Çocuk Ve Oyun Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
6
A+
A-

Oyun Gelişimi Ve Değerlendirilmesi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çocuk Ve Oyun Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Oyun Gelişimi Ve Değerlendirilmesi

1. Soru

Kum havuzunda iki çocuğun yan yana kumdan kaleler yapması, fakat oyunla ilgili iletişimde bulunmamaları hangi tür oyuna örnek olarak verilebilir? 

Cevap

Kum havuzunda iki çocuğun yan yana kumdan kaleler yapması, fakat oyunla ilgili iletişimde bulunmamaları paralel oyuna örnek olarak verilebilir. 


2. Soru

Erken çocukluk eğitiminde kaç tür standart test kullanılmaktadır?

Cevap

Erken çocukluk eğitiminde, dört tür standart test kullanılmaktadır:
hazırbulunuşluk testleri, başarı testleri, gelişimsel tarama testleri ve tanılama testleri.


3. Soru

Olgunlaşmış (yüksek nitelikli) oyunun yararları nelerdir?

Cevap

Olgunlaşmış (yüksek nitelikli) oyunun yararları (NAEYC, 2016) şöyle listelenmektedir:
• Çocuklar arasında daha uzun
süreli etkileşim
• Yüksek düzeyli katılım
• Daha çok işbirliği
• Deneyimlerin kontrolü
• Özdenetimin desteklenmesi


4. Soru

Oyun sürecinde çocuklar niçin daha üst düzey beceriler sergilerler?

Cevap

Oyun sürecinde çocuklar eğlendikleri, özgür oldukları ve kimse tarafından zorlanmadıkları için diğer etkinliklere göre daha üst düzey beceriler sergilerler böylece oyun çocukların gerçek potansiyellerini gözlemlemek için fırsat sunar.


5. Soru

Çocuklara yönelik öğrenme merkezi işaretleme listesi hangi açıdan yarar sağlar?

Cevap

Çocuklara yönelik öğrenme merkezi işaretleme listesi
çocukların kendi kendilerini değerlendirmelerini sağlayarak
onları zamanlarını daha etkili bir şekilde geçirmeleri için cesaretlendirir.


6. Soru

Oyun sürecinde genellikle kaç tür değerlendirme yapılır?

Cevap

Oyun sürecinde genellikle iki tür değerlendirme yapılır: çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesi ve oyun gelişiminin değerlendirilmesi


7. Soru

Bir çocukla ilgili gözlem ve değerlendirmelerimizi kiminle paylaşmak en uygun davranış olur?

Cevap

Bir çocukla ilgili gözlem ve değerlendirmelerimizi sadece destek almak istediğimiz uzmanlarla ya da çocuğun ailesi ile paylaşmalıyız. Çocukla
ilgili bilgilerin diğer velilerle paylaşılması etik değildir.


8. Soru

Sembolik oyunun dramatik oyun olarak kabul edilebilmesi için hangi ölçütleri sağlaması gerekir?

Cevap

Sembolik oyunun dramatik oyun olarak kabul edilebilmesi için
aşağıdaki ölçütleri sağlaması gerekir:
1. Hayali bir rol üstlenir ve
canlandırır.
2. Nesneleri sembolik olarak
kullanır.
3. Hayali durumlar ve davranışlar
oluşturur.
4. Oyun temasını en az 5 dakika
devam ettirir.


9. Soru

Formal değerlendirme araçları genellikle nelerdir?

Cevap

Formal değerlendirme araçları genellikle standart testleri kapsamaktadır. Standart testler bir çocuğun testteki performansını benzer özellikler gösteren diğer çocukların performansı ile karşılaştırma imkânı verirler.


10. Soru

Sanatsal gelişim evreleri kaç ana evre altında toplanmıştır ve bu evreler nelerdir?

Cevap

Sanatsal gelişim evreleri 3 ana evre altında toplanmıştır (Isbell ve Raines, 2007):Karalama evresi (1-2 yaş), basit şekiller (formlar) evresi (3-4 Yaş), temsili sanat evresi 


11. Soru

Çocukların oyun sürecinde geliştirdikleri becerilerden bazıları neler olabilir?

Cevap

Çocuklar oyun sürecinde iletişim kurma, paylaşma, sırasını bekleme, arkadaşlarını ikna etme, arkadaşlarına uyum sağlama, kurallara uyma, çizim
yapma, kesme, eşleştirme ve sıralama gibi pek çok becerilerini geliştirir.


12. Soru

Oyun değerlendirmesi, formal değerlendirme yöntemlerinin tersine çocuk hakkında niçin daha geçerli ve güvenilir bilgiler edinmeyi sağlar?

Cevap

Formal değerlendirme yöntemlerinin tersine oyun değerlendirmesi çocuğun gönüllü olarak ve zevk alarak yaptığı bir etkinlik olan oyun sürecinde ve çocuğun alışık olduğu ortamda yapıldığı ve çocuğun etkinlikleri bölünmediği için çocuk hakkında daha geçerli ve güvenilir bilgiler edinmeyi sağlar.


13. Soru

Yüksek nitelikli olgunlaşmış oyuna fırsat yaratmak için öğretmenin yapabilecekleri nelerdir?

Cevap

Yüksek nitelikli olgunlaşmış oyuna fırsat yaratmak için öğretmenin yapabilecekleri (NAEYC, 2016) şu şekildedir:
• Uzun süreli oyun zamanı sağlamak
• Oyunu destekleyecek bol miktarda kostüm ve araç gereçler sağlamak
• Yapılandırılmamış,açık uçlu materyaller sağlamak


14. Soru

Oyun gelişimini değerlendirmek amacıyla kaç tür değerlendirme yapılabilir ve bunlar nelerdir?

Cevap

Oyun gelişimini değerlendirmek amacıyla iki tür değerlendirme yapılabilir: (a) süreç değerlendirmesi, (b) ürün değerlendirmesi.  Süreç değerlendirmesi oyun sürecindeki davranışların gözlemlenmesi ile gerçekleştirilir. Ürün değerlendirmesi çocuğun oyun sürecinde ortaya çıkardığı ürünün değerlendirilmesi şeklinde yapılır.


15. Soru

Öğrenme merkezlerinde oyun sürecinde sanat merkezinin
çocuklar tarafından aktif olarak kullanılan bir merkez haline
getirilmesi hangi açıdan değer taşımaktadır?

Cevap

Öğrenme merkezlerinde oyun sürecinde sanat merkezinin
çocuklar tarafından aktif olarak kullanılan bir merkez haline
getirilmesi çocukların hem sanat gelişimi ve yaratıcılıkları hem
de yazma becerileri için önemli olan el göz koordinasyonu ve
ince motor becerilerin gelişimi açısından önemlidir.


16. Soru

Oyun sürecinde çocuğun gelişimini değerlendirmek amacıyla hangi teknikler kullanılabilir?

Cevap

Oyun sürecinde çocuğun gelişimini değerlendirmek amacıyla sistematik gözlem, anekdot kaydı, olaya dayalı örneklem alma gibi anlatısal (narrative) gözlem teknikleri kullanılabileceği gibi işaretleme listeleri de kullanılabilir.


17. Soru

Blok merkezine minyatür hayvanlar, insanlar, mobilyalar ve taşıtlar koymak çocuklar açısından neden önemlidir?

Cevap

Blok merkezine minyatür hayvanlar, insanlar, mobilyalar ve taşıtlar koymak çocukları yaptıkları blok yapıları etrafında sembolik oyun oynamaları için cesaretlendirir.


18. Soru

Parten’a göre oyunda görülen sosyal gelişim aşamaları nelerdir?

Cevap

Parten’a göre oyunda altı sosyal
gelişim aşaması görülür:
• Uğraşsız davranış
• Yalnız oyun
• İzleyici
• Paralel oyun
• Birlikte oyun
• İşbirlikçi oyun


19. Soru

Blok merkezine konulabilecek minyatür oyuncaklar hangileri olabilir?

Cevap

Blok merkezine konulabilecek minyatür oyuncaklar şu şekildedir: hava taşıtları, kara taşıtları, deniz taşıtları, evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları, vahşi hayvanlar,
dinozorlar, farklı ırk ve cinsiyetlerden minyatür insan figürleri, minyatür mobilyalar.


20. Soru

Sara Smilansky (1968) çocukların oyun gelişiminde kaç evreden geçtiklerini gözlemlemiştir?

Cevap

Sara Smilansky (1968) çocukların oyun gelişiminde dört evreden geçtiklerini gözlemlemiştir. Bu evreler: duyusal-motor oyun, sembolik oyun, yapı oyunları ve kurallı oyunlardır.


1. Soru

Kum havuzunda iki çocuğun yan yana kumdan kaleler yapması, fakat oyunla ilgili iletişimde bulunmamaları hangi tür oyuna örnek olarak verilebilir? 

Cevap

Kum havuzunda iki çocuğun yan yana kumdan kaleler yapması, fakat oyunla ilgili iletişimde bulunmamaları paralel oyuna örnek olarak verilebilir. 

2. Soru

Erken çocukluk eğitiminde kaç tür standart test kullanılmaktadır?

Cevap

Erken çocukluk eğitiminde, dört tür standart test kullanılmaktadır:
hazırbulunuşluk testleri, başarı testleri, gelişimsel tarama testleri ve tanılama testleri.

3. Soru

Olgunlaşmış (yüksek nitelikli) oyunun yararları nelerdir?

Cevap

Olgunlaşmış (yüksek nitelikli) oyunun yararları (NAEYC, 2016) şöyle listelenmektedir:
• Çocuklar arasında daha uzun
süreli etkileşim
• Yüksek düzeyli katılım
• Daha çok işbirliği
• Deneyimlerin kontrolü
• Özdenetimin desteklenmesi

4. Soru

Oyun sürecinde çocuklar niçin daha üst düzey beceriler sergilerler?

Cevap

Oyun sürecinde çocuklar eğlendikleri, özgür oldukları ve kimse tarafından zorlanmadıkları için diğer etkinliklere göre daha üst düzey beceriler sergilerler böylece oyun çocukların gerçek potansiyellerini gözlemlemek için fırsat sunar.

5. Soru

Çocuklara yönelik öğrenme merkezi işaretleme listesi hangi açıdan yarar sağlar?

Cevap

Çocuklara yönelik öğrenme merkezi işaretleme listesi
çocukların kendi kendilerini değerlendirmelerini sağlayarak
onları zamanlarını daha etkili bir şekilde geçirmeleri için cesaretlendirir.

6. Soru

Oyun sürecinde genellikle kaç tür değerlendirme yapılır?

Cevap

Oyun sürecinde genellikle iki tür değerlendirme yapılır: çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesi ve oyun gelişiminin değerlendirilmesi

7. Soru

Bir çocukla ilgili gözlem ve değerlendirmelerimizi kiminle paylaşmak en uygun davranış olur?

Cevap

Bir çocukla ilgili gözlem ve değerlendirmelerimizi sadece destek almak istediğimiz uzmanlarla ya da çocuğun ailesi ile paylaşmalıyız. Çocukla
ilgili bilgilerin diğer velilerle paylaşılması etik değildir.

8. Soru

Sembolik oyunun dramatik oyun olarak kabul edilebilmesi için hangi ölçütleri sağlaması gerekir?

Cevap

Sembolik oyunun dramatik oyun olarak kabul edilebilmesi için
aşağıdaki ölçütleri sağlaması gerekir:
1. Hayali bir rol üstlenir ve
canlandırır.
2. Nesneleri sembolik olarak
kullanır.
3. Hayali durumlar ve davranışlar
oluşturur.
4. Oyun temasını en az 5 dakika
devam ettirir.

9. Soru

Formal değerlendirme araçları genellikle nelerdir?

Cevap

Formal değerlendirme araçları genellikle standart testleri kapsamaktadır. Standart testler bir çocuğun testteki performansını benzer özellikler gösteren diğer çocukların performansı ile karşılaştırma imkânı verirler.

10. Soru

Sanatsal gelişim evreleri kaç ana evre altında toplanmıştır ve bu evreler nelerdir?

Cevap

Sanatsal gelişim evreleri 3 ana evre altında toplanmıştır (Isbell ve Raines, 2007):Karalama evresi (1-2 yaş), basit şekiller (formlar) evresi (3-4 Yaş), temsili sanat evresi 

11. Soru

Çocukların oyun sürecinde geliştirdikleri becerilerden bazıları neler olabilir?

Cevap

Çocuklar oyun sürecinde iletişim kurma, paylaşma, sırasını bekleme, arkadaşlarını ikna etme, arkadaşlarına uyum sağlama, kurallara uyma, çizim
yapma, kesme, eşleştirme ve sıralama gibi pek çok becerilerini geliştirir.

12. Soru

Oyun değerlendirmesi, formal değerlendirme yöntemlerinin tersine çocuk hakkında niçin daha geçerli ve güvenilir bilgiler edinmeyi sağlar?

Cevap

Formal değerlendirme yöntemlerinin tersine oyun değerlendirmesi çocuğun gönüllü olarak ve zevk alarak yaptığı bir etkinlik olan oyun sürecinde ve çocuğun alışık olduğu ortamda yapıldığı ve çocuğun etkinlikleri bölünmediği için çocuk hakkında daha geçerli ve güvenilir bilgiler edinmeyi sağlar.

13. Soru

Yüksek nitelikli olgunlaşmış oyuna fırsat yaratmak için öğretmenin yapabilecekleri nelerdir?

Cevap

Yüksek nitelikli olgunlaşmış oyuna fırsat yaratmak için öğretmenin yapabilecekleri (NAEYC, 2016) şu şekildedir:
• Uzun süreli oyun zamanı sağlamak
• Oyunu destekleyecek bol miktarda kostüm ve araç gereçler sağlamak
• Yapılandırılmamış,açık uçlu materyaller sağlamak

14. Soru

Oyun gelişimini değerlendirmek amacıyla kaç tür değerlendirme yapılabilir ve bunlar nelerdir?

Cevap

Oyun gelişimini değerlendirmek amacıyla iki tür değerlendirme yapılabilir: (a) süreç değerlendirmesi, (b) ürün değerlendirmesi.  Süreç değerlendirmesi oyun sürecindeki davranışların gözlemlenmesi ile gerçekleştirilir. Ürün değerlendirmesi çocuğun oyun sürecinde ortaya çıkardığı ürünün değerlendirilmesi şeklinde yapılır.

15. Soru

Öğrenme merkezlerinde oyun sürecinde sanat merkezinin
çocuklar tarafından aktif olarak kullanılan bir merkez haline
getirilmesi hangi açıdan değer taşımaktadır?

Cevap

Öğrenme merkezlerinde oyun sürecinde sanat merkezinin
çocuklar tarafından aktif olarak kullanılan bir merkez haline
getirilmesi çocukların hem sanat gelişimi ve yaratıcılıkları hem
de yazma becerileri için önemli olan el göz koordinasyonu ve
ince motor becerilerin gelişimi açısından önemlidir.

16. Soru

Oyun sürecinde çocuğun gelişimini değerlendirmek amacıyla hangi teknikler kullanılabilir?

Cevap

Oyun sürecinde çocuğun gelişimini değerlendirmek amacıyla sistematik gözlem, anekdot kaydı, olaya dayalı örneklem alma gibi anlatısal (narrative) gözlem teknikleri kullanılabileceği gibi işaretleme listeleri de kullanılabilir.

17. Soru

Blok merkezine minyatür hayvanlar, insanlar, mobilyalar ve taşıtlar koymak çocuklar açısından neden önemlidir?

Cevap

Blok merkezine minyatür hayvanlar, insanlar, mobilyalar ve taşıtlar koymak çocukları yaptıkları blok yapıları etrafında sembolik oyun oynamaları için cesaretlendirir.

18. Soru

Parten’a göre oyunda görülen sosyal gelişim aşamaları nelerdir?

Cevap

Parten’a göre oyunda altı sosyal
gelişim aşaması görülür:
• Uğraşsız davranış
• Yalnız oyun
• İzleyici
• Paralel oyun
• Birlikte oyun
• İşbirlikçi oyun

19. Soru

Blok merkezine konulabilecek minyatür oyuncaklar hangileri olabilir?

Cevap

Blok merkezine konulabilecek minyatür oyuncaklar şu şekildedir: hava taşıtları, kara taşıtları, deniz taşıtları, evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları, vahşi hayvanlar,
dinozorlar, farklı ırk ve cinsiyetlerden minyatür insan figürleri, minyatür mobilyalar.

20. Soru

Sara Smilansky (1968) çocukların oyun gelişiminde kaç evreden geçtiklerini gözlemlemiştir?

Cevap

Sara Smilansky (1968) çocukların oyun gelişiminde dört evreden geçtiklerini gözlemlemiştir. Bu evreler: duyusal-motor oyun, sembolik oyun, yapı oyunları ve kurallı oyunlardır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.