Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Mezopotamya’Nın Tarih (Yazı) Öncesi Dönemleri

1. Soru

Mezopotamya ne anlama gelir ve hangi bölge için kullanılır?

Cevap

İki nehir arasındaki ülke anlamına gelen Mezopotamya terimi, Fırat ve Dicle nehirleri ile bu nehirlerin kolları arasındaki bölgeyi kapsayan coğrafya için kullanılmaktadır. Bu terim Eski Yunanca’daki orta anlamındaki “mesos” ve ırmak manasına gelen “potamos” kelimesinden türetilmiştir. 


2. Soru

Homo Erectus’lar nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap

Günümüze kadar gerçekleşen araştırmalarla insanın Afrika’da ortaya çıktığı kesinleşmiştir. Homo Erectus adı verilen eski atamızın buradan dağılıp yaklaşık 1500000 yıl önce dünyanın değişik yerlerinde farklı ortamlarda yaşadığı saptanmıştır.


3. Soru

Kazımak, kesmek, kıymak, vurmak gibi işlerde kullanılan alet ne olarak tanımlanmaktaydı?

Cevap

Uzun yıllar el baltası olarak tanımlanan, çoğunlukla kaba ve armut biçiminde olan aletler kazımak, kesmek, kıymak, vurmak gibi işlerde kullanılıyordu.


4. Soru

Homo Erectus’dan gelişen yeni tür hangisidir?

Cevap

Günümüzden 220000 yıl önce olasılıkla Homo Erectus’dan gelişen yeni bir
insan türü Homo Neanderthal insanı ortaya çıkar.


5. Soru

Mezopotamya’daki iklimin yumuşadığı tahmin edilen ve ilk defa köpeğin evcilleştirildiği saptanan zaman ne zamandır?

Cevap

Yaklaşık olarak MÖ 12000 yıllarında Son Buzul Çağı’nın sona ermesi ile Mezopotamya’daki iklimin yumuşadığı tahmin edilmektedir. Bölgedeki nüfusun arttığı ve ilk defa köpeğin evcilleştirildiği saptanmıştır.


6. Soru

Siyah volkanik cam olan obsidiyenin ticaretini yapan bir kültür olarak bilinen kültür hangisidir?

Cevap

Bu dönemde, Kuzeybatı Zagroslarda, siyah volkanik cam olan obsidiyenin ticaretini yapan bir kültür olarak bilinen Zarzi kültürü görülür.


7. Soru

G. Childe’de ilk evcilleştirme ve ziraatın nerelerde olduğunu ileri sürmüştür?

Cevap

G. Childe’de ilk evcilleştirme ve ziraatın Fırat, Dicle ve Nil gibi büyük ırmakların kenarlarındaki taşkınlarla meydana gelen verimli ve nemli topraklarda olduğunu ileri sürmüştür.


8. Soru

Çanak Çömleksiz Yeni Taş Çağı’nın başlangıç evresinde (MÖ 10000 – 8500) Kuzey/Yukarı Mezopotamya’da Filistin/Natuf kültüründen farkı nedir?

Cevap

Çanak Çömleksiz Yeni Taş Çağı’nın başlangıç evresinde (MÖ 10000 – 8500) Kuzey/Yukarı Mezopotamya’da Filistin/Natuf kültüründen farklı olarak göreceli daha büyük yerleşimler kurulmuştur.


9. Soru

Son zamanlarda kazılan Göbekli Tepe’de bulunan tapınakların şekli nasıldır?

Cevap

Son zamanlarda kazılan Göbekli Tepe’de ise çapları 10 ile 30 metre arasında değişen boyutlarda, taş duvarlı, yuvarlak veya oval biçimli tapınaklar bulunmuştur.


10. Soru

Toplumda baba tanrının ağırlığı olduğu anlamı nereden ortaya çıkmaktadır?

Cevap

İnsan biçiminde işlenen figürlerin tanrı olabileceği anlaşılmaktadır. Figürlerin tümünün erkek olması da ilginçtir. Bundan toplumda baba tanrının ağırlığı olduğu anlaşılmaktadır.


11. Soru

Neolitik Çağ’ın başlarında yaşayan köy toplulukları ölülerini nereye ve ne şekilde gömmektedirler?

Cevap

Neolitik Çağ’ın başlarında yaşayan köy toplulukları ölülerini, içinde yaşadıkları kulübe tipi yapıların tabanı altına açtıkları çukura, “cenin”pozisyonunda büzülmüş olarak gömmekteydiler. Bir anlamda ataları ile aynı mekanda yaşamaya
devam ediyorlardı.


12. Soru

Çayönü’nde bulunan ve Çanak Çömleksiz Yeni Taş Çağı’nda yaşayan insanların inşaat açısından ne kadar gelişmiş olduğunun gösteren keşiflerden birisi nedir?

Cevap

Yine Çayönü’nde altta işlik ve kışın barınma yeri olarak kullanılan mahzenlerin olduğu iki katlı yapıların keşfedilmesi Çanak Çömleksiz Yeni Taş Çağı’nda yaşayan insanların inşaat açısından ne kadar gelişmiş olduğunun bir göstergesidir.


13. Soru

Son araştırmalarla Proto-Hassuna Dönemi (Hassuna öncesi dönem) ne olarak olarak kabul edilir?

Cevap

Hassuna, Kuzey Irak’ta Musul yakınında, Dicle Nehri üzerinde kurulmuş bir yerleşim birimidir. Son araştırmalarla Proto-Hassuna Dönemi (Hassuna öncesi dönem) genel anlamda Kuzey Mezopotamya’da Çanak Çömlekli Yeni Taş Çağı’nın
başlangıcı veya Erken Yeni Taş Çağı olarak kabul edilir.


14. Soru

Kil kap yapımından önce genelde nasıl kapların kullanıldığı bilinir?

Cevap

Kil kap yapımından önce genelde kille sıvanmış sepetlerin, deriden yapılmış nesnelerin, alçı ve taş kapların kullanıldığı bilinir.


15. Soru

Mezopotamya ve çevresinde toplumun gelişimine paralel olarak ne tür kaplar kullanılmıştır?

Cevap

Mezopotamya ve çevresinde toplumun gelişimine paralel olarak önce sepet, sonra pişirilmeden kullanılan kil kap, en son da fırınlanarak tamamen pişirilen kaplar kullanılmıştır


16. Soru

Hassuna kültürünün merkezi neresidir?

Cevap

Hassuna kültürünün kökeni kendinden önceki İlk Neolitik Çağ’ın başlangıcındadır. Kültür daha çok Kuzey Irak bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu kültürün merkezi, en az 80 adet yerleşime sahip Sincar ve Habur vadileridir. Hassuna Kültürü erken ve geç olmak kaydıyla iki evreli olarak tanımlanmaktadır.


17. Soru

Ergitilmiş bakırın en eski örneği hangi dönemde ortaya çıkar?

Cevap

Hassuna Dönemi’nde doğada bulunan ham bakırdan dövülerek takı gibi çeşitli nesneler yapmışlardır. Ergitilmiş bakırın en eski örneği de bu dönemde ortaya çıkar.


18. Soru

Samarra Kültürü yerleşmelerinden en ünlüleri hangileridir?

Cevap

Kendine özgü boyalı bir tür çanak çömlek grubu ile temsil edilen Samarra Kültürü yerleşmelerinden en ünlüleri Tel’ül Savvan, Coğa Mami ve Samarra’dır.


19. Soru

Halaf Dönemi’nde moda olan günlük kullanım eşyaları hangi bölgelere yayılmıştır?

Cevap

Halaf Dönemi’nde moda olan günlük kullanım eşyaları, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Irak dışında batıda Çukurova ve Amik Ovası’na, kuzeydoğuda Van Gölü çevresine, doğuda Kuzeybatı İran’a kadar ulaşmıştır.


20. Soru

Tholos nedir?

Cevap

Tholos, dikdörtgen planlı girişi ve yuvarlak planlı ana odası olan yapı tipidir.


21. Soru

Obeyd kültürüne ilk kez neredeki araştırmalarda rastlanmıştır?

Cevap

Kuzey Mezopotamya’da Halaf Kültürü devam ederken Güney Mezopotamya’nın verimli topraklarında yeni bir kültürün doğduğu görülmektedir. Kültüre ilk kez, Sümer yerleşmesi olarak bilinen Ur Höyüğü’nün yakınında Tel El Ubaid adlı höyükteki araştırmada rastlanmış ve bu höyüğün adı verilmiştir. Obeyd kültürünü, kuzey ve doğudaki dağlardan güneye gelen, kanallar açarak kuru tarımdan sulu tarıma geçen toplulukların oluşturduğu sanılmaktadır.


1. Soru

Mezopotamya ne anlama gelir ve hangi bölge için kullanılır?

Cevap

İki nehir arasındaki ülke anlamına gelen Mezopotamya terimi, Fırat ve Dicle nehirleri ile bu nehirlerin kolları arasındaki bölgeyi kapsayan coğrafya için kullanılmaktadır. Bu terim Eski Yunanca’daki orta anlamındaki “mesos” ve ırmak manasına gelen “potamos” kelimesinden türetilmiştir. 

2. Soru

Homo Erectus’lar nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap

Günümüze kadar gerçekleşen araştırmalarla insanın Afrika’da ortaya çıktığı kesinleşmiştir. Homo Erectus adı verilen eski atamızın buradan dağılıp yaklaşık 1500000 yıl önce dünyanın değişik yerlerinde farklı ortamlarda yaşadığı saptanmıştır.

3. Soru

Kazımak, kesmek, kıymak, vurmak gibi işlerde kullanılan alet ne olarak tanımlanmaktaydı?

Cevap

Uzun yıllar el baltası olarak tanımlanan, çoğunlukla kaba ve armut biçiminde olan aletler kazımak, kesmek, kıymak, vurmak gibi işlerde kullanılıyordu.

4. Soru

Homo Erectus’dan gelişen yeni tür hangisidir?

Cevap

Günümüzden 220000 yıl önce olasılıkla Homo Erectus’dan gelişen yeni bir
insan türü Homo Neanderthal insanı ortaya çıkar.

5. Soru

Mezopotamya’daki iklimin yumuşadığı tahmin edilen ve ilk defa köpeğin evcilleştirildiği saptanan zaman ne zamandır?

Cevap

Yaklaşık olarak MÖ 12000 yıllarında Son Buzul Çağı’nın sona ermesi ile Mezopotamya’daki iklimin yumuşadığı tahmin edilmektedir. Bölgedeki nüfusun arttığı ve ilk defa köpeğin evcilleştirildiği saptanmıştır.

6. Soru

Siyah volkanik cam olan obsidiyenin ticaretini yapan bir kültür olarak bilinen kültür hangisidir?

Cevap

Bu dönemde, Kuzeybatı Zagroslarda, siyah volkanik cam olan obsidiyenin ticaretini yapan bir kültür olarak bilinen Zarzi kültürü görülür.

7. Soru

G. Childe’de ilk evcilleştirme ve ziraatın nerelerde olduğunu ileri sürmüştür?

Cevap

G. Childe’de ilk evcilleştirme ve ziraatın Fırat, Dicle ve Nil gibi büyük ırmakların kenarlarındaki taşkınlarla meydana gelen verimli ve nemli topraklarda olduğunu ileri sürmüştür.

8. Soru

Çanak Çömleksiz Yeni Taş Çağı’nın başlangıç evresinde (MÖ 10000 – 8500) Kuzey/Yukarı Mezopotamya’da Filistin/Natuf kültüründen farkı nedir?

Cevap

Çanak Çömleksiz Yeni Taş Çağı’nın başlangıç evresinde (MÖ 10000 – 8500) Kuzey/Yukarı Mezopotamya’da Filistin/Natuf kültüründen farklı olarak göreceli daha büyük yerleşimler kurulmuştur.

9. Soru

Son zamanlarda kazılan Göbekli Tepe’de bulunan tapınakların şekli nasıldır?

Cevap

Son zamanlarda kazılan Göbekli Tepe’de ise çapları 10 ile 30 metre arasında değişen boyutlarda, taş duvarlı, yuvarlak veya oval biçimli tapınaklar bulunmuştur.

10. Soru

Toplumda baba tanrının ağırlığı olduğu anlamı nereden ortaya çıkmaktadır?

Cevap

İnsan biçiminde işlenen figürlerin tanrı olabileceği anlaşılmaktadır. Figürlerin tümünün erkek olması da ilginçtir. Bundan toplumda baba tanrının ağırlığı olduğu anlaşılmaktadır.

11. Soru

Neolitik Çağ’ın başlarında yaşayan köy toplulukları ölülerini nereye ve ne şekilde gömmektedirler?

Cevap

Neolitik Çağ’ın başlarında yaşayan köy toplulukları ölülerini, içinde yaşadıkları kulübe tipi yapıların tabanı altına açtıkları çukura, “cenin”pozisyonunda büzülmüş olarak gömmekteydiler. Bir anlamda ataları ile aynı mekanda yaşamaya
devam ediyorlardı.

12. Soru

Çayönü’nde bulunan ve Çanak Çömleksiz Yeni Taş Çağı’nda yaşayan insanların inşaat açısından ne kadar gelişmiş olduğunun gösteren keşiflerden birisi nedir?

Cevap

Yine Çayönü’nde altta işlik ve kışın barınma yeri olarak kullanılan mahzenlerin olduğu iki katlı yapıların keşfedilmesi Çanak Çömleksiz Yeni Taş Çağı’nda yaşayan insanların inşaat açısından ne kadar gelişmiş olduğunun bir göstergesidir.

13. Soru

Son araştırmalarla Proto-Hassuna Dönemi (Hassuna öncesi dönem) ne olarak olarak kabul edilir?

Cevap

Hassuna, Kuzey Irak’ta Musul yakınında, Dicle Nehri üzerinde kurulmuş bir yerleşim birimidir. Son araştırmalarla Proto-Hassuna Dönemi (Hassuna öncesi dönem) genel anlamda Kuzey Mezopotamya’da Çanak Çömlekli Yeni Taş Çağı’nın
başlangıcı veya Erken Yeni Taş Çağı olarak kabul edilir.

14. Soru

Kil kap yapımından önce genelde nasıl kapların kullanıldığı bilinir?

Cevap

Kil kap yapımından önce genelde kille sıvanmış sepetlerin, deriden yapılmış nesnelerin, alçı ve taş kapların kullanıldığı bilinir.

15. Soru

Mezopotamya ve çevresinde toplumun gelişimine paralel olarak ne tür kaplar kullanılmıştır?

Cevap

Mezopotamya ve çevresinde toplumun gelişimine paralel olarak önce sepet, sonra pişirilmeden kullanılan kil kap, en son da fırınlanarak tamamen pişirilen kaplar kullanılmıştır

16. Soru

Hassuna kültürünün merkezi neresidir?

Cevap

Hassuna kültürünün kökeni kendinden önceki İlk Neolitik Çağ’ın başlangıcındadır. Kültür daha çok Kuzey Irak bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu kültürün merkezi, en az 80 adet yerleşime sahip Sincar ve Habur vadileridir. Hassuna Kültürü erken ve geç olmak kaydıyla iki evreli olarak tanımlanmaktadır.

17. Soru

Ergitilmiş bakırın en eski örneği hangi dönemde ortaya çıkar?

Cevap

Hassuna Dönemi’nde doğada bulunan ham bakırdan dövülerek takı gibi çeşitli nesneler yapmışlardır. Ergitilmiş bakırın en eski örneği de bu dönemde ortaya çıkar.

18. Soru

Samarra Kültürü yerleşmelerinden en ünlüleri hangileridir?

Cevap

Kendine özgü boyalı bir tür çanak çömlek grubu ile temsil edilen Samarra Kültürü yerleşmelerinden en ünlüleri Tel’ül Savvan, Coğa Mami ve Samarra’dır.

19. Soru

Halaf Dönemi’nde moda olan günlük kullanım eşyaları hangi bölgelere yayılmıştır?

Cevap

Halaf Dönemi’nde moda olan günlük kullanım eşyaları, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Irak dışında batıda Çukurova ve Amik Ovası’na, kuzeydoğuda Van Gölü çevresine, doğuda Kuzeybatı İran’a kadar ulaşmıştır.

20. Soru

Tholos nedir?

Cevap

Tholos, dikdörtgen planlı girişi ve yuvarlak planlı ana odası olan yapı tipidir.

21. Soru

Obeyd kültürüne ilk kez neredeki araştırmalarda rastlanmıştır?

Cevap

Kuzey Mezopotamya’da Halaf Kültürü devam ederken Güney Mezopotamya’nın verimli topraklarında yeni bir kültürün doğduğu görülmektedir. Kültüre ilk kez, Sümer yerleşmesi olarak bilinen Ur Höyüğü’nün yakınında Tel El Ubaid adlı höyükteki araştırmada rastlanmış ve bu höyüğün adı verilmiştir. Obeyd kültürünü, kuzey ve doğudaki dağlardan güneye gelen, kanallar açarak kuru tarımdan sulu tarıma geçen toplulukların oluşturduğu sanılmaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!