Entomoloji Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Entomoloji Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Böceklerin İç Organlarının Yapısı Ve İşleyişi (Anatomi Ve Fizyoloji)

1. Soru

Ön ve orta bağırsak arasında sindirilen besinlerin tekrar ağızdan çıkmasını engelleyen kapakçığa ne ad verilir?

Cevap

Ön ve orta bağırsak arasında sindirilen besinlerin tekrar ağızdan çıkmasını engelleyen kapakçığa Cardiac valf adı verilir.


2. Soru

Orta ve arka bağırsak arasında işe yaramaz sindirilemeyen besinlerin tekrar mideye gelmesini engelleyen kapakçığa ne ad verilir?

Cevap

Orta ve arka bağırsak arasında işe yaramaz sindirilemeyen besinlerin tekrar mideye gelmesini engelleyen kapakçığa Pyloric valf adı verilir.


3. Soru

Segment kasları ne işe yarar?

Cevap

Segment kasları; vücut halkalarının birbirine bağlanmasını sağlar. Ayrıca bu kaslar bulunduğu bölmedeki ağız parçaları, kanat gibi organların hareket ettirilmesinde de rol alır.


4. Soru

Malpigi tüpleri ne işe yararlar?

Cevap

Malpigi tüpleri ile kanda bulunan birçok atık madde alınarak bağırsak yoluyla dışarı atılır. Atılan bu maddeler arasında ürik asit, nitrojenli bazı maddeler, bazı tuzlar ve fazla su bulunur.


5. Soru

Dolaşım sisteminin göğüs içerisinde bulunan ve çoğunlukla baş içerisine açılan boru şeklinde olan kısma ne denir?

Cevap

Dolaşım sisteminin göğüs içerisinde bulunan ve çoğunlukla baş içerisine açılan boru şeklinde olan kısma Aort denir.


6. Soru

Haemolymph ne demektir?

Cevap

Böceklerin kanı kirli sarı veya yeşildir ve “haemolymph” olarak isimlendirilir.


7. Soru

Böceklerin kan hücrelerine ne ad verilir?

Cevap

Böceklerin kan hücrelerine ise “haemocyte” denir.


8. Soru

Böceklerde hava alış verişinin yapıldığı, insanlarda buruna karşılık gelen solunum deliklerine ne ad verilir?

Cevap

Böceklerde hava alış verişinin yapıldığı, insanlarda buruna karşılık gelen solunum deliklerine Stigma (Spiracle) denir.


9. Soru

Böceklerin vücudunda gazların taşınmasından sorumlu sistem ne ad verilir?

Cevap

Böceklerde vücutta gazların (O2 ve CO2) taşınmasından sorumlu sistem “Trake” sistemidir.


10. Soru

Trakeol ne demektir?

Cevap

Trake borucuklarının hücre, doku ve kas liflerinin içine kadar uzanan çapı 1 mikrondan daha küçük olan kısmına “trakeol” denir.


11. Soru

Bir canlının başka tek bir canlı üzerinde beslenerek yaşamını tamamlamasına ne ad verilir?

Cevap

Bir canlının başka tek bir canlı üzerinde beslenerek yaşamını tamamlamasına Endoparazit denir. Bu beslenme sonucunda üzerinde beslenilen canlı ölür.


12. Soru

Sivrisinekler gibi larvaları sularda yaşayan böceklerde solunum nasıldır?

Cevap

Sivrisinekler gibi larvaları sularda yaşayan böceklerde abdomen sonundan (8. segmentten) uzanan bir borucuk ile su yüzeyinde havadan solunum yapar.


13. Soru

Suboesophageal ganglion nedir?

Cevap

Beyinde bulunan üç çift boğumdan oluşan bu yapıdan sinir kolları çıkar ve bunlar göz, anten veya üst dudağa gider.


14. Soru

Böceklerin sinir sistemi anatomik yapı bakımından kaça ayrılır?

Cevap

Böceklerin sinir sistemini anatomik yapı bakımından merkezi, iç organlar ve dış taraflar olmak üzere üçe ayırmak mümkündür.


15. Soru

Yeni bireylerin oluşabilmesi için farklı bireylere ait hem erkek hem de dişi üreme hücrelerinin birleşmesi gereken üreme sistemine ne ad verilir?

Cevap

Yeni bireylerin oluşabilmesi için farklı bireylere ait hem erkek hem de dişi üreme hücrelerinin birleşmesi gereken üreme sistemine Eşeyli Üreme denir.


16. Soru

Yeni bireylerin oluşabilmesi için farklı bireylere ait üreme hücrelerine gerek duymayan, yani sadece dişi bireyin döllenme olmadan çoğalmanın sağlandığı sisteme ne ad verilir?

Cevap

Yeni bireylerin oluşabilmesi için farklı bireylere ait üreme hücrelerine gerek duymayan, yani sadece dişi bireyin döllenme olmadan çoğalmanın sağlandığı sisteme Döllemesiz Üreme denir.


17. Soru

Dişi böceklerdeki üreme organının yapısı nasıldır?

Cevap

Dişinin esas üreme organları bir çift yumurtalık (ovary), iki yan yumurta borusu (oviduct), bir adet orta yumurta borusundan meydana gelmiştir. Bunlara ek olarak spermatecha, bir çift yardımcı bez, çiftleşme kesesi (vajina) vardır.


18. Soru

Spermatecha nedir?

Cevap

Erkek böcek çiftleşme sırasında bütün spermlerini spermatofor adı verilen bir paket halinde dişi böceğe ulaştırılır. Bu spermlerin dişi böcekte depolandığı ve ihtiyacı olduğu zaman kullandığı keseye spermatecha denir.


19. Soru

Dışa doğru salgılanan ve o türün bireyleri üzerinde etkili olan salgılara ne ad verilir?

Cevap

Dışa doğru salgılanan ve o türün bireyleri üzerinde etkili olan salgılara feromon denir. Özellikle ergin dişi kelebeklerde bulunan ve koku şeklinde salgılanan bu salgı genellikle dişi böceğin aynı türe ait erkek böcekle çiftleşmeye hazır olduğu haber verir. Bu koku salgılanmadan erkek böcek çiftleşme isteği duymaz.


20. Soru

Kelebek yavrularına ne ad verilir?

Cevap

Sadece kelebek yavrularına tırtıl denir. Tam başkalaşım geçiren diğer böceklerin yavrularına ise “larva” ismi verilir.


1. Soru

Ön ve orta bağırsak arasında sindirilen besinlerin tekrar ağızdan çıkmasını engelleyen kapakçığa ne ad verilir?

Cevap

Ön ve orta bağırsak arasında sindirilen besinlerin tekrar ağızdan çıkmasını engelleyen kapakçığa Cardiac valf adı verilir.

2. Soru

Orta ve arka bağırsak arasında işe yaramaz sindirilemeyen besinlerin tekrar mideye gelmesini engelleyen kapakçığa ne ad verilir?

Cevap

Orta ve arka bağırsak arasında işe yaramaz sindirilemeyen besinlerin tekrar mideye gelmesini engelleyen kapakçığa Pyloric valf adı verilir.

3. Soru

Segment kasları ne işe yarar?

Cevap

Segment kasları; vücut halkalarının birbirine bağlanmasını sağlar. Ayrıca bu kaslar bulunduğu bölmedeki ağız parçaları, kanat gibi organların hareket ettirilmesinde de rol alır.

4. Soru

Malpigi tüpleri ne işe yararlar?

Cevap

Malpigi tüpleri ile kanda bulunan birçok atık madde alınarak bağırsak yoluyla dışarı atılır. Atılan bu maddeler arasında ürik asit, nitrojenli bazı maddeler, bazı tuzlar ve fazla su bulunur.

5. Soru

Dolaşım sisteminin göğüs içerisinde bulunan ve çoğunlukla baş içerisine açılan boru şeklinde olan kısma ne denir?

Cevap

Dolaşım sisteminin göğüs içerisinde bulunan ve çoğunlukla baş içerisine açılan boru şeklinde olan kısma Aort denir.

6. Soru

Haemolymph ne demektir?

Cevap

Böceklerin kanı kirli sarı veya yeşildir ve “haemolymph” olarak isimlendirilir.

7. Soru

Böceklerin kan hücrelerine ne ad verilir?

Cevap

Böceklerin kan hücrelerine ise “haemocyte” denir.

8. Soru

Böceklerde hava alış verişinin yapıldığı, insanlarda buruna karşılık gelen solunum deliklerine ne ad verilir?

Cevap

Böceklerde hava alış verişinin yapıldığı, insanlarda buruna karşılık gelen solunum deliklerine Stigma (Spiracle) denir.

9. Soru

Böceklerin vücudunda gazların taşınmasından sorumlu sistem ne ad verilir?

Cevap

Böceklerde vücutta gazların (O2 ve CO2) taşınmasından sorumlu sistem “Trake” sistemidir.

10. Soru

Trakeol ne demektir?

Cevap

Trake borucuklarının hücre, doku ve kas liflerinin içine kadar uzanan çapı 1 mikrondan daha küçük olan kısmına “trakeol” denir.

11. Soru

Bir canlının başka tek bir canlı üzerinde beslenerek yaşamını tamamlamasına ne ad verilir?

Cevap

Bir canlının başka tek bir canlı üzerinde beslenerek yaşamını tamamlamasına Endoparazit denir. Bu beslenme sonucunda üzerinde beslenilen canlı ölür.

12. Soru

Sivrisinekler gibi larvaları sularda yaşayan böceklerde solunum nasıldır?

Cevap

Sivrisinekler gibi larvaları sularda yaşayan böceklerde abdomen sonundan (8. segmentten) uzanan bir borucuk ile su yüzeyinde havadan solunum yapar.

13. Soru

Suboesophageal ganglion nedir?

Cevap

Beyinde bulunan üç çift boğumdan oluşan bu yapıdan sinir kolları çıkar ve bunlar göz, anten veya üst dudağa gider.

14. Soru

Böceklerin sinir sistemi anatomik yapı bakımından kaça ayrılır?

Cevap

Böceklerin sinir sistemini anatomik yapı bakımından merkezi, iç organlar ve dış taraflar olmak üzere üçe ayırmak mümkündür.

15. Soru

Yeni bireylerin oluşabilmesi için farklı bireylere ait hem erkek hem de dişi üreme hücrelerinin birleşmesi gereken üreme sistemine ne ad verilir?

Cevap

Yeni bireylerin oluşabilmesi için farklı bireylere ait hem erkek hem de dişi üreme hücrelerinin birleşmesi gereken üreme sistemine Eşeyli Üreme denir.

16. Soru

Yeni bireylerin oluşabilmesi için farklı bireylere ait üreme hücrelerine gerek duymayan, yani sadece dişi bireyin döllenme olmadan çoğalmanın sağlandığı sisteme ne ad verilir?

Cevap

Yeni bireylerin oluşabilmesi için farklı bireylere ait üreme hücrelerine gerek duymayan, yani sadece dişi bireyin döllenme olmadan çoğalmanın sağlandığı sisteme Döllemesiz Üreme denir.

17. Soru

Dişi böceklerdeki üreme organının yapısı nasıldır?

Cevap

Dişinin esas üreme organları bir çift yumurtalık (ovary), iki yan yumurta borusu (oviduct), bir adet orta yumurta borusundan meydana gelmiştir. Bunlara ek olarak spermatecha, bir çift yardımcı bez, çiftleşme kesesi (vajina) vardır.

18. Soru

Spermatecha nedir?

Cevap

Erkek böcek çiftleşme sırasında bütün spermlerini spermatofor adı verilen bir paket halinde dişi böceğe ulaştırılır. Bu spermlerin dişi böcekte depolandığı ve ihtiyacı olduğu zaman kullandığı keseye spermatecha denir.

19. Soru

Dışa doğru salgılanan ve o türün bireyleri üzerinde etkili olan salgılara ne ad verilir?

Cevap

Dışa doğru salgılanan ve o türün bireyleri üzerinde etkili olan salgılara feromon denir. Özellikle ergin dişi kelebeklerde bulunan ve koku şeklinde salgılanan bu salgı genellikle dişi böceğin aynı türe ait erkek böcekle çiftleşmeye hazır olduğu haber verir. Bu koku salgılanmadan erkek böcek çiftleşme isteği duymaz.

20. Soru

Kelebek yavrularına ne ad verilir?

Cevap

Sadece kelebek yavrularına tırtıl denir. Tam başkalaşım geçiren diğer böceklerin yavrularına ise “larva” ismi verilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!