Çocuk Ve Oyun Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
8
A+
A-

Oyun Ortamları Ve Araç Gereçleri

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çocuk Ve Oyun Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Oyun Ortamları Ve Araç Gereçleri

1. Soru

Blok merkezinde bulunabilecek materyaller nelerdir?

Cevap

Blok merkezinde bulunabilecek materyaller şunlardır: • Çeşitli boyutlarda ve kalınlıklarda ve farklı geometrik şekillerde ahşap, plastik, karton, sert köpükten veya süngerden yapılmış bloklar • Minyatür hayvan setleri ve insan figürleri • Minyatür mobilyalar • Minyatür hava, deniz ve kara taşıtları, kamyon, dozer gibi inşaat taşıtları, rampalar, trafik işaretleri • Kâğıt rulolar • Farklı boyutlarda karton kutular


2. Soru

Kitap merkezinde çocuklar için uyulması gereken ne gibi kurallar bulunmaktadır?

Cevap

Kitap merkezinde çocuklar için bazı kurallar şunlardır: • Kitaplara zarar vermeden kullanın. • Sayfası yırtılmış bir kitap görürseniz öğretmeninize getirin. • Kitabı doğru yere kaldırın. • Kitapları arkadaşlarınızla paylaşın.


3. Soru

Müzik merkezinde çocuklara ne gibi yararlar sağlanır?

Cevap

Müzik merkezinde çocukların başta dil gelişimi, hareket gelişimi, bilişsel gelişim olmak üzere tüm gelişim alanları desteklenmektedir. Bu merkezde çocukların ses ve ritmi algılayabilmesi ve ayırt edebilmeleri sağlanır. Çocuklar şarkı söylemeyi öğrenirler. Farklı müzik aletleri yoluyla melodiler oluştururlar. Böylece estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişir.


4. Soru

Açık hava oyun alanlarında bulundurulabilecek oyuncak ve araçlar nelerdir?

Cevap

Açık hava oyun alanlarında bulunabilecek oyuncak ve araçlar şunlardır: • Salıncak (bireysel ve grup salıncağı) • Kaydırak • Tırmanma merdiveni, duvarı • Denge tahtası, • Tahterevalli • Üç tekerlekli bisiklet, kaykay • Çocukların boyuna uygun basketbol potası • Kum ve su havuzu • Kum ve su havuzunda oynamak için araç gereçler • Hula hup • Toplar • Dramatik oyun için tabak, fincan, tencere, kaşık ve çatal gibi mutfak araç gereçleri


5. Soru

Dış mekan oyun alanlarının zemin özelikleri nasıl olmalıdır?

Cevap

Dış mekândaki oyun alanının zemininin tamamı toprak, beton ya da kaldırım taşıyla kaplı olmamalı, farklı zemin materyalleri de kullanılmalıdır.


6. Soru

Bebekler için oyun alanı neresidir?

Cevap

Bebekler için oyun alanı yerdir. Bebekler yerde emekler, yuvarlanır, etrafını keşfederler. Bazı özel noktalara dikkat edildiği takdirde bebeklerin yerde oynaması tavsiye edilmektedir


7. Soru

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre sınıflarda bulunması gereken öğrenme merkezleri hangileridir?

Cevap

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre sınıflarda bulunması gereken öğrenme merkezleri şu şekildedir: a) blok merkezi, b) kitap merkezi, c) müzik merkezi, d) sanat merkezi e) fen ve f) dramatik oyun merkezi. Okulun imkânlarına göre sınıflarda bu öğrenme merkezleri haricinde manipülatif oyuncak merkezi, bilgisayar merkezi, duyu masası gibi merkezler de bulunabilir. 


8. Soru

Fen merkezi çocuklara ne gibi yararlar sağlar? 

Cevap

Fen merkezi, çocukların öğrenme yaşantıları yoluyla doğaya ilişkin olumlu tutum geliştirmelerini, doğadaki olaylar veya nesneleri merak etme ve keşfetmelerini, dünyayı anlamlandırmalarını ve araştırmalarını sağlayan bir merkezdir. Bu merkezde çocuklar gözlem yapma, ayrıntılara dikkat etme, hipotez kurma, hipotezi test etme ve neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme imkânı bulurlar.


9. Soru

Manipülatif materyaller kaç kategoriye ayrılırlar ve bu kategoriler nelerdir?

Cevap

Manipülatifler genellikle beş kategoriye ayrılırlar. Bunlar; masaüstü blokları ve yapı oyuncakları, el becerisi materyalleri, bir araya getirme ve ayırma materyalleri, sıralama ve sayma materyalleri ve basit oyunlardır. 


10. Soru

Hangi özel noktalara dikkat edildiği takdirde bebeklerin yerde oynaması tavsiye edilmektedir?

Cevap

Bebekler için oyun alanı yerdir. Şu noktalara dikkat edildiği takdirde bebeklerin yerde oynaması tavsiye edilmektedir: 

 • Bebeğin oyun alanını bakım alanından ayırın.
 • Oyun alanındaki her şeyin dokunulabilir olduğuna emin olun.
 • Hem ince motor hem de kaba motor etkinlikler bulunsun.
 • Bırakın çocuklar oyuncak ve materyalleri bir araya getirmek için kendine özgü yollar bulsunlar.
 • Doğru sayıda oyuncak sağlayın.
 • Doğru seçme dengesi sağlayın.

11. Soru

Manipülatif materyallerin sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Manipülatif materyaller çocukların el ve parmaklarındaki küçük kasları geliştirmeye ve ayrıca basit kavramlar, el-göz koordinasyonunu geliştirmeye yarayan materyallerdir. Manipülatif oyuncaklar ayrıca el ve parmak kaslarının kontrollü kullanılmasını sağlayarak ince motor beceri gelişimini destekler. Çocukların manipülatif materyalleri kullanmaları erken okuryazarlık ve hesaplama becerileri (sayma, toplama, çıkarma vb) için önemli fırsat sunar ve renk, büyüklük ve şekil gibi özelliklere ilişkin somut deneyimler sunar. Ayrıca, iş birliği yolu ile problem çözme için fırsat sağlar ve kültürel çeşitliliğe ilişkin farkındalığı artırırlar.


12. Soru

Tematik öğrenme merkezi nedir?

Cevap

Tematik öğrenme merkezleri bir öğrenme etkinliği için içerik ve ortamın uygun bir şekilde düzenlemesi ile oluşturulan merkezlerdir. 


13. Soru

Yapı materyalleri çocuklara ne gibi yararlar sağlarlar?

Cevap

Yapı materyalleri sınırsız olasılıklar sunarak çocukların yaratıcı düşünce ve koordinasyonunu destekler. Yapı materyalleri ile çocukların sayma, sınıflama, sıralama gibi bilişsel becerileri desteklenir. Bu materyaller matematiksel, mantıksal ve bilimsel düşünme ve bilişsel problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.


14. Soru

Satın alınan ürünlerin üzerinde insan sağlığına zarar vermeyeceğini anlamak için üzerinde hangi işaret olup olmadığı kontrol edilmelidir? 

Cevap

Satın alınan ürünün üzerinde CE işareti olup olmadığının kontrol edilmesi önemlidir. Mevzuat gereği, üretici tarafından ürün üzerine yerleştirilen CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün insan sağlığına zarar vermeyeceğini belirtmektedir.


15. Soru

Yeni yürüyen çocukların sınıflarında bulunan oyun alanları nasıldır?

Cevap

Yeni yürüyen çocukların sınıflarında öğrenme merkezleri görünmeye başlar. Bu alanlar yeni yürüyen çocuklara düzen sağlar ve çocukların oyun seçimlerinde yardımcı olur. Bu yaş çocuklarda keşif ve oyun en çok görülen aktivitelerdir ve bu alanlar her ikisini de destekleyici nitelikte olmalıdır. 


16. Soru

Sanat merkezinde çocuklara ne gibi yararlar sağlanır?

Cevap

Sanat merkezinde çocuklara farklı sanat malzemeleri kullanarak özgün bir ürün ortaya koyma fırsatı verilir. Bu merkez çocukların estetik algıları ve yaratıcılıklarını geliştirmekle birlikte çocukların el göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini de geliştirerek yazmaya hazırbulunuşluklarını geliştirir.


17. Soru

Öğrenme merkezlerinin planlanması ve düzenlenmesinde hangi noktaların dikkate alınması gerekmektedir?

Cevap

Öğrenme merkezlerinin planlanması ve düzenlenmesinde şu üç noktanın dikkate alınması gerekmektedir:

1.Fiziksel alan

2.Özel gereksinimler

3.Gözetim


18. Soru

Müzik merkezinde ne gibi materyaller bulundurulabilir?

Cevap

Müzik merkezinde bulunabilecek aletler şunlardır: • Çeşitli boyutlarda vurmalı çalgılar (davul, tef, çelik üçgen, ksilofon) • Marakas • CD çalar, çocuk şarkıları, klasik müzik, farklı müzik türleri, farklı ülkelerin müzikleri veya değişik seslerden (hayvanlar, doğa vb.) oluşan CD’ler, kulaklık • Öğretmenin kullanması için nefesli çalgılar (blok flüt, melodika vb.) 


19. Soru

Oyun araç gereçleri çocuklara ne gibi katkılar sağlar?

Cevap

Oyun araç ve gereçleri çocukların keşfetme, deney yapma, araştırma ve etraflarındaki dünyayı her türlü oyun yolu ile anlamalarına olanak sağlar. Tüm çocuklar oyun oynama ihtiyacı hisseder ve dikkatli bir şekilde seçilmiş oyuncaklar çocuklara gelişimlerini tamamlamalarında destek olur.


20. Soru

Beceri ve kavram materyallerinin özellikleri, kullanım amaçları nelerdir?

Cevap

Beceri ve kavra materyalleri ürün odaklı ve kapalı uçludur. Nasıl yapılacakları belli olduğu ve tek bir kullanım şekilleri olduğu için yaratıcılığı ve ıraksak düşünmeyi desteklemezler. Çocuklar bu materyalleri kullanarak el-göz koordinasyonu, ince motor beceriler, sıralama, sınıflama, sayma gibi becerileri geliştirirler. Günlük yaşam ve özbakım materyalleri, eşleştirme veya sıralama yapmayı sağlayan materyaller, çeşitli kart oyunları, yap-bozlar, resimli kavram kitapları, boncuk dizme setleri bu tür materyallere örnektir.
Kaba


21. Soru

Kaba motor becerileri materyalleri nelerdir, ne amaçla kullanılırlar?

Cevap

Çeşitli büyüklüklerde toplar, tırmanmaya, çekmeye yarayan materyaller, bisiklet vb. türdeki materyaller kaba motor becerileri geliştirmeyi sağlayan materyallere örnek olarak verilebilir. Kaba motor becerileri materyalleri kaba kasların gelişimini destekler. Çocuklar bu materyaller yardımıyla motor becerileri keşfetme ve pratik yapma fırsatı bulurlar. Aktivitelere bağlı olarak motor gelişimde ilerleme sağlandığı durumda, kaba motor beceri materyalleri uygun ortamda kullanıldıklarında ıraksak ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme potansiyeli mevcuttur.  


22. Soru

Blok merkezinde neler bulunur?

Cevap

Blok merkezinde alçak raflarda değişik boyut ve renklerde bloklar bulundurulur. Geleneksel ahşap blokların yanı sıra, yumuşak köpük, karton ya da plastik gibi malzemelerden yapılmış modern bloklar hafif, sağlam ve dayanıklı materyal çeşitliliği sunar.


23. Soru

Dramatik oyun merkezinde neler bulundurulur?

Cevap

Dramatik oyun merkezinde gerçek telefon, şapka, giysiler, meslek kostümleri, vb. materyaller çocukların oyunlarına zenginlik katacak materyaller olarak karşımıza çıkmktadır. Bu merkezde kırılma açısından güvenlik önlemi alınmış aynalar çocuklara kendilerini aynada görme ve taklit etme fırsatı sunacaktır.


24. Soru

Kitap merkezinde bulunabilecek materyaller nelerdir?

Cevap

Kitap merkezinde bulunabilecek materyaller şunlardır: • Öğrencilerin yaşına uygun resimli kitaplar • Dergi, gazete, ansiklopedi, atlas gibi her türlü basılı yayın • Kitaplardaki karakterlerin kuklaları • Sesli kitapları dinleyebilecekleri bir cd çalar


25. Soru

Sanat merkezinde hangi materyal, araç ve gereçler bulundurulabilir?

Cevap

Sanat merkezinde bulunabilecek materyal, araç ve gereçler şunlardır: • Şövaleler (ressam sehpası) • Su geçirmez önlükler veya eski tişörtler • Tamamlanmış ya da tamamlanmamış ürünleri saklamak için raflar • Çocuklarda estetik algısı geliştirebilecek sanat ürünleri (ünlü ressamların resimlerinin reprodüksiyonları, üç boyutlu sanat ürünü örnekleri gibi)• Çeşitli boyalar (kuru boya, suluboya, parmak boyası, pastel boya, akrilik boya vb.) • Çeşitli boylarda fırçalar, • Farklı renk ve boylarda kâğıt (beyaz kâğıt, renkli fon kartonları, kraft kâğıtları) • Farklı renk ve desenlerde kumaşlar • Uçları yuvarlak, çocuk kullanımına uygun makaslar • Boyalar için kavanoz ve kaplar • Oyun hamurları, kil • Baskı çalışmaları için çeşitli şekil ve boyutlarda kalıplar • Poster, resim, kartpostal, katalog, broşür, gazete, dergi gibi materyaller • Atık materyaller (şişe, kutu vb.) 


26. Soru

Dramatik oyun merkezi çocuklara ne gibi yararlar sağlar?

Cevap

Dramatik oyun merkezi çocukların oyun yoluyla diğer çocuklar veya nesneler ile etkileşime geçerek kazanımlarda bulunmalarını sağlar. Bu merkez özellikle sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişim alanlarını ve yaratıcılıklarını desteklemektedir.


27. Soru

Hastane ortamında oyun odası bulunması hangi noktalarda önemli etkilere sahiptir?

Cevap

Hastanelerde oyun odası bulunması çocuklar açısından şu noktalarda önemli etkiye sahiptir: • Oyuna katılmak yabancı bir ortamda normalleşme hissini sağlar. • Ağrı ve kaygının etkisini azaltır. • Çocukların duygularını ifade etmesini ve korkuları ile baş etmesini sağlar. • Tedavinin daha hızlı sonuç vermesini sağlar ve böylece hastanede kalınan süre azalır. 


1. Soru

Blok merkezinde bulunabilecek materyaller nelerdir?

Cevap

Blok merkezinde bulunabilecek materyaller şunlardır: • Çeşitli boyutlarda ve kalınlıklarda ve farklı geometrik şekillerde ahşap, plastik, karton, sert köpükten veya süngerden yapılmış bloklar • Minyatür hayvan setleri ve insan figürleri • Minyatür mobilyalar • Minyatür hava, deniz ve kara taşıtları, kamyon, dozer gibi inşaat taşıtları, rampalar, trafik işaretleri • Kâğıt rulolar • Farklı boyutlarda karton kutular

2. Soru

Kitap merkezinde çocuklar için uyulması gereken ne gibi kurallar bulunmaktadır?

Cevap

Kitap merkezinde çocuklar için bazı kurallar şunlardır: • Kitaplara zarar vermeden kullanın. • Sayfası yırtılmış bir kitap görürseniz öğretmeninize getirin. • Kitabı doğru yere kaldırın. • Kitapları arkadaşlarınızla paylaşın.

3. Soru

Müzik merkezinde çocuklara ne gibi yararlar sağlanır?

Cevap

Müzik merkezinde çocukların başta dil gelişimi, hareket gelişimi, bilişsel gelişim olmak üzere tüm gelişim alanları desteklenmektedir. Bu merkezde çocukların ses ve ritmi algılayabilmesi ve ayırt edebilmeleri sağlanır. Çocuklar şarkı söylemeyi öğrenirler. Farklı müzik aletleri yoluyla melodiler oluştururlar. Böylece estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişir.

4. Soru

Açık hava oyun alanlarında bulundurulabilecek oyuncak ve araçlar nelerdir?

Cevap

Açık hava oyun alanlarında bulunabilecek oyuncak ve araçlar şunlardır: • Salıncak (bireysel ve grup salıncağı) • Kaydırak • Tırmanma merdiveni, duvarı • Denge tahtası, • Tahterevalli • Üç tekerlekli bisiklet, kaykay • Çocukların boyuna uygun basketbol potası • Kum ve su havuzu • Kum ve su havuzunda oynamak için araç gereçler • Hula hup • Toplar • Dramatik oyun için tabak, fincan, tencere, kaşık ve çatal gibi mutfak araç gereçleri

5. Soru

Dış mekan oyun alanlarının zemin özelikleri nasıl olmalıdır?

Cevap

Dış mekândaki oyun alanının zemininin tamamı toprak, beton ya da kaldırım taşıyla kaplı olmamalı, farklı zemin materyalleri de kullanılmalıdır.

6. Soru

Bebekler için oyun alanı neresidir?

Cevap

Bebekler için oyun alanı yerdir. Bebekler yerde emekler, yuvarlanır, etrafını keşfederler. Bazı özel noktalara dikkat edildiği takdirde bebeklerin yerde oynaması tavsiye edilmektedir

7. Soru

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre sınıflarda bulunması gereken öğrenme merkezleri hangileridir?

Cevap

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre sınıflarda bulunması gereken öğrenme merkezleri şu şekildedir: a) blok merkezi, b) kitap merkezi, c) müzik merkezi, d) sanat merkezi e) fen ve f) dramatik oyun merkezi. Okulun imkânlarına göre sınıflarda bu öğrenme merkezleri haricinde manipülatif oyuncak merkezi, bilgisayar merkezi, duyu masası gibi merkezler de bulunabilir. 

8. Soru

Fen merkezi çocuklara ne gibi yararlar sağlar? 

Cevap

Fen merkezi, çocukların öğrenme yaşantıları yoluyla doğaya ilişkin olumlu tutum geliştirmelerini, doğadaki olaylar veya nesneleri merak etme ve keşfetmelerini, dünyayı anlamlandırmalarını ve araştırmalarını sağlayan bir merkezdir. Bu merkezde çocuklar gözlem yapma, ayrıntılara dikkat etme, hipotez kurma, hipotezi test etme ve neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme imkânı bulurlar.

9. Soru

Manipülatif materyaller kaç kategoriye ayrılırlar ve bu kategoriler nelerdir?

Cevap

Manipülatifler genellikle beş kategoriye ayrılırlar. Bunlar; masaüstü blokları ve yapı oyuncakları, el becerisi materyalleri, bir araya getirme ve ayırma materyalleri, sıralama ve sayma materyalleri ve basit oyunlardır. 

10. Soru

Hangi özel noktalara dikkat edildiği takdirde bebeklerin yerde oynaması tavsiye edilmektedir?

Cevap

Bebekler için oyun alanı yerdir. Şu noktalara dikkat edildiği takdirde bebeklerin yerde oynaması tavsiye edilmektedir: 

 • Bebeğin oyun alanını bakım alanından ayırın.
 • Oyun alanındaki her şeyin dokunulabilir olduğuna emin olun.
 • Hem ince motor hem de kaba motor etkinlikler bulunsun.
 • Bırakın çocuklar oyuncak ve materyalleri bir araya getirmek için kendine özgü yollar bulsunlar.
 • Doğru sayıda oyuncak sağlayın.
 • Doğru seçme dengesi sağlayın.
11. Soru

Manipülatif materyallerin sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Manipülatif materyaller çocukların el ve parmaklarındaki küçük kasları geliştirmeye ve ayrıca basit kavramlar, el-göz koordinasyonunu geliştirmeye yarayan materyallerdir. Manipülatif oyuncaklar ayrıca el ve parmak kaslarının kontrollü kullanılmasını sağlayarak ince motor beceri gelişimini destekler. Çocukların manipülatif materyalleri kullanmaları erken okuryazarlık ve hesaplama becerileri (sayma, toplama, çıkarma vb) için önemli fırsat sunar ve renk, büyüklük ve şekil gibi özelliklere ilişkin somut deneyimler sunar. Ayrıca, iş birliği yolu ile problem çözme için fırsat sağlar ve kültürel çeşitliliğe ilişkin farkındalığı artırırlar.

12. Soru

Tematik öğrenme merkezi nedir?

Cevap

Tematik öğrenme merkezleri bir öğrenme etkinliği için içerik ve ortamın uygun bir şekilde düzenlemesi ile oluşturulan merkezlerdir. 

13. Soru

Yapı materyalleri çocuklara ne gibi yararlar sağlarlar?

Cevap

Yapı materyalleri sınırsız olasılıklar sunarak çocukların yaratıcı düşünce ve koordinasyonunu destekler. Yapı materyalleri ile çocukların sayma, sınıflama, sıralama gibi bilişsel becerileri desteklenir. Bu materyaller matematiksel, mantıksal ve bilimsel düşünme ve bilişsel problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

14. Soru

Satın alınan ürünlerin üzerinde insan sağlığına zarar vermeyeceğini anlamak için üzerinde hangi işaret olup olmadığı kontrol edilmelidir? 

Cevap

Satın alınan ürünün üzerinde CE işareti olup olmadığının kontrol edilmesi önemlidir. Mevzuat gereği, üretici tarafından ürün üzerine yerleştirilen CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün insan sağlığına zarar vermeyeceğini belirtmektedir.

15. Soru

Yeni yürüyen çocukların sınıflarında bulunan oyun alanları nasıldır?

Cevap

Yeni yürüyen çocukların sınıflarında öğrenme merkezleri görünmeye başlar. Bu alanlar yeni yürüyen çocuklara düzen sağlar ve çocukların oyun seçimlerinde yardımcı olur. Bu yaş çocuklarda keşif ve oyun en çok görülen aktivitelerdir ve bu alanlar her ikisini de destekleyici nitelikte olmalıdır. 

16. Soru

Sanat merkezinde çocuklara ne gibi yararlar sağlanır?

Cevap

Sanat merkezinde çocuklara farklı sanat malzemeleri kullanarak özgün bir ürün ortaya koyma fırsatı verilir. Bu merkez çocukların estetik algıları ve yaratıcılıklarını geliştirmekle birlikte çocukların el göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini de geliştirerek yazmaya hazırbulunuşluklarını geliştirir.

17. Soru

Öğrenme merkezlerinin planlanması ve düzenlenmesinde hangi noktaların dikkate alınması gerekmektedir?

Cevap

Öğrenme merkezlerinin planlanması ve düzenlenmesinde şu üç noktanın dikkate alınması gerekmektedir:

1.Fiziksel alan

2.Özel gereksinimler

3.Gözetim

18. Soru

Müzik merkezinde ne gibi materyaller bulundurulabilir?

Cevap

Müzik merkezinde bulunabilecek aletler şunlardır: • Çeşitli boyutlarda vurmalı çalgılar (davul, tef, çelik üçgen, ksilofon) • Marakas • CD çalar, çocuk şarkıları, klasik müzik, farklı müzik türleri, farklı ülkelerin müzikleri veya değişik seslerden (hayvanlar, doğa vb.) oluşan CD’ler, kulaklık • Öğretmenin kullanması için nefesli çalgılar (blok flüt, melodika vb.) 

19. Soru

Oyun araç gereçleri çocuklara ne gibi katkılar sağlar?

Cevap

Oyun araç ve gereçleri çocukların keşfetme, deney yapma, araştırma ve etraflarındaki dünyayı her türlü oyun yolu ile anlamalarına olanak sağlar. Tüm çocuklar oyun oynama ihtiyacı hisseder ve dikkatli bir şekilde seçilmiş oyuncaklar çocuklara gelişimlerini tamamlamalarında destek olur.

20. Soru

Beceri ve kavram materyallerinin özellikleri, kullanım amaçları nelerdir?

Cevap

Beceri ve kavra materyalleri ürün odaklı ve kapalı uçludur. Nasıl yapılacakları belli olduğu ve tek bir kullanım şekilleri olduğu için yaratıcılığı ve ıraksak düşünmeyi desteklemezler. Çocuklar bu materyalleri kullanarak el-göz koordinasyonu, ince motor beceriler, sıralama, sınıflama, sayma gibi becerileri geliştirirler. Günlük yaşam ve özbakım materyalleri, eşleştirme veya sıralama yapmayı sağlayan materyaller, çeşitli kart oyunları, yap-bozlar, resimli kavram kitapları, boncuk dizme setleri bu tür materyallere örnektir.
Kaba

21. Soru

Kaba motor becerileri materyalleri nelerdir, ne amaçla kullanılırlar?

Cevap

Çeşitli büyüklüklerde toplar, tırmanmaya, çekmeye yarayan materyaller, bisiklet vb. türdeki materyaller kaba motor becerileri geliştirmeyi sağlayan materyallere örnek olarak verilebilir. Kaba motor becerileri materyalleri kaba kasların gelişimini destekler. Çocuklar bu materyaller yardımıyla motor becerileri keşfetme ve pratik yapma fırsatı bulurlar. Aktivitelere bağlı olarak motor gelişimde ilerleme sağlandığı durumda, kaba motor beceri materyalleri uygun ortamda kullanıldıklarında ıraksak ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme potansiyeli mevcuttur.  

22. Soru

Blok merkezinde neler bulunur?

Cevap

Blok merkezinde alçak raflarda değişik boyut ve renklerde bloklar bulundurulur. Geleneksel ahşap blokların yanı sıra, yumuşak köpük, karton ya da plastik gibi malzemelerden yapılmış modern bloklar hafif, sağlam ve dayanıklı materyal çeşitliliği sunar.

23. Soru

Dramatik oyun merkezinde neler bulundurulur?

Cevap

Dramatik oyun merkezinde gerçek telefon, şapka, giysiler, meslek kostümleri, vb. materyaller çocukların oyunlarına zenginlik katacak materyaller olarak karşımıza çıkmktadır. Bu merkezde kırılma açısından güvenlik önlemi alınmış aynalar çocuklara kendilerini aynada görme ve taklit etme fırsatı sunacaktır.

24. Soru

Kitap merkezinde bulunabilecek materyaller nelerdir?

Cevap

Kitap merkezinde bulunabilecek materyaller şunlardır: • Öğrencilerin yaşına uygun resimli kitaplar • Dergi, gazete, ansiklopedi, atlas gibi her türlü basılı yayın • Kitaplardaki karakterlerin kuklaları • Sesli kitapları dinleyebilecekleri bir cd çalar

25. Soru

Sanat merkezinde hangi materyal, araç ve gereçler bulundurulabilir?

Cevap

Sanat merkezinde bulunabilecek materyal, araç ve gereçler şunlardır: • Şövaleler (ressam sehpası) • Su geçirmez önlükler veya eski tişörtler • Tamamlanmış ya da tamamlanmamış ürünleri saklamak için raflar • Çocuklarda estetik algısı geliştirebilecek sanat ürünleri (ünlü ressamların resimlerinin reprodüksiyonları, üç boyutlu sanat ürünü örnekleri gibi)• Çeşitli boyalar (kuru boya, suluboya, parmak boyası, pastel boya, akrilik boya vb.) • Çeşitli boylarda fırçalar, • Farklı renk ve boylarda kâğıt (beyaz kâğıt, renkli fon kartonları, kraft kâğıtları) • Farklı renk ve desenlerde kumaşlar • Uçları yuvarlak, çocuk kullanımına uygun makaslar • Boyalar için kavanoz ve kaplar • Oyun hamurları, kil • Baskı çalışmaları için çeşitli şekil ve boyutlarda kalıplar • Poster, resim, kartpostal, katalog, broşür, gazete, dergi gibi materyaller • Atık materyaller (şişe, kutu vb.) 

26. Soru

Dramatik oyun merkezi çocuklara ne gibi yararlar sağlar?

Cevap

Dramatik oyun merkezi çocukların oyun yoluyla diğer çocuklar veya nesneler ile etkileşime geçerek kazanımlarda bulunmalarını sağlar. Bu merkez özellikle sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişim alanlarını ve yaratıcılıklarını desteklemektedir.

27. Soru

Hastane ortamında oyun odası bulunması hangi noktalarda önemli etkilere sahiptir?

Cevap

Hastanelerde oyun odası bulunması çocuklar açısından şu noktalarda önemli etkiye sahiptir: • Oyuna katılmak yabancı bir ortamda normalleşme hissini sağlar. • Ağrı ve kaygının etkisini azaltır. • Çocukların duygularını ifade etmesini ve korkuları ile baş etmesini sağlar. • Tedavinin daha hızlı sonuç vermesini sağlar ve böylece hastanede kalınan süre azalır. 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.