Fotoğrafın Kullanım Alanları Dersi 2. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Fotoğrafın Kullanım Alanları Dersi 2. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Reklam Fotoğrafçılığı

Reklam Fotoğrafçılığı

Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan fotoğraf, görsel kültürü oluşturan ve görsel mesajı doğrudan ileten araçlardan biridir. Görsel mesajlar, kelimelerle ifade edilen mesajlara göre daha anlaşılırdır. Fotoğraf; bir kanıttır, bir şeyin ya da bir olayın gerçekliğini kanıtlayan görsel bir veridir. Fotoğrafına baktığımız birçok şeyin gerçek olduğuna inanır ve varoluşunu tartışmayız. Modern toplumlarda teknolojinin bir ürünü olan fotoğraf makinesi, tüketim mallarını üretenler, halkla ilişkiler ile ilgili olanlar, fikir ve hizmet satanlar için vazgeçilmez bir araçtır. Fotoğrafın, reklam amaçlı basılı malzemelerde kullanımı ve sektör için öneminin gittikçe artması, çoğaltılabilir olması ve baskı teknolojisinin gelişmesiyle birlikte gerçekleşmiştir (Rosenblum, 1998: 15). Tüketimi keyifli ve faydalı bir etkinlik olarak gösteren fotoğraflar, böylelikle farklı mecralarda kullanılmış, kitlelerin ilgisini çekerek sözün yerini almışlardır. Reklam ajansları, müşteriler ve dergi editörlerinin, büyük bir hevesle reklam fotoğrafçılarıyla çalışmayı tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden biri de reklamda farklı görüş açılarının etkili bir satış aracı olduğunun farkına varmalarıdır (Johnston, 2005, s. 72)

Reklam Fotoğrafı ve Reklam Fotoğrafçısının Belirleyici Özellikleri

Fotoğrafın kullanım alanları ve biçimleri, bize sunuluş bağlamları ile onlardan nasıl etkilendiğimizi ve onları nasıl algıladığımızı doğrudan tanımlamaktadır. Günümüzde hemen herkesin zihninde imajlar, resmettikleri şeyin delili olarak dikkate alınırlar. Gerçekliğin nesnesinin ya da öznesinin kesinliğine inanmak için yalnızca fotoğrafına bakmak yeterlidir. Fotoğraf kendi içinde tartışma götürmez bir delildir; sorgulanamayacak olan bir temel veridir. Reklam fotoğrafı, ürünü ya da hizmeti tanıtmak ya da satışının reklamını yapmak için kullanılan profesyonel fotoğrafın bir çeşididir (Peres, 2007, s. 321). Reklamın en büyük amacı, sunulan herhangi bir ürüne sahip olmak için tüketicilerde istek uyandırmaktır. Reklam fotoğrafı da bu isteği artırtmak için kullanılır. Bu çarpıcı reklam fotoğrafları sayesinde hedef kitle, reklamda yer alan metni okumaya ikna olur. Fotoğraflar; dergilerde, gazetelerde, sanal ortamda, bil- bordlarda, posterlerde, kataloglarda ve televizyonda sıklıkla karşımıza çıkarlar. Bu nedenle fotoğraflar sayesinde sürekli mesajlara maruz kalırız. Gördüğümüz mükemmel fotoğraflarla iştahımız kabarır, başarılı bir reklam fotoğrafının ikna ediciliği sayesinde satın alma davranışına yöneliriz. Reklam fotoğrafı, haber fotoğraflarından tamamen farklı öğelere sahiptir. Örneğin haber fotoğrafında olay kendiliğinden gelişir, fotoğrafçı var olan olayı fotoğraf makinesi ile kaydeder. Reklam fotoğrafında ise, bir kurgu vardır. Fotoğraf, reklamın mesajı ve ürünün içeriğine göre fotoğrafçı tarafından kurgulanır. Reklam fotoğrafçısı, teknik bilgiye sahip olduğu kadar, yaratıcılığa da sahip olmalıdır. Ne tek başına bilgi ne de tek başına yaratıcılık yeterli değildir. Fotoğrafçı teknik ve estetik açıdan birçok farklı konuda fotoğraf çekme ve reklam ajansı tarafından ona verilen direktifler doğrultusunda bir ürünü fotoğraflarla nasıl anlatabileceğine karar verebilmelidir.

Reklam Fotoğrafının Üretim Sürecinde Beş Temel Unsur

Reklam fotoğrafında belirli aşamalar vardır ve reklam fotoğrafı çekmek ön hazırlık gerektirmektedir. Bu aşamaların her birinde fotoğrafçı aktif rol oynamaktadır. Bir reklam fotoğrafçısının reklam fotoğrafı üretim sürecine girmeden önce ihtiyacı olan bazı temel unsurlar beş başlıkta toplanabilir:.

 1. Düşüncenin görselleştirilmesi
 2. Planlama
 3. Gerekli iletişimi sağlamak
 4. Doğru DonanımPortfolyo/Portföy

Reklam Fotoğrafı Türleri

Reklam fotoğrafının altında yer alan fotoğraf türleri, fotoğrafçının neyin fotoğrafını çektiği ile ilişkilidir. Bu kategoriler farklı kaynaklarda değişiklik gösterse de genellikle şöyle sıralanabilir:

 1. Endüstriyel Fotoğraf
 2. Ürün Fotoğrafı
 3. Moda Fotoğrafı
 4. Portre Fotoğrafı
 5. Yiyecek İçecek Fotoğrafı

Endüstriyel Fotoğraf

Endüstriyel fotoğraf, endüstriyel bir kurumun isteği üzerine, ürünün üretim sürecini, iş organizasyonunu, ürünleri, işçileri, malzeme düzenlemelerini ve kurumun kültürünü belgelemeye dayalı bir fotoğraf pratiğidir.

Ürün Fotoğrafı

Ürün fotoğrafları, o ürün hakkında yazılı metinden daha çok bilgi sağlar, açıklayıcıdır ve aynı zamanda alıcı kitlede bir merak ve istek uyandırır. Ürün fotoğrafı çekmek, ürünlerin çeşitliliği nedeniyle diğerlerinden biraz daha karmaşıktır. Ürün fotoğrafı; titizce, dikkatle ve özenle yaklaşılması gereken profesyonel bir reklam fotoğrafı türüdür. Nitelikli her bir görüntü, satışları ve tüketici memnuniyetini artırmak için çok önemlidir. Bununla birlikte üstün nitelikli fotoğraflar, tüketicinin güvenini kazanarak ürünün satışını iyi yönde etkiler.

Moda Fotoğrafı

Fotoğrafın en heyecanlı ve dinamik alanlarından biri modadır. Moda fotoğrafı, kıyafet tanıtımı ve sunumu için yapılan çekimlerdir. Kıyafet tasarımları, aksesuarları ve defileleri de kapsamaktadır. Moda fotoğrafçıları, farklı tarzlarda kadın modası, erkek modası, çocuk modasının fotoğraflarını çekmektedirler. Bu fotoğraflar, reklam afişleri, kataloglar, moda dergileri ve gazete ekleri için hazırlanırlar. Fotoğraflar stüdyoda, dışarıda herhangi bir yerde, iç mekanda, denizde, iyi havada, kötü havada, yağmurda, karda yani her yerde ve her koşulda çekilebilir.

Portre Fotoğrafı

Portre fotoğrafları, insanların kişiliğini yansıtan ve fotoğrafçılığın başlangıcından beri çok sayıda üretilen bir türdür. Bir kişinin mimikleri, gözleri, bakışları, duruşu çok şey anlatabilir. Portre fotoğrafının çekileceği mekân, pozlama, ışık türü, ışığın şiddeti ve yönü, ortaya çıkan fotoğrafı etkiler. Portre fotoğrafları, gün ışığında yani doğal ışıkta ya da stüdyoda çekilebilir. Amacına göre mekân değişiklik gösterilebilir.

Yiyecek Fotoğrafı

Yiyecek fotoğrafı çekmek, ürün fotoğrafı çekmekten biraz daha zahmetli ve zordur. Bunun temel nedeni zaman geçtikçe stüdyoda ışıklar altında yiyeceklerin görüntüsünün, parlaklıklarının ve kokularının bozulmasıdır. Yiyecek fotoğrafçısının becerisi; yiyeceklerin kombinasyonuna, hazırlanışıma, ışıklandırılmasına ve rengi öne çıkaracak düzenlemeyi yapabilmesine bağlıdır. Yiyecekleri hazırlamak yiyecek fotoğrafı çekmenin en can alıcı noktasıdır. Yiyecekler mükemmel görünmeli, fotoğrafçı eğer kullanacaksa en iyi sebzeleri, meyveleri, etleri ya da fotoğrafını çekeceği yiyeceği kullanmalıdır.

Kullanılan Donanım

Bir reklam fotoğrafı çekmek için gerekli bazı araç ve gereçler vardır. Bu donanım listesini temel başlıklar halinde inceleyelim:

1- Fotoğraf makinesi ve objektifler:

Format            Normal     Geniş      Dar

35 mm             50 mm     24 mm    100 mm

Orta Format     90 mm     50 mm   180 mm

Büyük Format  180 mm   90 mm    360 mm

2- Işık: Stüdyoda fotoğraf çekerken iki temel ışık kaynağı vardır. Tungsten ışık kaynağı ve flaş Tungsten ışık kaynağı kendi içinde iki kategoriye ayrılır. Spot ışıklar ve projektörler. Flaşlar: Renk ısısı 5800K olan, gün ışığı film ve siyah beyaz film ile uyumlu ışık kaynaklarıdır. Tungsten ışık kaynaklarında olduğu gibi, spot ışık ve paraflaş olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu ışık kaynakları da sürekli yanarlar ancak tungsten ışık kaynakları gibi çevreye şiddetli ısı yaymazlar.

3- Yardımcı Donanımlar: Fotoğraf çekimi boyunca bize yardımcı bazı araçlar vardır. Bunlar: ışıkölçer, yansıtıcılar, şemsiyeler, yumuşatıcı, fon perdeleri, kapakçıklar, stil life masa, % 18 gri kart, üçayak, sehpa ve ray sistemleridir. Işıkölçer: Fotoğrafı çekilen konunun üzerine düşen ya da yansıyan ışığın diyafram ve örtücü cinsinden ölçümüdür.

Yansıtıcılar: Beyaz karton ya da ışığı dağıtabilecek pürüzlü yüzeylerden oluşan, nesne üzerine düşen ışığı yumuşatmak ve yaymak için kullanılan yardımcı gereçlerdir.

Şemsiyeler: Işık yumuşatılmak istendiğinde kullanılırlar. Şemsiyeler flaşlara takılırlar böylelikle flaş ışığı daha yumuşak hale gelebilir.

Yumuşatıcı Folye: Işığı yayan, dağıtan ve yumuşatan, ışık kaynağı ile nesne arasında yer alan geçirgen bir donanımdır.

Fon Perdeleri: Çeşitli renklerde fon kâğıtları ve perdeler, fotoğrafı çekilen ürünle uyumlu, temiz bir arka plan rengi sağlarlar.

Kapakçıklar: Çeşitli büyüklük ve biçimlerdeki kapakçıklar farklı etkiler yaratmak için stüdyo ışıklarına takılırlar.

Still Life Masa: Özellikle ürün fotoğrafı çekileceği zaman kullanılırlar. Still life masa sonsuz dip görünümü de verebileceğinden, fotoğraflarda etkili bir arka plan oluşturur.

%18 Gri Kart: Işıkölçer ile ölçümleri hatasız yapabilmek için gri referans kartı kullanılır.

Üçayak: Büyük format fotoğraf makinelerinin daima bir taşıyıcıya ihtiyaçları vardır. Körüklü makinalar olduğundan makinayı taşıyan üçayaklar makinanın olmazsa olmazlarıdır.

Sehpa: Flaşları taşıyan üçayağa benzeyen sistemlerdir. En az 2 m olmaları tavsiye edilir. Böylelikle büyük ürünlerin fotoğraflanmasında ve endüstriyel fotoğraf çekimlerinde tepe ışığı gibi kullanılabilecek yüksekliğe getirilerek istenilen sonuç alınabilir.

Ray Sistemleri: Ray sistemleri, flaşların geliştirilmiş aparatlarla tavandan bağlantılı olarak kullanılmasını sağlayan sistemlerdir. Ray sistemleri, stüdyoların ölçüsüne göre yapılabilir.

Reklam Fotoğrafı Çekim Süreci

Reklam fotoğrafları, ürünü ya da hizmeti, kitleler tarafından görünür kılmak ve onu bir arzu nesnesine dönüştürmek için çekilen fotoğraflardır. Bu fotoğraflar; bir reklam ajansı, tasarım firması ya da bir kurumun bünyesinde bulunan bir reklam departmanıyla birlikte üretilir. Reklam ajanslarının en temel işlevleri;

 • Ürün ya da hizmetle ilgili söylenmesi gerekenlerin belirlenmesi,
 • Reklamın etkilemek istediği hedef kitlenin tanımlanması,
 • Hedef kitle özelliklerinin ve reklam mesajının bir potada eritilmesi,
 • Reklamın tonunun belirlenmesi,
 • Doğru medya stratejisi ile hedef kitleye ulaştırılmasıdır (Ergüven, 2003: 20).

Bu nedenle bu uzun süreçte fotoğrafçı, bir reklam fotoğrafı çekerken dört adımdan geçmektedir:

 1. Doğru İletişim
 2. Planlama ve hazırlık
 3. Fotoğraf Çekimi
 4. Çekim Sonrası Uygulamalar

Çekim Sonrası Uygulamalar

Fotoğraf üretilirken geçireceğiniz süreç ne kadar önemliyse, fotoğraf çekim sonrası uygulamalar da o kadar önemlidir. Fotoğrafçı, çekim sonrasında masa başında da zaman harcamak zorundadır. Günümüz sayısal teknolojileri ve fotoğraf işleme programları göz önüne alındığında mükemmel sonuçlara ulaşmak için farklı uygulamalar kullanılmaktadır. Her ne kadar fotoğrafçı çekim esnasında teknik bilgi ve becerisi ile iyi fotoğraflar üretse de, reklam fotoğrafçılığında çirkini rötuşlamak gerekmektedir. Çekim sırasında yapacağınız makine ayarları, çekim sonrası uygulamalar için kolaylık sağlayacaktır.

Reklam Fotoğrafçılığı

Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan fotoğraf, görsel kültürü oluşturan ve görsel mesajı doğrudan ileten araçlardan biridir. Görsel mesajlar, kelimelerle ifade edilen mesajlara göre daha anlaşılırdır. Fotoğraf; bir kanıttır, bir şeyin ya da bir olayın gerçekliğini kanıtlayan görsel bir veridir. Fotoğrafına baktığımız birçok şeyin gerçek olduğuna inanır ve varoluşunu tartışmayız. Modern toplumlarda teknolojinin bir ürünü olan fotoğraf makinesi, tüketim mallarını üretenler, halkla ilişkiler ile ilgili olanlar, fikir ve hizmet satanlar için vazgeçilmez bir araçtır. Fotoğrafın, reklam amaçlı basılı malzemelerde kullanımı ve sektör için öneminin gittikçe artması, çoğaltılabilir olması ve baskı teknolojisinin gelişmesiyle birlikte gerçekleşmiştir (Rosenblum, 1998: 15). Tüketimi keyifli ve faydalı bir etkinlik olarak gösteren fotoğraflar, böylelikle farklı mecralarda kullanılmış, kitlelerin ilgisini çekerek sözün yerini almışlardır. Reklam ajansları, müşteriler ve dergi editörlerinin, büyük bir hevesle reklam fotoğrafçılarıyla çalışmayı tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden biri de reklamda farklı görüş açılarının etkili bir satış aracı olduğunun farkına varmalarıdır (Johnston, 2005, s. 72)

Reklam Fotoğrafı ve Reklam Fotoğrafçısının Belirleyici Özellikleri

Fotoğrafın kullanım alanları ve biçimleri, bize sunuluş bağlamları ile onlardan nasıl etkilendiğimizi ve onları nasıl algıladığımızı doğrudan tanımlamaktadır. Günümüzde hemen herkesin zihninde imajlar, resmettikleri şeyin delili olarak dikkate alınırlar. Gerçekliğin nesnesinin ya da öznesinin kesinliğine inanmak için yalnızca fotoğrafına bakmak yeterlidir. Fotoğraf kendi içinde tartışma götürmez bir delildir; sorgulanamayacak olan bir temel veridir. Reklam fotoğrafı, ürünü ya da hizmeti tanıtmak ya da satışının reklamını yapmak için kullanılan profesyonel fotoğrafın bir çeşididir (Peres, 2007, s. 321). Reklamın en büyük amacı, sunulan herhangi bir ürüne sahip olmak için tüketicilerde istek uyandırmaktır. Reklam fotoğrafı da bu isteği artırtmak için kullanılır. Bu çarpıcı reklam fotoğrafları sayesinde hedef kitle, reklamda yer alan metni okumaya ikna olur. Fotoğraflar; dergilerde, gazetelerde, sanal ortamda, bil- bordlarda, posterlerde, kataloglarda ve televizyonda sıklıkla karşımıza çıkarlar. Bu nedenle fotoğraflar sayesinde sürekli mesajlara maruz kalırız. Gördüğümüz mükemmel fotoğraflarla iştahımız kabarır, başarılı bir reklam fotoğrafının ikna ediciliği sayesinde satın alma davranışına yöneliriz. Reklam fotoğrafı, haber fotoğraflarından tamamen farklı öğelere sahiptir. Örneğin haber fotoğrafında olay kendiliğinden gelişir, fotoğrafçı var olan olayı fotoğraf makinesi ile kaydeder. Reklam fotoğrafında ise, bir kurgu vardır. Fotoğraf, reklamın mesajı ve ürünün içeriğine göre fotoğrafçı tarafından kurgulanır. Reklam fotoğrafçısı, teknik bilgiye sahip olduğu kadar, yaratıcılığa da sahip olmalıdır. Ne tek başına bilgi ne de tek başına yaratıcılık yeterli değildir. Fotoğrafçı teknik ve estetik açıdan birçok farklı konuda fotoğraf çekme ve reklam ajansı tarafından ona verilen direktifler doğrultusunda bir ürünü fotoğraflarla nasıl anlatabileceğine karar verebilmelidir.

Reklam Fotoğrafının Üretim Sürecinde Beş Temel Unsur

Reklam fotoğrafında belirli aşamalar vardır ve reklam fotoğrafı çekmek ön hazırlık gerektirmektedir. Bu aşamaların her birinde fotoğrafçı aktif rol oynamaktadır. Bir reklam fotoğrafçısının reklam fotoğrafı üretim sürecine girmeden önce ihtiyacı olan bazı temel unsurlar beş başlıkta toplanabilir:.

 1. Düşüncenin görselleştirilmesi
 2. Planlama
 3. Gerekli iletişimi sağlamak
 4. Doğru DonanımPortfolyo/Portföy

Reklam Fotoğrafı Türleri

Reklam fotoğrafının altında yer alan fotoğraf türleri, fotoğrafçının neyin fotoğrafını çektiği ile ilişkilidir. Bu kategoriler farklı kaynaklarda değişiklik gösterse de genellikle şöyle sıralanabilir:

 1. Endüstriyel Fotoğraf
 2. Ürün Fotoğrafı
 3. Moda Fotoğrafı
 4. Portre Fotoğrafı
 5. Yiyecek İçecek Fotoğrafı

Endüstriyel Fotoğraf

Endüstriyel fotoğraf, endüstriyel bir kurumun isteği üzerine, ürünün üretim sürecini, iş organizasyonunu, ürünleri, işçileri, malzeme düzenlemelerini ve kurumun kültürünü belgelemeye dayalı bir fotoğraf pratiğidir.

Ürün Fotoğrafı

Ürün fotoğrafları, o ürün hakkında yazılı metinden daha çok bilgi sağlar, açıklayıcıdır ve aynı zamanda alıcı kitlede bir merak ve istek uyandırır. Ürün fotoğrafı çekmek, ürünlerin çeşitliliği nedeniyle diğerlerinden biraz daha karmaşıktır. Ürün fotoğrafı; titizce, dikkatle ve özenle yaklaşılması gereken profesyonel bir reklam fotoğrafı türüdür. Nitelikli her bir görüntü, satışları ve tüketici memnuniyetini artırmak için çok önemlidir. Bununla birlikte üstün nitelikli fotoğraflar, tüketicinin güvenini kazanarak ürünün satışını iyi yönde etkiler.

Moda Fotoğrafı

Fotoğrafın en heyecanlı ve dinamik alanlarından biri modadır. Moda fotoğrafı, kıyafet tanıtımı ve sunumu için yapılan çekimlerdir. Kıyafet tasarımları, aksesuarları ve defileleri de kapsamaktadır. Moda fotoğrafçıları, farklı tarzlarda kadın modası, erkek modası, çocuk modasının fotoğraflarını çekmektedirler. Bu fotoğraflar, reklam afişleri, kataloglar, moda dergileri ve gazete ekleri için hazırlanırlar. Fotoğraflar stüdyoda, dışarıda herhangi bir yerde, iç mekanda, denizde, iyi havada, kötü havada, yağmurda, karda yani her yerde ve her koşulda çekilebilir.

Portre Fotoğrafı

Portre fotoğrafları, insanların kişiliğini yansıtan ve fotoğrafçılığın başlangıcından beri çok sayıda üretilen bir türdür. Bir kişinin mimikleri, gözleri, bakışları, duruşu çok şey anlatabilir. Portre fotoğrafının çekileceği mekân, pozlama, ışık türü, ışığın şiddeti ve yönü, ortaya çıkan fotoğrafı etkiler. Portre fotoğrafları, gün ışığında yani doğal ışıkta ya da stüdyoda çekilebilir. Amacına göre mekân değişiklik gösterilebilir.

Yiyecek Fotoğrafı

Yiyecek fotoğrafı çekmek, ürün fotoğrafı çekmekten biraz daha zahmetli ve zordur. Bunun temel nedeni zaman geçtikçe stüdyoda ışıklar altında yiyeceklerin görüntüsünün, parlaklıklarının ve kokularının bozulmasıdır. Yiyecek fotoğrafçısının becerisi; yiyeceklerin kombinasyonuna, hazırlanışıma, ışıklandırılmasına ve rengi öne çıkaracak düzenlemeyi yapabilmesine bağlıdır. Yiyecekleri hazırlamak yiyecek fotoğrafı çekmenin en can alıcı noktasıdır. Yiyecekler mükemmel görünmeli, fotoğrafçı eğer kullanacaksa en iyi sebzeleri, meyveleri, etleri ya da fotoğrafını çekeceği yiyeceği kullanmalıdır.

Kullanılan Donanım

Bir reklam fotoğrafı çekmek için gerekli bazı araç ve gereçler vardır. Bu donanım listesini temel başlıklar halinde inceleyelim:

1- Fotoğraf makinesi ve objektifler:

Format            Normal     Geniş      Dar

35 mm             50 mm     24 mm    100 mm

Orta Format     90 mm     50 mm   180 mm

Büyük Format  180 mm   90 mm    360 mm

2- Işık: Stüdyoda fotoğraf çekerken iki temel ışık kaynağı vardır. Tungsten ışık kaynağı ve flaş Tungsten ışık kaynağı kendi içinde iki kategoriye ayrılır. Spot ışıklar ve projektörler. Flaşlar: Renk ısısı 5800K olan, gün ışığı film ve siyah beyaz film ile uyumlu ışık kaynaklarıdır. Tungsten ışık kaynaklarında olduğu gibi, spot ışık ve paraflaş olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu ışık kaynakları da sürekli yanarlar ancak tungsten ışık kaynakları gibi çevreye şiddetli ısı yaymazlar.

3- Yardımcı Donanımlar: Fotoğraf çekimi boyunca bize yardımcı bazı araçlar vardır. Bunlar: ışıkölçer, yansıtıcılar, şemsiyeler, yumuşatıcı, fon perdeleri, kapakçıklar, stil life masa, % 18 gri kart, üçayak, sehpa ve ray sistemleridir. Işıkölçer: Fotoğrafı çekilen konunun üzerine düşen ya da yansıyan ışığın diyafram ve örtücü cinsinden ölçümüdür.

Yansıtıcılar: Beyaz karton ya da ışığı dağıtabilecek pürüzlü yüzeylerden oluşan, nesne üzerine düşen ışığı yumuşatmak ve yaymak için kullanılan yardımcı gereçlerdir.

Şemsiyeler: Işık yumuşatılmak istendiğinde kullanılırlar. Şemsiyeler flaşlara takılırlar böylelikle flaş ışığı daha yumuşak hale gelebilir.

Yumuşatıcı Folye: Işığı yayan, dağıtan ve yumuşatan, ışık kaynağı ile nesne arasında yer alan geçirgen bir donanımdır.

Fon Perdeleri: Çeşitli renklerde fon kâğıtları ve perdeler, fotoğrafı çekilen ürünle uyumlu, temiz bir arka plan rengi sağlarlar.

Kapakçıklar: Çeşitli büyüklük ve biçimlerdeki kapakçıklar farklı etkiler yaratmak için stüdyo ışıklarına takılırlar.

Still Life Masa: Özellikle ürün fotoğrafı çekileceği zaman kullanılırlar. Still life masa sonsuz dip görünümü de verebileceğinden, fotoğraflarda etkili bir arka plan oluşturur.

%18 Gri Kart: Işıkölçer ile ölçümleri hatasız yapabilmek için gri referans kartı kullanılır.

Üçayak: Büyük format fotoğraf makinelerinin daima bir taşıyıcıya ihtiyaçları vardır. Körüklü makinalar olduğundan makinayı taşıyan üçayaklar makinanın olmazsa olmazlarıdır.

Sehpa: Flaşları taşıyan üçayağa benzeyen sistemlerdir. En az 2 m olmaları tavsiye edilir. Böylelikle büyük ürünlerin fotoğraflanmasında ve endüstriyel fotoğraf çekimlerinde tepe ışığı gibi kullanılabilecek yüksekliğe getirilerek istenilen sonuç alınabilir.

Ray Sistemleri: Ray sistemleri, flaşların geliştirilmiş aparatlarla tavandan bağlantılı olarak kullanılmasını sağlayan sistemlerdir. Ray sistemleri, stüdyoların ölçüsüne göre yapılabilir.

Reklam Fotoğrafı Çekim Süreci

Reklam fotoğrafları, ürünü ya da hizmeti, kitleler tarafından görünür kılmak ve onu bir arzu nesnesine dönüştürmek için çekilen fotoğraflardır. Bu fotoğraflar; bir reklam ajansı, tasarım firması ya da bir kurumun bünyesinde bulunan bir reklam departmanıyla birlikte üretilir. Reklam ajanslarının en temel işlevleri;

 • Ürün ya da hizmetle ilgili söylenmesi gerekenlerin belirlenmesi,
 • Reklamın etkilemek istediği hedef kitlenin tanımlanması,
 • Hedef kitle özelliklerinin ve reklam mesajının bir potada eritilmesi,
 • Reklamın tonunun belirlenmesi,
 • Doğru medya stratejisi ile hedef kitleye ulaştırılmasıdır (Ergüven, 2003: 20).

Bu nedenle bu uzun süreçte fotoğrafçı, bir reklam fotoğrafı çekerken dört adımdan geçmektedir:

 1. Doğru İletişim
 2. Planlama ve hazırlık
 3. Fotoğraf Çekimi
 4. Çekim Sonrası Uygulamalar

Çekim Sonrası Uygulamalar

Fotoğraf üretilirken geçireceğiniz süreç ne kadar önemliyse, fotoğraf çekim sonrası uygulamalar da o kadar önemlidir. Fotoğrafçı, çekim sonrasında masa başında da zaman harcamak zorundadır. Günümüz sayısal teknolojileri ve fotoğraf işleme programları göz önüne alındığında mükemmel sonuçlara ulaşmak için farklı uygulamalar kullanılmaktadır. Her ne kadar fotoğrafçı çekim esnasında teknik bilgi ve becerisi ile iyi fotoğraflar üretse de, reklam fotoğrafçılığında çirkini rötuşlamak gerekmektedir. Çekim sırasında yapacağınız makine ayarları, çekim sonrası uygulamalar için kolaylık sağlayacaktır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!