Fotoğraf Tarihi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Fotoğraf Tarihi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’De 1960 Sonrası Fotoğraf

1. Soru

1960 Anayasasının fotoğrafçılığa etkisi ne olmuştur?

Cevap

Dönemin belirleyici özelliği anayasayla korunmuş olan bireysel ve örgütlenme haklarıdır. Bu kapsam içinde Türkiye’de fotoğraf alanına yönelik derneklerin sayısı da artmıştır.


2. Soru

1970’lerde mimari fotoğrafları ile öne çıkan isimler kimlerdir?

Cevap

Reha Günay • Mehmet Bayhan


3. Soru

1970’lerde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar profesyonel fotoğrafçıları nasıl etkilemiştir?

Cevap

Profesyonel fotoğrafçılar büyük zorluklar yaşamışlardır. İthalat sıkıntısından dolayı, yıllardır kullandığı film, kağıt ya da bunların banyolarını piyasada bulamadığında, o gün bulabildiği film, kağıt ya da banyo markasını alıp ve ona alışmaya çalışmışlardır. Bir gün o da döviz sıkıntısında dolayı ithal edilemediğinde, başka bir markayı almak ve ona da yeniden alışmak (film, kağıt, banyo uyumu)zorunda kalmışlardır.


4. Soru

Yeni Fotoğraf dergisi kimler tarafından ne zaman çıkartılmıştır?

Cevap

Yeni Fotoğraf Dergisi, yazı İşleri müdürlüğünü Burçak Evren’in, yayın danışmalıklarını Ozan Sağdıç, Gültekin Çizgen, Ara Güler’in, sahipliğini Engin Çizgen’in (Özendes) yaptığı, Gültekin Çizgen tarafından 1976 yılının ekim ayında çıkartılmıştır.


5. Soru

Yeni Fotoğraf dergisinin Türkiye fotoğraf hayatına katkısı nelerdir?

Cevap

Geniş halk kitlelerine fotoğraf sanatının özelliklerini anlatmıştır, • Fotoğraf sanatçılarını portfolyolarıyla geniş halk kitlelerine tanıtmıştır, • Fotoğraf dünyasından haberlerle halkı bilinçlendirmiştir, • Fotoğraf tekniğiyle ilgili amatörlere geniş bilgiler vermiştir, • Yazarların kişisel görüşlerinden oluşan makalelerini geniş halk kitlelerine aktarmıştır, • Birçok fotoğrafçıyı ülke fotoğrafına kazandırmıştır.


6. Soru

1960’lı yıllarda öne çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

Sami Güner • Baha Gelenbevi • Ersin Alok • Gültekin Çizgen • Gökşin Sipahioğlu • Şemsi Güner • Ozan Sağdıç • Yılmaz Kaini • Şakir Eczacıbaşı • Şahin Kaygun • Fikret Otyam • Mustafa Türkyılmaz • Cemal Turgay • Taçay Erdemsel • Yıldız Moran • Güler (Çağlak) Ertan • Sıtkı Fırat • Ergün Hiçyılmaz • İsmet Gümüşdere • Güneş Karabuda • Gökşin Sipahioğlu


7. Soru

1960’lı yılların fotoğrafçılarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu fotoğrafçıların özelliği Cumhuriyetin temel prensiplerini de destekliyor ve onun yaygınlaşması için de emek veriyor olmalarıdır.


8. Soru

1970’lerde belgesel tarzdaki çalışmalar ile öne çıkan isimler kimlerdir?

Cevap

• İsa Çelik • Sabit Kalfagil • Nusret Nurdan Eren • Rauf Miski • İbrahim Zaman • Yusuf Tuvi • İbrahim Demirel


9. Soru

1970’li yıllarda etkin olarak çalışarak ön plana çıkan fotoğraf dernekleri hangileridir?

Cevap

• AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği), • AFSAD (Ankara Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği), • BUFSAD (Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği), • FOTO FORUM (Trabzon Fotoğraf Amatörleri Derneği).


10. Soru

1970’li yıllarda Türkiye’deki fotoğraf çalışmalarının özellikleri nelerdir?

Cevap

• Subjektif çalışmalar ortaya konulmuştur, • Yeni fotografik biçimler denenmiştir, • Yaratıcılığın hayal ve ifade gücünün sınırlarını zorlamaya başlanmıştır.


11. Soru

1970 ile 1980 arasında yapılan darbelerin yarattığı kısıtlamalardan sanat ortamı nasıl etkilenmiştir?

Cevap

Temel hak ve özgürlüklerin baskılandığı bu dönemde, daha çok subjektif çalışmalar ortaya konulmuştur. Bunda gelişen teknolojiyle birlikte iletişim olanaklarının sağladığı kolaylıklar dış dünyadaki sanatsal değişim ve gelişmelerin daha yakından izlenmesi de olanak sağlamıştır. Başlangıçta cılız başlayan bu çalışmalar 1980 sonrası “deneysel fotoğraf” adı altında şekillenmiştir.


12. Soru

1970’li yıllarda etkin olarak çalışarak ön plana çıkan fotoğraf dernekleri ne tür etkinlikler düzenlemiştir?

Cevap

1970’li yıllarda etkin olarak çalışarak ön plana çıkan fotoğraf dernekleri çeşitli fotoğraf günleri, sempozyumlar, eğitim programları ve sergi organizasyonları yaparak sosyal hayata yön vermişlerdir.


13. Soru

Türkiye’de kurulan ilk fotoğraf müzesi hakkında bilgi veriniz

Cevap

Balıkesir’de üç yıldır fotoğraf şenliği düzenleyen Altuğ Oymak, Ahmet Esmer ve Fikri Soylu(Grup BASAF) ülkemizin çok önemli bir eksikliği olan Fotoğraf Müzesi’nin ilk ışığını yakmışlardır. Balıkesir’de bulunan Kuvvayi Milliye Müzesi’nin bir bölümünü “Fotoğraf Makineleri ve Malzemeleri Müzesi” olarak “Türk Fotoğrafı”na armağan etmişlerdir. Müze 6 Eylül 1996 tarihinde ziyarete açılmıştır. Ülkemiz fotoğrafının kurumlaşmasında önemli bir eksikliği dolduran bu müze diğer müzelerin de açılmasına katkı sağlamıştır. Diğer yandan Hilmi Nakipoğlu büyük emeklerle oluşturduğu koleksiyonundan, İstanbul Bakırköy’deki kendi vakıf binasında bir müze oluşturmuştur.


14. Soru

1980’li yıllarda açılan fotoğraf dernekleri hangileridir?

Cevap

• ANFAD (Antalya Fotoğraf Amatörleri Derneği), • EFOT (Edirne Fotoğraf Amatörleri Derneği) • FOTOGEN (Fotoğraf Sanatı Derneği), • İFOD (İzmir Fotoğraf Amatörleri Derneği), • KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği),


15. Soru

1980’li yıllarda spor foto muhabirliğinde ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Hüseyin Kırcalı


16. Soru

1980’li yıllarda öne çıkan temalar nelerdir?

Cevap

Konuların başında genelde oluşan toplumsal ilişkilerdeki çözülüş, yabancılaşma, kendisiyle hesaplaşma, bilinçaltı korkuları, çaresizlik sendromu, toplumsal, kültürel, iletişimsel, kentsel, cinsel ve dinsel konular gelmiştir.


17. Soru

1960’lı yıllardaki fotoğrafçıların ortaya koydukları fotoğrafların belirleyici özellikleri nelerdir?

Cevap

• Sanatsal çabanın etkisi kişisel eğilimler üzerinde yoğunluk kazanmıştır. • Türkiye fotoğrafının gerçek kimliğine kavuşarak dışa açılmıştır. • Fotoğrafçılar toplumsal sorunlara yönelik fotoğraflar çekmişlerdir. • Toplumcu gerçekçi dil arayışı yönelişi ortaya çıkmıştır. • Doğa fotoğrafçıları da öne çıkmıştır.


18. Soru

1980’li yıllarda belgesel fotoğrafçılığa farklı yaklaşımlarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Kamil Fırat • Merih Akoğul • Çerkes Karadağ


19. Soru

1980’li yıllarda deneysel çalışmalarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Ahmet Öner Gezgin • Balkan Naci İslimyeli • Orhan Alptürk • Emine Ceylan • Tahir Ün • Nazif Topçuoğlu • Orhan Cem Çetin • Şakir Eczacıbaşı • Maggie Danon • Nuri Bilge Ceylan • Sadık Demiröz • Mustafa Kocabaşı • Adnan Ataç


20. Soru

1960’lı yıllarda haber fotoğrafçılığı hangi gelişme ile önem kazanmıştır? Açıklayınız.

Cevap

1940’lı yılarda ivme kazanan haber fotoğrafçılığı 1960’lı yıllarda ofset baskının kullanılmasıyla birlikte daha da önem kazanmıştır. Bu dönemde kadrosunda haber fotoğrafçılarını da barındıran, başında Ahmet Urun Baran’ın bulunduğu Hürriyet Haber Ajansı kurulmuştur.


21. Soru

1970’lerde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar fotoğraf hayatını nasıl etkilemiştir?

Cevap

Kısır bir döneme girmiştir, • Malzeme (fotoğraf makinesi, film, banyo ve kağıt) sıkıntısı yaşanmıştır. • Bireysel çıkışlar daha öne çıkmıştır, • Ekonomik sıkıntılar geniş halk kitlelerinin fotoğrafa ilgisini azaltmıştır.


22. Soru

1970’lerde haber fotoğrafları ile öne çıkan isimler kimlerdir?

Cevap

• Savaş Ay • Çoşkun Aral • Ergün Çağatay


23. Soru

1970’lerde tanıtım fotoğrafçılığı nasıl gelişmiştir?

Cevap

O güne kadar çalıştığı bankadan arta kalan sürede Türkiye’yi karış karış gezerek fotoğraflayan Sami Güner, tanıtım ağırlıklı çalışmalara da başlatmıştır. Başta o döneme bankaların dağıttığı takvim ve ajandalar için ülkenin en uzak köşelerine kadar giderek fotoğraflar çekmiştir. Güner, ilerleyen zamanlarda reklam fotoğraflarıyla Moris Maçaro ve dönemin ünlü artist ve solistlerini fotoğraflayarak ünlenen Yaşar Atankazanır izlemiştir.


24. Soru

1974 yılında Varşova 2. Fotoğraf Bienali’nde hangi fotoğrafçı hangi eseri ile 1.’lik ödülü kazanmıştır?

Cevap

1974 yılında Varşova 2. Fotoğraf Bienali’nde “Yalnız Adam” adlı tematik çalışmasıyla 1.’lik ödülü kazanan fotoğrafçı Ersin Alok’tur.


25. Soru

1980’li yılların fotoğraf hayatının genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Ülke fotoğrafında batı etkisindeki eğilimler ortaya çıkmıştır, • Fotoğraflarda çok yönlü biçim ve mesaj kaygısı belirmiştir, • Bu dönem Türkiye’de fotoğrafın sanatsal boyutu ilk defa sorgulamaya başlanmıştır, • Fotoğrafçılar bireysel eğilimlerini ortaya koymaya başlamıştır, • Fotoğraf bir kopyalama aracı olmaktan çıkmış ve yaratıcılık süreci içine girmiştir, • Klasik fotoğraf anlayışının dışına çıkılarak kompozisyonlar oluşturulmaya başlanmıştır, • Sanat, toplumsal yaşamın bir parçası olarak görülmüştür, • Gelişen teknoloji yeni olanaklar, yeni yorumlar ve yeni bir estetik getirmiştir.


26. Soru

1980’li yıllarda tanıtım fotoğrafçılığında ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Gülnur Sözmen • Ahmet Kayacık


27. Soru

Türk yüksek eğitim sistemi içinde fotoğrafın gelişimini kısaca anlatınız

Cevap

1978’de Güzel sanatlar Akademisi’nde (bugün adı Mimari Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Fotoğraf Enstitüsü kurulmuş ve Akademi bugünkü formasyonunu alınca da Sahne ve Görüntü Sanatları adı altında eğitimi sürdürmüştür ve 1994’de de Fotoğraf Bölümü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Daha sonra 1995 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Fotoğraf Bölümü açılmıştır. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü ve 1989’da Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu içerisinde Fotoğrafçılık Programı’nı açmasıyla Türkiye’deki fotoğraf okullarının sayısını 4’e çıkmıştır. 1978 yılında açılan ilk fotoğraf okulu ile birlikte bu okulların bugünkü sayısı (lisans, ön lisans dahil) 16’dır.


28. Soru

1980’li yıllarda belgesel düzeyde üretim yapan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• İlyas Göçmen • İzzet Keribar • Faruk Ertunç • Merter Oral • Levend Kılıç • Ali Öz • Cengiz Karlıova • Mustafa Vural • Oral Gönenç • Kazım Zaim • Reşat Sümerkan • Şekip İskender • Aramis Kalay • Aclan Uraz • Fatih Orbay • Lütfi Özgünaydın • Muzaffer Sütlüoğlu • Nevzat Çakır • Mehmet Kısmet • Tuğrul Çakar • Faruk Akbaş • Arif Aşçı • Özcan Yurdalan • İbrahim Akyürek


29. Soru

1990’lı yıllarda kurulan başlıca fotoğraf dernekleri hangileridir?

Cevap

• FSK (Fotoğraf Sanatı Kurumu) • GAFSAD (Gaziantep Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) • EFSAD ( Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği)


30. Soru

1990’lı yıllarda belgesel fotoğrafçılıkta ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Cemal Gülas • Reha Bilir • Haluk Uygur • Adnan Veli Kuvanlık • Cem Turgay • Erdal Yazıcı • Özer Kanburoğlu • Ömer Yağlıdere • Tahsin Aydoğmuş • Yusuf Darıyerli • Cemil Ağacıkoğlu • Selim Güneş • Atilla Durak • Serhan Oskay • Muammer Yanmaz • Süha Derbent • Ali İhsan Gökçen • A.Fatih Sönmez • Mehmet Çakır • Fethi Sabunsoy • Ahmet Selim Sabuncu • Özcan Ağaoğlu • Selçuk Kundakçı • İlteriş Tezer • Sedat Tosunoğlu


31. Soru

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) nasıl kurulmuştur?

Cevap

Fotoğraf dernekleri kendi aralarında örgütlenerek, başlangıçta FDÇK (Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu) ardından TFDB (Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği) daha sonra ise, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) çatısı altında birleşmişlerdir.


32. Soru

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 30 Mayıs 2003 tarihinde kurulmuştur.


33. Soru

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyon’unun kurucu dernekleri hangileridir?

Cevap

• AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği), • ANFAD (Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) • BANFAD (Bandırma Fotoğraf Amatörleri Derneği) • BASAF (Balıkesir Sanat Fotoğrafçıları Derneği), • E-FOT (Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği), • FOTOFORUM (Fotoğraf Sanatı Derneği – Trabzon) • FOTOGEN (Fotoğraf Sanatı Derneği – İstanbul) • FSK (Fotoğraf Sanatı Kurumu – Ankara) • GAFSAD (Gaziantep Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği) • İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği) • İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) • KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği) • KONFAD (Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği) • MFD (Mersin Fotoğraf Derneği)


34. Soru

1990’lı yıllarda yayın hayatına giren fotoğraf dergileri hangileridir?

Cevap

• Refo Dergisi • Geniş Açı Dergisi • Fotoğraf Dergisi • F Dergisi • Photoline Dergisi • Foto Teknik Dergisi • Photo Digital Dergisi • Photoworld Dergisi


35. Soru

1990’lı yıllarda mimari fotoğrafçılıkta ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Ahmet Elhan • Murat Germen


36. Soru

1990’lı yıllarda haber fotoğrafçılığında ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Kutup Dalgakıran • Abdurrahman Antakyalı • Selahattin Sevi • Murat Sezer • Mustafa Özel • Erhan Sevenler • Sebati Karakurt • Ercan Arslan


37. Soru

1990’lı yıllarda farklı soyut anlatım fotoğraflarıyla ön plana çıkan fotoğrafçı kimdir?

Cevap

Melih Zafer Arıcan


38. Soru

1990’lı yıllarda deneysel fotoğraflarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Sadık Demiröz • Laleper Aytek • Orhan Cem Çetin • Selda Salman Acar • Serra M. Gültürk • Ali Balki • İlke Veral


39. Soru

1990’lı yıllarda su altı fotoğraflarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Recep Dönmez • Ateş Evirgen • Alptekin Baloğlu • Ali Ethem Keskin • Saygun Dura • Yavuz Pilevleni


40. Soru

1990’lı yıllarda tanıtım fotoğraflarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Tamer Yılmaz • Koray Erkaya • Fethi İzan • Abdullah Hekimhan • Adil Gültekin, Nihat Odabaşı • Mehmet Turgut


41. Soru

1990’lı yıllarda fotoğraf hayatındaki gelişmeler nelerdir?

Cevap

Profesyonel fotoğrafçılar dernekleşmişlerdir, • Dernekler fotoğraf günleri düzenlemiştir, • Dernekler ve çeşitli okullar sempozyumlar düzenlemiştir, • Batı ile ilişkiler çoğalmıştır, • Ülke genelinde birçok fotoğraf sergisi açılmıştır, • İnternet bir sergi ve paylaşım alanı olmuştur, • Mesleki fotoğrafçılık öne çıkmıştır, • Fotoğraf bölümleri açılmıştır. • Fotoğraf kütüphaneleri açılmıştır, • Fotoğraf müzeleri açılmıştır, • Birçok fotoğraf dergisi bu dönemde yayın hayatına başlamıştır, • Ülke fotoğrafı sayısal teknolojiyi farklı üsluplarda kullanmıştır.


42. Soru

1990’lı yıllarda teknolojinin gelişimi ve yeni medya ortamları fotoğrafçılığı nasıl etkilemiştir?

Cevap

1990’lı yılların sonları hem doğrudan fotoğrafın hem de bilgisayar destekli fotoğraf üretiminin yoğun olduğu dönemdir. Özelikle sayısal fotoğraf makinelerinin 2002’den sonra ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojiyle bilgisayar teknolojisini, beraber kullanarak üretim yapanların sayısında artma meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu dönem Türk fotoğraf tarihinde nitelik olarak olmasa da, nicelik olarak üretimin en çok arttığı bir dönem olarak öne çıkmıştır. İnternet paylaşım sitelerinin birbiri ardına açılması, fotoğraf kaynak kitaplarının da bu süreçte artmasıyla birlikte fotoğrafla ilgilenen kişi sayısı da artmıştır. Yeni medyalar ve sosyal medya demokratik nitelikli oluşum olmuştur. Kolay ulaşılabilme özelliği bu sosyal medyalara yeni görevler yüklemiştir. Internet sergi salonlarını bilgisayarımıza kadar taşımıştır.


43. Soru

Cumhuriyet dönemi fotoğrafçılığı kaç döneme ayırabiliriz?

Cevap

Cumhuriyet dönemi Türkiye fotoğrafçılığını iki ayrı dönemde incelemektedir. Bunlar; 1923-1960 yıllarını kapsayan birinci dönem ve 1960’dan günümüze gelen ikinci dönemdir.


44. Soru

Cumhuriyet dönemi 1960 sonrası fotoğrafa bakıldığında bu dönemin en etkili belirleyici unsuru nedir?

Cevap

Yeni dönemin belirleyicisi kuşkusuz 1960 Anayasası olmuştur.


45. Soru

Türkiye ‘deki ilk fotoğraf örgütlenmesi ne zaman kurulmuştur?

Cevap

1950yılında,TürkiyeAmatör Foto Kulübü (TAFK), Şinasi Barutçu tarafından kurulmuştur. Bu örgütlenme, Türkiye’deki ilk fotoğraf derneğidir.


46. Soru

Erenköy Amatör Fotoğraf Kulübü ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Erenköy Amatör Foto Kulübü, 29 Kasım 1959 tarihinde, Nurettin Erkılıç’ın önderliğinde Celalettin Yavşi Ebusüudoğlu, Turgut Ekin, Kemal Kozar, Hulki Öğreten, Şinasi Özatalay ve Reşat Aşkın tarafından kurulmuştur. Daha sonra İFSAK adıyla günümüzde kadar gelmiştir. 


47. Soru

1960’lı yıllarda Türkiye’de öne çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

Sami Güner, Baha Gelenbevi, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, Gökşin Sipahioğlu, Şemsi Güner, Ozan Sağdıç, Yılmaz Kaini, Şakir Eczacıbaşı, Şahin Kaygun, Fikret Otyam, Mustafa Türkyılmaz, Cemal Turgay, Taçay Erdemsel, Yıldız Moran, Güler (Çağlak) Ertan, Sıtkı Fırat, Ergün Hiçyılmaz, İsmet Gümüşdere, Güneş Karabuda veGökşin Sipahioğlu’dur.


48. Soru

Ülkemizde 1960’lı yıllardaki fotoğrafçıların ortaya koydukları fotoğrafların belirleyici özellikleri nelerdir?

Cevap

• Sanatsal çabanın etkisi kişisel eğilimler üzerinde yoğunluk kazanmıştır.

• Türkiye fotoğrafının gerçek kimliğine kavuşarak dışa açılmıştır.
• Fotoğrafçılar toplumsal sorunlara yönelik fotoğraflar çekmişlerdir.
• Toplumcu gerçekçi dil arayışı yönelişi ortaya çıkmıştır.

• Doğa fotoğrafçıları da öne çıkmıştır.


49. Soru

1970’lerde Türkiye’de fotoğrafçılığın özellikleri nelerdir?

Cevap

1970’lerde ülke fotoğrafı;

 • Kısır bir döneme girmiştir,

 • Malzeme (fotoğraf makinesi, film, banyo ve kâğıt) sıkıntısı yaşanmıştır.

 • Bireysel çıkışlar daha öne çıkmıştır,

 • Ekonomik sıkıntılar geniş halk kitlelerinin fotoğrafa ilgisini azaltmıştır.


50. Soru

1976’da kurulan Yeni Fotoğraf Dergisi’nin özellikleri nelerdir ?

Cevap

Yeni Fotoğraf Dergisi;
• Geniş halk kitlelerine fotoğraf sanatının özelliklerini anlatmıştır,
• Fotoğraf sanatçılarını portfolyalarıyla geniş halk kitlelerine tanıtmıştır,
• Fotoğraf dünyasından haberlerle halkı bilinçlendirmiştir,
• Fotoğraf tekniğiyle ilgili amatörlere geniş bilgiler vermiştir,
• Yazarların kişisel görüşlerinden oluşan makalelerini geniş halk kitlelerine aktarmıştır, • Birçok fotoğrafçıyı ülke fotoğrafına kazandırmıştır…


51. Soru

1970’lerde kurulan fotoğraf dernekleri nasıl değişim göstermiştir?

Cevap

Başlangıçta sadece çekilen fotoğrafların paylaşıldığı bir ortam olan dernek çatısı, sonraki yıllarda yeni gelen fotoğrafa meraklı insanlara eğitim vererek ve daha sonrasında ise ortaya çıkan eserleri geniş halk kitleleriyle paylaşıma kadar genişlemiştir. İFSAK’ın kahve köşelerinde ve muhallebicilerde yapılan yönetim kurulu toplantılarından sonra daimi bir yere kavuşması, diğer derneklerin kurulmasına örnek olmuştur.


52. Soru

1970’lerde kurulan derneklerden başlıcaları hangileridir?

Cevap

• AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği),
• AFSAD (Ankara Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği),
• BUFSAD (Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği),
• FOTO FORUM (Trabzon Fotoğraf Amatörleri Derneği).


53. Soru

1970’lerde ülke fotoğrafçılığı nasıldır?

Cevap

Bu dönemde ülke fotoğrafında;
• Subjektif çalışmalar ortaya konulmuştur,
• Yeni fotografik biçimler denenmiştir,
• Yaratıcılığın hayal ve ifade gücünün sınırlarını zorlamaya başlanmıştır.


54. Soru

Tanıtım fotoğrafının Türkiye’deki öncüsü kimdir?

Cevap

1970’lerde tanıtım fotoğrafçılığı ortaya çıkmıştır. O güne kadar çalıştığı bankadan arta kalan sürede Türkiye’yi karış karış gezerek fotoğraflayan Sami Güner, tanıtım ağırlıklı çalışmalara da başlatmıştır. Başta o döneme bankaların dağıt- tığı takvim ve ajandalar için ülkenin en uzak köşelerine kadar giderek fotoğraflar çekmiştir. Güner, ilerleyen zamanlarda reklam fotoğraflarıyla Moris Maçaro ve dönemin ünlü artist ve solistlerini fotoğraflayarak ünlenen Yaşar Atankazanır izlemiştir.


55. Soru

1980’lerde Türkiye’de fotoğraf alanında nasıl eğilimler ortaya çıkmıştır?

Cevap

 • Fotoğraflarda çok yönlü biçim ve mesaj kaygısı belirmiştir.
 • Türkiye’de fotoğrafın sanatsal boyutu ilk defa sorgulanmaya başlanmıştır.
 • Fotoğrafçılar bireysel eğilimlerini ortaya koymaya başlamıştır.
 • Fotoğraf bir kopyalama aracı olmaktan çıkmış ve yaratıcılık süreci içine girmiştir.
 • Klasik fotoğraf anlayışının dışına çıkılarak netlik, derinlik, perspektif, ufuk çizgisi ve doğal renk gibi kavramlar önemsenmeden kompozisyonlar oluşturulmaya başlanmıştır.


56. Soru

1980’li yıllarda fotoğraf alanında deneysel çalışmalar yapan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

1980’li yıllarda ve daha sonrasında Türkiye’deki fotoğrafın gelişiminde, öz ve biçim açısından yeni anlayışlar da getirmiştir. Deneysel çalışmalarıyla bu dönemde öne çıkan isimler ise; Ahmet Öner Gezgin, Balkan Naci İslimyeli, Orhan Alptürk, Emine Ceylan, Tahir Ün, Nazif Topçuoğlu, Orhan Cem Çetin, Şakir Eczacıbaşı, Maggie Danon, Nuri Bilge Ceylan, Sadık Demiröz, Mustafa Kocabaşı ve Adnan Ataç’tır.


57. Soru

1980’lerde açılan ve daha sonraki yılarda önemli çalışmalara (sempozyum fotoğraf günleri, sergiler ve gösteriler) imza atacak olan fotoğraf dernekleri hangileridir?

Cevap

• ANFAD (Antalya Fotoğraf Amatörleri Derneği)

• EFOT (Edirne Fotoğraf Amatörleri Derneği)

• FOTOGEN (Fotoğraf Sanatı Derneği),
• İFOD (İzmir Fotoğraf Amatörleri Derneği),

• KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği)


58. Soru

1980’lerde birçok amatör fotoğrafçının profesyonel tanıtım fotoğrafçılığına geçiş yapmasının nedeni nedir?

Cevap

1980’den sonra özellikle ülke içindeki ekonomik koşullar(24 Ocak kararları) yabancı sermayeli montaj sanayisini destekleyince, birçok yabancı şirket, ucuz iş gücünden yararlanmak üzere çeşitli yatırımlar yapmıştır. Doğal olarak üretilen malın pazarlanabilmesi içinde tanıtılması gerekmiştir. Başlangıçta bireysel başlayan bu çalışmalar şirket ve ajans bünyelerinde sürdürülmeye başlanmıştır.


59. Soru

Akademik olarak ilk fotoğraf eğitimi ne zaman verilmeye başlanmıştır?

Cevap

1932’de Şinasi Barutçu’nun Almanya’da eğitim görerek 1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde yazı, grafik sanatlar ve fotografi öğretmeni olarak çalışmasıyla fotoğraf eğitimi başlamıştır.


60. Soru

Türkiye’deki fotoğraf dernekleri hangi adlar altında birleşmişlerdir?

Cevap

Fotoğraf dernekleri kendi aralarında da örgütlenerek, başlangıçta FDÇK (Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu) ardından TFDB (Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği) daha sonra ise TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) çatısı altında birleşmişlerdir.


61. Soru

Türkiye’deki ilk fotoğraf müzesi ne zaman açılmıştır?

Cevap

Balıkesir’de bulunan Kuvva-yi Milliye Müzesi’nin bir bölümünü “Fotoğraf Makineleri ve Malzemeleri Müzesi” olarak “Türk Fotoğrafı”na armağan edilmiştir.. Müze 6 Eylül 1996 tarihinde ziyarete açılmıştır. Ülkemizfotoğrafının kurumlaşmasında önemli bir eksikliği dolduran bu müze diğer müzelerin de açılmasına katkı sağlamıştır.


62. Soru

1990’dan itibaren ülke fotoğrafı nasıl bir yönde ilerlemiştir?

Cevap

1990’dan itibaren ülke fotoğrafında;
• Profesyonel fotoğrafçılar dernekleşmişlerdir,
• Dernekler fotoğraf günleri düzenlemiştir,
• Dernekler ve çeşitli okullar sempozyumlar düzenlemiştir,
• Batı ile ilişkiler çoğalmıştır,
• Ülke genelinde birçok fotoğraf sergisi açılmıştır,
• İnternet bir sergi ve paylaşım alanı olmuştur,
• Mesleki fotoğrafçılık öne çıkmıştır,
• Fotoğraf bölümleri açılmıştır.
• Fotoğraf kütüphaneleri açılmıştır,
• Fotoğraf müzeleri açılmıştır,
• Birçok fotoğraf dergisi bu dönemde yayın hayatına başlamıştır,
• Ülke fotoğrafı sayısal teknolojiyi farkılı üsluplarda kullanmıştır.


1. Soru

1960 Anayasasının fotoğrafçılığa etkisi ne olmuştur?

Cevap

Dönemin belirleyici özelliği anayasayla korunmuş olan bireysel ve örgütlenme haklarıdır. Bu kapsam içinde Türkiye’de fotoğraf alanına yönelik derneklerin sayısı da artmıştır.

2. Soru

1970’lerde mimari fotoğrafları ile öne çıkan isimler kimlerdir?

Cevap

Reha Günay • Mehmet Bayhan

3. Soru

1970’lerde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar profesyonel fotoğrafçıları nasıl etkilemiştir?

Cevap

Profesyonel fotoğrafçılar büyük zorluklar yaşamışlardır. İthalat sıkıntısından dolayı, yıllardır kullandığı film, kağıt ya da bunların banyolarını piyasada bulamadığında, o gün bulabildiği film, kağıt ya da banyo markasını alıp ve ona alışmaya çalışmışlardır. Bir gün o da döviz sıkıntısında dolayı ithal edilemediğinde, başka bir markayı almak ve ona da yeniden alışmak (film, kağıt, banyo uyumu)zorunda kalmışlardır.

4. Soru

Yeni Fotoğraf dergisi kimler tarafından ne zaman çıkartılmıştır?

Cevap

Yeni Fotoğraf Dergisi, yazı İşleri müdürlüğünü Burçak Evren’in, yayın danışmalıklarını Ozan Sağdıç, Gültekin Çizgen, Ara Güler’in, sahipliğini Engin Çizgen’in (Özendes) yaptığı, Gültekin Çizgen tarafından 1976 yılının ekim ayında çıkartılmıştır.

5. Soru

Yeni Fotoğraf dergisinin Türkiye fotoğraf hayatına katkısı nelerdir?

Cevap

Geniş halk kitlelerine fotoğraf sanatının özelliklerini anlatmıştır, • Fotoğraf sanatçılarını portfolyolarıyla geniş halk kitlelerine tanıtmıştır, • Fotoğraf dünyasından haberlerle halkı bilinçlendirmiştir, • Fotoğraf tekniğiyle ilgili amatörlere geniş bilgiler vermiştir, • Yazarların kişisel görüşlerinden oluşan makalelerini geniş halk kitlelerine aktarmıştır, • Birçok fotoğrafçıyı ülke fotoğrafına kazandırmıştır.

6. Soru

1960’lı yıllarda öne çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

Sami Güner • Baha Gelenbevi • Ersin Alok • Gültekin Çizgen • Gökşin Sipahioğlu • Şemsi Güner • Ozan Sağdıç • Yılmaz Kaini • Şakir Eczacıbaşı • Şahin Kaygun • Fikret Otyam • Mustafa Türkyılmaz • Cemal Turgay • Taçay Erdemsel • Yıldız Moran • Güler (Çağlak) Ertan • Sıtkı Fırat • Ergün Hiçyılmaz • İsmet Gümüşdere • Güneş Karabuda • Gökşin Sipahioğlu

7. Soru

1960’lı yılların fotoğrafçılarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu fotoğrafçıların özelliği Cumhuriyetin temel prensiplerini de destekliyor ve onun yaygınlaşması için de emek veriyor olmalarıdır.

8. Soru

1970’lerde belgesel tarzdaki çalışmalar ile öne çıkan isimler kimlerdir?

Cevap

• İsa Çelik • Sabit Kalfagil • Nusret Nurdan Eren • Rauf Miski • İbrahim Zaman • Yusuf Tuvi • İbrahim Demirel

9. Soru

1970’li yıllarda etkin olarak çalışarak ön plana çıkan fotoğraf dernekleri hangileridir?

Cevap

• AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği), • AFSAD (Ankara Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği), • BUFSAD (Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği), • FOTO FORUM (Trabzon Fotoğraf Amatörleri Derneği).

10. Soru

1970’li yıllarda Türkiye’deki fotoğraf çalışmalarının özellikleri nelerdir?

Cevap

• Subjektif çalışmalar ortaya konulmuştur, • Yeni fotografik biçimler denenmiştir, • Yaratıcılığın hayal ve ifade gücünün sınırlarını zorlamaya başlanmıştır.

11. Soru

1970 ile 1980 arasında yapılan darbelerin yarattığı kısıtlamalardan sanat ortamı nasıl etkilenmiştir?

Cevap

Temel hak ve özgürlüklerin baskılandığı bu dönemde, daha çok subjektif çalışmalar ortaya konulmuştur. Bunda gelişen teknolojiyle birlikte iletişim olanaklarının sağladığı kolaylıklar dış dünyadaki sanatsal değişim ve gelişmelerin daha yakından izlenmesi de olanak sağlamıştır. Başlangıçta cılız başlayan bu çalışmalar 1980 sonrası “deneysel fotoğraf” adı altında şekillenmiştir.

12. Soru

1970’li yıllarda etkin olarak çalışarak ön plana çıkan fotoğraf dernekleri ne tür etkinlikler düzenlemiştir?

Cevap

1970’li yıllarda etkin olarak çalışarak ön plana çıkan fotoğraf dernekleri çeşitli fotoğraf günleri, sempozyumlar, eğitim programları ve sergi organizasyonları yaparak sosyal hayata yön vermişlerdir.

13. Soru

Türkiye’de kurulan ilk fotoğraf müzesi hakkında bilgi veriniz

Cevap

Balıkesir’de üç yıldır fotoğraf şenliği düzenleyen Altuğ Oymak, Ahmet Esmer ve Fikri Soylu(Grup BASAF) ülkemizin çok önemli bir eksikliği olan Fotoğraf Müzesi’nin ilk ışığını yakmışlardır. Balıkesir’de bulunan Kuvvayi Milliye Müzesi’nin bir bölümünü “Fotoğraf Makineleri ve Malzemeleri Müzesi” olarak “Türk Fotoğrafı”na armağan etmişlerdir. Müze 6 Eylül 1996 tarihinde ziyarete açılmıştır. Ülkemiz fotoğrafının kurumlaşmasında önemli bir eksikliği dolduran bu müze diğer müzelerin de açılmasına katkı sağlamıştır. Diğer yandan Hilmi Nakipoğlu büyük emeklerle oluşturduğu koleksiyonundan, İstanbul Bakırköy’deki kendi vakıf binasında bir müze oluşturmuştur.

14. Soru

1980’li yıllarda açılan fotoğraf dernekleri hangileridir?

Cevap

• ANFAD (Antalya Fotoğraf Amatörleri Derneği), • EFOT (Edirne Fotoğraf Amatörleri Derneği) • FOTOGEN (Fotoğraf Sanatı Derneği), • İFOD (İzmir Fotoğraf Amatörleri Derneği), • KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği),

15. Soru

1980’li yıllarda spor foto muhabirliğinde ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Hüseyin Kırcalı

16. Soru

1980’li yıllarda öne çıkan temalar nelerdir?

Cevap

Konuların başında genelde oluşan toplumsal ilişkilerdeki çözülüş, yabancılaşma, kendisiyle hesaplaşma, bilinçaltı korkuları, çaresizlik sendromu, toplumsal, kültürel, iletişimsel, kentsel, cinsel ve dinsel konular gelmiştir.

17. Soru

1960’lı yıllardaki fotoğrafçıların ortaya koydukları fotoğrafların belirleyici özellikleri nelerdir?

Cevap

• Sanatsal çabanın etkisi kişisel eğilimler üzerinde yoğunluk kazanmıştır. • Türkiye fotoğrafının gerçek kimliğine kavuşarak dışa açılmıştır. • Fotoğrafçılar toplumsal sorunlara yönelik fotoğraflar çekmişlerdir. • Toplumcu gerçekçi dil arayışı yönelişi ortaya çıkmıştır. • Doğa fotoğrafçıları da öne çıkmıştır.

18. Soru

1980’li yıllarda belgesel fotoğrafçılığa farklı yaklaşımlarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Kamil Fırat • Merih Akoğul • Çerkes Karadağ

19. Soru

1980’li yıllarda deneysel çalışmalarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Ahmet Öner Gezgin • Balkan Naci İslimyeli • Orhan Alptürk • Emine Ceylan • Tahir Ün • Nazif Topçuoğlu • Orhan Cem Çetin • Şakir Eczacıbaşı • Maggie Danon • Nuri Bilge Ceylan • Sadık Demiröz • Mustafa Kocabaşı • Adnan Ataç

20. Soru

1960’lı yıllarda haber fotoğrafçılığı hangi gelişme ile önem kazanmıştır? Açıklayınız.

Cevap

1940’lı yılarda ivme kazanan haber fotoğrafçılığı 1960’lı yıllarda ofset baskının kullanılmasıyla birlikte daha da önem kazanmıştır. Bu dönemde kadrosunda haber fotoğrafçılarını da barındıran, başında Ahmet Urun Baran’ın bulunduğu Hürriyet Haber Ajansı kurulmuştur.

21. Soru

1970’lerde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar fotoğraf hayatını nasıl etkilemiştir?

Cevap

Kısır bir döneme girmiştir, • Malzeme (fotoğraf makinesi, film, banyo ve kağıt) sıkıntısı yaşanmıştır. • Bireysel çıkışlar daha öne çıkmıştır, • Ekonomik sıkıntılar geniş halk kitlelerinin fotoğrafa ilgisini azaltmıştır.

22. Soru

1970’lerde haber fotoğrafları ile öne çıkan isimler kimlerdir?

Cevap

• Savaş Ay • Çoşkun Aral • Ergün Çağatay

23. Soru

1970’lerde tanıtım fotoğrafçılığı nasıl gelişmiştir?

Cevap

O güne kadar çalıştığı bankadan arta kalan sürede Türkiye’yi karış karış gezerek fotoğraflayan Sami Güner, tanıtım ağırlıklı çalışmalara da başlatmıştır. Başta o döneme bankaların dağıttığı takvim ve ajandalar için ülkenin en uzak köşelerine kadar giderek fotoğraflar çekmiştir. Güner, ilerleyen zamanlarda reklam fotoğraflarıyla Moris Maçaro ve dönemin ünlü artist ve solistlerini fotoğraflayarak ünlenen Yaşar Atankazanır izlemiştir.

24. Soru

1974 yılında Varşova 2. Fotoğraf Bienali’nde hangi fotoğrafçı hangi eseri ile 1.’lik ödülü kazanmıştır?

Cevap

1974 yılında Varşova 2. Fotoğraf Bienali’nde “Yalnız Adam” adlı tematik çalışmasıyla 1.’lik ödülü kazanan fotoğrafçı Ersin Alok’tur.

25. Soru

1980’li yılların fotoğraf hayatının genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Ülke fotoğrafında batı etkisindeki eğilimler ortaya çıkmıştır, • Fotoğraflarda çok yönlü biçim ve mesaj kaygısı belirmiştir, • Bu dönem Türkiye’de fotoğrafın sanatsal boyutu ilk defa sorgulamaya başlanmıştır, • Fotoğrafçılar bireysel eğilimlerini ortaya koymaya başlamıştır, • Fotoğraf bir kopyalama aracı olmaktan çıkmış ve yaratıcılık süreci içine girmiştir, • Klasik fotoğraf anlayışının dışına çıkılarak kompozisyonlar oluşturulmaya başlanmıştır, • Sanat, toplumsal yaşamın bir parçası olarak görülmüştür, • Gelişen teknoloji yeni olanaklar, yeni yorumlar ve yeni bir estetik getirmiştir.

26. Soru

1980’li yıllarda tanıtım fotoğrafçılığında ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Gülnur Sözmen • Ahmet Kayacık

27. Soru

Türk yüksek eğitim sistemi içinde fotoğrafın gelişimini kısaca anlatınız

Cevap

1978’de Güzel sanatlar Akademisi’nde (bugün adı Mimari Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Fotoğraf Enstitüsü kurulmuş ve Akademi bugünkü formasyonunu alınca da Sahne ve Görüntü Sanatları adı altında eğitimi sürdürmüştür ve 1994’de de Fotoğraf Bölümü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Daha sonra 1995 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Fotoğraf Bölümü açılmıştır. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü ve 1989’da Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu içerisinde Fotoğrafçılık Programı’nı açmasıyla Türkiye’deki fotoğraf okullarının sayısını 4’e çıkmıştır. 1978 yılında açılan ilk fotoğraf okulu ile birlikte bu okulların bugünkü sayısı (lisans, ön lisans dahil) 16’dır.

28. Soru

1980’li yıllarda belgesel düzeyde üretim yapan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• İlyas Göçmen • İzzet Keribar • Faruk Ertunç • Merter Oral • Levend Kılıç • Ali Öz • Cengiz Karlıova • Mustafa Vural • Oral Gönenç • Kazım Zaim • Reşat Sümerkan • Şekip İskender • Aramis Kalay • Aclan Uraz • Fatih Orbay • Lütfi Özgünaydın • Muzaffer Sütlüoğlu • Nevzat Çakır • Mehmet Kısmet • Tuğrul Çakar • Faruk Akbaş • Arif Aşçı • Özcan Yurdalan • İbrahim Akyürek

29. Soru

1990’lı yıllarda kurulan başlıca fotoğraf dernekleri hangileridir?

Cevap

• FSK (Fotoğraf Sanatı Kurumu) • GAFSAD (Gaziantep Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) • EFSAD ( Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği)

30. Soru

1990’lı yıllarda belgesel fotoğrafçılıkta ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Cemal Gülas • Reha Bilir • Haluk Uygur • Adnan Veli Kuvanlık • Cem Turgay • Erdal Yazıcı • Özer Kanburoğlu • Ömer Yağlıdere • Tahsin Aydoğmuş • Yusuf Darıyerli • Cemil Ağacıkoğlu • Selim Güneş • Atilla Durak • Serhan Oskay • Muammer Yanmaz • Süha Derbent • Ali İhsan Gökçen • A.Fatih Sönmez • Mehmet Çakır • Fethi Sabunsoy • Ahmet Selim Sabuncu • Özcan Ağaoğlu • Selçuk Kundakçı • İlteriş Tezer • Sedat Tosunoğlu

31. Soru

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) nasıl kurulmuştur?

Cevap

Fotoğraf dernekleri kendi aralarında örgütlenerek, başlangıçta FDÇK (Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu) ardından TFDB (Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği) daha sonra ise, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) çatısı altında birleşmişlerdir.

32. Soru

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 30 Mayıs 2003 tarihinde kurulmuştur.

33. Soru

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyon’unun kurucu dernekleri hangileridir?

Cevap

• AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği), • ANFAD (Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) • BANFAD (Bandırma Fotoğraf Amatörleri Derneği) • BASAF (Balıkesir Sanat Fotoğrafçıları Derneği), • E-FOT (Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği), • FOTOFORUM (Fotoğraf Sanatı Derneği – Trabzon) • FOTOGEN (Fotoğraf Sanatı Derneği – İstanbul) • FSK (Fotoğraf Sanatı Kurumu – Ankara) • GAFSAD (Gaziantep Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği) • İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği) • İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) • KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği) • KONFAD (Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği) • MFD (Mersin Fotoğraf Derneği)

34. Soru

1990’lı yıllarda yayın hayatına giren fotoğraf dergileri hangileridir?

Cevap

• Refo Dergisi • Geniş Açı Dergisi • Fotoğraf Dergisi • F Dergisi • Photoline Dergisi • Foto Teknik Dergisi • Photo Digital Dergisi • Photoworld Dergisi

35. Soru

1990’lı yıllarda mimari fotoğrafçılıkta ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Ahmet Elhan • Murat Germen

36. Soru

1990’lı yıllarda haber fotoğrafçılığında ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Kutup Dalgakıran • Abdurrahman Antakyalı • Selahattin Sevi • Murat Sezer • Mustafa Özel • Erhan Sevenler • Sebati Karakurt • Ercan Arslan

37. Soru

1990’lı yıllarda farklı soyut anlatım fotoğraflarıyla ön plana çıkan fotoğrafçı kimdir?

Cevap

Melih Zafer Arıcan

38. Soru

1990’lı yıllarda deneysel fotoğraflarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Sadık Demiröz • Laleper Aytek • Orhan Cem Çetin • Selda Salman Acar • Serra M. Gültürk • Ali Balki • İlke Veral

39. Soru

1990’lı yıllarda su altı fotoğraflarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Recep Dönmez • Ateş Evirgen • Alptekin Baloğlu • Ali Ethem Keskin • Saygun Dura • Yavuz Pilevleni

40. Soru

1990’lı yıllarda tanıtım fotoğraflarıyla ön plana çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

• Tamer Yılmaz • Koray Erkaya • Fethi İzan • Abdullah Hekimhan • Adil Gültekin, Nihat Odabaşı • Mehmet Turgut

41. Soru

1990’lı yıllarda fotoğraf hayatındaki gelişmeler nelerdir?

Cevap

Profesyonel fotoğrafçılar dernekleşmişlerdir, • Dernekler fotoğraf günleri düzenlemiştir, • Dernekler ve çeşitli okullar sempozyumlar düzenlemiştir, • Batı ile ilişkiler çoğalmıştır, • Ülke genelinde birçok fotoğraf sergisi açılmıştır, • İnternet bir sergi ve paylaşım alanı olmuştur, • Mesleki fotoğrafçılık öne çıkmıştır, • Fotoğraf bölümleri açılmıştır. • Fotoğraf kütüphaneleri açılmıştır, • Fotoğraf müzeleri açılmıştır, • Birçok fotoğraf dergisi bu dönemde yayın hayatına başlamıştır, • Ülke fotoğrafı sayısal teknolojiyi farklı üsluplarda kullanmıştır.

42. Soru

1990’lı yıllarda teknolojinin gelişimi ve yeni medya ortamları fotoğrafçılığı nasıl etkilemiştir?

Cevap

1990’lı yılların sonları hem doğrudan fotoğrafın hem de bilgisayar destekli fotoğraf üretiminin yoğun olduğu dönemdir. Özelikle sayısal fotoğraf makinelerinin 2002’den sonra ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojiyle bilgisayar teknolojisini, beraber kullanarak üretim yapanların sayısında artma meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu dönem Türk fotoğraf tarihinde nitelik olarak olmasa da, nicelik olarak üretimin en çok arttığı bir dönem olarak öne çıkmıştır. İnternet paylaşım sitelerinin birbiri ardına açılması, fotoğraf kaynak kitaplarının da bu süreçte artmasıyla birlikte fotoğrafla ilgilenen kişi sayısı da artmıştır. Yeni medyalar ve sosyal medya demokratik nitelikli oluşum olmuştur. Kolay ulaşılabilme özelliği bu sosyal medyalara yeni görevler yüklemiştir. Internet sergi salonlarını bilgisayarımıza kadar taşımıştır.

43. Soru

Cumhuriyet dönemi fotoğrafçılığı kaç döneme ayırabiliriz?

Cevap

Cumhuriyet dönemi Türkiye fotoğrafçılığını iki ayrı dönemde incelemektedir. Bunlar; 1923-1960 yıllarını kapsayan birinci dönem ve 1960’dan günümüze gelen ikinci dönemdir.

Cumhuriyet dönemi Türkiye fotoğrafçılığını iki ayrı dönemde incelemektedir. Bunlar; 1923-1960 yıllarını kapsayan birinci dönem ve 1960’dan günümüze gelen ikinci dönemdir.

Cumhuriyet dönemi Türkiye fotoğrafçılığını iki ayrı dönemde incelemektedir. Bunlar; 1923-1960 yıllarını kapsayan birinci dönem ve 1960’dan günümüze gelen ikinci dönemdir.

Cumhuriyet dönemi Türkiye fotoğrafçılığını iki ayrı dönemde incelemektedir. Bunlar; 1923-1960 yıllarını kapsayan birinci dönem ve 1960’dan günümüze gelen ikinci dönemdir.

Cumhuriyet dönemi Türkiye fotoğrafçılığını iki ayrı dönemde incelemektedir. Bunlar; 1923-1960 yıllarını kapsayan birinci dönem ve 1960’dan günümüze gelen ikinci dönemdir.

44. Soru

Cumhuriyet dönemi 1960 sonrası fotoğrafa bakıldığında bu dönemin en etkili belirleyici unsuru nedir?

Cevap

Yeni dönemin belirleyicisi kuşkusuz 1960 Anayasası olmuştur.

Yeni dönemin belirleyicisi kuşkusuz 1960 Anayasası olmuştur.

Yeni dönemin belirleyicisi kuşkusuz 1960 Anayasası olmuştur.

Yeni dönemin belirleyicisi kuşkusuz 1960 Anayasası olmuştur.

Yeni dönemin belirleyicisi kuşkusuz 1960 Anayasası olmuştur.

45. Soru

Türkiye ‘deki ilk fotoğraf örgütlenmesi ne zaman kurulmuştur?

Cevap

1950yılında,TürkiyeAmatör Foto Kulübü (TAFK), Şinasi Barutçu tarafından kurulmuştur. Bu örgütlenme, Türkiye’deki ilk fotoğraf derneğidir.

1950yılında,TürkiyeAmatör Foto Kulübü (TAFK), Şinasi Barutçu tarafından kurulmuştur. Bu örgütlenme, Türkiye’deki ilk fotoğraf derneğidir.

1950yılında,TürkiyeAmatör Foto Kulübü (TAFK), Şinasi Barutçu tarafından kurulmuştur. Bu örgütlenme, Türkiye’deki ilk fotoğraf derneğidir.

1950yılında,TürkiyeAmatör Foto Kulübü (TAFK), Şinasi Barutçu tarafından kurulmuştur. Bu örgütlenme, Türkiye’deki ilk fotoğraf derneğidir.

1950yılında,TürkiyeAmatör Foto Kulübü (TAFK), Şinasi Barutçu tarafından kurulmuştur. Bu örgütlenme, Türkiye’deki ilk fotoğraf derneğidir.

46. Soru

Erenköy Amatör Fotoğraf Kulübü ne zaman kurulmuştur?

Erenköy Amatör Fotoğraf Kulübü ne zaman kurulmuştur?

Erenköy Amatör Fotoğraf Kulübü ne zaman kurulmuştur?

Erenköy Amatör Fotoğraf Kulübü ne zaman kurulmuştur?

Erenköy Amatör Fotoğraf Kulübü ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Erenköy Amatör Foto Kulübü, 29 Kasım 1959 tarihinde, Nurettin Erkılıç’ın önderliğinde Celalettin Yavşi Ebusüudoğlu, Turgut Ekin, Kemal Kozar, Hulki Öğreten, Şinasi Özatalay ve Reşat Aşkın tarafından kurulmuştur. Daha sonra İFSAK adıyla günümüzde kadar gelmiştir. 

Erenköy Amatör Foto Kulübü, 29 Kasım 1959 tarihinde, Nurettin Erkılıç’ın önderliğinde Celalettin Yavşi Ebusüudoğlu, Turgut Ekin, Kemal Kozar, Hulki Öğreten, Şinasi Özatalay ve Reşat Aşkın tarafından kurulmuştur. Daha sonra İFSAK adıyla günümüzde kadar gelmiştir. 

Erenköy Amatör Foto Kulübü, 29 Kasım 1959 tarihinde, Nurettin Erkılıç’ın önderliğinde Celalettin Yavşi Ebusüudoğlu, Turgut Ekin, Kemal Kozar, Hulki Öğreten, Şinasi Özatalay ve Reşat Aşkın tarafından kurulmuştur. Daha sonra İFSAK adıyla günümüzde kadar gelmiştir. 

Erenköy Amatör Foto Kulübü, 29 Kasım 1959 tarihinde, Nurettin Erkılıç’ın önderliğinde Celalettin Yavşi Ebusüudoğlu, Turgut Ekin, Kemal Kozar, Hulki Öğreten, Şinasi Özatalay ve Reşat Aşkın tarafından kurulmuştur. Daha sonra İFSAK adıyla günümüzde kadar gelmiştir. 

47. Soru

1960’lı yıllarda Türkiye’de öne çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

1960’lı yıllarda Türkiye’de öne çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

1960’lı yıllarda Türkiye’de öne çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

1960’lı yıllarda Türkiye’de öne çıkan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

Sami Güner, Baha Gelenbevi, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, Gökşin Sipahioğlu, Şemsi Güner, Ozan Sağdıç, Yılmaz Kaini, Şakir Eczacıbaşı, Şahin Kaygun, Fikret Otyam, Mustafa Türkyılmaz, Cemal Turgay, Taçay Erdemsel, Yıldız Moran, Güler (Çağlak) Ertan, Sıtkı Fırat, Ergün Hiçyılmaz, İsmet Gümüşdere, Güneş Karabuda veGökşin Sipahioğlu’dur.

Sami Güner, Baha Gelenbevi, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, Gökşin Sipahioğlu, Şemsi Güner, Ozan Sağdıç, Yılmaz Kaini, Şakir Eczacıbaşı, Şahin Kaygun, Fikret Otyam, Mustafa Türkyılmaz, Cemal Turgay, Taçay Erdemsel, Yıldız Moran, Güler (Çağlak) Ertan, Sıtkı Fırat, Ergün Hiçyılmaz, İsmet Gümüşdere, Güneş Karabuda veGökşin Sipahioğlu’dur.

Sami Güner, Baha Gelenbevi, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, Gökşin Sipahioğlu, Şemsi Güner, Ozan Sağdıç, Yılmaz Kaini, Şakir Eczacıbaşı, Şahin Kaygun, Fikret Otyam, Mustafa Türkyılmaz, Cemal Turgay, Taçay Erdemsel, Yıldız Moran, Güler (Çağlak) Ertan, Sıtkı Fırat, Ergün Hiçyılmaz, İsmet Gümüşdere, Güneş Karabuda veGökşin Sipahioğlu’dur.

Sami Güner, Baha Gelenbevi, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, Gökşin Sipahioğlu, Şemsi Güner, Ozan Sağdıç, Yılmaz Kaini, Şakir Eczacıbaşı, Şahin Kaygun, Fikret Otyam, Mustafa Türkyılmaz, Cemal Turgay, Taçay Erdemsel, Yıldız Moran, Güler (Çağlak) Ertan, Sıtkı Fırat, Ergün Hiçyılmaz, İsmet Gümüşdere, Güneş Karabuda veGökşin Sipahioğlu’dur.

Sami Güner, Baha Gelenbevi, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, Gökşin Sipahioğlu, Şemsi Güner, Ozan Sağdıç, Yılmaz Kaini, Şakir Eczacıbaşı, Şahin Kaygun, Fikret Otyam, Mustafa Türkyılmaz, Cemal Turgay, Taçay Erdemsel, Yıldız Moran, Güler (Çağlak) Ertan, Sıtkı Fırat, Ergün Hiçyılmaz, İsmet Gümüşdere, Güneş Karabuda veGökşin Sipahioğlu’dur.

Sami Güner, Baha Gelenbevi, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, Gökşin Sipahioğlu, Şemsi Güner, Ozan Sağdıç, Yılmaz Kaini, Şakir Eczacıbaşı, Şahin Kaygun, Fikret Otyam, Mustafa Türkyılmaz, Cemal Turgay, Taçay Erdemsel, Yıldız Moran, Güler (Çağlak) Ertan, Sıtkı Fırat, Ergün Hiçyılmaz, İsmet Gümüşdere, Güneş Karabuda veGökşin Sipahioğlu’dur.

Sami Güner, Baha Gelenbevi, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, Gökşin Sipahioğlu, Şemsi Güner, Ozan Sağdıç, Yılmaz Kaini, Şakir Eczacıbaşı, Şahin Kaygun, Fikret Otyam, Mustafa Türkyılmaz, Cemal Turgay, Taçay Erdemsel, Yıldız Moran, Güler (Çağlak) Ertan, Sıtkı Fırat, Ergün Hiçyılmaz, İsmet Gümüşdere, Güneş Karabuda veGökşin Sipahioğlu’dur.

48. Soru

Ülkemizde 1960’lı yıllardaki fotoğrafçıların ortaya koydukları fotoğrafların belirleyici özellikleri nelerdir?

Ülkemizde 1960’lı yıllardaki fotoğrafçıların ortaya koydukları fotoğrafların belirleyici özellikleri nelerdir?

Ülkemizde 1960’lı yıllardaki fotoğrafçıların ortaya koydukları fotoğrafların belirleyici özellikleri nelerdir?

Ülkemizde 1960’lı yıllardaki fotoğrafçıların ortaya koydukları fotoğrafların belirleyici özellikleri nelerdir?

Cevap

• Sanatsal çabanın etkisi kişisel eğilimler üzerinde yoğunluk kazanmıştır.

• Türkiye fotoğrafının gerçek kimliğine kavuşarak dışa açılmıştır.
• Fotoğrafçılar toplumsal sorunlara yönelik fotoğraflar çekmişlerdir.
• Toplumcu gerçekçi dil arayışı yönelişi ortaya çıkmıştır.

• Doğa fotoğrafçıları da öne çıkmıştır.

• Sanatsal çabanın etkisi kişisel eğilimler üzerinde yoğunluk kazanmıştır.

• Türkiye fotoğrafının gerçek kimliğine kavuşarak dışa açılmıştır.
• Fotoğrafçılar toplumsal sorunlara yönelik fotoğraflar çekmişlerdir.
• Toplumcu gerçekçi dil arayışı yönelişi ortaya çıkmıştır.

• Doğa fotoğrafçıları da öne çıkmıştır.

• Sanatsal çabanın etkisi kişisel eğilimler üzerinde yoğunluk kazanmıştır.

• Türkiye fotoğrafının gerçek kimliğine kavuşarak dışa açılmıştır.
• Fotoğrafçılar toplumsal sorunlara yönelik fotoğraflar çekmişlerdir.
• Toplumcu gerçekçi dil arayışı yönelişi ortaya çıkmıştır.

• Doğa fotoğrafçıları da öne çıkmıştır.

• Sanatsal çabanın etkisi kişisel eğilimler üzerinde yoğunluk kazanmıştır.

• Türkiye fotoğrafının gerçek kimliğine kavuşarak dışa açılmıştır.
• Fotoğrafçılar toplumsal sorunlara yönelik fotoğraflar çekmişlerdir.
• Toplumcu gerçekçi dil arayışı yönelişi ortaya çıkmıştır.

• Doğa fotoğrafçıları da öne çıkmıştır.

49. Soru

1970’lerde Türkiye’de fotoğrafçılığın özellikleri nelerdir?

Cevap

1970’lerde ülke fotoğrafı;

 • Kısır bir döneme girmiştir,

 • Malzeme (fotoğraf makinesi, film, banyo ve kâğıt) sıkıntısı yaşanmıştır.

 • Bireysel çıkışlar daha öne çıkmıştır,

 • Ekonomik sıkıntılar geniş halk kitlelerinin fotoğrafa ilgisini azaltmıştır.

1970’lerde ülke fotoğrafı;

 • Kısır bir döneme girmiştir,

 • Malzeme (fotoğraf makinesi, film, banyo ve kâğıt) sıkıntısı yaşanmıştır.

 • Bireysel çıkışlar daha öne çıkmıştır,

 • Ekonomik sıkıntılar geniş halk kitlelerinin fotoğrafa ilgisini azaltmıştır.

1970’lerde ülke fotoğrafı;

 • Kısır bir döneme girmiştir,

 • Malzeme (fotoğraf makinesi, film, banyo ve kâğıt) sıkıntısı yaşanmıştır.

 • Bireysel çıkışlar daha öne çıkmıştır,

 • Ekonomik sıkıntılar geniş halk kitlelerinin fotoğrafa ilgisini azaltmıştır.

1970’lerde ülke fotoğrafı;

 • Kısır bir döneme girmiştir,

 • Malzeme (fotoğraf makinesi, film, banyo ve kâğıt) sıkıntısı yaşanmıştır.

 • Bireysel çıkışlar daha öne çıkmıştır,

 • Ekonomik sıkıntılar geniş halk kitlelerinin fotoğrafa ilgisini azaltmıştır.

50. Soru

1976’da kurulan Yeni Fotoğraf Dergisi’nin özellikleri nelerdir ?

1976’da kurulan Yeni Fotoğraf Dergisi’nin özellikleri nelerdir ?

1976’da kurulan Yeni Fotoğraf Dergisi’nin özellikleri nelerdir ?

1976’da kurulan Yeni Fotoğraf Dergisi’nin özellikleri nelerdir ?

Cevap

Yeni Fotoğraf Dergisi;
• Geniş halk kitlelerine fotoğraf sanatının özelliklerini anlatmıştır,
• Fotoğraf sanatçılarını portfolyalarıyla geniş halk kitlelerine tanıtmıştır,
• Fotoğraf dünyasından haberlerle halkı bilinçlendirmiştir,
• Fotoğraf tekniğiyle ilgili amatörlere geniş bilgiler vermiştir,
• Yazarların kişisel görüşlerinden oluşan makalelerini geniş halk kitlelerine aktarmıştır, • Birçok fotoğrafçıyı ülke fotoğrafına kazandırmıştır…

Yeni Fotoğraf Dergisi;
• Geniş halk kitlelerine fotoğraf sanatının özelliklerini anlatmıştır,
• Fotoğraf sanatçılarını portfolyalarıyla geniş halk kitlelerine tanıtmıştır,
• Fotoğraf dünyasından haberlerle halkı bilinçlendirmiştir,
• Fotoğraf tekniğiyle ilgili amatörlere geniş bilgiler vermiştir,
• Yazarların kişisel görüşlerinden oluşan makalelerini geniş halk kitlelerine aktarmıştır, • Birçok fotoğrafçıyı ülke fotoğrafına kazandırmıştır…

Yeni Fotoğraf Dergisi;
• Geniş halk kitlelerine fotoğraf sanatının özelliklerini anlatmıştır,
• Fotoğraf sanatçılarını portfolyalarıyla geniş halk kitlelerine tanıtmıştır,
• Fotoğraf dünyasından haberlerle halkı bilinçlendirmiştir,
• Fotoğraf tekniğiyle ilgili amatörlere geniş bilgiler vermiştir,
• Yazarların kişisel görüşlerinden oluşan makalelerini geniş halk kitlelerine aktarmıştır, • Birçok fotoğrafçıyı ülke fotoğrafına kazandırmıştır…

Yeni Fotoğraf Dergisi;
• Geniş halk kitlelerine fotoğraf sanatının özelliklerini anlatmıştır,
• Fotoğraf sanatçılarını portfolyalarıyla geniş halk kitlelerine tanıtmıştır,
• Fotoğraf dünyasından haberlerle halkı bilinçlendirmiştir,
• Fotoğraf tekniğiyle ilgili amatörlere geniş bilgiler vermiştir,
• Yazarların kişisel görüşlerinden oluşan makalelerini geniş halk kitlelerine aktarmıştır, • Birçok fotoğrafçıyı ülke fotoğrafına kazandırmıştır…

51. Soru

1970’lerde kurulan fotoğraf dernekleri nasıl değişim göstermiştir?

Cevap

Başlangıçta sadece çekilen fotoğrafların paylaşıldığı bir ortam olan dernek çatısı, sonraki yıllarda yeni gelen fotoğrafa meraklı insanlara eğitim vererek ve daha sonrasında ise ortaya çıkan eserleri geniş halk kitleleriyle paylaşıma kadar genişlemiştir. İFSAK’ın kahve köşelerinde ve muhallebicilerde yapılan yönetim kurulu toplantılarından sonra daimi bir yere kavuşması, diğer derneklerin kurulmasına örnek olmuştur.

Başlangıçta sadece çekilen fotoğrafların paylaşıldığı bir ortam olan dernek çatısı, sonraki yıllarda yeni gelen fotoğrafa meraklı insanlara eğitim vererek ve daha sonrasında ise ortaya çıkan eserleri geniş halk kitleleriyle paylaşıma kadar genişlemiştir. İFSAK’ın kahve köşelerinde ve muhallebicilerde yapılan yönetim kurulu toplantılarından sonra daimi bir yere kavuşması, diğer derneklerin kurulmasına örnek olmuştur.

Başlangıçta sadece çekilen fotoğrafların paylaşıldığı bir ortam olan dernek çatısı, sonraki yıllarda yeni gelen fotoğrafa meraklı insanlara eğitim vererek ve daha sonrasında ise ortaya çıkan eserleri geniş halk kitleleriyle paylaşıma kadar genişlemiştir. İFSAK’ın kahve köşelerinde ve muhallebicilerde yapılan yönetim kurulu toplantılarından sonra daimi bir yere kavuşması, diğer derneklerin kurulmasına örnek olmuştur.

Başlangıçta sadece çekilen fotoğrafların paylaşıldığı bir ortam olan dernek çatısı, sonraki yıllarda yeni gelen fotoğrafa meraklı insanlara eğitim vererek ve daha sonrasında ise ortaya çıkan eserleri geniş halk kitleleriyle paylaşıma kadar genişlemiştir. İFSAK’ın kahve köşelerinde ve muhallebicilerde yapılan yönetim kurulu toplantılarından sonra daimi bir yere kavuşması, diğer derneklerin kurulmasına örnek olmuştur.

52. Soru

1970’lerde kurulan derneklerden başlıcaları hangileridir?

Cevap

• AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği),
• AFSAD (Ankara Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği),
• BUFSAD (Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği),
• FOTO FORUM (Trabzon Fotoğraf Amatörleri Derneği).

• AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği),
• AFSAD (Ankara Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği),
• BUFSAD (Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği),
• FOTO FORUM (Trabzon Fotoğraf Amatörleri Derneği).

• AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği),
• AFSAD (Ankara Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği),
• BUFSAD (Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği),
• FOTO FORUM (Trabzon Fotoğraf Amatörleri Derneği).

• AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği),
• AFSAD (Ankara Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği),
• BUFSAD (Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği),
• FOTO FORUM (Trabzon Fotoğraf Amatörleri Derneği).

53. Soru

1970’lerde ülke fotoğrafçılığı nasıldır?

Cevap

Bu dönemde ülke fotoğrafında;
• Subjektif çalışmalar ortaya konulmuştur,
• Yeni fotografik biçimler denenmiştir,
• Yaratıcılığın hayal ve ifade gücünün sınırlarını zorlamaya başlanmıştır.

Bu dönemde ülke fotoğrafında;
• Subjektif çalışmalar ortaya konulmuştur,
• Yeni fotografik biçimler denenmiştir,
• Yaratıcılığın hayal ve ifade gücünün sınırlarını zorlamaya başlanmıştır.

Bu dönemde ülke fotoğrafında;
• Subjektif çalışmalar ortaya konulmuştur,
• Yeni fotografik biçimler denenmiştir,
• Yaratıcılığın hayal ve ifade gücünün sınırlarını zorlamaya başlanmıştır.

Bu dönemde ülke fotoğrafında;
• Subjektif çalışmalar ortaya konulmuştur,
• Yeni fotografik biçimler denenmiştir,
• Yaratıcılığın hayal ve ifade gücünün sınırlarını zorlamaya başlanmıştır.

54. Soru

Tanıtım fotoğrafının Türkiye’deki öncüsü kimdir?

Cevap

1970’lerde tanıtım fotoğrafçılığı ortaya çıkmıştır. O güne kadar çalıştığı bankadan arta kalan sürede Türkiye’yi karış karış gezerek fotoğraflayan Sami Güner, tanıtım ağırlıklı çalışmalara da başlatmıştır. Başta o döneme bankaların dağıt- tığı takvim ve ajandalar için ülkenin en uzak köşelerine kadar giderek fotoğraflar çekmiştir. Güner, ilerleyen zamanlarda reklam fotoğraflarıyla Moris Maçaro ve dönemin ünlü artist ve solistlerini fotoğraflayarak ünlenen Yaşar Atankazanır izlemiştir.

1970’lerde tanıtım fotoğrafçılığı ortaya çıkmıştır. O güne kadar çalıştığı bankadan arta kalan sürede Türkiye’yi karış karış gezerek fotoğraflayan Sami Güner, tanıtım ağırlıklı çalışmalara da başlatmıştır. Başta o döneme bankaların dağıt- tığı takvim ve ajandalar için ülkenin en uzak köşelerine kadar giderek fotoğraflar çekmiştir. Güner, ilerleyen zamanlarda reklam fotoğraflarıyla Moris Maçaro ve dönemin ünlü artist ve solistlerini fotoğraflayarak ünlenen Yaşar Atankazanır izlemiştir.

1970’lerde tanıtım fotoğrafçılığı ortaya çıkmıştır. O güne kadar çalıştığı bankadan arta kalan sürede Türkiye’yi karış karış gezerek fotoğraflayan Sami Güner, tanıtım ağırlıklı çalışmalara da başlatmıştır. Başta o döneme bankaların dağıt- tığı takvim ve ajandalar için ülkenin en uzak köşelerine kadar giderek fotoğraflar çekmiştir. Güner, ilerleyen zamanlarda reklam fotoğraflarıyla Moris Maçaro ve dönemin ünlü artist ve solistlerini fotoğraflayarak ünlenen Yaşar Atankazanır izlemiştir.

1970’lerde tanıtım fotoğrafçılığı ortaya çıkmıştır. O güne kadar çalıştığı bankadan arta kalan sürede Türkiye’yi karış karış gezerek fotoğraflayan Sami Güner, tanıtım ağırlıklı çalışmalara da başlatmıştır. Başta o döneme bankaların dağıt- tığı takvim ve ajandalar için ülkenin en uzak köşelerine kadar giderek fotoğraflar çekmiştir. Güner, ilerleyen zamanlarda reklam fotoğraflarıyla Moris Maçaro ve dönemin ünlü artist ve solistlerini fotoğraflayarak ünlenen Yaşar Atankazanır izlemiştir.

55. Soru

1980’lerde Türkiye’de fotoğraf alanında nasıl eğilimler ortaya çıkmıştır?

Cevap

 • Fotoğraflarda çok yönlü biçim ve mesaj kaygısı belirmiştir.
 • Türkiye’de fotoğrafın sanatsal boyutu ilk defa sorgulanmaya başlanmıştır.
 • Fotoğrafçılar bireysel eğilimlerini ortaya koymaya başlamıştır.
 • Fotoğraf bir kopyalama aracı olmaktan çıkmış ve yaratıcılık süreci içine girmiştir.
 • Klasik fotoğraf anlayışının dışına çıkılarak netlik, derinlik, perspektif, ufuk çizgisi ve doğal renk gibi kavramlar önemsenmeden kompozisyonlar oluşturulmaya başlanmıştır.

 • Fotoğraflarda çok yönlü biçim ve mesaj kaygısı belirmiştir.
 • Türkiye’de fotoğrafın sanatsal boyutu ilk defa sorgulanmaya başlanmıştır.
 • Fotoğrafçılar bireysel eğilimlerini ortaya koymaya başlamıştır.
 • Fotoğraf bir kopyalama aracı olmaktan çıkmış ve yaratıcılık süreci içine girmiştir.
 • Klasik fotoğraf anlayışının dışına çıkılarak netlik, derinlik, perspektif, ufuk çizgisi ve doğal renk gibi kavramlar önemsenmeden kompozisyonlar oluşturulmaya başlanmıştır.

 • Fotoğraflarda çok yönlü biçim ve mesaj kaygısı belirmiştir.
 • Türkiye’de fotoğrafın sanatsal boyutu ilk defa sorgulanmaya başlanmıştır.
 • Fotoğrafçılar bireysel eğilimlerini ortaya koymaya başlamıştır.
 • Fotoğraf bir kopyalama aracı olmaktan çıkmış ve yaratıcılık süreci içine girmiştir.
 • Klasik fotoğraf anlayışının dışına çıkılarak netlik, derinlik, perspektif, ufuk çizgisi ve doğal renk gibi kavramlar önemsenmeden kompozisyonlar oluşturulmaya başlanmıştır.

 • Fotoğraflarda çok yönlü biçim ve mesaj kaygısı belirmiştir.
 • Türkiye’de fotoğrafın sanatsal boyutu ilk defa sorgulanmaya başlanmıştır.
 • Fotoğrafçılar bireysel eğilimlerini ortaya koymaya başlamıştır.
 • Fotoğraf bir kopyalama aracı olmaktan çıkmış ve yaratıcılık süreci içine girmiştir.
 • Klasik fotoğraf anlayışının dışına çıkılarak netlik, derinlik, perspektif, ufuk çizgisi ve doğal renk gibi kavramlar önemsenmeden kompozisyonlar oluşturulmaya başlanmıştır.
56. Soru

1980’li yıllarda fotoğraf alanında deneysel çalışmalar yapan fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

1980’li yıllarda ve daha sonrasında Türkiye’deki fotoğrafın gelişiminde, öz ve biçim açısından yeni anlayışlar da getirmiştir. Deneysel çalışmalarıyla bu dönemde öne çıkan isimler ise; Ahmet Öner Gezgin, Balkan Naci İslimyeli, Orhan Alptürk, Emine Ceylan, Tahir Ün, Nazif Topçuoğlu, Orhan Cem Çetin, Şakir Eczacıbaşı, Maggie Danon, Nuri Bilge Ceylan, Sadık Demiröz, Mustafa Kocabaşı ve Adnan Ataç’tır.

1980’li yıllarda ve daha sonrasında Türkiye’deki fotoğrafın gelişiminde, öz ve biçim açısından yeni anlayışlar da getirmiştir. Deneysel çalışmalarıyla bu dönemde öne çıkan isimler ise; Ahmet Öner Gezgin, Balkan Naci İslimyeli, Orhan Alptürk, Emine Ceylan, Tahir Ün, Nazif Topçuoğlu, Orhan Cem Çetin, Şakir Eczacıbaşı, Maggie Danon, Nuri Bilge Ceylan, Sadık Demiröz, Mustafa Kocabaşı ve Adnan Ataç’tır.

1980’li yıllarda ve daha sonrasında Türkiye’deki fotoğrafın gelişiminde, öz ve biçim açısından yeni anlayışlar da getirmiştir. Deneysel çalışmalarıyla bu dönemde öne çıkan isimler ise; Ahmet Öner Gezgin, Balkan Naci İslimyeli, Orhan Alptürk, Emine Ceylan, Tahir Ün, Nazif Topçuoğlu, Orhan Cem Çetin, Şakir Eczacıbaşı, Maggie Danon, Nuri Bilge Ceylan, Sadık Demiröz, Mustafa Kocabaşı ve Adnan Ataç’tır.

1980’li yıllarda ve daha sonrasında Türkiye’deki fotoğrafın gelişiminde, öz ve biçim açısından yeni anlayışlar da getirmiştir. Deneysel çalışmalarıyla bu dönemde öne çıkan isimler ise; Ahmet Öner Gezgin, Balkan Naci İslimyeli, Orhan Alptürk, Emine Ceylan, Tahir Ün, Nazif Topçuoğlu, Orhan Cem Çetin, Şakir Eczacıbaşı, Maggie Danon, Nuri Bilge Ceylan, Sadık Demiröz, Mustafa Kocabaşı ve Adnan Ataç’tır.

57. Soru

1980’lerde açılan ve daha sonraki yılarda önemli çalışmalara (sempozyum fotoğraf günleri, sergiler ve gösteriler) imza atacak olan fotoğraf dernekleri hangileridir?

Cevap

• ANFAD (Antalya Fotoğraf Amatörleri Derneği)

• EFOT (Edirne Fotoğraf Amatörleri Derneği)

• FOTOGEN (Fotoğraf Sanatı Derneği),
• İFOD (İzmir Fotoğraf Amatörleri Derneği),

• KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği)

• ANFAD (Antalya Fotoğraf Amatörleri Derneği)

• EFOT (Edirne Fotoğraf Amatörleri Derneği)

• FOTOGEN (Fotoğraf Sanatı Derneği),
• İFOD (İzmir Fotoğraf Amatörleri Derneği),

• KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği)

• ANFAD (Antalya Fotoğraf Amatörleri Derneği)

• ANFAD (Antalya Fotoğraf Amatörleri Derneği)

• EFOT (Edirne Fotoğraf Amatörleri Derneği)

• FOTOGEN (Fotoğraf Sanatı Derneği),
• İFOD (İzmir Fotoğraf Amatörleri Derneği),

• KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği)

• EFOT (Edirne Fotoğraf Amatörleri Derneği)

• FOTOGEN (Fotoğraf Sanatı Derneği),
• İFOD (İzmir Fotoğraf Amatörleri Derneği),

• KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği)

58. Soru

1980’lerde birçok amatör fotoğrafçının profesyonel tanıtım fotoğrafçılığına geçiş yapmasının nedeni nedir?

Cevap

1980’den sonra özellikle ülke içindeki ekonomik koşullar(24 Ocak kararları) yabancı sermayeli montaj sanayisini destekleyince, birçok yabancı şirket, ucuz iş gücünden yararlanmak üzere çeşitli yatırımlar yapmıştır. Doğal olarak üretilen malın pazarlanabilmesi içinde tanıtılması gerekmiştir. Başlangıçta bireysel başlayan bu çalışmalar şirket ve ajans bünyelerinde sürdürülmeye başlanmıştır.

1980’den sonra özellikle ülke içindeki ekonomik koşullar(24 Ocak kararları) yabancı sermayeli montaj sanayisini destekleyince, birçok yabancı şirket, ucuz iş gücünden yararlanmak üzere çeşitli yatırımlar yapmıştır. Doğal olarak üretilen malın pazarlanabilmesi içinde tanıtılması gerekmiştir. Başlangıçta bireysel başlayan bu çalışmalar şirket ve ajans bünyelerinde sürdürülmeye başlanmıştır.

1980’den sonra özellikle ülke içindeki ekonomik koşullar(24 Ocak kararları) yabancı sermayeli montaj sanayisini destekleyince, birçok yabancı şirket, ucuz iş gücünden yararlanmak üzere çeşitli yatırımlar yapmıştır. Doğal olarak üretilen malın pazarlanabilmesi içinde tanıtılması gerekmiştir. Başlangıçta bireysel başlayan bu çalışmalar şirket ve ajans bünyelerinde sürdürülmeye başlanmıştır.

1980’den sonra özellikle ülke içindeki ekonomik koşullar(24 Ocak kararları) yabancı sermayeli montaj sanayisini destekleyince, birçok yabancı şirket, ucuz iş gücünden yararlanmak üzere çeşitli yatırımlar yapmıştır. Doğal olarak üretilen malın pazarlanabilmesi içinde tanıtılması gerekmiştir. Başlangıçta bireysel başlayan bu çalışmalar şirket ve ajans bünyelerinde sürdürülmeye başlanmıştır.

59. Soru

Akademik olarak ilk fotoğraf eğitimi ne zaman verilmeye başlanmıştır?

Cevap

1932’de Şinasi Barutçu’nun Almanya’da eğitim görerek 1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde yazı, grafik sanatlar ve fotografi öğretmeni olarak çalışmasıyla fotoğraf eğitimi başlamıştır.

1932’de Şinasi Barutçu’nun Almanya’da eğitim görerek 1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde yazı, grafik sanatlar ve fotografi öğretmeni olarak çalışmasıyla fotoğraf eğitimi başlamıştır.

1932’de Şinasi Barutçu’nun Almanya’da eğitim görerek 1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde yazı, grafik sanatlar ve fotografi öğretmeni olarak çalışmasıyla fotoğraf eğitimi başlamıştır.

1932’de Şinasi Barutçu’nun Almanya’da eğitim görerek 1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde yazı, grafik sanatlar ve fotografi öğretmeni olarak çalışmasıyla fotoğraf eğitimi başlamıştır.

60. Soru

Türkiye’deki fotoğraf dernekleri hangi adlar altında birleşmişlerdir?

Cevap

Fotoğraf dernekleri kendi aralarında da örgütlenerek, başlangıçta FDÇK (Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu) ardından TFDB (Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği) daha sonra ise TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) çatısı altında birleşmişlerdir.

Fotoğraf dernekleri kendi aralarında da örgütlenerek, başlangıçta FDÇK (Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu) ardından TFDB (Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği) daha sonra ise TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) çatısı altında birleşmişlerdir.

Fotoğraf dernekleri kendi aralarında da örgütlenerek, başlangıçta FDÇK (Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu) ardından TFDB (Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği) daha sonra ise TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) çatısı altında birleşmişlerdir.

Fotoğraf dernekleri kendi aralarında da örgütlenerek, başlangıçta FDÇK (Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu) ardından TFDB (Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği) daha sonra ise TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) çatısı altında birleşmişlerdir.

61. Soru

Türkiye’deki ilk fotoğraf müzesi ne zaman açılmıştır?

Cevap

Balıkesir’de bulunan Kuvva-yi Milliye Müzesi’nin bir bölümünü “Fotoğraf Makineleri ve Malzemeleri Müzesi” olarak “Türk Fotoğrafı”na armağan edilmiştir.. Müze 6 Eylül 1996 tarihinde ziyarete açılmıştır. Ülkemizfotoğrafının kurumlaşmasında önemli bir eksikliği dolduran bu müze diğer müzelerin de açılmasına katkı sağlamıştır.

Balıkesir’de bulunan Kuvva-yi Milliye Müzesi’nin bir bölümünü “Fotoğraf Makineleri ve Malzemeleri Müzesi” olarak “Türk Fotoğrafı”na armağan edilmiştir.. Müze 6 Eylül 1996 tarihinde ziyarete açılmıştır. Ülkemizfotoğrafının kurumlaşmasında önemli bir eksikliği dolduran bu müze diğer müzelerin de açılmasına katkı sağlamıştır.

Balıkesir’de bulunan Kuvva-yi Milliye Müzesi’nin bir bölümünü “Fotoğraf Makineleri ve Malzemeleri Müzesi” olarak “Türk Fotoğrafı”na armağan edilmiştir.. Müze 6 Eylül 1996 tarihinde ziyarete açılmıştır. Ülkemizfotoğrafının kurumlaşmasında önemli bir eksikliği dolduran bu müze diğer müzelerin de açılmasına katkı sağlamıştır.

Balıkesir’de bulunan Kuvva-yi Milliye Müzesi’nin bir bölümünü “Fotoğraf Makineleri ve Malzemeleri Müzesi” olarak “Türk Fotoğrafı”na armağan edilmiştir.. Müze 6 Eylül 1996 tarihinde ziyarete açılmıştır. Ülkemizfotoğrafının kurumlaşmasında önemli bir eksikliği dolduran bu müze diğer müzelerin de açılmasına katkı sağlamıştır.

62. Soru

1990’dan itibaren ülke fotoğrafı nasıl bir yönde ilerlemiştir?

1990’dan itibaren ülke fotoğrafı nasıl bir yönde ilerlemiştir?

1990’dan itibaren ülke fotoğrafı nasıl bir yönde ilerlemiştir?

1990’dan itibaren ülke fotoğrafı nasıl bir yönde ilerlemiştir?

Cevap

1990’dan itibaren ülke fotoğrafında;
• Profesyonel fotoğrafçılar dernekleşmişlerdir,
• Dernekler fotoğraf günleri düzenlemiştir,
• Dernekler ve çeşitli okullar sempozyumlar düzenlemiştir,
• Batı ile ilişkiler çoğalmıştır,
• Ülke genelinde birçok fotoğraf sergisi açılmıştır,
• İnternet bir sergi ve paylaşım alanı olmuştur,
• Mesleki fotoğrafçılık öne çıkmıştır,
• Fotoğraf bölümleri açılmıştır.
• Fotoğraf kütüphaneleri açılmıştır,
• Fotoğraf müzeleri açılmıştır,
• Birçok fotoğraf dergisi bu dönemde yayın hayatına başlamıştır,
• Ülke fotoğrafı sayısal teknolojiyi farkılı üsluplarda kullanmıştır.

1990’dan itibaren ülke fotoğrafında;
• Profesyonel fotoğrafçılar dernekleşmişlerdir,
• Dernekler fotoğraf günleri düzenlemiştir,
• Dernekler ve çeşitli okullar sempozyumlar düzenlemiştir,
• Batı ile ilişkiler çoğalmıştır,
• Ülke genelinde birçok fotoğraf sergisi açılmıştır,
• İnternet bir sergi ve paylaşım alanı olmuştur,
• Mesleki fotoğrafçılık öne çıkmıştır,
• Fotoğraf bölümleri açılmıştır.
• Fotoğraf kütüphaneleri açılmıştır,
• Fotoğraf müzeleri açılmıştır,
• Birçok fotoğraf dergisi bu dönemde yayın hayatına başlamıştır,
• Ülke fotoğrafı sayısal teknolojiyi farkılı üsluplarda kullanmıştır.

1990’dan itibaren ülke fotoğrafında;
• Profesyonel fotoğrafçılar dernekleşmişlerdir,
• Dernekler fotoğraf günleri düzenlemiştir,
• Dernekler ve çeşitli okullar sempozyumlar düzenlemiştir,
• Batı ile ilişkiler çoğalmıştır,
• Ülke genelinde birçok fotoğraf sergisi açılmıştır,
• İnternet bir sergi ve paylaşım alanı olmuştur,
• Mesleki fotoğrafçılık öne çıkmıştır,
• Fotoğraf bölümleri açılmıştır.
• Fotoğraf kütüphaneleri açılmıştır,
• Fotoğraf müzeleri açılmıştır,
• Birçok fotoğraf dergisi bu dönemde yayın hayatına başlamıştır,
• Ülke fotoğrafı sayısal teknolojiyi farkılı üsluplarda kullanmıştır.

1990’dan itibaren ülke fotoğrafında;
• Profesyonel fotoğrafçılar dernekleşmişlerdir,
• Dernekler fotoğraf günleri düzenlemiştir,
• Dernekler ve çeşitli okullar sempozyumlar düzenlemiştir,
• Batı ile ilişkiler çoğalmıştır,
• Ülke genelinde birçok fotoğraf sergisi açılmıştır,
• İnternet bir sergi ve paylaşım alanı olmuştur,
• Mesleki fotoğrafçılık öne çıkmıştır,
• Fotoğraf bölümleri açılmıştır.
• Fotoğraf kütüphaneleri açılmıştır,
• Fotoğraf müzeleri açılmıştır,
• Birçok fotoğraf dergisi bu dönemde yayın hayatına başlamıştır,
• Ülke fotoğrafı sayısal teknolojiyi farkılı üsluplarda kullanmıştır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!