Fotogrametri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Fotogrametri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Fotogrametrik Ürünler

1. Soru

Fotogrametri hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Cevap

Fotogrametri, haritaların üretilmesinden, sayısal yükseklik modellerinin oluşturulmasına, ortofoto üretiminden arazi yüzey modellemelerine kadar çok geniş bir alanda kullanılmaktadır.


2. Soru

Fotogrametrik yöntemle veri üretimi hangi üstünlüklere sahiptir?

Cevap

Fotogrametrik yöntemle veri üretimi, yüksek ve homojen doğruluk, zaman kazancı, düşük maliyet, sürekli güncelleme kolaylığı, bilgi sistemlerine ve proje üretimine yönelik alt yapının sağlıklı oluşturulması gibi üstünlüklere sahiptir.


3. Soru

Fotogrametrik ürünler hangi şekilde ifade edilebilir?

Cevap

Günümüzde yaygın olarak üretilen fotogrametrik ürünler genel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
• Coğrafi veriler,
• Sayısal arazi modeli,
• Sayısal yükseklik modeli,
• Vektörel haritalar,
• Ortofoto,
• 3 boyutlu modeller.


4. Soru

Ortofoto nedir?

Cevap

Ortofoto, geometrik niteliği çizgi harita düzeyinde olan fotografik bir üründür.


5. Soru

Ortofoto üretiminin temeli neye dayanır?

Cevap

Klasik anlamda ortofoto üretiminin temeli fotoğrafın tümünün rödresmanı yerine küçük parçalar halinde rödrese edilmesi ve bu şekilde fotoğrafın tümünde yükseklik farklarından ileri gelen hatanın düzeltilmesine dayanır.


6. Soru

Ortofoto ürün türleri nelerdir?

Cevap

Ortofoto Ürün Türleri:

-Ortofotoğraf (orto-foto)

-Ortofoto Harita

-Ortofoto Mozaik

-Stereomate


7. Soru

Ortofotoğraf (orto-foto) nedir?

Cevap

Eğiklik ve diferansiyel alanlarda yükseklik etkileri giderilmiş ve ölçeklendirilmiş, bir haritanın geometrik niteliklerine sahip bir fotoğraftır.


8. Soru

Ortofoto Harita nedir?

Cevap

Çizgi haritalar gibi belirli bir pafta bölümleme sistemine göre üretilmiş, koordinat çizgileri, yer isimleri vb. kartoğrafik bilgiler eklenmiş ortofotodur.


9. Soru

Ortofoto Mozaik nedir?

Cevap

Birden fazla ortofotonun bir araya getirilmesi ile elde edilen tek bir birleşik görüntüdür.


10. Soru

Stereomate nedir?

Cevap

Stereo görüş veren, yükseklik bilgileri eklenmiş ortofotodur.


11. Soru

Sayısal ortofoto nedir?

Cevap

Sayısal ortofoto, sayısal fotoğraflardan sayısal yöntemle elde edilen bir ortofotodur.


12. Soru

Topografik bir yüzey, genellikle uygulamada sayısal bir model olarak hangi şekillerde gösterilir?

Cevap

Topografik bir yüzey, genellikle uygulamada sayısal bir model olarak üç şekilde gösterilir.
• Sayısal Yükseklik Modeli (SYM-DEM),
• Sayısal Arazi Modeli (SAM-DTM)
• Sayısal Yüzey Modeli (YM-DSM)


13. Soru

Sayısal yükseklik modeli nedir?

Cevap

Yeryüzü topoğrafyasını en sade ve çıplak şekilde X, Y ve Z yükseklik değeriyle üç boyutlu olarak ifade eden model olarak tanımlanabilir.


14. Soru

Sayısal Arazi Modeli oluşturulurken dikkat edilmesi gereken koşullar nelerdir?

Cevap

SAM oluşturulurken dikkat edilmesi gereken koşullar;
1. Mümkün olduğunca az sayıda dayanak noktasıyla SAM oluşturulmalıdır,
2. Arazi bilgileri verimli bir şekilde işlenmelidir,
3. SAM, arazinin topoğrafyasını yeterli incelikte bir yaklaşımla temsil etmelidir,
4. Enterpolasyonla yükseklikleri elde edilen noktalar için, hesaplama süresi çok fazla olmamalıdır.


15. Soru

Sayısal Yüzey Modeli (YM)’nin, Sayısal Yükseklik Modeli ve Sayısal Arazi Modeli’nden farkı nedir?

Cevap

Sayısal yüzey modeli (YM), SAM ve SYM’ye benzer. Farkı ise yükseklik bilgilerinin bina, ağaç, kule ve diğer objelerin yüzeyine ilişkin olmasıdır.


16. Soru

Topografik harita nedir?

Cevap

Yeryüzünün veya bir parçasının fiziksel görünüşünü belli bir ölçek içinde eşyükselti eğrileri yardımıyla yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen çizgisel haritalara topoğrafik haritalar denir.


17. Soru

Topoğrafik haritanın özellikleri nelerdir?

Cevap

Topoğrafik haritanın özellikleri;
• Topoğrafik haritaları diğerlerinden ayıran özellik yeryüzünün şeklini eşyükselti eğrileri ile göstermesidir.
• Arazi biçimleri haritada kolayca anlaşılabilecek sembollerle gösterilir.
• Haritanın üst kısmı kuzeyi gösterir.
• Harita ölçeği sayesinde harita üzerinde ölçüm ve hesaplamalar yapılabilir.
• Göller, nehirler, kasabalar ve benzerleri harita üzerinde isimleri ile gösterilir.


18. Soru

Topoğrafik haritaların üretilmesindeki temel düşünce nedir?

Cevap

Topoğrafik haritaların üretilmesindeki temel düşünce, çok amaçlı mühendislik projelerine altlık olmasıdır.


19. Soru

Kent haritaları nedir?

Cevap

Bir kentin tümünün ya da bir bölümünün, nüfus yoğunluğu, açık alanlar, okullar, anayollar, dolaşım yoğunluğu gibi koşul ve özelliklerini gösteren haritalardır.


20. Soru

Kent haritalarının hazırlanma amacı nedir?

Cevap

Kent haritalarının hazırlanma amacı kentsel alanlarda bilgi sistemlerinin hazırlanmasına altlık teşkil etmektir.


1. Soru

Fotogrametri hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Cevap

Fotogrametri, haritaların üretilmesinden, sayısal yükseklik modellerinin oluşturulmasına, ortofoto üretiminden arazi yüzey modellemelerine kadar çok geniş bir alanda kullanılmaktadır.

2. Soru

Fotogrametrik yöntemle veri üretimi hangi üstünlüklere sahiptir?

Cevap

Fotogrametrik yöntemle veri üretimi, yüksek ve homojen doğruluk, zaman kazancı, düşük maliyet, sürekli güncelleme kolaylığı, bilgi sistemlerine ve proje üretimine yönelik alt yapının sağlıklı oluşturulması gibi üstünlüklere sahiptir.

3. Soru

Fotogrametrik ürünler hangi şekilde ifade edilebilir?

Cevap

Günümüzde yaygın olarak üretilen fotogrametrik ürünler genel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
• Coğrafi veriler,
• Sayısal arazi modeli,
• Sayısal yükseklik modeli,
• Vektörel haritalar,
• Ortofoto,
• 3 boyutlu modeller.

4. Soru

Ortofoto nedir?

Cevap

Ortofoto, geometrik niteliği çizgi harita düzeyinde olan fotografik bir üründür.

5. Soru

Ortofoto üretiminin temeli neye dayanır?

Cevap

Klasik anlamda ortofoto üretiminin temeli fotoğrafın tümünün rödresmanı yerine küçük parçalar halinde rödrese edilmesi ve bu şekilde fotoğrafın tümünde yükseklik farklarından ileri gelen hatanın düzeltilmesine dayanır.

6. Soru

Ortofoto ürün türleri nelerdir?

Cevap

Ortofoto Ürün Türleri:

-Ortofotoğraf (orto-foto)

-Ortofoto Harita

-Ortofoto Mozaik

-Stereomate

7. Soru

Ortofotoğraf (orto-foto) nedir?

Cevap

Eğiklik ve diferansiyel alanlarda yükseklik etkileri giderilmiş ve ölçeklendirilmiş, bir haritanın geometrik niteliklerine sahip bir fotoğraftır.

8. Soru

Ortofoto Harita nedir?

Cevap

Çizgi haritalar gibi belirli bir pafta bölümleme sistemine göre üretilmiş, koordinat çizgileri, yer isimleri vb. kartoğrafik bilgiler eklenmiş ortofotodur.

9. Soru

Ortofoto Mozaik nedir?

Cevap

Birden fazla ortofotonun bir araya getirilmesi ile elde edilen tek bir birleşik görüntüdür.

10. Soru

Stereomate nedir?

Cevap

Stereo görüş veren, yükseklik bilgileri eklenmiş ortofotodur.

11. Soru

Sayısal ortofoto nedir?

Cevap

Sayısal ortofoto, sayısal fotoğraflardan sayısal yöntemle elde edilen bir ortofotodur.

12. Soru

Topografik bir yüzey, genellikle uygulamada sayısal bir model olarak hangi şekillerde gösterilir?

Cevap

Topografik bir yüzey, genellikle uygulamada sayısal bir model olarak üç şekilde gösterilir.
• Sayısal Yükseklik Modeli (SYM-DEM),
• Sayısal Arazi Modeli (SAM-DTM)
• Sayısal Yüzey Modeli (YM-DSM)

13. Soru

Sayısal yükseklik modeli nedir?

Cevap

Yeryüzü topoğrafyasını en sade ve çıplak şekilde X, Y ve Z yükseklik değeriyle üç boyutlu olarak ifade eden model olarak tanımlanabilir.

14. Soru

Sayısal Arazi Modeli oluşturulurken dikkat edilmesi gereken koşullar nelerdir?

Cevap

SAM oluşturulurken dikkat edilmesi gereken koşullar;
1. Mümkün olduğunca az sayıda dayanak noktasıyla SAM oluşturulmalıdır,
2. Arazi bilgileri verimli bir şekilde işlenmelidir,
3. SAM, arazinin topoğrafyasını yeterli incelikte bir yaklaşımla temsil etmelidir,
4. Enterpolasyonla yükseklikleri elde edilen noktalar için, hesaplama süresi çok fazla olmamalıdır.

15. Soru

Sayısal Yüzey Modeli (YM)’nin, Sayısal Yükseklik Modeli ve Sayısal Arazi Modeli’nden farkı nedir?

Cevap

Sayısal yüzey modeli (YM), SAM ve SYM’ye benzer. Farkı ise yükseklik bilgilerinin bina, ağaç, kule ve diğer objelerin yüzeyine ilişkin olmasıdır.

16. Soru

Topografik harita nedir?

Cevap

Yeryüzünün veya bir parçasının fiziksel görünüşünü belli bir ölçek içinde eşyükselti eğrileri yardımıyla yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen çizgisel haritalara topoğrafik haritalar denir.

17. Soru

Topoğrafik haritanın özellikleri nelerdir?

Cevap

Topoğrafik haritanın özellikleri;
• Topoğrafik haritaları diğerlerinden ayıran özellik yeryüzünün şeklini eşyükselti eğrileri ile göstermesidir.
• Arazi biçimleri haritada kolayca anlaşılabilecek sembollerle gösterilir.
• Haritanın üst kısmı kuzeyi gösterir.
• Harita ölçeği sayesinde harita üzerinde ölçüm ve hesaplamalar yapılabilir.
• Göller, nehirler, kasabalar ve benzerleri harita üzerinde isimleri ile gösterilir.

18. Soru

Topoğrafik haritaların üretilmesindeki temel düşünce nedir?

Cevap

Topoğrafik haritaların üretilmesindeki temel düşünce, çok amaçlı mühendislik projelerine altlık olmasıdır.

19. Soru

Kent haritaları nedir?

Cevap

Bir kentin tümünün ya da bir bölümünün, nüfus yoğunluğu, açık alanlar, okullar, anayollar, dolaşım yoğunluğu gibi koşul ve özelliklerini gösteren haritalardır.

20. Soru

Kent haritalarının hazırlanma amacı nedir?

Cevap

Kent haritalarının hazırlanma amacı kentsel alanlarda bilgi sistemlerinin hazırlanmasına altlık teşkil etmektir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!