Fotogrametri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Fotogrametri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Fotogrametrinin Geometrik Ve Matematik Temelleri

1. Soru

Çerçeve İşaretleri nedir?

Cevap

Fotogrametrik kameralarla çekilmşl fotoğrafların köşelerinde veya kenar ortalarında bulunan özel işaretlerdir. 


2. Soru

İzdüşüm Merkezi nedir?

Cevap

Kamera optik sisteminin merkezine izdüşüm merkezi denir


3. Soru

İzdüşüm Işını nedir?

Cevap

Nesne uzayındaki bir noktadan gelen ve izdüşüm merkezinden geçerek P’ fotoğraf noktasını oluşturan doğru parçasıdır


4. Soru

Asal Nokta nedir?

Cevap

İzdüşüm merkezinden fotoğraf düzlemine indirilen dikin ayağıdır. Bu nokta fotoğraf orta noktasının çok yakınındadır. Bu nokta aynı zamanda kamera ekseninin fotoğraf düzlemini ve nesne yüzeyini deldiği H ve H’ noktasıdır


5. Soru

Üç boyutlu uzaydaki noktaların bir düzleme geometrik bir yöntemle aktarılmasında hangi izdüşüm türleri söz konusudur?

Cevap

Paralel İzdüşüm

Dik (Ortagonal) İzdüşüm

Merkezsel İzdüşüm


6. Soru

Çifte Oran Özelliği nedir?

Cevap

Bir doğru üzerinde bulunan dört nokta için yazılacak bir çifte oran, merkezsel izdüşümde değişmez kalır. Buna çifte oran özelliği denir


7. Soru

Işın Destesi nedir?

Cevap

İzdüşüm merkezinden geçen tüm izdüşüm Işınları kümesine denir.


8. Soru

Asal Uzaklık nedir?

Cevap

Fotoğraf düzlemi ile izdüşüm merkezi arasındaki uzaklıktır. Bu uzaklık net görüntünün oluştuğu fotoğraf düzlemi ile mercek arasındaki uzaklıktır.


9. Soru

Ayakucu (Nadir) Noktası nedir?

Cevap

İzdüşüm merkezinden geçen çekül doğrusu fotoğraf ve araziyi ayakucu noktasında keser


10. Soru

Işın Demeti nedir?

Cevap

İzdüşüm merkezinden geçen ve bir düzlem içinde bulunan izdüşüm ışınları kümesi.


11. Soru

İç Yöneltme Elemanları nedir?

Cevap

Fotogrametrik kameraların asal uzaklığı ile asal noktasının konumuna iç yöneltme elemanları denir


12. Soru

Fotoğraf Koordinat Sistemi nedir?

Cevap

Fotoğraf koordinat sistemi eksenleri cisim koordinat sistemiyle aynı yönde olan ve sa¤ el koordinat sistemine uyan xyz koordinat sistemidir.


13. Soru

Uzay Koordinat Sistemi nedir?

Cevap

Fotogrametride nesne uzay›ndaki noktalar uzay koordinatlar› ile tan›mlan›r. Uzay koordinat sistemi, X ekseni pozitif yönü uçufl yönü do¤rultusunda (hava fotogrametrisi için), Z ekseni XY düzlemine dik ve sa¤ el koordinat sistemine uyan dik bir XYZ koordinat sistemidir. Bafllang›ç noktas›n›n seçimi serbesttir. Ancak Z (H) ekseni her durumda düfley do¤rultuda, XY düzlemi de her zaman yatay bir düzlemdir


14. Soru

Koordinat Dönüşümü nedir?

Cevap

İki ayrı koordinat sistemindeki nokta kümelerinin, bir sistemdeki koordinatlar›n›n di¤er sisteme dönüştürülmesi işlemine “Koordinat Dönüşümü (Transformasyon)” denilmektedir.


15. Soru

İki koordinat sistemi arasındaki dönüşüm parametrelerinin bulunması için neye ihtiyaç duyulur?

Cevap

İki koordinat sistemi arasındaki dönüşüm parametrelerinin bulunması için, her iki sistemde de koordinatları bilinen, iki ortak noktaya ihtiyaç duyulur.


16. Soru

Benzerlik dönüşümü nedir?

Cevap

Dönüşüm formüllerindeki ?A dönüşüm matrisi uzunluklar› ? katsayısı oranında değiştirir. Ancak bu durumda şeklin benzerliği değişmez, açılar aynı kalır. Bu nedenle bu dönüşüme benzerlik dönüşümü denir.


17. Soru

Affin dönüşümünün benzerlik dönüşümünden temel farkı nedir?

Cevap

Affin dönüşümünün benzerlik dönüşümünden temel farkı her iki eksen yönündeki ölçek faktörlerinin ve dönüklük açılarının farklı olmasıdır. Affin dönüşümünde iki koordinat sistemi arasındaki ilişki 2.13 eşitliği ile ifade edilir


18. Soru

Bir kare, Affin dönüşümü sonucu hangi şekle dönüşmektedir?

Cevap

Bir kare, Affin dönüşümü sonucu paralel kenara dönüşmektedir.


19. Soru

İzdüşüm Denkemleri nedir?

Cevap

Tam düşey hava fotoğrafı için elde edilen denklemlere izdüşüm denklemleri denir.


20. Soru

1960 yılında Londra’da yaptığı kabulle fotogrametrik çalışmalarda kullanılacak koordinat sistemleri hakkında bir standart oluşturmuş olan kurum hangisidir?

Cevap

Uluslararası Fotogrametri Birliği (International Society for Photogrammetry)


1. Soru

Çerçeve İşaretleri nedir?

Cevap

Fotogrametrik kameralarla çekilmşl fotoğrafların köşelerinde veya kenar ortalarında bulunan özel işaretlerdir. 

2. Soru

İzdüşüm Merkezi nedir?

Cevap

Kamera optik sisteminin merkezine izdüşüm merkezi denir

3. Soru

İzdüşüm Işını nedir?

Cevap

Nesne uzayındaki bir noktadan gelen ve izdüşüm merkezinden geçerek P’ fotoğraf noktasını oluşturan doğru parçasıdır

4. Soru

Asal Nokta nedir?

Cevap

İzdüşüm merkezinden fotoğraf düzlemine indirilen dikin ayağıdır. Bu nokta fotoğraf orta noktasının çok yakınındadır. Bu nokta aynı zamanda kamera ekseninin fotoğraf düzlemini ve nesne yüzeyini deldiği H ve H’ noktasıdır

5. Soru

Üç boyutlu uzaydaki noktaların bir düzleme geometrik bir yöntemle aktarılmasında hangi izdüşüm türleri söz konusudur?

Cevap

Paralel İzdüşüm

Dik (Ortagonal) İzdüşüm

Merkezsel İzdüşüm

6. Soru

Çifte Oran Özelliği nedir?

Cevap

Bir doğru üzerinde bulunan dört nokta için yazılacak bir çifte oran, merkezsel izdüşümde değişmez kalır. Buna çifte oran özelliği denir

7. Soru

Işın Destesi nedir?

Cevap

İzdüşüm merkezinden geçen tüm izdüşüm Işınları kümesine denir.

8. Soru

Asal Uzaklık nedir?

Cevap

Fotoğraf düzlemi ile izdüşüm merkezi arasındaki uzaklıktır. Bu uzaklık net görüntünün oluştuğu fotoğraf düzlemi ile mercek arasındaki uzaklıktır.

9. Soru

Ayakucu (Nadir) Noktası nedir?

Cevap

İzdüşüm merkezinden geçen çekül doğrusu fotoğraf ve araziyi ayakucu noktasında keser

10. Soru

Işın Demeti nedir?

Cevap

İzdüşüm merkezinden geçen ve bir düzlem içinde bulunan izdüşüm ışınları kümesi.

11. Soru

İç Yöneltme Elemanları nedir?

Cevap

Fotogrametrik kameraların asal uzaklığı ile asal noktasının konumuna iç yöneltme elemanları denir

12. Soru

Fotoğraf Koordinat Sistemi nedir?

Cevap

Fotoğraf koordinat sistemi eksenleri cisim koordinat sistemiyle aynı yönde olan ve sa¤ el koordinat sistemine uyan xyz koordinat sistemidir.

13. Soru

Uzay Koordinat Sistemi nedir?

Cevap

Fotogrametride nesne uzay›ndaki noktalar uzay koordinatlar› ile tan›mlan›r. Uzay koordinat sistemi, X ekseni pozitif yönü uçufl yönü do¤rultusunda (hava fotogrametrisi için), Z ekseni XY düzlemine dik ve sa¤ el koordinat sistemine uyan dik bir XYZ koordinat sistemidir. Bafllang›ç noktas›n›n seçimi serbesttir. Ancak Z (H) ekseni her durumda düfley do¤rultuda, XY düzlemi de her zaman yatay bir düzlemdir

14. Soru

Koordinat Dönüşümü nedir?

Cevap

İki ayrı koordinat sistemindeki nokta kümelerinin, bir sistemdeki koordinatlar›n›n di¤er sisteme dönüştürülmesi işlemine “Koordinat Dönüşümü (Transformasyon)” denilmektedir.

15. Soru

İki koordinat sistemi arasındaki dönüşüm parametrelerinin bulunması için neye ihtiyaç duyulur?

Cevap

İki koordinat sistemi arasındaki dönüşüm parametrelerinin bulunması için, her iki sistemde de koordinatları bilinen, iki ortak noktaya ihtiyaç duyulur.

16. Soru

Benzerlik dönüşümü nedir?

Cevap

Dönüşüm formüllerindeki ?A dönüşüm matrisi uzunluklar› ? katsayısı oranında değiştirir. Ancak bu durumda şeklin benzerliği değişmez, açılar aynı kalır. Bu nedenle bu dönüşüme benzerlik dönüşümü denir.

17. Soru

Affin dönüşümünün benzerlik dönüşümünden temel farkı nedir?

Cevap

Affin dönüşümünün benzerlik dönüşümünden temel farkı her iki eksen yönündeki ölçek faktörlerinin ve dönüklük açılarının farklı olmasıdır. Affin dönüşümünde iki koordinat sistemi arasındaki ilişki 2.13 eşitliği ile ifade edilir

18. Soru

Bir kare, Affin dönüşümü sonucu hangi şekle dönüşmektedir?

Cevap

Bir kare, Affin dönüşümü sonucu paralel kenara dönüşmektedir.

19. Soru

İzdüşüm Denkemleri nedir?

Cevap

Tam düşey hava fotoğrafı için elde edilen denklemlere izdüşüm denklemleri denir.

20. Soru

1960 yılında Londra’da yaptığı kabulle fotogrametrik çalışmalarda kullanılacak koordinat sistemleri hakkında bir standart oluşturmuş olan kurum hangisidir?

Cevap

Uluslararası Fotogrametri Birliği (International Society for Photogrammetry)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!