Eski Anadolu Tarihi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Eski Anadolu Tarihi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Frig Krallığı

1. Soru

Frig Krallığının etki alanı neresidir?

Cevap

Frig Krallığı’nın etki alanı, Ankara çevresi merkez olmak üzere, Kızılırmak Nehri’nin (Halys) doğusundan, kuzeyde Samsun’a; güneyde Niğde ve Elmalı Ovası’na; batıda Eskişehir, Kütahya ve Bandırma yakınlarına kadar yayılıyordu.


2. Soru

Friglerin köylere ilk yerleşme zamanlarındaki konut özellikleri nasıldır?

Cevap

Gordion’da küçük bir alanda ortaya çıkarılabildiği için detaylarını tam olarak bilemediğimiz köy niteliğindeki bu ilk Frig yerleşmesinde halk, çamur sıvalı, ağaç
dallarından yapılmış duvarlara sahip, yarı yarıya toprağa kazılmış çukurlar içindeki ilkel konutlarda barınmaktaydı. Tek ya da çok odalı olan bu yapıların içinde ocak, fırın ve hububatın saklandığı depo çukurları vardı. Konut ve açık alanlarda ele geçen el yapımı, koyu renkli kaba çanak çömleklere daha sonraları eklenen elde ya da çarkta yapılmış devetüyü renkli çanak çömlekler, sürdürülen basit gündelik yaşamın somut kanıtları idi.


3. Soru

Assur kaynaklarında Kral Midas’ın adı nasıl geçmektedir?

Cevap

Kral Midas, Assur kaynaklarında Muşki adıyla geçen Friglerin kralı olup “Muşkili Mita” adı ile tarihi bir kimliğe sahiptir.


4. Soru

Yassıhöyük’te binaların sanatsal süslemesinde rastlanılan ortostat ne demektir?

Cevap

Duvarların alt kısımlarında kullanılan, dikine yerleştirilmiş düz ya da kabartmalarla
bezeli taş levha ya da blok.


5. Soru

Antik Batı kaynaklarına göre ilk Demir Çağı kralı ünvanına sahip olmasının nedenleri nedir?

Cevap

Bu kaynaklara göre kral Midas, Orta Yunanistan’daki Delphoi kehanet merkezine, üzerinde oturup adalet dağıttığı, görülmeye değer güzellikteki tahtını yollayarak Kıta Yunanistan ile iyi ilişkiler kurmuştu. Ayrıca bir Aiol kenti olan Kyme’nin (Aliağa – Nemrut Kale) prensesi ile evlenerek Batı Anadolu sahillerindeki Yunanlı yöneticilerin güvenini kazanmıştı. Midas, bir yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Urartu, Kuzey Suriye ve Assur ile diğer yandan batıda Batı Anadolu sahilleri ve Kıta Yunanistan ile siyasi ve kültürel ilişkiye giren Anadolu’nun ilk Demir Çağı kralı olarak haklı bir üne sahipti.


6. Soru

Eski Frig dili ve yazısı kaçıncı yüzyıla kadar kullanılmıştır?

Cevap

Eski Frig dili ve yazısı en azından MÖ dördüncü – üçüncü yüzyıla kadar kullanılmıştır.


7. Soru

Frig alfabesinin oluşumunda etkili olan alfabeler nelerdir?

Cevap

Fenike alfabesinden alınmış, Eski Yunan, Lidya ve Likya alfabesine benzeyen Frig alfabesi 19 harften oluşmaktaydı.


8. Soru

Frig yazıtlarında kullanılan boustrophedon stili nedir?

Cevap

Eski Yunancada öküz dönüşü anlamına gelmektedir. Bu sisteme göre yazının bir satırı soldan sağa, sonraki satırı sağdan sola yazılıyordu.


9. Soru

500 yıllık bir suskunluktan sonra MS ikinci – üçüncü yüzyıllarda ortaya çıkan Yeni Frigçe’nin özelliği nedir?

Cevap

Yunan alfabesi ile Frig dilinde yazılmış olan belgelerdir.


10. Soru

Frig ülkesindeki meslek sınıfları nelerdir?

Cevap

Frig ülkesinde, tarım ve hayvancılıkla geçinen köylü sınıfının yanında madencilik, ahşap işçiliği, dokumacılık, seramik gibi farklı endüstri kollarında çalışan zanaatkârlar ve tüccarların varlığı bilinmektedir. Kent niteliğinde büyük yerleşmelerde ise merkezi yönetimden sorumlu bürokratlar ve rahipler ayrı birer sınıfın temsilcileriydi.


11. Soru

Friglerin siyasi ve kültürel olarak en etkili oldukları kesim nereleridir?

Cevap

Friglerin siyasi ve kültürel olarak en etkili oldukları kesim, Yukarı Sakarya Vadisi’nde Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri arasında Dağlık Frigya/Frigya Yaylası olarak tanımlanan bölgedeki Frig vadileridir. Yazılıkaya/ Midas Vadisi, Kümbet Vadisi, Köhnüş Vadisi bu vadilerin en önemlileridir.


12. Soru

Gordion şehrinin mimari yapısı nasıldır?

Cevap

Friglerin kentleşme ve mimarlık alanında ulaştıkları düzeyin şimdilik en iyi izlenebildiği yerleşim merkezi başkent Gordion’dur. Sakarya ile Porsuk (Tembris) nehirlerinin birleşme noktasına yakın bir yerde kurulmuş olan Gordion, yönetici sınıfın oturduğu, höyük üzerindeki sitadel ile bunun doğu ve güney eteklerindeki aşağı şehir ve Sakarya
Nehri’nin batı kıyısındaki dış mahalleden oluşmaktaydı. Hem sitadel hem de aşağı şehrin etrafı güçlü bir sur sistemi ile korunmaktaydı. Özgün yüksekliğinin 14 – 15 m olduğu tahmin edilen güçlü surlarla çevrili sitadele güneydoğudan, iki yanı kulelerle korunan, rampalı yolun sonundaki kapıdan geçilerek girilmekteydi. Bu giriş eski
Anadolu mimarlığından bugüne ulaşabilmiş kent kapılarının en ihtişamlısı ve en etkileyicisidir. Kapının hemen içerisinde kalın ve uzun duvarlarla bölümlere ayrılmış üstü açık iki avlu ve bu avluların çevresine dizilmiş megaron planlı yapılardan oluşan saray alanı yer alıyordu.


13. Soru

Eskişehir’in güneyindeki Frig kalelerinin en özgün örnekleri hangileridir?

Cevap

Eskişehir’in güneyinde Yazılıkaya/ Midas Kenti, Pişmiş Kale, Akpara Kale, Kümbet Asar Kale, Yapıldak Asarkaya Frig kalelerinin en özgün örneklerini oluşturur.


14. Soru

Frig mimarisinde fasadların ön cephesinde en önemli kısım neresidir?

Cevap

Bu cephenin en önemli bölümü, içinde tanrıça heykelinin ya da kabartmasının bulunduğu kapı biçimindeki merkezi kaya nişidir.


15. Soru

Yazılıkaya’da yer alan Frig fasadlarının en büyük ve görkemli anıtı nedir?

Cevap

Midas Anıtı


16. Soru

Aslankaya anıtında epifani olayını hissettiren yapının hangi özelliğidir?

Cevap

Aslankaya Anıtı, kaya fasadlarının gizemini bir ölçüye kadar anlamamıza yardımcı olan niş içindeki iki kanatlı kapı konstrüksiyonu ve iki aslan arasında duran tanrıça kabartmaları ile özel bir yere sahiptir. Sanatkâr, kutsal odanın kapısını ardına kadar açmakla aslında, Frig tapınaklarının gizemini de bir anlamda gözler önüne sermektedir. Burada anlık değil, devamlı bir epifani olayı söz konusudur. Odanın arka duvarına işlenen Ana Tanrıça kabartması inananlara varlığını devamlı olarak hissettirmektedir.


17. Soru

Friglerde kullanılan ölü gömme gelenekleri nelerdir?

Cevap

Friglerde inhumasyon ve kremasyon olmak üzere iki tip ölü gömme geleneği uygulanmıştır.


18. Soru

Frig mezar tiplerinden “tümülüs” nasıl bir yapıya sahiptir?

Cevap

Kral ve soylu kişiler için yapılmış, çoğu kez altında ahşap ya da taştan bir mezar odası bulunan tepe şeklinde yığma toprak ya da ataş mezar anıtı.


19. Soru

Köhnüş Vadisi’ndeki Aslantaş Mezarı’nın nekropol olmasının sağlayan özelliği nedir?

Cevap

Köhnüş Vadisi’ni batı ve güney yönden sınırlayan yüksek kayalıklarda 39 adet kaya mezarı daha vardır. Burası bilinen en büyük Frig kaya mezarı nekropolüdür. Nekropol, bir kentin dışında yer alan mezarlık alanıdır.


20. Soru

Tamamen bir Frig buluşu olan kase tipi nedir?

Cevap

Tamamen bir Frig buluşu olan makara kulp eklentili kâseler en önemli sanat eserleridir.


1. Soru

Frig Krallığının etki alanı neresidir?

Cevap

Frig Krallığı’nın etki alanı, Ankara çevresi merkez olmak üzere, Kızılırmak Nehri’nin (Halys) doğusundan, kuzeyde Samsun’a; güneyde Niğde ve Elmalı Ovası’na; batıda Eskişehir, Kütahya ve Bandırma yakınlarına kadar yayılıyordu.

2. Soru

Friglerin köylere ilk yerleşme zamanlarındaki konut özellikleri nasıldır?

Cevap

Gordion’da küçük bir alanda ortaya çıkarılabildiği için detaylarını tam olarak bilemediğimiz köy niteliğindeki bu ilk Frig yerleşmesinde halk, çamur sıvalı, ağaç
dallarından yapılmış duvarlara sahip, yarı yarıya toprağa kazılmış çukurlar içindeki ilkel konutlarda barınmaktaydı. Tek ya da çok odalı olan bu yapıların içinde ocak, fırın ve hububatın saklandığı depo çukurları vardı. Konut ve açık alanlarda ele geçen el yapımı, koyu renkli kaba çanak çömleklere daha sonraları eklenen elde ya da çarkta yapılmış devetüyü renkli çanak çömlekler, sürdürülen basit gündelik yaşamın somut kanıtları idi.

3. Soru

Assur kaynaklarında Kral Midas’ın adı nasıl geçmektedir?

Cevap

Kral Midas, Assur kaynaklarında Muşki adıyla geçen Friglerin kralı olup “Muşkili Mita” adı ile tarihi bir kimliğe sahiptir.

4. Soru

Yassıhöyük’te binaların sanatsal süslemesinde rastlanılan ortostat ne demektir?

Cevap

Duvarların alt kısımlarında kullanılan, dikine yerleştirilmiş düz ya da kabartmalarla
bezeli taş levha ya da blok.

5. Soru

Antik Batı kaynaklarına göre ilk Demir Çağı kralı ünvanına sahip olmasının nedenleri nedir?

Cevap

Bu kaynaklara göre kral Midas, Orta Yunanistan’daki Delphoi kehanet merkezine, üzerinde oturup adalet dağıttığı, görülmeye değer güzellikteki tahtını yollayarak Kıta Yunanistan ile iyi ilişkiler kurmuştu. Ayrıca bir Aiol kenti olan Kyme’nin (Aliağa – Nemrut Kale) prensesi ile evlenerek Batı Anadolu sahillerindeki Yunanlı yöneticilerin güvenini kazanmıştı. Midas, bir yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Urartu, Kuzey Suriye ve Assur ile diğer yandan batıda Batı Anadolu sahilleri ve Kıta Yunanistan ile siyasi ve kültürel ilişkiye giren Anadolu’nun ilk Demir Çağı kralı olarak haklı bir üne sahipti.

6. Soru

Eski Frig dili ve yazısı kaçıncı yüzyıla kadar kullanılmıştır?

Cevap

Eski Frig dili ve yazısı en azından MÖ dördüncü – üçüncü yüzyıla kadar kullanılmıştır.

7. Soru

Frig alfabesinin oluşumunda etkili olan alfabeler nelerdir?

Cevap

Fenike alfabesinden alınmış, Eski Yunan, Lidya ve Likya alfabesine benzeyen Frig alfabesi 19 harften oluşmaktaydı.

8. Soru

Frig yazıtlarında kullanılan boustrophedon stili nedir?

Cevap

Eski Yunancada öküz dönüşü anlamına gelmektedir. Bu sisteme göre yazının bir satırı soldan sağa, sonraki satırı sağdan sola yazılıyordu.

9. Soru

500 yıllık bir suskunluktan sonra MS ikinci – üçüncü yüzyıllarda ortaya çıkan Yeni Frigçe’nin özelliği nedir?

Cevap

Yunan alfabesi ile Frig dilinde yazılmış olan belgelerdir.

10. Soru

Frig ülkesindeki meslek sınıfları nelerdir?

Cevap

Frig ülkesinde, tarım ve hayvancılıkla geçinen köylü sınıfının yanında madencilik, ahşap işçiliği, dokumacılık, seramik gibi farklı endüstri kollarında çalışan zanaatkârlar ve tüccarların varlığı bilinmektedir. Kent niteliğinde büyük yerleşmelerde ise merkezi yönetimden sorumlu bürokratlar ve rahipler ayrı birer sınıfın temsilcileriydi.

11. Soru

Friglerin siyasi ve kültürel olarak en etkili oldukları kesim nereleridir?

Cevap

Friglerin siyasi ve kültürel olarak en etkili oldukları kesim, Yukarı Sakarya Vadisi’nde Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri arasında Dağlık Frigya/Frigya Yaylası olarak tanımlanan bölgedeki Frig vadileridir. Yazılıkaya/ Midas Vadisi, Kümbet Vadisi, Köhnüş Vadisi bu vadilerin en önemlileridir.

12. Soru

Gordion şehrinin mimari yapısı nasıldır?

Cevap

Friglerin kentleşme ve mimarlık alanında ulaştıkları düzeyin şimdilik en iyi izlenebildiği yerleşim merkezi başkent Gordion’dur. Sakarya ile Porsuk (Tembris) nehirlerinin birleşme noktasına yakın bir yerde kurulmuş olan Gordion, yönetici sınıfın oturduğu, höyük üzerindeki sitadel ile bunun doğu ve güney eteklerindeki aşağı şehir ve Sakarya
Nehri’nin batı kıyısındaki dış mahalleden oluşmaktaydı. Hem sitadel hem de aşağı şehrin etrafı güçlü bir sur sistemi ile korunmaktaydı. Özgün yüksekliğinin 14 – 15 m olduğu tahmin edilen güçlü surlarla çevrili sitadele güneydoğudan, iki yanı kulelerle korunan, rampalı yolun sonundaki kapıdan geçilerek girilmekteydi. Bu giriş eski
Anadolu mimarlığından bugüne ulaşabilmiş kent kapılarının en ihtişamlısı ve en etkileyicisidir. Kapının hemen içerisinde kalın ve uzun duvarlarla bölümlere ayrılmış üstü açık iki avlu ve bu avluların çevresine dizilmiş megaron planlı yapılardan oluşan saray alanı yer alıyordu.

13. Soru

Eskişehir’in güneyindeki Frig kalelerinin en özgün örnekleri hangileridir?

Cevap

Eskişehir’in güneyinde Yazılıkaya/ Midas Kenti, Pişmiş Kale, Akpara Kale, Kümbet Asar Kale, Yapıldak Asarkaya Frig kalelerinin en özgün örneklerini oluşturur.

14. Soru

Frig mimarisinde fasadların ön cephesinde en önemli kısım neresidir?

Cevap

Bu cephenin en önemli bölümü, içinde tanrıça heykelinin ya da kabartmasının bulunduğu kapı biçimindeki merkezi kaya nişidir.

15. Soru

Yazılıkaya’da yer alan Frig fasadlarının en büyük ve görkemli anıtı nedir?

Cevap

Midas Anıtı

16. Soru

Aslankaya anıtında epifani olayını hissettiren yapının hangi özelliğidir?

Cevap

Aslankaya Anıtı, kaya fasadlarının gizemini bir ölçüye kadar anlamamıza yardımcı olan niş içindeki iki kanatlı kapı konstrüksiyonu ve iki aslan arasında duran tanrıça kabartmaları ile özel bir yere sahiptir. Sanatkâr, kutsal odanın kapısını ardına kadar açmakla aslında, Frig tapınaklarının gizemini de bir anlamda gözler önüne sermektedir. Burada anlık değil, devamlı bir epifani olayı söz konusudur. Odanın arka duvarına işlenen Ana Tanrıça kabartması inananlara varlığını devamlı olarak hissettirmektedir.

17. Soru

Friglerde kullanılan ölü gömme gelenekleri nelerdir?

Cevap

Friglerde inhumasyon ve kremasyon olmak üzere iki tip ölü gömme geleneği uygulanmıştır.

18. Soru

Frig mezar tiplerinden “tümülüs” nasıl bir yapıya sahiptir?

Cevap

Kral ve soylu kişiler için yapılmış, çoğu kez altında ahşap ya da taştan bir mezar odası bulunan tepe şeklinde yığma toprak ya da ataş mezar anıtı.

19. Soru

Köhnüş Vadisi’ndeki Aslantaş Mezarı’nın nekropol olmasının sağlayan özelliği nedir?

Cevap

Köhnüş Vadisi’ni batı ve güney yönden sınırlayan yüksek kayalıklarda 39 adet kaya mezarı daha vardır. Burası bilinen en büyük Frig kaya mezarı nekropolüdür. Nekropol, bir kentin dışında yer alan mezarlık alanıdır.

20. Soru

Tamamen bir Frig buluşu olan kase tipi nedir?

Cevap

Tamamen bir Frig buluşu olan makara kulp eklentili kâseler en önemli sanat eserleridir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!