Finans Matematiği Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Finans Matematiği Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Anüitelerde Bugünkü Değer

1. Soru

Bir işletmeci bu gün aldığı ?100.000’lik kredi borcunu eşit taksitlerle ödemek istemektedir. 5 yıl boyunca her ay ödemek üzere %24 faiz oranıyla oluşacak taksitleri bulunuz.

Cevap

100000=a*(1,0260-1)/(0,02*1,0260) eşitliğinden a’yı çekersek a=?2.877 buluruz.


2. Soru

Anüitenin bugünkü değerinin hesaplanması hangi tür sorulara cevap verir?

Cevap

Günlük ve ticari hayatta, peşin ve taksitli fiyatı bilinen bir ürünün hangi şekilde alınmasının daha avantajlı olduğu, gelecekte belli sayıda taksitler elde edilebilmesi için dönem başında tek seferde hangi tutarın yatırılması gerektiği ve bunun gibi pek çok soruya anüitenin bugünkü değeri hesaplaması ile cevap verilir.


3. Soru

6 ayda bir olmak üzere 12 yıl boyunca ödenecek ?2.500’nin bugünkü değeri nedir? (faiz oranı %15) 

Cevap

R=2500*(1,07524-1)/(0,075*1,07524)=?27.457


4. Soru

Peşin anüitelerde bugünkü değer nasıl hesaplanır?

Cevap

Normal anüitelerde bugünkü değer formülü bir dönem daha bileşik faiz faktörü ile faizlendirilerek hesaplama yapılır.


5. Soru

Normal anüiteyle peşin anüitenin arasındaki fark nedir?

Cevap

Ödeme serisindeki her bir taksitin bugünkü, yani 0 zaman noktasındaki değeri, bileşik iskonto işlemi ile bulunup toplanırsa anüitenin de bugünkü değeri bulunmuş olur. Normal anüiteye göre, peşin anüite her bir taksit bir dönem daha az iskontolanacaktır. Örneğin birinci devrenin taksiti normal anüitede devrenin sonunda olduğundan, bugünkü değerin bulunması için devrenin başına, yani bir dönem iskontolanmaktaydı. Peşin anüitede, birinci devrenin ödemesi zaten birinci devrenin başında, yani 0 zaman noktasında olduğundan iskontolanmamaktadır.


6. Soru

Geçiktirilmiş anüitelerde ödemeler genellikle ne zaman yapılır?

Cevap

Geciktirilmiş anüitelerde ödemeler genellikle devre sonlarında yapılır; ancak, istisna olarak devre başında da olabilir.


7. Soru

Bir şahıs 10 yıl sonra emekli olmayı düşünmektedir. Bu 10 yıl boyunca bankadaki hesabına aylık %2.5 faiz oranıyla her ay ?2.000 yatırmak ve 10 yıldan sonraki 20 yıl boyunca her ay aylık %3 faiz oranıyla bu yatırdığı parayı eşit taksitlerle çekmek istemektedir. Emekliliğinde alacağı aylık eşit taksitleri bulunuz.

Cevap

2000*(1,025120-1)/0,025=a*(1,03240-1)/(0,03*1,03240) buradan a’yı çekersek a=?44.096 bulunur.


8. Soru

Her devre başında olmak üzere 7 devre boyunca %2 devrelik faiz oranıyla alınacak ?200’nin bugünkü değeri nedir?

Cevap

R=200*((1,027-1)/(0,02*1,027))*1,02=?1.320


9. Soru

Anüitenin bugünkü değerini hesaplamanın önemi nedir?

Cevap

Her devrenin sonunda belli sayıda taksitlerle ödenecek bir borcun bugün tek seferde ödenip kapatılması isteniyorsa hangi tutarın ödenmesi gerektiğini; peşin ve taksitli fiyatını bildiğimiz bir ürünü hangi şekilde almanın daha avantajlı olduğunu tespit etmek için taksitlerin bugünkü değerlerinin ne olduğunu; ya da belirli dönemler sonunda eşit taksitlerin alınabilmesi için bugün hangi tutarın yatırılması gerektiğini tespit edebilmek için anüitenin bugünkü değeri hesaplanmalıdır. Bu yüzden anüitenin bugünkü değerini hesaplamak önemlidir.


10. Soru

Geciktirilmiş anüiteler nasıl hesaplanır?

Cevap

Öncelikle anüitenin geciktirilme süresi dikkate alınmadan “n” devrelik ödemelerin, anüitenin başlama noktasındaki bugünkü değerleri bulunur. Sonra elde edilen değer, geciktirilme süresi dikkate alınarak, sıfır zaman noktasına indirgenir. Bu durumda normal anüitede kullanılan formülden hareketle geciktirilmiş anüitenin bugünkü değer eşitliği şu şekilde yazılabilir:

Rg=a*(1+i)n-1)/(i*(1+i)n+g) Formülde “g” geçiktirme süresidir.


11. Soru

Her ay başı ?950 kira ödemek yerine bir yıllık kirayı peşin ödemek isteyen biri kaç tl ödemelidir? (faiz oranı aylık %1,8)

Cevap

R=950*((1,01812-1)/(0,018*1,01812))*1,018=?10.354


12. Soru

Daimi anüite ne demektir?

Cevap

Devamlı anüite ya da sürekli anüite de denilen daimi anüiteler, ödemeleri belirli bir tarihte başlayan, ancak belirsiz bir geleceğe kadar ya da sonsuza kadar devam eden anüitelerdir


13. Soru

Her dönem sonunda yatırılan ve toplamda 5 dönem süren ?80’nin %2 devre faiz oranıyla bugünkü değeri nedir?

Cevap

R=80*(1,025-1)/(0,02*1,025)=?377


14. Soru

Geciktirilmiş anüitelerde ödemeler ne zaman yapılabilir?

Cevap

Geciktirilmiş anüitelerde ödemeler genellikle devre sonlarında yapılır; istisna olarak devre başında da olabilir.


15. Soru

Daimi anüite örnekleri nelerdir?

Cevap

Daimi anüiteye; • İmtiyazlı hisse senedi kar payları (şirketin iflas etmeyeceği varsayımıyla), • Bir arsadan alınan kira, • Bankaya yatırılan bir paradan sürekli belli bir getiri olarak alınan eşit ödemeler, • Nadiren de olsa örnekleri bulunan sonsuz vadeli tahvillere yapılan faiz ödemeleri bir örnektir.


16. Soru

Peşin anüitelere verilebilecek örnekler nelerdir?

Cevap

Peşin anüitelerin en tipik örnekleri, sigorta prim ödemeleri, memur maaşları ve gayrimenkul kiralarıdır.


17. Soru

Bir kiracı her ay sonu ?950 kira ödemek yerine bir senelik kirayı peşin ödemek isterse ne kadar ödemelidir? (aylık faiz oranı %1,7)

Cevap

R=950*(1,01712-1)/(0,017*1,01712)=?10.234


18. Soru

Anüitenin bugünkü değeri nasıl hesaplanır?

Cevap

Anüitenin bugünkü değeri, gelecekteki değerine bileşik iskonto faktörünün eklenmesi ile bulunur.

AGD=a*((1+i)n-1)/i) bu formülün sağ tarafını 1/(1+i)n ile çarparsak anüitenin bugünkü değeri formülünü elde etmiş oluruz. O da;

ABD=a*((1+i)n-1)/(i*(1+i)n) şeklindedir.


19. Soru

Geciktirilmiş anüite ne demektir?

Cevap

Geciktirilmiş anüite; ilk ödeme ilk faiz devresinin bitiminden belli sayıda devre daha sonra, herhangi bir zamanda yapılan anüitedir.


20. Soru

Bugün bankadan çekilen ?50.000 kredi 3 yılda yılda 4 kere yapılacak ödemeler ile geri ödenecektir. Faiz oranı %16 ise ödemeler ne olur?

Cevap

50.000=a*(1,0412-1)/(0,04*1,0412)=?5.328


21. Soru

Önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl ödenecek ?10.000’nin bügünkü değeri eğer faiz oranı %17 ise nedir?

Cevap

R=10000*(1,1720-1)/(0,17*1,1720)=?56.278


22. Soru

Aritmetik yöntem dışında anüitenin bugünkü değeri hesaplanırken kullanılabilecek yöntemler nelerdir?

Cevap

Alternatif olarak finansal tablo kullanımı, bilgisayar programları ve finansal hesap makinaları yoluyla da anüitenin bugünkü değeri hesaplanabilinir.


23. Soru

Bir makine peşin ?50.000, ya da ?5000’lik 12 taksitle alınabilmektedir. Faiz oranı aylık %2 ise işletmeci hangi seçeneği tercih etmelidir?

Cevap

Bu tip sorularda önce eşit taksitlerin bugünkü değeri hesaplanmalı ve bulunan sonuç peşin fiyat ile karşılaştırılmalıdır.

R=5000*(1,0212-1)/(0,02*1,0212)=?52,876 bu sonuç ?50.000’lik peşin fiyattan yüksek olduğu için peşin alım tercih edilmelidir.


24. Soru

Bir üniversite öğrencisi önümüzdeki 4 yıl boyunca her ay sonunda bankaya 350? yatırmak ve ondan sonraki 2 yıl boyunca yurt dışı eğitimi için her ay düzenli olarak bankadan bu yatırdığı parayı eşit taksitler halinde çekmek istemektedir. Faiz oranı %24 ise eşit taksitleri bulunuz.

Cevap

350*(1,0248-1)/0,02=a*(1,0224-1)/(0,02*1,0224) görüldüğü üzer anüitenin gelecek değeri ile anüitenin bugünkü değeri formülleri beraber kullanılmıştır. Buradan a’yı çekersek a=?1.468 bulunur.


25. Soru

Daimi anüitelerde bugünkü değer nasıl hesaplanır?

Cevap

Daimi anütelerde devre sayısı sonsuz olduğunda anüitenin bugünkü değer formülünde “n” yerine “?” koyarak formülü sadeleştirdiğimizide elde ettiğimiz yeni formül şu şekildedir:

R=a/i


26. Soru

Her yıl ?120 temettü getirisi veren bir imtiyazlı pay senedinden beklenen getiri %28 ise bu senedin fiyatı ne olmaldır?

Cevap

R=120/0,28=?429


27. Soru

Normal anüite ne demektir?

Cevap

Ödemelerin ya da taksitlerin her devrenin sonunda gerçekleştiği anüite türüne normal anüite denir.


28. Soru

Peşin anüite ne demektir?

Cevap

Her devre ödemesinin, normal anüitede olduğu gibi o devrenin sonunda değil de başında yapıldığı anüitelere peşin anüite denir.


29. Soru

Devre başlarında ödenmek üzere 25 devre boyunca her devre ?500 almak isteyen biri bugün bankaya ne kadar yatırmalıdır? (faiz oranı devrelik %3,5)

Cevap

R=500*((1,03525-1)/(0,035*1,03525))*1,035=?8.529


1. Soru

Bir işletmeci bu gün aldığı ?100.000’lik kredi borcunu eşit taksitlerle ödemek istemektedir. 5 yıl boyunca her ay ödemek üzere %24 faiz oranıyla oluşacak taksitleri bulunuz.

Cevap

100000=a*(1,0260-1)/(0,02*1,0260) eşitliğinden a’yı çekersek a=?2.877 buluruz.

2. Soru

Anüitenin bugünkü değerinin hesaplanması hangi tür sorulara cevap verir?

Cevap

Günlük ve ticari hayatta, peşin ve taksitli fiyatı bilinen bir ürünün hangi şekilde alınmasının daha avantajlı olduğu, gelecekte belli sayıda taksitler elde edilebilmesi için dönem başında tek seferde hangi tutarın yatırılması gerektiği ve bunun gibi pek çok soruya anüitenin bugünkü değeri hesaplaması ile cevap verilir.

Günlük ve ticari hayatta, peşin ve taksitli fiyatı bilinen bir ürünün hangi şekilde alınmasının daha avantajlı olduğu, gelecekte belli sayıda taksitler elde edilebilmesi için dönem başında tek seferde hangi tutarın yatırılması gerektiği ve bunun gibi pek çok soruya anüitenin bugünkü değeri hesaplaması ile cevap verilir.

Günlük ve ticari hayatta, peşin ve taksitli fiyatı bilinen bir ürünün hangi şekilde alınmasının daha avantajlı olduğu, gelecekte belli sayıda taksitler elde edilebilmesi için dönem başında tek seferde hangi tutarın yatırılması gerektiği ve bunun gibi pek çok soruya anüitenin bugünkü değeri hesaplaması ile cevap verilir.

Günlük ve ticari hayatta, peşin ve taksitli fiyatı bilinen bir ürünün hangi şekilde alınmasının daha avantajlı olduğu, gelecekte belli sayıda taksitler elde edilebilmesi için dönem başında tek seferde hangi tutarın yatırılması gerektiği ve bunun gibi pek çok soruya anüitenin bugünkü değeri hesaplaması ile cevap verilir.

3. Soru

6 ayda bir olmak üzere 12 yıl boyunca ödenecek ?2.500’nin bugünkü değeri nedir? (faiz oranı %15) 

Cevap

R=2500*(1,07524-1)/(0,075*1,07524)=?27.457

4. Soru

Peşin anüitelerde bugünkü değer nasıl hesaplanır?

Cevap

Normal anüitelerde bugünkü değer formülü bir dönem daha bileşik faiz faktörü ile faizlendirilerek hesaplama yapılır.

5. Soru

Normal anüiteyle peşin anüitenin arasındaki fark nedir?

Cevap

Ödeme serisindeki her bir taksitin bugünkü, yani 0 zaman noktasındaki değeri, bileşik iskonto işlemi ile bulunup toplanırsa anüitenin de bugünkü değeri bulunmuş olur. Normal anüiteye göre, peşin anüite her bir taksit bir dönem daha az iskontolanacaktır. Örneğin birinci devrenin taksiti normal anüitede devrenin sonunda olduğundan, bugünkü değerin bulunması için devrenin başına, yani bir dönem iskontolanmaktaydı. Peşin anüitede, birinci devrenin ödemesi zaten birinci devrenin başında, yani 0 zaman noktasında olduğundan iskontolanmamaktadır.

6. Soru

Geçiktirilmiş anüitelerde ödemeler genellikle ne zaman yapılır?

Cevap

Geciktirilmiş anüitelerde ödemeler genellikle devre sonlarında yapılır; ancak, istisna olarak devre başında da olabilir.

Geciktirilmiş anüitelerde ödemeler genellikle devre sonlarında yapılır; ancak, istisna olarak devre başında da olabilir.

Geciktirilmiş anüitelerde ödemeler genellikle devre sonlarında yapılır; ancak, istisna olarak devre başında da olabilir.

Geciktirilmiş anüitelerde ödemeler genellikle devre sonlarında yapılır; ancak, istisna olarak devre başında da olabilir.

7. Soru

Bir şahıs 10 yıl sonra emekli olmayı düşünmektedir. Bu 10 yıl boyunca bankadaki hesabına aylık %2.5 faiz oranıyla her ay ?2.000 yatırmak ve 10 yıldan sonraki 20 yıl boyunca her ay aylık %3 faiz oranıyla bu yatırdığı parayı eşit taksitlerle çekmek istemektedir. Emekliliğinde alacağı aylık eşit taksitleri bulunuz.

Cevap

2000*(1,025120-1)/0,025=a*(1,03240-1)/(0,03*1,03240) buradan a’yı çekersek a=?44.096 bulunur.

8. Soru

Her devre başında olmak üzere 7 devre boyunca %2 devrelik faiz oranıyla alınacak ?200’nin bugünkü değeri nedir?

Cevap

R=200*((1,027-1)/(0,02*1,027))*1,02=?1.320

9. Soru

Anüitenin bugünkü değerini hesaplamanın önemi nedir?

Cevap

Her devrenin sonunda belli sayıda taksitlerle ödenecek bir borcun bugün tek seferde ödenip kapatılması isteniyorsa hangi tutarın ödenmesi gerektiğini; peşin ve taksitli fiyatını bildiğimiz bir ürünü hangi şekilde almanın daha avantajlı olduğunu tespit etmek için taksitlerin bugünkü değerlerinin ne olduğunu; ya da belirli dönemler sonunda eşit taksitlerin alınabilmesi için bugün hangi tutarın yatırılması gerektiğini tespit edebilmek için anüitenin bugünkü değeri hesaplanmalıdır. Bu yüzden anüitenin bugünkü değerini hesaplamak önemlidir.

10. Soru

Geciktirilmiş anüiteler nasıl hesaplanır?

Cevap

Öncelikle anüitenin geciktirilme süresi dikkate alınmadan “n” devrelik ödemelerin, anüitenin başlama noktasındaki bugünkü değerleri bulunur. Sonra elde edilen değer, geciktirilme süresi dikkate alınarak, sıfır zaman noktasına indirgenir. Bu durumda normal anüitede kullanılan formülden hareketle geciktirilmiş anüitenin bugünkü değer eşitliği şu şekilde yazılabilir:

Rg=a*(1+i)n-1)/(i*(1+i)n+g) Formülde “g” geçiktirme süresidir.

Öncelikle anüitenin geciktirilme süresi dikkate alınmadan “n” devrelik ödemelerin, anüitenin başlama noktasındaki bugünkü değerleri bulunur. Sonra elde edilen değer, geciktirilme süresi dikkate alınarak, sıfır zaman noktasına indirgenir. Bu durumda normal anüitede kullanılan formülden hareketle geciktirilmiş anüitenin bugünkü değer eşitliği şu şekilde yazılabilir:

Rg=a*(1+i)n-1)/(i*(1+i)n+g) Formülde “g” geçiktirme süresidir.

Öncelikle anüitenin geciktirilme süresi dikkate alınmadan “n” devrelik ödemelerin, anüitenin başlama noktasındaki bugünkü değerleri bulunur. Sonra elde edilen değer, geciktirilme süresi dikkate alınarak, sıfır zaman noktasına indirgenir. Bu durumda normal anüitede kullanılan formülden hareketle geciktirilmiş anüitenin bugünkü değer eşitliği şu şekilde yazılabilir:

Rg=a*(1+i)n-1)/(i*(1+i)n+g) Formülde “g” geçiktirme süresidir.

Öncelikle anüitenin geciktirilme süresi dikkate alınmadan “n” devrelik ödemelerin, anüitenin başlama noktasındaki bugünkü değerleri bulunur. Sonra elde edilen değer, geciktirilme süresi dikkate alınarak, sıfır zaman noktasına indirgenir. Bu durumda normal anüitede kullanılan formülden hareketle geciktirilmiş anüitenin bugünkü değer eşitliği şu şekilde yazılabilir:

Rg=a*(1+i)n-1)/(i*(1+i)n+g) Formülde “g” geçiktirme süresidir.

11. Soru

Her ay başı ?950 kira ödemek yerine bir yıllık kirayı peşin ödemek isteyen biri kaç tl ödemelidir? (faiz oranı aylık %1,8)

Cevap

R=950*((1,01812-1)/(0,018*1,01812))*1,018=?10.354

12. Soru

Daimi anüite ne demektir?

Cevap

Devamlı anüite ya da sürekli anüite de denilen daimi anüiteler, ödemeleri belirli bir tarihte başlayan, ancak belirsiz bir geleceğe kadar ya da sonsuza kadar devam eden anüitelerdir

13. Soru

Her dönem sonunda yatırılan ve toplamda 5 dönem süren ?80’nin %2 devre faiz oranıyla bugünkü değeri nedir?

Cevap

R=80*(1,025-1)/(0,02*1,025)=?377

14. Soru

Geciktirilmiş anüitelerde ödemeler ne zaman yapılabilir?

Cevap

Geciktirilmiş anüitelerde ödemeler genellikle devre sonlarında yapılır; istisna olarak devre başında da olabilir.

15. Soru

Daimi anüite örnekleri nelerdir?

Cevap

Daimi anüiteye; • İmtiyazlı hisse senedi kar payları (şirketin iflas etmeyeceği varsayımıyla), • Bir arsadan alınan kira, • Bankaya yatırılan bir paradan sürekli belli bir getiri olarak alınan eşit ödemeler, • Nadiren de olsa örnekleri bulunan sonsuz vadeli tahvillere yapılan faiz ödemeleri bir örnektir.

16. Soru

Peşin anüitelere verilebilecek örnekler nelerdir?

Cevap

Peşin anüitelerin en tipik örnekleri, sigorta prim ödemeleri, memur maaşları ve gayrimenkul kiralarıdır.

17. Soru

Bir kiracı her ay sonu ?950 kira ödemek yerine bir senelik kirayı peşin ödemek isterse ne kadar ödemelidir? (aylık faiz oranı %1,7)

Cevap

R=950*(1,01712-1)/(0,017*1,01712)=?10.234

18. Soru

Anüitenin bugünkü değeri nasıl hesaplanır?

Cevap

Anüitenin bugünkü değeri, gelecekteki değerine bileşik iskonto faktörünün eklenmesi ile bulunur.

AGD=a*((1+i)n-1)/i) bu formülün sağ tarafını 1/(1+i)n ile çarparsak anüitenin bugünkü değeri formülünü elde etmiş oluruz. O da;

ABD=a*((1+i)n-1)/(i*(1+i)n) şeklindedir.

19. Soru

Geciktirilmiş anüite ne demektir?

Cevap

Geciktirilmiş anüite; ilk ödeme ilk faiz devresinin bitiminden belli sayıda devre daha sonra, herhangi bir zamanda yapılan anüitedir.

20. Soru

Bugün bankadan çekilen ?50.000 kredi 3 yılda yılda 4 kere yapılacak ödemeler ile geri ödenecektir. Faiz oranı %16 ise ödemeler ne olur?

Cevap

50.000=a*(1,0412-1)/(0,04*1,0412)=?5.328

21. Soru

Önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl ödenecek ?10.000’nin bügünkü değeri eğer faiz oranı %17 ise nedir?

Cevap

R=10000*(1,1720-1)/(0,17*1,1720)=?56.278

22. Soru

Aritmetik yöntem dışında anüitenin bugünkü değeri hesaplanırken kullanılabilecek yöntemler nelerdir?

Cevap

Alternatif olarak finansal tablo kullanımı, bilgisayar programları ve finansal hesap makinaları yoluyla da anüitenin bugünkü değeri hesaplanabilinir.

23. Soru

Bir makine peşin ?50.000, ya da ?5000’lik 12 taksitle alınabilmektedir. Faiz oranı aylık %2 ise işletmeci hangi seçeneği tercih etmelidir?

Cevap

Bu tip sorularda önce eşit taksitlerin bugünkü değeri hesaplanmalı ve bulunan sonuç peşin fiyat ile karşılaştırılmalıdır.

R=5000*(1,0212-1)/(0,02*1,0212)=?52,876 bu sonuç ?50.000’lik peşin fiyattan yüksek olduğu için peşin alım tercih edilmelidir.

24. Soru

Bir üniversite öğrencisi önümüzdeki 4 yıl boyunca her ay sonunda bankaya 350? yatırmak ve ondan sonraki 2 yıl boyunca yurt dışı eğitimi için her ay düzenli olarak bankadan bu yatırdığı parayı eşit taksitler halinde çekmek istemektedir. Faiz oranı %24 ise eşit taksitleri bulunuz.

Cevap

350*(1,0248-1)/0,02=a*(1,0224-1)/(0,02*1,0224) görüldüğü üzer anüitenin gelecek değeri ile anüitenin bugünkü değeri formülleri beraber kullanılmıştır. Buradan a’yı çekersek a=?1.468 bulunur.

25. Soru

Daimi anüitelerde bugünkü değer nasıl hesaplanır?

Cevap

Daimi anütelerde devre sayısı sonsuz olduğunda anüitenin bugünkü değer formülünde “n” yerine “?” koyarak formülü sadeleştirdiğimizide elde ettiğimiz yeni formül şu şekildedir:

R=a/i

26. Soru

Her yıl ?120 temettü getirisi veren bir imtiyazlı pay senedinden beklenen getiri %28 ise bu senedin fiyatı ne olmaldır?

Cevap

R=120/0,28=?429

27. Soru

Normal anüite ne demektir?

Cevap

Ödemelerin ya da taksitlerin her devrenin sonunda gerçekleştiği anüite türüne normal anüite denir.

28. Soru

Peşin anüite ne demektir?

Cevap

Her devre ödemesinin, normal anüitede olduğu gibi o devrenin sonunda değil de başında yapıldığı anüitelere peşin anüite denir.

29. Soru

Devre başlarında ödenmek üzere 25 devre boyunca her devre ?500 almak isteyen biri bugün bankaya ne kadar yatırmalıdır? (faiz oranı devrelik %3,5)

Cevap

R=500*((1,03525-1)/(0,035*1,03525))*1,035=?8.529

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!