Ev Teknolojisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ev Teknolojisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ev Ofisi

1. Soru

Teknolojideki hızlı değişim ve gelişmeler hayat tarzımızı nasıl etkilemiştir?

Cevap

Teknolojide görülen gelişme ve değişmelere paralel olarak başta çalışma hayatı olmak üzere yaşantımıza ilişkin her türlü alışkanlıklarımız, hayat tarzımız da değişmektedir. Değişen bu hayat tarzı içinde önemli olanlarından biriside artık düzenli olarak bir işyerine gitme zorunluluğunun ortadan kalkmasıdır. Bir başka anlatımla klasik olarak bilinen bir çalışanın her gün düzenli olarak sabah evinden işyerine gitmesi, akşamda işyerinden evine geri dönmesi şeklinde şekillenen kurgu artık giderek daha fazla geçerliliğini yitirmektedir. Günümüzde özellikle beyaz yakalı olarak tanımlanan çalışanların, gelişen teknoloji sayesinde, çalışma alanları ne olur ise olsun işlerini işyerlerine gitmeden evlerinden de yürütebilmeleri mümkün hale gelmiştir.


2. Soru

Ev ofisi ile iş ofisi arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Şüphesiz bir ev ofisinde birçok araç ve gereç bulunabilir. Bu araç ve gereçlerin her birinin ayrı bir önemi ve kullanım yeri bulunmaktadır. Dolayısı ile normal bir ofiste bulunan her türlü araç ve gerecin ev ofisinde de bulunması gerektiği kolaylıkla söylenebilir. Ancak burada önemli olan ofis kurulan yerin ev ortamı olduğunun daima hatırlanmasıdır. Ofis kurulan ortamın ev ortamı olduğunun hatırlanmasının ifadesi ile dikkat çekilmek istenen nokta mekânın büyüklüğünün sınırlı olmasıdır. Doğal olarak normal bir ofiste de mekân büyüklüğü sınırsız değildir. Ancak, ev ofisinde zaten sınırlı olan bu mekân büyüklüğü daha da sınırlıdır. Bu nedenle bir ev ofisinde bulunacak araç ve gereçler seçilirken bir ofiste bulunması mutlak gerekli olan olmazsa olmaz araç ve gereçleri bulundurmak dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Bunun dışında kullanım sıklığı fazla olmayan biraz daha lükse kaçan araç ve gereçleri ikinci öncelikli olarak düşünmek gerekir.


3. Soru

Bir ev ofisinde mutlak bulunması gerekli araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

Bir ev ofisinde mutlak bulunması gerekli araç ve gereçler şunlardır: • Bilgisayar, • Yazıcı, • Mode, • Telefon, • Fotokopi makinesi.


4. Soru

Bir ev ofisinde bulunmasında büyük yarar olan araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

İlgili araç ve gereçler şunlardır: • Faks makinesi, • Fotoğraf makinesi, • Televizyon, • Video, • Cd player, • Dvd player, • Kamera. Bunların dışında, kırtasiye malzemeleri de ev ofisinin olmazsa olmazları arasındadır.


5. Soru

Teknoloji çağında bilgisayarın önemi nedir?

Cevap

Teknoloji çağında bilgisayar, işlerin yürütülmesinden takibine, haberleşmeden yazışmaya, yazışmadan dosyalamaya kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Artık bilgisayarın kullanılmadığı bir alanı bulmak nerde ise imkânsız hale gelmiştir. Bilgisayar, bir ev ofisinde her türlü yazışma, dosyalama ve arşivleme işini bilgisayar ortamında internet üzerinde anında gerçekleştirmektedir. Ayrıca ev endüstrisi, ya da bir başka kanal ile ürettiklerinizi e-ticaret yöntemi ile Internet ortamında yayınlayarak pazarlayabilmeniz mümkündür. Bilgisayar bir ev ofisi için olmazsa olmaz araçlardan birisidir. Ev ofisi kapsamında kullanılacak bilgisayarın teknik özelliklerini yapılmak istenen iş alanı belirler. Bilgisayar sadece yazışmalarda dosyalamada yani kısaca ofis paket programı ile yapılan işlerde kullanılacak ise çok güçlü teknik özelliklere sahip bir bilgisayar olması gerekmez. Aynı zamanda yukarıda sayılan işlerin yanında bilgisayar aynı zamanda grafiksel tasarımlar animasyon gibi işlerde de kullanılacak ise bu durumda daha kuvvetli bilgisayarlara gerek duyulur.


6. Soru

Yazıcı donanımı kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Yazıcı, bilgisayar ortamında üretilen şekil, grafik ve yazıların veya bilgisayar ortamına aktarılan resimlerin kâğıda basılmasını sağlayan araçlardır. Her yazıcı, kendine özgü bir mikroişlemciye sahiptir. Ayrıca, sınırlı sayıda karakter depolamasına olanak sağlayan bir tampon belleği bulunur. Yazıcılar, karakterlerin basımında kullanılan teknolojik farklılık esas alınarak sınıflandırılırlar. Bir yazıcının kalitesini ise baskı hızı ve birim alandaki nokta yoğunluğu belirler. Renkli baskı yapabilmesi yeteneği de yazıcı kalitesini belirleyen bir ölçüttür. Baskı hızı, saniyede basılan karakter sayısı ya da lazer yazıcılarda olduğu gibi, dakikadaki sayfa sayısı ile ölçülür.


7. Soru

Yazıcılar bilgisayara nasıl bağlanır?

Cevap

Çeşitli türdeki yazıcılar bilgisayara paralel seri ya da Usb olarak bağlanabilir. Bu bağlantılar arabirimler ile sağlanır. Seri bağlantı halen bazı yazıcılarda kullanılmasına rağmen, çok yavaştır. Bu nedenle, daha hızlı olan paralel ve Usb bağlantı tercih edilmektedir. Bilgisayar-yazıcı bağlantısında, veriler tek yönlü yani bilgisayardan yazıcıya şeklinde iletilir. Bu iletişim anında ayrıca bilgisayar ile yazıcı arasında bilgilerin yanı sıra kontrol işaretleri de yollanır. Bu işaretler kullanılarak, yazıcı ile bilgisayar arasında senkronizasyon ve işlem durumları hakkında bilgi alış verişi sağlanır. Örneğin, yazıcıda kâğıdın bittiği bilgisayara bildirilerek, kullanılan programın kullanıcıyı uyarması sağlanır. Yazıcı teknolojileri, gün geçtikçe daha hızlı, daha çok renk verebilen, daha çok noktadan oluşan ve kaliteli çıkış verebilen ürünler ortaya koyabilmek için yarışmaktadır.


8. Soru

Yazıcı modelleri nelerdir?

Cevap

Yazıcılar, farklı ihtiyaçları karşılayabilecek şekil ve modellerde üretilmektedir. Bunlar; • Karakter, • Nokta vuruşlu (matris), • Mürekkep püskürtmeli (InkJet) ve • Lazer yazıcılardır. Genel kural olarak yazıcılar yazıları daha hızlı basarlar. Bunlar buna karşılık bastırılmak istenen belgede grafikresim unsuru olur ise yazıcıların basım işlemi yavaşlar.


9. Soru

Yazıcılar kaç tür teknolojik sisteme göre çalışır?

Cevap

Yazıcılar dört farklı teknolojik sisteme göre çalışırlar ve çalıştıkları sistemin adı ile anılır. Bunlar; • Karakter yazıcılar, • Nokta vuruşlu yazıcılar, • Mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve • Lazer Yazıcılardır.


10. Soru

Karakter yazıcı olarak adlandırılan yazıcıların özellikleri nedir?

Cevap

Daktilo makinesi benzeri olan bu tür ilk yazıcı türüdür. Karakterlerin daktilodaki gibi baskı şeridi üzerinden baskı ortamına aktarılması yöntemi ile çalışırlar. İlk örnekleri tamamen daktilo yapısında olan bu tür yazıcıların daha sonraları bir satırı bir defada basan, üzerinde tüm yazı karakterlerinin yer aldığı döner silindirlerin bulunduğu türleri de üretilmiştir. Karmaşık elektromekânik yapıları, düşük hızları ve sınırlı grafik baskı yetenekleri nedeniyle günümüzde artık kullanılmamaktadırlar.


11. Soru

Nokta vuruşlu yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Yazıcı türleri içinde teknolojisi, karakter yazıcılar sayılmaz ise en eski olanıdır. İğneli ya da iğne kelimesinin İngilizce söylenişiyle pinli yazıcı olarak da bilinir. Nokta vuruşlu yazıcıların yazma kafası, bir matris şeklinde dizilmiş küçük iğnelerden oluşur. Nokta vuruşlu yazıcılarda bir karakterin kâğıda basılması, yazma kafası içindeki iğnelerin bilgisayardan gelen sinyallere bağlı olarak hareket etmesi ile oluşur. İğneler, elektro mıknatısların yardımı ile öne çıkarak, gergin duran mürekkepli bir şerit üzerinden nokta vuruşlarla bir karakteri tanımlar. Bu şekilde, şerit üzerinden kâğıda karakter basılmış olur. Bu yazıcılarda kaliteyi belirleyen faktör yazma kafası içindeki iğnelerin sayısıdır. 9, 18 ve 24 iğnelik yazıcılar bulunmaktadır. Bugün 9 ve 18 iğneli yazıcılar da kullanılmakla birlikte, 24 iğneli matris yazıcılar daha çok tercih edilmektedir. İğne sayısının artısı, tek bir karakteri daha fazla nokta vuruşu ile oluşturmayı, dolayısıyla birim alana daha fazla nokta sığdırabilmeyi sağlar. Bu ise, iğne sayısının artması ile kalite arasındaki paralelliği ortaya koymaktadır. 9 iğneli yazıcılarda ortalama çözünürlük, 216 x 240 dpi/dot per inch/inç başına nokta sayısı kadardır. Tüm yazıcılarda olduğu gibi nokta vuruşlularda da bir tampon bellek bulunmaktadır. Karakter çeşitliliğinin oluşturulması, bold karakterler için, aynı alana iğnelerin çift vuruş yapması ile italik harfler için ise, farklı bir iğneler matrisi kullanılması ile gerçekleşir. Bu nedenle matris yazıcılarda karakter (font) sayısı çok azdır. Nokta vuruşlu yazıcılar, normal kâğıt kullanabilmelerinin yansıra, kenarlarında delikler bulunan ve sürekli form adı verilen özel kağıtlara da baskı yapabilmektedir. Nokta vuruşlu yazıcılar, fatura kesmek gibi çok kopya gerektiren baskı işlemleri için idealdir. Nokta vuruşlu yazıcıların, çözünürlükleri ve grafik yetenekleri oldukça sınırlıdır. Ayrıca oldukça sesli çalışırlar, yetmezmiş gibi hızları da düşüktür. Tüm bu olumsuz özelliklerine rağmen bu tür yazıcılar, sadece harf ve rakamlardan oluşan baskı gereksinimi olan muhasebe kayıtlarının basılması gibi işler için idealdirler ve halen bu işlerde kullanılmaktadırlar.


12. Soru

Lazer yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Bir diğer yazıcı türü ise Lazer yazıcılardır. Bu yazıcılarda kartuş kullanılmaz ve kartuşun görevini toner adı verilen bir sistem gerçekleştirir. Lazer yazıcılarda baskı işlemi toner içerisindeki toz mürekkep ile gerçekleştirilir. Lazer yazıcıların çalışma sistemi şu şekildedir. İlk önce bilgisayardan gönderilen verilerin yardımıyla yazıcının belleğinde sanal bir sayfa oluşturulur. Ardından bu sanal sayfanın kâğıdın geçeceği silindir üzerine aktarılması gerekir. İşte silindir üzerine aktarılma işini lazer ışınları gerçekleştirir. Lazer ışınları silindir üzerine çarptığında, toner ünitesinde saklanan toz mürekkep tanecikleri de bu noktalara yerleşir. Kağıt silindirden geçerken bahsettiğimiz mürekkep tanecikleri de kağıda yapışır ve sonuçta baskı işlemi tamamlanmış olur. Lazer yazıcıların ilk bakışta en büyük dezavantajı fiyatları gibi görülmektedir; çünkü lazer yazıcılar diğer yazıcılara göre daha pahalıdır. Bu açıdan lazer yazıcılar için bir dezavantaj olarak görülebilir; ancak, yazıcının işlevi fiyat ile birlikte incelendiğinde fiyatın çok da büyük bir dezavantaj olmadığı yargısına ulaşılabilir; çünkü bir toner ünitesi ile basılabilecek sayfa sayısı, standart kartuşlarla basılandan kerelerce daha fazladır. Lazer yazıcılar hız bakımından da diğer yazıcılara göre daha hızlı baskı yapma özelliğine sahiptir. Lazer yazıcıların renkli baskı yapabilen türleri biraz daha pahalıdır. Ancak buna karşılık matbaa kalitesinde renkli baskılar alınır.


13. Soru

Modem nedir?

Cevap

Bilgisayarların telefon hatlarını kullanarak birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan cihazlara modem denmektedir. Modem terimi Modulation-demodulation kelimelerinin kısaltılması ile oluşturulmuştur. Modem bilgisayardan aldığı digital sinyalleri analog sinyallere çevirerek gönderme ve aynı şekilde, karşıdaki bilgisayardan gelen analog sinyalleri de digital sinyallere çevirerek bilgisayara iletme yeteneğinde olan aygıtlardır. Söz konusu bu digital-analog çeviri işleminin gerekli olmasının nedeni bilgisayarları birbirlerine bağlamak için kullanılan hatların digital sinyalleri taşıyamamalarıdır. Modemler telefon hattı üzerinde 300-3000 Hz arasında analog ses dalgaları iletir. Modem bağlantısı seri portlar vasıtası ile sağlanır. Modemlerdeki faks özelliği sayesinde dokümanlar, resim ve grafikler karşıdaki bilgisayara fakslanabilir; ya da tersi olarak karşıdaki bilgisayardan bize fakslanan bu tür bilgiler bilgisayarımıza alınabilir.


14. Soru

Kaç çeşit modem vardır?

Cevap

İki tip modem vardır. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir: • Dahili (internal) modemler, bilgisayarın içindeki genişleme yuvalarına takılır ve seri çıkış yapılır. Ancak özellikle Windows uygulamalarında adres çakışmasının olmaması için modemin COM3 veya COM4 adreslerini desteklemesi gerekir. • Harici (external) modemler, bilgisayarın üzerindeki seri çıkışları kullanır. Taşınabilir olmaları ışıklı göstergesinin olması bu modemlerin avantajlarıdır. Dahili modeme göre daha pahalı olması ise en büyük dezavantajıdır.


15. Soru

Harici modemdeki ışıklı göstergelerin anlamları nedir?

Cevap

Harici modemdeki ışıklı göstergelerin anlamları şunlardır: • TD Verinin bilgisayara, modemlerle telefon hattı ya da öz kablolu bağlantılar ile diğer modeme göndereceğini belirler. • RD Diğer modemden verinin geldiğini bildirir. • DCD Sistemin ve karşıdaki modemin iletişime hazır olduğunu belirtir. • RS Bilgisayarın modemi kontrol ettiğini gösterir. • RU Telefonun çaldığını gösterir. • TM Modemin test modunda olduğunu gösterir. • CS Hattın temiz olduğunu belirtir.


16. Soru

Faks makinesinin özelliği nedir?

Cevap

Her türlü yazı, şema, fotoğraf, harita, basılı kâğıtları istenilen uzaklığa kopyalamak suretiyle ileten, bir iletişim aracıdır. Faks bunu telefon, telsiz ve tel sistemi ile yapmaktadır. Faks yakın zamana kadar olmazsa olmaz ofis makinesi olarak kabul görmekte idi.Ancak son zamanlarda scanner cihazlarını etkinliklerinin artması sonucu eski önemlerini giderek yitirmektedirler. Yakın bir gelecekte büyük olasılık özellikle ev ofislerinde artık bulundurulmayacak olan cihazlardan birisi olacaktır. Faks cihazı gönderilmek istenilen yazının veya herhangi bir belgenin çok sayıda noktalardan oluşmuş biçimdeki metnini elektrikli olarak benzerine dönüştürerek sinyaller halinde bir taşıyıcı dalgaya bindirir. Karşısında bulunan aynı araçta, yani alıcı istasyonda aynısı kopya olarak çıkar. Bu kot ışını tüpleri aracılığıyla, basınca duyarlı kâğıt, skerografi gibi yöntemlerle elde edilme biçimidir. Faks, katlanmış, kırılmış kâğıtları keserek, parçalı halde verir. Onun için kâğıtların katlanmış veya yıpranmış olmamasına dikkat etmek gerekmektedir.


17. Soru

Fotoğraf makinası çeşitleri nelerdir?

Cevap

Fotoğraf makinası çeşitleri şunlardır: • Kompakt 35mm single lens reflex (slr) anında görüntü veren yani polaroid roll film kullanan slr makineler, • 120 twin lens reflex (tlr) makineler, • Plan (sheet) film kullanan makineler, • Sayısal yani digital fotoğraf makineleri.


18. Soru

Dijital fotoğraf makinelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Dijital fotoğraf makineleri, elektronik görüntü algılayıcıları ile sayısal olarak fotoğraf çeken fotoğraf makineleridir. Hemen hemen tüm taşınabilir dijital fotoğraf makineleri fotoğrafın yanı sıra video kaydı da yapabilmektedirler. Son zamanlarda çıkan digital single lens reflex (DSLR) makinelerin çoğunun da bu yetenekte olduğunu düşünülürse, yakın zamanda bu tanıma fotoğraf çekebilmenin yanı sıra video çekebilmenin de ekleneceğini öngörmek pek yanlış olmaz. Dijital fotoğraf makinesinin en önemli özelliği çekilen fotoğrafın o anda görülebilmesidir.


19. Soru

Ülkemizde ilk TV yayınları hangi yılda, ne şekilde başlamıştır?

Cevap

Ülkemizde ise ilk TV yayınları 1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bölgesel olarak ve haftada birkaç saatlik deneme yayınları şeklinde başlatılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesinin zaman içinde gelişen televizyon altyapısı, TRTnin İstanbul stüdyoları ve vericisi kurulana kadar TRTye de hizmet vermiştir. Ancak TRT Kanunu ile ülkemizde radyo ve TV yayın tekelinin TRT Kurumuna verilmesi üzerine haftada bir yapılan İTÜ-TV yayınlarına sona ermiştir. 1968 yılında TRT siyah beyaz olarak sürekli yayına başlamıştır. Başlangıçta tek kanal ile başlanmış daha sonraları TRT1, TRT2, TRT3, TRT4…vs. gibi yeni TRT kanalları açılmıştır. 1980lerin başlarında önceleri kısmen giderek tamamen renkli televizyona geçilmiştir. 1990lı yılların başlarında ise özel televizyon kanalları yayına başlamıştır.


20. Soru

Günümüzde kullanılan TV Yayın Tipleri nelerdir?

Cevap

TV Yayın Tipleri şunlardır: • NTSC (İlk olarak 1954 yılında ABDde NTSC/National Television Svstems CommitteUlusal Televizyon Sistemleri Komitesi sistemi geliştirilmiş olup ABDnin yanı sıra Kanada, Meksika ve Japonyada hala kullanılmaktadır.) • PAL (Phase Alternation Line-Satır Atlamalı Faz Almanyada geliştirilmiş olup Avrupa ülkeleri, Türkiye ve Avustralyada kullanılmaktadır.) • SECAM (SÉquentiel Couleur À MémoireBellekli Elektronik Renk Sistemi Fransa, Rusya, Macaristan ve Cezayirde kullanılmaktadır).


21. Soru

Videodisk nedir?

Cevap

Videodiskler, plastikten ya da alüminyumdan yapılmış daire biçimli levhalardır. Magnetik bantlardan başlıca farkı, üzerindeki kayıtların silinememesi ya da bir kaydın üzerine yeni bir kaydın yapılamamasıdır. Diskin yüzeyi çok küçük, milyonlarca çukurla kaplıdır. Ses ve görüntü kodlarını taşıyan bu çukurluklar bilgisayarla üretilmiştir. Bu kodlar göstericinin elektronik donanımınca tekrar çözülür ve taşıdıktan mesaj ses ve görüntü olarak televizyon ekranına aktarılır. Gramofon plaklarından farklı olarak video-disklerin üzerinde sarmal oluklar bulunmaz. Diskin yüzeyinde bulunan ve mesajı taşıyan çukurluklar koruyucu bir plastik kılıfla kaplanmıştır. Ayrıca bir videodisk uzunçalar plaktan (LP) çok daha hızlı (saniyede 30 kez) döner. Diskin yüzeyindeki bilgi genellikle bir laser demetiyle okunur. Okumanın, gramofonlarda olduğu gibi, bir iğnenin yardımıyla yapıldığı bazı videodiskler de vardır. Videodisklere evlerdeki aygıtlarla kayıt yapılamaz. Videodiskler magnetik bantlardan çok daha uzun ömürlüdür. Bir videobant yaklaşık 100 gösterimden sonra yıpranmaya başlar, çünkü yüzeyindeki oksit katmanı yavaş yavaş dökülür. Oysa bir disk, özellikle de laser ışınıyla okunanları binlerce kez kullanılsa bile herhangi bir yıpranmaya uğramaz. Videodiskler sabit görüntülerin gösteriminde çok kullanışlıdır. Bir bant programında belli bir bölümü bulmak için bütün bandı taramak zorundasınızdır; ama, bir diskte laser demeti ya da iğne istediğiniz bölümü bir anda bulup gösterebilir. Demek ki disk ideal bir bilgi deposu görevi görebilir ve burada saklanan bilgiye kolayca erişilebilir. Videodisklere kaydedilen kitaplar ve eski filmler binlerce yıl dayanabilir.


22. Soru

CD’lerde temizleme işlemi nasıl yapılmalıdır?

Cevap

CD’lerdeki kayıt izleri tek merkezli olduğundan, CDyi temizleme işlemi kesinlikle en içten en dışa doğru yapılmalıdır. Bunun tersine izlere paralel yapılan en masum bir silme teşebbüsü bile dijital bilginin bir kısmını okunamaz hale getireceğinden CD bozulacaktır. Piyasada bu gibi masum arızaları gidermek için üretilmiş temizleme ve bakım kitleri bulunmaktadır. Bu kitler genellikle birkaç değişik numarada zımpara, bir yumuşak bez ve özel bir solüsyon içeren sıvıdan ibarettir. Tırnakla hissedebilecek bir çukur var ise ve bu çukur en ince özel zımpara kağıdı ile yok edilip, solüsyonla da muamele edilirse CDnin sorun çıkarmadığı görülür. Bahsedilen silme işlemleri CDnin en alttaki yazısız, parlak kısmı için geçerlidir. Diğer üst kısımdaki, yazıların bulunduğu kısımdaki en küçük bir arıza CDnin tamamen okunamaz hale gelmesine yol açabilir. Öte yandan güneş radyasyonu plak, kaset, CDlerin baş düşmanıdır. O nedenle CD’ler direkt güneş ışığı almayan yerlerde muhafaza edilmelidir. CD gözle görülmeyen spiral kayıt izlerine dik şekilde, içten dışa doğru, döndüre döndüre silinmelidir. İçten dışa doğru silmenin mantığı, toz ve pislikleri dışarıya doğru atmaktır. Çizimdeki gibi gözle görülmeyen kayıt izlerine dik şekilde silmenin mantığı da şudur. Eğer CDyi elinize alıp, biz bezle ovalarken, kolay olduğu için dairesel hareketlerle silme işlemini yaparsanız, silme işleminin yönüyle, CDdeki gözle görülmeyen kayıt izlerinin yönü aynı olacaktır. Bu şekilde CDdeki hasarlı çizikler ya daha da büyür, ya da siz yeni çizikler açarsınız. Aslında bir CDyi bezle şununla bununla neyle silerseniz silin, gözle görülmeyecek çok küçük hasarları siz elinizle zaten yapmış olursunuz. Yepyeni bir CDyi jelatininden çıkartıp, kaliteli olduğuna kanaat getirdiğiniz bir bezle sildiğinizde, çıkması zor küçük hasarlarınızı hemen görebilirsiniz. En iyisi CDleri, DVDleri silerken iyi bir bez kullanmak, silme işlemini de içten dışa doğru yapmaktır.


23. Soru

DVD Disk Formatları ve Kapasiteleri ne şekildedir?

Cevap

Format kapasite ve yaklaşık video kapasitesi şöyle sıralanabilir: • Tek yüzlü/Tek Katman 4,38 GB 2 saat • Tek yüzlü/Çift Katman 7,95 GB 4 saat, • Çift Yüzlü/Tek Katman 8,75 GB 4,5 saat, • Çift Yüzlü/Çift Katman 15,9 GB 8 saatten fazla.


24. Soru

Ofisin ısıtılması ve soğutulmasında nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Ofisin ısıtılması ve soğutulması önemlidir. Çalışma yerinin ısı derecesi verimli çalışmayı olumlu ya da olumsuz olarak önemli oranda etkiler. Fazla sıcak, kişilere durgunluk ve tembellik getirir, hareketi azaltır. Soğukta çalışma tempoyu düşürür, refleksleri azaltır. İşe olan dikkati azaltır. Ev ofisinin sıcaklığını ofiste çalışan kişinin kişisel tercihlerini de dikkate alarak 22±2 °C derece olması uygundur.


25. Soru

Etkin doküman yönetimi uygulamanın kısa vadede getirileri nelerdir?

Cevap

• Ofisin kurumsal içeriğinin kalitesinin artması, • Basılı dokümana oranla, elektronik belge ve dokümanları hazırlama maliyetlerinin düşük olması, • Belge erişimi ve kontrolünün kolaylaşması, • Belge birikiminin önlenip, belge ve dokümanların kolay şekilde yönetilir hale gelmesi, • Tekrar tekrar kullanımı olan belgelerle, tek kullanımlı belgelerin kolaylıkla ayrıştırılması.


26. Soru

Ergonomi bilimi ev ofisi konusunda başlıca hangi faktörleri dikkate alır?

Cevap

• Havalandırma ve ısıtma kalitesi, • Ofis içindeki çalışma birimlerinde ve ofis genelinde aydınlatma, • Gürültü ve ses ortaya çıkaran kaynakların belirlenmesi ve en aza indirgenmesi, • Çalışan sağlığı ve güvenliği anlayışı ve bu konudaki somut uygulamalar, • Ofis ortamının kullanım ve görüntüsel olarak konforu, • Çalışılan alanın çevresinin kapatılma ya da sınırlandırılma derecesi (ofis bölümlerini ayıran perdelerin, duvarların panellerin, paravanların vs. sayısı ve bu bölümlerin yüksekliği), • Ofisin yerleşim düzeni, • Ofis bakım ve temizlik kalitesi.


27. Soru

Gelişen teknoloji ile çalışma hayatında meydana gelen değişimler nelerdir?

Cevap

Teknoloji hızla değişmekte ve gelişmektedir. Teknolojide görülen bu gelişme ve değişmelere paralel olarak başta çalışma hayatı olmak üzere yaşantımıza ilişkin her türlü alışkanlıklarımız, hayat tarzımız da değişmektedir. Değişen bu hayat tarzı içinde önemli olanlarından biriside artık düzenli olarak bir işyerine gitme zorunluluğunun ortadan kalkmasıdır. Bir başka anlatımla klasik olarak bilinen bir çalışanın her gün düzenli olarak sabah evinden işyerine gitmesi, akşamda işyerinden evine geri dönmesi şeklinde şekillenen kurgu artık giderek daha fazla geçerliliğini yitirmektedir. Günümüzde özellikle beyaz yakalı olarak tanımlanan çalışanların, gelişen teknoloji sayesinde, çalışma alanları ne olur ise olsun işlerini işyerlerine gitmeden evlerinden de yürütebilmeleri mümkün hale gelmiştir.


28. Soru

Bu durum göz önüne alınarak bir ev ofisinde öncelikle bulunması gerekli olan araç ve gereçler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Bu araç gereçleri iki sınıfta toplamak mümkündür.  Bunlar:

Bir ev ofisinde mutlak bulunması gerekli araç ve gereçler, ve

Bir ev ofisinde bulunmasında büyük yarar olan araç ve gereçlerdir.


29. Soru

Ev ofisinde mutlaka bulunması gereken araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

Bir ev ofisinde mutlak bulunması gerekli araç ve gereçler;
Bilgisayar
Yazıcı
Modem
Ev Ofisi
Telefon
Fotokopi makinesidir. 


30. Soru

Ev ofisinde bulunmasında büyük fayda olan araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

Bir ev ofisinde bulunmasında büyük yarar olan araç ve gereçler;
Faks makinesi
Fotoğraf makinesi
Televizyon
Video
Cd player
Dvd player
Kameradır. 


31. Soru

Bilgisayarın fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Teknoloji çağında bilgisayar, işlerin yürütülmesinden takibine, haberleşmeden yazışmaya, yazışmadan dosyalamaya kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Artık bilgisayarın kullanılmadığı bir alanı bulmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bilgisayar, bir ev ofisinde her türlü yazışma, dosyalama ve arşivleme işini bilgisayar ortamında internet üzerinde anında gerçekleştirmektedir. Ayrıca ev endüstrisi, ya da bir başka kanal ile ürettiklerinizi e-ticaret yöntemi ile internet ortamında yayınlayarak pazarlayabilmemiz mümkündür. Bilgisayar bir ev ofisi için olmazsa olmaz araçlardan birisidir. Ev ofisi kapsamında kullanılacak bilgisayarın teknik özelliklerini yapılmak istenen iş alanı belirler.


32. Soru

Yazıcıların fonkisyonları nelerdir?

Cevap

Yazıcılar, bilgisayar ortamında üretilen şekil, grafik ve yazıların veya bilgisayar ortamına aktarılan resimlerin kâğıda basılmasını sağlayan araçlardır. Her yazıcı, kendine özgü bir mikroişlemciye sahiptir. Ayrıca, sınırlı sayıda karakter depolamasına olanak sağlayan bir tampon belleği bulunur. Yazıcılar, karakterlerin basımında kullanılan teknolojik farklılık esas alınarak sınıflandırılırlar.


33. Soru

Yazıcılar türlerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Yazıcılar dört farklı teknolojik sisteme göre çalışırlar ve çalıştıkları sistemin adı ile anılırlar.

• Karakter yazıcılar

• Nokta vuruşlu yazıcılar

• Mürekkep püskürtmeli yazıcılar

• Lazer Yazıcılar


34. Soru

Karakter yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Karakter yazıcılar: Daktilo makinesi benzeri olan bu tür ilk yazıcı türüdür. Karakterlerin
daktilodaki gibi baskı şeridi üzerinden baskı ortamına aktarılması yöntemi ile çalışırlar. İlk örnekleri tamamen daktilo yapısında olan bu tür yazıcıların daha sonraları bir satırı bir defada basan, üzerinde tüm yazı karakterlerinin yer aldığı döner silindirlerin bulunduğu türleri de üretilmiştir. Karmaşık elektromekânik yapıları, düşük hızları ve sınırlı grafik baskı yetenekleri nedeniyle günümüzde artık kullanılmamaktadırlar.


35. Soru

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar:  Yazıcılar arasında en sık kullanılan tiplerden birisi de
mürekkep püskürtmeli yazıcılardır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar ilk olarak 1976 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazıcılar kâğıt üzerine mürekkep püskürtme yöntemi ile çalışmaktadır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan iki farklı teknoloji vardır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için bazı firmaların geliştirdiği Buble-Jet (Ink-Jet) teknolojisi ile kartuş içerisindeki mürekkep kaynama noktasına gelene kadar ısıtılır ve oluşan buhar, mürekkebin dışarıya püskürtülmesini sağlar. İkinci teknoloji ise bir başka üretici firma tarafından geliştirilmiştir. Bu firmanın teknolojisinde ısıtma yöntemi yerine elektrik sinyalleri kullanılır. Elektrik sinyalleri, kartuş içerisinde küçük titreşimler ortaya çıkarır ve mürekkep damlaları da bu şekilde kağıda aktarılır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda bir diğer önemli husus ise kartuşlardır. Yazıcının içerisinde kartuş yerleştirmek için iki bölme bulunur. Bu bölmelerden birisi siyah diğeri ise renkli mürekkep kartuşu içindir. Renkli kartuşların içerisinde 3 farklı renk bulunmaktadır. Bu renkler kırmızı, sarı ve mavidir. Diğer renkler ise de bu üç rengin ve siyah mürekkebin belli oranlarda karıştırılması sonucu ortaya çıkar. Günümüz teknolojisinde bu tür yazıcılar en çok tercih edilen yazıcılar arasındadır; çünkü bu tip yazıcılar kalitesi ve fiyatı birlikte değerlendirildiğinde oldukça uygundur. A4 baskıları için çok başarılı ve ideal bir yazıcı olmanın yanı sıra fotoğraf baskısı yapabilen yazıcılarında kalitesine ulaşmıştır.


36. Soru

Nokta vuruşlu yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Nokta vuruşlu yazıcılar: Yazıcı türleri içinde teknolojisi, karakter yazıcılar sayılmaz ise en eski olanıdır. İğneli ya da iğne kelimesinin İngilizce söylenişli ile pinli yazıcı olarak da bilinir. Nokta vuruşlu yazıcıların yazma kafası, bir matris şeklinde dizilmiş küçük iğnelerden oluşur. Nokta vuruşlu yazıcılarda bir karakterin kâğıda basılması, yazma kafası içindeki iğnelerin bilgisayardan gelen sinyallere bağlı olarak hareket etmesi ile oluşur. İğneler, elektro mıknatısların yardımı ile öne çıkarak, gergin duran mürekkepli bir şerit üzerinden nokta vuruşlarla bir karakteri tanımlar. Bu şekilde, şerit üzerinden kâğıda karakter basılmış olur. Bu yazıcılarda kaliteyi belirleyen faktör yazma kafası içindeki iğnelerin sayısıdır. 9, 18 ve 24 iğnelik yazıcılar bulunmaktadır. Bugün 9 ve 18 iğneli yazıcılar da kullanılmakla birlikte, 24 iğneli matris yazıcılar daha çok tercih edilmektedir. İğne sayısının artısı, tek bir karakteri daha fazla nokta vuruşu ile oluşturmayı, dolayısıyla birim alana daha fazla nokta sığdırabilmeyi sağlar. Bu ise, iğne sayısının artması ile kalite arasındaki paralelliği ortaya koymaktadır. 9 iğneli
yazıcılarda ortalama çözünürlük, 216 x 240 dpi/dot per inch/ inç başına nokta sayısı kadardır. Tüm yazıcılarda olduğu gibi nokta vuruşlularda da bir tampon bellek bulunmaktadır. Karakter çeşitliliğinin oluşturulması, bold karakterler için, aynı alana iğnelerin çift vuruş yapması ile italik harfler için ise, farklı bir iğneler matrisi kullanılması ile gerçekleşir. Bu nedenle matris yazıcılarda karakter (font) sayısı çok azdır. Nokta vuruşlu yazıcılar, normal kâğıt kullanabilmelerinin yansıra, kenarlarında delikler bulunan ve “sürekli form” adı verilen özel kağıtlara da baskı yapabilmektedir. Nokta vuruşlu yazıcılar, fatura kesmek gibi çok kopya gerektiren baskı işlemleri için idealdir. Nokta vuruşlu yazıcıların, çözünürlükleri ve grafik yetenekleri oldukça sınırlıdır. Ayrıca oldukça sesli çalışırlar, yetmezmiş gibi hızları da düşüktür. Tüm bu olumsuz özelliklerine rağmen bu tür yazıcılar, sadece harf ve rakamlardan oluşan baskı gereksinimi olan muhasebe kayıtlarının basılması gibi işler için idealdirler ve halen bu işlerde kullanılmaktadırlar.


37. Soru

Lazer yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Lazer Yazıcılar: Bir diğer yazıcı türü ise Lazer yazıcılardır. Bu yazıcılarda kartuş kullanılmaz ve kartuşun görevini toner adı verilen bir sistem gerçekleştirir. Lazer yazıcılarda baskı işlemi toner içerisindeki toz mürekkep ile gerçekleştirilir. Lazer yazıcıların çalışma sistemi şu şekildedir. İlk önce bilgisayardan gönderilen verilerin yardımıyla yazıcının belleğinde sanal bir sayfa oluşturulur. Ardından bu sanal sayfanın kâğıdın geçeceği silindir üzerine aktarılması gerekir. İşte silindir üzerine aktarılma işini lazer ışınları gerçekleştirir. Lazer ışınları silindir üzerine çarptığında, toner ünitesinde saklanan toz mürekkep tanecikleri de bu noktalara yerleşir. Kağıt silindirden geçerken bahsettiğimiz mürekkep tanecikleri de kağıda yapışır ve sonuçta baskı işlemi tamamlanmış olur. Lazer yazıcıların ilk bakışta en büyük dezavantajı fiyatları gibi
görülmektedir; çünkü lazer yazıcılar diğer yazıcılara göre daha pahalıdır. Bu açıdan lazer yazıcılar için bir dezavantaj olarak görülebilir; ancak, yazıcının işlevi fiyat ile birlikte incelendiğinde fiyatın çok da büyük bir dezavantaj olmadığı yargısına ulaşılabilir; çünkü bir toner ünitesi ile basılabilecek sayfa sayısı, standart kartuşlarla basılandan kerelerce daha fazladır. Lazer yazıcılar hız bakımından da diğer yazıcılara göre daha hızlı baskı yapma özelliğine sahiptir. Lazer yazıcıların renkli baskı yapabilen türleri biraz daha pahalıdır. Ancak buna karşılık matbaa kalitesinde renkli baskılar alınır.


38. Soru

Modem nasıl tanımlanmaktadır ve fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Bilgisayarların telefon hatlarını kullanarak birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan cihazlara modem denmektedir. Modem terimi Modulation – demodulation kelimelerinin kısaltılması ile oluşturulmuştur. Modem bilgisayardan aldığı digital sinyalleri analog sinyallere çevirerek gönderme ve aynı şekilde, karşıdaki bilgisayardan gelen analog sinyalleri de digital sinyallere çevirerek bilgisayara iletme yeteneğinde olan aygıtlardır. Söz konusu bu digital- analog çeviri işleminin gerekli olmasının nedeni bilgisayarları birbirlerine bağlamak için kullanılan hatların digital sinyalleri taşıyamamalarıdır. Modemler telefon hattı üzerinde 300-3000 Hz arasında analog ses dalgaları iletir.


39. Soru

Modemlerin türleri ve bunları birbirinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

Dahili (internal) modemler, bilgisayarın içindeki genişleme yuvalarına takılır ve seri çıkış yapılır. Ancak özellikle Windows uygulamalarında adres çakışmasının olmaması için modemin COM3 veya COM4 adreslerini desteklemesi gerekir.

Harici (external) modemler, bilgisayarın üzerindeki seri çıkışları kullanır. Taşınabilir olmaları ışıklı göstergesinin olması bu modemlerin avantajlarıdır. Dahili modeme göre daha pahalı olması ise en büyük dezavantajıdır.


40. Soru

Fotokopi makinesinin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Fotokopi makinesi, ofislerdeki yazılı iletişim araçlarının çoğaltılmasında kullanılan önemli bir araçtır. Fotokopi makinelerinin en önemli özelliği kopyalama hızı, kopyaların renkli olup olmaması, büyültme ve küçültme özelliğidir. Fotokopi makineleri de bir ev ofisinin vazgeçilmez cihazlarıdır. Ancak, yukarıda belirtilen mekân sıkıntısı nedeni ile genellikle ev ofislerinde bağımsız fotokopi makineleri yerine yazıcı, faks, tarayucu ve fotokopi cihazlarının fonksiyonlarının tamamını yerine getirebilen tek bir cihazı bulundurmak tercih edilmektedir. Doğal olarak bu fonksiyonların hepsini yerine getiren bir cihazı almak mutlak gerekli bir uygulama değildir. Eğer, mekân bakımından imkân var ise bu cihazlar tek tek de alınarak ofise yerleştirilebilir. Ancak, çoğu kez yerden kazanmak amacı ile söz konusu fonksiyonların tamamını yerine getirebilen bir tek cihaz alınması tercih edilir. Kompakt tek cihaz almak, cihazları tek tek almaya göre ayrıca daima daha ekonomiktir.


41. Soru

Fotoğraf makinesi çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Kompakt 35mm single lens reflex (slr) anında görüntü veren yani polaroid roll film kullanan slr
makineler
• 120 twin lens reflex (tlr) makineler
• Plan (sheet) film kullanan makineler
• Sayısal yani dijital fotoğraf makineleri


42. Soru

Günümüzde kullanılan TV tipleri ve özellikleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde kullanılan TV Yayın Tipleri şunlardır.
• NTSC (İlk olarak 1954 yılında ABD’de NTSC/National Television Svstems Committe – Ulusal Televizyon Sistemleri Komitesi sistemi geliştirilmiş olup ABD’nin yanı sıra Kanada, Meksika ve Japonya’da hala kullanılmaktadır.)
• PAL (Phase Alternation Line – Satır Atlamalı Faz Almanya’da geliştirilmiş olup Avrupa ülkeleri, Türkiye ve Avustralya’da kullanılmaktadır.)
• SECAM (SÉquentiel Couleur À Mémoire – Bellekli Elektronik Renk Sistemi Fransa, Rusya, Macaristan ve Cezayir’de kullanılmaktadır.)


43. Soru

DVD disk formatları ve kapasiteleri nelerdir?

Cevap

• Tek yüzlü / Tek Katman 4,38 GB 2 saat
• Tek yüzlü / Çift Katman 7,95 GB 4 saat
• Çift Yüzlü / Tek Katman 8,75 GB 4,5 saat
• Çift Yüzlü / Çift Katman 15,9 GB 8 saatten fazla


44. Soru

Ofis büro malzemeleri nelerdir?

Cevap

Bazı, ofis büro malzemeleri şunlardır:
• Pano
• Yazı tahtası
• Seperatör
• Albüm
• Magazinlik
• Kağıt ürünleri
• Organizer Aydınger
• Karbon kağıdı
• Bloknot
• Fihrist
• Zarf
• Defter
• Etiket
• Küpnot
• Yapışkanlı kağıt
• Fotokopi kağıdı
• Faks kağıdı
• Yazıcı kağıdı
• Telli dosya
• Hesap makinesi kağıdı
• Yazar kasa kağıdı
• Telex rulosu
• Basılı belgeler
• Elektronik ürünler
• Cilt makinesi
• Laminasyon makinesi
• İmha makinesi
• Daktilo
• Tepegöz
• Asetat
• Faks makinesi
• Cep bilgisayarı
• Hesap makinesi
• Etiket makinesi
• Numaratör
• Pil
• Bilgisayar sarf malzemeleri
• Bilgisayar aksesuarları
• Cd
• Dvd
• Disket
• Şerit ve kartuşlar
• Yazılım ürünleri


45. Soru

Ofisin sıcaklığı nasıl olmalıdır?

Cevap

Ofisin ısıtılması ve soğutulması önemlidir. Çalışma yerinin ısı derecesi verimli çalışmayı olumlu ya da olumsuz olarak önemli oranda etkiler. Fazla sıcak, kişilere durgunluk ve tembellik getirir, hareketi azaltır. Soğukta çalışma tempoyu düşürür, refleksleri azaltır. İşe olan dikkati azaltır. Ev ofisinin sıcaklığını ofiste çalışan kişinin kişisel tercihlerini de dikkate alarak 22±2 °C derece olması uygundur.


46. Soru

Ahşap mobilyalarınızı satın alırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Cevap

Ahşap mobilyalarınızı satın alırken dikkat edilecek hususlar şunlardır:
• Dolap kapakları iyi kapanmalı.
• Çekmeceler kolay sürülebilmeli.
• Çekmece içleri temiz olmalı (kıymık, budak vb. içermemeli.)
• Uzun olan raflarda orta destek bulunmalı.
• Sürgülü kapılar ve dolaplar gıcırdamamalı ve kolayca sürülebilmeli.
• Uzun kapılar sağlam menteşelerle iyice desteklenmeli.
• Mobilyanın konstrüksiyonu (iskeleti) sağlam ve güvenli olmalı.
• Mobilyaların iç yüzey köşeleri pürüzlü olmamalı.
• Mobilyanın iç aydınlatması kolayca yapılabilmeli.
• Masa ayakları yere tam basmalı ve birbirleriyle tam uyumlu olmalı.


1. Soru

Teknolojideki hızlı değişim ve gelişmeler hayat tarzımızı nasıl etkilemiştir?

Cevap

Teknolojide görülen gelişme ve değişmelere paralel olarak başta çalışma hayatı olmak üzere yaşantımıza ilişkin her türlü alışkanlıklarımız, hayat tarzımız da değişmektedir. Değişen bu hayat tarzı içinde önemli olanlarından biriside artık düzenli olarak bir işyerine gitme zorunluluğunun ortadan kalkmasıdır. Bir başka anlatımla klasik olarak bilinen bir çalışanın her gün düzenli olarak sabah evinden işyerine gitmesi, akşamda işyerinden evine geri dönmesi şeklinde şekillenen kurgu artık giderek daha fazla geçerliliğini yitirmektedir. Günümüzde özellikle beyaz yakalı olarak tanımlanan çalışanların, gelişen teknoloji sayesinde, çalışma alanları ne olur ise olsun işlerini işyerlerine gitmeden evlerinden de yürütebilmeleri mümkün hale gelmiştir.

2. Soru

Ev ofisi ile iş ofisi arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Şüphesiz bir ev ofisinde birçok araç ve gereç bulunabilir. Bu araç ve gereçlerin her birinin ayrı bir önemi ve kullanım yeri bulunmaktadır. Dolayısı ile normal bir ofiste bulunan her türlü araç ve gerecin ev ofisinde de bulunması gerektiği kolaylıkla söylenebilir. Ancak burada önemli olan ofis kurulan yerin ev ortamı olduğunun daima hatırlanmasıdır. Ofis kurulan ortamın ev ortamı olduğunun hatırlanmasının ifadesi ile dikkat çekilmek istenen nokta mekânın büyüklüğünün sınırlı olmasıdır. Doğal olarak normal bir ofiste de mekân büyüklüğü sınırsız değildir. Ancak, ev ofisinde zaten sınırlı olan bu mekân büyüklüğü daha da sınırlıdır. Bu nedenle bir ev ofisinde bulunacak araç ve gereçler seçilirken bir ofiste bulunması mutlak gerekli olan olmazsa olmaz araç ve gereçleri bulundurmak dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Bunun dışında kullanım sıklığı fazla olmayan biraz daha lükse kaçan araç ve gereçleri ikinci öncelikli olarak düşünmek gerekir.

3. Soru

Bir ev ofisinde mutlak bulunması gerekli araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

Bir ev ofisinde mutlak bulunması gerekli araç ve gereçler şunlardır: • Bilgisayar, • Yazıcı, • Mode, • Telefon, • Fotokopi makinesi.

4. Soru

Bir ev ofisinde bulunmasında büyük yarar olan araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

İlgili araç ve gereçler şunlardır: • Faks makinesi, • Fotoğraf makinesi, • Televizyon, • Video, • Cd player, • Dvd player, • Kamera. Bunların dışında, kırtasiye malzemeleri de ev ofisinin olmazsa olmazları arasındadır.

5. Soru

Teknoloji çağında bilgisayarın önemi nedir?

Cevap

Teknoloji çağında bilgisayar, işlerin yürütülmesinden takibine, haberleşmeden yazışmaya, yazışmadan dosyalamaya kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Artık bilgisayarın kullanılmadığı bir alanı bulmak nerde ise imkânsız hale gelmiştir. Bilgisayar, bir ev ofisinde her türlü yazışma, dosyalama ve arşivleme işini bilgisayar ortamında internet üzerinde anında gerçekleştirmektedir. Ayrıca ev endüstrisi, ya da bir başka kanal ile ürettiklerinizi e-ticaret yöntemi ile Internet ortamında yayınlayarak pazarlayabilmeniz mümkündür. Bilgisayar bir ev ofisi için olmazsa olmaz araçlardan birisidir. Ev ofisi kapsamında kullanılacak bilgisayarın teknik özelliklerini yapılmak istenen iş alanı belirler. Bilgisayar sadece yazışmalarda dosyalamada yani kısaca ofis paket programı ile yapılan işlerde kullanılacak ise çok güçlü teknik özelliklere sahip bir bilgisayar olması gerekmez. Aynı zamanda yukarıda sayılan işlerin yanında bilgisayar aynı zamanda grafiksel tasarımlar animasyon gibi işlerde de kullanılacak ise bu durumda daha kuvvetli bilgisayarlara gerek duyulur.

6. Soru

Yazıcı donanımı kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Yazıcı, bilgisayar ortamında üretilen şekil, grafik ve yazıların veya bilgisayar ortamına aktarılan resimlerin kâğıda basılmasını sağlayan araçlardır. Her yazıcı, kendine özgü bir mikroişlemciye sahiptir. Ayrıca, sınırlı sayıda karakter depolamasına olanak sağlayan bir tampon belleği bulunur. Yazıcılar, karakterlerin basımında kullanılan teknolojik farklılık esas alınarak sınıflandırılırlar. Bir yazıcının kalitesini ise baskı hızı ve birim alandaki nokta yoğunluğu belirler. Renkli baskı yapabilmesi yeteneği de yazıcı kalitesini belirleyen bir ölçüttür. Baskı hızı, saniyede basılan karakter sayısı ya da lazer yazıcılarda olduğu gibi, dakikadaki sayfa sayısı ile ölçülür.

7. Soru

Yazıcılar bilgisayara nasıl bağlanır?

Cevap

Çeşitli türdeki yazıcılar bilgisayara paralel seri ya da Usb olarak bağlanabilir. Bu bağlantılar arabirimler ile sağlanır. Seri bağlantı halen bazı yazıcılarda kullanılmasına rağmen, çok yavaştır. Bu nedenle, daha hızlı olan paralel ve Usb bağlantı tercih edilmektedir. Bilgisayar-yazıcı bağlantısında, veriler tek yönlü yani bilgisayardan yazıcıya şeklinde iletilir. Bu iletişim anında ayrıca bilgisayar ile yazıcı arasında bilgilerin yanı sıra kontrol işaretleri de yollanır. Bu işaretler kullanılarak, yazıcı ile bilgisayar arasında senkronizasyon ve işlem durumları hakkında bilgi alış verişi sağlanır. Örneğin, yazıcıda kâğıdın bittiği bilgisayara bildirilerek, kullanılan programın kullanıcıyı uyarması sağlanır. Yazıcı teknolojileri, gün geçtikçe daha hızlı, daha çok renk verebilen, daha çok noktadan oluşan ve kaliteli çıkış verebilen ürünler ortaya koyabilmek için yarışmaktadır.

8. Soru

Yazıcı modelleri nelerdir?

Cevap

Yazıcılar, farklı ihtiyaçları karşılayabilecek şekil ve modellerde üretilmektedir. Bunlar; • Karakter, • Nokta vuruşlu (matris), • Mürekkep püskürtmeli (InkJet) ve • Lazer yazıcılardır. Genel kural olarak yazıcılar yazıları daha hızlı basarlar. Bunlar buna karşılık bastırılmak istenen belgede grafikresim unsuru olur ise yazıcıların basım işlemi yavaşlar.

9. Soru

Yazıcılar kaç tür teknolojik sisteme göre çalışır?

Cevap

Yazıcılar dört farklı teknolojik sisteme göre çalışırlar ve çalıştıkları sistemin adı ile anılır. Bunlar; • Karakter yazıcılar, • Nokta vuruşlu yazıcılar, • Mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve • Lazer Yazıcılardır.

10. Soru

Karakter yazıcı olarak adlandırılan yazıcıların özellikleri nedir?

Cevap

Daktilo makinesi benzeri olan bu tür ilk yazıcı türüdür. Karakterlerin daktilodaki gibi baskı şeridi üzerinden baskı ortamına aktarılması yöntemi ile çalışırlar. İlk örnekleri tamamen daktilo yapısında olan bu tür yazıcıların daha sonraları bir satırı bir defada basan, üzerinde tüm yazı karakterlerinin yer aldığı döner silindirlerin bulunduğu türleri de üretilmiştir. Karmaşık elektromekânik yapıları, düşük hızları ve sınırlı grafik baskı yetenekleri nedeniyle günümüzde artık kullanılmamaktadırlar.

11. Soru

Nokta vuruşlu yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Yazıcı türleri içinde teknolojisi, karakter yazıcılar sayılmaz ise en eski olanıdır. İğneli ya da iğne kelimesinin İngilizce söylenişiyle pinli yazıcı olarak da bilinir. Nokta vuruşlu yazıcıların yazma kafası, bir matris şeklinde dizilmiş küçük iğnelerden oluşur. Nokta vuruşlu yazıcılarda bir karakterin kâğıda basılması, yazma kafası içindeki iğnelerin bilgisayardan gelen sinyallere bağlı olarak hareket etmesi ile oluşur. İğneler, elektro mıknatısların yardımı ile öne çıkarak, gergin duran mürekkepli bir şerit üzerinden nokta vuruşlarla bir karakteri tanımlar. Bu şekilde, şerit üzerinden kâğıda karakter basılmış olur. Bu yazıcılarda kaliteyi belirleyen faktör yazma kafası içindeki iğnelerin sayısıdır. 9, 18 ve 24 iğnelik yazıcılar bulunmaktadır. Bugün 9 ve 18 iğneli yazıcılar da kullanılmakla birlikte, 24 iğneli matris yazıcılar daha çok tercih edilmektedir. İğne sayısının artısı, tek bir karakteri daha fazla nokta vuruşu ile oluşturmayı, dolayısıyla birim alana daha fazla nokta sığdırabilmeyi sağlar. Bu ise, iğne sayısının artması ile kalite arasındaki paralelliği ortaya koymaktadır. 9 iğneli yazıcılarda ortalama çözünürlük, 216 x 240 dpi/dot per inch/inç başına nokta sayısı kadardır. Tüm yazıcılarda olduğu gibi nokta vuruşlularda da bir tampon bellek bulunmaktadır. Karakter çeşitliliğinin oluşturulması, bold karakterler için, aynı alana iğnelerin çift vuruş yapması ile italik harfler için ise, farklı bir iğneler matrisi kullanılması ile gerçekleşir. Bu nedenle matris yazıcılarda karakter (font) sayısı çok azdır. Nokta vuruşlu yazıcılar, normal kâğıt kullanabilmelerinin yansıra, kenarlarında delikler bulunan ve sürekli form adı verilen özel kağıtlara da baskı yapabilmektedir. Nokta vuruşlu yazıcılar, fatura kesmek gibi çok kopya gerektiren baskı işlemleri için idealdir. Nokta vuruşlu yazıcıların, çözünürlükleri ve grafik yetenekleri oldukça sınırlıdır. Ayrıca oldukça sesli çalışırlar, yetmezmiş gibi hızları da düşüktür. Tüm bu olumsuz özelliklerine rağmen bu tür yazıcılar, sadece harf ve rakamlardan oluşan baskı gereksinimi olan muhasebe kayıtlarının basılması gibi işler için idealdirler ve halen bu işlerde kullanılmaktadırlar.

12. Soru

Lazer yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Bir diğer yazıcı türü ise Lazer yazıcılardır. Bu yazıcılarda kartuş kullanılmaz ve kartuşun görevini toner adı verilen bir sistem gerçekleştirir. Lazer yazıcılarda baskı işlemi toner içerisindeki toz mürekkep ile gerçekleştirilir. Lazer yazıcıların çalışma sistemi şu şekildedir. İlk önce bilgisayardan gönderilen verilerin yardımıyla yazıcının belleğinde sanal bir sayfa oluşturulur. Ardından bu sanal sayfanın kâğıdın geçeceği silindir üzerine aktarılması gerekir. İşte silindir üzerine aktarılma işini lazer ışınları gerçekleştirir. Lazer ışınları silindir üzerine çarptığında, toner ünitesinde saklanan toz mürekkep tanecikleri de bu noktalara yerleşir. Kağıt silindirden geçerken bahsettiğimiz mürekkep tanecikleri de kağıda yapışır ve sonuçta baskı işlemi tamamlanmış olur. Lazer yazıcıların ilk bakışta en büyük dezavantajı fiyatları gibi görülmektedir; çünkü lazer yazıcılar diğer yazıcılara göre daha pahalıdır. Bu açıdan lazer yazıcılar için bir dezavantaj olarak görülebilir; ancak, yazıcının işlevi fiyat ile birlikte incelendiğinde fiyatın çok da büyük bir dezavantaj olmadığı yargısına ulaşılabilir; çünkü bir toner ünitesi ile basılabilecek sayfa sayısı, standart kartuşlarla basılandan kerelerce daha fazladır. Lazer yazıcılar hız bakımından da diğer yazıcılara göre daha hızlı baskı yapma özelliğine sahiptir. Lazer yazıcıların renkli baskı yapabilen türleri biraz daha pahalıdır. Ancak buna karşılık matbaa kalitesinde renkli baskılar alınır.

13. Soru

Modem nedir?

Cevap

Bilgisayarların telefon hatlarını kullanarak birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan cihazlara modem denmektedir. Modem terimi Modulation-demodulation kelimelerinin kısaltılması ile oluşturulmuştur. Modem bilgisayardan aldığı digital sinyalleri analog sinyallere çevirerek gönderme ve aynı şekilde, karşıdaki bilgisayardan gelen analog sinyalleri de digital sinyallere çevirerek bilgisayara iletme yeteneğinde olan aygıtlardır. Söz konusu bu digital-analog çeviri işleminin gerekli olmasının nedeni bilgisayarları birbirlerine bağlamak için kullanılan hatların digital sinyalleri taşıyamamalarıdır. Modemler telefon hattı üzerinde 300-3000 Hz arasında analog ses dalgaları iletir. Modem bağlantısı seri portlar vasıtası ile sağlanır. Modemlerdeki faks özelliği sayesinde dokümanlar, resim ve grafikler karşıdaki bilgisayara fakslanabilir; ya da tersi olarak karşıdaki bilgisayardan bize fakslanan bu tür bilgiler bilgisayarımıza alınabilir.

14. Soru

Kaç çeşit modem vardır?

Cevap

İki tip modem vardır. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir: • Dahili (internal) modemler, bilgisayarın içindeki genişleme yuvalarına takılır ve seri çıkış yapılır. Ancak özellikle Windows uygulamalarında adres çakışmasının olmaması için modemin COM3 veya COM4 adreslerini desteklemesi gerekir. • Harici (external) modemler, bilgisayarın üzerindeki seri çıkışları kullanır. Taşınabilir olmaları ışıklı göstergesinin olması bu modemlerin avantajlarıdır. Dahili modeme göre daha pahalı olması ise en büyük dezavantajıdır.

15. Soru

Harici modemdeki ışıklı göstergelerin anlamları nedir?

Cevap

Harici modemdeki ışıklı göstergelerin anlamları şunlardır: • TD Verinin bilgisayara, modemlerle telefon hattı ya da öz kablolu bağlantılar ile diğer modeme göndereceğini belirler. • RD Diğer modemden verinin geldiğini bildirir. • DCD Sistemin ve karşıdaki modemin iletişime hazır olduğunu belirtir. • RS Bilgisayarın modemi kontrol ettiğini gösterir. • RU Telefonun çaldığını gösterir. • TM Modemin test modunda olduğunu gösterir. • CS Hattın temiz olduğunu belirtir.

16. Soru

Faks makinesinin özelliği nedir?

Cevap

Her türlü yazı, şema, fotoğraf, harita, basılı kâğıtları istenilen uzaklığa kopyalamak suretiyle ileten, bir iletişim aracıdır. Faks bunu telefon, telsiz ve tel sistemi ile yapmaktadır. Faks yakın zamana kadar olmazsa olmaz ofis makinesi olarak kabul görmekte idi.Ancak son zamanlarda scanner cihazlarını etkinliklerinin artması sonucu eski önemlerini giderek yitirmektedirler. Yakın bir gelecekte büyük olasılık özellikle ev ofislerinde artık bulundurulmayacak olan cihazlardan birisi olacaktır. Faks cihazı gönderilmek istenilen yazının veya herhangi bir belgenin çok sayıda noktalardan oluşmuş biçimdeki metnini elektrikli olarak benzerine dönüştürerek sinyaller halinde bir taşıyıcı dalgaya bindirir. Karşısında bulunan aynı araçta, yani alıcı istasyonda aynısı kopya olarak çıkar. Bu kot ışını tüpleri aracılığıyla, basınca duyarlı kâğıt, skerografi gibi yöntemlerle elde edilme biçimidir. Faks, katlanmış, kırılmış kâğıtları keserek, parçalı halde verir. Onun için kâğıtların katlanmış veya yıpranmış olmamasına dikkat etmek gerekmektedir.

17. Soru

Fotoğraf makinası çeşitleri nelerdir?

Cevap

Fotoğraf makinası çeşitleri şunlardır: • Kompakt 35mm single lens reflex (slr) anında görüntü veren yani polaroid roll film kullanan slr makineler, • 120 twin lens reflex (tlr) makineler, • Plan (sheet) film kullanan makineler, • Sayısal yani digital fotoğraf makineleri.

18. Soru

Dijital fotoğraf makinelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Dijital fotoğraf makineleri, elektronik görüntü algılayıcıları ile sayısal olarak fotoğraf çeken fotoğraf makineleridir. Hemen hemen tüm taşınabilir dijital fotoğraf makineleri fotoğrafın yanı sıra video kaydı da yapabilmektedirler. Son zamanlarda çıkan digital single lens reflex (DSLR) makinelerin çoğunun da bu yetenekte olduğunu düşünülürse, yakın zamanda bu tanıma fotoğraf çekebilmenin yanı sıra video çekebilmenin de ekleneceğini öngörmek pek yanlış olmaz. Dijital fotoğraf makinesinin en önemli özelliği çekilen fotoğrafın o anda görülebilmesidir.

19. Soru

Ülkemizde ilk TV yayınları hangi yılda, ne şekilde başlamıştır?

Cevap

Ülkemizde ise ilk TV yayınları 1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bölgesel olarak ve haftada birkaç saatlik deneme yayınları şeklinde başlatılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesinin zaman içinde gelişen televizyon altyapısı, TRTnin İstanbul stüdyoları ve vericisi kurulana kadar TRTye de hizmet vermiştir. Ancak TRT Kanunu ile ülkemizde radyo ve TV yayın tekelinin TRT Kurumuna verilmesi üzerine haftada bir yapılan İTÜ-TV yayınlarına sona ermiştir. 1968 yılında TRT siyah beyaz olarak sürekli yayına başlamıştır. Başlangıçta tek kanal ile başlanmış daha sonraları TRT1, TRT2, TRT3, TRT4…vs. gibi yeni TRT kanalları açılmıştır. 1980lerin başlarında önceleri kısmen giderek tamamen renkli televizyona geçilmiştir. 1990lı yılların başlarında ise özel televizyon kanalları yayına başlamıştır.

20. Soru

Günümüzde kullanılan TV Yayın Tipleri nelerdir?

Cevap

TV Yayın Tipleri şunlardır: • NTSC (İlk olarak 1954 yılında ABDde NTSC/National Television Svstems CommitteUlusal Televizyon Sistemleri Komitesi sistemi geliştirilmiş olup ABDnin yanı sıra Kanada, Meksika ve Japonyada hala kullanılmaktadır.) • PAL (Phase Alternation Line-Satır Atlamalı Faz Almanyada geliştirilmiş olup Avrupa ülkeleri, Türkiye ve Avustralyada kullanılmaktadır.) • SECAM (SÉquentiel Couleur À MémoireBellekli Elektronik Renk Sistemi Fransa, Rusya, Macaristan ve Cezayirde kullanılmaktadır).

21. Soru

Videodisk nedir?

Cevap

Videodiskler, plastikten ya da alüminyumdan yapılmış daire biçimli levhalardır. Magnetik bantlardan başlıca farkı, üzerindeki kayıtların silinememesi ya da bir kaydın üzerine yeni bir kaydın yapılamamasıdır. Diskin yüzeyi çok küçük, milyonlarca çukurla kaplıdır. Ses ve görüntü kodlarını taşıyan bu çukurluklar bilgisayarla üretilmiştir. Bu kodlar göstericinin elektronik donanımınca tekrar çözülür ve taşıdıktan mesaj ses ve görüntü olarak televizyon ekranına aktarılır. Gramofon plaklarından farklı olarak video-disklerin üzerinde sarmal oluklar bulunmaz. Diskin yüzeyinde bulunan ve mesajı taşıyan çukurluklar koruyucu bir plastik kılıfla kaplanmıştır. Ayrıca bir videodisk uzunçalar plaktan (LP) çok daha hızlı (saniyede 30 kez) döner. Diskin yüzeyindeki bilgi genellikle bir laser demetiyle okunur. Okumanın, gramofonlarda olduğu gibi, bir iğnenin yardımıyla yapıldığı bazı videodiskler de vardır. Videodisklere evlerdeki aygıtlarla kayıt yapılamaz. Videodiskler magnetik bantlardan çok daha uzun ömürlüdür. Bir videobant yaklaşık 100 gösterimden sonra yıpranmaya başlar, çünkü yüzeyindeki oksit katmanı yavaş yavaş dökülür. Oysa bir disk, özellikle de laser ışınıyla okunanları binlerce kez kullanılsa bile herhangi bir yıpranmaya uğramaz. Videodiskler sabit görüntülerin gösteriminde çok kullanışlıdır. Bir bant programında belli bir bölümü bulmak için bütün bandı taramak zorundasınızdır; ama, bir diskte laser demeti ya da iğne istediğiniz bölümü bir anda bulup gösterebilir. Demek ki disk ideal bir bilgi deposu görevi görebilir ve burada saklanan bilgiye kolayca erişilebilir. Videodisklere kaydedilen kitaplar ve eski filmler binlerce yıl dayanabilir.

22. Soru

CD’lerde temizleme işlemi nasıl yapılmalıdır?

Cevap

CD’lerdeki kayıt izleri tek merkezli olduğundan, CDyi temizleme işlemi kesinlikle en içten en dışa doğru yapılmalıdır. Bunun tersine izlere paralel yapılan en masum bir silme teşebbüsü bile dijital bilginin bir kısmını okunamaz hale getireceğinden CD bozulacaktır. Piyasada bu gibi masum arızaları gidermek için üretilmiş temizleme ve bakım kitleri bulunmaktadır. Bu kitler genellikle birkaç değişik numarada zımpara, bir yumuşak bez ve özel bir solüsyon içeren sıvıdan ibarettir. Tırnakla hissedebilecek bir çukur var ise ve bu çukur en ince özel zımpara kağıdı ile yok edilip, solüsyonla da muamele edilirse CDnin sorun çıkarmadığı görülür. Bahsedilen silme işlemleri CDnin en alttaki yazısız, parlak kısmı için geçerlidir. Diğer üst kısımdaki, yazıların bulunduğu kısımdaki en küçük bir arıza CDnin tamamen okunamaz hale gelmesine yol açabilir. Öte yandan güneş radyasyonu plak, kaset, CDlerin baş düşmanıdır. O nedenle CD’ler direkt güneş ışığı almayan yerlerde muhafaza edilmelidir. CD gözle görülmeyen spiral kayıt izlerine dik şekilde, içten dışa doğru, döndüre döndüre silinmelidir. İçten dışa doğru silmenin mantığı, toz ve pislikleri dışarıya doğru atmaktır. Çizimdeki gibi gözle görülmeyen kayıt izlerine dik şekilde silmenin mantığı da şudur. Eğer CDyi elinize alıp, biz bezle ovalarken, kolay olduğu için dairesel hareketlerle silme işlemini yaparsanız, silme işleminin yönüyle, CDdeki gözle görülmeyen kayıt izlerinin yönü aynı olacaktır. Bu şekilde CDdeki hasarlı çizikler ya daha da büyür, ya da siz yeni çizikler açarsınız. Aslında bir CDyi bezle şununla bununla neyle silerseniz silin, gözle görülmeyecek çok küçük hasarları siz elinizle zaten yapmış olursunuz. Yepyeni bir CDyi jelatininden çıkartıp, kaliteli olduğuna kanaat getirdiğiniz bir bezle sildiğinizde, çıkması zor küçük hasarlarınızı hemen görebilirsiniz. En iyisi CDleri, DVDleri silerken iyi bir bez kullanmak, silme işlemini de içten dışa doğru yapmaktır.

23. Soru

DVD Disk Formatları ve Kapasiteleri ne şekildedir?

Cevap

Format kapasite ve yaklaşık video kapasitesi şöyle sıralanabilir: • Tek yüzlü/Tek Katman 4,38 GB 2 saat • Tek yüzlü/Çift Katman 7,95 GB 4 saat, • Çift Yüzlü/Tek Katman 8,75 GB 4,5 saat, • Çift Yüzlü/Çift Katman 15,9 GB 8 saatten fazla.

24. Soru

Ofisin ısıtılması ve soğutulmasında nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Ofisin ısıtılması ve soğutulması önemlidir. Çalışma yerinin ısı derecesi verimli çalışmayı olumlu ya da olumsuz olarak önemli oranda etkiler. Fazla sıcak, kişilere durgunluk ve tembellik getirir, hareketi azaltır. Soğukta çalışma tempoyu düşürür, refleksleri azaltır. İşe olan dikkati azaltır. Ev ofisinin sıcaklığını ofiste çalışan kişinin kişisel tercihlerini de dikkate alarak 22±2 °C derece olması uygundur.

25. Soru

Etkin doküman yönetimi uygulamanın kısa vadede getirileri nelerdir?

Cevap

• Ofisin kurumsal içeriğinin kalitesinin artması, • Basılı dokümana oranla, elektronik belge ve dokümanları hazırlama maliyetlerinin düşük olması, • Belge erişimi ve kontrolünün kolaylaşması, • Belge birikiminin önlenip, belge ve dokümanların kolay şekilde yönetilir hale gelmesi, • Tekrar tekrar kullanımı olan belgelerle, tek kullanımlı belgelerin kolaylıkla ayrıştırılması.

26. Soru

Ergonomi bilimi ev ofisi konusunda başlıca hangi faktörleri dikkate alır?

Cevap

• Havalandırma ve ısıtma kalitesi, • Ofis içindeki çalışma birimlerinde ve ofis genelinde aydınlatma, • Gürültü ve ses ortaya çıkaran kaynakların belirlenmesi ve en aza indirgenmesi, • Çalışan sağlığı ve güvenliği anlayışı ve bu konudaki somut uygulamalar, • Ofis ortamının kullanım ve görüntüsel olarak konforu, • Çalışılan alanın çevresinin kapatılma ya da sınırlandırılma derecesi (ofis bölümlerini ayıran perdelerin, duvarların panellerin, paravanların vs. sayısı ve bu bölümlerin yüksekliği), • Ofisin yerleşim düzeni, • Ofis bakım ve temizlik kalitesi.

27. Soru

Gelişen teknoloji ile çalışma hayatında meydana gelen değişimler nelerdir?

Cevap

Teknoloji hızla değişmekte ve gelişmektedir. Teknolojide görülen bu gelişme ve değişmelere paralel olarak başta çalışma hayatı olmak üzere yaşantımıza ilişkin her türlü alışkanlıklarımız, hayat tarzımız da değişmektedir. Değişen bu hayat tarzı içinde önemli olanlarından biriside artık düzenli olarak bir işyerine gitme zorunluluğunun ortadan kalkmasıdır. Bir başka anlatımla klasik olarak bilinen bir çalışanın her gün düzenli olarak sabah evinden işyerine gitmesi, akşamda işyerinden evine geri dönmesi şeklinde şekillenen kurgu artık giderek daha fazla geçerliliğini yitirmektedir. Günümüzde özellikle beyaz yakalı olarak tanımlanan çalışanların, gelişen teknoloji sayesinde, çalışma alanları ne olur ise olsun işlerini işyerlerine gitmeden evlerinden de yürütebilmeleri mümkün hale gelmiştir.

28. Soru

Bu durum göz önüne alınarak bir ev ofisinde öncelikle bulunması gerekli olan araç ve gereçler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Bu araç gereçleri iki sınıfta toplamak mümkündür.  Bunlar:

Bir ev ofisinde mutlak bulunması gerekli araç ve gereçler, ve

Bir ev ofisinde bulunmasında büyük yarar olan araç ve gereçlerdir.

29. Soru

Ev ofisinde mutlaka bulunması gereken araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

Bir ev ofisinde mutlak bulunması gerekli araç ve gereçler;
Bilgisayar
Yazıcı
Modem
Ev Ofisi
Telefon
Fotokopi makinesidir. 

30. Soru

Ev ofisinde bulunmasında büyük fayda olan araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

Bir ev ofisinde bulunmasında büyük yarar olan araç ve gereçler;
Faks makinesi
Fotoğraf makinesi
Televizyon
Video
Cd player
Dvd player
Kameradır. 

31. Soru

Bilgisayarın fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Teknoloji çağında bilgisayar, işlerin yürütülmesinden takibine, haberleşmeden yazışmaya, yazışmadan dosyalamaya kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Artık bilgisayarın kullanılmadığı bir alanı bulmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bilgisayar, bir ev ofisinde her türlü yazışma, dosyalama ve arşivleme işini bilgisayar ortamında internet üzerinde anında gerçekleştirmektedir. Ayrıca ev endüstrisi, ya da bir başka kanal ile ürettiklerinizi e-ticaret yöntemi ile internet ortamında yayınlayarak pazarlayabilmemiz mümkündür. Bilgisayar bir ev ofisi için olmazsa olmaz araçlardan birisidir. Ev ofisi kapsamında kullanılacak bilgisayarın teknik özelliklerini yapılmak istenen iş alanı belirler.

32. Soru

Yazıcıların fonkisyonları nelerdir?

Cevap

Yazıcılar, bilgisayar ortamında üretilen şekil, grafik ve yazıların veya bilgisayar ortamına aktarılan resimlerin kâğıda basılmasını sağlayan araçlardır. Her yazıcı, kendine özgü bir mikroişlemciye sahiptir. Ayrıca, sınırlı sayıda karakter depolamasına olanak sağlayan bir tampon belleği bulunur. Yazıcılar, karakterlerin basımında kullanılan teknolojik farklılık esas alınarak sınıflandırılırlar.

33. Soru

Yazıcılar türlerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Yazıcılar dört farklı teknolojik sisteme göre çalışırlar ve çalıştıkları sistemin adı ile anılırlar.

• Karakter yazıcılar

• Nokta vuruşlu yazıcılar

• Mürekkep püskürtmeli yazıcılar

• Lazer Yazıcılar

34. Soru

Karakter yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Karakter yazıcılar: Daktilo makinesi benzeri olan bu tür ilk yazıcı türüdür. Karakterlerin
daktilodaki gibi baskı şeridi üzerinden baskı ortamına aktarılması yöntemi ile çalışırlar. İlk örnekleri tamamen daktilo yapısında olan bu tür yazıcıların daha sonraları bir satırı bir defada basan, üzerinde tüm yazı karakterlerinin yer aldığı döner silindirlerin bulunduğu türleri de üretilmiştir. Karmaşık elektromekânik yapıları, düşük hızları ve sınırlı grafik baskı yetenekleri nedeniyle günümüzde artık kullanılmamaktadırlar.

35. Soru

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar:  Yazıcılar arasında en sık kullanılan tiplerden birisi de
mürekkep püskürtmeli yazıcılardır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar ilk olarak 1976 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazıcılar kâğıt üzerine mürekkep püskürtme yöntemi ile çalışmaktadır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan iki farklı teknoloji vardır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için bazı firmaların geliştirdiği Buble-Jet (Ink-Jet) teknolojisi ile kartuş içerisindeki mürekkep kaynama noktasına gelene kadar ısıtılır ve oluşan buhar, mürekkebin dışarıya püskürtülmesini sağlar. İkinci teknoloji ise bir başka üretici firma tarafından geliştirilmiştir. Bu firmanın teknolojisinde ısıtma yöntemi yerine elektrik sinyalleri kullanılır. Elektrik sinyalleri, kartuş içerisinde küçük titreşimler ortaya çıkarır ve mürekkep damlaları da bu şekilde kağıda aktarılır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda bir diğer önemli husus ise kartuşlardır. Yazıcının içerisinde kartuş yerleştirmek için iki bölme bulunur. Bu bölmelerden birisi siyah diğeri ise renkli mürekkep kartuşu içindir. Renkli kartuşların içerisinde 3 farklı renk bulunmaktadır. Bu renkler kırmızı, sarı ve mavidir. Diğer renkler ise de bu üç rengin ve siyah mürekkebin belli oranlarda karıştırılması sonucu ortaya çıkar. Günümüz teknolojisinde bu tür yazıcılar en çok tercih edilen yazıcılar arasındadır; çünkü bu tip yazıcılar kalitesi ve fiyatı birlikte değerlendirildiğinde oldukça uygundur. A4 baskıları için çok başarılı ve ideal bir yazıcı olmanın yanı sıra fotoğraf baskısı yapabilen yazıcılarında kalitesine ulaşmıştır.

36. Soru

Nokta vuruşlu yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Nokta vuruşlu yazıcılar: Yazıcı türleri içinde teknolojisi, karakter yazıcılar sayılmaz ise en eski olanıdır. İğneli ya da iğne kelimesinin İngilizce söylenişli ile pinli yazıcı olarak da bilinir. Nokta vuruşlu yazıcıların yazma kafası, bir matris şeklinde dizilmiş küçük iğnelerden oluşur. Nokta vuruşlu yazıcılarda bir karakterin kâğıda basılması, yazma kafası içindeki iğnelerin bilgisayardan gelen sinyallere bağlı olarak hareket etmesi ile oluşur. İğneler, elektro mıknatısların yardımı ile öne çıkarak, gergin duran mürekkepli bir şerit üzerinden nokta vuruşlarla bir karakteri tanımlar. Bu şekilde, şerit üzerinden kâğıda karakter basılmış olur. Bu yazıcılarda kaliteyi belirleyen faktör yazma kafası içindeki iğnelerin sayısıdır. 9, 18 ve 24 iğnelik yazıcılar bulunmaktadır. Bugün 9 ve 18 iğneli yazıcılar da kullanılmakla birlikte, 24 iğneli matris yazıcılar daha çok tercih edilmektedir. İğne sayısının artısı, tek bir karakteri daha fazla nokta vuruşu ile oluşturmayı, dolayısıyla birim alana daha fazla nokta sığdırabilmeyi sağlar. Bu ise, iğne sayısının artması ile kalite arasındaki paralelliği ortaya koymaktadır. 9 iğneli
yazıcılarda ortalama çözünürlük, 216 x 240 dpi/dot per inch/ inç başına nokta sayısı kadardır. Tüm yazıcılarda olduğu gibi nokta vuruşlularda da bir tampon bellek bulunmaktadır. Karakter çeşitliliğinin oluşturulması, bold karakterler için, aynı alana iğnelerin çift vuruş yapması ile italik harfler için ise, farklı bir iğneler matrisi kullanılması ile gerçekleşir. Bu nedenle matris yazıcılarda karakter (font) sayısı çok azdır. Nokta vuruşlu yazıcılar, normal kâğıt kullanabilmelerinin yansıra, kenarlarında delikler bulunan ve “sürekli form” adı verilen özel kağıtlara da baskı yapabilmektedir. Nokta vuruşlu yazıcılar, fatura kesmek gibi çok kopya gerektiren baskı işlemleri için idealdir. Nokta vuruşlu yazıcıların, çözünürlükleri ve grafik yetenekleri oldukça sınırlıdır. Ayrıca oldukça sesli çalışırlar, yetmezmiş gibi hızları da düşüktür. Tüm bu olumsuz özelliklerine rağmen bu tür yazıcılar, sadece harf ve rakamlardan oluşan baskı gereksinimi olan muhasebe kayıtlarının basılması gibi işler için idealdirler ve halen bu işlerde kullanılmaktadırlar.

37. Soru

Lazer yazıcıların özellikleri nelerdir?

Cevap

Lazer Yazıcılar: Bir diğer yazıcı türü ise Lazer yazıcılardır. Bu yazıcılarda kartuş kullanılmaz ve kartuşun görevini toner adı verilen bir sistem gerçekleştirir. Lazer yazıcılarda baskı işlemi toner içerisindeki toz mürekkep ile gerçekleştirilir. Lazer yazıcıların çalışma sistemi şu şekildedir. İlk önce bilgisayardan gönderilen verilerin yardımıyla yazıcının belleğinde sanal bir sayfa oluşturulur. Ardından bu sanal sayfanın kâğıdın geçeceği silindir üzerine aktarılması gerekir. İşte silindir üzerine aktarılma işini lazer ışınları gerçekleştirir. Lazer ışınları silindir üzerine çarptığında, toner ünitesinde saklanan toz mürekkep tanecikleri de bu noktalara yerleşir. Kağıt silindirden geçerken bahsettiğimiz mürekkep tanecikleri de kağıda yapışır ve sonuçta baskı işlemi tamamlanmış olur. Lazer yazıcıların ilk bakışta en büyük dezavantajı fiyatları gibi
görülmektedir; çünkü lazer yazıcılar diğer yazıcılara göre daha pahalıdır. Bu açıdan lazer yazıcılar için bir dezavantaj olarak görülebilir; ancak, yazıcının işlevi fiyat ile birlikte incelendiğinde fiyatın çok da büyük bir dezavantaj olmadığı yargısına ulaşılabilir; çünkü bir toner ünitesi ile basılabilecek sayfa sayısı, standart kartuşlarla basılandan kerelerce daha fazladır. Lazer yazıcılar hız bakımından da diğer yazıcılara göre daha hızlı baskı yapma özelliğine sahiptir. Lazer yazıcıların renkli baskı yapabilen türleri biraz daha pahalıdır. Ancak buna karşılık matbaa kalitesinde renkli baskılar alınır.

38. Soru

Modem nasıl tanımlanmaktadır ve fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Bilgisayarların telefon hatlarını kullanarak birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan cihazlara modem denmektedir. Modem terimi Modulation – demodulation kelimelerinin kısaltılması ile oluşturulmuştur. Modem bilgisayardan aldığı digital sinyalleri analog sinyallere çevirerek gönderme ve aynı şekilde, karşıdaki bilgisayardan gelen analog sinyalleri de digital sinyallere çevirerek bilgisayara iletme yeteneğinde olan aygıtlardır. Söz konusu bu digital- analog çeviri işleminin gerekli olmasının nedeni bilgisayarları birbirlerine bağlamak için kullanılan hatların digital sinyalleri taşıyamamalarıdır. Modemler telefon hattı üzerinde 300-3000 Hz arasında analog ses dalgaları iletir.

39. Soru

Modemlerin türleri ve bunları birbirinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

Dahili (internal) modemler, bilgisayarın içindeki genişleme yuvalarına takılır ve seri çıkış yapılır. Ancak özellikle Windows uygulamalarında adres çakışmasının olmaması için modemin COM3 veya COM4 adreslerini desteklemesi gerekir.

Harici (external) modemler, bilgisayarın üzerindeki seri çıkışları kullanır. Taşınabilir olmaları ışıklı göstergesinin olması bu modemlerin avantajlarıdır. Dahili modeme göre daha pahalı olması ise en büyük dezavantajıdır.

40. Soru

Fotokopi makinesinin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Fotokopi makinesi, ofislerdeki yazılı iletişim araçlarının çoğaltılmasında kullanılan önemli bir araçtır. Fotokopi makinelerinin en önemli özelliği kopyalama hızı, kopyaların renkli olup olmaması, büyültme ve küçültme özelliğidir. Fotokopi makineleri de bir ev ofisinin vazgeçilmez cihazlarıdır. Ancak, yukarıda belirtilen mekân sıkıntısı nedeni ile genellikle ev ofislerinde bağımsız fotokopi makineleri yerine yazıcı, faks, tarayucu ve fotokopi cihazlarının fonksiyonlarının tamamını yerine getirebilen tek bir cihazı bulundurmak tercih edilmektedir. Doğal olarak bu fonksiyonların hepsini yerine getiren bir cihazı almak mutlak gerekli bir uygulama değildir. Eğer, mekân bakımından imkân var ise bu cihazlar tek tek de alınarak ofise yerleştirilebilir. Ancak, çoğu kez yerden kazanmak amacı ile söz konusu fonksiyonların tamamını yerine getirebilen bir tek cihaz alınması tercih edilir. Kompakt tek cihaz almak, cihazları tek tek almaya göre ayrıca daima daha ekonomiktir.

41. Soru

Fotoğraf makinesi çeşitleri nelerdir?

Cevap

• Kompakt 35mm single lens reflex (slr) anında görüntü veren yani polaroid roll film kullanan slr
makineler
• 120 twin lens reflex (tlr) makineler
• Plan (sheet) film kullanan makineler
• Sayısal yani dijital fotoğraf makineleri

42. Soru

Günümüzde kullanılan TV tipleri ve özellikleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde kullanılan TV Yayın Tipleri şunlardır.
• NTSC (İlk olarak 1954 yılında ABD’de NTSC/National Television Svstems Committe – Ulusal Televizyon Sistemleri Komitesi sistemi geliştirilmiş olup ABD’nin yanı sıra Kanada, Meksika ve Japonya’da hala kullanılmaktadır.)
• PAL (Phase Alternation Line – Satır Atlamalı Faz Almanya’da geliştirilmiş olup Avrupa ülkeleri, Türkiye ve Avustralya’da kullanılmaktadır.)
• SECAM (SÉquentiel Couleur À Mémoire – Bellekli Elektronik Renk Sistemi Fransa, Rusya, Macaristan ve Cezayir’de kullanılmaktadır.)

43. Soru

DVD disk formatları ve kapasiteleri nelerdir?

Cevap

• Tek yüzlü / Tek Katman 4,38 GB 2 saat
• Tek yüzlü / Çift Katman 7,95 GB 4 saat
• Çift Yüzlü / Tek Katman 8,75 GB 4,5 saat
• Çift Yüzlü / Çift Katman 15,9 GB 8 saatten fazla

44. Soru

Ofis büro malzemeleri nelerdir?

Cevap

Bazı, ofis büro malzemeleri şunlardır:
• Pano
• Yazı tahtası
• Seperatör
• Albüm
• Magazinlik
• Kağıt ürünleri
• Organizer Aydınger
• Karbon kağıdı
• Bloknot
• Fihrist
• Zarf
• Defter
• Etiket
• Küpnot
• Yapışkanlı kağıt
• Fotokopi kağıdı
• Faks kağıdı
• Yazıcı kağıdı
• Telli dosya
• Hesap makinesi kağıdı
• Yazar kasa kağıdı
• Telex rulosu
• Basılı belgeler
• Elektronik ürünler
• Cilt makinesi
• Laminasyon makinesi
• İmha makinesi
• Daktilo
• Tepegöz
• Asetat
• Faks makinesi
• Cep bilgisayarı
• Hesap makinesi
• Etiket makinesi
• Numaratör
• Pil
• Bilgisayar sarf malzemeleri
• Bilgisayar aksesuarları
• Cd
• Dvd
• Disket
• Şerit ve kartuşlar
• Yazılım ürünleri

45. Soru

Ofisin sıcaklığı nasıl olmalıdır?

Cevap

Ofisin ısıtılması ve soğutulması önemlidir. Çalışma yerinin ısı derecesi verimli çalışmayı olumlu ya da olumsuz olarak önemli oranda etkiler. Fazla sıcak, kişilere durgunluk ve tembellik getirir, hareketi azaltır. Soğukta çalışma tempoyu düşürür, refleksleri azaltır. İşe olan dikkati azaltır. Ev ofisinin sıcaklığını ofiste çalışan kişinin kişisel tercihlerini de dikkate alarak 22±2 °C derece olması uygundur.

46. Soru

Ahşap mobilyalarınızı satın alırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Cevap

Ahşap mobilyalarınızı satın alırken dikkat edilecek hususlar şunlardır:
• Dolap kapakları iyi kapanmalı.
• Çekmeceler kolay sürülebilmeli.
• Çekmece içleri temiz olmalı (kıymık, budak vb. içermemeli.)
• Uzun olan raflarda orta destek bulunmalı.
• Sürgülü kapılar ve dolaplar gıcırdamamalı ve kolayca sürülebilmeli.
• Uzun kapılar sağlam menteşelerle iyice desteklenmeli.
• Mobilyanın konstrüksiyonu (iskeleti) sağlam ve güvenli olmalı.
• Mobilyaların iç yüzey köşeleri pürüzlü olmamalı.
• Mobilyanın iç aydınlatması kolayca yapılabilmeli.
• Masa ayakları yere tam basmalı ve birbirleriyle tam uyumlu olmalı.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!