Ev Teknolojisi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ev Teknolojisi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Akıllı Ev Teknolojileri

1. Soru

Akıllı ev nedir?

Cevap

Akıllı evler evlerimizde kullandığımız teknolojik aletler ve donanımların bir arada kullanılmasına olanak sağlayan evler olarak tanımlanabilirler. Bunun yanında, akıllı ev, bazı akıllı uygulamaları harekete geçiren özel sistemlerle donatılmış bir evi de belirtir.


2. Soru

Teknoloji–ev ilişkisinin temel bağıntıları nelerdir?

Cevap

İnsanların günlük yaşamlarının önemli bir olgusu olan evler söz konusu olduğunda, teknoloji ile evlerde karşılaşmak da kaçınılmaz olmaktadır. Teknoloji ve ev birlikteliğini temel olarak iki şekilde açıklamak mümkündür: • Birincisi evlerin içlerinde insanların kullandığı ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran teknolojilerdir. İletişim açısından kullanılan telefonlar, kitle iletişimine dâhil olan radyo ve televizyonlar evlerde bulunabilecek teknolojilerdendir. Günlük işleri kolaylaştırmak açısından kullanılan bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürgeler de her zaman için evlerde karşılaşılabilecek teknolojilerdendir. Dikkat edilirse bunlar evlerin içinde bulunan teknolojilerdir. • İkinci olarak, ev içinde bulunan teknolojilerin dışında evlerin kendilerinin de sağladığı teknolojiler vardır. Bunlar arasında evlerin içindeki teknolojik aletleri kullanmak için kullanılan elektrik prizleri, ev telefonlarını kullanmak için kullanılan telefon hatları, aydınlatma için kullanılan pencere sistemleri, dışarıdan istek dışı olarak girmeleri önleyen çelik kapılar ve alarm sistemleri sayılabilir.


3. Soru

Akıllı ev sistemlerinde insan neden otomasyondan daha önemlidir?

Cevap

Akıllı ev sistemlerinde otomasyondan daha önemli olan ögenin insan olduğu da söylenebilir. Çünkü bu evler insanlar için tasarımlanmakta ve hayata geçirilmektedirler. Bu tür ev kavramlarındaki önemli noktalardan birinin uygulanan otomasyon sistemlerinin, içinde yaşayacak olan ev halkının istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesidir. Eğer gerekirse sonradan çıkabilecek ihtiyaç ve gereklilikler için de ekleme yapılması mümkündür (Ancak bunun biraz maliyetli olacağı da göz önüne alınmalıdır). Sonuçta akıllı evlerin insanlar için tasarlanmış evler oldukları unutulmamalıdır. Dolayısıyla, akıllı evler, iyi bir yaşam kalitesinin sağlanması için teknolojinin çeşitli hizmetlere yardımcı olması olarak da tanımlanabilirler.


4. Soru

21. yüzyılda gelişmekte olan ülkelerde evlerde kullanılan temel teknolojik aletlerden akıllı sistemlere sahip olanlara hangileri örnek verilebilir?

Cevap

Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, ocaklar, mikrodalga ısıtıcılar, buzdolapları ve ısınma ve sıcak su ihtiyaçları için kullanılan şofbenler evlerde bulunan teknolojilerden bazılarıdır. Bunlar da kendi içlerinde akıllı teknolojileri barındıran araçlar olabilirler. Örnek olarak, bir şofben, ev halkının sıcak su ihtiyacı için sıcaklık derecesini ayrı olarak ayarlayabilirken, ısınma ihtiyacı için kalorifer tesisatındaki suyun sıcaklık derecesini ayrı olarak ayarlayabilmektedir. Bu sıcaklık derecelerini birbirine karıştırmamaktadır. Diğer bir örnek olarak, bir buzdolabında ana bölümün ve derin dondurucu bölümünün sıcaklık dereceleri ayrı ayrı ayarlanabilmekte ve yine aynı buzdolabı bu sıcaklıkları sabit tutmak için gerekli düzenlemeleri kendisi yapabilmektedir. Bir çamaşır makinesinde ise çeşitli türdeki kumaşları yıkamak için, suyun sıcaklık ayarından yıkama süresine kadar çeşitli ayarlar yapılabilmektedir.


5. Soru

Akıllı ev tanımından bahsetmek için gerekli asgari şartlar nelerdir?

Cevap

Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, ocaklar, mikrodalga ısıtıcılar, buzdolapları ve ısınma ve sıcak su ihtiyaçları için kullanılan şofbenler evlerde bulunan teknolojilerden bazılarıdır. Bunlar da kendi içlerinde akıllı teknolojileri barındıran araçlar olabilirler. Eğer bu cihazların bir bölümü ya da tamamı beraberce çalışabiliyorsa ya da bir merkezden kontrol edilebiliyorsa ve gerektiğinde ev içindeki bu merkezi sistem ev halkının yararı, ihtiyacı ve rahatı gibi durumlar açısından bu sistemleri belirli bir otomasyon dâhilinde çalıştırıyorsa, bu durumda akıllı ev kavramından bahsedilmesi mümkündür. Örnek olarak, evin bir üyesi dışarıdaki bir işini bitirip eve gelirken, evdeki merkezi sisteme fırını yakmasını ve daha önceden içine koyduğu yiyecekleri pişirmesini iletebiliyorsa bu evin bir akıllı ev olduğu anlaşılabilir. Her akıllı evin bir şeyleri yapabilme kapasitesi de birbirinden farklı olabilir. Diğer bir akıllı eve yukarıdakilerin yanında ayrıca fırının ısısının ne olması gerektiği ve ne kadar süre pişirmesi gerektiği gibi komutlar da verilebilir.


6. Soru

Akıllı ev teknolojileri söz konusu olduğunda temel olarak hangi tür etkileşimli yapının ortaya çıktığı söylenebilir?

Cevap

Akıllı evlerde insan teknoloji ilişkisi beraberinde önemli bir kavramı daha getirmektedir. Bu kavram etkileşimliliktir. Akıllı ev teknolojileri söz konusu olduğunda temel olarak iki tür etkileşimli yapının ortaya çıktığı söylenebilir: • Birincisi anlık etkileşimin olduğu isteklerdir. Bu istek yapılarının içinde ev halkından birinin yapılmasını istediği bir durumun akıllı ev tarafından hemen ya da kısa bir süre içinde yerine getirilmesidir. Örneğin bir kişi ışıkların yanması ya da sönmesi komutlarını yüksek sesle bildirebilir ve akıllı ev bunu hemen yerine getirebilir. • İkincisi ise daha önceden yapılan ayarlar, etkileşimler doğrultusunda, çeşitli durumların akıllı evler tarafından anlık bir komuta ihtiyaç duymadan yerine getirilmesidir. Bu tür bir istek yapısı ev içi ısıtma sistemlerinde görülebilir. Ev halkından biri daha önceden evin iç ısısının ne olması gerektiğini belirlemiş olabilir. Bu durumda akıllı ev, eğer bir değişiklik yapılmazsa evin ısısını sürekli belirtilen ısıda tutmak için soğuk havalarda ısıtma sistemlerini, sıcak havalarda ise soğutma sistemlerini devreye sokacaktır. Bu işlemleri yerine getirmek için anlık etkileşimlere ihtiyaç duymayacaktır. Önceden kurulmuş etkileşimliliğin bir devamı olarak gereklilikler otomatik olarak yerine getirilecektir (Aslında burada da anlık bir etkileşim söz konusudur. Akıllı ev, insanlardan aldığı daha önceki istekler doğrultusunda devamlı gerekli yerlere komutlar ileterek evi ısıtmakta ya da soğutmaktadır. Ancak, artık buradaki etkileşim insan-makine etkileşimi değil, makine makine etkileşimidir).


7. Soru

Uzaktan kumanda sistemlerinin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Akıllı ev sistemine bağlı tüm elektronik aletlerin uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmesidir. Bunun için ise merkezi bir sistemin varlığına ihtiyaç vardır. Bu sistem kumanda ile kendisine iletilen istekleri gerekli yerlere ileterek yerine getirilmesini sağlayabilir. Bu evlerde kullanılabilecek uzaktan kumanda cihazları ise televizyon kumandaları benzeri elle tutulabilecek kumandalar olabileceği gibi, ev içinde her zaman için ihtiyaç duyulacağı göz önünde bulundurularak, iki elin de serbest kalması, istenildiği zaman hemen kumandaya erişilebilmesi gibi durumlar göz önüne alınarak, farklı tiplerde uzaktan kumanda tasarımlarının yapılması da mümkündür. Bir bilezik ya da saat gibi ele takılabilecek kumandalar olabileceği gibi, boyuna ya da kemere takılabilecek kumandaların üretilebilmesi de mümkündür.


8. Soru

Görünmez kontrol ünitelerinin genel işlevleri nelerdir?

Cevap

Akıllı evlerin algılayıcılar, sensörlerle donatılması ve çeşitli işlevlerin bunlar aracılığıyla yerine getirilmesidir. Bu sensörlerin, evlerin içinde gerekli olan her odaya, bölüme yerleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Örnek olarak bir kişinin gece vakti bir odaya girdiğinde otomatik olarak ışıkların yanması verilebilir. Ayrıca elleri birbirine belirli bir ritim dâhilinde vurarak televizyonun ve ses sistemlerinin açılması ya da ses ile çeşitli aletleri çalıştırıp kapatabilme olanaklarını sunan akıllı ev sistemleri de vardır.


9. Soru

Programlanabilir ev nedir?

Cevap

Evde yaşayan insanların daha önce girdikleri bilgiler doğrultusunda evlerin kendilerini yönlendirebilmelerini sağlayan akıllı evler programlanabilir evler olarak adlandırılmaktadır. Bu akıllı evler de bir merkezi sistem sayesinde istekleri yerine getirebilmektedir. Programlanabilir evler; • Zamana ve sensörlere tepki veren akıllı evler olabileceği gibi, • Koşul ve durumlara göre tepki veren evler olarak da iki ana başlığa ayrılabilirler.


10. Soru

Programlanabilir akıllı evlerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Programlanabilir akıllı evlerde dikkat edilmesi gereken hususlar iki ana şekilde özetlenebilir: • İlk olarak bu tür evlerde programlamanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun için merkezi sisteme verilerin girilmesi gerekmektedir. Bu veriler gerekli senaryoları oluşturacaktır. Bir sena Programlanabilir akıllı evlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ryoda akıllı ev çeşitli gereklilikleri otomatik olarak yerine getirir. Örneğin bir film izleme senaryosunda, perdeler kapatılarak ya da ışıklar azaltılarak akıllı ev ortamı daha karanlık hale getirir. Televizyon, film oynatıcı ve ses sistemleri devreye de girebilir. Bu isteği yapan kişi için sadece oturup filmini izlemek kalır. • İkinci olarak ise bu evlerde kullanılan temel ögenin bir bilgisayar yazılımı olduğu unutulmamalıdır. Bu yazılımların güvenliğinin sağlanması, evin daha doğru çalışması için bir gerekliliktir. Programlama yaparken yazılımı da etkilediğinin ev halkı tarafından bilinmesi, bu yazılımı bozmamak için gerekli çabanın gösterilmesi açısından önemlidir. Eğer yazılımda bir sorun olduğu düşünülüyorsa, mutlaka profesyonel bir yardımın alınması hem evde yaşayanlar, hem de evin kendisinin güvenliği açısından gerekli bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.


11. Soru

Akıllı evlerde istekler nasıl iletilir?

Cevap

Verileri girmek için bir bilgisayar kullanılabilen evler olabileceği gibi, merkezi sistemin kendi arayüzü de kullanılarak istekler akıllı ev donanımına iletilebilir. Ancak her iki durumda da doğru yönlendirme yapmanın güçlükleri ortaya çıkabilir: • İster merkezi sisteme direk bağlanan bilgisayar aracılığı ile olsun, • İster sistemin kendi arayüzü ile olsun, kullanıcıların, ev halkının, akıllı evin idare ettiği cihazlar ve durumlar kadar genişlikte veri girişi ekranları ile karşılaşacağı bir gerçektir. Bu nedenle doğru istekleri yapılabilmesi için, kişilerin bu sistemi iyice anlayıp ondan sonra programlama yapmaları önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu kendi başlarına iyice anlayıp programlamaya geçmeden önce profesyonel kişilerden yardım almaları en doğru yöntem olarak gözükmektedir. Aksi halde, evin istediklerinden çok değişik şekilde kendilerine cevap vereceği durumlarla, senaryolarla karşılaşmaları kaçınılmazdır.


12. Soru

Zeki ev nedir? Genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Zeki evlerin anahtar kelimesini öğrenme yeteneği oluşturmaktadır. Bu tür akıllı evlerin senaryo girişine ihtiyaçları yoktur, ya da en azından çok azdır denilebilir. Zeki evler, kendi kendilerine durumu ve ortamı inceleyip, bunlara göre kendi ayarlarını ve senaryolarını oluşturabilecek kapasitede evlerdir. Bunun için de kaçınılmaz olarak, öğrenme yeteneğine sahip yazılımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Yazılımlar, sistemin devamlılığı açısından önemli bir konudur. Çünkü bu evlerdeki sistem hiçbir zaman durmayacak, devamlı yeni girdilerle kendini yenileyecektir, bir anlamda öğrenecektir. Sistem, ev halkının istekleri doğrultusunda ve sensörler aracılığıyla yapacağı gözlemler aracılığıyla, bilgi toplayıp, bu bilgileri analiz edip kendini geliştirecektir. Bunun için de sistemin bilgi toplama araçlarının her zaman için iyi çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması gerekmektedir.


13. Soru

Akıllı evlerin kullanım nedenleri nelerdir?

Cevap

Akıllı ev kullanımı nedenlerini aşağıdaki başlılar altında sıralamak mümkündür. İnsanlar; • Günlük ev işlerine daha az vakit ayırıp kendilerine daha fazla zaman ayırabilmek için, • Modern hayatın ve teknolojinin sağladığı olanaklardan daha fazla yararlanmak için, • Kendilerini daha fazla güvende hissetmek için, • Teknoloji kullanımının öncülerinden olduklarından dolayı, ev ortamının içinde de bunları olabildiğince kullanmak için, • Merak duygularının kendilerini yönlendirdiği için, • Modern teknolojilerle beraber modern bir estetik kaygısını taşıdıkları için akıllı ev kullanımını tercih ederler.


14. Soru

Akıllı evlerin özürlü insanlara sağlayacağı faydalar nelerdir?

Cevap

Akıllı ev kullanımının özürlü insanlara da sağlayacağı birçok yarardan bahsedilebilir. Ancak burada, özürün tanımının yapılması ve buna göre çözümlerin, senaryoların sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Bir insan felçli olup tekerlekli sandalyesine bağlı olabilir. Bu insan için akıllı ev sisteminin onun kullanımı açısından düzenlenmesi önemlidir. Bu insanın iletişim için kullandığı en önemli araç ses ise, akıllı evin de ses tanıma sistemleri ile donatılması gerekmektedir. Ayrıca yine felçli ve özürlü olan bir kişi, eğer evdeki vaktinin çoğunu yatağında geçirmeyi tercih ediyorsa, bu kişi için de yattığı konumdan her yeri görebilmesi ve eve çeşitli komutları verebilmesi için kamera ve ses sistemlerinin kullanılması gereği ortaya çıkar. Örneğin kişinin, yatağından kapı çalınma sesini duyduğunda, önündeki ekrana kapının dışını göstermesini ve tanıdığı bir kişi gelmişse kapının açılması emrini vermesi sayesinde kendine duyduğu güvenin artması, akıllı evlerin özürlüler için akıllıca kullanımının önemini göstermektedir.


15. Soru

Özürlü kişiler ve akıllı ev kullanımı açsından ikinci bir örnek olarak ne verilebilir?

Cevap

Özürlü kişiler ve akıllı ev kullanımı açsından ikinci bir örnek olarak işitme özürlüler verilebilir. Bu tür bir özre sahip olan kişiler açısından ise titreşim esaslı uzaktan kumanda cihazlarının kullanımının, onların ev hayatlarını daha kolaylaştıracağı söylenebilir. Farklı titreşimler, farklı olan olayları bildirebilir. Örnek olarak bahçe kasının açılıp kapanması farklı bir titreşimle verilebileceği gibi, garaj kapısının açılıp kapanması farklı bir titreşimle verilebilir. Bu özürlü kişiler ise kumanda üzerinde bulunan ve çeşitli görevleri yerine getiren tuşlar aracılığı ile eve çeşitli komutları iletebilirler. Evleri ile iletişimde olmak ve olan bitenin daha önce olmadığı kadar farkında olmak, böyle bir özre sahip olan kişilerin de hayatlarında yeni ufuklar açacaktır.


16. Soru

Akıllı evlerin yaşlılara sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Yaşlılar için de akıllı evler çeşitli olanaklar sunmaktadır. Burada yaşlı insanlarla belirtilmek istenen, sağlıkları belli oranda yerinde olan, ancak devamlı sağlık kontrolüne ihtiyaç duyan, yaşlarının getirdiği bir özellik olarak güç isteyen bazı işleri yapmakta zorlanan, daha genç kişilerin kolaylıkla yaptığı ev işlerini yaparken çabuk yorulan, vücutlarının direnci belli bir oranda kırılmış olan kişilerden bahsedilmektedir. Belirli bir yaş verilmemesi ise kişilerin yukarıda değinilen yaşlılık konularını farklı yaşlarda yaşadıklarından dolayıdır. Akıllı evler, bu özelliklerin çoğunu yaşayan kişilere de avantajlar sunmaktadır. Kişilerin hemen hemen hiç yorulmadan bir ev sineması senaryosunu ayarlamaları, kapılarının daha onlar eve gelirken akıllı evin onları tanımasından dolayı açılması, herhangi bir sağlık problemi yaşadıkları sırada akıllı evin sensörleriyle bunu algılayıp, gerekli sağlık birimlerine haber iletmesi, onların yaşamlarına da akıllı evlerin getirdiği rahatlık, konfor ve farklılık örneklerinden bazıları olarak verilebilir.


17. Soru

Akıllı evlerin çocuklar açısından sağladığı avantajlar nelerdir?

Cevap

Çocuklar da akıllı evlerin faydalarından yararlanan diğer bir grubu oluştururlar. Ev içinde; • Onların gözetimi, • Zarar görmelerini engellemek ve • Ev içinde rahat etmelerini sağlamak ebeveynleri tarafından önemsenen bir durumdur. Örneğin yeni yürümeye başlayan ve ev içinde yürürken düşen bir çocuğun büyüklerinin uyarılması, çocuğa hemen yardım edilmesi ve onun olduğu kadar ailesinin de kendilerini güvende hissetmeleri açısından önemlidir. Daha büyük yaşta olan ancak çeşitli elektronik cihazları kullanamayan çocuklar için ise akıllı ev senaryolarının yardımcı olabileceği söylenebilir. Daha önce de verilen ev sineması senaryosunda olduğu gibi çocuk eğer bir film izlemek isterse gerekli cihazların hemen hazır hale getirilip film izlemeye hazırlanması, çocuğu olası elektrik yaralanmalarından koruyabileceği gibi, daha tam olarak kullanmayı bilmediği pek çok cihazı bozmasını da engelleyebilir. Bütün bunların yanında rahatlık ve konfor ise çocuklar açısından bir katma değer olarak ortaya çıkabilir.


18. Soru

Kendi enerjisini kendisi üreten evlerin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Kendi enerjisini üreten akıllı evlerde, evin bulunduğu konuma, havanın şartlarının durumuna göre değişen koşullar içinde enerji üretimi konusu da farklılıklar göstermektedir. Akıllı evlerle enerji üretimi de iki farklı açıdan önemlidir: • İlk olarak üretilen enerjinin akıllı ev için kullanılmasıdır. • İkinci olarak ise, eğer enerji üretimi gerekenden fazla ise, bunun talep eden şebekelere satışı da söz konusudur. Her iki durumda da akıllı evin kullanım ve bakım masrafları değişen oranlarda da olsa aşağıya çekilmekte ve bu tür evlere sahip olma isteğini de attırmaktadır. Doğal olarak, gerekenden fazla enerji üretimi ve satışı, ev halkı için daha fazla bir mali girdiye ve kazanca işaret etmektedir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken durumun bu sistemlerin kurulmasının ve bakımının da akıllı ev maliyetini arttırıcı bir konu olduğudur. Bu tür bir sistemi, akıllı evin kurulması aşamasında ya da daha sonra yaptırıp yaptırmama kararı alınmadan önce kar zarar oranlarının akıllıca ortaya çıkarılması önemli bir konudur.


19. Soru

Enerji üretiminde rüzgar enerjisinin kullanımının üstünlükleri nelerdir?

Cevap

Enerji üretiminde rüzgar enerjisinin kullanımı bazı üstünlüklere sahiptir. Bunların arasında; • Temiz bir enerji kaynağı olması, • İklim değişikliği sorunlarına çözüm üretici bir kaynak olması, • Enerji için katı yakıt ya da fosil yakıtlara ihtiyacı ortadan kaldırması, • Hava kirliliğine sebep olmaması, • Yakıt maliyeti gibi bir sorunu çözmesi, • Bol bir kaynak olması gibi konular başta gelmektedir.


20. Soru

Güneş enerjisini kullanan evlerin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

İçinde yaşadığımız dünyanın başlıca enerji kaynağı güneştir. Dolayısıyla, akıllı ev sistemlerinde de bu enerji kaynağından yararlanılabilir. Bunun için ise iki temel yöntem kullanılabilir: • Birinci yöntem güneş pillerinden yararlanılması yöntemidir. Bunların diğer bir ismi de fotovoltaik pillerdir. Güneş pilleri ya da fotovoltaik piller yüzeylerine ulaşan güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren ve yarıiletken olan bir yapıya sahiptirler. Enerji üretimi sınırlı bir yapıya sahip olduğu için bu teknolojiler lokal olarak özellikle konutlarda enerji kaynağı olarak kullanım olanağına sahiptirler. • İkinci yöntem ise akıllı evlerde güneş kollektörlerinin, bir başka ifade ile güneş panolarının kullanımıdır. İyi güneş alan, yılın belli aylarında güneşle içi içe olan evlerde sadece enerji üretimi için değil, kullanılacak suyun ısıtılması da güneş sayesinde yerine getirilebilir. Bu kollektörler çok karmaşık bir yapıya sahip değildirler. Temel olarak güneş enerjisinin ısıtma etkisinden yararlanılarak suyun ısıtılması sağlanır. En basit örnekleri, ülkemizde de kullanılan güneş kollektörlerinde görülebilir.


21. Soru

Rüzgar enerjisinin başlıca kullanım alanları nelerdir?

Cevap

Rüzgar enerjisinin başlıca kullanım alanları arasında; • Elektrik üretme, • Su depolama, • Taşımacılık ve • Tahılların öğütülmesi gibi aktiviteler yer almaktadır.


22. Soru

Akıllı evlerde rüzgar enerjisinden faydalanmak mümkün müdür?

Cevap

Akıllı evlerde de özellikle elektrik üretiminde rüzgar enerjisinden faydalanmak mümkündür. Elektrik üreten rüzgar sistemlerinin ilk kurulma maliyetleri yüksek olduğundan çeşitli alternatif yollar kullanılarak bunlar akıllı evlere dahil edilebilirler. Bunlardan bir tanesi rüzgar sisteminin birkaç ev için ortak olarak kurulması olabilir. Bu sayede her bir ev için maliyet aşağı çekilmiş olur. 2000’li yılların ilk on yılı için çok geçerli olmasa da, ilerleyen yıllarda ev kullanımlarına sunulabilecek, daha randımanlı, daha küçük ve daha ucuz rüzgar sistemleri ile birlikte, her akıllı ev için birer tane sistemin kullanılması olanağı da doğabilir. Bu sayede minimum yatırımla maksimum enerji elde edilmesi mümkün olabilir. Böylece, kendi enerjisini rüzgardan elde edebilen akıllı evlerin sayısında da bir artış ortaya çıkabilir.


23. Soru

Akıllı evlerde kullanılabilecek elektronik araçlar nelerdir?

Cevap

Temel başlıklarıyla akıllı evlerde kullanılabilecek elektronik araçlar şöyle sıralanabilir: • Akıllı ön kapı, • Akıllı telefon, • Akıllı sızıntı algılayıcıları, • Ev güvenlik monitörü, • Akıllı izleme sistemleri (göstergeler), • Harekete duyarlı ışıklar, • Akıllı yastık, • Akıllı masa, • Akıllı ayna, • Akıllı gardırop, • Akıllı yatak, • Akıllı perde ve panjurlar, • Akıllı banyo, • Akıllı kanepe, • Akıllı bahçe sulama sistemi, • Akıllı yağmur suyu toplama depoları.


24. Soru

Akıllı ön kapının işlevi nedir?

Cevap

Bu tür kapılar ev sahiplerinin ve gerekirse onların tanımladığı kişilerin bir anahtara ihtiyaçları olmadan evlere girmelerini sağlarlar. Bu kişilerin kapıya yaklaştıkları algılandığı anda kapı otomatik olarak açılır. Ayrıca, içerideki ev sakinleri kapıya gelen kişilerle görsel ve işitsel olarak iletişim kurabilir ve istedikleri kişileri içeri alabilirler. Kendileri evde yokken bir giriş-çıkış olduysa kimlerin girip çıktığını kontrol etme imkanına da sahiptirler. Bunun için kapı sistemine bağlı kaydedicileri ya da yanlarında taşıyabilecekleri akıllı çipleri kullanabilirler.


25. Soru

Akıllı sızıntı algılayıcılarının önemi nedir?

Cevap

Sahip oldukları sensörleri sayesinde su taşkını, duman ya da gaz sızıntısı gibi istek dışı durumları kontrol ederler. Bu sayede evde bulunan hane halkının en üst düzeyde korunmasına yardımcı olurlar. Ev halkı dışarıda ise çalışmaya devam ettiklerinden dolayı akıllı evin kendisini korumasına da yardımcı olurlar.


26. Soru

Akıllı izleme sistemlerinin önemi nedir?

Cevap

Evin odalarına yerleştirilmiş olan ses ya da ekran sistemlerine sahip gösterge araçları yardımıyla, eğlence ya da bilgi hizmetleri odadan odaya ev sakinlerini takip edebilir. Bu sayede her odada bulunan bu hizmet için en az enerji seviyesi harcanarak, en yüksek fayda alınmış olur. Eğer böyle bir sistem olmazsa, evi dolaşan bir kişi için evin her tarafından göstergelerin açık olması gerekliliği ortaya çıkar. Bu hizmet sayesinde enerji kadar, gürültü unsuru da en az düzeye iner. Böylece evin başka bir odasında bulunan diğer bir birey de rahatsız edilmemiş olur.


27. Soru

Akıllı evlerdeki sistem iletişim teknolojileri nelerdir?

Cevap

Akıllı evlerde bir merkez ya da bir sistem içinde beraber çalışabilen çeşitli cihazlar arasında iletişimin kurulabilmesi de önemlidir. Bu teknolojiler şöyle sıralanabilir: • Bulanık mantık yapısını kullanılabilen merkezler ya da teknolojiler akıllı evlerde kullanılabilir. Dijital mantıkta sonuç evet ya da hayır şeklinde ortaya çıkmaktadır. • Akıllı evlerde kullanılabilecek bir diğer teknoloji ise telemetridir. Telemetri kısaca uzaktan ölçme anlamında kullanılmaktadır. Bu yapı aracılığı ile kablosuz ağlar kullanılarak akıllı evin bir parçası olan cihazların uzaktan izlenebilmesi ya da kontrol edilebilmesi mümkündür. Telemetri; • GPS (Global Positioning System-Küresel Konumlandırma Sistemi) ve • GPRS (General Packet Radio Service-Paket kuralına dayalı radyo servisi) ile kullanılmak için geliştirilmiştir. • X-10 teknolojisi ise evlerde varolan 220V’luk kablolar üzerinden iletişim kurmaya yarayan bir altyapıdır. Bu teknoloji ile özellikle evlerdeki lambalar olmak üzere gerekirse diğer cihazlar da kontrol edilebilir. • X-10 yerine Cat 5 kablolama sistemleri de akıllı evlerde kullanılabilir. Ancak bu altyapıda elektrik sinyali değil, bilgi akışının kullanımı esastır. • RF (Radio Frequency-Radyo frekansı) sistemler de akıllı evlerde kullanılabilirler. Bu sistemlerin en büyük özelliği hiçbir kabloya ihtiyaç duymadan evlerdeki diğer cihazlara ulaşabilmeleri ve gerekli isteklerin ya da senaryoların yerine getirilmesini sağlamalarıdır. • Bu teknolojilerin arasına açık görüş hattının olduğu durumlarda kısa mesafede iyi sonuçlar verebilen kızılötesi teknolojisini de eklemek mümkündür. • Benzer şekilde kısa mesafedeki bilgisayar, cep telefonu ve yazıcı gibi cihazları birbirine bağlayabilen bluetooth teknolojisi de ayrı bir sistem iletişim teknolojisi olarak ele alınabilir.


28. Soru

Akıllı evlerde ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?

Cevap

Akıllı evlerde ortaya çıkabilecek sorunları iki ana başlık altında incelemek mümkündür: • Sorunlardan birincisini akıllı ev kullanıcılarının, bu tür evleri kullanmalarından dolayı ortaya çıkan durumlar oluşturmaktadır. • İkinci sorun ise akıllı evlerin kendilerinden ortaya çıkabilecek durumlardır.


29. Soru

Teknoloji ve ev birlikteliğini kısaca açıklayınız.

Cevap

Teknoloji ve ev birlikteliğini temel olarak iki şekilde açıklamak mümkündür. Bunlardan birincisi evlerin içlerinde insanların kullandığı ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran teknolojilerdir. İletişim açısından kullanılan telefonlar, kitle iletişimine dahil olan radyo ve televizyonlar evlerde bulunabilecek teknolojilerdendir. Günlük işleri  olaylaştırmak açısından kullanılan bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürgeler de her zaman için evlerde karşılaşılabilecek teknolojilerdendir. Dikkat edilirse bunlar evlerin içinde bulunan teknolojilerdir. İkinci olarak, ev içinde bulunan teknolojilerin dışında evlerin kendilerinin de sağladığı teknolojiler
vardır. Bunlar arasında evlerin içindeki teknolojik aletleri kullanmak için kullanılan elektrik prizleri, ev telefonlarını kullanmak için kullanılan telefon hatları, aydınlatma için kullanılan pencere sistemleri, dışarıdan istek dışı olarak girmeleri önleyen çelik kapılar ve alarm sistemleri sayılabilir.


30. Soru

Akıllı ev nedir?

Cevap

Akıllı evler evlerimizde kullandığımız teknolojik aletler ve donanımların bir arada kullanılmasına olanak sağlayan evler olarak tanımlanabilirler. Bunun yanında, akıllı ev, bazı akıllı uygulamaları harekete geçiren özel sistemlerle donatılmış bir evi de belirtir.


31. Soru

Akıllı evlerin yapısı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Akıllı evler evlerimizde kullandığımız teknolojik aletler ve donanımların bir arada kullanılmasına olanak sağlayan evler olarak tanımlanabilirler. Bunun yanında, akıllı ev, bazı akıllı uygulamaları harekete geçiren özel sistemlerle donatılmış bir evi de belirtir. Bu durumlar, akıllı özelliğine sahip evler için bir merkezden kontrol zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Böylece, akıl için bilgisayar sistemleriyle donatılmış, insanın yaşamı için gerekli olan damarlar yerine kablolarla ya da kablosuz iletişim söz konusuysa elektromanyetik dalgalarla sarmalanmış ev sistemleri ortaya çıkmıştır. Kullandıkları bilgisayar teknolojileri sayesinde akıllı evler sadece kendi içlerinde, ev içi sistemlerle iletişim kurmakla sınırlı kalmamaktadırlar. Gerekirse bu tip evler birbirleriyle ya da örnek olarak güvenlik ihlallerinde bağlı oldukları polis merkezleri gibi dış çevrelerle de otomasyon sistemleri sayesinde olarak iletişim kurabilmektedirler. Ayrıca iletişimleri bunlarla sınırlı kalmayıp, ev sahiplerinin ev içinde olduğu kadar, ev dışından da telefonları, cep telefonları ya da ya da internet aracılığıyla bilgisayarlarından verdikleri komutları da yerine getirebilmektedirler. Bu nedenle akıllı evleri sadece ev içine kapalı sistemler olarak görmeyip, ev dışına açık sistemler olarak da yorumlamak gerekir.


32. Soru

Akıllı evlerde insan teknoloji ilişkisi beraberinde gelen bir kavram olan etkileşimliliği açıklayınız.

Cevap

Akıllı evlerde insan teknoloji ilişkisi beraberinde önemli bir kavramı daha getirmektedir. Bu kavram etkileşimliliktir. Etkileşimlilik sözlük anlamı olarak kısaca birbirini etkileyen olarak tanımlanabilir. Akıllı ev teknolojileri söz konusu olduğunda temel olarak iki tür etkileşimli yapının ortaya çıktığı söylenebilir: Birincisi anlık etkileşimin olduğu isteklerdir. Bu istek yapılarının içinde ev halkından birinin yapılmasını istediği bir durumun akıllı ev tarafından hemen ya da kısa bir süre içinde yerine getirilmesidir. Örneğin bir kişi ışıkların yanması ya da sönmesi komutlarını yüksek sesle bildirebilir ve akıllı ev bunu hemen yerine getirebilir. İkincisi ise daha önceden yapılan ayarlar, etkileşimler doğrultusunda, çeşitli durumların akıllı evler tarafından anlık bir komuta ihtiyaç duymadan yerine getirilmesidir. Bu tür bir istek yapısı ev içi ısıtma sistemlerinde görülebilir. Ev halkından biri daha önceden evin iç ısısının ne olması gerektiğini belirlemiş olabilir. Bu durumda akıllı ev, eğer bir değişiklik yapılmazsa evin ısısını sürekli belirtilen ısıda tutmak için soğuk havalarda ısıtma sistemlerini, sıcak havalarda ise soğutma sistemlerini devreye sokacaktır. Bu işlemleri yerine getirmek için anlık etkileşimlere ihtiyaç duymayacaktır. 


33. Soru

Uzaktan kumanda sistemleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Akıllı ev sistemine bağlı tüm elektronik aletlerin uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmesidir. Bunun için ise merkezi bir sistemin varlığına ihtiyaç vardır. Bu sistem kumanda ile kendisine iletilen istekleri gerekli yerlere ileterek yerine getirilmesini sağlayabilir. Bu evlerde kullanılabilecek uzaktan kumanda cihazları ise televizyon kumandaları benzeri elle tutulabilecek kumandalar olabileceği gibi, ev içinde her zaman için ihtiyaç duyulacağı göz önünde bulundurularak, iki elin de serbest kalması, istenildiği zaman hemen kumandaya erişilebilmesi gibi durumlar göz önüne
alınarak, farklı tiplerde uzaktan kumanda tasarımlarının yapılması da mümkündür. Bir bilezik ya da saat gibi ele takılabilecek kumandalar olabileceği gibi, boyuna ya da kemere takılabilecek kumandaların üretilebilmesi de mümkündür.


34. Soru

Görünmez kontrol üniteleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Akıllı evlerin algılayıcılar, sensörlerle donatılması ve çeşitli işlevlerin
bunlar aracılığıyla yerine getirilmesidir. Bu sensörlerin, evlerin içinde gerekli olan her odaya, bölüme yerleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Örnek olarak bir kişinin gece vakti bir odaya girdiğinde otomatik olarak ışıkların yanması verilebilir. Ayrıca elleri birbirine belirli bir ritim dahilinde vurarak televizyonun ve ses sistemlerinin açılması ya da ses ile çeşitli aletleri çalıştırıp kapatabilme olanaklarını sunan akıllı ev sistemleri de vardır.


35. Soru

Programlanabilir ev ne anlama gelir, bu evler kaça ayrılır?

Cevap

Evde yaşayan insanların daha önce girdikleri bilgiler doğrultusunda evlerin kendilerini yönlendirebilmelerini sağlayan akıllı evler programlanabilir evler olarak adlandırılmaktadır. Bu akıllı
evler de bir merkezi sistem sayesinde istekleri yerine  getirebilmektedir. Programlanabilir evler, zamana ve sensörlere tepki veren akıllı evler olabileceği gibi, koşul ve durumlara göre tepki veren evler olarak da ki ana başlığa ayrılabilirler. 


36. Soru

Programlanabilir evlerde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

Cevap

Bu tür akıllı evlerde dikkat edilmesi gereken durumlar iki ana şekilde özetlenebilir. İlk olarak bu tür evlerde programlamanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun için merkezi sisteme verilerin girilmesi gerekmektedir. Bu veriler gerekli senaryoları oluşturacaktır. Bir senaryoda akıllı ev çeşitli gereklilikleri otomatik olarak yerine getirir. Örneğin bir film izleme senaryosunda, perdeler
kapatılarak ya da ışıklar azaltılarak akıllı ev ortamı daha karanlık hale getirir. Televizyon, film oynatıcı ve ses sistemleri devreye de girebilir. Bu isteği yapan kişi için sadece oturup filmini izlemek kalır.
Verileri girmek için bir bilgisayar kullanılabilen evler olabileceği gibi, merkezi sistemin kendi arayüzü de kullanılarak istekler akıllı ev donanımına iletilebilir. Ancak her iki durumda da doğru yönlendirme yapmanın güçlükleri ortaya çıkabilir. İster merkezi sisteme direk bağlanan bilgisayar aracılığı ile olsun, ister sistemin kendi arayüzü ile olsun, kullanıcıların, ev halkının, akıllı evin idare ettiği
cihazlar ve durumlar kadar genişlikte veri girişi ekranları ile karşılaşacağı bir gerçektir. Bu nedenle doğru istekleri yapılabilmesi için, kişilerin bu sistemi iyice anlayıp ondan sonra programlama yapmaları önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu kendi başlarına iyice anlayıp programlamaya geçmeden önce
profesyonel kişilerden yardım almaları en doğru yöntem olarak gözükmektedir. Aksi halde, evin istediklerinden çok değişik şekilde kendilerine cevap vereceği durumlarla, senaryolarla karşılaşmaları
kaçınılmazdır. İkinci olarak ise bu evlerde kullanılan temel ögenin bir bilgisayar yazılımı olduğu unutulmamalıdır. Bu yazılımların güvenliğinin sağlanması, evin daha doğru çalışması için bir gerekliliktir. Programlama yaparken yazılımı da etkilediğinin ev halkı tarafından bilinmesi, bu yazılımı bozmamak için gerekli
çabanın gösterilmesi açısından önemlidir. Eğer yazılımda bir sorun olduğu düşünülüyorsa, mutlaka profesyonel bir yardımın alınması hem evde yaşayanlar, hem de evin kendisinin güvenliği açısından
gerekli bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.


37. Soru

Zeki evlerin işleyişi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Zeki evler, kendi kendilerine durumu ve ortamı inceleyip, bunlara göre kendi ayarlarını ve senaryolarını oluşturabilecek kapasitede evlerdir. Bunun için de kaçınılmaz olarak, öğrenme yeteneğine sahip yazılımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Yazılımlar, sistemin
devamlılığı açısından önemli bir konudur. Çünkü bu evlerdeki sistem hiçbir zaman durmayacak, devamlı yeni girdilerle kendini yenileyecektir, bir anlamda öğrenecektir. Sistem, ev halkının istekleri doğrultusunda ve sensörler aracılığıyla yapacağı gözlemler aracılığıyla, bilgi toplayıp, bu bilgileri analiz edip kendini geliştirecektir. Bunun için de sistemin bilgi toplama araçlarının her zaman için iyi çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması gerekmektedir.


38. Soru

Akıllı ev kullanımı nedenlerini sıralayınız.

Cevap

Akıllı ev kullanımı nedenlerini aşağıdaki başlılar altında sıralamak mümkündür. İnsanlar;

 • günlük ev işlerine daha az vakit ayırıp kendilerine daha fazla zaman ayırabilmek için,
 • modern hayatın ve teknolojinin sağladığı olanaklardan daha fazla yararlanmak için,
 • kendilerini daha fazla güvende hissetmek için,
 • teknoloji kullanımının öncülerinden olduklarınadan dolayı, ev ortamının içinde de bunları olabildiğince kullanmak için,
 • merak duygularının kendilerini yönlendirdiği için,
 • modern teknolojilerle beraber modern bir estetik kaygısını taşıdıkları için,

akıllı ev kullanımını tercih edebilir.


39. Soru

Akıllı ev kullanımının özürlü insanlara da sağlayacağı yararlar nelerdir?

Cevap

Akıllı ev kullanımının özürlü insanlara da sağlayacağı birçok yarardan bahsedilebilir. Ancak burada, özürün tanımının yapılması ve buna göre çözümlerin, senaryoların sağlanması büyük bir önem
taşımaktadır. Bir insan felçli olup tekerlekli sandalyesine bağlı olabilir. Bu insan için akıllı ev sisteminin onun kullanımı açısından düzenlenmesi önemlidir. Bu insanın iletişim için kullandığı en önemli araç ses ise, akıllı evin de ses tanıma sistemleri ile donatılması gerekmektedir. Ayrıca yine felçli ve özürlü olan bir kişi, eğer evdeki vaktinin çoğunu yatağında geçirmeyi tercih ediyorsa, bu kişi için de yattığı konumdan her yeri görebilmesi ve eve çeşitli komutları verebilmesi için kamera ve ses sistemlerinin kullanılması
gereği ortaya çıkar. Örneğin kişinin, yatağından kapı çalınma sesini duyduğunda, önündeki ekrana kapının dışını göstermesini ve tanıdığı bir kişi gelmişse kapının açılması emrini vermesi sayesinde
kendine duyduğu güvenin artması, akıllı evlerin özürlüler için akıllıca kullanımının önemini göstermektedir. Özürlü kişiler ve akıllı ev kullanımı açsından ikinci bir örnek olarak işitme özürlüler verilebilir. Bu tür bir özre sahip olan kişiler açısından ise titreşim esaslı uzaktan kumanda cihazlarının kullanımının, onların
ev hayatlarını daha kolaylaştıracağı söylenebilir. Farklı titreşimler, farklı olan olayları bildirebilir. Örnek olarak bahçe kasının açılıp kapanması farklı bir titreşimle verilebileceği gibi, garaj kapısının açılıp kapanması farklı bir titreşimle verilebilir. Bu özürlü kişiler ise kumanda üzerinde bulunan ve çeşitli görevleri yerine getiren tuşlar aracılığı ile eve çeşitli komutları iletebilirler. Evleri ile iletişimde olmak ve olan bitenin daha önce olmadığı kadar farkında olmak, böyle bir özüre sahip olan kişilerin de hayatlarında yeni ufuklar açacaktır.


40. Soru

Yaşlılar için akıllı evlerin sunduğu olanaklar nelerdir?

Cevap

Yaşlılar için akıllı evler çeşitli olanaklar sunmaktadır. Burada yaşlı
insanlarla belirtilmek istenen, sağlıkları belli oranda yerinde olan, ancak devamlı sağlık kontrolüne ihtiyaç duyan, yaşlarının getirdiği bir özellik olarak güç isteyen bazı işleri yapmakta zorlanan, daha genç kişilerin kolaylıkla yaptığı ev işlerini yaparken çabuk yorulan, vücutlarının direnci belli bir oranda kırılmış olan kişilerden bahsedilmektedir. Belirli bir yaş verilmemesi ise kişilerin yukarıda değinilen yaşlılık konularını farklı yaşlarda yaşadıklarından dolayıdır. Akıllı evler, bu özelliklerin çoğunu yaşayan kişilere de avantajlar sunmaktadır. Kişilerin hemen hemen hiç yorulmadan bir ev sineması senaryosunu ayarlamaları, kapılarının daha onlar eve gelirken akıllı evin onları tanımasından dolayı açılması, herhangi bir sağlık problemi yaşadıkları sırada akıllı evin sensörleriyle bunu algılayıp, gerekli sağlık birimlerine haber iletmesi, onların yaşamlarına da akıllı evlerin getirdiği rahatlık, konfor ve farklılık örneklerinden bazıları olarak verilebilir.


41. Soru

Akıllı evlerin çocuklar açısından sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Çocuklar da akıllı evlerin faydalarından yararlanan diğer bir grubu oluştururlar. Ev içinde onların gözetimi, zarar görmelerini engellemek ve ev içinde rahat etmelerini sağlamak ebeveynleri tarafından önemsenen bir durumdur. Örneğin yeni yürümeye başlayan ve ev içinde yürürken düşen bir çocuğun büyüklerinin uyarılması, çocuğa hemen yardım edilmesi ve onun olduğu kadar ailesinin de kendilerini güvende hissetmeleri açısından önemlidir. Daha büyük yaşta olan ancak çeşitli elektronik cihazları kullanamayan çocuklar için ise akıllı ev senaryolarının yardımcı olabileceği söylenebilir. Daha önce de verilen ev sineması senaryosunda olduğu gibi çocuk eğer bir film izlemek isterse gerekli cihazların hemen hazır hale gtirilip film izlemeye hazırlanması, çocuğu olası elektrik yaralanmalarından koruyabileceği gibi, daha tam olarak kullanmayı bilmediği pek çok cihazı bozmasını da engelleyebilir. Bütün bunların yanında rahatlık ve konfor ise çocuklar açısından bir katma değer olarak ortaya çıkabilir.


42. Soru

Kendi enerjisini üreten akıllı evlerin önemini belirtiniz.

Cevap

Akıllı evlerle enerji üretimi de iki farklı açıdan önemlidir. İlk olarak üretilen enerjinin akıllı ev için kullanılmasıdır. İkinci olarak ise, eğer enerji üretimi gerekenden fazla ise, bunun talep eden şebekelere satışı da söz konusudur. Her iki durumda da akıllı evin kullanım ve bakım masrafları değişen oranlarda da olsa aşağıya çekilmekte ve bu tür evlere sahip olma isteğini de attırmaktadır.


43. Soru

Akıllı ev sistemlerinde güneş kaynağından yararlanılırken nasıl bir yöntem kullanılır?

Cevap

İçinde yaşadığımız dünyanın başlıca enerji kaynağı güneştir. Dolayısıyla, akıllı ev sistemlerinde de bu enerji kaynağından yararlanılabilir. Bunun için ise iki temel yöntem kullanılabilir. Birinci yöntem güneş pillerinden yararlanılması yöntemidir. Bunların diğer bir ismi de fotovoltaik pillerdir. Güneş pilleri ya da fotovoltaik piller yüzeylerine ulaşan güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren ve yarıiletken olan bir yapıya sahiptirler. Enerji üretimi sınırlı bir yapıya sahip olduğu için bu teknolojiler lokal olarak özellikle konutlarda enerji kaynağı olarak kullanım olanağına
sahiptirler. İkinci yöntem ise akıllı evlerde güneş kollektörlerinin, bir başka ifade ile güneş panolarının kullanımıdır. İyi güneş alan, yılın belli aylarında güneşle içi içe olan evlerde sadece enerji üretimi için
değil, kullanılacak suyun ısıtılması da güneş sayesinde yerine getirilebilir. Bu kollektörler çok karmaşık bir yapıya sahip değildirler. Temel olarak güneş enerjisinin ısıtma etkisinden yararlanılarak suyun ısıtılması sağlanır. En basit örnekleri, ülkemizde de kullanılan güneş kollektörlerinde görülebilir.


44. Soru

Enerji üretiminde rüzgar enerjisinin kullanımının üstünlükleri nelerdir?

Cevap

Enerji üretiminde rüzgar enerjisinin kullanımı bazı üstünlüklere sahiptir. Bunların arasında temiz bir enerji kaynağı olması, iklim değişikliği sorunlarına çözüm üretici bir kaynak olması, enerji için katı yakıt ya da fosil yakıtlara ihtiyacı ortadan kaldırması, hava kirliliğine sebep olmaması, yakıt maliyeti gibi bir sorunu çözmesi, bol bir kaynak olması gibi konular başta gelmektedir.


45. Soru

Rüzgar enerjisinin kullanım alanları nelerdir?

Cevap

Rüzgar enerjisinin kullanım alanları arasında ise elektrik üretme, su depolama, taşımacılık ve tahılların öğütülmesi gibi aktiviteler yer
almaktadır.


46. Soru

Akıllı ön kapının işlevleri nelerdir?

Cevap

Akıllı ön kapılar ev sahiplerinin ve gerekirse onların tanımladığı kişilerin bir anahtara ihtiyaçları olmadan evlere girmelerini sağlarlar. Bu kişilerin kapıya yaklaştıkları algılandığı anda kapı
otomatik olarak açılır. Ayrıca, içerideki ev sakinleri kapıya gelen kişilerle görsel ve işitsel olarak iletişim kurabilir ve istedikleri kişileri içeri alabilirler. Kendileri evde yokken bir giriş-çıkış olduysa kimlerin girip çıktığını kontrol etme imkanına da sahiptirler. Bunun için kapı sistemine bağlı kaydedicileri ya da yanlarında taşıyabilecekleri akıllı çipleri kullanabilirler.


47. Soru

Akıllı telefonların kullanımları ve önemi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Akıllı telefonlar, bir merkezi sistem gibi çalışarak evdeki tüm iletişim araçlarını ve medya sistemini kontrol edebilir. Ev halkı dışarıda olduğunda dahi önemli bilgileri kendilerine aktarabilirler. Burada kimin için neyin önemli olduğuna da karar verip o kişiyi uyarmaları da söz konusudur. Bu anlamda, ev halkının, ev içi ve ev dışı gözetmeksizin her zaman için yanlarında olan elektronik bir asistanı gibidirler. Ayrıca gerekli durumlarda ilk yardım hizmetlerinin aranması ya da güvenliğe haber verilmesi gibi görevleri de yerine getirebilirler. Akıllı telefonun kendisi bir sistem olduğu gibi, akıllı ev içindeki daha büyük merkezi bir sisteme de bağlı olabilir.


48. Soru

Telemetri nedir, ne amaçla kullanılır?

Cevap

Telemetri kısaca uzaktan ölçme anlamında kullanılmaktadır. Bu yapı aracılığı ile kablosuz ağlar kullanılarak akıllı evin bir parçası olan
cihazların uzaktan izlenebilmesi ya da kontrol edilebilmesi mümkündür. Bunun yanında cihazla bağlı bulunduğu merkez arasında bilgi iletmek, cihazın otomatik kontrolünün yapılması ve tam kapasite ile çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması da mümkündür. Telemetri, GPS (Global Positioning System-Küresel Konumlandırma Sistemi) ve GPRS (General Packet Radio Service-Paket kuralına dayalı radyo servisi) ile kullanılmak için geliştirilmiştir. Bu nedenle özellikle mobil iletişimlerde kullanıcılara
çok yararlı olabilmektedir.


1. Soru

Akıllı ev nedir?

Cevap

Akıllı evler evlerimizde kullandığımız teknolojik aletler ve donanımların bir arada kullanılmasına olanak sağlayan evler olarak tanımlanabilirler. Bunun yanında, akıllı ev, bazı akıllı uygulamaları harekete geçiren özel sistemlerle donatılmış bir evi de belirtir.

2. Soru

Teknoloji–ev ilişkisinin temel bağıntıları nelerdir?

Cevap

İnsanların günlük yaşamlarının önemli bir olgusu olan evler söz konusu olduğunda, teknoloji ile evlerde karşılaşmak da kaçınılmaz olmaktadır. Teknoloji ve ev birlikteliğini temel olarak iki şekilde açıklamak mümkündür: • Birincisi evlerin içlerinde insanların kullandığı ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran teknolojilerdir. İletişim açısından kullanılan telefonlar, kitle iletişimine dâhil olan radyo ve televizyonlar evlerde bulunabilecek teknolojilerdendir. Günlük işleri kolaylaştırmak açısından kullanılan bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürgeler de her zaman için evlerde karşılaşılabilecek teknolojilerdendir. Dikkat edilirse bunlar evlerin içinde bulunan teknolojilerdir. • İkinci olarak, ev içinde bulunan teknolojilerin dışında evlerin kendilerinin de sağladığı teknolojiler vardır. Bunlar arasında evlerin içindeki teknolojik aletleri kullanmak için kullanılan elektrik prizleri, ev telefonlarını kullanmak için kullanılan telefon hatları, aydınlatma için kullanılan pencere sistemleri, dışarıdan istek dışı olarak girmeleri önleyen çelik kapılar ve alarm sistemleri sayılabilir.

3. Soru

Akıllı ev sistemlerinde insan neden otomasyondan daha önemlidir?

Cevap

Akıllı ev sistemlerinde otomasyondan daha önemli olan ögenin insan olduğu da söylenebilir. Çünkü bu evler insanlar için tasarımlanmakta ve hayata geçirilmektedirler. Bu tür ev kavramlarındaki önemli noktalardan birinin uygulanan otomasyon sistemlerinin, içinde yaşayacak olan ev halkının istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesidir. Eğer gerekirse sonradan çıkabilecek ihtiyaç ve gereklilikler için de ekleme yapılması mümkündür (Ancak bunun biraz maliyetli olacağı da göz önüne alınmalıdır). Sonuçta akıllı evlerin insanlar için tasarlanmış evler oldukları unutulmamalıdır. Dolayısıyla, akıllı evler, iyi bir yaşam kalitesinin sağlanması için teknolojinin çeşitli hizmetlere yardımcı olması olarak da tanımlanabilirler.

4. Soru

21. yüzyılda gelişmekte olan ülkelerde evlerde kullanılan temel teknolojik aletlerden akıllı sistemlere sahip olanlara hangileri örnek verilebilir?

Cevap

Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, ocaklar, mikrodalga ısıtıcılar, buzdolapları ve ısınma ve sıcak su ihtiyaçları için kullanılan şofbenler evlerde bulunan teknolojilerden bazılarıdır. Bunlar da kendi içlerinde akıllı teknolojileri barındıran araçlar olabilirler. Örnek olarak, bir şofben, ev halkının sıcak su ihtiyacı için sıcaklık derecesini ayrı olarak ayarlayabilirken, ısınma ihtiyacı için kalorifer tesisatındaki suyun sıcaklık derecesini ayrı olarak ayarlayabilmektedir. Bu sıcaklık derecelerini birbirine karıştırmamaktadır. Diğer bir örnek olarak, bir buzdolabında ana bölümün ve derin dondurucu bölümünün sıcaklık dereceleri ayrı ayrı ayarlanabilmekte ve yine aynı buzdolabı bu sıcaklıkları sabit tutmak için gerekli düzenlemeleri kendisi yapabilmektedir. Bir çamaşır makinesinde ise çeşitli türdeki kumaşları yıkamak için, suyun sıcaklık ayarından yıkama süresine kadar çeşitli ayarlar yapılabilmektedir.

5. Soru

Akıllı ev tanımından bahsetmek için gerekli asgari şartlar nelerdir?

Cevap

Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, ocaklar, mikrodalga ısıtıcılar, buzdolapları ve ısınma ve sıcak su ihtiyaçları için kullanılan şofbenler evlerde bulunan teknolojilerden bazılarıdır. Bunlar da kendi içlerinde akıllı teknolojileri barındıran araçlar olabilirler. Eğer bu cihazların bir bölümü ya da tamamı beraberce çalışabiliyorsa ya da bir merkezden kontrol edilebiliyorsa ve gerektiğinde ev içindeki bu merkezi sistem ev halkının yararı, ihtiyacı ve rahatı gibi durumlar açısından bu sistemleri belirli bir otomasyon dâhilinde çalıştırıyorsa, bu durumda akıllı ev kavramından bahsedilmesi mümkündür. Örnek olarak, evin bir üyesi dışarıdaki bir işini bitirip eve gelirken, evdeki merkezi sisteme fırını yakmasını ve daha önceden içine koyduğu yiyecekleri pişirmesini iletebiliyorsa bu evin bir akıllı ev olduğu anlaşılabilir. Her akıllı evin bir şeyleri yapabilme kapasitesi de birbirinden farklı olabilir. Diğer bir akıllı eve yukarıdakilerin yanında ayrıca fırının ısısının ne olması gerektiği ve ne kadar süre pişirmesi gerektiği gibi komutlar da verilebilir.

6. Soru

Akıllı ev teknolojileri söz konusu olduğunda temel olarak hangi tür etkileşimli yapının ortaya çıktığı söylenebilir?

Cevap

Akıllı evlerde insan teknoloji ilişkisi beraberinde önemli bir kavramı daha getirmektedir. Bu kavram etkileşimliliktir. Akıllı ev teknolojileri söz konusu olduğunda temel olarak iki tür etkileşimli yapının ortaya çıktığı söylenebilir: • Birincisi anlık etkileşimin olduğu isteklerdir. Bu istek yapılarının içinde ev halkından birinin yapılmasını istediği bir durumun akıllı ev tarafından hemen ya da kısa bir süre içinde yerine getirilmesidir. Örneğin bir kişi ışıkların yanması ya da sönmesi komutlarını yüksek sesle bildirebilir ve akıllı ev bunu hemen yerine getirebilir. • İkincisi ise daha önceden yapılan ayarlar, etkileşimler doğrultusunda, çeşitli durumların akıllı evler tarafından anlık bir komuta ihtiyaç duymadan yerine getirilmesidir. Bu tür bir istek yapısı ev içi ısıtma sistemlerinde görülebilir. Ev halkından biri daha önceden evin iç ısısının ne olması gerektiğini belirlemiş olabilir. Bu durumda akıllı ev, eğer bir değişiklik yapılmazsa evin ısısını sürekli belirtilen ısıda tutmak için soğuk havalarda ısıtma sistemlerini, sıcak havalarda ise soğutma sistemlerini devreye sokacaktır. Bu işlemleri yerine getirmek için anlık etkileşimlere ihtiyaç duymayacaktır. Önceden kurulmuş etkileşimliliğin bir devamı olarak gereklilikler otomatik olarak yerine getirilecektir (Aslında burada da anlık bir etkileşim söz konusudur. Akıllı ev, insanlardan aldığı daha önceki istekler doğrultusunda devamlı gerekli yerlere komutlar ileterek evi ısıtmakta ya da soğutmaktadır. Ancak, artık buradaki etkileşim insan-makine etkileşimi değil, makine makine etkileşimidir).

7. Soru

Uzaktan kumanda sistemlerinin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Akıllı ev sistemine bağlı tüm elektronik aletlerin uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmesidir. Bunun için ise merkezi bir sistemin varlığına ihtiyaç vardır. Bu sistem kumanda ile kendisine iletilen istekleri gerekli yerlere ileterek yerine getirilmesini sağlayabilir. Bu evlerde kullanılabilecek uzaktan kumanda cihazları ise televizyon kumandaları benzeri elle tutulabilecek kumandalar olabileceği gibi, ev içinde her zaman için ihtiyaç duyulacağı göz önünde bulundurularak, iki elin de serbest kalması, istenildiği zaman hemen kumandaya erişilebilmesi gibi durumlar göz önüne alınarak, farklı tiplerde uzaktan kumanda tasarımlarının yapılması da mümkündür. Bir bilezik ya da saat gibi ele takılabilecek kumandalar olabileceği gibi, boyuna ya da kemere takılabilecek kumandaların üretilebilmesi de mümkündür.

8. Soru

Görünmez kontrol ünitelerinin genel işlevleri nelerdir?

Cevap

Akıllı evlerin algılayıcılar, sensörlerle donatılması ve çeşitli işlevlerin bunlar aracılığıyla yerine getirilmesidir. Bu sensörlerin, evlerin içinde gerekli olan her odaya, bölüme yerleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Örnek olarak bir kişinin gece vakti bir odaya girdiğinde otomatik olarak ışıkların yanması verilebilir. Ayrıca elleri birbirine belirli bir ritim dâhilinde vurarak televizyonun ve ses sistemlerinin açılması ya da ses ile çeşitli aletleri çalıştırıp kapatabilme olanaklarını sunan akıllı ev sistemleri de vardır.

9. Soru

Programlanabilir ev nedir?

Cevap

Evde yaşayan insanların daha önce girdikleri bilgiler doğrultusunda evlerin kendilerini yönlendirebilmelerini sağlayan akıllı evler programlanabilir evler olarak adlandırılmaktadır. Bu akıllı evler de bir merkezi sistem sayesinde istekleri yerine getirebilmektedir. Programlanabilir evler; • Zamana ve sensörlere tepki veren akıllı evler olabileceği gibi, • Koşul ve durumlara göre tepki veren evler olarak da iki ana başlığa ayrılabilirler.

10. Soru

Programlanabilir akıllı evlerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Programlanabilir akıllı evlerde dikkat edilmesi gereken hususlar iki ana şekilde özetlenebilir: • İlk olarak bu tür evlerde programlamanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun için merkezi sisteme verilerin girilmesi gerekmektedir. Bu veriler gerekli senaryoları oluşturacaktır. Bir sena Programlanabilir akıllı evlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ryoda akıllı ev çeşitli gereklilikleri otomatik olarak yerine getirir. Örneğin bir film izleme senaryosunda, perdeler kapatılarak ya da ışıklar azaltılarak akıllı ev ortamı daha karanlık hale getirir. Televizyon, film oynatıcı ve ses sistemleri devreye de girebilir. Bu isteği yapan kişi için sadece oturup filmini izlemek kalır. • İkinci olarak ise bu evlerde kullanılan temel ögenin bir bilgisayar yazılımı olduğu unutulmamalıdır. Bu yazılımların güvenliğinin sağlanması, evin daha doğru çalışması için bir gerekliliktir. Programlama yaparken yazılımı da etkilediğinin ev halkı tarafından bilinmesi, bu yazılımı bozmamak için gerekli çabanın gösterilmesi açısından önemlidir. Eğer yazılımda bir sorun olduğu düşünülüyorsa, mutlaka profesyonel bir yardımın alınması hem evde yaşayanlar, hem de evin kendisinin güvenliği açısından gerekli bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.

11. Soru

Akıllı evlerde istekler nasıl iletilir?

Cevap

Verileri girmek için bir bilgisayar kullanılabilen evler olabileceği gibi, merkezi sistemin kendi arayüzü de kullanılarak istekler akıllı ev donanımına iletilebilir. Ancak her iki durumda da doğru yönlendirme yapmanın güçlükleri ortaya çıkabilir: • İster merkezi sisteme direk bağlanan bilgisayar aracılığı ile olsun, • İster sistemin kendi arayüzü ile olsun, kullanıcıların, ev halkının, akıllı evin idare ettiği cihazlar ve durumlar kadar genişlikte veri girişi ekranları ile karşılaşacağı bir gerçektir. Bu nedenle doğru istekleri yapılabilmesi için, kişilerin bu sistemi iyice anlayıp ondan sonra programlama yapmaları önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu kendi başlarına iyice anlayıp programlamaya geçmeden önce profesyonel kişilerden yardım almaları en doğru yöntem olarak gözükmektedir. Aksi halde, evin istediklerinden çok değişik şekilde kendilerine cevap vereceği durumlarla, senaryolarla karşılaşmaları kaçınılmazdır.

12. Soru

Zeki ev nedir? Genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Zeki evlerin anahtar kelimesini öğrenme yeteneği oluşturmaktadır. Bu tür akıllı evlerin senaryo girişine ihtiyaçları yoktur, ya da en azından çok azdır denilebilir. Zeki evler, kendi kendilerine durumu ve ortamı inceleyip, bunlara göre kendi ayarlarını ve senaryolarını oluşturabilecek kapasitede evlerdir. Bunun için de kaçınılmaz olarak, öğrenme yeteneğine sahip yazılımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Yazılımlar, sistemin devamlılığı açısından önemli bir konudur. Çünkü bu evlerdeki sistem hiçbir zaman durmayacak, devamlı yeni girdilerle kendini yenileyecektir, bir anlamda öğrenecektir. Sistem, ev halkının istekleri doğrultusunda ve sensörler aracılığıyla yapacağı gözlemler aracılığıyla, bilgi toplayıp, bu bilgileri analiz edip kendini geliştirecektir. Bunun için de sistemin bilgi toplama araçlarının her zaman için iyi çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması gerekmektedir.

13. Soru

Akıllı evlerin kullanım nedenleri nelerdir?

Cevap

Akıllı ev kullanımı nedenlerini aşağıdaki başlılar altında sıralamak mümkündür. İnsanlar; • Günlük ev işlerine daha az vakit ayırıp kendilerine daha fazla zaman ayırabilmek için, • Modern hayatın ve teknolojinin sağladığı olanaklardan daha fazla yararlanmak için, • Kendilerini daha fazla güvende hissetmek için, • Teknoloji kullanımının öncülerinden olduklarından dolayı, ev ortamının içinde de bunları olabildiğince kullanmak için, • Merak duygularının kendilerini yönlendirdiği için, • Modern teknolojilerle beraber modern bir estetik kaygısını taşıdıkları için akıllı ev kullanımını tercih ederler.

14. Soru

Akıllı evlerin özürlü insanlara sağlayacağı faydalar nelerdir?

Cevap

Akıllı ev kullanımının özürlü insanlara da sağlayacağı birçok yarardan bahsedilebilir. Ancak burada, özürün tanımının yapılması ve buna göre çözümlerin, senaryoların sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Bir insan felçli olup tekerlekli sandalyesine bağlı olabilir. Bu insan için akıllı ev sisteminin onun kullanımı açısından düzenlenmesi önemlidir. Bu insanın iletişim için kullandığı en önemli araç ses ise, akıllı evin de ses tanıma sistemleri ile donatılması gerekmektedir. Ayrıca yine felçli ve özürlü olan bir kişi, eğer evdeki vaktinin çoğunu yatağında geçirmeyi tercih ediyorsa, bu kişi için de yattığı konumdan her yeri görebilmesi ve eve çeşitli komutları verebilmesi için kamera ve ses sistemlerinin kullanılması gereği ortaya çıkar. Örneğin kişinin, yatağından kapı çalınma sesini duyduğunda, önündeki ekrana kapının dışını göstermesini ve tanıdığı bir kişi gelmişse kapının açılması emrini vermesi sayesinde kendine duyduğu güvenin artması, akıllı evlerin özürlüler için akıllıca kullanımının önemini göstermektedir.

15. Soru

Özürlü kişiler ve akıllı ev kullanımı açsından ikinci bir örnek olarak ne verilebilir?

Cevap

Özürlü kişiler ve akıllı ev kullanımı açsından ikinci bir örnek olarak işitme özürlüler verilebilir. Bu tür bir özre sahip olan kişiler açısından ise titreşim esaslı uzaktan kumanda cihazlarının kullanımının, onların ev hayatlarını daha kolaylaştıracağı söylenebilir. Farklı titreşimler, farklı olan olayları bildirebilir. Örnek olarak bahçe kasının açılıp kapanması farklı bir titreşimle verilebileceği gibi, garaj kapısının açılıp kapanması farklı bir titreşimle verilebilir. Bu özürlü kişiler ise kumanda üzerinde bulunan ve çeşitli görevleri yerine getiren tuşlar aracılığı ile eve çeşitli komutları iletebilirler. Evleri ile iletişimde olmak ve olan bitenin daha önce olmadığı kadar farkında olmak, böyle bir özre sahip olan kişilerin de hayatlarında yeni ufuklar açacaktır.

16. Soru

Akıllı evlerin yaşlılara sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Yaşlılar için de akıllı evler çeşitli olanaklar sunmaktadır. Burada yaşlı insanlarla belirtilmek istenen, sağlıkları belli oranda yerinde olan, ancak devamlı sağlık kontrolüne ihtiyaç duyan, yaşlarının getirdiği bir özellik olarak güç isteyen bazı işleri yapmakta zorlanan, daha genç kişilerin kolaylıkla yaptığı ev işlerini yaparken çabuk yorulan, vücutlarının direnci belli bir oranda kırılmış olan kişilerden bahsedilmektedir. Belirli bir yaş verilmemesi ise kişilerin yukarıda değinilen yaşlılık konularını farklı yaşlarda yaşadıklarından dolayıdır. Akıllı evler, bu özelliklerin çoğunu yaşayan kişilere de avantajlar sunmaktadır. Kişilerin hemen hemen hiç yorulmadan bir ev sineması senaryosunu ayarlamaları, kapılarının daha onlar eve gelirken akıllı evin onları tanımasından dolayı açılması, herhangi bir sağlık problemi yaşadıkları sırada akıllı evin sensörleriyle bunu algılayıp, gerekli sağlık birimlerine haber iletmesi, onların yaşamlarına da akıllı evlerin getirdiği rahatlık, konfor ve farklılık örneklerinden bazıları olarak verilebilir.

17. Soru

Akıllı evlerin çocuklar açısından sağladığı avantajlar nelerdir?

Cevap

Çocuklar da akıllı evlerin faydalarından yararlanan diğer bir grubu oluştururlar. Ev içinde; • Onların gözetimi, • Zarar görmelerini engellemek ve • Ev içinde rahat etmelerini sağlamak ebeveynleri tarafından önemsenen bir durumdur. Örneğin yeni yürümeye başlayan ve ev içinde yürürken düşen bir çocuğun büyüklerinin uyarılması, çocuğa hemen yardım edilmesi ve onun olduğu kadar ailesinin de kendilerini güvende hissetmeleri açısından önemlidir. Daha büyük yaşta olan ancak çeşitli elektronik cihazları kullanamayan çocuklar için ise akıllı ev senaryolarının yardımcı olabileceği söylenebilir. Daha önce de verilen ev sineması senaryosunda olduğu gibi çocuk eğer bir film izlemek isterse gerekli cihazların hemen hazır hale getirilip film izlemeye hazırlanması, çocuğu olası elektrik yaralanmalarından koruyabileceği gibi, daha tam olarak kullanmayı bilmediği pek çok cihazı bozmasını da engelleyebilir. Bütün bunların yanında rahatlık ve konfor ise çocuklar açısından bir katma değer olarak ortaya çıkabilir.

18. Soru

Kendi enerjisini kendisi üreten evlerin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Kendi enerjisini üreten akıllı evlerde, evin bulunduğu konuma, havanın şartlarının durumuna göre değişen koşullar içinde enerji üretimi konusu da farklılıklar göstermektedir. Akıllı evlerle enerji üretimi de iki farklı açıdan önemlidir: • İlk olarak üretilen enerjinin akıllı ev için kullanılmasıdır. • İkinci olarak ise, eğer enerji üretimi gerekenden fazla ise, bunun talep eden şebekelere satışı da söz konusudur. Her iki durumda da akıllı evin kullanım ve bakım masrafları değişen oranlarda da olsa aşağıya çekilmekte ve bu tür evlere sahip olma isteğini de attırmaktadır. Doğal olarak, gerekenden fazla enerji üretimi ve satışı, ev halkı için daha fazla bir mali girdiye ve kazanca işaret etmektedir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken durumun bu sistemlerin kurulmasının ve bakımının da akıllı ev maliyetini arttırıcı bir konu olduğudur. Bu tür bir sistemi, akıllı evin kurulması aşamasında ya da daha sonra yaptırıp yaptırmama kararı alınmadan önce kar zarar oranlarının akıllıca ortaya çıkarılması önemli bir konudur.

19. Soru

Enerji üretiminde rüzgar enerjisinin kullanımının üstünlükleri nelerdir?

Cevap

Enerji üretiminde rüzgar enerjisinin kullanımı bazı üstünlüklere sahiptir. Bunların arasında; • Temiz bir enerji kaynağı olması, • İklim değişikliği sorunlarına çözüm üretici bir kaynak olması, • Enerji için katı yakıt ya da fosil yakıtlara ihtiyacı ortadan kaldırması, • Hava kirliliğine sebep olmaması, • Yakıt maliyeti gibi bir sorunu çözmesi, • Bol bir kaynak olması gibi konular başta gelmektedir.

20. Soru

Güneş enerjisini kullanan evlerin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

İçinde yaşadığımız dünyanın başlıca enerji kaynağı güneştir. Dolayısıyla, akıllı ev sistemlerinde de bu enerji kaynağından yararlanılabilir. Bunun için ise iki temel yöntem kullanılabilir: • Birinci yöntem güneş pillerinden yararlanılması yöntemidir. Bunların diğer bir ismi de fotovoltaik pillerdir. Güneş pilleri ya da fotovoltaik piller yüzeylerine ulaşan güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren ve yarıiletken olan bir yapıya sahiptirler. Enerji üretimi sınırlı bir yapıya sahip olduğu için bu teknolojiler lokal olarak özellikle konutlarda enerji kaynağı olarak kullanım olanağına sahiptirler. • İkinci yöntem ise akıllı evlerde güneş kollektörlerinin, bir başka ifade ile güneş panolarının kullanımıdır. İyi güneş alan, yılın belli aylarında güneşle içi içe olan evlerde sadece enerji üretimi için değil, kullanılacak suyun ısıtılması da güneş sayesinde yerine getirilebilir. Bu kollektörler çok karmaşık bir yapıya sahip değildirler. Temel olarak güneş enerjisinin ısıtma etkisinden yararlanılarak suyun ısıtılması sağlanır. En basit örnekleri, ülkemizde de kullanılan güneş kollektörlerinde görülebilir.

21. Soru

Rüzgar enerjisinin başlıca kullanım alanları nelerdir?

Cevap

Rüzgar enerjisinin başlıca kullanım alanları arasında; • Elektrik üretme, • Su depolama, • Taşımacılık ve • Tahılların öğütülmesi gibi aktiviteler yer almaktadır.

22. Soru

Akıllı evlerde rüzgar enerjisinden faydalanmak mümkün müdür?

Cevap

Akıllı evlerde de özellikle elektrik üretiminde rüzgar enerjisinden faydalanmak mümkündür. Elektrik üreten rüzgar sistemlerinin ilk kurulma maliyetleri yüksek olduğundan çeşitli alternatif yollar kullanılarak bunlar akıllı evlere dahil edilebilirler. Bunlardan bir tanesi rüzgar sisteminin birkaç ev için ortak olarak kurulması olabilir. Bu sayede her bir ev için maliyet aşağı çekilmiş olur. 2000’li yılların ilk on yılı için çok geçerli olmasa da, ilerleyen yıllarda ev kullanımlarına sunulabilecek, daha randımanlı, daha küçük ve daha ucuz rüzgar sistemleri ile birlikte, her akıllı ev için birer tane sistemin kullanılması olanağı da doğabilir. Bu sayede minimum yatırımla maksimum enerji elde edilmesi mümkün olabilir. Böylece, kendi enerjisini rüzgardan elde edebilen akıllı evlerin sayısında da bir artış ortaya çıkabilir.

23. Soru

Akıllı evlerde kullanılabilecek elektronik araçlar nelerdir?

Cevap

Temel başlıklarıyla akıllı evlerde kullanılabilecek elektronik araçlar şöyle sıralanabilir: • Akıllı ön kapı, • Akıllı telefon, • Akıllı sızıntı algılayıcıları, • Ev güvenlik monitörü, • Akıllı izleme sistemleri (göstergeler), • Harekete duyarlı ışıklar, • Akıllı yastık, • Akıllı masa, • Akıllı ayna, • Akıllı gardırop, • Akıllı yatak, • Akıllı perde ve panjurlar, • Akıllı banyo, • Akıllı kanepe, • Akıllı bahçe sulama sistemi, • Akıllı yağmur suyu toplama depoları.

24. Soru

Akıllı ön kapının işlevi nedir?

Cevap

Bu tür kapılar ev sahiplerinin ve gerekirse onların tanımladığı kişilerin bir anahtara ihtiyaçları olmadan evlere girmelerini sağlarlar. Bu kişilerin kapıya yaklaştıkları algılandığı anda kapı otomatik olarak açılır. Ayrıca, içerideki ev sakinleri kapıya gelen kişilerle görsel ve işitsel olarak iletişim kurabilir ve istedikleri kişileri içeri alabilirler. Kendileri evde yokken bir giriş-çıkış olduysa kimlerin girip çıktığını kontrol etme imkanına da sahiptirler. Bunun için kapı sistemine bağlı kaydedicileri ya da yanlarında taşıyabilecekleri akıllı çipleri kullanabilirler.

25. Soru

Akıllı sızıntı algılayıcılarının önemi nedir?

Cevap

Sahip oldukları sensörleri sayesinde su taşkını, duman ya da gaz sızıntısı gibi istek dışı durumları kontrol ederler. Bu sayede evde bulunan hane halkının en üst düzeyde korunmasına yardımcı olurlar. Ev halkı dışarıda ise çalışmaya devam ettiklerinden dolayı akıllı evin kendisini korumasına da yardımcı olurlar.

26. Soru

Akıllı izleme sistemlerinin önemi nedir?

Cevap

Evin odalarına yerleştirilmiş olan ses ya da ekran sistemlerine sahip gösterge araçları yardımıyla, eğlence ya da bilgi hizmetleri odadan odaya ev sakinlerini takip edebilir. Bu sayede her odada bulunan bu hizmet için en az enerji seviyesi harcanarak, en yüksek fayda alınmış olur. Eğer böyle bir sistem olmazsa, evi dolaşan bir kişi için evin her tarafından göstergelerin açık olması gerekliliği ortaya çıkar. Bu hizmet sayesinde enerji kadar, gürültü unsuru da en az düzeye iner. Böylece evin başka bir odasında bulunan diğer bir birey de rahatsız edilmemiş olur.

27. Soru

Akıllı evlerdeki sistem iletişim teknolojileri nelerdir?

Cevap

Akıllı evlerde bir merkez ya da bir sistem içinde beraber çalışabilen çeşitli cihazlar arasında iletişimin kurulabilmesi de önemlidir. Bu teknolojiler şöyle sıralanabilir: • Bulanık mantık yapısını kullanılabilen merkezler ya da teknolojiler akıllı evlerde kullanılabilir. Dijital mantıkta sonuç evet ya da hayır şeklinde ortaya çıkmaktadır. • Akıllı evlerde kullanılabilecek bir diğer teknoloji ise telemetridir. Telemetri kısaca uzaktan ölçme anlamında kullanılmaktadır. Bu yapı aracılığı ile kablosuz ağlar kullanılarak akıllı evin bir parçası olan cihazların uzaktan izlenebilmesi ya da kontrol edilebilmesi mümkündür. Telemetri; • GPS (Global Positioning System-Küresel Konumlandırma Sistemi) ve • GPRS (General Packet Radio Service-Paket kuralına dayalı radyo servisi) ile kullanılmak için geliştirilmiştir. • X-10 teknolojisi ise evlerde varolan 220V’luk kablolar üzerinden iletişim kurmaya yarayan bir altyapıdır. Bu teknoloji ile özellikle evlerdeki lambalar olmak üzere gerekirse diğer cihazlar da kontrol edilebilir. • X-10 yerine Cat 5 kablolama sistemleri de akıllı evlerde kullanılabilir. Ancak bu altyapıda elektrik sinyali değil, bilgi akışının kullanımı esastır. • RF (Radio Frequency-Radyo frekansı) sistemler de akıllı evlerde kullanılabilirler. Bu sistemlerin en büyük özelliği hiçbir kabloya ihtiyaç duymadan evlerdeki diğer cihazlara ulaşabilmeleri ve gerekli isteklerin ya da senaryoların yerine getirilmesini sağlamalarıdır. • Bu teknolojilerin arasına açık görüş hattının olduğu durumlarda kısa mesafede iyi sonuçlar verebilen kızılötesi teknolojisini de eklemek mümkündür. • Benzer şekilde kısa mesafedeki bilgisayar, cep telefonu ve yazıcı gibi cihazları birbirine bağlayabilen bluetooth teknolojisi de ayrı bir sistem iletişim teknolojisi olarak ele alınabilir.

28. Soru

Akıllı evlerde ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?

Cevap

Akıllı evlerde ortaya çıkabilecek sorunları iki ana başlık altında incelemek mümkündür: • Sorunlardan birincisini akıllı ev kullanıcılarının, bu tür evleri kullanmalarından dolayı ortaya çıkan durumlar oluşturmaktadır. • İkinci sorun ise akıllı evlerin kendilerinden ortaya çıkabilecek durumlardır.

29. Soru

Teknoloji ve ev birlikteliğini kısaca açıklayınız.

Cevap

Teknoloji ve ev birlikteliğini temel olarak iki şekilde açıklamak mümkündür. Bunlardan birincisi evlerin içlerinde insanların kullandığı ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran teknolojilerdir. İletişim açısından kullanılan telefonlar, kitle iletişimine dahil olan radyo ve televizyonlar evlerde bulunabilecek teknolojilerdendir. Günlük işleri  olaylaştırmak açısından kullanılan bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürgeler de her zaman için evlerde karşılaşılabilecek teknolojilerdendir. Dikkat edilirse bunlar evlerin içinde bulunan teknolojilerdir. İkinci olarak, ev içinde bulunan teknolojilerin dışında evlerin kendilerinin de sağladığı teknolojiler
vardır. Bunlar arasında evlerin içindeki teknolojik aletleri kullanmak için kullanılan elektrik prizleri, ev telefonlarını kullanmak için kullanılan telefon hatları, aydınlatma için kullanılan pencere sistemleri, dışarıdan istek dışı olarak girmeleri önleyen çelik kapılar ve alarm sistemleri sayılabilir.

30. Soru

Akıllı ev nedir?

Cevap

Akıllı evler evlerimizde kullandığımız teknolojik aletler ve donanımların bir arada kullanılmasına olanak sağlayan evler olarak tanımlanabilirler. Bunun yanında, akıllı ev, bazı akıllı uygulamaları harekete geçiren özel sistemlerle donatılmış bir evi de belirtir.

31. Soru

Akıllı evlerin yapısı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Akıllı evler evlerimizde kullandığımız teknolojik aletler ve donanımların bir arada kullanılmasına olanak sağlayan evler olarak tanımlanabilirler. Bunun yanında, akıllı ev, bazı akıllı uygulamaları harekete geçiren özel sistemlerle donatılmış bir evi de belirtir. Bu durumlar, akıllı özelliğine sahip evler için bir merkezden kontrol zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Böylece, akıl için bilgisayar sistemleriyle donatılmış, insanın yaşamı için gerekli olan damarlar yerine kablolarla ya da kablosuz iletişim söz konusuysa elektromanyetik dalgalarla sarmalanmış ev sistemleri ortaya çıkmıştır. Kullandıkları bilgisayar teknolojileri sayesinde akıllı evler sadece kendi içlerinde, ev içi sistemlerle iletişim kurmakla sınırlı kalmamaktadırlar. Gerekirse bu tip evler birbirleriyle ya da örnek olarak güvenlik ihlallerinde bağlı oldukları polis merkezleri gibi dış çevrelerle de otomasyon sistemleri sayesinde olarak iletişim kurabilmektedirler. Ayrıca iletişimleri bunlarla sınırlı kalmayıp, ev sahiplerinin ev içinde olduğu kadar, ev dışından da telefonları, cep telefonları ya da ya da internet aracılığıyla bilgisayarlarından verdikleri komutları da yerine getirebilmektedirler. Bu nedenle akıllı evleri sadece ev içine kapalı sistemler olarak görmeyip, ev dışına açık sistemler olarak da yorumlamak gerekir.

32. Soru

Akıllı evlerde insan teknoloji ilişkisi beraberinde gelen bir kavram olan etkileşimliliği açıklayınız.

Cevap

Akıllı evlerde insan teknoloji ilişkisi beraberinde önemli bir kavramı daha getirmektedir. Bu kavram etkileşimliliktir. Etkileşimlilik sözlük anlamı olarak kısaca birbirini etkileyen olarak tanımlanabilir. Akıllı ev teknolojileri söz konusu olduğunda temel olarak iki tür etkileşimli yapının ortaya çıktığı söylenebilir: Birincisi anlık etkileşimin olduğu isteklerdir. Bu istek yapılarının içinde ev halkından birinin yapılmasını istediği bir durumun akıllı ev tarafından hemen ya da kısa bir süre içinde yerine getirilmesidir. Örneğin bir kişi ışıkların yanması ya da sönmesi komutlarını yüksek sesle bildirebilir ve akıllı ev bunu hemen yerine getirebilir. İkincisi ise daha önceden yapılan ayarlar, etkileşimler doğrultusunda, çeşitli durumların akıllı evler tarafından anlık bir komuta ihtiyaç duymadan yerine getirilmesidir. Bu tür bir istek yapısı ev içi ısıtma sistemlerinde görülebilir. Ev halkından biri daha önceden evin iç ısısının ne olması gerektiğini belirlemiş olabilir. Bu durumda akıllı ev, eğer bir değişiklik yapılmazsa evin ısısını sürekli belirtilen ısıda tutmak için soğuk havalarda ısıtma sistemlerini, sıcak havalarda ise soğutma sistemlerini devreye sokacaktır. Bu işlemleri yerine getirmek için anlık etkileşimlere ihtiyaç duymayacaktır. 

33. Soru

Uzaktan kumanda sistemleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Akıllı ev sistemine bağlı tüm elektronik aletlerin uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmesidir. Bunun için ise merkezi bir sistemin varlığına ihtiyaç vardır. Bu sistem kumanda ile kendisine iletilen istekleri gerekli yerlere ileterek yerine getirilmesini sağlayabilir. Bu evlerde kullanılabilecek uzaktan kumanda cihazları ise televizyon kumandaları benzeri elle tutulabilecek kumandalar olabileceği gibi, ev içinde her zaman için ihtiyaç duyulacağı göz önünde bulundurularak, iki elin de serbest kalması, istenildiği zaman hemen kumandaya erişilebilmesi gibi durumlar göz önüne
alınarak, farklı tiplerde uzaktan kumanda tasarımlarının yapılması da mümkündür. Bir bilezik ya da saat gibi ele takılabilecek kumandalar olabileceği gibi, boyuna ya da kemere takılabilecek kumandaların üretilebilmesi de mümkündür.

34. Soru

Görünmez kontrol üniteleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Akıllı evlerin algılayıcılar, sensörlerle donatılması ve çeşitli işlevlerin
bunlar aracılığıyla yerine getirilmesidir. Bu sensörlerin, evlerin içinde gerekli olan her odaya, bölüme yerleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Örnek olarak bir kişinin gece vakti bir odaya girdiğinde otomatik olarak ışıkların yanması verilebilir. Ayrıca elleri birbirine belirli bir ritim dahilinde vurarak televizyonun ve ses sistemlerinin açılması ya da ses ile çeşitli aletleri çalıştırıp kapatabilme olanaklarını sunan akıllı ev sistemleri de vardır.

35. Soru

Programlanabilir ev ne anlama gelir, bu evler kaça ayrılır?

Cevap

Evde yaşayan insanların daha önce girdikleri bilgiler doğrultusunda evlerin kendilerini yönlendirebilmelerini sağlayan akıllı evler programlanabilir evler olarak adlandırılmaktadır. Bu akıllı
evler de bir merkezi sistem sayesinde istekleri yerine  getirebilmektedir. Programlanabilir evler, zamana ve sensörlere tepki veren akıllı evler olabileceği gibi, koşul ve durumlara göre tepki veren evler olarak da ki ana başlığa ayrılabilirler. 

36. Soru

Programlanabilir evlerde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

Cevap

Bu tür akıllı evlerde dikkat edilmesi gereken durumlar iki ana şekilde özetlenebilir. İlk olarak bu tür evlerde programlamanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun için merkezi sisteme verilerin girilmesi gerekmektedir. Bu veriler gerekli senaryoları oluşturacaktır. Bir senaryoda akıllı ev çeşitli gereklilikleri otomatik olarak yerine getirir. Örneğin bir film izleme senaryosunda, perdeler
kapatılarak ya da ışıklar azaltılarak akıllı ev ortamı daha karanlık hale getirir. Televizyon, film oynatıcı ve ses sistemleri devreye de girebilir. Bu isteği yapan kişi için sadece oturup filmini izlemek kalır.
Verileri girmek için bir bilgisayar kullanılabilen evler olabileceği gibi, merkezi sistemin kendi arayüzü de kullanılarak istekler akıllı ev donanımına iletilebilir. Ancak her iki durumda da doğru yönlendirme yapmanın güçlükleri ortaya çıkabilir. İster merkezi sisteme direk bağlanan bilgisayar aracılığı ile olsun, ister sistemin kendi arayüzü ile olsun, kullanıcıların, ev halkının, akıllı evin idare ettiği
cihazlar ve durumlar kadar genişlikte veri girişi ekranları ile karşılaşacağı bir gerçektir. Bu nedenle doğru istekleri yapılabilmesi için, kişilerin bu sistemi iyice anlayıp ondan sonra programlama yapmaları önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu kendi başlarına iyice anlayıp programlamaya geçmeden önce
profesyonel kişilerden yardım almaları en doğru yöntem olarak gözükmektedir. Aksi halde, evin istediklerinden çok değişik şekilde kendilerine cevap vereceği durumlarla, senaryolarla karşılaşmaları
kaçınılmazdır. İkinci olarak ise bu evlerde kullanılan temel ögenin bir bilgisayar yazılımı olduğu unutulmamalıdır. Bu yazılımların güvenliğinin sağlanması, evin daha doğru çalışması için bir gerekliliktir. Programlama yaparken yazılımı da etkilediğinin ev halkı tarafından bilinmesi, bu yazılımı bozmamak için gerekli
çabanın gösterilmesi açısından önemlidir. Eğer yazılımda bir sorun olduğu düşünülüyorsa, mutlaka profesyonel bir yardımın alınması hem evde yaşayanlar, hem de evin kendisinin güvenliği açısından
gerekli bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.

37. Soru

Zeki evlerin işleyişi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Zeki evler, kendi kendilerine durumu ve ortamı inceleyip, bunlara göre kendi ayarlarını ve senaryolarını oluşturabilecek kapasitede evlerdir. Bunun için de kaçınılmaz olarak, öğrenme yeteneğine sahip yazılımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Yazılımlar, sistemin
devamlılığı açısından önemli bir konudur. Çünkü bu evlerdeki sistem hiçbir zaman durmayacak, devamlı yeni girdilerle kendini yenileyecektir, bir anlamda öğrenecektir. Sistem, ev halkının istekleri doğrultusunda ve sensörler aracılığıyla yapacağı gözlemler aracılığıyla, bilgi toplayıp, bu bilgileri analiz edip kendini geliştirecektir. Bunun için de sistemin bilgi toplama araçlarının her zaman için iyi çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması gerekmektedir.

38. Soru

Akıllı ev kullanımı nedenlerini sıralayınız.

Cevap

Akıllı ev kullanımı nedenlerini aşağıdaki başlılar altında sıralamak mümkündür. İnsanlar;

 • günlük ev işlerine daha az vakit ayırıp kendilerine daha fazla zaman ayırabilmek için,
 • modern hayatın ve teknolojinin sağladığı olanaklardan daha fazla yararlanmak için,
 • kendilerini daha fazla güvende hissetmek için,
 • teknoloji kullanımının öncülerinden olduklarınadan dolayı, ev ortamının içinde de bunları olabildiğince kullanmak için,
 • merak duygularının kendilerini yönlendirdiği için,
 • modern teknolojilerle beraber modern bir estetik kaygısını taşıdıkları için,

akıllı ev kullanımını tercih edebilir.

39. Soru

Akıllı ev kullanımının özürlü insanlara da sağlayacağı yararlar nelerdir?

Cevap

Akıllı ev kullanımının özürlü insanlara da sağlayacağı birçok yarardan bahsedilebilir. Ancak burada, özürün tanımının yapılması ve buna göre çözümlerin, senaryoların sağlanması büyük bir önem
taşımaktadır. Bir insan felçli olup tekerlekli sandalyesine bağlı olabilir. Bu insan için akıllı ev sisteminin onun kullanımı açısından düzenlenmesi önemlidir. Bu insanın iletişim için kullandığı en önemli araç ses ise, akıllı evin de ses tanıma sistemleri ile donatılması gerekmektedir. Ayrıca yine felçli ve özürlü olan bir kişi, eğer evdeki vaktinin çoğunu yatağında geçirmeyi tercih ediyorsa, bu kişi için de yattığı konumdan her yeri görebilmesi ve eve çeşitli komutları verebilmesi için kamera ve ses sistemlerinin kullanılması
gereği ortaya çıkar. Örneğin kişinin, yatağından kapı çalınma sesini duyduğunda, önündeki ekrana kapının dışını göstermesini ve tanıdığı bir kişi gelmişse kapının açılması emrini vermesi sayesinde
kendine duyduğu güvenin artması, akıllı evlerin özürlüler için akıllıca kullanımının önemini göstermektedir. Özürlü kişiler ve akıllı ev kullanımı açsından ikinci bir örnek olarak işitme özürlüler verilebilir. Bu tür bir özre sahip olan kişiler açısından ise titreşim esaslı uzaktan kumanda cihazlarının kullanımının, onların
ev hayatlarını daha kolaylaştıracağı söylenebilir. Farklı titreşimler, farklı olan olayları bildirebilir. Örnek olarak bahçe kasının açılıp kapanması farklı bir titreşimle verilebileceği gibi, garaj kapısının açılıp kapanması farklı bir titreşimle verilebilir. Bu özürlü kişiler ise kumanda üzerinde bulunan ve çeşitli görevleri yerine getiren tuşlar aracılığı ile eve çeşitli komutları iletebilirler. Evleri ile iletişimde olmak ve olan bitenin daha önce olmadığı kadar farkında olmak, böyle bir özüre sahip olan kişilerin de hayatlarında yeni ufuklar açacaktır.

40. Soru

Yaşlılar için akıllı evlerin sunduğu olanaklar nelerdir?

Cevap

Yaşlılar için akıllı evler çeşitli olanaklar sunmaktadır. Burada yaşlı
insanlarla belirtilmek istenen, sağlıkları belli oranda yerinde olan, ancak devamlı sağlık kontrolüne ihtiyaç duyan, yaşlarının getirdiği bir özellik olarak güç isteyen bazı işleri yapmakta zorlanan, daha genç kişilerin kolaylıkla yaptığı ev işlerini yaparken çabuk yorulan, vücutlarının direnci belli bir oranda kırılmış olan kişilerden bahsedilmektedir. Belirli bir yaş verilmemesi ise kişilerin yukarıda değinilen yaşlılık konularını farklı yaşlarda yaşadıklarından dolayıdır. Akıllı evler, bu özelliklerin çoğunu yaşayan kişilere de avantajlar sunmaktadır. Kişilerin hemen hemen hiç yorulmadan bir ev sineması senaryosunu ayarlamaları, kapılarının daha onlar eve gelirken akıllı evin onları tanımasından dolayı açılması, herhangi bir sağlık problemi yaşadıkları sırada akıllı evin sensörleriyle bunu algılayıp, gerekli sağlık birimlerine haber iletmesi, onların yaşamlarına da akıllı evlerin getirdiği rahatlık, konfor ve farklılık örneklerinden bazıları olarak verilebilir.

41. Soru

Akıllı evlerin çocuklar açısından sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Çocuklar da akıllı evlerin faydalarından yararlanan diğer bir grubu oluştururlar. Ev içinde onların gözetimi, zarar görmelerini engellemek ve ev içinde rahat etmelerini sağlamak ebeveynleri tarafından önemsenen bir durumdur. Örneğin yeni yürümeye başlayan ve ev içinde yürürken düşen bir çocuğun büyüklerinin uyarılması, çocuğa hemen yardım edilmesi ve onun olduğu kadar ailesinin de kendilerini güvende hissetmeleri açısından önemlidir. Daha büyük yaşta olan ancak çeşitli elektronik cihazları kullanamayan çocuklar için ise akıllı ev senaryolarının yardımcı olabileceği söylenebilir. Daha önce de verilen ev sineması senaryosunda olduğu gibi çocuk eğer bir film izlemek isterse gerekli cihazların hemen hazır hale gtirilip film izlemeye hazırlanması, çocuğu olası elektrik yaralanmalarından koruyabileceği gibi, daha tam olarak kullanmayı bilmediği pek çok cihazı bozmasını da engelleyebilir. Bütün bunların yanında rahatlık ve konfor ise çocuklar açısından bir katma değer olarak ortaya çıkabilir.

42. Soru

Kendi enerjisini üreten akıllı evlerin önemini belirtiniz.

Cevap

Akıllı evlerle enerji üretimi de iki farklı açıdan önemlidir. İlk olarak üretilen enerjinin akıllı ev için kullanılmasıdır. İkinci olarak ise, eğer enerji üretimi gerekenden fazla ise, bunun talep eden şebekelere satışı da söz konusudur. Her iki durumda da akıllı evin kullanım ve bakım masrafları değişen oranlarda da olsa aşağıya çekilmekte ve bu tür evlere sahip olma isteğini de attırmaktadır.

43. Soru

Akıllı ev sistemlerinde güneş kaynağından yararlanılırken nasıl bir yöntem kullanılır?

Cevap

İçinde yaşadığımız dünyanın başlıca enerji kaynağı güneştir. Dolayısıyla, akıllı ev sistemlerinde de bu enerji kaynağından yararlanılabilir. Bunun için ise iki temel yöntem kullanılabilir. Birinci yöntem güneş pillerinden yararlanılması yöntemidir. Bunların diğer bir ismi de fotovoltaik pillerdir. Güneş pilleri ya da fotovoltaik piller yüzeylerine ulaşan güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren ve yarıiletken olan bir yapıya sahiptirler. Enerji üretimi sınırlı bir yapıya sahip olduğu için bu teknolojiler lokal olarak özellikle konutlarda enerji kaynağı olarak kullanım olanağına
sahiptirler. İkinci yöntem ise akıllı evlerde güneş kollektörlerinin, bir başka ifade ile güneş panolarının kullanımıdır. İyi güneş alan, yılın belli aylarında güneşle içi içe olan evlerde sadece enerji üretimi için
değil, kullanılacak suyun ısıtılması da güneş sayesinde yerine getirilebilir. Bu kollektörler çok karmaşık bir yapıya sahip değildirler. Temel olarak güneş enerjisinin ısıtma etkisinden yararlanılarak suyun ısıtılması sağlanır. En basit örnekleri, ülkemizde de kullanılan güneş kollektörlerinde görülebilir.

44. Soru

Enerji üretiminde rüzgar enerjisinin kullanımının üstünlükleri nelerdir?

Cevap

Enerji üretiminde rüzgar enerjisinin kullanımı bazı üstünlüklere sahiptir. Bunların arasında temiz bir enerji kaynağı olması, iklim değişikliği sorunlarına çözüm üretici bir kaynak olması, enerji için katı yakıt ya da fosil yakıtlara ihtiyacı ortadan kaldırması, hava kirliliğine sebep olmaması, yakıt maliyeti gibi bir sorunu çözmesi, bol bir kaynak olması gibi konular başta gelmektedir.

45. Soru

Rüzgar enerjisinin kullanım alanları nelerdir?

Cevap

Rüzgar enerjisinin kullanım alanları arasında ise elektrik üretme, su depolama, taşımacılık ve tahılların öğütülmesi gibi aktiviteler yer
almaktadır.

46. Soru

Akıllı ön kapının işlevleri nelerdir?

Cevap

Akıllı ön kapılar ev sahiplerinin ve gerekirse onların tanımladığı kişilerin bir anahtara ihtiyaçları olmadan evlere girmelerini sağlarlar. Bu kişilerin kapıya yaklaştıkları algılandığı anda kapı
otomatik olarak açılır. Ayrıca, içerideki ev sakinleri kapıya gelen kişilerle görsel ve işitsel olarak iletişim kurabilir ve istedikleri kişileri içeri alabilirler. Kendileri evde yokken bir giriş-çıkış olduysa kimlerin girip çıktığını kontrol etme imkanına da sahiptirler. Bunun için kapı sistemine bağlı kaydedicileri ya da yanlarında taşıyabilecekleri akıllı çipleri kullanabilirler.

47. Soru

Akıllı telefonların kullanımları ve önemi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Akıllı telefonlar, bir merkezi sistem gibi çalışarak evdeki tüm iletişim araçlarını ve medya sistemini kontrol edebilir. Ev halkı dışarıda olduğunda dahi önemli bilgileri kendilerine aktarabilirler. Burada kimin için neyin önemli olduğuna da karar verip o kişiyi uyarmaları da söz konusudur. Bu anlamda, ev halkının, ev içi ve ev dışı gözetmeksizin her zaman için yanlarında olan elektronik bir asistanı gibidirler. Ayrıca gerekli durumlarda ilk yardım hizmetlerinin aranması ya da güvenliğe haber verilmesi gibi görevleri de yerine getirebilirler. Akıllı telefonun kendisi bir sistem olduğu gibi, akıllı ev içindeki daha büyük merkezi bir sisteme de bağlı olabilir.

48. Soru

Telemetri nedir, ne amaçla kullanılır?

Cevap

Telemetri kısaca uzaktan ölçme anlamında kullanılmaktadır. Bu yapı aracılığı ile kablosuz ağlar kullanılarak akıllı evin bir parçası olan
cihazların uzaktan izlenebilmesi ya da kontrol edilebilmesi mümkündür. Bunun yanında cihazla bağlı bulunduğu merkez arasında bilgi iletmek, cihazın otomatik kontrolünün yapılması ve tam kapasite ile çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması da mümkündür. Telemetri, GPS (Global Positioning System-Küresel Konumlandırma Sistemi) ve GPRS (General Packet Radio Service-Paket kuralına dayalı radyo servisi) ile kullanılmak için geliştirilmiştir. Bu nedenle özellikle mobil iletişimlerde kullanıcılara
çok yararlı olabilmektedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!