E-Perakendecilik Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden E-Perakendecilik Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Elektronik Hizmet (E-Hizmet) Ve Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-Crm)

1. Soru

Tüketici kime denir? 

Cevap

 Tüketici, bir ürün veya hizmeti talep eden, satın alan ve kullanan kişidir.


2. Soru

E-tüketici kimdir?

Cevap

 Satın alma eylemini elektronik ortamda gerçekleştiren alıcılara e-tüketici denir.


3. Soru

Geleneksel alışverişçilerin ve internetten satın alanların ortak özelliği nedir? 

Cevap

  Ortak özelliklerin en önemlilerinden biri, tüketicilerin sosyal etkileşimle hareket istemesi ve satın alma faaliyetini sadece faydacı şekilde değerlendirmemesi, aynı zamanda rekreasyonel etkisi nedeniyle de gerçekleştirmeleridir.


4. Soru

İnternet kullanıcılarıyla, internetten alışveriş yapanlar arasındaki ilişki nedir? 

Cevap

 Bazı çalışmalarda, internet kullanımının ve internette gezinme düzeyinin, internetten satın alma ile doğru orantılı olduğunu ifade etmektedir. Ancak bazı kullanıcılar sadece internette gezinmekten hoşlanırlar. Bazı internetten alışveriş yapan tüketiciler de, direkt olarak satın alma eylemini gerçekleştirirler, internette aramayı ya hiç yapmazlar, ya da kısa süre içinde yaparlar.


5. Soru

Elektronik alışveriş yapan tüketiciler nasıl sınıflandırılır? 

Cevap

 Elektronik alışveriş yapan tüketiciler kişiselleştirilmiş alışverişçiler, rekreasyonel alışverişçiler, ekonomik alışverişçiler, ilgilenimi yüksek alışverişçiler, kolaylığı temel alan rekreasyonel alışverişçiler, sosyal gruplara odaklanmış alışverişçiler ve genel anlamda kolaylık arayan alışverişçiler olarak sınıflandırılabilir.


6. Soru

Teknoloji Kabul Modeli (TAM-Technology Acceptance Model) neyi ifade etmektedir?

Cevap

 Teknolojinin tüketiciler tarafından kabul edilmesine yönelik olarak geliştirilmiş olan modeldir.


7. Soru

E-Tam modelinin amacı nedir? 

Cevap

  E-Tam modelinin amacı tüketicilerin elektronik olarak satın alma eylemini kabul edebilmeleri için etkili olan etkenleri incelemektir.


8. Soru

Eğlence arayışı, teknoloji kabul modelinin genişletilmiş versiyonuna neden dahil edilmiştir? 

Cevap

  Eğlence tüketicilerin e-alışverişe karşı gösterdikleri tepkiyi değiştirdiği için teknoloji kabul modelinin genişletilmiş versiyonuna dahil edilmiştir.


9. Soru

E-alışveriş neyi ifade etmektedir? 

Cevap

  E-alışveriş, ürün ve hizmetlerin elektronik olarak satın alınmasını ifade etmektedir. E-alışveriş, belirli bir satın alma eylemini gerçekleştirmek üzere tüketicilerin elektronik ortamı kullanması, bilgi araması, alternatifleri değerlendirmesi ve satın almasından oluşan bir süreçtir.


10. Soru

İnternetten ticari faaliyetlerin bu denli hızlı bir şekilde gelişmesinin temel nedenleri nedir?

Cevap

  İnternetten ticari faaliyetlerin bu denli hızlı bir şekilde gelişmesinin temel nedenleri, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde düzenlenebilmeleridir.


11. Soru

Satın alma faaliyetlerinde tüketicilerin üstlendikleri riskler nelerdir? 

Cevap

 Finansal risk, performans riski, psikolojik risk, sosyal risk ve fiziksel risktir.


12. Soru

Marka nedir? 

Cevap

 Marka, tüketicilerin beklentilerinin karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin önemli bir veri kaynağı olarak kullandıkları bir unsurdur.


13. Soru

E-alıcılarla e-alıcı olmayanlar hangi özelliklere göre farklılaşmaktadırlar?

Cevap

  E-alıcılarla e-alıcı olmayanlar sosyoekonomik, motivasyonel ve tutumsal özelliklerine göre farklılaşmaktadırlar.


14. Soru

  İnternet üzerinden alışveriş yapan kişiler hangi sosyoekonomik özelliklere sahiptirler?

Cevap

  İnternet üzerinden alışveriş yapan kişiler, genel olarak sosyo-ekonomik statü açısından ortalamanın üstünde olan kişiler olarak tanımlamaktadır. Aynı şekilde internetten alışveriş yapanların genelinin belirli bir düzeyde eğitim almış ve ortalamanın üstünde mesleğe sahip olduğu ifade edilir. Ayrıca internetten alışveriş yapan tüketiciler, yapmayanlara göre gençtirler. Gelir düzeylerinin de ortalamanın üstünde olduğu araştırmalar tarafından ortaya konulmaktadır. İnternet kullanıcılarının profilleriyle, internet üzerinden alışveriş yapanların sosyoekonomik özellikleri benzerlik göstermektedir.


15. Soru

 Tüketiciler evden gerçekleştirebilecekleri alışverişte hangi kolaylıkları elde ederler?

Cevap

 Tüketiciler alışveriş için ayrılan zamanın azalması, alışveriş zamanında esneklik, mağazaları ziyaret etmeyle kullanılacak olan fiziksel çabanın en aza inmesi, kötü hissettirecek durumlarla karşılaşma riskinin ortadan kalkması ve herhangi bir reklam faaliyetine tepki verecek şekilde plansız şekilde satın alma olanağı olmak üzere beş farklı kolaylığı elde ederler.


16. Soru

. İnternet üzerinden alışveriş yapanların motivasyonel özellikleri nelerdir?

Cevap

 • E-alışveriş yapanlar, yapmayanlardan daha yüksek düzeyde kolaylık ararlar. • E-alışveriş yapanlar daha yenilikçidir. • E-alışveriş yapanlar risk almaya daha yatkındırlar. • E-alışveriş yapanlar plansız satın almaya daha yakındırlar. PMY202U-E-PERAKENDECİLİK Ünite 6: E-Tüketici 2 • E-alışveriş yapanlar marka ile ilgili bilgiye sahip olmayı daha fazla önemserler. • E-alışveriş yapanlar fiyata karşı daha duyarlıdırlar. • E-alışveriş yapanlar daha fazla çeşitlilik ararlar.


17. Soru

İnternet üzerinden alışveriş yapanların tutumsal özellikleri nelerdir?

Cevap

  • Alışverişe karşı e-alışveriş yapanlar yapmayanlara göre daha olumlu tutuma sahiptirler. • E-alışveriş yapanlar doğrudan pazarlamaya karşı daha olumlu tutuma sahiptirler. • E-alışveriş yapanlar reklama karşı daha olumlu tutuma sahiptirler.


18. Soru

E-tüketici satın alma karar süreci hangi safhaları içermektedir? 

Cevap

 • İhtiyacın belirlenmesi, • Satın alma öncesi e-araştırma ve alternatiflerin değerlendirilmesi, • E-satın alma ve • Satın alma sonrası e-değerlendirme.


19. Soru

E-satın alma sürecinde, tüketiciler tarafından hangi kararlar verilir? 

Cevap

 E-satın alma sürecinde, tüketiciler tarafından iki temel karar verilmektedir. Bunlardan ilki satın alınacak ürünün seçimidir. Ürünün belirlenmesinin ardından ikinci karar ise ürünün satın alınabileceği işletmenin tercih edilmesidir.


20. Soru

E-tüketicilerin alışverişe yönelik tutumunu ve satın alma kararlarını etkileyen faktörler hangi gruplardan oluşmaktadır? 

Cevap

  E-tüketicilerin alışverişe yönelik tutumunu ve satınalma kararlarını etkileyen faktörler altı grup altında incelenir. Bunlar; • E-tüketicilerin özellikleri, • Satın alınan ürünün özellikleri, • Çevresel faktörler, • Ürünün satın alındığı işletmenin özellikleri • E-satın almanın gerçekleştirildiği internet sayfasının özellikleri ve • E-tüketim sürecinin özellikleridir.


21. Soru

 E-tüketicilerin hangi özellikleri e-satın almaya yönelik tutumlarını etkilemektedir?

Cevap

 E-tüketicilerin, • Tüketicilerin e-satın almayı güvenli bulup bulmadıkları, • Algıladıkları fayda düzeyi, • Teknolojiye yönelik tutumları, • Ürüne ilişkin ilgi düzeyleri, • Demografik özellikleri ve • Geçmiş deneyimleri gibi özellikleri, e-satın almaya yönelik tutumlarını etkilemektedir.


22. Soru

 Hangi ürün özellikleri e-satın alma kararını etkilemektedir? 

Cevap

 Satın alınan ürünün tipi, satın alınma sıklığı, dokunulabilirlik özelliğinin bulunup bulunmaması, farklılaştırılabilirliği ve fiyatı gibi özellikler, e-tüketici davranışını etkilemektedir.


23. Soru

E-tüketicilerin alışverişe yönelik tutumunu etkileyen ürün ve hizmet satın alınan işletmeye dair faktörler nelerdir? 

Cevap

  E-tüketicilerin alışverişe yönelik tutumunu etkileyen ürün ve hizmet satın alınan işletmeye dair faktörler, • İşletmenin algılanan büyüklüğü, • İşletmenin saygınlığı ve ünü ve • İşletmenin tüketici tarafından bilinirliğidir


24. Soru

E-tüketicilerin satın alma kararını etkileyen ürün veya hizmetin sunulduğu internet sayfasına dair özellikler nelerdir? 

Cevap

 E-tüketicilerin satın alma kararını etkileyen ürün veya hizmetin sunulduğu internet sayfasına dair özellikler, • İnternet sayfasının kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliği • Sayfanın içerdiği satın alma riskini azaltıcı faktörler • Sayfanın tasarımı ve • Sayfanın kişiselleştirilebilirliğidir.


25. Soru

Kullanım kolaylığı neyi ifade etmektedir? 

Cevap

 Kullanım kolaylığı, belli bir sistemin tüketimde kullanılmasının kişiler tarafından ne kadar kolay olarak algılandığını ifade etmektedir.


26. Soru

Tüketiciler açısından internet sayfasının kullanım kolaylığını etkileyen faktörler nelerdir? 

Cevap

 Sıkça sorulan sorular bölümünün bulunup bulunmaması, site içi arama özelliği ve müşteri temsilcileri ile online görüşme imkanının olup olmaması gibi internet sitesinin fonksiyonelliğine dair özellikler, etüketicilerin kullanım kolaylığını belirleyen faktörlerdendir.


27. Soru

E-tüketiciler için satın alma hangi risk faktörlerini içermektedir?

Cevap

 E-tüketiciler için satın alma, finansal ve kişisel olarak birçok ek risk faktörü içermektedir. Bunlar, kredi kartının güvenliği, istenilen ürünün gelip gelmeyeceği, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerden gizli tutulup tutulmayacağı gibi faktörlerdir.


28. Soru

Satış yapan işletmenin internet sayfası üzerinden aldığı hangi önlemler ile e-tüketiciler için risk faktörü azaltılabilmektedir? 

Cevap

 Kredi kartı için daha güvenilir kimi bağlantıların içerilmesi, kişisel bilgilerin güvenliğinin taahhüt altına  alınması ve koşulsuz iade garantisinin sağlanması gibi önlemler ile e-tüketiciler için risk faktörü azaltılabilmektedir.


29. Soru

E-tüketicilerin satın alma kararını etkileyen e-tüketim sürecine dair özellikler nelerdir?

Cevap

E-tüketicilerin satın alma kararını etkileyen etüketim sürecine dair özellikler, • E-tüketim sürecinin kolaylığı, • E-tüketim sürecinin etkileşime açık olup olmadığı ve • E-tüketim sürecinde bilgiye ulaşabilme olanaklarının var olup olmamasıdır.


30. Soru

Bağlılık ne demektir? 

Cevap

 Bağlılık, bir müşterinin satın aldığı bir markayı tekrar satın alması olarak tanımlanmaktadır.


31. Soru

E-bağlılığın sağlanması için önemli olan etkenler nelerdir? 

Cevap

E-bağlılığın sağlanması için önemli olan etkenler, • Uyarlama • Etkileşim • İşleme • Özen • Topluluklar • Seçim • Kolaylık • Karakterdir.


32. Soru

Uyarlama nedir? 

Cevap

Uyarlama, e-alışveriş ortamının e-tüketicilere göre ayarlanması anlamına gelmektedir. Özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde uyarlama gerçekleştirilmesi etkili olmaktadır. Uyarlama bu noktada internet üzerinden faaliyet gösteren işletmelerin, sunulan ürünleri ve değişim ortamını tüketicilere göre ayarlaması anlamına gelmektedir.


33. Soru

Uyarlamanın bağlılık oluşturmasının gerekçeleri nelerdir? 

Cevap

Uyarlamanın bağlılık oluşturmasının gerekçelerinden biri, uyarlama yapıldıktan sonra tüketicilerin istediklerini bulma ihtimalinin artmasıdır. Bu şekilde, internette fazla gezinmenin ortaya çıkardığı karmaşıklığın olumsuz etkisi de giderilmektedir. Uyarlama ayrıca tüketicilerin ne istediklerine odaklanıldığı için, seçimin daha etkili yapılmasını sağlamakta, yüksek kaliteli algılanmakta ve ürün ile tüketici arasında daha iyi bir uyum sağlamaktadır.


34. Soru

Etkileşim nedir? 

Cevap

 Etkileşim, elektronik ortam üzerinden, örneğin web sitesi üzerinden işletme ile tüketicisi arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Etkileşim, tüketicilerin aramalarının hatırlanması, tüketicilerin ihtiyacı olan bilginin yeterli düzeyde sağlanması, tüketicilerin ihtiyacı olan bilginin süzülerek sunulması ve gereksiz bilgiler arındırılmasıyla bağlılık sağlamaktadır.


35. Soru

 İşleme neyi ifade etmektedir?

Cevap

 İşleme, belirli bir süre içinde tüketicilerin satın alma faaliyeti göstermeleri için işletmelerin tüketicileri yönlendirmesini ifade etmektedir.


36. Soru

Özen neyi ifade etmektedir? 

Cevap

 Özen, işletmelerin hem satın alma öncesi, hem de satın alma sonrasında tüketicilere yönelik etkili hizmet verilmesini ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle hizmetlerin aksamaması için gerekli olan her şeyin yapılmasıdır.


37. Soru

Sanal toplulukların yararı nedir?

Cevap

 İnternet üzerinden tüketicilerin bir araya gelecekleri ve fikirlerini paylaşacakları bir sosyal ortam yaratılması bağlılık açısından önemli bir etkendir. Bu şekilde hem tüketiciler diğerlerine fikirlerini anlatma şansı bulabilir, okuyanlarda ürünler hakkında bilgi alıp, karşılaştırma yapma şansına sahip olabilirler. İşletmeler bu şekilde eksikliklerini fark edebilir, eşsiz geri besleme alma şansına sahip olurlar. Bu tür sanal topluluklar özellikle ağızdan ağıza pazarlamanın etkin şekilde kullanılmasını sağladığı için önem taşımaktadır.


38. Soru

Seçim unsuru e-bağlılığın oluşmasında neden önemlidir? 

Cevap

 E-alışveriş imkanı sunan işletmelerin sundukları ürün sınıfı ve ürün çeşidi sayısı oldukça yüksektir. Elektronik olarak faaliyet gösteren işletmeler tüm ürün çeşitlerini tüketicilere gösterme şansına sahiptirler. Herhangi bir e-perakendecinin çok sayıda çeşidi internet üzerinden tüketicilere sunması, tüketicilerin fırsat maliyetini düşüren bir etki gösterir. Bu durumda tüketicilerin bağlılığının artacak olduğunu söylemek mümkündür.


39. Soru

Kolaylık neyi ifade etmektedir?

Cevap

Kolaylık tüketicilerin elektronik alışveriş ortamının kullanımını kolay bulması anlamına gelmektedir. Bilgiye ulaşmanın kolay olması ve değişim faaliyetinin kolayca gerçekleştirilebilmesi, tüketicilerin tercih ettikleri bir durum yaratır.


40. Soru

Tüketicilerin web sitesini karakterize etmek için dikkate aldığı unsurlar nelerdir? 

Cevap

 Yazı biçimi, stili, grafikleri, kullanılan renkler, logolar ve sloganlar, tüketicilerin web sitesini karakterize etmesi için dikkate aldığı unsurlardır.


41. Soru

Belirli bir amaca göre alışveriş yapanların temel amacı nedir? 

Cevap

  Belirli bir amaca göre alışveriş yapanların temel amacı rasyonel bir gerekliliği yerine getirmektir. Bu tür tüketiciler alışverişi, sonuca gitmek ve istenilen faydayı sağlamak üzere kullanılacak olan bir araç olarak değerlendirirler.


42. Soru

Alışverişi eğlence olarak gören tüketiciler nasıl bir yaklaşıma sahiptir? 

Cevap

 Alışverişi eğlence olarak gören tüketiciler, alışveriş sürecinin kendisinden hoşlanırlar, etkin satın ama eylemi gerçekleştirmektense zevk almayı tercih ederler ve alışverişi bir deneyim olarak değerlendirirler.


43. Soru

Belli bir amaca odaklanarak ve eğlence amaçlı olarak alışveriş yapanların farklı tutumları tüketime nasıl bir boyut kazandırmıştır? 

Cevap

 Belli bir amaca odaklanarak ve eğlence amaçlı olarak alışveriş yapanların farklı tutumları faydacı ve hazcı tüketimi doğurmuştur.


44. Soru

Rekreasyonel tüketim nedir? 

Cevap

 Rekreasyonel tüketim, tüketicilerin boş zamanlarında yaptıkları ve kendilerini yenileme hedefinin söz konusu olduğu durumları ifade eder. Rekreasyonel amaçlarla alışveriş yapan tüketiciler ise e-alışverişe karşı daha olumlu tutuma sahip olurlar.


45. Soru

Faydacı ve hazcı tüketim yaklaşımları arasındaki fark nedir? 

Cevap

 Faydacı tüketim yaklaşımı alışverişi bir iş olarak değerlendirirken, hazcı tüketim yaklaşımı, eğlenceli bir süreci ya da tüketicilerin alışverişten aldıkları psikolojik faydaları satın alma nedeni olarak değerlendirmektedir.


46. Soru

Macera neyi ifade etmektedir? 

Cevap

 Macera, belirli bir işin tamamlanmasından çok, belirli bir deneyimin yaşanmasına bağlı olarak, eğlencenin ve zevkin alınması olarak ifade edilmektedir.


47. Soru

E-tüketiciler ile tüketici arasındaki temel farklar nelerdir?

Cevap

E-tüketicilerin daha iyi eğitimli, daha yüksek sosyo-ekonomik sınıftan gelen, ortalamadan daha genç ve daha yoğun olarak erkek olduğunu göstermektedir.


48. Soru

E-tüketiciler ile geleneksel tüketici arasındaki benzerlikler nelerdir?

Cevap

Tüketicilerin sosyal etkileşimle hareket istemesi ve satın alma faaliyetini sadece faydacı şekilde değerlendirmemesi, aynı zamanda rekreasyonel etkisi nedeniyle de gerçekleştirmeleridir.


49. Soru

İnternetten satın alma davranışı gösterme potansiyelini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Kişilerin daha önceki deneyimleri, interneti kullanım düzeyleri ve içinde bulundukları koşullar internetten satın alma davranışı gösterme potansiyellerini etkileyecektir


50. Soru

İnternet kullanımı ve internette gezinme düzeyi, internetten satın alma oranını etkiler mi?

Cevap

Bazı çalışmalar, internet kullanımının ve internette gezinme düzeyinin, internetten satın alma ile doğru orantılı olduğunu ifade etmektedir. Ancak bazı kullanıcılar sadece internette gezinmekten hoşlanırlar. Bazı internetten alışveriş yapan tüketiciler de, direkt olarak satın alma eylemini gerçekleştirirler, internette aramayı ya hiç yapmazlar, ya da kısa süre içinde yaparlar.


51. Soru

İnternet pazarının gelişmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?

Cevap

Teknolojik gelişme, işletme dünyasının bakış açısının ve algısının değişmesi ve tüketicilerin yaşam tarzlarının değişmesiyle ilgili etkenler.


52. Soru

Satın alma faaliyeti riskli bir eylemdir. Diğer bir ifadeyle tüketiciler satın alma eylemi gerçekleştirdiklerinde belirli bir risk üstlenirler. Bu risklerler nelerdir?

Cevap

Bu riskler; finansal risk, performans riski, psikolojik risk, sosyal risk ve fiziksel risklerdir.


53. Soru

E_tüketicilerin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Genel olarak sosyo-ekonomik statü açısından ortalamanın üstünde olan kişiler olarak tanımlamaktadır.

E-alışveriş yapanlar, yapmayanlardan daha yüksek düzeyde kolaylık ararlar.

E-alışveriş yapanlar daha yenilikçidir.

E-alışveriş yapanlar risk almaya daha yatkındırlar.

E-alışveriş yapanlar plansız satın almaya daha yakındırlar.

E-alışveriş yapanlar marka ile İlgili bilgiye sahip olmayı daha fazla önemserler.

E-alışveriş yapanlar fiyata karşı daha duyarlıdırlar.

E-alışveriş yapanlar daha fazla çeşitlilik ararlar.

E-alışveriş yapanlar yapmayanlara göre daha olumlu tutuma sahiptirler.

E-alışveriş yapanlar doğrudan pazarlamaya karşı daha olumlu tutuma sahiptirler.

E-alışveriş yapanlar reklama karşı daha olumlu tutuma sahiptirler.


54. Soru

E-tüketİcİ satın alma karar sürecİ hangi aşamalardan oluşur?

Cevap

İhtiyacın belirlenmesi,

Satın alma öncesi e-araştırma ve alternatiflerin değerlendirilmesi,

E-satın alma,

Satın alma sonrası e-değerlendirme.


55. Soru

Satınalma sonrası e-değerlendirme aşamasının amacı ve faydası nedir?

Cevap

İnternetin sağladığı olanaklar ile e-tüketicilerin ürün ve hizmetler hakkındaki satın alma sonrası değerlendirmeleri hızla tüm internet kullanıcılarına ulaşabilmektedir. Söz konusu paylaşımlar ürün ve hizmeti satan işletme tarafından genellikle kontrol edilemediğinden, diğer tüketiciler tarafından daha güvenilir olarak algılanmaktadır. Böylece diğer tüketiciler satın alma kararlarında bu paylaşımlardan yararlanabilmektedir.


56. Soru

E-tüketicilerinin satın alma kararlarını etkileyen ana faktörler nelerdir?

Cevap

E-tüketicilerin özellikleri,

Satın alınan ürünün özellikleri,

Çevresel faktörler,

Ürünün satın alındığı işletmenin özellikleri

E-satın almanın gerçekleştirildiği internet sayfasının özellikleri

E-tüketim sürecinin özellikleridir.


57. Soru

E-tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörlerden biri, e-tüketicilerin özellikleridir. Bu özellikler nelerdir?

Cevap

Tüketicilerin e-satın almayı güvenli bulup bulmadıkları,

Algıladıkları fayda düzeyi,

Teknolojiye yönelik tutumları,

Ürüne ilişkin ilgi düzeyleri,

Demografik özellikleri ve

Geçmiş deneyimleri gibi özellikleri, e-satın almaya yönelik tutumlarını etkilemektedir.


58. Soru

E-tüketicilerinin demografik özellikleri nelerdir?

Cevap

E-tüketicilerin toplumun ortalamasından daha eğitimli, daha yüksek sosyo-ekonomik statü sahibi ve daha genç oldukları ifade edilmektedir. Bunun yanında, genellikle erkeklerin e-tüketim faaliyetinde bulundukları belirtilmektedir. Dahası, kadınların erkeklere göre e tüketime daha az güvendiği ve aynı zamanda da satın alma sürecinden daha az tatmin olduğu düşünülmektedir.


59. Soru

E-satın alma kararını belirleyen çevresel faktörler nelerdir?

Cevap

E-tüketicilerin yaşadıkları sosyal çevrenin özellikleri, kültür ve değer yargıları, var olan medya kanalları vb. faktörler, e-tüketicilerin satın alma kararını etkilemektedir. Bu kapsamda, toplumun sahip olduğu sosyal normlar, toplumun kolektif veya bireyci özellikleri, kültürel ve dini referansları, e-tüketimde belirleyici olmaktadır. Ayrıca, yakın bir arkadaşın e-tüketime ilişkin görüşleri de kişilerin e-tüketim davranışlarını etkilemektedir


60. Soru

Ürün ve hizmet satın alınan işletmeye dair birçok faktör, e-tüketicilerin alışverişe yönelik tutumunu etkileyebilmektedir. Bu faktörler nelerdir?

Cevap

İşletmenin algılanan büyüklüğü,

İşletmenin saygınlığı ve ünü ve

İşletmenin tüketici tarafından bilinirliğidir.


61. Soru

E-tüketim sürecine dair kimi özellikler, e-tüketicilerin satın alma kararlarında etkili olmaktadır. Bu özellikler nelerdir?

Cevap

E-tüketim sürecinin kolaylığı,

E-tüketim sürecinin etkileşime açık olup olmadığı ve

E-tüketim sürecinde bilgiye ulaşabilme olanaklarının var olup olmamasıdır.


62. Soru

E-bağlılığın sağlanması için önemli olan etkenler nelerdir?

Cevap

Uyarlama

Etkileşim

İşleme

Özen

Topluluklar

Seçim

Kolaylık

Karakter


63. Soru

E-bağlılığın sağlanması için önemli olan etkenlerden “özen” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Özen, işletmelerin hem satın alma öncesi, hem de satın alma sonrasında tüketicilere yönelik etkili hizmet verilmesini ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle hizmetlerin aksamaması için gerekli olan her şeyin yapılmasıdır.


64. Soru

E-tüketı·mı·n faydacı ve hazcı boyutları neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bazı tüketiciler belirli bir amaca odaklanarak, bazı tüketiciler ise eğlence amaçlı olarak alışveriş yaparlar. Belirli bir amaca göre alışveriş yapanların temel amacı rasyonel bir gerekliliği yerine getirmektir. Bu tür tüketiciler alışverişi, sonuca gitmek ve istenilen faydayı sağlamak üzere kullanılacak olan bir araç olarak değerlendirirler. Alışverişi eğlence olarak gören tüketiciler ise, alışveriş sürecinin kendisinden hoşlanırlar, etkin satın ama eylemi gerçekleştirmektense zevk almayı tercih ederler ve alışverişi bir deneyim olarak değerlendirirler. Bu farklı yaklaşımlar faydacı ve hazcı tüketim olarak ifade edilmektedir.


65. Soru

E-alışverişin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde en önemli etken nedir?

Cevap

Alışverişte kolaylık sağlaması e-alışverişin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde en önemli etken olarak değerlendirilmektedir. Kolaylık açısından bakıldığında e_alışverişin daha çok faydacı tüketimle ilişkilendirilmesi gerekliliği öne çıkarılabilir. Bunun tersi alışverişten zevk almak isteyen tüketiciler için geçerlidir.


66. Soru

Rekreasyonel tüketim nedir?

Cevap

Hazcı tüketimle ilişkilendirilebilecek bir diğer kavram, rekreasyonel tüketimdir. Rekreasyonel tüketim, tüketicilerin boş zamanlarında yaptıkları ve kendilerini yenileme hedefinin söz konusu olduğu durumları ifade eder. 


1. Soru

Tüketici kime denir? 

Cevap

 Tüketici, bir ürün veya hizmeti talep eden, satın alan ve kullanan kişidir.

2. Soru

E-tüketici kimdir?

Cevap

 Satın alma eylemini elektronik ortamda gerçekleştiren alıcılara e-tüketici denir.

3. Soru

Geleneksel alışverişçilerin ve internetten satın alanların ortak özelliği nedir? 

Cevap

  Ortak özelliklerin en önemlilerinden biri, tüketicilerin sosyal etkileşimle hareket istemesi ve satın alma faaliyetini sadece faydacı şekilde değerlendirmemesi, aynı zamanda rekreasyonel etkisi nedeniyle de gerçekleştirmeleridir.

4. Soru

İnternet kullanıcılarıyla, internetten alışveriş yapanlar arasındaki ilişki nedir? 

Cevap

 Bazı çalışmalarda, internet kullanımının ve internette gezinme düzeyinin, internetten satın alma ile doğru orantılı olduğunu ifade etmektedir. Ancak bazı kullanıcılar sadece internette gezinmekten hoşlanırlar. Bazı internetten alışveriş yapan tüketiciler de, direkt olarak satın alma eylemini gerçekleştirirler, internette aramayı ya hiç yapmazlar, ya da kısa süre içinde yaparlar.

5. Soru

Elektronik alışveriş yapan tüketiciler nasıl sınıflandırılır? 

Cevap

 Elektronik alışveriş yapan tüketiciler kişiselleştirilmiş alışverişçiler, rekreasyonel alışverişçiler, ekonomik alışverişçiler, ilgilenimi yüksek alışverişçiler, kolaylığı temel alan rekreasyonel alışverişçiler, sosyal gruplara odaklanmış alışverişçiler ve genel anlamda kolaylık arayan alışverişçiler olarak sınıflandırılabilir.

6. Soru

Teknoloji Kabul Modeli (TAM-Technology Acceptance Model) neyi ifade etmektedir?

Cevap

 Teknolojinin tüketiciler tarafından kabul edilmesine yönelik olarak geliştirilmiş olan modeldir.

7. Soru

E-Tam modelinin amacı nedir? 

Cevap

  E-Tam modelinin amacı tüketicilerin elektronik olarak satın alma eylemini kabul edebilmeleri için etkili olan etkenleri incelemektir.

8. Soru

Eğlence arayışı, teknoloji kabul modelinin genişletilmiş versiyonuna neden dahil edilmiştir? 

Cevap

  Eğlence tüketicilerin e-alışverişe karşı gösterdikleri tepkiyi değiştirdiği için teknoloji kabul modelinin genişletilmiş versiyonuna dahil edilmiştir.

9. Soru

E-alışveriş neyi ifade etmektedir? 

Cevap

  E-alışveriş, ürün ve hizmetlerin elektronik olarak satın alınmasını ifade etmektedir. E-alışveriş, belirli bir satın alma eylemini gerçekleştirmek üzere tüketicilerin elektronik ortamı kullanması, bilgi araması, alternatifleri değerlendirmesi ve satın almasından oluşan bir süreçtir.

10. Soru

İnternetten ticari faaliyetlerin bu denli hızlı bir şekilde gelişmesinin temel nedenleri nedir?

Cevap

  İnternetten ticari faaliyetlerin bu denli hızlı bir şekilde gelişmesinin temel nedenleri, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde düzenlenebilmeleridir.

11. Soru

Satın alma faaliyetlerinde tüketicilerin üstlendikleri riskler nelerdir? 

Cevap

 Finansal risk, performans riski, psikolojik risk, sosyal risk ve fiziksel risktir.

12. Soru

Marka nedir? 

Cevap

 Marka, tüketicilerin beklentilerinin karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin önemli bir veri kaynağı olarak kullandıkları bir unsurdur.

13. Soru

E-alıcılarla e-alıcı olmayanlar hangi özelliklere göre farklılaşmaktadırlar?

Cevap

  E-alıcılarla e-alıcı olmayanlar sosyoekonomik, motivasyonel ve tutumsal özelliklerine göre farklılaşmaktadırlar.

14. Soru

  İnternet üzerinden alışveriş yapan kişiler hangi sosyoekonomik özelliklere sahiptirler?

Cevap

  İnternet üzerinden alışveriş yapan kişiler, genel olarak sosyo-ekonomik statü açısından ortalamanın üstünde olan kişiler olarak tanımlamaktadır. Aynı şekilde internetten alışveriş yapanların genelinin belirli bir düzeyde eğitim almış ve ortalamanın üstünde mesleğe sahip olduğu ifade edilir. Ayrıca internetten alışveriş yapan tüketiciler, yapmayanlara göre gençtirler. Gelir düzeylerinin de ortalamanın üstünde olduğu araştırmalar tarafından ortaya konulmaktadır. İnternet kullanıcılarının profilleriyle, internet üzerinden alışveriş yapanların sosyoekonomik özellikleri benzerlik göstermektedir.

15. Soru

 Tüketiciler evden gerçekleştirebilecekleri alışverişte hangi kolaylıkları elde ederler?

Cevap

 Tüketiciler alışveriş için ayrılan zamanın azalması, alışveriş zamanında esneklik, mağazaları ziyaret etmeyle kullanılacak olan fiziksel çabanın en aza inmesi, kötü hissettirecek durumlarla karşılaşma riskinin ortadan kalkması ve herhangi bir reklam faaliyetine tepki verecek şekilde plansız şekilde satın alma olanağı olmak üzere beş farklı kolaylığı elde ederler.

16. Soru

. İnternet üzerinden alışveriş yapanların motivasyonel özellikleri nelerdir?

Cevap

 • E-alışveriş yapanlar, yapmayanlardan daha yüksek düzeyde kolaylık ararlar. • E-alışveriş yapanlar daha yenilikçidir. • E-alışveriş yapanlar risk almaya daha yatkındırlar. • E-alışveriş yapanlar plansız satın almaya daha yakındırlar. PMY202U-E-PERAKENDECİLİK Ünite 6: E-Tüketici 2 • E-alışveriş yapanlar marka ile ilgili bilgiye sahip olmayı daha fazla önemserler. • E-alışveriş yapanlar fiyata karşı daha duyarlıdırlar. • E-alışveriş yapanlar daha fazla çeşitlilik ararlar.

17. Soru

İnternet üzerinden alışveriş yapanların tutumsal özellikleri nelerdir?

Cevap

  • Alışverişe karşı e-alışveriş yapanlar yapmayanlara göre daha olumlu tutuma sahiptirler. • E-alışveriş yapanlar doğrudan pazarlamaya karşı daha olumlu tutuma sahiptirler. • E-alışveriş yapanlar reklama karşı daha olumlu tutuma sahiptirler.

18. Soru

E-tüketici satın alma karar süreci hangi safhaları içermektedir? 

Cevap

 • İhtiyacın belirlenmesi, • Satın alma öncesi e-araştırma ve alternatiflerin değerlendirilmesi, • E-satın alma ve • Satın alma sonrası e-değerlendirme.

19. Soru

E-satın alma sürecinde, tüketiciler tarafından hangi kararlar verilir? 

Cevap

 E-satın alma sürecinde, tüketiciler tarafından iki temel karar verilmektedir. Bunlardan ilki satın alınacak ürünün seçimidir. Ürünün belirlenmesinin ardından ikinci karar ise ürünün satın alınabileceği işletmenin tercih edilmesidir.

20. Soru

E-tüketicilerin alışverişe yönelik tutumunu ve satın alma kararlarını etkileyen faktörler hangi gruplardan oluşmaktadır? 

Cevap

  E-tüketicilerin alışverişe yönelik tutumunu ve satınalma kararlarını etkileyen faktörler altı grup altında incelenir. Bunlar; • E-tüketicilerin özellikleri, • Satın alınan ürünün özellikleri, • Çevresel faktörler, • Ürünün satın alındığı işletmenin özellikleri • E-satın almanın gerçekleştirildiği internet sayfasının özellikleri ve • E-tüketim sürecinin özellikleridir.

21. Soru

 E-tüketicilerin hangi özellikleri e-satın almaya yönelik tutumlarını etkilemektedir?

Cevap

 E-tüketicilerin, • Tüketicilerin e-satın almayı güvenli bulup bulmadıkları, • Algıladıkları fayda düzeyi, • Teknolojiye yönelik tutumları, • Ürüne ilişkin ilgi düzeyleri, • Demografik özellikleri ve • Geçmiş deneyimleri gibi özellikleri, e-satın almaya yönelik tutumlarını etkilemektedir.

22. Soru

 Hangi ürün özellikleri e-satın alma kararını etkilemektedir? 

Cevap

 Satın alınan ürünün tipi, satın alınma sıklığı, dokunulabilirlik özelliğinin bulunup bulunmaması, farklılaştırılabilirliği ve fiyatı gibi özellikler, e-tüketici davranışını etkilemektedir.

23. Soru

E-tüketicilerin alışverişe yönelik tutumunu etkileyen ürün ve hizmet satın alınan işletmeye dair faktörler nelerdir? 

Cevap

  E-tüketicilerin alışverişe yönelik tutumunu etkileyen ürün ve hizmet satın alınan işletmeye dair faktörler, • İşletmenin algılanan büyüklüğü, • İşletmenin saygınlığı ve ünü ve • İşletmenin tüketici tarafından bilinirliğidir

24. Soru

E-tüketicilerin satın alma kararını etkileyen ürün veya hizmetin sunulduğu internet sayfasına dair özellikler nelerdir? 

Cevap

 E-tüketicilerin satın alma kararını etkileyen ürün veya hizmetin sunulduğu internet sayfasına dair özellikler, • İnternet sayfasının kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliği • Sayfanın içerdiği satın alma riskini azaltıcı faktörler • Sayfanın tasarımı ve • Sayfanın kişiselleştirilebilirliğidir.

25. Soru

Kullanım kolaylığı neyi ifade etmektedir? 

Cevap

 Kullanım kolaylığı, belli bir sistemin tüketimde kullanılmasının kişiler tarafından ne kadar kolay olarak algılandığını ifade etmektedir.

26. Soru

Tüketiciler açısından internet sayfasının kullanım kolaylığını etkileyen faktörler nelerdir? 

Cevap

 Sıkça sorulan sorular bölümünün bulunup bulunmaması, site içi arama özelliği ve müşteri temsilcileri ile online görüşme imkanının olup olmaması gibi internet sitesinin fonksiyonelliğine dair özellikler, etüketicilerin kullanım kolaylığını belirleyen faktörlerdendir.

27. Soru

E-tüketiciler için satın alma hangi risk faktörlerini içermektedir?

Cevap

 E-tüketiciler için satın alma, finansal ve kişisel olarak birçok ek risk faktörü içermektedir. Bunlar, kredi kartının güvenliği, istenilen ürünün gelip gelmeyeceği, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerden gizli tutulup tutulmayacağı gibi faktörlerdir.

28. Soru

Satış yapan işletmenin internet sayfası üzerinden aldığı hangi önlemler ile e-tüketiciler için risk faktörü azaltılabilmektedir? 

Cevap

 Kredi kartı için daha güvenilir kimi bağlantıların içerilmesi, kişisel bilgilerin güvenliğinin taahhüt altına  alınması ve koşulsuz iade garantisinin sağlanması gibi önlemler ile e-tüketiciler için risk faktörü azaltılabilmektedir.

29. Soru

E-tüketicilerin satın alma kararını etkileyen e-tüketim sürecine dair özellikler nelerdir?

Cevap

E-tüketicilerin satın alma kararını etkileyen etüketim sürecine dair özellikler, • E-tüketim sürecinin kolaylığı, • E-tüketim sürecinin etkileşime açık olup olmadığı ve • E-tüketim sürecinde bilgiye ulaşabilme olanaklarının var olup olmamasıdır.

30. Soru

Bağlılık ne demektir? 

Cevap

 Bağlılık, bir müşterinin satın aldığı bir markayı tekrar satın alması olarak tanımlanmaktadır.

31. Soru

E-bağlılığın sağlanması için önemli olan etkenler nelerdir? 

Cevap

E-bağlılığın sağlanması için önemli olan etkenler, • Uyarlama • Etkileşim • İşleme • Özen • Topluluklar • Seçim • Kolaylık • Karakterdir.

32. Soru

Uyarlama nedir? 

Cevap

Uyarlama, e-alışveriş ortamının e-tüketicilere göre ayarlanması anlamına gelmektedir. Özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde uyarlama gerçekleştirilmesi etkili olmaktadır. Uyarlama bu noktada internet üzerinden faaliyet gösteren işletmelerin, sunulan ürünleri ve değişim ortamını tüketicilere göre ayarlaması anlamına gelmektedir.

33. Soru

Uyarlamanın bağlılık oluşturmasının gerekçeleri nelerdir? 

Cevap

Uyarlamanın bağlılık oluşturmasının gerekçelerinden biri, uyarlama yapıldıktan sonra tüketicilerin istediklerini bulma ihtimalinin artmasıdır. Bu şekilde, internette fazla gezinmenin ortaya çıkardığı karmaşıklığın olumsuz etkisi de giderilmektedir. Uyarlama ayrıca tüketicilerin ne istediklerine odaklanıldığı için, seçimin daha etkili yapılmasını sağlamakta, yüksek kaliteli algılanmakta ve ürün ile tüketici arasında daha iyi bir uyum sağlamaktadır.

34. Soru

Etkileşim nedir? 

Cevap

 Etkileşim, elektronik ortam üzerinden, örneğin web sitesi üzerinden işletme ile tüketicisi arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Etkileşim, tüketicilerin aramalarının hatırlanması, tüketicilerin ihtiyacı olan bilginin yeterli düzeyde sağlanması, tüketicilerin ihtiyacı olan bilginin süzülerek sunulması ve gereksiz bilgiler arındırılmasıyla bağlılık sağlamaktadır.

35. Soru

 İşleme neyi ifade etmektedir?

Cevap

 İşleme, belirli bir süre içinde tüketicilerin satın alma faaliyeti göstermeleri için işletmelerin tüketicileri yönlendirmesini ifade etmektedir.

36. Soru

Özen neyi ifade etmektedir? 

Cevap

 Özen, işletmelerin hem satın alma öncesi, hem de satın alma sonrasında tüketicilere yönelik etkili hizmet verilmesini ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle hizmetlerin aksamaması için gerekli olan her şeyin yapılmasıdır.

37. Soru

Sanal toplulukların yararı nedir?

Cevap

 İnternet üzerinden tüketicilerin bir araya gelecekleri ve fikirlerini paylaşacakları bir sosyal ortam yaratılması bağlılık açısından önemli bir etkendir. Bu şekilde hem tüketiciler diğerlerine fikirlerini anlatma şansı bulabilir, okuyanlarda ürünler hakkında bilgi alıp, karşılaştırma yapma şansına sahip olabilirler. İşletmeler bu şekilde eksikliklerini fark edebilir, eşsiz geri besleme alma şansına sahip olurlar. Bu tür sanal topluluklar özellikle ağızdan ağıza pazarlamanın etkin şekilde kullanılmasını sağladığı için önem taşımaktadır.

38. Soru

Seçim unsuru e-bağlılığın oluşmasında neden önemlidir? 

Cevap

 E-alışveriş imkanı sunan işletmelerin sundukları ürün sınıfı ve ürün çeşidi sayısı oldukça yüksektir. Elektronik olarak faaliyet gösteren işletmeler tüm ürün çeşitlerini tüketicilere gösterme şansına sahiptirler. Herhangi bir e-perakendecinin çok sayıda çeşidi internet üzerinden tüketicilere sunması, tüketicilerin fırsat maliyetini düşüren bir etki gösterir. Bu durumda tüketicilerin bağlılığının artacak olduğunu söylemek mümkündür.

39. Soru

Kolaylık neyi ifade etmektedir?

Cevap

Kolaylık tüketicilerin elektronik alışveriş ortamının kullanımını kolay bulması anlamına gelmektedir. Bilgiye ulaşmanın kolay olması ve değişim faaliyetinin kolayca gerçekleştirilebilmesi, tüketicilerin tercih ettikleri bir durum yaratır.

40. Soru

Tüketicilerin web sitesini karakterize etmek için dikkate aldığı unsurlar nelerdir? 

Cevap

 Yazı biçimi, stili, grafikleri, kullanılan renkler, logolar ve sloganlar, tüketicilerin web sitesini karakterize etmesi için dikkate aldığı unsurlardır.

41. Soru

Belirli bir amaca göre alışveriş yapanların temel amacı nedir? 

Cevap

  Belirli bir amaca göre alışveriş yapanların temel amacı rasyonel bir gerekliliği yerine getirmektir. Bu tür tüketiciler alışverişi, sonuca gitmek ve istenilen faydayı sağlamak üzere kullanılacak olan bir araç olarak değerlendirirler.

42. Soru

Alışverişi eğlence olarak gören tüketiciler nasıl bir yaklaşıma sahiptir? 

Cevap

 Alışverişi eğlence olarak gören tüketiciler, alışveriş sürecinin kendisinden hoşlanırlar, etkin satın ama eylemi gerçekleştirmektense zevk almayı tercih ederler ve alışverişi bir deneyim olarak değerlendirirler.

43. Soru

Belli bir amaca odaklanarak ve eğlence amaçlı olarak alışveriş yapanların farklı tutumları tüketime nasıl bir boyut kazandırmıştır? 

Cevap

 Belli bir amaca odaklanarak ve eğlence amaçlı olarak alışveriş yapanların farklı tutumları faydacı ve hazcı tüketimi doğurmuştur.

44. Soru

Rekreasyonel tüketim nedir? 

Cevap

 Rekreasyonel tüketim, tüketicilerin boş zamanlarında yaptıkları ve kendilerini yenileme hedefinin söz konusu olduğu durumları ifade eder. Rekreasyonel amaçlarla alışveriş yapan tüketiciler ise e-alışverişe karşı daha olumlu tutuma sahip olurlar.

45. Soru

Faydacı ve hazcı tüketim yaklaşımları arasındaki fark nedir? 

Cevap

 Faydacı tüketim yaklaşımı alışverişi bir iş olarak değerlendirirken, hazcı tüketim yaklaşımı, eğlenceli bir süreci ya da tüketicilerin alışverişten aldıkları psikolojik faydaları satın alma nedeni olarak değerlendirmektedir.

46. Soru

Macera neyi ifade etmektedir? 

Cevap

 Macera, belirli bir işin tamamlanmasından çok, belirli bir deneyimin yaşanmasına bağlı olarak, eğlencenin ve zevkin alınması olarak ifade edilmektedir.

47. Soru

E-tüketiciler ile tüketici arasındaki temel farklar nelerdir?

Cevap

E-tüketicilerin daha iyi eğitimli, daha yüksek sosyo-ekonomik sınıftan gelen, ortalamadan daha genç ve daha yoğun olarak erkek olduğunu göstermektedir.

48. Soru

E-tüketiciler ile geleneksel tüketici arasındaki benzerlikler nelerdir?

Cevap

Tüketicilerin sosyal etkileşimle hareket istemesi ve satın alma faaliyetini sadece faydacı şekilde değerlendirmemesi, aynı zamanda rekreasyonel etkisi nedeniyle de gerçekleştirmeleridir.

49. Soru

İnternetten satın alma davranışı gösterme potansiyelini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Kişilerin daha önceki deneyimleri, interneti kullanım düzeyleri ve içinde bulundukları koşullar internetten satın alma davranışı gösterme potansiyellerini etkileyecektir

50. Soru

İnternet kullanımı ve internette gezinme düzeyi, internetten satın alma oranını etkiler mi?

Cevap

Bazı çalışmalar, internet kullanımının ve internette gezinme düzeyinin, internetten satın alma ile doğru orantılı olduğunu ifade etmektedir. Ancak bazı kullanıcılar sadece internette gezinmekten hoşlanırlar. Bazı internetten alışveriş yapan tüketiciler de, direkt olarak satın alma eylemini gerçekleştirirler, internette aramayı ya hiç yapmazlar, ya da kısa süre içinde yaparlar.

51. Soru

İnternet pazarının gelişmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?

Cevap

Teknolojik gelişme, işletme dünyasının bakış açısının ve algısının değişmesi ve tüketicilerin yaşam tarzlarının değişmesiyle ilgili etkenler.

52. Soru

Satın alma faaliyeti riskli bir eylemdir. Diğer bir ifadeyle tüketiciler satın alma eylemi gerçekleştirdiklerinde belirli bir risk üstlenirler. Bu risklerler nelerdir?

Cevap

Bu riskler; finansal risk, performans riski, psikolojik risk, sosyal risk ve fiziksel risklerdir.

53. Soru

E_tüketicilerin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Genel olarak sosyo-ekonomik statü açısından ortalamanın üstünde olan kişiler olarak tanımlamaktadır.

E-alışveriş yapanlar, yapmayanlardan daha yüksek düzeyde kolaylık ararlar.

E-alışveriş yapanlar daha yenilikçidir.

E-alışveriş yapanlar risk almaya daha yatkındırlar.

E-alışveriş yapanlar plansız satın almaya daha yakındırlar.

E-alışveriş yapanlar marka ile İlgili bilgiye sahip olmayı daha fazla önemserler.

E-alışveriş yapanlar fiyata karşı daha duyarlıdırlar.

E-alışveriş yapanlar daha fazla çeşitlilik ararlar.

E-alışveriş yapanlar yapmayanlara göre daha olumlu tutuma sahiptirler.

E-alışveriş yapanlar doğrudan pazarlamaya karşı daha olumlu tutuma sahiptirler.

E-alışveriş yapanlar reklama karşı daha olumlu tutuma sahiptirler.

54. Soru

E-tüketİcİ satın alma karar sürecİ hangi aşamalardan oluşur?

Cevap

İhtiyacın belirlenmesi,

Satın alma öncesi e-araştırma ve alternatiflerin değerlendirilmesi,

E-satın alma,

Satın alma sonrası e-değerlendirme.

55. Soru

Satınalma sonrası e-değerlendirme aşamasının amacı ve faydası nedir?

Cevap

İnternetin sağladığı olanaklar ile e-tüketicilerin ürün ve hizmetler hakkındaki satın alma sonrası değerlendirmeleri hızla tüm internet kullanıcılarına ulaşabilmektedir. Söz konusu paylaşımlar ürün ve hizmeti satan işletme tarafından genellikle kontrol edilemediğinden, diğer tüketiciler tarafından daha güvenilir olarak algılanmaktadır. Böylece diğer tüketiciler satın alma kararlarında bu paylaşımlardan yararlanabilmektedir.

56. Soru

E-tüketicilerinin satın alma kararlarını etkileyen ana faktörler nelerdir?

Cevap

E-tüketicilerin özellikleri,

Satın alınan ürünün özellikleri,

Çevresel faktörler,

Ürünün satın alındığı işletmenin özellikleri

E-satın almanın gerçekleştirildiği internet sayfasının özellikleri

E-tüketim sürecinin özellikleridir.

57. Soru

E-tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörlerden biri, e-tüketicilerin özellikleridir. Bu özellikler nelerdir?

Cevap

Tüketicilerin e-satın almayı güvenli bulup bulmadıkları,

Algıladıkları fayda düzeyi,

Teknolojiye yönelik tutumları,

Ürüne ilişkin ilgi düzeyleri,

Demografik özellikleri ve

Geçmiş deneyimleri gibi özellikleri, e-satın almaya yönelik tutumlarını etkilemektedir.

58. Soru

E-tüketicilerinin demografik özellikleri nelerdir?

Cevap

E-tüketicilerin toplumun ortalamasından daha eğitimli, daha yüksek sosyo-ekonomik statü sahibi ve daha genç oldukları ifade edilmektedir. Bunun yanında, genellikle erkeklerin e-tüketim faaliyetinde bulundukları belirtilmektedir. Dahası, kadınların erkeklere göre e tüketime daha az güvendiği ve aynı zamanda da satın alma sürecinden daha az tatmin olduğu düşünülmektedir.

59. Soru

E-satın alma kararını belirleyen çevresel faktörler nelerdir?

Cevap

E-tüketicilerin yaşadıkları sosyal çevrenin özellikleri, kültür ve değer yargıları, var olan medya kanalları vb. faktörler, e-tüketicilerin satın alma kararını etkilemektedir. Bu kapsamda, toplumun sahip olduğu sosyal normlar, toplumun kolektif veya bireyci özellikleri, kültürel ve dini referansları, e-tüketimde belirleyici olmaktadır. Ayrıca, yakın bir arkadaşın e-tüketime ilişkin görüşleri de kişilerin e-tüketim davranışlarını etkilemektedir

60. Soru

Ürün ve hizmet satın alınan işletmeye dair birçok faktör, e-tüketicilerin alışverişe yönelik tutumunu etkileyebilmektedir. Bu faktörler nelerdir?

Cevap

İşletmenin algılanan büyüklüğü,

İşletmenin saygınlığı ve ünü ve

İşletmenin tüketici tarafından bilinirliğidir.

61. Soru

E-tüketim sürecine dair kimi özellikler, e-tüketicilerin satın alma kararlarında etkili olmaktadır. Bu özellikler nelerdir?

Cevap

E-tüketim sürecinin kolaylığı,

E-tüketim sürecinin etkileşime açık olup olmadığı ve

E-tüketim sürecinde bilgiye ulaşabilme olanaklarının var olup olmamasıdır.

62. Soru

E-bağlılığın sağlanması için önemli olan etkenler nelerdir?

Cevap

Uyarlama

Etkileşim

İşleme

Özen

Topluluklar

Seçim

Kolaylık

Karakter

63. Soru

E-bağlılığın sağlanması için önemli olan etkenlerden “özen” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Özen, işletmelerin hem satın alma öncesi, hem de satın alma sonrasında tüketicilere yönelik etkili hizmet verilmesini ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle hizmetlerin aksamaması için gerekli olan her şeyin yapılmasıdır.

64. Soru

E-tüketı·mı·n faydacı ve hazcı boyutları neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bazı tüketiciler belirli bir amaca odaklanarak, bazı tüketiciler ise eğlence amaçlı olarak alışveriş yaparlar. Belirli bir amaca göre alışveriş yapanların temel amacı rasyonel bir gerekliliği yerine getirmektir. Bu tür tüketiciler alışverişi, sonuca gitmek ve istenilen faydayı sağlamak üzere kullanılacak olan bir araç olarak değerlendirirler. Alışverişi eğlence olarak gören tüketiciler ise, alışveriş sürecinin kendisinden hoşlanırlar, etkin satın ama eylemi gerçekleştirmektense zevk almayı tercih ederler ve alışverişi bir deneyim olarak değerlendirirler. Bu farklı yaklaşımlar faydacı ve hazcı tüketim olarak ifade edilmektedir.

65. Soru

E-alışverişin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde en önemli etken nedir?

Cevap

Alışverişte kolaylık sağlaması e-alışverişin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde en önemli etken olarak değerlendirilmektedir. Kolaylık açısından bakıldığında e_alışverişin daha çok faydacı tüketimle ilişkilendirilmesi gerekliliği öne çıkarılabilir. Bunun tersi alışverişten zevk almak isteyen tüketiciler için geçerlidir.

66. Soru

Rekreasyonel tüketim nedir?

Cevap

Hazcı tüketimle ilişkilendirilebilecek bir diğer kavram, rekreasyonel tüketimdir. Rekreasyonel tüketim, tüketicilerin boş zamanlarında yaptıkları ve kendilerini yenileme hedefinin söz konusu olduğu durumları ifade eder. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!