Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Reklam Ve Tanıtım Projesi Geliştirme

1. Soru

Reklamveren kimdir?

Cevap

Reklamveren; ürün ya da hizmet üreten, bu ürün ya da hizmetleri tüketicilere tanıtarak pazarlamak ve kâr elde etmek isteyen işletmelere verilen genel addır.


2. Soru

Reklamveren firmalar hangi amaçla reklam ve tanıtım projelerine ihtiyaç duyar?

Cevap

Reklamveren firmalar;
• Tüketicileri ürün veya hizmeti denemeye ikna etmek,
• Tüketicilerin ürün veya hizmeti daha yoğun kullanmasını sağlamak,
• Tüketicilerin reklamveren firmanın ürün veya hizmetini sürekli kullanmasını sağlamak,
• Tüketicilerin gözünde ürün veya hizmetin marka imajını yaratmak ya da güçlendirmek,
• Tüketicilerin ürün veya hizmeti kullanım alışkanlığını değiştirmek
gibi başlıca amaçlarla reklam ve tanıtım projelerine ihtiyaç duyarlar.


3. Soru

Reklam ajansının tanımı nedir?

Cevap

Reklam Ajansı, reklamveren için reklam kampanyasını gerçekleştiren firmadır ve reklamveren firmanın ihtiyacını anlayıp, söz konusu iletişim problemine uygun çözümler sunmaktan sorumludur


4. Soru

Bir reklam kampanyasının gerçekleştirilmesi aşamasında yer alan, temel süreçler nelerdir?

Cevap

Bir reklam kampanyasının gerçekleştirilmesi aşamasında yer alan temel süreçler şunlardır:

 • Brief
 • Durum Analizi
 • Hedef Kitle Analizi
 • Reklam/İletişim Hedefi
 • Yaratıcı Strateji
 • Reklam Kampanyasının Tonu
 • Reklamda Anlatım Biçimi
 • Medya Planlama

5. Soru

Brief nedir?

Cevap

Brief, reklamverenin reklam ajansından olan beklentisini ve iletişim sorununu aktardığı özet bir iş istek formu olarak tanımlanabilir.


6. Soru

Yaratıcı strateji nedir?

Cevap

Yapılan analizler sonucunda hedef kitleye ne mesaj verileceği ve bu mesajın hangi yöntemlerle yapılandırılacağının ortaya konmasına yaratıcı strateji adı verilir. Yaratıcı stratejiler için farklı sınıflandırmalar olsa da en temel hâliyle bir reklam tüketicilerin aklına veya duygularına seslenir.


7. Soru

Reklam kampanyasının tonu, ne demektir?

Cevap

Reklam kampanyasının tonu, aynı bir insanın ses tonu gibi iletişimin biçimiyle ilgili ipuçları verir. Bazı reklamlarda kullanılan otoriter ton, markanın uzmanlığıyla ve güvenilirliğiyle ilgili bir algı yaratmayı amaçlar. Benzer şekilde korkutucu tona sahip bir reklam, reklamverenin ürün/hizmeti kullanılmadığında başınıza gelebilecek kötü durumları vurgulamak için tercih edilir. Reklam kampanyasının tonu, vurgulanmak istenen duruma ve marka vaadine bağlı olarak hüzünlü, ciddi, komik veya ürpertici olabilir.


8. Soru

Tüketiciler, değerleri ve yaşam biçimlerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Tüketiciler, değerleri ve yaşam biçimlerine göre belli sınıflarda tanımlanır. Bunlar;

 • Yenilikçiler
 • Düşünenler
 • İnananlar
 • Başaranlar
 • Gayretliler,
 • Deneyimleyenler
 • Yapanlar
 • Hayatta kalmaya çabalayanlar

9. Soru

Televizyon reklamları hangi türlerde anlatım biçimlerine sahip olabilir?

Cevap

Televizyon reklamları aşağıdaki türlerde anlatım biçimlerine sahip olabilir.

 • Gösterme
 • Örnek Olay/Sorun Çözme
 • Öykü
 • Müzikal
 • Fantezi Karakterler
 • Tanıklık
 • Ünlü Kişi Kullanımı

10. Soru

Medya planlamanın sorumluluk alanı nedir?

Cevap

Medya planlama, reklam ajansı tarafından reklamverenin ürün/hizmetleri için oluşturulan kampanyanın hedef kitleye ulaşmasından sorumludur.


11. Soru

Geleneksel reklam mecraları nelerdir?

Cevap

Televizyon, sinema, dergi, gazete, radyo, açık hava ve İnternet geleneksel reklam mecralarıdır


12. Soru

Hedef kitleyi şaşırtan ve tüketicilerin hoşuna giden reklam yaklaşımlarına ne denmektedir?

Cevap

Geleneksel olmayan medya veya gerilla olarak adlandırılan reklam yaklaşımları hedef kitleyi şaşırtan ve tüketicilerin hoşuna giden reklam yaklaşımlarıdır.


13. Soru

Yenilikçi tüketicilerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Yenilikçiler; başarılı, sofistike ve yüksek öz güvene sahip bireylerdir. Değişime öncülük eden lider özelliklere sahiptirler. Yeni fikirlere ve teknolojilere açık görüşlülükle yaklaşırlar. Rafine zevkleri, satın aldıkları özellikli ürün/hizmetlerde kendini gösterir.


14. Soru

İnanan tüketicilerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

İnananlar; geleneklere, kurallara ve otoriteye bağlılıklarıyla bilinirler. Muhafazakâr oldukları, değişime ve teknolojiye yavaş adapte oldukları söylenebilir. Güçlü markaların,
uzun süredir aşina oldukları ürün/hizmetlerini tercih ederler.


15. Soru

Gayretli tüketicilerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Gayretliler; moda olan kavramları ve eğlenceyi severler. Bütçeleri, zorunlu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra epey dardır. Kullandıkları ürün/hizmetlerle stil sahibi gibi gözükmek isterler. Büyük çoğunluğu hayatın onlara adil davranmadığından şikâyetçidir.


16. Soru

Başaran tüketicilerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Başaranlar; hayatlarını hedef odaklı yaşarlar. Kariyerleri ve aileleri her şeyin üzerindedir. Yaşamda elde ettikleri başarıları sosyal çevrelerine ispat etmek için yüksek kalitede ve
statüde ürün/hizmetleri kullanırlar.


17. Soru

Eğer ürün/hizmet, rakiplerinde bulunmayan bir özelliğe sahipse, reklamda ne tür strateji kullanılır?

Cevap

Eğer ürün/hizmet, rakiplerinde bulunmayan bir özelliğe sahipse “biricik satış vaadi” stratejisi kullanılır.


18. Soru

Eğer ürün/hizmetin iddiası net bir şekilde ölçülemiyorsa, reklamda ne tür strateji kullanılır?

Cevap

Eğer ürün/hizmetin iddiası net bir şekilde ölçülemiyorsa, “abartı” stratejisi kullanılır.


19. Soru

Televizyon reklamlarında uygulanan “örnek olay/sorun çözme” anlatım biçiminin amacı nedir?

Cevap

Örnek Olay/Sorun Çözme: Hedef kitlenin hayatından bazı kesitler alınarak, ürün/hizmetin karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm ürettiğinin gösterilmesidir.


20. Soru

Televizyon reklamlarında uygulanan “ünlü kişi kullanımı” anlatım biçiminin amacı nedir?

Cevap

Ünlü Kişi Kullanımı: Tüketiciler ünlü kişilerle kendilerini özdeşleştirmekten hoşlanırlar. Diğer yandan ünlü kişilere yönelik toplumda bulunan güvenden faydalanan bir anlatım biçimidir.


1. Soru

Reklamveren kimdir?

Cevap

Reklamveren; ürün ya da hizmet üreten, bu ürün ya da hizmetleri tüketicilere tanıtarak pazarlamak ve kâr elde etmek isteyen işletmelere verilen genel addır.

2. Soru

Reklamveren firmalar hangi amaçla reklam ve tanıtım projelerine ihtiyaç duyar?

Cevap

Reklamveren firmalar;
• Tüketicileri ürün veya hizmeti denemeye ikna etmek,
• Tüketicilerin ürün veya hizmeti daha yoğun kullanmasını sağlamak,
• Tüketicilerin reklamveren firmanın ürün veya hizmetini sürekli kullanmasını sağlamak,
• Tüketicilerin gözünde ürün veya hizmetin marka imajını yaratmak ya da güçlendirmek,
• Tüketicilerin ürün veya hizmeti kullanım alışkanlığını değiştirmek
gibi başlıca amaçlarla reklam ve tanıtım projelerine ihtiyaç duyarlar.

3. Soru

Reklam ajansının tanımı nedir?

Cevap

Reklam Ajansı, reklamveren için reklam kampanyasını gerçekleştiren firmadır ve reklamveren firmanın ihtiyacını anlayıp, söz konusu iletişim problemine uygun çözümler sunmaktan sorumludur

4. Soru

Bir reklam kampanyasının gerçekleştirilmesi aşamasında yer alan, temel süreçler nelerdir?

Cevap

Bir reklam kampanyasının gerçekleştirilmesi aşamasında yer alan temel süreçler şunlardır:

 • Brief
 • Durum Analizi
 • Hedef Kitle Analizi
 • Reklam/İletişim Hedefi
 • Yaratıcı Strateji
 • Reklam Kampanyasının Tonu
 • Reklamda Anlatım Biçimi
 • Medya Planlama
5. Soru

Brief nedir?

Cevap

Brief, reklamverenin reklam ajansından olan beklentisini ve iletişim sorununu aktardığı özet bir iş istek formu olarak tanımlanabilir.

6. Soru

Yaratıcı strateji nedir?

Cevap

Yapılan analizler sonucunda hedef kitleye ne mesaj verileceği ve bu mesajın hangi yöntemlerle yapılandırılacağının ortaya konmasına yaratıcı strateji adı verilir. Yaratıcı stratejiler için farklı sınıflandırmalar olsa da en temel hâliyle bir reklam tüketicilerin aklına veya duygularına seslenir.

7. Soru

Reklam kampanyasının tonu, ne demektir?

Cevap

Reklam kampanyasının tonu, aynı bir insanın ses tonu gibi iletişimin biçimiyle ilgili ipuçları verir. Bazı reklamlarda kullanılan otoriter ton, markanın uzmanlığıyla ve güvenilirliğiyle ilgili bir algı yaratmayı amaçlar. Benzer şekilde korkutucu tona sahip bir reklam, reklamverenin ürün/hizmeti kullanılmadığında başınıza gelebilecek kötü durumları vurgulamak için tercih edilir. Reklam kampanyasının tonu, vurgulanmak istenen duruma ve marka vaadine bağlı olarak hüzünlü, ciddi, komik veya ürpertici olabilir.

8. Soru

Tüketiciler, değerleri ve yaşam biçimlerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Tüketiciler, değerleri ve yaşam biçimlerine göre belli sınıflarda tanımlanır. Bunlar;

 • Yenilikçiler
 • Düşünenler
 • İnananlar
 • Başaranlar
 • Gayretliler,
 • Deneyimleyenler
 • Yapanlar
 • Hayatta kalmaya çabalayanlar
9. Soru

Televizyon reklamları hangi türlerde anlatım biçimlerine sahip olabilir?

Cevap

Televizyon reklamları aşağıdaki türlerde anlatım biçimlerine sahip olabilir.

 • Gösterme
 • Örnek Olay/Sorun Çözme
 • Öykü
 • Müzikal
 • Fantezi Karakterler
 • Tanıklık
 • Ünlü Kişi Kullanımı
10. Soru

Medya planlamanın sorumluluk alanı nedir?

Cevap

Medya planlama, reklam ajansı tarafından reklamverenin ürün/hizmetleri için oluşturulan kampanyanın hedef kitleye ulaşmasından sorumludur.

11. Soru

Geleneksel reklam mecraları nelerdir?

Cevap

Televizyon, sinema, dergi, gazete, radyo, açık hava ve İnternet geleneksel reklam mecralarıdır

12. Soru

Hedef kitleyi şaşırtan ve tüketicilerin hoşuna giden reklam yaklaşımlarına ne denmektedir?

Cevap

Geleneksel olmayan medya veya gerilla olarak adlandırılan reklam yaklaşımları hedef kitleyi şaşırtan ve tüketicilerin hoşuna giden reklam yaklaşımlarıdır.

13. Soru

Yenilikçi tüketicilerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Yenilikçiler; başarılı, sofistike ve yüksek öz güvene sahip bireylerdir. Değişime öncülük eden lider özelliklere sahiptirler. Yeni fikirlere ve teknolojilere açık görüşlülükle yaklaşırlar. Rafine zevkleri, satın aldıkları özellikli ürün/hizmetlerde kendini gösterir.

14. Soru

İnanan tüketicilerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

İnananlar; geleneklere, kurallara ve otoriteye bağlılıklarıyla bilinirler. Muhafazakâr oldukları, değişime ve teknolojiye yavaş adapte oldukları söylenebilir. Güçlü markaların,
uzun süredir aşina oldukları ürün/hizmetlerini tercih ederler.

15. Soru

Gayretli tüketicilerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Gayretliler; moda olan kavramları ve eğlenceyi severler. Bütçeleri, zorunlu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra epey dardır. Kullandıkları ürün/hizmetlerle stil sahibi gibi gözükmek isterler. Büyük çoğunluğu hayatın onlara adil davranmadığından şikâyetçidir.

16. Soru

Başaran tüketicilerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Başaranlar; hayatlarını hedef odaklı yaşarlar. Kariyerleri ve aileleri her şeyin üzerindedir. Yaşamda elde ettikleri başarıları sosyal çevrelerine ispat etmek için yüksek kalitede ve
statüde ürün/hizmetleri kullanırlar.

17. Soru

Eğer ürün/hizmet, rakiplerinde bulunmayan bir özelliğe sahipse, reklamda ne tür strateji kullanılır?

Cevap

Eğer ürün/hizmet, rakiplerinde bulunmayan bir özelliğe sahipse “biricik satış vaadi” stratejisi kullanılır.

18. Soru

Eğer ürün/hizmetin iddiası net bir şekilde ölçülemiyorsa, reklamda ne tür strateji kullanılır?

Cevap

Eğer ürün/hizmetin iddiası net bir şekilde ölçülemiyorsa, “abartı” stratejisi kullanılır.

19. Soru

Televizyon reklamlarında uygulanan “örnek olay/sorun çözme” anlatım biçiminin amacı nedir?

Cevap

Örnek Olay/Sorun Çözme: Hedef kitlenin hayatından bazı kesitler alınarak, ürün/hizmetin karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm ürettiğinin gösterilmesidir.

20. Soru

Televizyon reklamlarında uygulanan “ünlü kişi kullanımı” anlatım biçiminin amacı nedir?

Cevap

Ünlü Kişi Kullanımı: Tüketiciler ünlü kişilerle kendilerini özdeşleştirmekten hoşlanırlar. Diğer yandan ünlü kişilere yönelik toplumda bulunan güvenden faydalanan bir anlatım biçimidir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!