıralamanın önemi olmadan alttaki ya da üstteki hücrelere
önceden girilen benzer veriler kullanıcıya hatırlatılır. Bu
özelliğe “Otomatik Tamamlama” özelliği denir.

17. Soru

Excel’de sayısal veri girişlerinde pozitif ve negatif
sayılar nasıl belirtilir?

Cevap

Sayısal veri girişinde negatif sayıların başına “-“
işareti konulurken pozitif sayıların önüne “+” konulsa bile
Excel işareti yansıtmaz fakat sayıyı pozitif kabul eder.

18. Soru

Excel’de 10’un kuvveti şeklinde gösterilen sayılar
hücreye nasıl girilir?

Cevap

Excel üslü sayıların yazımında da kolaylık sağlar.
Kullanıcı 10’un kuvveti şeklindeki sayıların yazımında
“e” harfi ile sayıyı kolayca yazabilir. Örneğin
1000000000=1×109 sayısı hücreye 1e9 olarak kolayca
yazılabilir.

19. Soru

Excel’de hücrelere yazılan bütün ifadeler tek satır
olarak yazılmaktadır. Hücreye ifadeyi iki satır halinde
nasıl yazdırabiliriz?

Cevap

Hücrelerin yüksekliklerine ve genişliklerine göre
“Hücreleri Biçimlendir” seçeneğinden “Metni Kaydır”
seçilerek alt satırlara geçiş yapılır fakat hücrede veri hala
tek satır olarak kabul edilir.

20. Soru

Aynı hücre içerisinde alt satıra geçmek için klavyeden
hangi tuşlar kullanılır?

Cevap

Excel’de hücreye veri yazılırken “Alt+Enter” tuş
kombinasyonuna basıldığında boşluk bırakmaya gerek
kalmadan aynı hücre içerisinde alt satıra geçilmiş olur.

21. Soru

Excel’de belirli bir aralığa aynı veriyi girmek için
hangi işlemler yapılmalıdır?

Cevap

Excel’de belirli bir aralığa aynı veriyi girmek için
aralık seçildikten sonra seçime başlanılan ilk hücre aktif
olarak görüntülenecek, veri buraya yazıldıktan sonra da
“Ctrl+Enter” tuş kombinasyonu ile seçilen alana veriler
girilmiş olacaktır.

22. Soru

Excel’de Doldurma Kulpu nedir?

Cevap

Doldurma Kulpu, aktif hücrenin yapısına ve
özelliğine göre sürüklendiği hücreleri aktif hücreye göre
şekillendiren bir unsurdur.

23. Soru

Excel’de seri verilerin istenilen hücrelere aktarımı
nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de Doldurma Kulpu olarak adlandırılan ve
hücrenin altında beliren nokta aracılığı ile seri verilerin
istenilen hücrelere aktarımı yapılır. Bu seri veriler; sayılar,
günler, aylar, yıllar ve tanımlanmış özel listeler olabilir.

24. Soru

Excel’de doldurma kulpu ile seri halde sayı veri girişi
nasıl yapılır?

Cevap

Seri halde sayı girişinin yapılacağını Excel’in
anlayabilmesi için kullanıcı en az iki hücreye istediği sayı
genişliğine göre giriş yapmalı ve oldurma kulpunu
istenilen yere sürükleyerek seri verilerin girişini yapabilir.

25. Soru

Excel’de üzerinde işlem yapılacak tek hücrenin seçimi
nasıl yapılır?

Cevap

Excel üzerinde işlem yaparken tek bir hücre
üzerinde işlem yapılacaksa ilgili hücreye yön tuşlarıyla
gelmek veya fare ile hücre üzerinde tıklamak yeterli olur.

26. Soru

Fare ile hücrelerin taranması ile doldurma kulpuna
basılı tutarak taranması aynı işlem midir?

Cevap

Excel’de fare ile hücrelerin taranması doldurma
kulpuna basılı tutarak taranmasıyla aynı değildir. Fare ile
taramada sadece hücreler seçili hale getirilir. Doldurma
kulpunu tutarak taramada hücreler aktif hücreden gelen
veriye ve özelliğe göre değişime uğrar.

27. Soru

Fare ile istenilen hücrelerin seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Fare ile başlangıç hücresindeyken basılı hale
getirilip hücrelerin taranmasıyla seçim işlemi yapılabilir.

28. Soru

Excel’de belli bir aralıktaki hücrelerin seçimi nasıl
yapılır?

Cevap

Excel’de aktif hücre işaretliyken Shift tuşuna
basılı tutularak, fareyle seçim serisinin bitiş noktasına
tıklanırsa ilgili aralıktaki bütün hücreler seçilir.

29. Soru

Excel’de farklı yerlerdeki hücreler nasıl seçilir?

Cevap

Excel’de Ctrl tuşuna basılı tuttuğu sürece fare ile
istediği kadar farklı bölgedeki farklı hücreyi seçebilir.

30. Soru

Excel kullanıcıları belli bir aralığı seçme işlemini
neden ve nasıl klavyeden yapar?

Cevap

Bilgisayar kullanıcıları işlemlerini hızlı ve pratik
bir şekilde yapmak isterler. Günümüz kullanıcıları odak
noktalarını kaybetmemek ve hızlarını arttırmak için
işlemlerini klavye ile yapmayı tercih etmektedirler. Excel
de seçim işlemlerinde özel tuş kombinasyonları
geliştirmiştir. Kullanıcıların sadece belirli bir aralığı seçmek
için yön tuşlarını ve Shift tuşunu kullanması yeterli olur.

31. Soru

Excel’de kullanıcılar silme işlemi için öncelikle neye
karar vermelidir?

Cevap

Excel’de silme komutu farklı şekillerde
kullanılır. Kullanıcı öncelikle hücre içindeki veriyi mi
yoksa hücrenin kendisini mi sileceğine karar vermelidir.

32. Soru

Excel’de hücrenin silinmesine hangi durumda karar
verilir?

Cevap

Excel’de veriler girilirken hücredeki veri tekrara
uğramış bir veriyse ve veri dizisinde sıralamanın
bozulmasına yol açtıysa hücrenin silinmesi uygun olur.

33. Soru

Excel’de hücredeki verinin silinmesine hangi durumda
karar verilir?

Cevap

Excel’de veriler girilirken yazım hatalarının
olduğu görülmüş ise hücre içindeki verinin silinmesi
uygun olur.

34. Soru

Excel’de hücre içindeki verinin silme işlemi nasıl
yapılır?

Cevap

Excel’de hücredeki verilerin silinmesi üç farklı
şekilde yapılabilir;
• Silinecek hücre ya da hücreler seçilerek Delete
veya Back Space tuşları ile hücre içindeki veriler
silinir.
• Bir hücredeki verinin sadece bir bölümünü
silmek için hücrenin üzerinde iken formül
çubuğu aracılığı ile ya da hücrede çift tıklayarak
istenilen bilgiler silinir ya da değiştirilir.
• Hücre üzerine gelinerek yeni bilgi direkt olarak
yazılırsa hücredeki eski bilgiler otomatik olarak
silinecektir.

35. Soru

Excel’de hücrenin tamamı nasıl silinir?

Cevap

Kullanıcıların hücrenin tamamını silinmesi için
silmek istediği hücre ya da hücre dizisinin üzerinde sağ
tıklayarak, sil konutunu seçmesi gerekir.

36. Soru

Excel’de hücre ekleme işlemi hangi amaçla yapılır?

Cevap

Kullanıcı verileri oluştururken atladığı bir
hücreyi ya da yanlışlıkla sildiği bir hücreyi tablo
bütünlüğünü sağlamak yeniden oluşturmak için hücre
ekleme işlemini yapar.

37. Soru

Excel’de hücre ekleme işlemi nasıl yapabilir?

Cevap

Kullanıcı verileri oluştururken atladığı bir
hücrenin ya da yanlışlıkla sildiği bir hücrenin üzerinde
iken farenin sağ bütonuna tıklayarak “Ekle” komutuyla ya
da giriş sekmesinde hücreler alanında yer alan ekle
komutuna tıklayarak hücre ekleme işlemini yapar.

38. Soru

Excel’de satır seçme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de satırlar üzerinde işlemler yapılırken
öncelikle satırların seçilmesi gerekir. Satır seçmek için
satır numarasının bir kere tıklanması yeterlidir.

39. Soru

Excel’de satır seçme işlemi klavyeden nasıl yapılabilir?

Cevap

Klavyeden satır seçimi için satırın ilk hücresi
aktif durumdayken Ctrl tuşuna, Shift tuşuna basmak ve
sağ yön tuşuna bir kere basmaktır.

40. Soru

Excel’de satır ekleme işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Excel’de satır ekleme işlemi için Giriş
sekmesinin altında yer alan Hücreler bölmesini
kullanmaktır. Açılan menüden sayfa satırları ekle
tıklanarak aktif hücrenin üzerine bütün bir satır eklenir.
Aynı işlem satır numarası üzerinde sağ tıklanarak da
yapılır. İşlemin başlangıcında birden fazla satır seçilirse
seçilen satır sayısı kadar satır eklenir.

41. Soru

Excel’de satır silme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de satır silmek için satır ya da satırlar
seçildikten sonra satır numarası üzerinde sağ tıklayarak sil
komutunun seçilmesiyle ya da giriş menüsü altında yer
alan hücreler bölümündeki sayfa satır(lar)ını sil seçeneği
ile yapılır.

42. Soru

Excel’de sütunlar üzerinde işlem yapmak için nasıl
hareket edilmelidir?

Cevap

Excel’de hücre düzeyinde yapılan işlemler, satır ve
sütun düzeyinde de yapılabilir. Sütunlar harflerle
isimlendirilmiştir. Excel’de sütunlar üzerinde işlem yapmak
için öncelikle işlem yapılacak sütunlar seçilmelidir Seçim
işlemi ilgili sütun harfinin tıklanmasıyla olur.

43. Soru

Excel’de aralıklı ya da çoklu seçim işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Aralıklı ya da çoklu seçim işlemi için seçim
süresince Ctrl tuşuna basılmalıdır. Böylece yan yana
birkaç sütun ya da aralıklı sütun seçimi yapılabilir.

44. Soru

Excel’de klavye üzerinden sütunlar üzerinde çoklu
seçim hangi tuşlarla gerçekleştirilir?

Cevap

Klavye üzerinden çoklu seçim yapmak için ilk
sütun seçildikten sonra sağ, sol yön tuşları ve Shift tuşu
kombinasyonundan faydalanılır. Bir başka yöntemse
sütunun ilk hücresi aktif olduğu durumda Ctrl tuşu, Shift
tuşu ve aşağı yön tuşu ile sütunun bütün hücrelerinin
seçilmesidir.

45. Soru

Excel’de sütun ekleme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de sütun eklemek için aktif hücre
üzerindeyken sağa tıklanır ve ekle komutu sonrası
menüden tüm sütun seçilir veya sütun harfi seçilir, sağa
tıklanır ve ekle seçilir.

46. Soru

Sütun ekleme işlemi araç çubukları ile yapılabilir mi?

Cevap

Excel’de Sütun eklemek için aktif hücre
üzerindeyken araç çubuklarındaki giriş sekmesi altında yer
alan hücreler bölümünden ekle komutu da kullanılabilir.

47. Soru

Excel’de sütun silme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de sütun silmek içinde sütun harfi üzerinde
sağ tıklanarak sil komutu kullanılabilir ya da sütun
üzerindeki bir hücre seçili iken sağa tıklanarak açılan
menüden sil, tüm sütun seçimi yapılır.

48. Soru

Excel’de akıllı biçimlendirme menüsü ne işe yarar?

Cevap

Akıllı biçimlendirme menüsü satır ya da sütun
ekleme işlemi sonrasında biçimsel özelliklerinde
kopyalanması için kullanılır.

49. Soru

Excel’de biçimsel özellikleri kopyalamak için akıllı
biçimlendirme menüsünü nasıl açarız?

Cevap

Akıllı biçimlendirme menüsü hücre ekleme
işlemi sonrasında satır numarası ya da sütun harfi önünde
beliren ikon aracılığıyla açılabilir.

50. Soru

Excel’de akıllı biçimlendirme menüsünün seçenekleri
nelerdir?

Cevap

Excel’de akıllı biçimlendirme menüsünün
aşağıdaki üç alt seçeneği vardır.
• Üsttekiyle Aynı Biçimlendir,
• Alttakiyle Aynı Biçimlendir,
• Biçimlendirmeyi Temizle.

51. Soru

Akıllı biçimlendirme menüsündeki seçeneklerin amacı
nedir?

Cevap

Excel’de akıllı biçimlendirme menüsündeki
seçenekler kullanıcıya üst satırın özelliklerini ya da alt
satırın özelliklerini ilgili satıra aktarabilmesine olanak
tanırken tamamen yeni bir satır şeklinde oluşmasına ve
varsayılan ayarlara sahip olmasına olanak tanıyacak bir
imkan sağlar.

52. Soru

Excel’de satır ve sütun gizleme işlemine neden gerek
duyulur?

Cevap

Excel’de aynı sayfada yüzlerce satır ve sütundan
yararlanılarak veri kümeleri oluşturulabilmektedir. Bu veri
kümelerinin raporlanmasında ya da görüntülenmesinde
gereksiz gibi görünen satır ya da sütunları silmek yerine
tekrar kullanılabileceği düşünülerek gizleme işleminden
yararlanılır.

53. Soru

Excel’de satır ve sütun gizleme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de satırlar ve sütunlar gizleme işlemi için
ilgili satırın numarası ya da sütunun harfi üzerinde sağa
tıklanır ve gizle seçimi yapılır. Aynı işlem birden çok satır
veya sütun içinde yapılabilir.

54. Soru

Excel’de önceden gizlenmiş satır ve sütunlar nasıl
belirlenir?

Cevap

Excel’de normal şartlarda seri olarak ilerleyen
satır numaralarında veya sütun harflerinde kopukluk
olması bu alanlarda gizleme işleminin yapıldığını belirtir.

55. Soru

Excel’de gizlenmiş satır veya sütunlar nasıl tekrar
görüntülenir?

Cevap

Gizlenmiş satır ya da sütunların görüntülenmesi
için kopukluğun olduğu alanlar seçilerek sağ tuşa tıklanır
ve göster seçimi yapılır.

56. Soru

Excel’de sayfadaki bir veriyi bulma işlemi nasıl
yapılır?

Cevap

Excel’de giriş araç çubuğunun son sekmesi olan
Bul ve Seç bölümü altında bulunan “Bul” seçeneği aranan
veriyi bulmak için kullanılır.

57. Soru

Excel’de sayfadaki istenilen bir veriyi bulup yerine
yeni bir veri yazma işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel’de giriş araç çubuğunun son sekmesi olan
Bul ve Seç bölümü seçilir, altında bulunan “Değiştir”
seçeneği aranılan veriyi yeni veri ile değiştirmek için
kullanılır.

58. Soru

Excel’de “Bul ve Değiştir” menüsüne klavyeden
ulaşılabilir mi?

Cevap

Excel’de klavyeden Ctrl tuşu ile F tuşuna birlikte
basıldığında yine Bul ve Değiştir menüsüne kısayoldan
ulaşılabilir.

59. Soru

Excel’de “Bul ve Değiştir” menüsündeki “Sonrakini
bul” seçeneğinin görevi nedir?

Cevap

Sonrakini bul seçeneği her seçildiğinde verilerin
devamında aranılan ifadeyi tekrar bulur.

60. Soru

Excel’de “Bul ve Değiştir” menüsündeki “Tümünü
bul” seçeneğinin görevi nedir?

Cevap

Bul ve değiştir menüsündeki “Tümünü Bul”
seçeneğinin görevi Excel kullanıcının aradığı veriyi içeren
bütün satırları Bul ve Değiştir penceresi altına açmaktır.

61. Soru

Excel’de “Bul ve Değiştir” menüsündeki
“Seçenekler>>” seçeneğinin görevi nedir?

Cevap

Excel’de “Seçenekler >>” yapısı ileri düzey
arama ve değiştirme işlemlerinde kullanılır.

62. Soru

Veriler üzerinde işlemlerin yapılabilmesi için belirli standartta olması gerekmektedir. Bu nedenle veriler belirli özelliklerine göre çeşitlenir. Excel’de ise kullanılan veri türleri nelerdir?

Cevap

Bütün programlarda olduğu gibi Excel’de de verilerin belirli bir standardı olmak zorundadır. Aksi hâlde istenen işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Kullanıcı,
işlem tablosu oluştururken gireceği verilerin özelliklerine göre veri girişi yapması gerekir.
Excel’de 4 farklı veri türü vardır ve bu türler kendi içerisinde çeşitlenir:
• Metinsel Veri
• Sayısal Veri
• Tarih/Saat Verisi
• Doğru/Yanlış Verisi

63. Soru

Excel’in tanıdığı veri türlerinden metinsel verileri kısaca açıklayınız.

Cevap

Metinsel ifadeler, herhangi bir işleme tabi tutulması düşünülmeyen veri türüdür. Hücreye girilecek veri türünün metinsel olması istendiğinde, sayısal ifadeler, işlem karakterleri ve formül yazımları işlevini kaybeder. Sadece yazı olarak gösterilecek olan bu ifadelerin farklı işlemlere tabi tutulması gerektiğinde veri türünün değiştirilmesi gerekir. Excel, hücreye girilen verinin türünü otomatik olarak belirleme özelliğine sahiptir. Ancak bazı durumlarda girilen verinin türünün özel olarak belirlenmesi gerekebilir. Örneğin, rakam olarak girilen bir verinin işleme tabi tutulmaması için türünün değiştirilmesi gerekir ya da sayısal olarak girilmeye başlanan bir ifadenin içeriğine harf eklenmesi durumunda otomatik olarak metinsel veri türüne dönüşecektir. Benzer şekilde “=” (eşittir) ile başlayan bir ifadenin sadece metinsel bir değeri olması isteniyorsa dönüşümü yapılması şarttır. Aksi takdirde Excel bu başlangıcı formül başlangıcı olarak algılayacaktır. Bu bağlamda kullanıcının kullanmayı tercih edeceği hücrelerde hangi veri türünden yararlanacağını önceden belirlemesi ve dönüşümü yapması verilerin sağlıklı bir şekilde tablolaştırılması için önemli görülmektedir. 

64. Soru

Excel’in tanıdığı veri türlerinden sayısal verileri kısaca açıklayınız.

Cevap

Sayısal ifadeler ise işlem yapılmasına uygun olan (toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi) verilerdir. Hücrenin tanımlanmasında özel bir ayarlama yapılarak sonuna harfli ifadeler eklenebilir ancak bu ifadelerin herhangi bir anlamı yoktur. Hücre tipi “Metin” değilse ve “Yüzde Oranı”, “Para Birimi” gibi bir tür seçiliyse işlem tablosunda kullanılacak veri sadece sayılar olacaktır.

65. Soru

Excel’in tanıdığı veri türlerinden tarih ve saat verilerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Tarih ve saat verisi isminden de anlaşılacağı gibi Excel’de tarih ve saat bilgilerinin tutulmasına olanak sağlayan ve belirli özel işlemlere imkân sağlayan veri türüdür. Kullanılan
dile ya da tercih edilen tarih saat gösterim türüne göre değişkenlik gösterebilir.

66. Soru

Excel’in tanıdığı veri türlerinden doğru ve yanlış verileri kısaca açıklayınız.

Cevap

Boolean Cebiri olarak bilinen mantıksal veri türü ise 1 ve 0 verilerinin yani “DOĞRU” ve “YANLIŞ” verilerinin tutulmasına olanak tanıyan veri türüdür.

67. Soru

Excel’de bir hücreye veri girişi yapıldıktan sonra hangi işlemlerle veri girişi tamamlanabilir?

Cevap

Excel’de bir hücreye tıkladıktan sonra hücre seçili hâle gelmiş olmuş. Bu aşamada klavyeden tıklanan her karakter ilgili hücreye yazılmaya başlar. Girilen karakterler hücre içinde görülebilirken formül çubuğunda da aynı şekilde görülebilecektir.
Hücreye veri girişi yapıldıktan sonra “Enter”, “Tab”, “Yön Tuşları” ve Formül Çubuğu yanındaki onay işareti veri girişini tamamlayarak hücreyi kapatacaktır. “Enter” tuşu alt hücreye gönderir. “Tab” yandaki hücreye giriş için geçmiş olur. “Yön tuşları” ise basılan yöne göre aktif hücreyi değiştirecektir. Formül çubuğu onay işareti ise aktif hücreyi değiştirmez, sadece veri girişine kapatmış olur.

68. Soru

Excel’de seri hâlde kullanılacak verilere sağlanan özel kolaylılığı nedir?

Cevap

Excel’de tekrar eden verilere sağlanan kolaylıkların yanında seri hâlde kullanılacak verilere de özel kolaylıklar sağlanmıştır. Doldurma Kulpu olarak ifade edilen hücrenin altında
beliren nokta aracılığıyla seri verilerin otomatik olarak istenen hücrelere aktarımı yapılabilir. Bu seri veriler; sayılar, günler, aylar, yıllar ve özel listeler şeklinde oluşturulabilir. Doldurma Kulpu, aktif hücrenin yapısına ve özelliğine göre sürüklendiği hücreleri aktif hücreye göre şekillendiren bir unsurdur.

69. Soru

Excel’de veri girişinin yapıldığı hücrenin ya da hücrelerin silinmesi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Excel’de verinin içeriği Delete veya BackSpace tuşlarıyla silinebileceği gibi bazen hücreleri tamamen silmek istenebilir. Bu durumda seçilen hücre aralığı farenin sağ tuşu ile açılan menüden Sil komutu kullanılır.

70. Soru

Excel’de veri girişi esnasında seçilen birden fazla hücre aralığına tek seferde hücre girişini tamamlamayı sağlayan kısayol nedir?

Cevap

Excel’de veri girişi esnasında seçilen birden fazla hücre aralığına tek seferde hücre girişini tamamlamayı sağlayan kısayol Ctrl+Shift+Enter’dir.

71. Soru

Veri kümeleri oluşturulduktan sonra Excel’de eklenen veriyi bulmayı veya değiştirmeyi ağlayan eklenti nedir ve nasıl ulaşılır?

Cevap

Veri kümeleri oluşturulduktan sonra Excel’in bazı özel arama fonksiyonları ya da özel filtreler aracığıyla aranan verilere ulaşılması mümkündür. Neredeyse bütün bilgisayar yazılımlarında çalışan ve işletim sistemlerinin de temelde varsayılanı olarak gelen Ara seçeneği veri girişi yapılabilen programlarda Değiştir eklentisiyle birlikte sunulmaktadır. Kullanıcı veriyi sadece arayabilir ya da aradığı veriyi Değiştir seçeneğiyle yeni bir girdiyle değiştirebilir. sayfanın son sekmesi konumunda olan Bul ve Seç bölümü altında aranan veriyi “Bul…” seçeneğiyle ve yeni veriyi aranan veriyle değiştirmek için “Değiştir…” seçeneğiyle istenilen sonuç elde edilir. Ctrl tuşu ile F tuşunun birlikte basıldığında yine Bul ve Değiştir menüsüne kısayoldan ulaşılabilmektedir.

72. Soru

Excel’de 10 sayısının 9.kuvveti girildikten sonra hücre veri tipi sayı seçilirse nasıl gösterilir?

Cevap

Excel sayıların tanınmasında kullanıcıya birçok farklı kolaylık sağlar. Bunlardan biri de üslü sayıların gösterimidir. Özellikle 10’un üstü şeklinde gösterilen ifadelerin yazımı oldukça uzun sürebilir. Bu bağlamda Excel, kullanıcısı için özel bir harfe yetki vermiştir. Genel olarak ya da bilimsel olarak ya da sayı olarak tanımlanmış bir hücre tipine 1x1e9 gibi bir sayıyıgirerken “e harfi aracılığıyla giriş çok daha kolay şekilde “1e9” yazarak yapılabilir. Bu yazım sonrasında eğer hücrenin veri tipi sayı seçildiyse “1000000000,00” şekline, bilimsel seçildiyse “1,00E+09” şekline döner. Metin olarak seçilen bir hücrede ise hiçbir değişim meydana gelmez.

73. Soru

Excel’de 10 sayısının 9.kuvveti girildikten sonra hücre veri tipi bilimsel seçilirse nasıl gösterilir?

Cevap

Excel sayıların tanınmasında kullanıcıya birçok farklı kolaylık sağlar. Bunlardan biri de üslü sayıların gösterimidir. Özellikle 10’un üstü şeklinde gösterilen ifadelerin yazımı oldukça uzun sürebilir. Bu bağlamda Excel, kullanıcısı için özel bir harfe yetki vermiştir. Genel olarak ya da bilimsel olarak ya da sayı olarak tanımlanmış bir hücre tipine 1x1e9 gibi bir sayıyıgirerken “e harfi aracılığıyla giriş çok daha kolay şekilde “1e9” yazarak yapılabilir. Bu yazım sonrasında eğer hücrenin veri tipi sayı seçildiyse “1000000000,00” şekline, bilimsel seçildiyse “1,00E+09” şekline döner. Metin olarak seçilen bir hücrede ise hiçbir değişim meydana gelmez.

74. Soru

Excel’de 10 sayısının 9.kuvveti nasıl girilebilir?

Cevap

Excel sayıların tanınmasında kullanıcıya birçok farklı kolaylık sağlar. Bunlardan biri de üslü sayıların gösterimidir. Özellikle 10’un üstü şeklinde gösterilen ifadelerin yazımı oldukça uzun sürebilir. Bu bağlamda Excel, kullanıcısı için özel bir harfe yetki vermiştir. Genel olarak ya da bilimsel olarak ya da sayı olarak tanımlanmış bir hücre tipine 1x1e9 gibi bir sayıyıgirerken “e harfi aracılığıyla giriş çok daha kolay şekilde “1e9” yazarak yapılabilir. Bu yazım sonrasında eğer hücrenin veri tipi sayı seçildiyse “1000000000,00” şekline, bilimsel seçildiyse “1,00E+09” şekline döner. Metin olarak seçilen bir hücrede ise hiçbir değişim meydana gelmez.

75. Soru

Excel’de veri girişi kolaylıklarından, aynı hücre içinde alt satıra geçmeyi sağlayan işlev komutu nedir?

Cevap

Excel’de normal şartlar altında yazdığınız bütün ifadeler tek satır olarak işlem görür. Hücreleri biçimlendir seçeneğinden metni kaydır seçildiğinde girilmiş veriler hücrenin genişliğine ve yüksekliğine göre alt satırlara geçiş yapabilir. Ancak ifadeler hâlâ tek satır bütünlüğünde olacaktır. Genelde kullanıcılar boşluk tuşuna uzun süre basarak alt satıra almak istedikleri verileri gönderirler. Ancak bu tamamen yanlış bir yöntemdir. Excel’de aynı hücre içerisinde alt satıra geçmek için hücre içine veri yazılırken, “Alt+Enter” tuş kombinasyonuna basıldığında boşluk bırakmaya gerek kalmadan aynı hücre içerisinde alt satıra geçilmiş olur.

76. Soru

Excel’de veri girişi kolaylıklarından, birden fazla hücreye aynı ifade girileceği zaman neler yapılır?

Cevap

Excel’de bir aralığa aynı veriyi girmeniz gerektiğinde ilgili veriyi birden çok yazmanıza gerek yoktur. Aynı verinin yazılacağı aralık seçildikten sonra seçime başlanılan ilk hücre aktif olarak görünecektir. Aktif hücreye çoğaltılmak istenen veri girişi yapılır ve Ctrl + Enter tuş kombinasyonuyla aynı veri belirli bir aralığa doldurulur.
Aktif hücreden başlayarak istenilen aralık seçilir. Aktif hücre içerisine çoğaltılmak istenen veri yazılır. Ctrl + Enter tuş kombinasyonu ile ilgili veri seçilen aralığa doldurulur.

77. Soru

Anadolu Üniversitesi öğrenci numarası olarak öğrencilerin T.C. kimlik numarasını kullanmaktadır. İşlem tablosuna kullanıcı bilgilerinin girişinin yapılacağı bir durumda veri giriş uzmanının T.C. kimlik numarası için hangi veri türünü kullanması gerekir?

Cevap

Bazı durumlarda rakamlardan oluşan ifadeler sadece isimlendirme olarak kullanılırlar ve herhangi bir işleme tabii tutulmazlar. Bu doğrultuda 11 haneli T.C. kimlik numarasının çarpılması, bölünmesi ya da toplanması sözkonusu değildir. İlgili numaralar sadece kişiye özel bir isimlendirmedir. Bu doğrultuda 11 haneli bir rakam kümesinin metinsel veri olması uygundur.

78. Soru

Veri girişi yapan bir araştırmacı ara satırlardan birini yanlışlıkla iki kez girmiştir. Bu noktada D sütunundaki veri etiketiyle E sütunundaki veri arasında bir hücrelik bir kayma olmuştur. Veri girişi sonrasında Veri etiketi boşken fazladan bir satır veri alanında görülmektedir. Bu noktada yanlışlıkla iki kez veriyi bulan kullanıcı ilgili sorunu nasıl çözer?

Cevap

Yanlışlıkla iki kere aynı veriyi girdiğini fark eden kullanıcı ilgili verinin üzerinde sağ tıklayarak hücreyi silmelidir. Ancak yeni açılacak pencerede seçeceği ölçüte dikkat etmelidir. Kullanıcının yapmaya çalıştığı veri setini bir yukarı çekerek veri etiketlerinin yer aldığı sütunla eşitlemektir. Bu doğrultuda sil komutu sonrasında “Hücreleri Yukarı Sürükle” seçeneğini seçerek silme işlemi yapmalıdır.

79. Soru

Bir kullanıcı 10 sütunluk bir veri tablosunun (A’dan J’ye) sadece 5 sütununu barındıran (A, B, C, I, J) bir rapor oluşturmak için aradaki sütunları gizlemiştir. İlgili raporlama sonrasında tek seferde gizlenmiş olan bütün sütunları açmak isteyen kullanıcı nasıl bir yol izlemelidir? 

Cevap

Gizlenmiş olan sütun işareti üzerinde sağ tıklayıp göster seçeneği tıklandığında her defasında sadece bir sütun açılacaktır. Ancak bütün gizli seriyi tek seferde göstermek isteyen kullanıcının farklı bir yol izlemesi gerekmektedir. Gizli sütunların öncesindeki ve sonrasındaki sütunu fareyle sütun harflerinden tarayarak seçerse gizli sütunları da tamamen seçmiş olacaktır. Bu noktada sağ tıklayıp göster komutu seçildiğinde kullanıcı tek seferde D, E, F, G, H sütunlarını açabilecektir.

80. Soru

Veri girişi sırasında hata yapıp yapmadığını araştırmacı hatalı hücreleri düzeltirken yazı tipini ve rengini değiştirerek değişim yapmak istiyor. Bunun için hangi adımları izlemelidir?

Cevap

Listeyi gözden geçiren kullanıcı hatalı iki hücrenin yazım hataları barındırdığını gözlemlemiştir. Bu nedenle ilgili hücreyi bularak düzeltmek mümkündür. Bul ve değiştir menüsü altında yer alan “Seçenekler >>” yapısı ileri düzey arama ve değiştirme işlemlerinde kullanıcıya birçok kolaylık sağlar. İlgili bölümü tıklayan kullanıcı çin Excel yeni, gelişmiş bir pencere açacaktır.

81. Soru

Excel’de birbirine komşu olmayan hücreler nasıl seçilir?

Cevap

Hücreler fare ile tıklanarak seçilirken Ctrl tuşuna basılı tutulması gerekir?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.