Gastronomi Tarihi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Gastronomi Tarihi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Endüstri Devrimi Ve Mutfaklara Etkisi

1. Soru

Genel anlamda Endüstri Devrimi neyi ifade etmektedir? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Genel anlamda Endüstri Devrimi insan ve hayvan gücüne dayanan üretimden makine gücüne dayanan üretime geçişi ifade etmektedir.


2. Soru

Endüstri Devrimi’ni tetikleyen nedenler nelerdir?

Cevap

16. yüzyılda gerçekleştirilen kolonileşme faaliyetleri ve Aydınlanma Çağı ile nihayetinde gelen Fransız Devrimi, Endüstri Devrimi’nin gerçekleşmesinde çok önemli rol oynamıştır. Ayrıca hızlı nüfus artışı, tarımdaki gelişmelerin çalışan ihtiyacını azaltması, hammaddelere kolay ulaşım, yaşam düzeyinin yükselmesi, finansal kaynakların artması, sömürgecilik, küçük burjuvazinin gelişmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması, taşıma ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, protestan reformu da Endüstri Devrimi’ni tetiklemiştir. 


3. Soru

Gerçek anlamda bir Endüstri Devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir?

Cevap

Aslında gerçek anlamda bir Endüstri Devrimi sadece İngiltere’de gerçekleşmiştir. Fransa, Almanya ve Belçika gibi Batılı ülkelerde ise bilinenin aksine bir sanayileşme süreci yaşanmıştır ve bu süreç hiçbir zaman İngiltere’deki kadar hızlı ve etkili olmamıştır.


4. Soru

Endüstri Devrimi’nin İngiltere ile özdeşleştirilmesinin sebepleri nelerdir?

Cevap

Endüstri Devrimi’nin İngiltere ile özdeşleştirilmesinin çeşitli sebepleri bulunmaktadır. İngiltere’nin bütün ülkelere öncülük etmesi bu ülkede birçok özelliğin bir araya gelmiş olmasının bir sonucudur. Bu özellikler şu şekilde özetlenebilir (Küçükkalay, 1997):
• Donanma gücünün büyüklüğü nedeniyle Fransa, İspanya ve Hollanda’yı geride bırakarak sömürge imparatorluğu kurması
• Feodal toplumdan ticari topluma başarılı bir geçiş göstermesi
• Bir yüzyıl süren keşiflerin, esir ticareti, korsanlık, ticaret ve savaşların İngiltere’yi dünyanın en zengin ülkesi hâline getirmesi
• İcatları tespit eden ve koruyan millî bir patent sisteminin kurulmuş olması
• Finansal başarıya saygı göstermesi
• 18. yüzyılın ikinci yarısı boyunca kapitalizme sempatik yaklaşan İngiliz parlamentosundan geçen toprağın çitlenmesi (çit ile çevrilmesi) ile ilgili yasa tasarılarının çokluğu


5. Soru

Endüstri Devrimi’nin mutfaklara doğrudan nasıl etkileri olmuştur?

Cevap

Endüstri Devrimi, buharlı makinelerin icadıyla makineleşme sürecine girilen ve toprağa bağımlı yaşamdan uzaklaşılan bir dönem olarak ön plana çıkmaktadır. Yaşanan değişimler mutfaklar için de teknolojik yenilikleri ve bunun beraberinde getirdiği icat ve düzenlemeleri içermektedir. Bu bağlamda Endüstri Devrimi’nin doğrudan etkisi dört başlıkta değerlendirilebilir: Teknolojik gelişmeler, saklama ve ambalajlama koşullarındaki gelişmeler, standartlaşma ve endüstriyel yemek üretimi.


6. Soru

Isıtılan yemekleri soğutarak (90 dakikada +3C°) saklamak için geliştirilmiş cihazlara ne ad verilir?

Cevap

Blast Chiller ısıtılan yemekleri soğutarak (90 dakikada +3C°)  saklamak için geliştirilmiş cihazlara verilen isimdir. 


7. Soru

Isıtılan yemekleri dondurarak (90 dakikada -18C°) saklamak için geliştirilmiş cihazlara ne ad verilir?

Cevap

Blast Freezer, ısıtılan yemekleri dondurarak (90 dakikada -18C°) saklamak için geliştirilmiş cihazlara verilen isimdir. 


8. Soru

İlk konserve fabrikası hangi yılda hangi ülkede kurulmuştur?

Cevap

kalay ve öteki materyallerden yapılan konserve kutularının patenti ilk kez 1809’da İngiltere’de Thomas Hine ve Peter Durans tarafından alınarak kullanılmış; bu patent daha sonra 1. Bryan Donkin tarafından satın alınmış ve ilk konserve fabrikası 1811’de İngiltere’de kurulmuştur (Tez, 2012).


9. Soru

Gıda güvenliğinin sistematik olarak uygulanması hangi sistemin geliştirilmesiyle sağlanmıştır?

Cevap

Her ne kadar gıda güvenliğine ilişkin düzenlemeler çok uzun yıllardır gerçekleştiriliyor olsa da gıda güvenliğinin sistematik olarak uygulanması HACCP sisteminin geliştirilmesine kadar beklemek durumunda kalmıştır. HACCP bir sistemdir ve bilimsel çalışmalara dayanır. Bu sistemde, üretilen gıdayla ya da gıda ambalajıyla ilgili spesifik tehlikeler ve bu tehlikeleri önlemek için gerekli faaliyetler tanımlıdır. Amaç, gıda emniyetini sağlamaktır. 


10. Soru

Endüstri Devrimi sırasında gıda konusunda kurumsal anlamda yapılan standartlaşma çalışmalarının gıda endüstrisine sağladıkları nelerdir?

Cevap

Endüstri Devrimi sırasında gıda konusunda standartlaşma çalışmaları 1837 yılında patent komisyonu üyesi Henry Ellsworth ile başlamıştır. Kurumsal anlamda yapılan bu çalışmaların gıda endüstrisine şunları sağladığı söylenebilir:
• Farkındalık
• Yeni araştırma alanları
• Kontrol ve denetim mekanizmaları
• Risklerin bilinmesi ve tespiti
• Gıda konusunda uzmanlaşma gereği


11. Soru

Endüstriyel yemek üretiminin amaçları nelerdir?

Cevap

İlk başlarda endüstriyel yemek üretimi, üretimin yapıldığı yerde işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan birimler olarak görülse de zamanla işletmeler için farklı amaçları oluşmuştur. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
• İşçilerin daha az zamanda yemek ihtiyaçlarını karşılamaları
• Dışarıda yemek için ödenen ücretlere göre daha ekonomik olması
• Çalışanların motivasyonunu sağlaması
• Öğle yemeği vermeyen işletmelere göre daha cezbedici olması
• İşçilerin kontrol altında tutulması
• İşçilerin doğru beslenmesinin sağlanması


12. Soru

Endüstri Devrimi’nin mutfaklara  dolaylı etkileri hangi başlıklar altında sıralanabilir, yazınız.

Cevap

Endüstri Devrimi’nin dolaylı etkileri şu başlıklar altında sıralanabilir: İşçi sınıfının doğuşu, sınıfsal değişimler, ulaştırmadaki gelişmeler ve kadının çalışma hayatına girmesi.


13. Soru

Burjuvanın kelime anlamı nedir, açıklayınız.

Cevap

Burjuva kelime anlamı olarak şehirde yaşayıp özel imtiyazlara sahip olan kişiler için kullanılan Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu sınıf önceki dönemlerde de var olmakla birlikte önceden daha çok soylu tabir edilen kişilerden oluşmaktadır. Endüstri Devrimi’yle birlikte toprak ekonomisi etkisini yitirdiği için sermaye el değiştirmiş ve aileden soylu olamayanlar da burjuva sınıfına girmeye başlamıştır.


14. Soru

Houte cuisine” hangi anlama gelmektedir, açıklayınız. 

Cevap

Bir döneme imzasını atan Auguste Escoffier’in Ritz Carlton’da çalıştığı Savoy bu dönemin bir ürünü olarak değerlendirilebilir. İtinayla hazırlanan ve gece boyunca devam eden bu ziyafetlerde 13-16 sıradan oluşan yemekler yenmiş ve bu dönem mutfağına yüksek sosyete mutfağı olarak “houte cuisine” adı verilmiştir.


15. Soru

İlk buharlı gemi kim tarafından icat edilmiştir?

Cevap

İlk buharlı gemi ABD doğumlu Robert Fulton tarafından 1803 yılında icat edilmiştir.


16. Soru

İstanbul’u Paris’e bağlayan “Orient Expres (Şark Demiryolu)”in müşterilerini ağırlamak üzere hangi otel yaptırılmıştır?

Cevap

İstanbul’u Paris’e bağlayan “Orient Expres (Şark Demiryolu)”in açılışı, turist sayısının daha sonraki artışında etkili olmuştur. İstanbul’daki ilk otellerin yapımı bunu daha da teşvik etmiştir. Orient Expres müşterilerini ağırlamak üzere 1892’de Pera Palas Oteli’ni yaptırmıştır. 


17. Soru

Endüstri Devrimi’yle birlikte kadınların çalışma hayatına girmesi hangi yönlerden mutfaklardaki gelişmeleri etkilemiştir?

Cevap

Endüstri Devrimi’yle birlikte kadınların çalışma hayatına girmesi farklı yönlerden mutfaklardaki gelişmeleri etkilemiştir. Bu etkileşimin üç şekilde yaşandığı söylenebilir:
• Kadının çalışmasıyla hane mutfaklarının boş kalması
• Kadının mutfakta daha az zaman geçirmesi ve bu nedenle hazır ürünlere yönelme
• Hanede ekonomik refahın artması


18. Soru

Paris-İstanbul hattı ilk seferini hangi yılda gerçekleştirmiştir?

Cevap

Paris-İstanbul hattı, lüks tren hizmeti veren Vagon-Li Şirketi’nce işletilmiş ve ilk seferini 1883’te yapmıştır.


19. Soru

İlk buharlı gemi hangi yılda icat edilmiştir?

Cevap

İlk buharlı gemi ABD doğumlu Robert Fulton tarafından 1803 yılında icat edilmiştir.


20. Soru

Endüstri Devrimi sırasında gıda konusunda standartlaşma çalışmaları im tarafından başlatılmıştır?

Cevap

Endüstri Devrimi sırasında gıda konusunda standartlaşma çalışmaları 1837 yılında patent komisyonu üyesi Henry Ellsworth ile başlamıştır.


1. Soru

Genel anlamda Endüstri Devrimi neyi ifade etmektedir? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Genel anlamda Endüstri Devrimi insan ve hayvan gücüne dayanan üretimden makine gücüne dayanan üretime geçişi ifade etmektedir.

2. Soru

Endüstri Devrimi’ni tetikleyen nedenler nelerdir?

Cevap

16. yüzyılda gerçekleştirilen kolonileşme faaliyetleri ve Aydınlanma Çağı ile nihayetinde gelen Fransız Devrimi, Endüstri Devrimi’nin gerçekleşmesinde çok önemli rol oynamıştır. Ayrıca hızlı nüfus artışı, tarımdaki gelişmelerin çalışan ihtiyacını azaltması, hammaddelere kolay ulaşım, yaşam düzeyinin yükselmesi, finansal kaynakların artması, sömürgecilik, küçük burjuvazinin gelişmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması, taşıma ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, protestan reformu da Endüstri Devrimi’ni tetiklemiştir. 

3. Soru

Gerçek anlamda bir Endüstri Devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir?

Cevap

Aslında gerçek anlamda bir Endüstri Devrimi sadece İngiltere’de gerçekleşmiştir. Fransa, Almanya ve Belçika gibi Batılı ülkelerde ise bilinenin aksine bir sanayileşme süreci yaşanmıştır ve bu süreç hiçbir zaman İngiltere’deki kadar hızlı ve etkili olmamıştır.

4. Soru

Endüstri Devrimi’nin İngiltere ile özdeşleştirilmesinin sebepleri nelerdir?

Cevap

Endüstri Devrimi’nin İngiltere ile özdeşleştirilmesinin çeşitli sebepleri bulunmaktadır. İngiltere’nin bütün ülkelere öncülük etmesi bu ülkede birçok özelliğin bir araya gelmiş olmasının bir sonucudur. Bu özellikler şu şekilde özetlenebilir (Küçükkalay, 1997):
• Donanma gücünün büyüklüğü nedeniyle Fransa, İspanya ve Hollanda’yı geride bırakarak sömürge imparatorluğu kurması
• Feodal toplumdan ticari topluma başarılı bir geçiş göstermesi
• Bir yüzyıl süren keşiflerin, esir ticareti, korsanlık, ticaret ve savaşların İngiltere’yi dünyanın en zengin ülkesi hâline getirmesi
• İcatları tespit eden ve koruyan millî bir patent sisteminin kurulmuş olması
• Finansal başarıya saygı göstermesi
• 18. yüzyılın ikinci yarısı boyunca kapitalizme sempatik yaklaşan İngiliz parlamentosundan geçen toprağın çitlenmesi (çit ile çevrilmesi) ile ilgili yasa tasarılarının çokluğu

5. Soru

Endüstri Devrimi’nin mutfaklara doğrudan nasıl etkileri olmuştur?

Cevap

Endüstri Devrimi, buharlı makinelerin icadıyla makineleşme sürecine girilen ve toprağa bağımlı yaşamdan uzaklaşılan bir dönem olarak ön plana çıkmaktadır. Yaşanan değişimler mutfaklar için de teknolojik yenilikleri ve bunun beraberinde getirdiği icat ve düzenlemeleri içermektedir. Bu bağlamda Endüstri Devrimi’nin doğrudan etkisi dört başlıkta değerlendirilebilir: Teknolojik gelişmeler, saklama ve ambalajlama koşullarındaki gelişmeler, standartlaşma ve endüstriyel yemek üretimi.

6. Soru

Isıtılan yemekleri soğutarak (90 dakikada +3C°) saklamak için geliştirilmiş cihazlara ne ad verilir?

Cevap

Blast Chiller ısıtılan yemekleri soğutarak (90 dakikada +3C°)  saklamak için geliştirilmiş cihazlara verilen isimdir. 

7. Soru

Isıtılan yemekleri dondurarak (90 dakikada -18C°) saklamak için geliştirilmiş cihazlara ne ad verilir?

Cevap

Blast Freezer, ısıtılan yemekleri dondurarak (90 dakikada -18C°) saklamak için geliştirilmiş cihazlara verilen isimdir. 

8. Soru

İlk konserve fabrikası hangi yılda hangi ülkede kurulmuştur?

Cevap

kalay ve öteki materyallerden yapılan konserve kutularının patenti ilk kez 1809’da İngiltere’de Thomas Hine ve Peter Durans tarafından alınarak kullanılmış; bu patent daha sonra 1. Bryan Donkin tarafından satın alınmış ve ilk konserve fabrikası 1811’de İngiltere’de kurulmuştur (Tez, 2012).

9. Soru

Gıda güvenliğinin sistematik olarak uygulanması hangi sistemin geliştirilmesiyle sağlanmıştır?

Cevap

Her ne kadar gıda güvenliğine ilişkin düzenlemeler çok uzun yıllardır gerçekleştiriliyor olsa da gıda güvenliğinin sistematik olarak uygulanması HACCP sisteminin geliştirilmesine kadar beklemek durumunda kalmıştır. HACCP bir sistemdir ve bilimsel çalışmalara dayanır. Bu sistemde, üretilen gıdayla ya da gıda ambalajıyla ilgili spesifik tehlikeler ve bu tehlikeleri önlemek için gerekli faaliyetler tanımlıdır. Amaç, gıda emniyetini sağlamaktır. 

10. Soru

Endüstri Devrimi sırasında gıda konusunda kurumsal anlamda yapılan standartlaşma çalışmalarının gıda endüstrisine sağladıkları nelerdir?

Cevap

Endüstri Devrimi sırasında gıda konusunda standartlaşma çalışmaları 1837 yılında patent komisyonu üyesi Henry Ellsworth ile başlamıştır. Kurumsal anlamda yapılan bu çalışmaların gıda endüstrisine şunları sağladığı söylenebilir:
• Farkındalık
• Yeni araştırma alanları
• Kontrol ve denetim mekanizmaları
• Risklerin bilinmesi ve tespiti
• Gıda konusunda uzmanlaşma gereği

11. Soru

Endüstriyel yemek üretiminin amaçları nelerdir?

Cevap

İlk başlarda endüstriyel yemek üretimi, üretimin yapıldığı yerde işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan birimler olarak görülse de zamanla işletmeler için farklı amaçları oluşmuştur. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
• İşçilerin daha az zamanda yemek ihtiyaçlarını karşılamaları
• Dışarıda yemek için ödenen ücretlere göre daha ekonomik olması
• Çalışanların motivasyonunu sağlaması
• Öğle yemeği vermeyen işletmelere göre daha cezbedici olması
• İşçilerin kontrol altında tutulması
• İşçilerin doğru beslenmesinin sağlanması

12. Soru

Endüstri Devrimi’nin mutfaklara  dolaylı etkileri hangi başlıklar altında sıralanabilir, yazınız.

Cevap

Endüstri Devrimi’nin dolaylı etkileri şu başlıklar altında sıralanabilir: İşçi sınıfının doğuşu, sınıfsal değişimler, ulaştırmadaki gelişmeler ve kadının çalışma hayatına girmesi.

13. Soru

Burjuvanın kelime anlamı nedir, açıklayınız.

Cevap

Burjuva kelime anlamı olarak şehirde yaşayıp özel imtiyazlara sahip olan kişiler için kullanılan Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu sınıf önceki dönemlerde de var olmakla birlikte önceden daha çok soylu tabir edilen kişilerden oluşmaktadır. Endüstri Devrimi’yle birlikte toprak ekonomisi etkisini yitirdiği için sermaye el değiştirmiş ve aileden soylu olamayanlar da burjuva sınıfına girmeye başlamıştır.

14. Soru

Houte cuisine” hangi anlama gelmektedir, açıklayınız. 

Cevap

Bir döneme imzasını atan Auguste Escoffier’in Ritz Carlton’da çalıştığı Savoy bu dönemin bir ürünü olarak değerlendirilebilir. İtinayla hazırlanan ve gece boyunca devam eden bu ziyafetlerde 13-16 sıradan oluşan yemekler yenmiş ve bu dönem mutfağına yüksek sosyete mutfağı olarak “houte cuisine” adı verilmiştir.

15. Soru

İlk buharlı gemi kim tarafından icat edilmiştir?

Cevap

İlk buharlı gemi ABD doğumlu Robert Fulton tarafından 1803 yılında icat edilmiştir.

16. Soru

İstanbul’u Paris’e bağlayan “Orient Expres (Şark Demiryolu)”in müşterilerini ağırlamak üzere hangi otel yaptırılmıştır?

Cevap

İstanbul’u Paris’e bağlayan “Orient Expres (Şark Demiryolu)”in açılışı, turist sayısının daha sonraki artışında etkili olmuştur. İstanbul’daki ilk otellerin yapımı bunu daha da teşvik etmiştir. Orient Expres müşterilerini ağırlamak üzere 1892’de Pera Palas Oteli’ni yaptırmıştır. 

17. Soru

Endüstri Devrimi’yle birlikte kadınların çalışma hayatına girmesi hangi yönlerden mutfaklardaki gelişmeleri etkilemiştir?

Cevap

Endüstri Devrimi’yle birlikte kadınların çalışma hayatına girmesi farklı yönlerden mutfaklardaki gelişmeleri etkilemiştir. Bu etkileşimin üç şekilde yaşandığı söylenebilir:
• Kadının çalışmasıyla hane mutfaklarının boş kalması
• Kadının mutfakta daha az zaman geçirmesi ve bu nedenle hazır ürünlere yönelme
• Hanede ekonomik refahın artması

18. Soru

Paris-İstanbul hattı ilk seferini hangi yılda gerçekleştirmiştir?

Cevap

Paris-İstanbul hattı, lüks tren hizmeti veren Vagon-Li Şirketi’nce işletilmiş ve ilk seferini 1883’te yapmıştır.

19. Soru

İlk buharlı gemi hangi yılda icat edilmiştir?

Cevap

İlk buharlı gemi ABD doğumlu Robert Fulton tarafından 1803 yılında icat edilmiştir.

20. Soru

Endüstri Devrimi sırasında gıda konusunda standartlaşma çalışmaları im tarafından başlatılmıştır?

Cevap

Endüstri Devrimi sırasında gıda konusunda standartlaşma çalışmaları 1837 yılında patent komisyonu üyesi Henry Ellsworth ile başlamıştır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!