Fiziksel Rehabilitasyon Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Fiziksel Rehabilitasyon Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yaşlı Bireylerde Denge, Düşme Ve Önleme

1. Soru

Yaşlılarda özellikle düşme sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları ve buna bağlı gelişen ikincil sorunlarla mücadele etmek yerine ne yapılabilir?

Cevap

Yaşlılarda özellikle düşme sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları ve buna bağlı gelişen ikincil sorunlarla mücadele etmek yerine düşmeyi önlemeye yönelik müdahaleler ve yaşlının yaşam alanına ilişkin çevresel düzenlemeler yapılması yaşlanan bireyin aktivite ve katılım düzeyinin sürdürülmesine ve yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağlar.


2. Soru

65 yaş üstü bireylerin yaklaşık olarak % 30’u her yıl düşme yaşamaktadır?

Cevap

65 yaş üstü bireylerin yaklaşık % 30’u her yıl düşme yaşarken bu yaşlıların yaklaşık % 50’si de birden fazla düşme şikâyetine sahiptir.


3. Soru

Denge kayıpları ve düşmeyle ilişkili olabilecek değişiklikler vücutta en sık hangi sistemlerde gerçekleşmektedir?

Cevap

Denge kayıpları ve düşmeyle ilişkili olabilecek değişiklikler vücutta en sık görmede, nörolojik, ile kalpdamar ve kas-iskelet sisteminde gerçekleşmektedir.


4. Soru

Görme alanındaki nesnelerin detaylarını gözün ayırt edebilme kapasitesinin azalması yaşla birlikte değişen görme unsurlarından neyi ifade eder?

Cevap

Görme Keskinliğinde Azalma


5. Soru

Yaşla birlikte değişen görme unsurlarından karanlığa uyum yeteneğinde azalma nasıl gerçekleşir?

Cevap

Karanlığa Uyum Yeteneğinde Azalma: Karanlığa uyum, belirli bir süre karanlıkta kaldıktan sonra gözlerin görmeye ilişkin hassas olma becerisidir. Yaşlı bireylerde karanlığa uyum süresinde uzama, yani gecikme olur.


6. Soru

Denge nedir?

Cevap

Denge: Vücudun ağırlık merkezini durağan veya hareket hâlindeyken vücudun destek noktaları (örneğin ayaklar) arasında tutabilme becerisidir.


7. Soru

Dengeye ilişkin merkezî sinir sistemine geri bildirimde bulunan sorumlu merkezler nelerdir?

Cevap

Dengeye ilişkin merkezî sinir sistemine geri bildirimde bulunan sorumlu merkezler; vestibuler sistem, görme organı ve proprioseptif sistemdir.


8. Soru

Vestibuler sistem beyne hangi bilgileri iletir?

Cevap

Vestibuler sistem iç kulaktaki anatomik yapılar (semisirküler kanal ve otolit) baş-boyun pozisyonu hakkında bilgileri iletir.


9. Soru

Proprioseptif sistem, vücudun hangi bölümleri arasındaki iletişim ve hareketler hakkında beyne bilgiler gönderir?

Cevap

Proprioseptif sistemde vücuttaki kas, eklem, tendon gibi yapılardaki reseptörler vasıtasıyla vücudun bölümleri arasındaki iletişim ve hareketler hakkında beyine sürekli bilgiler gönderir.


10. Soru

Yaşlanma sürecinde denge becerisine ilişkin görevleri olan vestibuler sistem, görme organı ve proprioseptif sistemde meydana gelen değişiklikler nelerdir?

Cevap

Yaşlanma ile birlikte belirtilen sistemlerde kayıplar yaşanmaya başlar: Göz yapısında bazı kusurlar ortaya çıkar, Vücudun kaslarından ve eklemlerinden gelen proprioseptif bilgiler yetersizleşir, Vestibuler sistemin de hareket hâlindeyken dengeyi koruma ve sürdürmede sağladığı düzeltme işlevi azalır.


11. Soru

Bireylerin kas-iskelet sisteminde yaşla birlikte meydana gelen değişiklikler ne tür etkiler yaratır?

Cevap

Bireylerin kas-iskelet sisteminde yaşla birlikte meydana gelen değişiklikler yürüyüş ve denge becerileri üzerinde çeşitli etkilere yol açmaktadır.


12. Soru

Yaşla birlikte kas-iskelet sisteminde meydana gelen değişiklikler bireylerin duruşunu nasıl etkiler?

Cevap

Gövde öne doğru eğilmekte, baş boyundan öne doğru yer değiştirmekte ve ayakta duruş sırasında kişinin vücut ağırlık merkezî denge destek noktalarının dışına çıkmaya başlamaktadır.


13. Soru

Yaşın ilerlemesiyle birlikte Kardiovasküler sistemdeki değişiklik nedir?

Cevap

Atardamar duvarındaki basınç değişikliğine ilişkin refleks aktivitenin ilerleyen yaşlarda daha düşük tepki vermesidir.


14. Soru

Yaşlılarda görülen düşmeye ilişkin risk grupları nelerdir?

Cevap

Yaşlılarda görülen yaşlanmayla ilgili fakörler, gelişen sağlık sorunları, fiziksel aktivite düzeyi, yaşlının yaşam alanı gibi düşmeye ilişkin risk grupları içsel ve dışsal risk faktörleri olarak kategorize edilebilir.


15. Soru

İçsel risk faktörlerini tanımlayınız.

Cevap

İçsel risk faktörleri:  Yaşlanma sürecinde vücutta meydana gelen değişiklikler ve sağlık sorunları düşme için içsel risk faktörleri olarak tanımlanabilir.


16. Soru

• Düzgün olmayan zemin
• Kaygan yüzey
• Yetersiz aydınlatma
• Uygun olmayan ayakkabı
• Merdiven ve basamak kenarı
• Güneş yansıması
• Yüksek veya uzak bir yere uzanma gibi riskli aktiviteler

Yukarıda sıralananlan düşmeye ilişkin risk faktörlerinden hangisidir?

Cevap

Dışsal Faktörler


17. Soru

En sık karşılaşılan kırıklar nelerdir?

Cevap

Ön kol kemiği kırığı ve kalça kemiği kırığı


18. Soru

Kırığın olmadığı yaralanmalar ne şekilde sonuçlanır?

Cevap

• Kafa yaralanmaları
• Şişlik ve morarma
• Eklem çıkıkları
• Kas içi kanamalar


19. Soru

Düşme sonrası hareketsizliğe bağlı sağlık sorunları nelerdir?

Cevap

 • Kirli kanın kalbe dönüşünü sağlayan toplardamarlarda tıkanıklık sorunları
 • Uzun süreli yatmaya bağlı basınç yaraları
 • Cilt dokusunun esneklik yeteneğinde azalma
 • İdrar yolları enfeksiyonu
 • Akciğerlerde viral veya bakteriyel enfeksiyon
 • Kas kitlesi ve kuvvetinde kayıplar
 • Eklemlerin hareket genişliğinde kalıcı kayıplar
 • Kasların uzama yeteneğinde azalma
 • Depresyon
 • Sindirim faaliyetlerinde yavaşlama
 • Bağımsız hareket etme yeteneğinde azalma
 • Temel günlük yaşam becerlerinde (giyinme, temizlik vb.) bağımlılık
 • Ayağa kalkmada güçlük, baş dönmesi ve yeniden düşme

20. Soru

Yaşlı bireylerin denge kayıpları ve düşme riskine ilişkin yapılan değerlendirmelerde göz önüne alınması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Yaşlı bireylerin denge kayıpları ve düşme riskine ilişkin yapılan değerlendirmelerde bireyin psikolojik, sosyal ve bilişsel özellikleri göz önüne alınmalıdır.


1. Soru

Yaşlılarda özellikle düşme sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları ve buna bağlı gelişen ikincil sorunlarla mücadele etmek yerine ne yapılabilir?

Cevap

Yaşlılarda özellikle düşme sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları ve buna bağlı gelişen ikincil sorunlarla mücadele etmek yerine düşmeyi önlemeye yönelik müdahaleler ve yaşlının yaşam alanına ilişkin çevresel düzenlemeler yapılması yaşlanan bireyin aktivite ve katılım düzeyinin sürdürülmesine ve yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağlar.

2. Soru

65 yaş üstü bireylerin yaklaşık olarak % 30’u her yıl düşme yaşamaktadır?

Cevap

65 yaş üstü bireylerin yaklaşık % 30’u her yıl düşme yaşarken bu yaşlıların yaklaşık % 50’si de birden fazla düşme şikâyetine sahiptir.

3. Soru

Denge kayıpları ve düşmeyle ilişkili olabilecek değişiklikler vücutta en sık hangi sistemlerde gerçekleşmektedir?

Cevap

Denge kayıpları ve düşmeyle ilişkili olabilecek değişiklikler vücutta en sık görmede, nörolojik, ile kalpdamar ve kas-iskelet sisteminde gerçekleşmektedir.

4. Soru

Görme alanındaki nesnelerin detaylarını gözün ayırt edebilme kapasitesinin azalması yaşla birlikte değişen görme unsurlarından neyi ifade eder?

Cevap

Görme Keskinliğinde Azalma

5. Soru

Yaşla birlikte değişen görme unsurlarından karanlığa uyum yeteneğinde azalma nasıl gerçekleşir?

Cevap

Karanlığa Uyum Yeteneğinde Azalma: Karanlığa uyum, belirli bir süre karanlıkta kaldıktan sonra gözlerin görmeye ilişkin hassas olma becerisidir. Yaşlı bireylerde karanlığa uyum süresinde uzama, yani gecikme olur.

6. Soru

Denge nedir?

Cevap

Denge: Vücudun ağırlık merkezini durağan veya hareket hâlindeyken vücudun destek noktaları (örneğin ayaklar) arasında tutabilme becerisidir.

7. Soru

Dengeye ilişkin merkezî sinir sistemine geri bildirimde bulunan sorumlu merkezler nelerdir?

Cevap

Dengeye ilişkin merkezî sinir sistemine geri bildirimde bulunan sorumlu merkezler; vestibuler sistem, görme organı ve proprioseptif sistemdir.

8. Soru

Vestibuler sistem beyne hangi bilgileri iletir?

Cevap

Vestibuler sistem iç kulaktaki anatomik yapılar (semisirküler kanal ve otolit) baş-boyun pozisyonu hakkında bilgileri iletir.

9. Soru

Proprioseptif sistem, vücudun hangi bölümleri arasındaki iletişim ve hareketler hakkında beyne bilgiler gönderir?

Cevap

Proprioseptif sistemde vücuttaki kas, eklem, tendon gibi yapılardaki reseptörler vasıtasıyla vücudun bölümleri arasındaki iletişim ve hareketler hakkında beyine sürekli bilgiler gönderir.

10. Soru

Yaşlanma sürecinde denge becerisine ilişkin görevleri olan vestibuler sistem, görme organı ve proprioseptif sistemde meydana gelen değişiklikler nelerdir?

Cevap

Yaşlanma ile birlikte belirtilen sistemlerde kayıplar yaşanmaya başlar: Göz yapısında bazı kusurlar ortaya çıkar, Vücudun kaslarından ve eklemlerinden gelen proprioseptif bilgiler yetersizleşir, Vestibuler sistemin de hareket hâlindeyken dengeyi koruma ve sürdürmede sağladığı düzeltme işlevi azalır.

11. Soru

Bireylerin kas-iskelet sisteminde yaşla birlikte meydana gelen değişiklikler ne tür etkiler yaratır?

Cevap

Bireylerin kas-iskelet sisteminde yaşla birlikte meydana gelen değişiklikler yürüyüş ve denge becerileri üzerinde çeşitli etkilere yol açmaktadır.

12. Soru

Yaşla birlikte kas-iskelet sisteminde meydana gelen değişiklikler bireylerin duruşunu nasıl etkiler?

Cevap

Gövde öne doğru eğilmekte, baş boyundan öne doğru yer değiştirmekte ve ayakta duruş sırasında kişinin vücut ağırlık merkezî denge destek noktalarının dışına çıkmaya başlamaktadır.

13. Soru

Yaşın ilerlemesiyle birlikte Kardiovasküler sistemdeki değişiklik nedir?

Cevap

Atardamar duvarındaki basınç değişikliğine ilişkin refleks aktivitenin ilerleyen yaşlarda daha düşük tepki vermesidir.

14. Soru

Yaşlılarda görülen düşmeye ilişkin risk grupları nelerdir?

Cevap

Yaşlılarda görülen yaşlanmayla ilgili fakörler, gelişen sağlık sorunları, fiziksel aktivite düzeyi, yaşlının yaşam alanı gibi düşmeye ilişkin risk grupları içsel ve dışsal risk faktörleri olarak kategorize edilebilir.

15. Soru

İçsel risk faktörlerini tanımlayınız.

Cevap

İçsel risk faktörleri:  Yaşlanma sürecinde vücutta meydana gelen değişiklikler ve sağlık sorunları düşme için içsel risk faktörleri olarak tanımlanabilir.

16. Soru

• Düzgün olmayan zemin
• Kaygan yüzey
• Yetersiz aydınlatma
• Uygun olmayan ayakkabı
• Merdiven ve basamak kenarı
• Güneş yansıması
• Yüksek veya uzak bir yere uzanma gibi riskli aktiviteler

Yukarıda sıralananlan düşmeye ilişkin risk faktörlerinden hangisidir?

Cevap

Dışsal Faktörler

17. Soru

En sık karşılaşılan kırıklar nelerdir?

Cevap

Ön kol kemiği kırığı ve kalça kemiği kırığı

18. Soru

Kırığın olmadığı yaralanmalar ne şekilde sonuçlanır?

Cevap

• Kafa yaralanmaları
• Şişlik ve morarma
• Eklem çıkıkları
• Kas içi kanamalar

19. Soru

Düşme sonrası hareketsizliğe bağlı sağlık sorunları nelerdir?

Cevap

 • Kirli kanın kalbe dönüşünü sağlayan toplardamarlarda tıkanıklık sorunları
 • Uzun süreli yatmaya bağlı basınç yaraları
 • Cilt dokusunun esneklik yeteneğinde azalma
 • İdrar yolları enfeksiyonu
 • Akciğerlerde viral veya bakteriyel enfeksiyon
 • Kas kitlesi ve kuvvetinde kayıplar
 • Eklemlerin hareket genişliğinde kalıcı kayıplar
 • Kasların uzama yeteneğinde azalma
 • Depresyon
 • Sindirim faaliyetlerinde yavaşlama
 • Bağımsız hareket etme yeteneğinde azalma
 • Temel günlük yaşam becerlerinde (giyinme, temizlik vb.) bağımlılık
 • Ayağa kalkmada güçlük, baş dönmesi ve yeniden düşme
20. Soru

Yaşlı bireylerin denge kayıpları ve düşme riskine ilişkin yapılan değerlendirmelerde göz önüne alınması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Yaşlı bireylerin denge kayıpları ve düşme riskine ilişkin yapılan değerlendirmelerde bireyin psikolojik, sosyal ve bilişsel özellikleri göz önüne alınmalıdır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!