Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yeni Assur Ve Yeni Babil Uygarlıkları

1. Soru

Assur ve Babil uygarlıkları hakkındaki yazılı kaynaklar nelerdir?

Cevap

Assur annalları, gösteriş yazıtları, mektuplar, limmu listeleri ve synkroniktik kral listeleri (Assur ve Babil kralları paralel biçimde verilir) dönemin tarihi konusundaki en temel kaynaklardır.


2. Soru

Annal ne demektir?

Cevap

Annal; kral yıllığı demektir.


3. Soru

Annallarda nelerden bahsedilmektedir?

Cevap

Annallar tek yanlıdır ve yalnızca başarılardan söz ederler. Assur’un zayıfladığı veya yenildiği dönemler annallarda bulunmamaktadır. Bu nedenle Assur yazıtlarında kaydedilmemiş veya atlanmış dönemlerle, gerileme ve çöküş süreçleri büyük oranda paralellik gösterir.


4. Soru

Yeni Assur döneminde Yeni Yıl Törenleri ne zaman yapılırdı?

Cevap

Yeni Assur döneminde her yıl Mart ayının ikinci yarısında kutlanan Yeni Yıl törenleri, o yıl için seçilen yüksek bir memur tarafından yönetilir ve o yıl, töreni yöneten bu memurun adıyla anılırdı.


5. Soru

Ninive’de tarihi belgeleri büyük bir kütüphanede toplayan Assur kralı kimdir?

Cevap

Aşurbanipal.


6. Soru

Assur ülkesinin merkezi neresidir?

Cevap

Assur ülkesinin merkezi bölgesi Büyük Zap ve Küçük Zap ırmaklarının Dicle’ye karıştığı bölgedir.


7. Soru

Yeni Assur ve Yeni Babil krallıklarında devletin en tepesinde kim bulunurdu?

Cevap

Yeni Assur ve Yeni Babil krallıklarında, Mezopotamya’nın geleneksel devlet yönetim anlayışı doğrultusunda en tepede kral bulunurdu. Kralın yönetici sülaleden gelmesi önemliydi.


8. Soru

Assur ve Babil krallarının yazıtlarında kullandıkları isimler nelerdir?

Cevap

Assur ve Babil kralları yazıtlarında isimlerinin başında “Büyük Kral”, “Güçlü Kral”, “Yukarı Deniz’den (Akdeniz) Aşağı Deniz’e (Basra Körfezi) Kadar Olan Bölgenin Hâkimi”, “Dört Bir Yanın Kralı”, “Evrenin Kralı” ve “Sümer – Akkad Ülkelerinin Kralı” gibi unvanlar kullanırlardı.


9. Soru

Assur ve Babil krallarının görevleri nelerdir?

Cevap

Kral en büyük rahip olması yanında ordunun komutanı, önemli davalara bakan yargıç ve kanun koyucu idi.


10. Soru

Hadım memurlar, hangi kral zamanında hangi görevlere kadar yükselebilmişlerdir?

Cevap

III. Tiglat-pileser sonrasında yapılan reformlarla hadım memurlar, haremdeki görevlerinin yanı sıra, ordu komutanlıklarına, hatta eyalet yöneticiliğine kadar yükseltilmişlerdir. Bunlar turtanu (başkomutan), rab saki (büyük saki), nagir ekalli (saray habercisi), abarakku (güvenlik sorumlusu), bel pihati veya şaknu (eyalet yöneticisi) gibi unvanlar taşırlardı.


11. Soru

Assur devletine bağlı eyaletlerin Assur devleti ile temel anlaşmaları nedir?

Cevap

Eyaletler, yapılan seferlerle krallığa bağlanmış, vergi ödemesi ve isyan etmemesi koşuluyla bir tür otonom yönetim olarak korunmuştur. Kargamış, Til Barsip gibi kentler Assur karşıtı ittifaklara girmedikleri sürece geleneksel yapısını korumuştur. Yeni Assur döneminde zaman zaman Assur karşıtı ittifaklara giren Babil’e uygulandığı gibi bu kentler isyan ettiklerinde yakılıp yıkılmış ve doğrudan krallığa bağlanmıştır.


12. Soru

“Ekal Maşarti” ne demektir?

Cevap

Assur Krallığı’nın merkezinde, “ekal maşarti” adı verilen kışla sarayda eğitim yapan düzenli bir ordusu vardı.


13. Soru

Orduda bulunan iki sınıf nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Orduda iki sınıf bulunmaktaydı: Piyade ve süvari. Askerlerin çoğu piyade idi. Süvari sınıfı M.Ö. dokuzuncu yüzyıldan itibaren oluşmaya başlamıştır. Ayrıca esas vurucu gücü oluşturan savaş arabaları önemli oranda temsil edilmekteydi.


14. Soru

Assurluların orduda kullandıkları silahlar nelerdir?

Cevap

Orduda kullanılan silahlar geleneksel ok, yay, kalkan, kılıç ve mızraktan oluşmaktaydı. Assurlular savaş arabaları yanında, kale kapılarını kırmak, surlarda gedik açmak için tekerlekli “koçbaşı” ve benzer ağır silahlar geliştirmişlerdi.


15. Soru

Assur kentlerinin oluştuğu iki bölüm nelerdir?

Cevap

Assur kentleri iki bölümden oluşur: Sitadel ve aşağı şehir. Ayrıca başkentlerde bir kışla saray (ekal maraşti) daha vardır.


16. Soru

Sitadel, nerede bulunurdu ve içerisinde hangi yapılar bulunmaktaydı?

Cevap

Sitadel, kentin yüksek bölümünde yer alırdı. Çevresi ayrı bir surla çevrilen sitadelde saray, tapınak ve kral ailesinden yöneticiler için yapılmış konaklar bulunurdu. Sarayın çevresinde botanik bahçesi bulunmaktaydı.


17. Soru

Assur devletine hangi bölgeler başkentlik yapmıştır?

Cevap

Assur, Kalhu, Dur-Şarukin ve Ninive (Koyuncuk).


18. Soru

Yeni Babil dönemine ait günümüze ulaşan anıtsal kalıntılar hangi kralların döneminden kalmıştır?

Cevap

Bu kalıntılar, Yeni Babil döneminin güçlü kralları Nabopolassar ve Nebukadnezzar dönemine aittir.


19. Soru

Babil kentinin en görkemli bölümü neresidir?

Cevap

Adını aşk ve savaş tanrıçasından alan İştar Kapısıdır. Kapı ve çevresindeki surlar sırlı tuğlalardan aslan, ejder, boğa ve rozet bezemeleriyle süslüydü.


20. Soru

Assur sanatının bu en gözde eserleri günümüzde nerede sergilenmektedir?

Cevap

Özellikle Londra/British Müzesi ve Paris/Louvre Müzesi adına Kuzey Irak’ta kazılar yapan Batılı uzmanlar bu saraylardaki eserlerin çoğunu ülkelerine götürmüşlerdir. Halen Assur sanatının bu en gözde eserleri söz konusu müzelerde sergilenmektedir.


21. Soru

‘Ortostat’ ne demektir?

Cevap

Kabartma taşı anlamında kullanılmaktadır. Assur döneminde hemen hemen bütün kentlerin anıtsal giriş kapılarının çevresinde bu tür kabartmalarla süslü “ortostat” adı verilen taşlar bulunurdu.


1. Soru

Assur ve Babil uygarlıkları hakkındaki yazılı kaynaklar nelerdir?

Cevap

Assur annalları, gösteriş yazıtları, mektuplar, limmu listeleri ve synkroniktik kral listeleri (Assur ve Babil kralları paralel biçimde verilir) dönemin tarihi konusundaki en temel kaynaklardır.

2. Soru

Annal ne demektir?

Cevap

Annal; kral yıllığı demektir.

3. Soru

Annallarda nelerden bahsedilmektedir?

Cevap

Annallar tek yanlıdır ve yalnızca başarılardan söz ederler. Assur’un zayıfladığı veya yenildiği dönemler annallarda bulunmamaktadır. Bu nedenle Assur yazıtlarında kaydedilmemiş veya atlanmış dönemlerle, gerileme ve çöküş süreçleri büyük oranda paralellik gösterir.

4. Soru

Yeni Assur döneminde Yeni Yıl Törenleri ne zaman yapılırdı?

Cevap

Yeni Assur döneminde her yıl Mart ayının ikinci yarısında kutlanan Yeni Yıl törenleri, o yıl için seçilen yüksek bir memur tarafından yönetilir ve o yıl, töreni yöneten bu memurun adıyla anılırdı.

5. Soru

Ninive’de tarihi belgeleri büyük bir kütüphanede toplayan Assur kralı kimdir?

Cevap

Aşurbanipal.

6. Soru

Assur ülkesinin merkezi neresidir?

Cevap

Assur ülkesinin merkezi bölgesi Büyük Zap ve Küçük Zap ırmaklarının Dicle’ye karıştığı bölgedir.

7. Soru

Yeni Assur ve Yeni Babil krallıklarında devletin en tepesinde kim bulunurdu?

Cevap

Yeni Assur ve Yeni Babil krallıklarında, Mezopotamya’nın geleneksel devlet yönetim anlayışı doğrultusunda en tepede kral bulunurdu. Kralın yönetici sülaleden gelmesi önemliydi.

8. Soru

Assur ve Babil krallarının yazıtlarında kullandıkları isimler nelerdir?

Cevap

Assur ve Babil kralları yazıtlarında isimlerinin başında “Büyük Kral”, “Güçlü Kral”, “Yukarı Deniz’den (Akdeniz) Aşağı Deniz’e (Basra Körfezi) Kadar Olan Bölgenin Hâkimi”, “Dört Bir Yanın Kralı”, “Evrenin Kralı” ve “Sümer – Akkad Ülkelerinin Kralı” gibi unvanlar kullanırlardı.

9. Soru

Assur ve Babil krallarının görevleri nelerdir?

Cevap

Kral en büyük rahip olması yanında ordunun komutanı, önemli davalara bakan yargıç ve kanun koyucu idi.

10. Soru

Hadım memurlar, hangi kral zamanında hangi görevlere kadar yükselebilmişlerdir?

Cevap

III. Tiglat-pileser sonrasında yapılan reformlarla hadım memurlar, haremdeki görevlerinin yanı sıra, ordu komutanlıklarına, hatta eyalet yöneticiliğine kadar yükseltilmişlerdir. Bunlar turtanu (başkomutan), rab saki (büyük saki), nagir ekalli (saray habercisi), abarakku (güvenlik sorumlusu), bel pihati veya şaknu (eyalet yöneticisi) gibi unvanlar taşırlardı.

11. Soru

Assur devletine bağlı eyaletlerin Assur devleti ile temel anlaşmaları nedir?

Cevap

Eyaletler, yapılan seferlerle krallığa bağlanmış, vergi ödemesi ve isyan etmemesi koşuluyla bir tür otonom yönetim olarak korunmuştur. Kargamış, Til Barsip gibi kentler Assur karşıtı ittifaklara girmedikleri sürece geleneksel yapısını korumuştur. Yeni Assur döneminde zaman zaman Assur karşıtı ittifaklara giren Babil’e uygulandığı gibi bu kentler isyan ettiklerinde yakılıp yıkılmış ve doğrudan krallığa bağlanmıştır.

12. Soru

“Ekal Maşarti” ne demektir?

Cevap

Assur Krallığı’nın merkezinde, “ekal maşarti” adı verilen kışla sarayda eğitim yapan düzenli bir ordusu vardı.

13. Soru

Orduda bulunan iki sınıf nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Orduda iki sınıf bulunmaktaydı: Piyade ve süvari. Askerlerin çoğu piyade idi. Süvari sınıfı M.Ö. dokuzuncu yüzyıldan itibaren oluşmaya başlamıştır. Ayrıca esas vurucu gücü oluşturan savaş arabaları önemli oranda temsil edilmekteydi.

14. Soru

Assurluların orduda kullandıkları silahlar nelerdir?

Cevap

Orduda kullanılan silahlar geleneksel ok, yay, kalkan, kılıç ve mızraktan oluşmaktaydı. Assurlular savaş arabaları yanında, kale kapılarını kırmak, surlarda gedik açmak için tekerlekli “koçbaşı” ve benzer ağır silahlar geliştirmişlerdi.

15. Soru

Assur kentlerinin oluştuğu iki bölüm nelerdir?

Cevap

Assur kentleri iki bölümden oluşur: Sitadel ve aşağı şehir. Ayrıca başkentlerde bir kışla saray (ekal maraşti) daha vardır.

16. Soru

Sitadel, nerede bulunurdu ve içerisinde hangi yapılar bulunmaktaydı?

Cevap

Sitadel, kentin yüksek bölümünde yer alırdı. Çevresi ayrı bir surla çevrilen sitadelde saray, tapınak ve kral ailesinden yöneticiler için yapılmış konaklar bulunurdu. Sarayın çevresinde botanik bahçesi bulunmaktaydı.

17. Soru

Assur devletine hangi bölgeler başkentlik yapmıştır?

Cevap

Assur, Kalhu, Dur-Şarukin ve Ninive (Koyuncuk).

18. Soru

Yeni Babil dönemine ait günümüze ulaşan anıtsal kalıntılar hangi kralların döneminden kalmıştır?

Cevap

Bu kalıntılar, Yeni Babil döneminin güçlü kralları Nabopolassar ve Nebukadnezzar dönemine aittir.

19. Soru

Babil kentinin en görkemli bölümü neresidir?

Cevap

Adını aşk ve savaş tanrıçasından alan İştar Kapısıdır. Kapı ve çevresindeki surlar sırlı tuğlalardan aslan, ejder, boğa ve rozet bezemeleriyle süslüydü.

20. Soru

Assur sanatının bu en gözde eserleri günümüzde nerede sergilenmektedir?

Cevap

Özellikle Londra/British Müzesi ve Paris/Louvre Müzesi adına Kuzey Irak’ta kazılar yapan Batılı uzmanlar bu saraylardaki eserlerin çoğunu ülkelerine götürmüşlerdir. Halen Assur sanatının bu en gözde eserleri söz konusu müzelerde sergilenmektedir.

21. Soru

‘Ortostat’ ne demektir?

Cevap

Kabartma taşı anlamında kullanılmaktadır. Assur döneminde hemen hemen bütün kentlerin anıtsal giriş kapılarının çevresinde bu tür kabartmalarla süslü “ortostat” adı verilen taşlar bulunurdu.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!