İş Ortamında Protokol Ve Davranış Kuralları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
7
A+
A-

Sözsüz İletişimde Davranış Ve Protokol

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İş Ortamında Protokol Ve Davranış Kuralları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sözsüz İletişimde Davranış Ve Protokol

1. Soru

Sözsüz iletişim nedir ve neleri kapsar?

Cevap

Sözsüz iletişim beden dili olarak da tanımlanan iletişim biçimidir. Yüz ifadeleri, jestler, mimikler, bakışlar, mekan kullanımı, kişisel görünüm, giyim kuşam gibi pek çok öge sözsüz iletişim içerisinde yer alır. Kısaca beden dili denildiğinde ise şöyle bir sıralama yapılabilir. – Jest ve mimikler – Hareketler – Fiziksel görünüm – Zaman ve mekan


2. Soru

Beden dili nedir?

Cevap

Beden dili bedenin çevresine yaydığı bir dizi iletinin oluşturduğu dildir. Beden dili insanların susarak konuştuklarıdır. İnsanlar sınırlı sayıda sözcüklerle sınırsız olan duygu ve düşüncelerini anlatmak da zorlanabilirler. İşte bu noktada beden dili araya girer ve insanların belki de farkında olmaksızın iç duygularını aktarmalarına yardımcı olur. Bunun yanı sıra beden dili sözcükleri, cümleleri yani konuşmayı destekleyen ve güçlü kılan bir iletişim sürecidir.


3. Soru

Beden dilini önemli yapan ögeler nelerdir?

Cevap

– Kişinin kendini tanıması ve iç dünyasından haberdar olmasına olanak sağlar. – Kişinin kendisini önemli hissetmesini sağlar. – Kişinin kendisini ifade etmesini sağlar. – İnsanların birbirlerini sevip, saygı duymalarına destek olur. – Kişinin karşısındaki


4. Soru

Beden dilinin ögeleri nelerdir?

Cevap

– Mimikler ve Jestler – Başın Kullanımı (Gözler, saçlar, dudaklar) – El hareketleri – Ayaklar – Duruş Biçimleri


5. Soru

Baş hareketlerinin ifade ettiği duygu ve davranışlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Başın hareketleri pek çok duygu ve davranışın göstergesidir: – Başın yere doğru bakışı negatif bir davranışı içermektedir. Yere doğru eğilmiş bir baş çaresizliği, depresyonu ve bitkinliği ifade edebilir. – Başın öne eğilerek yere bakılması davranışı genellikle suçlu psikolojisinde gözlemlenmektedir. Ancak yas durumunda başın öne eğilmesi de bir görgü kuralıdır. – Başın sağa ya da kalp hizasında sola yatışı çaresizliği, güçsüzlüğü, uykusuzluğu, yorgunluğu, kaybolan ilgiyi, umutsuz bir ruh halini simgeler. İnsanlar baskı altındayken, hastayken, yorgun ve uykusuzken bu davranışı sergilerler. – Başın öne eğilmesi saygının göstergesidir. Türk kültüründe ve Uzakdoğu kültüründe saygı göstergesi olarak kullanılır. – Başın yana doğru yatırılıp, karşımızdaki insana bakmamız ise sevgi ve şefkat duygularımızı ortaya çıkarabilir.


6. Soru

Dudaklarla ifade edilen iletiler nelerdir?

Cevap

– Gülen dudaklar barış iletisi verir. Özellikle günlük yaşam ve iş yaşamı içerisinde güler yüzlü olmak görgü kuralları açısından önemlidir. Güler yüzle bir konuğu karşılamak ya da bir yöneticinin yanına girmek hem o kişilere saygı gösterildiğinin hem de k


7. Soru

El hareketlerine bakarak kişilik hakkında ne tür ipuçları edinebiliriz?

Cevap

Eller aracılığı ile karşımızdaki kişinin duygularını anlamak olanaklıdır. Karşımızdaki kişinin ellerine bakarak onun kişiliği hakkında önceden bilgi edinilebilir. – Açık eller kişinin olduğu gibi göründüğünü gösterir. – Kapalı eller sinirli olma davranışının göstergesidir. – Yarı açık eller dengeyi ifade etmektedir. Kişilikte denge durumunu gösterir. – Cansız eller, dalgınlığın, iyi düşünememenin ve kararsızlığın göstergesidir. – Canlı eller akılcılığın, kararlılığın ve yaşama sevincinin göstergesidir.


8. Soru

Ayakların duruş biçimlerinin anlamları nelerdir?

Cevap

– Ayakları kavuşturmak bir kapalılık durumunu göstermektedir. Hüznü ve olumsuz bir ifadeyi de içeriğinde taşır. – Bacak bacak üstüne atmak rahatlacı bir harekettir. Özellikle diplomatik çevrelerde bu hareket, bir mesaj biçimini oluşturur. Özellikle devlet


9. Soru

İletişim genel olarak kaça ayrılır? 

Cevap

İletişim genel olarak sözlü, sözsüz ve yazılı olmak üzere ayrılır. Beden dili olarak da adlandırılan sözsüz iletişim yüz ifadeleri, jestler, mimikler, bakışlar, mekan kullanımı, kişisel görünüm, giyim kuşam gibi pek çok ögeyi içinde barındırır. İletişim türleri içinde sözsüz iletişim önemli bir yer tutmaktadır.


10. Soru

Toplumun kendi kültürünü ve değer yargılarını aktarmak için ortaya koyduğu kurallar nelerdir?

Cevap

Toplumun kendi kültürünü ve değer yargılarını aktarmak için ortaya koyduğu kurallar vardır. Bu kurallardan bir tanesi görgü kurallarıdır. Terbiye ve nezaket toplumsal bir görevdir. Görev olmanın ötesinde toplumla iç içe ve uyum içinde yaşayabilmenin önde gelen gereklerinden biridir. Toplum içindeki diğer insanları görmezden gelerek yaşamak olanaklı değildir. 
Toplumsal yaşamı düzenleyen görgü kurallarının yanısıra devlet yaşamı ve diplomaside uygulanması gereken kurallar da vardır. Bunlara protokol kuralları adı verilmektedir.


11. Soru

Dünyada uygulanan protokol kurallarının farklılık göstermesinin sebepleri nelerdir?

Cevap

Dünyada uygulanan protokol kurallarının büyük bir bölümü ortaktır. Bu kurallar sosyoekonomik durum,
eğitim ve kültür seviyesi,ahlaki ve dini inançlara göre bazı farklılıklar gösterebilir.


12. Soru

İletişim etkinliği içeriğindeki ‘kodlar’ nasıl tanımlanır?

Cevap

Her tür iletişim göstergeler ve kodlar içerir. Kodlar, içinde göstergelerin düzenlendiği ve göstergelerin birbirleri ile nasıl ilişkilendirebileceğini belirleyen sistemlerdir.


13. Soru

İletişim etkinliği içeriğindeki ‘gösterge’ nasıl tanımlanır?

Cevap

Göstergeler, kendilerinden başka bir şeye gönderme yapan eylemler ya da yapılardır, yani anlamlandırma
yapılarıdır.


14. Soru

Beden dilinin ögeleri nelerdir?

Cevap

Beden dilinin ögeleri şöyle sıralanabilir:
1. Mimikler ve Jestler
2. Başın Kullanımı (Gözler, saçlar, dudaklar)
3. El hareketleri
4. Ayaklar
5. Duruş Biçimleri


15. Soru

İletişimin % kaçı sözsüz iletişim ile gerçekleşmektedir?

Cevap

Yapılan araştırmalar iletişimin %65’inin sözsüz iletişim ile gerçekleştiğini göstermektedir.


16. Soru

Mimik ne demektir?

Cevap

Yüzümüzde bulunan 20 kas grubunun beyinden gelen iletilerle kasılıp gevşemesiyle ortaya çıkan duygu yansımasına mimik denmektedir.


17. Soru

Jestler ve mimikler arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

Jestler ve mimikler diğer kişilere görsel sinyaller gönderen hareketlerdir. Bir jestten söz edebilmek için yapılan hareketin bir başkası tarafından görülmesi ve yaşanan duygu ve düşünceyle ilgili bir bilginin karşıdaki kişiye aktarılması gerekir. Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri, baş,el kol, ayak, bacak ve bedenin kullanımı ise jestleri oluşturur.


18. Soru

Beden dili ne demektir?

Cevap

Beden dili bedenin çevresine yaydığı bir dizi iletinin oluşturduğu dildir. Beden dili insanların susarak konuştuklarıdır.


19. Soru

Beden dilinin ögelerinden biri olan başın, sağa ya da kalp hizasında sola yatışı neyi simgeler?

Cevap

Başın sağa ya da kalp hizasında sola yatışı çaresizliği, güçsüzlüğü, uykusuzluğu, yorgunluğu, kaybolan ilgiyi, umutsuz bir ruh halini simgeler. İnsanlar baskı altındayken, hastayken, yorgun ve uykusuzken bu davranışı sergilerler.


20. Soru

Sözsüz iletişim içinde saçların kullanılmasında hangi anlamlar ortaya çıkar?

Cevap

Başın sözsüz iletişim içinde kullanılmasında saçlar da önemli bir yer tutar. Saçlar özellikle kadınların etkin bir biçimde kullandıkları beden dili ögelerinden biridir. Bizde karşımızdaki kişiyi pek çok kez saçına göre değerlendirebiliriz. Genel görgü kuralları içerisinde ise saçların her zaman temiz ve düzenli olması tercih edilmektedir. Özellikle iş görüşmelerine ya da işe giderken saç bakımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Dağınık ve kirli saçlarla dışarıya çıktığımız zaman insanların bizi dikkate alması ve dinlemesi oldukça zor olacaktır. Çünkü biz diğer beden hareketlerinde olduğu gibi saçlarımız aracılığıyla da karşımızdaki insanlara kendimiz hakkında bilgi vermiş oluruz.


21. Soru

Sözsüz anlatımda gözlerle yapılan yan bakışlar ne ifade etmektedir?

Cevap

Yan bakışlar ise gizlilik göstergesidir. Gizli işler yapan kişilerin davranışları arasındadır. Özellikle kalabalık ortamlarda bu tür davranışlar sergileyen kişilere dikkat etmek gerekir.


22. Soru

Eller aracılığı ile karşımızdaki kişinin duygularını anlamak, onun kişiliği hakkında önceden bilgi edinmek mümkün müdür?

Cevap

Eller aracılığı ile karşımızdaki kişinin duygularını anlamak olanaklıdır. Karşımızdaki kişinin ellerine bakarak onun kişiliği hakkında önceden bilgi edinilebilir.
• Açık eller kişinin olduğu gibi göründüğünü gösterir.
• Kapalı eller sinirli olma davranışının göstergesidir.
• Yarı açık eller dengeyi ifade etmektedir. Kişilikte denge durumunu gösterir.
• Cansız eller, dalgınlığın, iyi düşünememenin ve kararsızlığın göstergesidir.
• Canlı eller akılcılığın, kararlılığın ve yaşama sevincinin göstergesidir.


23. Soru

Beden dilini önemli yapan ögeler nelerdir?

Cevap

Beden dilini bu kadar önemli yapan ögeler şöyle sıralanabilir.
1. Kişinin kendini tanıması ve iç dünyasından haberdar olmasına olanak sağlar.
2. Kişinin kendisini önemli hissetmesini sağlar.
3. Kişinin kendisini ifade etmesini sağlar.
4. İnsanların birbirlerini sevip, saygı duymalarına destek olur.
5. Kişinin karşısındaki insanı etkilemesini sağlar.
6. Kişinin karşısındaki insanı anlamasını ve ona ulaşmasını sağlar.
7. Kişinin konuşmasına bütünlük, iletişimine renk ve kalite katar.
8. İletişime duygusal faktörler katar.
9. Beden dilini doğru/yanlış kullanmak kişinin zekası ve kontrol mekanizması hakkında karşı tarafa bilgi verir.


24. Soru

Sözsüz iletişimde ayakların duruş biçiminin anlamları nelerdir?

Cevap

Ayakların duruş biçiminin de pek çok anlamı vardır. Buna göre;
• Ayakları kavuşturmak bir kapalılık durumunu göstermektedir. Hüznü ve olumsuz bir ifadeyi de içeriğinde taşır.
• Bacak bacak üstüne atmak rahatlatıcı bir harekettir. Özellikle diplomatik çevrelerde bu hareket, bir mesaj bir görgü kuralıdır. Diplomatik yaklaşım ve rahatlıktır. Kültürel değerlerde ise örneğin, Türk kültüründe büyüklerin
yanında bacak bacak üstüne atmak bir saygısızlık göstergesidir. Bunun yanısıra cinsiyet farklılıkları açısından bakıldığında ise bacak bacak üstüne atmak kadınlar için kendilerini koruma ve güvence altına almanın bir davranışı olarak ortaya çıkmaktadır.
• Bacakları paralel oturmak ise iletişim isteğinin göstergesidir. Böylesi bir hareket iletişimde rahatlığı ifade eder. Bu oturuş biçimi daha çok yakınlık duyulan ortamlarda yapılan bir davranıştır. Ayrıca iş görüşmelerinde bir saygı göstergesi olarak bu hareket gerçekleştirilir


25. Soru

Görgü ve protokol kuralları açısından karşıdaki insana saygıyı göstermek için özellikle iş yaşamında hangi ses tonunu kullanmakta fayda vardır?

Cevap

Görgü ve protokol kuralları açısından karşıdaki insana saygıyı göstermek için özellikle iş yaşamında yumuşak-inandırıcı ses tonu ile sıcak-sempatik ses tonunu kullanmakta fayda vardır. Böylece hem kişinin hem de kurumun itibarının sağlanmasında önemli bir adım atılmış olur.


26. Soru

Görgü ve prokol kuralları açısından bakıldığında giysiler önemli midir?

Cevap

Görgü ve prokol kuralları açısından bakıldığında ise giysilerin önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. Gidilen yere göre giyinmek görgü kuralları açısından önemlidir. Dolayısıyla giyim kuşam çağdaş yaşamın ana ögeleri göz önüne alınarak, nerede, nasıl giyinilmesi bilinirse hem sözsüz iletişim hem de görgü ve protokol kuralları açısından doğru bir seçim yapılmış olur.


27. Soru

Özellikle iş toplantılarında, resepsiyonlarda, davetlerde ve iş görüşmelerinde kadın ve erkeklerin hangi renk giysileri tercih etmeleri öngörülmektedir?

Cevap

Özellikle iş toplantılarında, resepsiyonlarda, davetlerde ve iş görüşmelerinde kadın ve erkeklerin siyah renkli giysileri tercih etmeleri öngörülmektedir. Bunun yanısıra makam araçlarının genellikle siyah renkte olması da ciddiyetin ve statünün bir göstergesidir.


28. Soru

Pek çok televizyon programcısının kahverengi kıyafetleri tercih etmesinin sebebi nedir?

Cevap

Çünkü kahverengi toprağın rengidir ve insanın içinde kaybolmasına neden olabilir. Kahverengi aynı zamanda teklifsiz, rahat bir renk olarak kabul edilmektedir. Karşınızdaki kişinin kendini resmiyetten uzak, daha rahat hissetmesini ve açılmasını sağlar.


29. Soru

İş yaşamında yapılan düzenleme ve kurallar hangi renk ile yazılmaktadır?

Cevap

İş yaşamında yapılan düzenleme ve kurallar mavi ile yazılmaktadır. Çünkü mavi renk okuyanı (kural onun istemediği gibiyse) sakinleştirir.


30. Soru

Sözsüz iletişimde Proksemik (proxemics) nedir?

Cevap

Sözsüz iletişimde mekan kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Mekan kullanımında insanların kişisel olarak koydukları sınırlar vardır. Buna proksemik (proxemics) adı verilmektedir.


31. Soru

Hall’a göre kişilerin mekan kullanımında diğer insanlarla aralarına koydukları bu mesafeyi kaç grupta toplamıştır?

Cevap

Kişilerin mekan kullanımında diğer insanlarla aralarına koydukları bu mesafeyi Hall dört ana grupta toplamıştır.
• Mahrem alan: Kişinin kendine en yakın olan birkaç kişi için ayırdığı fiziksel uzaklık bakımından
en yakın alandır. Bu alanda dostluk ve sevgiler paylaşılır.
• Kişisel alan: Kişilerin yakın arkadaşlarıyla, yakınlarıyla ilişkide bulunduğu alandır.
• Sosyal alan: Bu insanların sosyal ilişkilerde diğer kişilerle tuttuğu mesafedir.
• Genel alan: Örneğin, parkta insanlarla tutulan mesafedir.


32. Soru

Sözsüz iletişim içerisinde zaman ve hizmet kavramlarının önemi nedir?

Cevap

Sözsüz iletişim içerisinde statü göstergesi olarak adlandırılan zaman ve hizmet kavramlarının önemli bir yeri vardır. Yüksek statülü insanların zamana büyük gereksinimleri vardır. Bu kişiler yoğun bir çalışma temposunda oldukları için daima meşguldürler. Onların ziyaretçileri uzun süre beklemek durumunda kalabilirler. Yüksek statülü kişilerin tabii oldukları zaman, diğerlerininkinden oldukça farklıdır. Statüsü yüksek bir kişiye yapılacak hizmetin özel olması gerekir. Bu kişilerin iş yaşamındaki gereksinimlerini sekreterleri karşılar. Bu yüzden sekreterlerin zaman yönetimini çok iyi organize etmeleri gerekmektedir.


1. Soru

Sözsüz iletişim nedir ve neleri kapsar?

Cevap

Sözsüz iletişim beden dili olarak da tanımlanan iletişim biçimidir. Yüz ifadeleri, jestler, mimikler, bakışlar, mekan kullanımı, kişisel görünüm, giyim kuşam gibi pek çok öge sözsüz iletişim içerisinde yer alır. Kısaca beden dili denildiğinde ise şöyle bir sıralama yapılabilir. – Jest ve mimikler – Hareketler – Fiziksel görünüm – Zaman ve mekan

2. Soru

Beden dili nedir?

Cevap

Beden dili bedenin çevresine yaydığı bir dizi iletinin oluşturduğu dildir. Beden dili insanların susarak konuştuklarıdır. İnsanlar sınırlı sayıda sözcüklerle sınırsız olan duygu ve düşüncelerini anlatmak da zorlanabilirler. İşte bu noktada beden dili araya girer ve insanların belki de farkında olmaksızın iç duygularını aktarmalarına yardımcı olur. Bunun yanı sıra beden dili sözcükleri, cümleleri yani konuşmayı destekleyen ve güçlü kılan bir iletişim sürecidir.

3. Soru

Beden dilini önemli yapan ögeler nelerdir?

Cevap

– Kişinin kendini tanıması ve iç dünyasından haberdar olmasına olanak sağlar. – Kişinin kendisini önemli hissetmesini sağlar. – Kişinin kendisini ifade etmesini sağlar. – İnsanların birbirlerini sevip, saygı duymalarına destek olur. – Kişinin karşısındaki

4. Soru

Beden dilinin ögeleri nelerdir?

Cevap

– Mimikler ve Jestler – Başın Kullanımı (Gözler, saçlar, dudaklar) – El hareketleri – Ayaklar – Duruş Biçimleri

5. Soru

Baş hareketlerinin ifade ettiği duygu ve davranışlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Başın hareketleri pek çok duygu ve davranışın göstergesidir: – Başın yere doğru bakışı negatif bir davranışı içermektedir. Yere doğru eğilmiş bir baş çaresizliği, depresyonu ve bitkinliği ifade edebilir. – Başın öne eğilerek yere bakılması davranışı genellikle suçlu psikolojisinde gözlemlenmektedir. Ancak yas durumunda başın öne eğilmesi de bir görgü kuralıdır. – Başın sağa ya da kalp hizasında sola yatışı çaresizliği, güçsüzlüğü, uykusuzluğu, yorgunluğu, kaybolan ilgiyi, umutsuz bir ruh halini simgeler. İnsanlar baskı altındayken, hastayken, yorgun ve uykusuzken bu davranışı sergilerler. – Başın öne eğilmesi saygının göstergesidir. Türk kültüründe ve Uzakdoğu kültüründe saygı göstergesi olarak kullanılır. – Başın yana doğru yatırılıp, karşımızdaki insana bakmamız ise sevgi ve şefkat duygularımızı ortaya çıkarabilir.

6. Soru

Dudaklarla ifade edilen iletiler nelerdir?

Cevap

– Gülen dudaklar barış iletisi verir. Özellikle günlük yaşam ve iş yaşamı içerisinde güler yüzlü olmak görgü kuralları açısından önemlidir. Güler yüzle bir konuğu karşılamak ya da bir yöneticinin yanına girmek hem o kişilere saygı gösterildiğinin hem de k

7. Soru

El hareketlerine bakarak kişilik hakkında ne tür ipuçları edinebiliriz?

Cevap

Eller aracılığı ile karşımızdaki kişinin duygularını anlamak olanaklıdır. Karşımızdaki kişinin ellerine bakarak onun kişiliği hakkında önceden bilgi edinilebilir. – Açık eller kişinin olduğu gibi göründüğünü gösterir. – Kapalı eller sinirli olma davranışının göstergesidir. – Yarı açık eller dengeyi ifade etmektedir. Kişilikte denge durumunu gösterir. – Cansız eller, dalgınlığın, iyi düşünememenin ve kararsızlığın göstergesidir. – Canlı eller akılcılığın, kararlılığın ve yaşama sevincinin göstergesidir.

8. Soru

Ayakların duruş biçimlerinin anlamları nelerdir?

Cevap

– Ayakları kavuşturmak bir kapalılık durumunu göstermektedir. Hüznü ve olumsuz bir ifadeyi de içeriğinde taşır. – Bacak bacak üstüne atmak rahatlacı bir harekettir. Özellikle diplomatik çevrelerde bu hareket, bir mesaj biçimini oluşturur. Özellikle devlet

9. Soru

İletişim genel olarak kaça ayrılır? 

Cevap

İletişim genel olarak sözlü, sözsüz ve yazılı olmak üzere ayrılır. Beden dili olarak da adlandırılan sözsüz iletişim yüz ifadeleri, jestler, mimikler, bakışlar, mekan kullanımı, kişisel görünüm, giyim kuşam gibi pek çok ögeyi içinde barındırır. İletişim türleri içinde sözsüz iletişim önemli bir yer tutmaktadır.

10. Soru

Toplumun kendi kültürünü ve değer yargılarını aktarmak için ortaya koyduğu kurallar nelerdir?

Cevap

Toplumun kendi kültürünü ve değer yargılarını aktarmak için ortaya koyduğu kurallar vardır. Bu kurallardan bir tanesi görgü kurallarıdır. Terbiye ve nezaket toplumsal bir görevdir. Görev olmanın ötesinde toplumla iç içe ve uyum içinde yaşayabilmenin önde gelen gereklerinden biridir. Toplum içindeki diğer insanları görmezden gelerek yaşamak olanaklı değildir. 
Toplumsal yaşamı düzenleyen görgü kurallarının yanısıra devlet yaşamı ve diplomaside uygulanması gereken kurallar da vardır. Bunlara protokol kuralları adı verilmektedir.

11. Soru

Dünyada uygulanan protokol kurallarının farklılık göstermesinin sebepleri nelerdir?

Cevap

Dünyada uygulanan protokol kurallarının büyük bir bölümü ortaktır. Bu kurallar sosyoekonomik durum,
eğitim ve kültür seviyesi,ahlaki ve dini inançlara göre bazı farklılıklar gösterebilir.

12. Soru

İletişim etkinliği içeriğindeki ‘kodlar’ nasıl tanımlanır?

Cevap

Her tür iletişim göstergeler ve kodlar içerir. Kodlar, içinde göstergelerin düzenlendiği ve göstergelerin birbirleri ile nasıl ilişkilendirebileceğini belirleyen sistemlerdir.

13. Soru

İletişim etkinliği içeriğindeki ‘gösterge’ nasıl tanımlanır?

Cevap

Göstergeler, kendilerinden başka bir şeye gönderme yapan eylemler ya da yapılardır, yani anlamlandırma
yapılarıdır.

14. Soru

Beden dilinin ögeleri nelerdir?

Cevap

Beden dilinin ögeleri şöyle sıralanabilir:
1. Mimikler ve Jestler
2. Başın Kullanımı (Gözler, saçlar, dudaklar)
3. El hareketleri
4. Ayaklar
5. Duruş Biçimleri

15. Soru

İletişimin % kaçı sözsüz iletişim ile gerçekleşmektedir?

Cevap

Yapılan araştırmalar iletişimin %65’inin sözsüz iletişim ile gerçekleştiğini göstermektedir.

16. Soru

Mimik ne demektir?

Cevap

Yüzümüzde bulunan 20 kas grubunun beyinden gelen iletilerle kasılıp gevşemesiyle ortaya çıkan duygu yansımasına mimik denmektedir.

17. Soru

Jestler ve mimikler arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

Jestler ve mimikler diğer kişilere görsel sinyaller gönderen hareketlerdir. Bir jestten söz edebilmek için yapılan hareketin bir başkası tarafından görülmesi ve yaşanan duygu ve düşünceyle ilgili bir bilginin karşıdaki kişiye aktarılması gerekir. Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri, baş,el kol, ayak, bacak ve bedenin kullanımı ise jestleri oluşturur.

18. Soru

Beden dili ne demektir?

Cevap

Beden dili bedenin çevresine yaydığı bir dizi iletinin oluşturduğu dildir. Beden dili insanların susarak konuştuklarıdır.

19. Soru

Beden dilinin ögelerinden biri olan başın, sağa ya da kalp hizasında sola yatışı neyi simgeler?

Cevap

Başın sağa ya da kalp hizasında sola yatışı çaresizliği, güçsüzlüğü, uykusuzluğu, yorgunluğu, kaybolan ilgiyi, umutsuz bir ruh halini simgeler. İnsanlar baskı altındayken, hastayken, yorgun ve uykusuzken bu davranışı sergilerler.

20. Soru

Sözsüz iletişim içinde saçların kullanılmasında hangi anlamlar ortaya çıkar?

Cevap

Başın sözsüz iletişim içinde kullanılmasında saçlar da önemli bir yer tutar. Saçlar özellikle kadınların etkin bir biçimde kullandıkları beden dili ögelerinden biridir. Bizde karşımızdaki kişiyi pek çok kez saçına göre değerlendirebiliriz. Genel görgü kuralları içerisinde ise saçların her zaman temiz ve düzenli olması tercih edilmektedir. Özellikle iş görüşmelerine ya da işe giderken saç bakımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Dağınık ve kirli saçlarla dışarıya çıktığımız zaman insanların bizi dikkate alması ve dinlemesi oldukça zor olacaktır. Çünkü biz diğer beden hareketlerinde olduğu gibi saçlarımız aracılığıyla da karşımızdaki insanlara kendimiz hakkında bilgi vermiş oluruz.

21. Soru

Sözsüz anlatımda gözlerle yapılan yan bakışlar ne ifade etmektedir?

Cevap

Yan bakışlar ise gizlilik göstergesidir. Gizli işler yapan kişilerin davranışları arasındadır. Özellikle kalabalık ortamlarda bu tür davranışlar sergileyen kişilere dikkat etmek gerekir.

22. Soru

Eller aracılığı ile karşımızdaki kişinin duygularını anlamak, onun kişiliği hakkında önceden bilgi edinmek mümkün müdür?

Cevap

Eller aracılığı ile karşımızdaki kişinin duygularını anlamak olanaklıdır. Karşımızdaki kişinin ellerine bakarak onun kişiliği hakkında önceden bilgi edinilebilir.
• Açık eller kişinin olduğu gibi göründüğünü gösterir.
• Kapalı eller sinirli olma davranışının göstergesidir.
• Yarı açık eller dengeyi ifade etmektedir. Kişilikte denge durumunu gösterir.
• Cansız eller, dalgınlığın, iyi düşünememenin ve kararsızlığın göstergesidir.
• Canlı eller akılcılığın, kararlılığın ve yaşama sevincinin göstergesidir.

23. Soru

Beden dilini önemli yapan ögeler nelerdir?

Cevap

Beden dilini bu kadar önemli yapan ögeler şöyle sıralanabilir.
1. Kişinin kendini tanıması ve iç dünyasından haberdar olmasına olanak sağlar.
2. Kişinin kendisini önemli hissetmesini sağlar.
3. Kişinin kendisini ifade etmesini sağlar.
4. İnsanların birbirlerini sevip, saygı duymalarına destek olur.
5. Kişinin karşısındaki insanı etkilemesini sağlar.
6. Kişinin karşısındaki insanı anlamasını ve ona ulaşmasını sağlar.
7. Kişinin konuşmasına bütünlük, iletişimine renk ve kalite katar.
8. İletişime duygusal faktörler katar.
9. Beden dilini doğru/yanlış kullanmak kişinin zekası ve kontrol mekanizması hakkında karşı tarafa bilgi verir.

24. Soru

Sözsüz iletişimde ayakların duruş biçiminin anlamları nelerdir?

Cevap

Ayakların duruş biçiminin de pek çok anlamı vardır. Buna göre;
• Ayakları kavuşturmak bir kapalılık durumunu göstermektedir. Hüznü ve olumsuz bir ifadeyi de içeriğinde taşır.
• Bacak bacak üstüne atmak rahatlatıcı bir harekettir. Özellikle diplomatik çevrelerde bu hareket, bir mesaj bir görgü kuralıdır. Diplomatik yaklaşım ve rahatlıktır. Kültürel değerlerde ise örneğin, Türk kültüründe büyüklerin
yanında bacak bacak üstüne atmak bir saygısızlık göstergesidir. Bunun yanısıra cinsiyet farklılıkları açısından bakıldığında ise bacak bacak üstüne atmak kadınlar için kendilerini koruma ve güvence altına almanın bir davranışı olarak ortaya çıkmaktadır.
• Bacakları paralel oturmak ise iletişim isteğinin göstergesidir. Böylesi bir hareket iletişimde rahatlığı ifade eder. Bu oturuş biçimi daha çok yakınlık duyulan ortamlarda yapılan bir davranıştır. Ayrıca iş görüşmelerinde bir saygı göstergesi olarak bu hareket gerçekleştirilir

25. Soru

Görgü ve protokol kuralları açısından karşıdaki insana saygıyı göstermek için özellikle iş yaşamında hangi ses tonunu kullanmakta fayda vardır?

Cevap

Görgü ve protokol kuralları açısından karşıdaki insana saygıyı göstermek için özellikle iş yaşamında yumuşak-inandırıcı ses tonu ile sıcak-sempatik ses tonunu kullanmakta fayda vardır. Böylece hem kişinin hem de kurumun itibarının sağlanmasında önemli bir adım atılmış olur.

26. Soru

Görgü ve prokol kuralları açısından bakıldığında giysiler önemli midir?

Cevap

Görgü ve prokol kuralları açısından bakıldığında ise giysilerin önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. Gidilen yere göre giyinmek görgü kuralları açısından önemlidir. Dolayısıyla giyim kuşam çağdaş yaşamın ana ögeleri göz önüne alınarak, nerede, nasıl giyinilmesi bilinirse hem sözsüz iletişim hem de görgü ve protokol kuralları açısından doğru bir seçim yapılmış olur.

27. Soru

Özellikle iş toplantılarında, resepsiyonlarda, davetlerde ve iş görüşmelerinde kadın ve erkeklerin hangi renk giysileri tercih etmeleri öngörülmektedir?

Cevap

Özellikle iş toplantılarında, resepsiyonlarda, davetlerde ve iş görüşmelerinde kadın ve erkeklerin siyah renkli giysileri tercih etmeleri öngörülmektedir. Bunun yanısıra makam araçlarının genellikle siyah renkte olması da ciddiyetin ve statünün bir göstergesidir.

28. Soru

Pek çok televizyon programcısının kahverengi kıyafetleri tercih etmesinin sebebi nedir?

Cevap

Çünkü kahverengi toprağın rengidir ve insanın içinde kaybolmasına neden olabilir. Kahverengi aynı zamanda teklifsiz, rahat bir renk olarak kabul edilmektedir. Karşınızdaki kişinin kendini resmiyetten uzak, daha rahat hissetmesini ve açılmasını sağlar.

29. Soru

İş yaşamında yapılan düzenleme ve kurallar hangi renk ile yazılmaktadır?

Cevap

İş yaşamında yapılan düzenleme ve kurallar mavi ile yazılmaktadır. Çünkü mavi renk okuyanı (kural onun istemediği gibiyse) sakinleştirir.

30. Soru

Sözsüz iletişimde Proksemik (proxemics) nedir?

Cevap

Sözsüz iletişimde mekan kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Mekan kullanımında insanların kişisel olarak koydukları sınırlar vardır. Buna proksemik (proxemics) adı verilmektedir.

31. Soru

Hall’a göre kişilerin mekan kullanımında diğer insanlarla aralarına koydukları bu mesafeyi kaç grupta toplamıştır?

Cevap

Kişilerin mekan kullanımında diğer insanlarla aralarına koydukları bu mesafeyi Hall dört ana grupta toplamıştır.
• Mahrem alan: Kişinin kendine en yakın olan birkaç kişi için ayırdığı fiziksel uzaklık bakımından
en yakın alandır. Bu alanda dostluk ve sevgiler paylaşılır.
• Kişisel alan: Kişilerin yakın arkadaşlarıyla, yakınlarıyla ilişkide bulunduğu alandır.
• Sosyal alan: Bu insanların sosyal ilişkilerde diğer kişilerle tuttuğu mesafedir.
• Genel alan: Örneğin, parkta insanlarla tutulan mesafedir.

32. Soru

Sözsüz iletişim içerisinde zaman ve hizmet kavramlarının önemi nedir?

Cevap

Sözsüz iletişim içerisinde statü göstergesi olarak adlandırılan zaman ve hizmet kavramlarının önemli bir yeri vardır. Yüksek statülü insanların zamana büyük gereksinimleri vardır. Bu kişiler yoğun bir çalışma temposunda oldukları için daima meşguldürler. Onların ziyaretçileri uzun süre beklemek durumunda kalabilirler. Yüksek statülü kişilerin tabii oldukları zaman, diğerlerininkinden oldukça farklıdır. Statüsü yüksek bir kişiye yapılacak hizmetin özel olması gerekir. Bu kişilerin iş yaşamındaki gereksinimlerini sekreterleri karşılar. Bu yüzden sekreterlerin zaman yönetimini çok iyi organize etmeleri gerekmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.