Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Tezkire Geleneği

1. Soru

Neden Faik Reşat ‘ın Eslaf adlı eseri, yazarın kendisi onu tezkire olarak adlandırsa da, tezkire geleneğinden ayrılmıştır?

Cevap

Faik Reşat ‘ın Eslaf adlı eserini tezkire olarak adlandırsa da alfabetik sıraya uymadan şairleri bir araya getirdiği için bu eser tezkire geleneğinden ayrılmıştır. 


2. Soru

Nail Tuman’ın hangi eserinde şuara tezkireleri başta olmak üzere, 75 kaynak eserdeki bilgileri taranmış, şairlerin biyografilerini alfabetik sıra ile ve sistematik olarak özetlenmiştir.

Cevap

Nail Tuman’ın Tuhfe-i Nailî adlı eserinde şuara tezkireleri başta olmak üzere, 75 kaynak eserdeki bilgileri taranmış, şairlerin biyografilerini alfabetik sıra ile ve sistematik olarak özetlenmiştir.


3. Soru

Faik Reşat 20.Yüzyılın Türk edebiyatında hangi mahlasla tanınmıştır?

Cevap

Faik Reşat 20.Yüzyılın Türk edebiyatında Faik mahlasıyla tanınmıştır.


4. Soru

Faik Reşat’ın Altı hâl tercümesinden ibaret olan, Eslaf ’ı devam ettiren son kısım olarak sayılan ve tefrika şeklinde yayınlanan eserin ismi nedir?

Cevap

Faik Reşat’ın Altı hâl tercümesinden ibaret olan, Eslaf ’ı devam ettiren son kısım olarak sayılan ve tefrika şeklinde yayınlanan eserin ismi Teracim-i Ahval-i Meşahir‘dir. 


5. Soru

Faik Reşat’ın Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniyye adlı eseri hangi yazar ile tanışmasına vesile olan edebî hadise ile aralarındaki mektuplaşmaları ve kendisinin ona dair hatıralarını anlatıyordur?

Cevap

Faik Reşat’ın Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniyye adlı eseri Namık Kemal ile tanışmasına vesile olan edebî hadise ile aralarındaki mektuplaşmaları ve kendisinin ona dair hatıralarını anlatıyordur.


6. Soru

Talim-i Kitabet, İmla ve Galatat (Rehber-i İmla) adlı eserin yazarı kimdir?

Cevap

Talim-i Kitabet, İmla ve Galatat (Rehber-i İmla) adlı eserin yazarı Faik Reşat’tır. 


7. Soru

Faik Reşat’ın Nümune-i Şiir ve İnşa adlı eseri hangi konularda bilgi içermektedir?

Cevap

Faik Reşat’ın Nümune-i Şiir ve İnşa adlı eseri yazı yazma sanatı ve şiir hakkında teknik bilgiler vermektedir. 


8. Soru

Faik Reşat’ın hangi eserinde mektup örnekleriyle ifadede dikkat edilmesi gereken hususlar gösterilmiştir?

Cevap

Faik Reşat’ın Fenn-i İnşa adlı eserinde mektup örnekleriyle ifadede dikkat edilmesi gereken hususlar gösterilmiştir.


9. Soru

Mehmet Siraceddin’in yazdığı tek eserin ismi nedir?

Cevap

Mehmet Siraceddin’in yazdığı tek eserin ismi Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba‘dır. 


10. Soru

Mehmet Siraceddin hangi yazarın eserini eksiklerini tamamlamak ve yanlışlarını düzeltmek suretiyle tercüme etmiştir?

Cevap

Mehmet Siraceddin Hammer’in “Cami-i Mehasin fi-Terâacim-i Şuara-yı Devlet-i Âl-i Osman” adlı eserini eksiklerini tamamlamak ve yanlışlarını düzeltmek suretiyle tercüme etmiştir.


11. Soru

Mehmet Siraceddin’in Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba adlı eserinin Hammer’in “Cami-i Mehasin fi-Terâacim-i Şuara-yı Devlet-i Âl-i Osman” adlı eseriyle ortak özellikleri nedir?

Cevap

Mehmet Siraceddin’in Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba adlı eserinin Hammer’in “Cami-i Mehasin fi-Terâacim-i Şuara-yı Devlet-i Âl-i Osman” adlı eseriyle ortak özellikleri şairlerin biyografik bilgilerinin kronolojik sıralamada verilmesidir. 


12. Soru

Diyarbakır’da doğan, ama Mardine taşına ve 1875’te telgrafçılık kurslarına katılan 20. Yüzyılın Türk Edebiyatının yazarı kimdir?

Cevap

Diyarbakır’da doğan, ama Mardine taşına ve 1875’te telgrafçılık kurslarına katılan 20. Yüzyılın Türk Edebiyatının yazarı Ali Emirî’dir. 


13. Soru

Ali Emirî Efendi hayatı boyunca toplamış olduğu paha biçilmez değerde olan kitaplarını hangi Kütüphaneye bağışladı?

Cevap

Ali Emirî Efendi hayatı boyunca toplamış olduğu paha biçilmez değerde olan kitaplarını, Fatih’te kendi kurduğu Millet Kütüphanesi’ne bağışladı. 


14. Soru

Ali Emirî’nin hangi eseri başta devrin sultanı Abdülhamit’e olmak üzere, Osmanlı padişahlarına yazılmış övgüler ile Osmanlı padişahlarının, bazı şehzadelerin Türkçe, Arapça ve Farsça bazı şiirlerini ve tarihlerden örnekleri içermektedir?

Cevap

Ali Emirî’nin Cevahirü’l-müluk adlı eseri başta devrin sultanı Abdülhamit’e olmak üzere, Osmanlı padişahlarına yazılmış övgüler ile Osmanlı padişahlarının, bazı şehzadelerin Türkçe, Arapça ve Farsça bazı şiirlerini ve tarihlerden örnekleri içermektedir.


15. Soru

I. Dünya Savaşı’ndan sonra hangi yazarın evi işgal edilerek değerli yazma ve basma eserleri tahrip edildi, yakıldı, alındı ve satıldı?

Cevap

I. Dünya Savaşı’ndan sonra İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın evi işgal edilerek değerli yazma ve basma eserleri tahrip edildi, yakıldı, alındı ve satıldı.


16. Soru

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın hangi eseri Evkaf nezareti ve nazırları hakkında bir çalışmadır?

Cevap

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın Tarihçe-i Evkaf ve Teracim-i Ahval-i Nüzzar adlı eseri Evkaf nezareti ve nazırları hakkında bir çalışmadır.


17. Soru

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın 1785’ten bu yana yetişen musiki ustalarının hayatı ve eserlerini anlatan eser hangisidir?

Cevap

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın 1785’ten bu yana yetişen musiki ustalarının hayatı ve eserlerini anlatan eser Hoş Sada‘dır. 


18. Soru

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın hangi eseri Osmanlı şuara tezkireciliğinin son örneğidir?

Cevap

Asıl adı Kemalüş-şuara olan Son Asır Türk şairleri, Osmanlı şuara tezkireciliğinin son örneğidir.


19. Soru

Nail Tuman’ın hangi eseri İstanbul kütüphanelerinde bulunan ve beş mesneviden oluşan hamselerin el yazmalarını tanıtan bir eserdir?

Cevap

Nail Tuman’ın İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Katalogu adlı eseri İstanbul kütüphanelerinde bulunan ve beş mesneviden oluşan hamselerin el yazmalarını tanıtan bir eserdir. 


20. Soru

Nail Tuman Tuhfe-i Nailî adlı eserinde şairlerin biyografilerini verirken neye özen göstermiştir?

Cevap

Nail Tuman Tuhfe-i Nailî adlı eserinde şairlerin biyografilerini verirken onların ad, lakap ve mahlaslarını, meslek ve görevlerini, eserlerini, doğum ve ölüm tarihleri ile yerlerini belirtmeye özen göstermiş, bu konuda çelişen bilgilere dikkat çekmiş, doğru olanı kaydetmiştir.


1. Soru

Neden Faik Reşat ‘ın Eslaf adlı eseri, yazarın kendisi onu tezkire olarak adlandırsa da, tezkire geleneğinden ayrılmıştır?

Cevap

Faik Reşat ‘ın Eslaf adlı eserini tezkire olarak adlandırsa da alfabetik sıraya uymadan şairleri bir araya getirdiği için bu eser tezkire geleneğinden ayrılmıştır. 

2. Soru

Nail Tuman’ın hangi eserinde şuara tezkireleri başta olmak üzere, 75 kaynak eserdeki bilgileri taranmış, şairlerin biyografilerini alfabetik sıra ile ve sistematik olarak özetlenmiştir.

Cevap

Nail Tuman’ın Tuhfe-i Nailî adlı eserinde şuara tezkireleri başta olmak üzere, 75 kaynak eserdeki bilgileri taranmış, şairlerin biyografilerini alfabetik sıra ile ve sistematik olarak özetlenmiştir.

3. Soru

Faik Reşat 20.Yüzyılın Türk edebiyatında hangi mahlasla tanınmıştır?

Cevap

Faik Reşat 20.Yüzyılın Türk edebiyatında Faik mahlasıyla tanınmıştır.

4. Soru

Faik Reşat’ın Altı hâl tercümesinden ibaret olan, Eslaf ’ı devam ettiren son kısım olarak sayılan ve tefrika şeklinde yayınlanan eserin ismi nedir?

Cevap

Faik Reşat’ın Altı hâl tercümesinden ibaret olan, Eslaf ’ı devam ettiren son kısım olarak sayılan ve tefrika şeklinde yayınlanan eserin ismi Teracim-i Ahval-i Meşahir‘dir. 

5. Soru

Faik Reşat’ın Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniyye adlı eseri hangi yazar ile tanışmasına vesile olan edebî hadise ile aralarındaki mektuplaşmaları ve kendisinin ona dair hatıralarını anlatıyordur?

Cevap

Faik Reşat’ın Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniyye adlı eseri Namık Kemal ile tanışmasına vesile olan edebî hadise ile aralarındaki mektuplaşmaları ve kendisinin ona dair hatıralarını anlatıyordur.

6. Soru

Talim-i Kitabet, İmla ve Galatat (Rehber-i İmla) adlı eserin yazarı kimdir?

Cevap

Talim-i Kitabet, İmla ve Galatat (Rehber-i İmla) adlı eserin yazarı Faik Reşat’tır. 

7. Soru

Faik Reşat’ın Nümune-i Şiir ve İnşa adlı eseri hangi konularda bilgi içermektedir?

Cevap

Faik Reşat’ın Nümune-i Şiir ve İnşa adlı eseri yazı yazma sanatı ve şiir hakkında teknik bilgiler vermektedir. 

8. Soru

Faik Reşat’ın hangi eserinde mektup örnekleriyle ifadede dikkat edilmesi gereken hususlar gösterilmiştir?

Cevap

Faik Reşat’ın Fenn-i İnşa adlı eserinde mektup örnekleriyle ifadede dikkat edilmesi gereken hususlar gösterilmiştir.

9. Soru

Mehmet Siraceddin’in yazdığı tek eserin ismi nedir?

Cevap

Mehmet Siraceddin’in yazdığı tek eserin ismi Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba‘dır. 

10. Soru

Mehmet Siraceddin hangi yazarın eserini eksiklerini tamamlamak ve yanlışlarını düzeltmek suretiyle tercüme etmiştir?

Cevap

Mehmet Siraceddin Hammer’in “Cami-i Mehasin fi-Terâacim-i Şuara-yı Devlet-i Âl-i Osman” adlı eserini eksiklerini tamamlamak ve yanlışlarını düzeltmek suretiyle tercüme etmiştir.

11. Soru

Mehmet Siraceddin’in Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba adlı eserinin Hammer’in “Cami-i Mehasin fi-Terâacim-i Şuara-yı Devlet-i Âl-i Osman” adlı eseriyle ortak özellikleri nedir?

Cevap

Mehmet Siraceddin’in Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba adlı eserinin Hammer’in “Cami-i Mehasin fi-Terâacim-i Şuara-yı Devlet-i Âl-i Osman” adlı eseriyle ortak özellikleri şairlerin biyografik bilgilerinin kronolojik sıralamada verilmesidir. 

12. Soru

Diyarbakır’da doğan, ama Mardine taşına ve 1875’te telgrafçılık kurslarına katılan 20. Yüzyılın Türk Edebiyatının yazarı kimdir?

Cevap

Diyarbakır’da doğan, ama Mardine taşına ve 1875’te telgrafçılık kurslarına katılan 20. Yüzyılın Türk Edebiyatının yazarı Ali Emirî’dir. 

13. Soru

Ali Emirî Efendi hayatı boyunca toplamış olduğu paha biçilmez değerde olan kitaplarını hangi Kütüphaneye bağışladı?

Cevap

Ali Emirî Efendi hayatı boyunca toplamış olduğu paha biçilmez değerde olan kitaplarını, Fatih’te kendi kurduğu Millet Kütüphanesi’ne bağışladı. 

14. Soru

Ali Emirî’nin hangi eseri başta devrin sultanı Abdülhamit’e olmak üzere, Osmanlı padişahlarına yazılmış övgüler ile Osmanlı padişahlarının, bazı şehzadelerin Türkçe, Arapça ve Farsça bazı şiirlerini ve tarihlerden örnekleri içermektedir?

Cevap

Ali Emirî’nin Cevahirü’l-müluk adlı eseri başta devrin sultanı Abdülhamit’e olmak üzere, Osmanlı padişahlarına yazılmış övgüler ile Osmanlı padişahlarının, bazı şehzadelerin Türkçe, Arapça ve Farsça bazı şiirlerini ve tarihlerden örnekleri içermektedir.

15. Soru

I. Dünya Savaşı’ndan sonra hangi yazarın evi işgal edilerek değerli yazma ve basma eserleri tahrip edildi, yakıldı, alındı ve satıldı?

Cevap

I. Dünya Savaşı’ndan sonra İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın evi işgal edilerek değerli yazma ve basma eserleri tahrip edildi, yakıldı, alındı ve satıldı.

16. Soru

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın hangi eseri Evkaf nezareti ve nazırları hakkında bir çalışmadır?

Cevap

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın Tarihçe-i Evkaf ve Teracim-i Ahval-i Nüzzar adlı eseri Evkaf nezareti ve nazırları hakkında bir çalışmadır.

17. Soru

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın 1785’ten bu yana yetişen musiki ustalarının hayatı ve eserlerini anlatan eser hangisidir?

Cevap

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın 1785’ten bu yana yetişen musiki ustalarının hayatı ve eserlerini anlatan eser Hoş Sada‘dır. 

18. Soru

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın hangi eseri Osmanlı şuara tezkireciliğinin son örneğidir?

Cevap

Asıl adı Kemalüş-şuara olan Son Asır Türk şairleri, Osmanlı şuara tezkireciliğinin son örneğidir.

19. Soru

Nail Tuman’ın hangi eseri İstanbul kütüphanelerinde bulunan ve beş mesneviden oluşan hamselerin el yazmalarını tanıtan bir eserdir?

Cevap

Nail Tuman’ın İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Katalogu adlı eseri İstanbul kütüphanelerinde bulunan ve beş mesneviden oluşan hamselerin el yazmalarını tanıtan bir eserdir. 

20. Soru

Nail Tuman Tuhfe-i Nailî adlı eserinde şairlerin biyografilerini verirken neye özen göstermiştir?

Cevap

Nail Tuman Tuhfe-i Nailî adlı eserinde şairlerin biyografilerini verirken onların ad, lakap ve mahlaslarını, meslek ve görevlerini, eserlerini, doğum ve ölüm tarihleri ile yerlerini belirtmeye özen göstermiş, bu konuda çelişen bilgilere dikkat çekmiş, doğru olanı kaydetmiştir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!