Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bir Televizyon Programı Tasarlamak

1. Soru

Televizyon programı projesi nedir?

Cevap

Televizyon programı projesi; program fikrinin, yayına hazır hâle getirilinceye dek geçireceği tüm aşamalar (içerikten biçime, yaratıcı ekipten teknik ekip ve teknik altyapıya) için gereken bütün kaynakların araştırılacağı, projenin sunulacağı kişi ya da kurumların programı bütün olarak görmesini sağlayan, maliyeti hakkında doğru bilgileri veren, gerektiğinde görsel materyallerle desteklenmiş çalışma, olarak tanımlanabilir.


2. Soru

Televizyon programı üretmek için neler gerekir?

Cevap

Televizyon programı üretmek için özgün bir fikir, bu özgün fikirden geliştirilecek iyi proje, iyi araştırma, iyi bir metin, iyi yapım ekibi, iyi teknik ekip ve teknik altyapı, program için çalışan ekibin kendi alanlarında deneyimi, bu deneyimli ekibin bir orkestra şefi gibi yönetimi gerekir.


3. Soru

Bir televizyon program projesi dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler nelerdir?

Cevap

Bir televizyon program projesi dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler üç temel başlıkta toplanabilir;

 1. Program önerisi ve varsa program metni (Drama türü yapımlarda en az bir bölüm senar- yo, genel hikâye, bölüm sinopsisleri, oyuncu listesi.
 2. Deneyime ilişkin bilgi ve belgeler (Bir şirket olarak başvuruyorsanız şirketin daha önceki iş deneyimi, yapımcı deneyimi, yönetmen özgeçmişi, senarist, metin yazarı öz geçmişi gibi yaratıcı süreçte katkı sağlayacak kişilerin iş deneyim bilgileri ve öz geçmişleri)
 3. Varsa telif vb. haklarla ilgili belgeler, mali desteklerle ilgili bilgi ve belgeler.

4. Soru

Program önerisi nedir?

Cevap

Program önerisi; programın adı, hedef kitlesi, konusu, bütçesi vb. bilgilerden oluşan geniş bir kimlik formu olarak da düşünülebilir.


5. Soru

Hedef kitle kavramı nedir?

Cevap

Hedef kitle kavramı; bir televizyon kuruluşunun ya da bir program veya reklam veren sponsorun, mesajlarının amacına ulaşması için en önemli gördüğü izleyici kümelerini ifade eder.


6. Soru

Televizyon programının türü, ne anlama gelmektedir?

Cevap

Tür, “sanat ve iletişimde özgül anlatım biçemleri” olarak tanımlanmaktadır. Bir kitle iletişim aracı olan televizyonda yayımlanan programların da bir türü
vardır ve program önerisinde programın türü belirtilmelidir. Örneğin, eğitim-kültür, belgesel, spor, eğlence, din vb.


7. Soru

Avrupa Yayın Birliği (EBU)’ ya göre, televizyon programları nasıl sınıflandırılmıştır?

Cevap

EBU’ya göre televizyon programları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

 • Haberler
 • Gerçeğe dayalı, bilgi verici programlar
 • Kurmaca programlar (tv dizileri, dramalar )
 • Eğlence programları
 • Spor programları
 • Eğitim programları
 • Kültür sanat programları
 • Müzik programları
 • Bilim programları
 • Dinî programlar
 • Diğerleri
 • Reklamlar
 • Tanıtıcı (promotional) programlar
 • Ticari alışveriş programları (shopping)

8. Soru

Program içeriği nedir?

Cevap

Program içeriği, program konusu hakkında detaylı bilgi veren bölümdür, konunun detaylı anlatımıdır ve araştırma evresinde elde edilen bilgilerle oluşturulur.


9. Soru

Format nedir?

Cevap

Format, programın yapısını ve biçimini, yapım yaklaşımını anlatan bir kavramdır. Program formatı, yapımın başarısı için program fikri kadar, belki daha
da önemlidir. Projenin de özgünlüğünü belirleyen ana iskelettir. 


10. Soru

Başarılı bir formatın özelliği nelerdir?

Cevap

Başarılı bir format, bir bakıma iyi kurgulanmış bir öykü niteliği taşır. Girişi, gelişmesi ve sonucu vardır. Her televizyon programının bir öyküsü vardır, bir müzik programı
bile kendi içinde bir öyküleme tekniği taşır. Yapımcı, televizyonun olanaklarıyla fikrini nasıl öyküleyeceğini bilmelidir. Programınızı nasıl öyküleyeceğiniz, formatınızı da belirleyecektir.


11. Soru

Yayın periyodu ne demektir?

Cevap

Yayın Periyotu, Programın hangi sıklıkta yayınlanacağını anlatır. Program önerisinde haftada 1, ayda 1, günde 1 gibi yazılabilir.


12. Soru

Bölüm sayısı ne demektir?

Cevap

Televizyon programı hâline getirmeyi düşündüğünüz program fikrini kaç bölümde anlatmayı düşündüğünüz bölüm sayısını belirler. Programınız bir bölüm olabileceği gibi
birden fazla da olabilir.


13. Soru

Program süresi ne demektir?

Cevap

Her programın önceden belirlenmiş bir süresi vardır. Bir televizyon kanalının yayın akışının oluşmasındaki en önemli faktör program süreleridir. Ayrıca program süresi, özellikle
bazı yapımlar için maliyeti de etkileyen önemli bir unsurdur. Programınızın süresinin program önerisinde mutlaka bulunması gerekir.


14. Soru

Bir programın bütçesini, ne tür harcamalar oluşturur?

Cevap

Fikrin programa dönüşmesinden, yayımlanmasına değin geçireceği bütün aşamalar bir harcama gerektirecektir. Programın yönetmeni, yapım asistanı, metin yazarının ücretleri, kamera ve kurgu giderleri, yiyecek, içecek gideri, yol ve konaklama giderleri, varsa ışık, dekor giderleri, öngörülemeyen giderler gibi bir programda yapılacak tüm harcamalar düşünülmeli, bütün gider kalemleri tespit edilip bir liste hazırlanmalı ve bunların toplamından oluşan bir bölümün toplam bütçesi de belirtilmelidir.


15. Soru

Bir programın toplam bütçesi nasıl hesaplanır?

Cevap

Program bütçeleri genellikle bölüm başı oluşturularak, planlanan bölümle çarpılır ve toplam bütçe bulunur. Program bütçesinin sonunda genel toplam da yazılır.


16. Soru

Drama türü yapımlarda, televizyon dizileri genellikle kaç dakika olarak tasarlanır?

Cevap

Televizyon dizilerinde, 45-50 dakikalık süreler, son yıllarda özel kanallarda reklam gelirleri nedeniyle 90 dakikaya kadar çıkmış olsa da dünyada kabul gören ideal dizi süresi 45-50 dakikadır.


17. Soru

Belgesel programlarda süreler genellikle kaç dakika aralığındadır?

Cevap

Belgesel programlarda süreler genellikle 26 ya da 52 dakikadır.


18. Soru

Program formatı yaratırken, kendinize sormanız gereken sorular nelerdir?

Cevap

Programınızı nasıl öyküleyeceğiniz, formatınızı da belirleyecektir. Formatı yaratırken, Hayalinizi kurduğunuz programı nasıl yapacaksınız? Çekimi hangi ortamlarda gerçekleştireceksiniz? Programı bir stüdyo programı olarak mı tasarladınız? canlı yayın mı olacak, bant kayıt mı, dış çekim mi olmalı, yoksa her ikisini birden mi kullanmayı düşünüyorsunuz? Programınız sunuculu mu olacak, sunucusuz mu? Bir belgesel programı ise dış ses kullanacak mısınız, yoksa sadece röportajlar ve doğal seslerden mi meydana gelecek? sorularını cevaplamanız gerekecektir.


19. Soru

Müzik-eğlence programlarında süreler, genellikle kaç dakika aralığındadır?

Cevap

Müzik-eğlence programlarının süresi genel olarak uzun tutulmaktadır. 40 dakikadan 120 dakikaya kadar hatta daha uzun sürelerde müzik-eğlence programları yapılmaktadır.


20. Soru

Program konu dökümü ne demektir?

Cevap

Konusu kısaca belirtilmiş programın her bölümünde ele alınacak konu başlıklarının, program önerisinde yazılması, programın konu dökümünü oluşturur.


1. Soru

Televizyon programı projesi nedir?

Cevap

Televizyon programı projesi; program fikrinin, yayına hazır hâle getirilinceye dek geçireceği tüm aşamalar (içerikten biçime, yaratıcı ekipten teknik ekip ve teknik altyapıya) için gereken bütün kaynakların araştırılacağı, projenin sunulacağı kişi ya da kurumların programı bütün olarak görmesini sağlayan, maliyeti hakkında doğru bilgileri veren, gerektiğinde görsel materyallerle desteklenmiş çalışma, olarak tanımlanabilir.

2. Soru

Televizyon programı üretmek için neler gerekir?

Cevap

Televizyon programı üretmek için özgün bir fikir, bu özgün fikirden geliştirilecek iyi proje, iyi araştırma, iyi bir metin, iyi yapım ekibi, iyi teknik ekip ve teknik altyapı, program için çalışan ekibin kendi alanlarında deneyimi, bu deneyimli ekibin bir orkestra şefi gibi yönetimi gerekir.

3. Soru

Bir televizyon program projesi dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler nelerdir?

Cevap

Bir televizyon program projesi dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler üç temel başlıkta toplanabilir;

 1. Program önerisi ve varsa program metni (Drama türü yapımlarda en az bir bölüm senar- yo, genel hikâye, bölüm sinopsisleri, oyuncu listesi.
 2. Deneyime ilişkin bilgi ve belgeler (Bir şirket olarak başvuruyorsanız şirketin daha önceki iş deneyimi, yapımcı deneyimi, yönetmen özgeçmişi, senarist, metin yazarı öz geçmişi gibi yaratıcı süreçte katkı sağlayacak kişilerin iş deneyim bilgileri ve öz geçmişleri)
 3. Varsa telif vb. haklarla ilgili belgeler, mali desteklerle ilgili bilgi ve belgeler.
4. Soru

Program önerisi nedir?

Cevap

Program önerisi; programın adı, hedef kitlesi, konusu, bütçesi vb. bilgilerden oluşan geniş bir kimlik formu olarak da düşünülebilir.

5. Soru

Hedef kitle kavramı nedir?

Cevap

Hedef kitle kavramı; bir televizyon kuruluşunun ya da bir program veya reklam veren sponsorun, mesajlarının amacına ulaşması için en önemli gördüğü izleyici kümelerini ifade eder.

6. Soru

Televizyon programının türü, ne anlama gelmektedir?

Cevap

Tür, “sanat ve iletişimde özgül anlatım biçemleri” olarak tanımlanmaktadır. Bir kitle iletişim aracı olan televizyonda yayımlanan programların da bir türü
vardır ve program önerisinde programın türü belirtilmelidir. Örneğin, eğitim-kültür, belgesel, spor, eğlence, din vb.

7. Soru

Avrupa Yayın Birliği (EBU)’ ya göre, televizyon programları nasıl sınıflandırılmıştır?

Cevap

EBU’ya göre televizyon programları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

 • Haberler
 • Gerçeğe dayalı, bilgi verici programlar
 • Kurmaca programlar (tv dizileri, dramalar )
 • Eğlence programları
 • Spor programları
 • Eğitim programları
 • Kültür sanat programları
 • Müzik programları
 • Bilim programları
 • Dinî programlar
 • Diğerleri
 • Reklamlar
 • Tanıtıcı (promotional) programlar
 • Ticari alışveriş programları (shopping)
8. Soru

Program içeriği nedir?

Cevap

Program içeriği, program konusu hakkında detaylı bilgi veren bölümdür, konunun detaylı anlatımıdır ve araştırma evresinde elde edilen bilgilerle oluşturulur.

9. Soru

Format nedir?

Cevap

Format, programın yapısını ve biçimini, yapım yaklaşımını anlatan bir kavramdır. Program formatı, yapımın başarısı için program fikri kadar, belki daha
da önemlidir. Projenin de özgünlüğünü belirleyen ana iskelettir. 

10. Soru

Başarılı bir formatın özelliği nelerdir?

Cevap

Başarılı bir format, bir bakıma iyi kurgulanmış bir öykü niteliği taşır. Girişi, gelişmesi ve sonucu vardır. Her televizyon programının bir öyküsü vardır, bir müzik programı
bile kendi içinde bir öyküleme tekniği taşır. Yapımcı, televizyonun olanaklarıyla fikrini nasıl öyküleyeceğini bilmelidir. Programınızı nasıl öyküleyeceğiniz, formatınızı da belirleyecektir.

11. Soru

Yayın periyodu ne demektir?

Cevap

Yayın Periyotu, Programın hangi sıklıkta yayınlanacağını anlatır. Program önerisinde haftada 1, ayda 1, günde 1 gibi yazılabilir.

12. Soru

Bölüm sayısı ne demektir?

Cevap

Televizyon programı hâline getirmeyi düşündüğünüz program fikrini kaç bölümde anlatmayı düşündüğünüz bölüm sayısını belirler. Programınız bir bölüm olabileceği gibi
birden fazla da olabilir.

13. Soru

Program süresi ne demektir?

Cevap

Her programın önceden belirlenmiş bir süresi vardır. Bir televizyon kanalının yayın akışının oluşmasındaki en önemli faktör program süreleridir. Ayrıca program süresi, özellikle
bazı yapımlar için maliyeti de etkileyen önemli bir unsurdur. Programınızın süresinin program önerisinde mutlaka bulunması gerekir.

14. Soru

Bir programın bütçesini, ne tür harcamalar oluşturur?

Cevap

Fikrin programa dönüşmesinden, yayımlanmasına değin geçireceği bütün aşamalar bir harcama gerektirecektir. Programın yönetmeni, yapım asistanı, metin yazarının ücretleri, kamera ve kurgu giderleri, yiyecek, içecek gideri, yol ve konaklama giderleri, varsa ışık, dekor giderleri, öngörülemeyen giderler gibi bir programda yapılacak tüm harcamalar düşünülmeli, bütün gider kalemleri tespit edilip bir liste hazırlanmalı ve bunların toplamından oluşan bir bölümün toplam bütçesi de belirtilmelidir.

15. Soru

Bir programın toplam bütçesi nasıl hesaplanır?

Cevap

Program bütçeleri genellikle bölüm başı oluşturularak, planlanan bölümle çarpılır ve toplam bütçe bulunur. Program bütçesinin sonunda genel toplam da yazılır.

16. Soru

Drama türü yapımlarda, televizyon dizileri genellikle kaç dakika olarak tasarlanır?

Cevap

Televizyon dizilerinde, 45-50 dakikalık süreler, son yıllarda özel kanallarda reklam gelirleri nedeniyle 90 dakikaya kadar çıkmış olsa da dünyada kabul gören ideal dizi süresi 45-50 dakikadır.

17. Soru

Belgesel programlarda süreler genellikle kaç dakika aralığındadır?

Cevap

Belgesel programlarda süreler genellikle 26 ya da 52 dakikadır.

18. Soru

Program formatı yaratırken, kendinize sormanız gereken sorular nelerdir?

Cevap

Programınızı nasıl öyküleyeceğiniz, formatınızı da belirleyecektir. Formatı yaratırken, Hayalinizi kurduğunuz programı nasıl yapacaksınız? Çekimi hangi ortamlarda gerçekleştireceksiniz? Programı bir stüdyo programı olarak mı tasarladınız? canlı yayın mı olacak, bant kayıt mı, dış çekim mi olmalı, yoksa her ikisini birden mi kullanmayı düşünüyorsunuz? Programınız sunuculu mu olacak, sunucusuz mu? Bir belgesel programı ise dış ses kullanacak mısınız, yoksa sadece röportajlar ve doğal seslerden mi meydana gelecek? sorularını cevaplamanız gerekecektir.

19. Soru

Müzik-eğlence programlarında süreler, genellikle kaç dakika aralığındadır?

Cevap

Müzik-eğlence programlarının süresi genel olarak uzun tutulmaktadır. 40 dakikadan 120 dakikaya kadar hatta daha uzun sürelerde müzik-eğlence programları yapılmaktadır.

20. Soru

Program konu dökümü ne demektir?

Cevap

Konusu kısaca belirtilmiş programın her bölümünde ele alınacak konu başlıklarının, program önerisinde yazılması, programın konu dökümünü oluşturur.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!