İşlem Tabloları Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşlem Tabloları Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çalışma Sayfası Ve Görsel Biçimlendirme

1. Soru

İşlem tablolarında özelleştirme nedir?

Cevap

Öncelikle sık kullanılan komutlara göre Office
şeridini özelleştirebilirsiniz. Sekmeleri ve komutları
istediğiniz şekilde yerleştirebilir, çok sık kullanmadığınız
komut düğmelerini gizleyebilir ya da kendi sekmenizi
oluşturabilirsiniz. Böylece günlük kullanımınızda iş
verimliliğiniz artacaktır.
Şerit özelleştirmenin yanı sıra Excel seçeneklerini
özelleştirerek çalışma kitabınızın ya da çalışma sayfanızın
genel seçeneklerini düzenleyebilirsiniz. Çalışma sayfanızı
koruma altına alabilirsiniz. Yazım denetim dilini
düzenleyebilirsiniz. En çok kullandığınız komutların
düğmelerini Hızlı Erişim Araç Çubuğuna
sabitleyebilirsiniz. Çalışma sayfanızdaki verilerin kolay
analiz edilebilmesi için belli görselleştirmeler
yapabilirsiniz ve bu sayede alacağınız raporların ya da
sayfa çıktılarının daha güzel görünmesini
sağlayabilirsiniz. “Hücre Hızlı Çözümleme” araç çubuğu
sayesinde seçili hücreler ve verileriniz üzerinde hızlı
görselleştirmeler yapabilirsiniz. Biçim boyacısı ile hücre
biçimlerini kolaylıkla başka hücrelere taşıyabilirsiniz.


2. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde hangi alt menüler
üzerinden ayarları değiştirebiliriz?

Cevap

Excel Seçenekleri penceresi üzerinde Genel,
Formüller, Yazılım Denetleme, Kaydet, Dil, Geçmiş,
Şeridi Özelleştir, Hızlı Erişim Araç Çubuğu, Eklentiler ve
Güven Merkezinden oluşan alt menülerden üzerinden
çalışma kitabınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz.


3. Soru

Excel seçenekleri penceresi nasıl açılır?

Cevap

Excel seçenekleri penceresini açmak için;
1. Dosya menüsü bağlantısına tıklayınız,
2. Açılan menüden Seçenekler bağlantısına
tıklayınız,
3. Excel Seçenekleri penceresi ekrana gelecektir.


4. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde genel sekmesi ne
işe yarar?

Cevap

Excel çalışma sayfasının genel özellikleri yer
almaktadır. Kullanıcı arabirim seçenekleri, yeni çalışma
kitabı oluşturma seçenekleri, MS Office belgenizi
özelleştirmek ve başlangıç seçeneklerini
değiştirebilirsiniz. Microsoft Office kopyanızı
kişiselleştirmek için kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz.
Çalışma temanızı Beyaz, Açık Gri ve Koyu Gri
temalarından birini ayarlayabilirsiniz. Genel seçenekleri
arasında yer alan tema seçimini yapabilirsiniz. Farklı
biçimlendirme seçenekleri üzerinde gezinirken
sayfanızdaki veri görünümünün nasıl olacağını canlı ön
izleme ile anında görebilirsiniz. Bu özellik, biçimlendirme
sürecinde size hız kazandıracaktır. Bu özelliğin aktif
edilmesi Excel Seçenekleri üzerinde yer alan Genel alt
sekmesi altında yer almaktadır.


5. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde formüller sekmesi
ne işe yarar?

Cevap

Formül hesaplama, performans ve hata işlemleri
ile ilgili seçenekleri değiştirebilirsiniz. Formüller alt
menüsü altında Hesaplama Seçenekleri, Formüllerle
Çalışma, Hata Denetimi ve Hata Denetleme Kuralları
seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Formüller seçeneğinin
altında yer alan hataları bu rengi kullanarak göster
seçeneğini kullanabilirsiniz. Arka plan hata denetimini de
yine aynı sekme altından etkinleştirebilirsiniz.


6. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde yazım denetleme
sekmesi ne işe yarar?

Cevap

Excel’in metninizi düzeltme ve biçimlendirme
şeklini değiştirebilirsiniz. Otomatik düzeltme
seçeneklerini değiştirebilir ya da MS Office
programlarında yazım hatalarını düzenleyebilirsiniz.


7. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde kaydet sekmesi ne
işe yarar?

Cevap

Excel çalışma kitabının kaydetme özelliklerini
değiştirebilirsiniz. Çalışma kitaplarını kaydetme
özelliklerini değiştirebilirsiniz; örneğin, Otomatik
Kurtarma bilgilerini10 dakikada bir kayıt etme özelliğini
değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak gelen çalışma kitabı
kaydetme ve kurtarma özelliklerini Excel Seçenekleri
altında yer alan Kaydet alt menüsünden değiştirebilirsiniz.


8. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde dil sekmesi ne işe
yarar?

Cevap

Office dil tercihlerini ayarlayabilirsiniz. Başka dil
seçenekleri ekleyebilirsiniz. Dil seçeneklerinde düzenleme
dili olarak yüklediğiniz dillerden birini seçebilirsiniz.


9. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde gelişmiş sekmesi
ne işe yarar?

Cevap

Excel’le çalışmak için gelişmiş seçenekleri
sunmaktadır. Düzenleme seçenekleri, Kes, Kopyala,
Yapıştır seçenekleri, Görüntü Boyutu ve Kalitesi, Yazdır,
Grafik Görüntü, Formüller, Web seçenekleri, Veri ve
Lotus uyumluluğu olmak üzere birçok detay özelliği
seçmeniz için sunulmaktadır.


10. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde şeridi özelleştir
sekmesi ne işe yarar?

Cevap

Excel şeridini düzenleyebilirsiniz. Çalışma
kitabında daha rahat çalışabilmek için en çok kullandığınız
komut düğmelerinden oluşan yeni bir sekme
oluşturabilirsiniz.


11. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde hızlı erişim araç
çubuğu sekmesi ne işe yarar?

Cevap

Hızlı Erişim Araç Çubuğuna Kaydet, Geri Al,
Yinele seçenekleri dışında şeritte bulunmayan
komutlardan ekleme yapabilirsiniz.


12. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde eklentiler sekmesi
ne işe yarar?

Cevap

Microsoft Office Eklentilerini görüntüleyebilir ve
yönetebilirsiniz.


13. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde güven merkezi
sekmesi ne işe yarar?

Cevap

Belgenizin güvenliği ile ilgili genel özellikler
değiştirilebilir. Güven Merkezi Ayarlarını bu seçenek
altından değiştirebilirsiniz. Gelişmiş bir işlem tabloları
kullanıcı değilseniz bu ayarları değiştirmenize gerek
olmayacaktır. Güven merkezi ayarları düğmesine
tıkladığınızda Güven Merkezi penceresi açılacaktır. Bu
pencerede güvenilen yayıncılar, güvenilen komutlar,
güvenilen belgeler, eklentiler, ActiveX ayarları, makro
ayarları, korumalı görünüm, ileti çubuğu, dış içerik, dosya
engelleme ayarları ve gizlilik seçenekleri yer almaktadır.


14. Soru

Hızlı erişim araç çubuğu komutları ve farklı komut
atamaları nelerdir?

Cevap

Hızlı Erişim Araç Çubuğunu özelleştirerek
ihtiyaç duyduğunuz komutları ekleyebilirsiniz. Varsayılan
olarak Kaydet, Geri, İleri komutları çalışma sayfasında
görüntülenecektir. Yeni, Aç, Kaydet, E-posta ile Gönder,
Hızlı Yazdır, Baskı Ön izleme, Yazım Denetimi, Geri Al,
Yinele, Artan ve Azalan Sıralama, Şerit Altında Göster ya
da farklı komut atamalarını seçebilirsiniz.


15. Soru

Hızlı erişim araç çubuğuna yeni komut düğmesi nasıl
eklenir?

Cevap

Hızlı erişim araç çubuğuna yeni komut düğmesi
eklemek için;
• Hızlı erişim araç çubuğunu açmak için sayfanın
en üstünde yer alan çalışma kitabı adının sol
tarafından yer alan aşağı yön simgesine
tıklayınız.
• Simgenin üzerine imleç ile geldiğinizde Hızlı
Erişim Araç Çubuğu’nu Özelleştir yazısı
görüntülenecektir.
• Ekrana gelen özelleştirme penceresinde sık
kullandığınız komutların kısa yollarını
ekleyebilirsiniz.


16. Soru

Giriş panosunda yer alan komut düğmelerinden
yararlanmak için öncelikle hangi işlemi yapmak
gereklidir?

Cevap

Giriş panosunda yer alan komut düğmelerinden
yararlanmak için öncelikle seçilmiş hücre ya da hücreler
olmalıdır. Seçmek için farklı yollar bulunmaktadır: Tek
hücre seçimi, hücre aralığı seçimi, büyük hücre aralığı
seçimi, çalışma sayfasındaki tüm hücreler, bitişik olmayan
hücreler ya da hücre aralığı seçimi, tüm satır veya sütun
seçimi gibi.


17. Soru

Hücre seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Hücre seçimi için seçmek istediğiniz hücreye
üzerine fare imlecini getirerek tıklayınız. Örneğin, A7
hücresinin üzerine fare imlecini getirerek tıkladığınızda
Ad Kutusunda A7 görüntülenecektir.


18. Soru

Hücre aralığı seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Çalışma sayfasında aralıktaki ilk hücreyi tıklayın
ve seçim yapılacak son hücreye doğru sürükleyin veya
seçimi genişletmek amacıyla ok tuşlarına basarken SHIFT
tuşunu basılı tutun. Ayrıca, aralığın ilk hücresini seçip sonra
da ok tuşlarıyla seçimi genişletmek için F8’e basınız.
Seçimi genişletmeyi durdurmak için F8’e yeniden basınız.


19. Soru

Çalışma sayfasındaki tüm hücrelerin seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Tümünü Seç düğmesini tıklayınız. Bu düğme
çalışma sayfasında satır ve sütunların başladığı sol üst
köşededir. 1. Satır üstü ve A Sütunu sol tarafında yer alan
kutucuk Tümünü Seç Düğmesidir.


20. Soru

Çalışma sayfasının tamamını seçmek nasıl yapılır?

Cevap

CTRL+A tuşlarına da basabilirsiniz. Çalışma
sayfasında veriler varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer.
CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma
sayfasının tamamı seçilir.


21. Soru

Büyük bir hücre aralığı seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Aralıktaki ilk hücreyi tıklayın. SHIFT tuşunu
basılı tutarken aralıktaki son hücreyi tıklatınız.


22. Soru

Bitişik olmayan hücreler veya hücre aralıklarının
seçimi nasıl yapılır?

Cevap

İlk hücreyi veya hücre aralığını seçin, ardından
CTRL tuşunu basılı tutarken diğer hücreleri veya aralıkları
seçin. Ayrıca, ilk hücreyi veya hücre aralığını seçtikten
sonra bitişik olmayan başka hücre veya aralık eklemek
üzere SHIFT+F8 tuşlarına basabilirsiniz. Seçime hücre
veya aralık eklemeyi durdurmak için SHIFT+F8 tuşlarına
yeniden basınız. Bitişik olmayan seçimlerde belirli
hücrelerin veya hücre aralıklarının seçimini iptal
edemezsiniz; tüm seçimi iptal etmeniz gerekir.


23. Soru

Tüm satır veya sütunun seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Çalışma sayfasında satır veya sütun başlığına
tıklatınız. Ayrıca, satır veya sütundaki hücreleri seçmek
için ilk hücreyi seçebilir ve sonra CTRL+SHIFT+OK tuşu
(satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için
YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine
basabilirsiniz. Satır veya sütunda veriler varsa,
CTRL+SHIFT+OK tuşu son kullanılan hücrenin satırını
veya sütununu seçilir. CTRL+SHIFT+OK tuşu bileşimine
ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tamamı seçilir.


24. Soru

Diğer hücre seçim yöntemleri nelerdir?

Cevap

Diğer hücre seçim yöntemleri aşağıda listelenmiştir:
• Bitişik satırlar veya sütunların seçimi: Satır veya
sütun başlıkları boyunca sürükleyin. Bunun
yerine ilk satırı veya sütunu seçebilir ve SHIFT
tuşunu basılı tutarken son satırı veya sütunu da
seçebilirsiniz.
• Bitişik olmayan satırlar veya sütunların seçimi:
Seçiminizdeki ilk satır veya sütunun satır veya
sütun başlığını tıklatın; sonra CTRL tuşunu basılı
tutarak seçime eklemek istediğiniz diğer satır
veya sütunların başlıklarını tıklatın.
• Etkin seçimden daha fazla veya daha az hücre
seçimi: SHIFT tuşunu basılı tutarken yeni seçime
eklemek istediğiniz son hücreyi tıklatın. Etkin
hücre ile tıklattığınız hücre arasındaki dikdörtgen
aralık, yeni seçim haline gelir.
• Satır veya sütunun ilk veya son hücresi seçimi:
Çalışma sayfasında satır veya sütunda bir hücreyi
seçin. Sonra CTRL+Ok tuşlarına basınız.
• Çalışma sayfasının ilk veya son hücresi seçimi:
Çalışma sayfasının veya Excel listesinin ilk
hücresini seçmek için CTRL+HOME tuşlarına
basınız. Çalışma sayfasının veya Excel listesinin
veri veya biçimlendirme içeren son hücresini
seçmek için CTRL+END tuşlarına basınız.


25. Soru

Hücre yapısı ve hücre özellikleri nelerdir?

Cevap

Çalışma sayfasında fare ile işaretlenen hücre
seçilmiş hücre olarak Ad kutusunda adresi
görüntülenecektir. Seçilmiş hücrede artık işlem yapılabilir.
Formül çubuğundan istenen işlev tanımlanabilir. Seçilmiş
hücre üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan
menüden bazı hücre işlemleri yapılabilir. Seçilmiş bir
hücrede Kesme, Kopyalama, Yapıştırma, yeni hücre
ekleme, hücre silme, hücre içeriğini silme işlemleri
yapılabilir. Hücrelere açıklama ekleyerek köprü bağlantısı
verebilirsiniz.


26. Soru

Birden fazla hücre seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Eğer birden fazla hücre seçilmiş ise B7:G10
ifadesinde sol üst köşedeki hücre adresi B7, en altta yer
alan hücre adresi G10 ‘dur. Bu iki hücre arasındaki satır
ve sütun kesişmeleri arasındaki tüm hücreleri ifade
etmektedir.


27. Soru

Hızlı çözümleme nedir?

Cevap

Çalışma sayfasında verilerinizi daha kolay analiz
edebilmek ve anlamlandırabilmek için hızlı çözümleme
aracını kullanabilirsiniz. Yapılan işlem koşullu
biçimlendirme uygulamaktır. Birden fazla hücre seçimi
gerçekleşirse seçimin sağ alt köşesinde hızlı çözümleme
düğmesi belirir. Excel’deki grafikler, renk kodlaması ve
formüller gibi araçlardan yararlanarak verileri hızlı ve
kolay analiz etmenize yardımcı olmak için hızlı
çözümleme aracını kullanabilirsiniz.


28. Soru

Hızlı çözümleme nasıl yapılır?

Cevap

Hızlı Çözümleme yapabilmek için;
1. Öncelikle seçim yapacağınız hücrelerinizi
seçiniz. Verilen seçimi gerçekleştikten sonra
seçim alanın sol alt köşesinde Hızlı Çözümleme
düğmesi görüntülenecektir,
2. Görüntülenen Hızlı Çözümleme Düğmesin
tıklayın ya da Ctrl+Q kısa yol tuşlarına basın,
3. Ekrana Hızlı Biçimlendirme seçenekleri
penceresi açılacaktır. Seçenekler üzerinde
gezinerek ekranda biçimlendirme seçeneklerinin
ön izlemesini görebilirsiniz.


29. Soru

Hızlı çözümleme, biçimlendirme komut düğmeleri
nelerdir?

Cevap

Yapılan işlem koşullu biçimlendirme kısa
yollarının kullanıcıya sunulmasıdır. Veri Çubukları, Renk
Ölçeği, Simge Kümesi, Büyüktür, İlk %10, Biçimi
Temizle komut düğmeleri ekrana gelmektedir.


30. Soru

Hızlı çözümleme, grafikler komut düğmeleri nelerdir?

Cevap

Seçilmiş verilerinizin grafiğini oluşturmak için
Hızlı Çözümlenme altında Grafikler bölümündeki hazır
şablonları kullanabilirsiniz.
Önerilen grafikler arasında seçim yapabilirsiniz. Önerilen
grafiklerden birini seçmiş olsanız bile istediğiniz
değişikliği yapabilirsiniz.


31. Soru

Hızlı çözümleme, toplamlar komut düğmeleri nelerdir?

Cevap

Hızlı çözümleme aracının sunmuş olduğu
Toplamlar menüsünde kullanıcıların sık kullandıkları
hesaplamaların formülleri yer almaktadır. Toplam,
Ortalama, Sayı, % Toplam ve Değişen formüllerini hızlı
biçimde yatay ve dikey eksenler için uygulayabilirsiniz.


32. Soru

Hızlı çözümleme, tablolar komut düğmeleri nelerdir?

Cevap

Hızlı çözümleme aracında Tablolar ve Boş
PivotTable seçenekleri sunulmaktadır. Verilerinize hızlı
filtre uygulamanıza ve sıralama yapmanızı sağlar.


33. Soru

Hızlı çözümleme, mini grafikler komut düğmeleri
nelerdir?

Cevap

Mini grafiklerde verilerinizle beraber
görüntülenecek hızlı grafikler hazırlayabilirsiniz. Çizgi,
sütun, Kazanç/Kayıp seçeneklerini sunmaktadır.


34. Soru

Çalışma sayfasına görsel çekicilik katmak için ne
yapılabilir?

Cevap

Çalışma sayfasına görsel çekicilik katmak ve veri
okunabilirliğini arttırmak için biçimlendirme araçlarını
kullanabilirsiniz. Metin rengini, Yazı tipini, Hücre
kenarlığını, hücre stillerini, çalışma sayfası temasını,
kenarlıkların boyutlarını değiştirebilirsiniz.


35. Soru

Hücreye kenarlık nasıl eklenir?

Cevap

Hücreye kenarlık eklemek için;
1. Toplam, Sonuç ya da özellikle içinde barındırdığı
veri bakımından önemli hücreleri daha görünür
yapmak için kenarlık ekleyebilirsiniz. Önce
kenarlık eklemek istediğiniz hücreyi seçiniz,
2. Giriş sekmesi altında Yazı Tipi grubunda
Kenarlıklar düğmesi yanındaki oku tıklayın.


36. Soru

Hücre stilini değiştirmek için ne yapılabilir?

Cevap

Hücre stilini değiştirmek için;
1. İşlem yapılacak hücreyi seçiniz.
2. Tasarım sekmesinden Stiller grubu altında yer
alan Hücre Stilleri komutuna tıklayınız.
3. Hücrelerinizdeki verilerinizi sınıflandırmak için
hazır sitiller arasından istediğinizi seçebilirsiniz.


37. Soru

Çalışma kitabı temasını değiştirmek için ne
yapılabilir?

Cevap

Çalışma kitabı temasını değiştirmek için;
1. İşlem yapılacak çalışma kitabındaki çalışma
sayfasını açınız.
2. Sayfa Düzeni sekmesi altında yer alan Temalar
grubundan Temalar komutunu seçiniz.
3. Açılan menüden istenilen tema seçimi yapılabilir.


38. Soru

Biçim boyacısı nasıl kullanılır?

Cevap

Seçili hücrenin biçimlendirmesini kopyalayarak
başka hücrelere uygulamak için biçim boyacısını
kullanabilirsiniz. Giriş sekmesindeki Biçim Boyacısı
düğmesi yardımıyla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
1. Kopyalamak istediğiniz hücreyi seçiniz.
2. Giriş sekmesinde Biçim Boyacısı simgesine
tıklayınız.
3. Fare imleci boya fırçasına dönüşecektir.
Biçimlendirmek istediğiniz hücreyi seçiniz.
4. Aynı biçimlendirmeyi birden çok hücreye
yapmak için Biçim Boyacısı simgesine çift
tıklayın.


39. Soru

Sayfa arka planını değiştirmek için ne yapılabilir?

Cevap

Excel’de çalışma sayfanızın görünümünü
değiştirmek için sayfa arka planı ekleyebilirsiniz.
Bilgisayarınızda seçili resimlerden faydalanabileceğiniz
gibi İnternet’te arama yaparak seçeceğiniz bir resmi de
arka plan olarak kullanabilirsiniz. Çalışma sayfanıza arka
plan resmi eklemek için aşağıdaki adımları takip ediniz.
1. Arka plan ekleyeceğiniz çalışma sayfasını açınız.
2. Sayfa Düzeni sekmesi altında yer alan Arka Plan
simgesine tıklayınız.
3. Açılan Resim Ekle penceresinde resim dosyasını
seçiniz. Dosyadan, Arama Motorundan ya da
Microsoft hesabınızı kullanarak Facebook, Flickr
ya da farklı siteler üzerinden resim ve video
eklemenize imkân sunulmaktadır.
4. Seçili resim sayfa arka planında yer alacaktır.
Sayfayı dolduracak biçimde çoğalacaktır. Resmin
görünürlüğünü arttırmak için Kılavuz Çizgilerinin
görünür özelliğini aktif etmemelisiniz.


40. Soru

Çalışma sayfasına üstbilgi ya da altbilgi neden
eklenir?

Cevap

Çalışma sayfasında verilen görünüşünü
değiştirmek ve çıktı alındığında karışıklığı engellemek
için üstbilgi ay da altbilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bilgiyi
yazdıracağınız her sayfanın üstüne yazdırabilirsiniz. Sayfa
altına altbilgi olarak sayfa numarası eklemenizde
mümkündür.


41. Soru

Çalışma sayfasına üstbilgi ya da altbilgi nasıl eklenir?

Cevap

Çalışma sayfasında, Normal görünümde
üstbilgiler ve altbilgiler görüntülenmez. Bunlar yalnızca
Sayfa Düzeni görünümünde ve yazılı sayfalarda görünür.
Üstbilgileri ve altbilgileri Sayfa Düzeni görünümüne
ekleyebilir ya da aynı anda birden çok çalışma sayfasına

eklemek istiyorsanız Sayfa Yapısı iletişim kutusunu
kullanabilirsiniz. Grafik sayfaları gibi başka sayfa türleri
için üstbilgileri ve altbilgileri yalnızca Sayfa Yapısı
iletişim kutusunu kullanarak ekleyebilirsiniz.
1. Üstbilgi veya altbilgi eklemek ya da üstbilgi veya
altbilgisini değiştirmek istediğiniz çalışma
sayfasını tıklayın.
2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve
Altbilgi’yi tıklayın. Sayfa düzeni görünümü aktif
olacaktır.
3. Çalışma sayfasında üstbilgi ve altbilgi ekleme
alanları belirecektir. Aynı zamanda çalışma
sayfasının üstünde Üstbilgi ve Altbilgi Araçları
başlığı ve Tasarım sekmesi görüntülenecektir. Bu
sekmenin altında yer alan Sayfa Numarası, Saat,
Resim gibi ek bilgilerden istenileni
ekleyebilirsiniz
4. Üstbilgi ya da Altbilgiyi kapatmak için çalışma
sayfası görünümünü Normal yapmanız
gerekmektedir. Görünüm sekmesinin Çalışma
Kitabı Görünümleri grubunda, Normal’i tıklayın.


42. Soru

Çalışma sayfasına filigran nasıl kullanılır?

Cevap

Excel ofis yazılımında Filigran ekleme özelliği
bulunmamaktadır. Bunun yerine Üst bilgi ya da Alt Bilgi
kullanarak resim eklenebilir.
1. Filigran olarak resim eklemek istediğiniz çalışma
sayfasını seçiniz.
2. Çalışma sayfasında Ekle Sekmesi altında yer alan
Metin Grubundan Üstbilgi & Altbilgi komut
simgesine tıklayınız.
3. Çalışma sayfasında Sol, Orta ve Sağ üst bilgi
alanları aktif hale gelecektir.
4. Örnek olarak Orta Üstbilgi alanına tıklayın.
5. Sekmeler altında Üstbilgi ve Altbilgi Araçları
altında Tasarım sekmesi aktif hale gelecektir.
6. Açılan Tasarım sekmesi altında Resim simgesine
tıklayın.
7. Açılan Resim Ekle penceresi üzerinden arka plan
olarak kullanılacak resim dosyasını seçiniz.
Ekranda &[Resim] ifadesi görüntülenecektir.
8. Çalışma sayfasına eklenecek resim büyüklüğünü
değiştirilebilir. Bunun için üstbilgi ya da altbilgi
kutucuğu seçildikten sonra Üstbilgi ve Altbilgi
Araçları > Tasarım > Üstbilgi ve Altbilgi Ögeleri
> Resmi Biçimlendir komut simgesine tıklayınız.


43. Soru

Çalışma kitabı ya da istediğiniz bir çalışma sayfası
yazdırılabilir mi?

Cevap

Çalışma kitabını veya istediğiniz çalışma
sayfasını yazdırabilirsiniz. Birden fazla çalışma sayfasını
yazdırmak ya da çalışma sayfasında seçili alanı
yazdırabilirsiniz. Yazdırma işlemine başlamadan önce
dikkat edilmesi gereken çalışma kitabı özellikleri
bulunmaktadır. Öncelikle çalışma sayfanızın Sayfa Düzeni
özelliklerini kontrol edilmesi gerekmektedir.
Kenar Boşlukları, Sayfa Yönlendirme, Boyut, Yazdırma
Alanı, Arka Plan ve Başlıkları yazdıracaksanız ayarlamanız
gerekmektedir. Sayfayı sığdırmak için ölçeklendirebilirsiniz.
Kılavuz çizgileri ve başlıkları yazdırabilirsiniz. Sayfa
Yönlendirmesi, üstbilgi ve altbilgiler düzenlenebilir.


44. Soru

Çalışma Sayfası Çıktısı almadan önce nelere dikkat
edilmelidir?

Cevap

Çalışma Sayfası Çıktısı almadan önce dikkat
edilmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir:
1. Kenar boşluklarını kontrol ediniz. Normal, Geniş,
Dar veya Özel Kenar Boşluğu ayarlayabilirsiniz.
Burada çalışma sayfanızın üst, alt, sağ, sol,
üstbilgi ve altbilgi için gerekli boşlukları
ayarlayabilirsiniz.
2. Sayfa Yönlendirme seçeneğini kontrol ediniz.
Yatay ya da Dikey olarak çalışma sayfasını
ayarlayınız.
3. Boyut ayarlamasını yapınız. Çalışma sayfanızı
A4 ya da farklı bir sayfa boyutuna göre
ayarlamasını yapınız.
4. Yazdırma Alanını ayarlayınız. Sayfa üzerinde
yazdırmak istediğiniz alanı seçiniz. Sayfa Düzeni
sekmesi > Sayfa Yapısı > Yazdırma Alanı
komutunu kullanabilirsiniz.
5. Başlıkları yazdırmak istiyorsanız ayarlayınız.
6. Kılavuz çizgilerini görünür yapabilir ve sayfa
çıktısı aldığınızda yazdırılmasını sağlayabilirsiniz.
Bazı sayfalarda kılavuz çizgileri ekranda
görüntülendiği için sorunsuz bir veri takibi
yapılmaktadır. Fakat çıktı aldığınızda kılavuz
çizgileri seçilmemişse satır ve sütunların takibi ve
karşılaştırılması zor olabilir. Bu nedenle yazdırma
işlemi öncesi ön izleme yapılmalıdır. Gerekliyse
kılavuz çizgileri Sayfa Düzeni sekmesi > Sayfa
Seçenekleri > Kılavuz Çizgileri altında Yazdır
özelliğini aktif hâle getirmeniz gerekmektedir.
7. Verilerin ekranda görünür olmasını sağlayın.
Hücre içeriğinde (####) ifadesi yer alıyorsa hücre
içerisindeki veri ya da metin
görüntülenmemektedir. Bu nedenle sütun
genişliğini değiştirmeniz gerekmektedir. Önce
içeriği görünmeyen sütun seçilir. Sonra fare
imlecinin sağ tuşuna tıklayınız. Açılan menüden
Sütun Genişliği seçeneğine tıklayın. Açılan sütun
genişliği kutusundaki değeri arttırın. Diğer kısa
yol ise sütunlar arasındaki çizgiyi seçiniz.
Seçimde imleç görünümü değişecektir. Sonra
sütunu içeriğin düzgün görüntülenmesini
sağlayacak kadar genişletebilirsiniz.
8. Çalışma sayfasında yazdırma öncesi ayarlamaları
yaptıktan sonra ön izleme ile çalışma sayfasını
son kez kontrol edebilirsiniz.


45. Soru

Excel Seçenekleri penceresi üzerindeki alt menüler nelerdir?

Cevap

Genel, Formüller, Yazılım Denetleme, Kaydet, Dil, Geçmiş, Şeridi Özelleştir, Hızlı Erişim Araç Çubuğu, Eklentiler ve Güven Merkezi.


46. Soru

Excel Seçenekleri penceresini açmak için uygulanacak adımlar nelerdir?

Cevap

1. Dosya menüsü bağlantısına tıklayınız.

2. Açılan menüden Seçenekler bağlantısına tıklayınız.

3. Excel Seçenekleri penceresi ekrana gelecektir.


47. Soru

Genel alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Kullanıcı arabirim seçenekleri, yeni çalışma kitabı oluşturma seçenekleri, MS Office belgenizi özelleştirmek ve başlangıç seçeneklerini değiştirebilirsiniz.


48. Soru

Formüller alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Formül hesaplama, performans ve hata işlemleri ile ilgili seçenekleri değiştirebilirsiniz.


49. Soru

Yazım Denetleme alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Excel’in metninizi düzeltme ve biçimlendirme şeklini değiştirebilirsiniz.


50. Soru

Kaydet alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Excel çalışma kitabının kaydetme özelliklerini değiştirebilirsiniz.


51. Soru

Dil alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Office dil tercihlerini ayarlayabilirsiniz. Başka dil seçenekleri ekleyebilirsiniz.


52. Soru

Gelişmiş alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Excel’le çalışmak için gelişmiş seçenekleri sunmaktadır. Düzenleme seçenekleri, Kes, Kopyala, Yapıştır seçenekleri, Görüntü Boyutu ve Kalitesi, Yazdır, Grafik Görüntü, Formüller, Web seçenekleri, Veri ve Lotus uyumluluğu olmak üzere birçok detay özelliği seçmeniz için sunulmaktadır.


53. Soru

Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda varsayılan olarak hangi komutlar yer almaktadır?

Cevap

Kaydet, Geri, İleri komutları yer almaktadır.


54. Soru

Hızlı Erişim Araç Çubuğuna eklenebilecek komutlar nelerdir?

Cevap

Yeni, Aç, Kaydet, E-posta ile Gönder, Hızlı Yazdır, Baskı Ön izleme, Yazım Denetimi, Geri Al, Yinele, Artan ve Azalan Sıralama, Şerit Altında Göster vb…


55. Soru

Hücre seçimi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Seçmek istediğiniz hücreye üzerine fare imlecini getirerek tıklayınız.


56. Soru

Tüm satır veya sütunun seçimi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Çalışma sayfasında satır veya sütun başlığına tıklatınız. Ayrıca, satır veya sütundaki hücreleri seçmek için ilk hücreyi seçebilir ve sonra CTRL+SHIFT+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basabilirsiniz. Satır veya sütunda veriler varsa, CTRL+SHIFT+OK tuşu son kullanılan hücrenin satırını veya sütununu seçilir. CTRL+SHIFT+OK tuşu bileşimine ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tamamı seçilir.


57. Soru

Hızlı çözümleme aracının kullanım amacı nedir?

Cevap

Çalışma sayfasında verilerinizi daha kolay analiz edebilmek ve anlamlandırabilmek için hızlı çözümleme aracını kullanabilirsiniz.


58. Soru

Hızlı Çözümleme yapabilmek için uygulanacak adımlar nelerdir?

Cevap

1. Öncelikle seçim yapacağınız hücrelerinizi seçiniz. Verilen seçimi gerçekleştikten
sonra seçim alanın sol alt köşesinde Hızlı Çözümleme düğmesi görüntülenecektir.

2. Görüntülenen Hızlı Çözümleme Düğmesine tıklayın ya da Ctrl+Q kısa yol tuşlarına basın.

3. Ekrana Hızlı Biçimlendirme seçenekleri penceresi açılacaktır. Seçenekler üzerinde gezinerek ekranda biçimlendirme seçeneklerinin ön izlemesini görebilirsiniz.


59. Soru

Biçimlendirme araçlarının kullanım amaçları nelerdir?

Cevap

Çalışma sayfasına görsel çekicilik katmak ve veri okunabilirliğini arttırmak.


60. Soru

Hücrelere kenarlık eklemek için uygulanacak adımlar nelerdir?

Cevap

1. Toplam, Sonuç ya da özellikle içinde barındırdığı veri bakımından önemli hücreleri daha görünür yapmak için kenarlık ekleyebilirsiniz. Önce kenarlık eklemek istediğiniz hücreyi seçiniz.

2. Giriş sekmesi altında Yazı Tipi grubunda Kenarlıklar düğmesi yanındaki oku tıklayın.

3. Açılan seçeneklerden istenilen kenarlığı seçiniz.


61. Soru

Hücre stili değiştirmek için uygulanacak adımlar nelerdir?

Cevap

1. İşlem yapılacak hücreyi seçiniz.

2. Tasarım sekmesinden Stiller grubu altında yer alan Hücre Stilleri komutuna tıklayınız.

3. Hücrelerinizdeki verilerinizi sınıflandırmak için hazır sitiller arasından istediğinizi seçebilirsiniz.


62. Soru

Çalışma kitabı temasını değiştirmek için uygulanacak adımlar nelerdir?

Cevap

1. İşlem yapılacak çalışma kitabındaki çalışma sayfasını açınız.
2. Sayfa Düzeni sekmesi altında yer alan Temalar grubundan Temalar komutunu seçiniz.
3. Açılan menüden istenilen tema seçimi yapılabilir.


63. Soru

Üstbilgi ya da altbilgi eklemeye neden ihtiyaç duyulabilir?

Cevap

Çalışma sayfasında verilerin görünüşünü değiştirmek ve çıktı alındığında karışıklığı engellemek için üstbilgi ya da altbilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz.


64. Soru

Çalışma sayfası çıktısı almadan dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

1. Kenar boşluklarını kontrol ediniz. Normal, Geniş, Dar veya Özel Kenar Boşluğu
ayarlayabilirsiniz. Burada çalışma sayfanızın üst, alt, sağ, sol, üstbilgi ve altbilgi için gerekli boşlukları ayarlayabilirsiniz.
2. Sayfa Yönlendirme seçeneğini kontrol ediniz. Yatay ya da Dikey olarak çalışma sayfasını ayarlayınız.


1. Soru

İşlem tablolarında özelleştirme nedir?

Cevap

Öncelikle sık kullanılan komutlara göre Office
şeridini özelleştirebilirsiniz. Sekmeleri ve komutları
istediğiniz şekilde yerleştirebilir, çok sık kullanmadığınız
komut düğmelerini gizleyebilir ya da kendi sekmenizi
oluşturabilirsiniz. Böylece günlük kullanımınızda iş
verimliliğiniz artacaktır.
Şerit özelleştirmenin yanı sıra Excel seçeneklerini
özelleştirerek çalışma kitabınızın ya da çalışma sayfanızın
genel seçeneklerini düzenleyebilirsiniz. Çalışma sayfanızı
koruma altına alabilirsiniz. Yazım denetim dilini
düzenleyebilirsiniz. En çok kullandığınız komutların
düğmelerini Hızlı Erişim Araç Çubuğuna
sabitleyebilirsiniz. Çalışma sayfanızdaki verilerin kolay
analiz edilebilmesi için belli görselleştirmeler
yapabilirsiniz ve bu sayede alacağınız raporların ya da
sayfa çıktılarının daha güzel görünmesini
sağlayabilirsiniz. “Hücre Hızlı Çözümleme” araç çubuğu
sayesinde seçili hücreler ve verileriniz üzerinde hızlı
görselleştirmeler yapabilirsiniz. Biçim boyacısı ile hücre
biçimlerini kolaylıkla başka hücrelere taşıyabilirsiniz.

2. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde hangi alt menüler
üzerinden ayarları değiştirebiliriz?

Cevap

Excel Seçenekleri penceresi üzerinde Genel,
Formüller, Yazılım Denetleme, Kaydet, Dil, Geçmiş,
Şeridi Özelleştir, Hızlı Erişim Araç Çubuğu, Eklentiler ve
Güven Merkezinden oluşan alt menülerden üzerinden
çalışma kitabınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

3. Soru

Excel seçenekleri penceresi nasıl açılır?

Cevap

Excel seçenekleri penceresini açmak için;
1. Dosya menüsü bağlantısına tıklayınız,
2. Açılan menüden Seçenekler bağlantısına
tıklayınız,
3. Excel Seçenekleri penceresi ekrana gelecektir.

4. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde genel sekmesi ne
işe yarar?

Cevap

Excel çalışma sayfasının genel özellikleri yer
almaktadır. Kullanıcı arabirim seçenekleri, yeni çalışma
kitabı oluşturma seçenekleri, MS Office belgenizi
özelleştirmek ve başlangıç seçeneklerini
değiştirebilirsiniz. Microsoft Office kopyanızı
kişiselleştirmek için kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz.
Çalışma temanızı Beyaz, Açık Gri ve Koyu Gri
temalarından birini ayarlayabilirsiniz. Genel seçenekleri
arasında yer alan tema seçimini yapabilirsiniz. Farklı
biçimlendirme seçenekleri üzerinde gezinirken
sayfanızdaki veri görünümünün nasıl olacağını canlı ön
izleme ile anında görebilirsiniz. Bu özellik, biçimlendirme
sürecinde size hız kazandıracaktır. Bu özelliğin aktif
edilmesi Excel Seçenekleri üzerinde yer alan Genel alt
sekmesi altında yer almaktadır.

5. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde formüller sekmesi
ne işe yarar?

Cevap

Formül hesaplama, performans ve hata işlemleri
ile ilgili seçenekleri değiştirebilirsiniz. Formüller alt
menüsü altında Hesaplama Seçenekleri, Formüllerle
Çalışma, Hata Denetimi ve Hata Denetleme Kuralları
seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Formüller seçeneğinin
altında yer alan hataları bu rengi kullanarak göster
seçeneğini kullanabilirsiniz. Arka plan hata denetimini de
yine aynı sekme altından etkinleştirebilirsiniz.

6. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde yazım denetleme
sekmesi ne işe yarar?

Cevap

Excel’in metninizi düzeltme ve biçimlendirme
şeklini değiştirebilirsiniz. Otomatik düzeltme
seçeneklerini değiştirebilir ya da MS Office
programlarında yazım hatalarını düzenleyebilirsiniz.

7. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde kaydet sekmesi ne
işe yarar?

Cevap

Excel çalışma kitabının kaydetme özelliklerini
değiştirebilirsiniz. Çalışma kitaplarını kaydetme
özelliklerini değiştirebilirsiniz; örneğin, Otomatik
Kurtarma bilgilerini10 dakikada bir kayıt etme özelliğini
değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak gelen çalışma kitabı
kaydetme ve kurtarma özelliklerini Excel Seçenekleri
altında yer alan Kaydet alt menüsünden değiştirebilirsiniz.

8. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde dil sekmesi ne işe
yarar?

Cevap

Office dil tercihlerini ayarlayabilirsiniz. Başka dil
seçenekleri ekleyebilirsiniz. Dil seçeneklerinde düzenleme
dili olarak yüklediğiniz dillerden birini seçebilirsiniz.

9. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde gelişmiş sekmesi
ne işe yarar?

Cevap

Excel’le çalışmak için gelişmiş seçenekleri
sunmaktadır. Düzenleme seçenekleri, Kes, Kopyala,
Yapıştır seçenekleri, Görüntü Boyutu ve Kalitesi, Yazdır,
Grafik Görüntü, Formüller, Web seçenekleri, Veri ve
Lotus uyumluluğu olmak üzere birçok detay özelliği
seçmeniz için sunulmaktadır.

10. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde şeridi özelleştir
sekmesi ne işe yarar?

Cevap

Excel şeridini düzenleyebilirsiniz. Çalışma
kitabında daha rahat çalışabilmek için en çok kullandığınız
komut düğmelerinden oluşan yeni bir sekme
oluşturabilirsiniz.

11. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde hızlı erişim araç
çubuğu sekmesi ne işe yarar?

Cevap

Hızlı Erişim Araç Çubuğuna Kaydet, Geri Al,
Yinele seçenekleri dışında şeritte bulunmayan
komutlardan ekleme yapabilirsiniz.

12. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde eklentiler sekmesi
ne işe yarar?

Cevap

Microsoft Office Eklentilerini görüntüleyebilir ve
yönetebilirsiniz.

13. Soru

Excel seçenekleri penceresi üzerinde güven merkezi
sekmesi ne işe yarar?

Cevap

Belgenizin güvenliği ile ilgili genel özellikler
değiştirilebilir. Güven Merkezi Ayarlarını bu seçenek
altından değiştirebilirsiniz. Gelişmiş bir işlem tabloları
kullanıcı değilseniz bu ayarları değiştirmenize gerek
olmayacaktır. Güven merkezi ayarları düğmesine
tıkladığınızda Güven Merkezi penceresi açılacaktır. Bu
pencerede güvenilen yayıncılar, güvenilen komutlar,
güvenilen belgeler, eklentiler, ActiveX ayarları, makro
ayarları, korumalı görünüm, ileti çubuğu, dış içerik, dosya
engelleme ayarları ve gizlilik seçenekleri yer almaktadır.

14. Soru

Hızlı erişim araç çubuğu komutları ve farklı komut
atamaları nelerdir?

Cevap

Hızlı Erişim Araç Çubuğunu özelleştirerek
ihtiyaç duyduğunuz komutları ekleyebilirsiniz. Varsayılan
olarak Kaydet, Geri, İleri komutları çalışma sayfasında
görüntülenecektir. Yeni, Aç, Kaydet, E-posta ile Gönder,
Hızlı Yazdır, Baskı Ön izleme, Yazım Denetimi, Geri Al,
Yinele, Artan ve Azalan Sıralama, Şerit Altında Göster ya
da farklı komut atamalarını seçebilirsiniz.

15. Soru

Hızlı erişim araç çubuğuna yeni komut düğmesi nasıl
eklenir?

Cevap

Hızlı erişim araç çubuğuna yeni komut düğmesi
eklemek için;
• Hızlı erişim araç çubuğunu açmak için sayfanın
en üstünde yer alan çalışma kitabı adının sol
tarafından yer alan aşağı yön simgesine
tıklayınız.
• Simgenin üzerine imleç ile geldiğinizde Hızlı
Erişim Araç Çubuğu’nu Özelleştir yazısı
görüntülenecektir.
• Ekrana gelen özelleştirme penceresinde sık
kullandığınız komutların kısa yollarını
ekleyebilirsiniz.

16. Soru

Giriş panosunda yer alan komut düğmelerinden
yararlanmak için öncelikle hangi işlemi yapmak
gereklidir?

Cevap

Giriş panosunda yer alan komut düğmelerinden
yararlanmak için öncelikle seçilmiş hücre ya da hücreler
olmalıdır. Seçmek için farklı yollar bulunmaktadır: Tek
hücre seçimi, hücre aralığı seçimi, büyük hücre aralığı
seçimi, çalışma sayfasındaki tüm hücreler, bitişik olmayan
hücreler ya da hücre aralığı seçimi, tüm satır veya sütun
seçimi gibi.

17. Soru

Hücre seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Hücre seçimi için seçmek istediğiniz hücreye
üzerine fare imlecini getirerek tıklayınız. Örneğin, A7
hücresinin üzerine fare imlecini getirerek tıkladığınızda
Ad Kutusunda A7 görüntülenecektir.

18. Soru

Hücre aralığı seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Çalışma sayfasında aralıktaki ilk hücreyi tıklayın
ve seçim yapılacak son hücreye doğru sürükleyin veya
seçimi genişletmek amacıyla ok tuşlarına basarken SHIFT
tuşunu basılı tutun. Ayrıca, aralığın ilk hücresini seçip sonra
da ok tuşlarıyla seçimi genişletmek için F8’e basınız.
Seçimi genişletmeyi durdurmak için F8’e yeniden basınız.

19. Soru

Çalışma sayfasındaki tüm hücrelerin seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Tümünü Seç düğmesini tıklayınız. Bu düğme
çalışma sayfasında satır ve sütunların başladığı sol üst
köşededir. 1. Satır üstü ve A Sütunu sol tarafında yer alan
kutucuk Tümünü Seç Düğmesidir.

20. Soru

Çalışma sayfasının tamamını seçmek nasıl yapılır?

Cevap

CTRL+A tuşlarına da basabilirsiniz. Çalışma
sayfasında veriler varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer.
CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma
sayfasının tamamı seçilir.

21. Soru

Büyük bir hücre aralığı seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Aralıktaki ilk hücreyi tıklayın. SHIFT tuşunu
basılı tutarken aralıktaki son hücreyi tıklatınız.

22. Soru

Bitişik olmayan hücreler veya hücre aralıklarının
seçimi nasıl yapılır?

Cevap

İlk hücreyi veya hücre aralığını seçin, ardından
CTRL tuşunu basılı tutarken diğer hücreleri veya aralıkları
seçin. Ayrıca, ilk hücreyi veya hücre aralığını seçtikten
sonra bitişik olmayan başka hücre veya aralık eklemek
üzere SHIFT+F8 tuşlarına basabilirsiniz. Seçime hücre
veya aralık eklemeyi durdurmak için SHIFT+F8 tuşlarına
yeniden basınız. Bitişik olmayan seçimlerde belirli
hücrelerin veya hücre aralıklarının seçimini iptal
edemezsiniz; tüm seçimi iptal etmeniz gerekir.

23. Soru

Tüm satır veya sütunun seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Çalışma sayfasında satır veya sütun başlığına
tıklatınız. Ayrıca, satır veya sütundaki hücreleri seçmek
için ilk hücreyi seçebilir ve sonra CTRL+SHIFT+OK tuşu
(satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için
YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine
basabilirsiniz. Satır veya sütunda veriler varsa,
CTRL+SHIFT+OK tuşu son kullanılan hücrenin satırını
veya sütununu seçilir. CTRL+SHIFT+OK tuşu bileşimine
ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tamamı seçilir.

24. Soru

Diğer hücre seçim yöntemleri nelerdir?

Cevap

Diğer hücre seçim yöntemleri aşağıda listelenmiştir:
• Bitişik satırlar veya sütunların seçimi: Satır veya
sütun başlıkları boyunca sürükleyin. Bunun
yerine ilk satırı veya sütunu seçebilir ve SHIFT
tuşunu basılı tutarken son satırı veya sütunu da
seçebilirsiniz.
• Bitişik olmayan satırlar veya sütunların seçimi:
Seçiminizdeki ilk satır veya sütunun satır veya
sütun başlığını tıklatın; sonra CTRL tuşunu basılı
tutarak seçime eklemek istediğiniz diğer satır
veya sütunların başlıklarını tıklatın.
• Etkin seçimden daha fazla veya daha az hücre
seçimi: SHIFT tuşunu basılı tutarken yeni seçime
eklemek istediğiniz son hücreyi tıklatın. Etkin
hücre ile tıklattığınız hücre arasındaki dikdörtgen
aralık, yeni seçim haline gelir.
• Satır veya sütunun ilk veya son hücresi seçimi:
Çalışma sayfasında satır veya sütunda bir hücreyi
seçin. Sonra CTRL+Ok tuşlarına basınız.
• Çalışma sayfasının ilk veya son hücresi seçimi:
Çalışma sayfasının veya Excel listesinin ilk
hücresini seçmek için CTRL+HOME tuşlarına
basınız. Çalışma sayfasının veya Excel listesinin
veri veya biçimlendirme içeren son hücresini
seçmek için CTRL+END tuşlarına basınız.

25. Soru

Hücre yapısı ve hücre özellikleri nelerdir?

Cevap

Çalışma sayfasında fare ile işaretlenen hücre
seçilmiş hücre olarak Ad kutusunda adresi
görüntülenecektir. Seçilmiş hücrede artık işlem yapılabilir.
Formül çubuğundan istenen işlev tanımlanabilir. Seçilmiş
hücre üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan
menüden bazı hücre işlemleri yapılabilir. Seçilmiş bir
hücrede Kesme, Kopyalama, Yapıştırma, yeni hücre
ekleme, hücre silme, hücre içeriğini silme işlemleri
yapılabilir. Hücrelere açıklama ekleyerek köprü bağlantısı
verebilirsiniz.

26. Soru

Birden fazla hücre seçimi nasıl yapılır?

Cevap

Eğer birden fazla hücre seçilmiş ise B7:G10
ifadesinde sol üst köşedeki hücre adresi B7, en altta yer
alan hücre adresi G10 ‘dur. Bu iki hücre arasındaki satır
ve sütun kesişmeleri arasındaki tüm hücreleri ifade
etmektedir.

27. Soru

Hızlı çözümleme nedir?

Cevap

Çalışma sayfasında verilerinizi daha kolay analiz
edebilmek ve anlamlandırabilmek için hızlı çözümleme
aracını kullanabilirsiniz. Yapılan işlem koşullu
biçimlendirme uygulamaktır. Birden fazla hücre seçimi
gerçekleşirse seçimin sağ alt köşesinde hızlı çözümleme
düğmesi belirir. Excel’deki grafikler, renk kodlaması ve
formüller gibi araçlardan yararlanarak verileri hızlı ve
kolay analiz etmenize yardımcı olmak için hızlı
çözümleme aracını kullanabilirsiniz.

28. Soru

Hızlı çözümleme nasıl yapılır?

Cevap

Hızlı Çözümleme yapabilmek için;
1. Öncelikle seçim yapacağınız hücrelerinizi
seçiniz. Verilen seçimi gerçekleştikten sonra
seçim alanın sol alt köşesinde Hızlı Çözümleme
düğmesi görüntülenecektir,
2. Görüntülenen Hızlı Çözümleme Düğmesin
tıklayın ya da Ctrl+Q kısa yol tuşlarına basın,
3. Ekrana Hızlı Biçimlendirme seçenekleri
penceresi açılacaktır. Seçenekler üzerinde
gezinerek ekranda biçimlendirme seçeneklerinin
ön izlemesini görebilirsiniz.

29. Soru

Hızlı çözümleme, biçimlendirme komut düğmeleri
nelerdir?

Cevap

Yapılan işlem koşullu biçimlendirme kısa
yollarının kullanıcıya sunulmasıdır. Veri Çubukları, Renk
Ölçeği, Simge Kümesi, Büyüktür, İlk %10, Biçimi
Temizle komut düğmeleri ekrana gelmektedir.

30. Soru

Hızlı çözümleme, grafikler komut düğmeleri nelerdir?

Cevap

Seçilmiş verilerinizin grafiğini oluşturmak için
Hızlı Çözümlenme altında Grafikler bölümündeki hazır
şablonları kullanabilirsiniz.
Önerilen grafikler arasında seçim yapabilirsiniz. Önerilen
grafiklerden birini seçmiş olsanız bile istediğiniz
değişikliği yapabilirsiniz.

31. Soru

Hızlı çözümleme, toplamlar komut düğmeleri nelerdir?

Cevap

Hızlı çözümleme aracının sunmuş olduğu
Toplamlar menüsünde kullanıcıların sık kullandıkları
hesaplamaların formülleri yer almaktadır. Toplam,
Ortalama, Sayı, % Toplam ve Değişen formüllerini hızlı
biçimde yatay ve dikey eksenler için uygulayabilirsiniz.

32. Soru

Hızlı çözümleme, tablolar komut düğmeleri nelerdir?

Cevap

Hızlı çözümleme aracında Tablolar ve Boş
PivotTable seçenekleri sunulmaktadır. Verilerinize hızlı
filtre uygulamanıza ve sıralama yapmanızı sağlar.

33. Soru

Hızlı çözümleme, mini grafikler komut düğmeleri
nelerdir?

Cevap

Mini grafiklerde verilerinizle beraber
görüntülenecek hızlı grafikler hazırlayabilirsiniz. Çizgi,
sütun, Kazanç/Kayıp seçeneklerini sunmaktadır.

34. Soru

Çalışma sayfasına görsel çekicilik katmak için ne
yapılabilir?

Cevap

Çalışma sayfasına görsel çekicilik katmak ve veri
okunabilirliğini arttırmak için biçimlendirme araçlarını
kullanabilirsiniz. Metin rengini, Yazı tipini, Hücre
kenarlığını, hücre stillerini, çalışma sayfası temasını,
kenarlıkların boyutlarını değiştirebilirsiniz.

35. Soru

Hücreye kenarlık nasıl eklenir?

Cevap

Hücreye kenarlık eklemek için;
1. Toplam, Sonuç ya da özellikle içinde barındırdığı
veri bakımından önemli hücreleri daha görünür
yapmak için kenarlık ekleyebilirsiniz. Önce
kenarlık eklemek istediğiniz hücreyi seçiniz,
2. Giriş sekmesi altında Yazı Tipi grubunda
Kenarlıklar düğmesi yanındaki oku tıklayın.

36. Soru

Hücre stilini değiştirmek için ne yapılabilir?

Cevap

Hücre stilini değiştirmek için;
1. İşlem yapılacak hücreyi seçiniz.
2. Tasarım sekmesinden Stiller grubu altında yer
alan Hücre Stilleri komutuna tıklayınız.
3. Hücrelerinizdeki verilerinizi sınıflandırmak için
hazır sitiller arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

37. Soru

Çalışma kitabı temasını değiştirmek için ne
yapılabilir?

Cevap

Çalışma kitabı temasını değiştirmek için;
1. İşlem yapılacak çalışma kitabındaki çalışma
sayfasını açınız.
2. Sayfa Düzeni sekmesi altında yer alan Temalar
grubundan Temalar komutunu seçiniz.
3. Açılan menüden istenilen tema seçimi yapılabilir.

38. Soru

Biçim boyacısı nasıl kullanılır?

Cevap

Seçili hücrenin biçimlendirmesini kopyalayarak
başka hücrelere uygulamak için biçim boyacısını
kullanabilirsiniz. Giriş sekmesindeki Biçim Boyacısı
düğmesi yardımıyla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
1. Kopyalamak istediğiniz hücreyi seçiniz.
2. Giriş sekmesinde Biçim Boyacısı simgesine
tıklayınız.
3. Fare imleci boya fırçasına dönüşecektir.
Biçimlendirmek istediğiniz hücreyi seçiniz.
4. Aynı biçimlendirmeyi birden çok hücreye
yapmak için Biçim Boyacısı simgesine çift
tıklayın.

39. Soru

Sayfa arka planını değiştirmek için ne yapılabilir?

Cevap

Excel’de çalışma sayfanızın görünümünü
değiştirmek için sayfa arka planı ekleyebilirsiniz.
Bilgisayarınızda seçili resimlerden faydalanabileceğiniz
gibi İnternet’te arama yaparak seçeceğiniz bir resmi de
arka plan olarak kullanabilirsiniz. Çalışma sayfanıza arka
plan resmi eklemek için aşağıdaki adımları takip ediniz.
1. Arka plan ekleyeceğiniz çalışma sayfasını açınız.
2. Sayfa Düzeni sekmesi altında yer alan Arka Plan
simgesine tıklayınız.
3. Açılan Resim Ekle penceresinde resim dosyasını
seçiniz. Dosyadan, Arama Motorundan ya da
Microsoft hesabınızı kullanarak Facebook, Flickr
ya da farklı siteler üzerinden resim ve video
eklemenize imkân sunulmaktadır.
4. Seçili resim sayfa arka planında yer alacaktır.
Sayfayı dolduracak biçimde çoğalacaktır. Resmin
görünürlüğünü arttırmak için Kılavuz Çizgilerinin
görünür özelliğini aktif etmemelisiniz.

40. Soru

Çalışma sayfasına üstbilgi ya da altbilgi neden
eklenir?

Cevap

Çalışma sayfasında verilen görünüşünü
değiştirmek ve çıktı alındığında karışıklığı engellemek
için üstbilgi ay da altbilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bilgiyi
yazdıracağınız her sayfanın üstüne yazdırabilirsiniz. Sayfa
altına altbilgi olarak sayfa numarası eklemenizde
mümkündür.

41. Soru

Çalışma sayfasına üstbilgi ya da altbilgi nasıl eklenir?

Cevap

Çalışma sayfasında, Normal görünümde
üstbilgiler ve altbilgiler görüntülenmez. Bunlar yalnızca
Sayfa Düzeni görünümünde ve yazılı sayfalarda görünür.
Üstbilgileri ve altbilgileri Sayfa Düzeni görünümüne
ekleyebilir ya da aynı anda birden çok çalışma sayfasına

eklemek istiyorsanız Sayfa Yapısı iletişim kutusunu
kullanabilirsiniz. Grafik sayfaları gibi başka sayfa türleri
için üstbilgileri ve altbilgileri yalnızca Sayfa Yapısı
iletişim kutusunu kullanarak ekleyebilirsiniz.
1. Üstbilgi veya altbilgi eklemek ya da üstbilgi veya
altbilgisini değiştirmek istediğiniz çalışma
sayfasını tıklayın.
2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve
Altbilgi’yi tıklayın. Sayfa düzeni görünümü aktif
olacaktır.
3. Çalışma sayfasında üstbilgi ve altbilgi ekleme
alanları belirecektir. Aynı zamanda çalışma
sayfasının üstünde Üstbilgi ve Altbilgi Araçları
başlığı ve Tasarım sekmesi görüntülenecektir. Bu
sekmenin altında yer alan Sayfa Numarası, Saat,
Resim gibi ek bilgilerden istenileni
ekleyebilirsiniz
4. Üstbilgi ya da Altbilgiyi kapatmak için çalışma
sayfası görünümünü Normal yapmanız
gerekmektedir. Görünüm sekmesinin Çalışma
Kitabı Görünümleri grubunda, Normal’i tıklayın.

42. Soru

Çalışma sayfasına filigran nasıl kullanılır?

Cevap

Excel ofis yazılımında Filigran ekleme özelliği
bulunmamaktadır. Bunun yerine Üst bilgi ya da Alt Bilgi
kullanarak resim eklenebilir.
1. Filigran olarak resim eklemek istediğiniz çalışma
sayfasını seçiniz.
2. Çalışma sayfasında Ekle Sekmesi altında yer alan
Metin Grubundan Üstbilgi & Altbilgi komut
simgesine tıklayınız.
3. Çalışma sayfasında Sol, Orta ve Sağ üst bilgi
alanları aktif hale gelecektir.
4. Örnek olarak Orta Üstbilgi alanına tıklayın.
5. Sekmeler altında Üstbilgi ve Altbilgi Araçları
altında Tasarım sekmesi aktif hale gelecektir.
6. Açılan Tasarım sekmesi altında Resim simgesine
tıklayın.
7. Açılan Resim Ekle penceresi üzerinden arka plan
olarak kullanılacak resim dosyasını seçiniz.
Ekranda &[Resim] ifadesi görüntülenecektir.
8. Çalışma sayfasına eklenecek resim büyüklüğünü
değiştirilebilir. Bunun için üstbilgi ya da altbilgi
kutucuğu seçildikten sonra Üstbilgi ve Altbilgi
Araçları > Tasarım > Üstbilgi ve Altbilgi Ögeleri
> Resmi Biçimlendir komut simgesine tıklayınız.

43. Soru

Çalışma kitabı ya da istediğiniz bir çalışma sayfası
yazdırılabilir mi?

Cevap

Çalışma kitabını veya istediğiniz çalışma
sayfasını yazdırabilirsiniz. Birden fazla çalışma sayfasını
yazdırmak ya da çalışma sayfasında seçili alanı
yazdırabilirsiniz. Yazdırma işlemine başlamadan önce
dikkat edilmesi gereken çalışma kitabı özellikleri
bulunmaktadır. Öncelikle çalışma sayfanızın Sayfa Düzeni
özelliklerini kontrol edilmesi gerekmektedir.
Kenar Boşlukları, Sayfa Yönlendirme, Boyut, Yazdırma
Alanı, Arka Plan ve Başlıkları yazdıracaksanız ayarlamanız
gerekmektedir. Sayfayı sığdırmak için ölçeklendirebilirsiniz.
Kılavuz çizgileri ve başlıkları yazdırabilirsiniz. Sayfa
Yönlendirmesi, üstbilgi ve altbilgiler düzenlenebilir.

44. Soru

Çalışma Sayfası Çıktısı almadan önce nelere dikkat
edilmelidir?

Cevap

Çalışma Sayfası Çıktısı almadan önce dikkat
edilmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir:
1. Kenar boşluklarını kontrol ediniz. Normal, Geniş,
Dar veya Özel Kenar Boşluğu ayarlayabilirsiniz.
Burada çalışma sayfanızın üst, alt, sağ, sol,
üstbilgi ve altbilgi için gerekli boşlukları
ayarlayabilirsiniz.
2. Sayfa Yönlendirme seçeneğini kontrol ediniz.
Yatay ya da Dikey olarak çalışma sayfasını
ayarlayınız.
3. Boyut ayarlamasını yapınız. Çalışma sayfanızı
A4 ya da farklı bir sayfa boyutuna göre
ayarlamasını yapınız.
4. Yazdırma Alanını ayarlayınız. Sayfa üzerinde
yazdırmak istediğiniz alanı seçiniz. Sayfa Düzeni
sekmesi > Sayfa Yapısı > Yazdırma Alanı
komutunu kullanabilirsiniz.
5. Başlıkları yazdırmak istiyorsanız ayarlayınız.
6. Kılavuz çizgilerini görünür yapabilir ve sayfa
çıktısı aldığınızda yazdırılmasını sağlayabilirsiniz.
Bazı sayfalarda kılavuz çizgileri ekranda
görüntülendiği için sorunsuz bir veri takibi
yapılmaktadır. Fakat çıktı aldığınızda kılavuz
çizgileri seçilmemişse satır ve sütunların takibi ve
karşılaştırılması zor olabilir. Bu nedenle yazdırma
işlemi öncesi ön izleme yapılmalıdır. Gerekliyse
kılavuz çizgileri Sayfa Düzeni sekmesi > Sayfa
Seçenekleri > Kılavuz Çizgileri altında Yazdır
özelliğini aktif hâle getirmeniz gerekmektedir.
7. Verilerin ekranda görünür olmasını sağlayın.
Hücre içeriğinde (####) ifadesi yer alıyorsa hücre
içerisindeki veri ya da metin
görüntülenmemektedir. Bu nedenle sütun
genişliğini değiştirmeniz gerekmektedir. Önce
içeriği görünmeyen sütun seçilir. Sonra fare
imlecinin sağ tuşuna tıklayınız. Açılan menüden
Sütun Genişliği seçeneğine tıklayın. Açılan sütun
genişliği kutusundaki değeri arttırın. Diğer kısa
yol ise sütunlar arasındaki çizgiyi seçiniz.
Seçimde imleç görünümü değişecektir. Sonra
sütunu içeriğin düzgün görüntülenmesini
sağlayacak kadar genişletebilirsiniz.
8. Çalışma sayfasında yazdırma öncesi ayarlamaları
yaptıktan sonra ön izleme ile çalışma sayfasını
son kez kontrol edebilirsiniz.

45. Soru

Excel Seçenekleri penceresi üzerindeki alt menüler nelerdir?

Cevap

Genel, Formüller, Yazılım Denetleme, Kaydet, Dil, Geçmiş, Şeridi Özelleştir, Hızlı Erişim Araç Çubuğu, Eklentiler ve Güven Merkezi.

46. Soru

Excel Seçenekleri penceresini açmak için uygulanacak adımlar nelerdir?

Cevap

1. Dosya menüsü bağlantısına tıklayınız.

2. Açılan menüden Seçenekler bağlantısına tıklayınız.

3. Excel Seçenekleri penceresi ekrana gelecektir.

47. Soru

Genel alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Kullanıcı arabirim seçenekleri, yeni çalışma kitabı oluşturma seçenekleri, MS Office belgenizi özelleştirmek ve başlangıç seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

48. Soru

Formüller alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Formül hesaplama, performans ve hata işlemleri ile ilgili seçenekleri değiştirebilirsiniz.

49. Soru

Yazım Denetleme alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Excel’in metninizi düzeltme ve biçimlendirme şeklini değiştirebilirsiniz.

50. Soru

Kaydet alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Excel çalışma kitabının kaydetme özelliklerini değiştirebilirsiniz.

51. Soru

Dil alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Office dil tercihlerini ayarlayabilirsiniz. Başka dil seçenekleri ekleyebilirsiniz.

52. Soru

Gelişmiş alt menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Excel’le çalışmak için gelişmiş seçenekleri sunmaktadır. Düzenleme seçenekleri, Kes, Kopyala, Yapıştır seçenekleri, Görüntü Boyutu ve Kalitesi, Yazdır, Grafik Görüntü, Formüller, Web seçenekleri, Veri ve Lotus uyumluluğu olmak üzere birçok detay özelliği seçmeniz için sunulmaktadır.

53. Soru

Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda varsayılan olarak hangi komutlar yer almaktadır?

Cevap

Kaydet, Geri, İleri komutları yer almaktadır.

54. Soru

Hızlı Erişim Araç Çubuğuna eklenebilecek komutlar nelerdir?

Cevap

Yeni, Aç, Kaydet, E-posta ile Gönder, Hızlı Yazdır, Baskı Ön izleme, Yazım Denetimi, Geri Al, Yinele, Artan ve Azalan Sıralama, Şerit Altında Göster vb…

55. Soru

Hücre seçimi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Seçmek istediğiniz hücreye üzerine fare imlecini getirerek tıklayınız.

56. Soru

Tüm satır veya sütunun seçimi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Çalışma sayfasında satır veya sütun başlığına tıklatınız. Ayrıca, satır veya sütundaki hücreleri seçmek için ilk hücreyi seçebilir ve sonra CTRL+SHIFT+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basabilirsiniz. Satır veya sütunda veriler varsa, CTRL+SHIFT+OK tuşu son kullanılan hücrenin satırını veya sütununu seçilir. CTRL+SHIFT+OK tuşu bileşimine ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tamamı seçilir.

57. Soru

Hızlı çözümleme aracının kullanım amacı nedir?

Cevap

Çalışma sayfasında verilerinizi daha kolay analiz edebilmek ve anlamlandırabilmek için hızlı çözümleme aracını kullanabilirsiniz.

58. Soru

Hızlı Çözümleme yapabilmek için uygulanacak adımlar nelerdir?

Cevap

1. Öncelikle seçim yapacağınız hücrelerinizi seçiniz. Verilen seçimi gerçekleştikten
sonra seçim alanın sol alt köşesinde Hızlı Çözümleme düğmesi görüntülenecektir.

2. Görüntülenen Hızlı Çözümleme Düğmesine tıklayın ya da Ctrl+Q kısa yol tuşlarına basın.

3. Ekrana Hızlı Biçimlendirme seçenekleri penceresi açılacaktır. Seçenekler üzerinde gezinerek ekranda biçimlendirme seçeneklerinin ön izlemesini görebilirsiniz.

59. Soru

Biçimlendirme araçlarının kullanım amaçları nelerdir?

Cevap

Çalışma sayfasına görsel çekicilik katmak ve veri okunabilirliğini arttırmak.

60. Soru

Hücrelere kenarlık eklemek için uygulanacak adımlar nelerdir?

Cevap

1. Toplam, Sonuç ya da özellikle içinde barındırdığı veri bakımından önemli hücreleri daha görünür yapmak için kenarlık ekleyebilirsiniz. Önce kenarlık eklemek istediğiniz hücreyi seçiniz.

2. Giriş sekmesi altında Yazı Tipi grubunda Kenarlıklar düğmesi yanındaki oku tıklayın.

3. Açılan seçeneklerden istenilen kenarlığı seçiniz.

61. Soru

Hücre stili değiştirmek için uygulanacak adımlar nelerdir?

Cevap

1. İşlem yapılacak hücreyi seçiniz.

2. Tasarım sekmesinden Stiller grubu altında yer alan Hücre Stilleri komutuna tıklayınız.

3. Hücrelerinizdeki verilerinizi sınıflandırmak için hazır sitiller arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

62. Soru

Çalışma kitabı temasını değiştirmek için uygulanacak adımlar nelerdir?

Cevap

1. İşlem yapılacak çalışma kitabındaki çalışma sayfasını açınız.
2. Sayfa Düzeni sekmesi altında yer alan Temalar grubundan Temalar komutunu seçiniz.
3. Açılan menüden istenilen tema seçimi yapılabilir.

63. Soru

Üstbilgi ya da altbilgi eklemeye neden ihtiyaç duyulabilir?

Cevap

Çalışma sayfasında verilerin görünüşünü değiştirmek ve çıktı alındığında karışıklığı engellemek için üstbilgi ya da altbilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz.

64. Soru

Çalışma sayfası çıktısı almadan dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

1. Kenar boşluklarını kontrol ediniz. Normal, Geniş, Dar veya Özel Kenar Boşluğu
ayarlayabilirsiniz. Burada çalışma sayfanızın üst, alt, sağ, sol, üstbilgi ve altbilgi için gerekli boşlukları ayarlayabilirsiniz.
2. Sayfa Yönlendirme seçeneğini kontrol ediniz. Yatay ya da Dikey olarak çalışma sayfasını ayarlayınız.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!