Çocuk ve Ergen Bakımı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
8
A+
A-

Beslenme

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çocuk ve Ergen Bakımı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Beslenme

1. Soru

Gençlik döneminin başlangıç ve bitiş aralığı nedir?

Cevap

Gençlik döneminin başlangıç ve bitişi ile ilgili üzerinde ortak anlaşmaya varılan bir yaş aralığından bahsetmek güç görünmektedir. Bu konuda farklı görüşler vardır. Bu çalışmalarda gençliğin ergenliğin bitimiyle başladığını bunun da yaklaşık 18-19 yaşlarına denk geldiği ifade edilmektedir. Gençliğin bitişinin ise 28-30 yaşlarına dek devam ettiğini belirtenler olduğu gibi, bu dönemi 3540 yaşına kadar ele alanlarda bulunmaktadır.


2. Soru

Yetişkinlik yıllarındaki gelişim dönemlerinde yetişkinlerin karşılaştıkları başlıca gelişim ödevleri nelerdir?

Cevap

Yetişkinlik yıllarındaki gelişim dönemlerinde yetişkinlerin karşılaştıkları başlıca gelişim ödevleri şu şekilde belirtilebilir:

• Bedensel, zihinsel, ruhsal ve duygusal olgunluğa erişmiş olması,

• Bir mesleğe hazırlanma ve öğrenimini tamamlaması,

• Çalışma hayatına atılması, bir işe girmesi, bu işte ilerlemesi ve kariyer yapması,

• Ekonomik ve kişisel özgürlüğünü kazanması,

• Eş seçmesi, bir aile kurması,

• Çocuk sahibi olma ve çocuklarını yetiştirmesi,

• Toplumun onayladığı bir sosyal gruba girmesi,

• Yakın dostluklar kurması,

• Evin yönetimine katılma ve sorumluluklar üstlenebilmesi,

• Toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi beklenir.


3. Soru

Arnett’a göre gençlik döneminde bireylerin gösterdikleri gelişim özellikleri nelerdir?

Cevap

Gençlik döneminde bireylerin gelişim özellikleriyle ilgili farklı görüşler mevcuttur. Arnett bu dönemi ifade eden beş özellikten bahsetmektedir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

• Kimlik Arayışı: Birçok birey için yetişkinliğe geçiş kimlik örüntüsünde temel değişimlerin sergilendiği bir dönemdir.

• Kararsızlık: Gençlik dönemi ciddi değişimlerin yoğun yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde aynı zamanda evlilik, iş ve eğitim konularında sık karasızlıklar gözlemlenir.

• Öze Dönüklük: Yetişkinliğe geçiş sürecinde bireyler başkalarına karşı görev ve sorumluluklarını göz ardı edebilmekte ve yaşamlarına şekil vermede bağımsız olmayı tercih etmektedir.

• Kararsız Duygular: Genç yetişkinlik sürecinde birçok birey kendisini ne ergen ne de tam bir yetişkin olarak hissetmektedir.
• Bireylerin Yaşamlarını Değiştirme Fırsatını Yakalayabildikleri Olasılıklar Dönemi: Gençlik döneminde iki türlü olasılık söz konusudur;

• Birçok genç yetişkin gelecekleri hakkında olumlu düşünmektedir,

• Bir önceki dönemde zorlanan genç yetişkinler içinde bulundukları dönemde yaşamlarını olumlu yönde geliştirebilecekleri olanaklar yakalamaktadır.


4. Soru

Toplumumuzda hangi değişimler yetişkin olarak algılanmayı sağlayan değişimlerdir?

Cevap

Toplumumuzda evli olmak, askerliğini yapmış olmak, ekonomik bağımsızlığını kazanmış olmak, bir iş veya meslek sahibi olmak, ebeveyninden ayrı yaşamak, üniversiteden mezun olmak veya seçimlerde oy kullanmak başkaları tarafından yetişkin olarak algılanmayı sağlayan değişimlerdir.


5. Soru

Bireyin genç yetişkin kabul edilmesi için ortak özellikler neler olmalıdır?

Cevap

Ergenlik bireyin sorumluluk alabilmesi ve duygusal kontrol geliştirmesi genç yetişkin kabul edilmesi için ortak özellikler olmaktadır.


6. Soru

“Uzamış gençlik” veya “üniversiteli gençlik” hangi duruma verilen addır?

Cevap

Üniversitede okumakta olan gençler sene kaybetmediklerinde 21 yaşlarında üniversiteyi bitirmiş veya bitirmek üzeredir. Yükseköğrenim görmeyen genç erkekler ise askerlik hizmetini yerine getirirler. Bu yaşlardan sonra üniversiteli gençler için askerliğini yapma, okul dışındaki gençler için iş bulma gibi görevler için zamana ihtiyaç vardır. Ek olarak lisansüstü eğitim, iş bulma ya da iş kurmadaki gecikmeler gencin hayata atılmasını, ekonomik bağımsızlığını kazanmasını, evliliğini ve yetişkin rolleri kazanmasını ertelemesine yol açar. Bu duruma “uzamış gençlik” veya “üniversiteli gençlik” adı verilir.


7. Soru

Yaşamın en sağlıklı dönemi hangi dönemdir?

Cevap

Genç yetişkinlik yaşamın en sağlıklı dönemi olarak düşünülebilir. Genç yetişkinler çocukluklarına göre daha sağlıklıdır ve orta yaşlarda gelişen hastalıklardan ve sağlık sorunlarından henüz uzaktırlar.


8. Soru

Genç yetişkinlerin en yaygın kronik sağlık sorunları neler olmuştur?

Cevap

Genç yetişkinlerin en yaygın kronik sağlık sorunları arasında omurga ya da sırt sorunları, işitme sorunları yer alır. Bu kronik sorunlar daha çok düşük sosyoekonomik düzeydeki gençlerde görülür.


9. Soru

Genç yetişkinlik döneminde birçok basit temel alışkanlığın yaşamı uzattığı saptanmıştır. Bu olumlu temel alışkanlıklar arasında neler vardır?

Cevap

Genç yetişkinlik döneminde birçok basit temel alışkanlığın yaşamı uzattığı saptanmıştır. Bu temel alışkanlıkları edinen insanların yaşam süresi, edinmeyenlere göre daha uzundur. Bu olumlu sağlık alışkanlıkları arasında öğün atlamamak, sağlıklı, düzenli ve dengeli beslenme, aşırı yağlı, şekerli ve tuzlu gıdalardan uzak durma, ölçülü yeme, egzersiz yapma, düzenli ve yeterli uyuma, sigara-alkol gibi alışkanlıklardan uzak durma yer almaktadır. 


10. Soru

Piaget’in göre genç yetişkinlerdeki bilişsel gelişim hakkında nasıl bir görüşü vardır?

Cevap

Piaget’ye göre ergenler ve yetişkinler niteliksel olarak benzer düşünce yapılarına sahiptir. Piaget ergenlerin 11-15 yaş civarında soyut işlemler dönemine girdiklerini ve bu dönemde 7-11 yaş grubundaki somut işlemler dönemine göre daha mantıksal, soyut ve idealist düşünme yapılarının sergilendiğini öne sürmektedir. Ayrıca genç yetişkinlerin ergenlere göre düşünme süreçlerinde niceliksel olarak daha ileri düzeyde ve daha fazla bilgiye sahip olduklarını vurgulamaktadır.


11. Soru

William Perry’e göre ergen ve yetişkin bireylerin düşünme yapısı nasıl farklılık göstermektedir kısaca açıklayız?

Cevap

William Perry’e göre ergenler iki kutuplu düşünürler; Siyah-beyaz, doğru-yanlış, iyi-kötü, biz ve onlar gibi. Ergenlikten yetişkinliğe geçişte farklı görüş ve bakış açılarıyla karşılaştıkça, bireyler kesin düşünce yapısından uzaklaşmaya başlarlar. Genç yetişkinler düşüncenin farklı boyutları ve başkalarının farklı bakış açıları olduğunu fark etmeye başlarlar. Ergenin kesin ve ikili düşünme yapısı yerini yetişkin yansıtıcı, göreceli düşünme yapısına bırakmaktadır.


12. Soru

Genç yetişkinlikteki bilişsel gelişimin en önemli boyutları nelerdir?

Cevap

Genç yetişkinlikteki bilişsel gelişimin en önemli boyutları; belirli dünya görüşlerinin geliştirilmesi ve farklı dünya görüşlerinin benimsenmesinin gerekliliğinin anlaşılmasıdır


13. Soru

Post formal düşünce nedir?

Cevap

Post formal düşünce; doğrunun durumdan duruma değişebileceği, çözümlerin mantıklı olabilmesi için gerçekçi olması gerektiği, belirsizliğin ve karşıtlığın istisnadan ziyade kural olduğu ve duygular ile sübjektif faktörlerin düşünmede rol oynadığının anlaşılmadır.


14. Soru

Warner Schaie’ e göre genç yetişkinin yeni bilgiler jazanma yetkinliği kaç evrede ele alınır ve bunlar nelerdir?

Cevap

 Warner Schaie genç yetişkinin yeni bilgiler kazanma yetkinliği dört evrede ele alır. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

• Kazanma Evresi: Zekanın içinde bulunan durumlara uygulama sürecidir. Mesleki açıdan bilgi ve kazanma açısından uzun vadeli planlar yapılır.
• Sorumluk Evresi: Bilişsel becerileri yönetmek için bağımsız olmak gerekir. Aile, eş ve iş yaşantısında başkalarına ilişkin sorumluluklar bilişsel yapının daha verimli kullanılmasını sağlar.

• Yönetici Evresi: Bu evre sosyal organizasyonların çalışması, aralarındaki karmaşık ilişkilerin kurulması, bunlarla ilgili şemaların kullanılması süreçlerinde bilişsel yapının işlemesini ifade eder. Bireylerin yönetim kademelerindeki bilişsel yapıları bu şekilde işler.

• Yeniden uyum Sağlama Evresi: Bu evrede bireyler anlamlı buldukları görev ve eylemler için enerji harcarlar.


15. Soru

Bellek üzerinde yaşlanmanın etkileri nelerdir?

Cevap

Bellek üzerinde yaşlanmanın etkileri de araştırılmıştır. Bu araştırma bulgularına göre gençler kısa süreli bellekte bilginin işlenmesi konusunda yaşlılara göre daha güçlüdürler. Uzun süreli bellek açısından ise, gençlerin hatırlama hızının yaşlılardan daha kolay olduğu ve belleğe, yeni bilgi depolama yeteneğinin de yaşla azaldığı bulunmuştur. Dolayısıyla araştırma bulguları bazı bellek yeterliliklerinin yaşla azaldığını göstermekle birlikte yaşlanma sürecinde oluşması kesin ve kaçınılmaz bir durum değildir.


16. Soru

Yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönem nedir?

Cevap

Erikson’a göre genç yetişkinlikte, tutarlı ve başarılı bir kimlik arayışı sürecinden sonra altıncı gelişim aşamasına; yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönemine geçilmektedir. Erikson yakınlığı, birinin kendisini bir başkasında kaybederek kendini bulma süreci biçiminde tanımlamakta ve birine adanmayı gerektirdiğini öne sürmektedir. Erikson’a göre birey genç yetişkinlikte yakın ilişkiler geliştiremediği takdirde yalıtılmış duygusu yaşamaktadır. Başkalarıyla anlamlı ilişkiler geliştirmekte becerilerinde yoksunluklar bireyin kişiliğinde hasarlara yol açmaktadır.


17. Soru

Levinson göre insanların yaşam yapıları kaç dönemde biçimlendiğini öne sürmektedir?

Cevap

Levinson insan yapılarının, birbirleriyle çakışan, dörn dönemde biçimlendiğini ileri sürer:

• Ön yetişkinlik (doğumdan 22 yaşa kadar): Doğumdan ergenliğin sonuna kadarki oluşum dönemi.

• Erken yetişkinlik (17 ila 45 yaş arası): Levinson’a göre 17 ve 33 yaşları arasındaki bireylerin ergenliğin ötesine geçerek, zorunlu bir yaşam yapısı oluşturma çabası içine girmektedir. Bu bireyler yetişkinliğe geçiş aşamasında aşk ve iş alanında birçok olanaklar keşfederek bir yaşam yapısı kurma çabasındadır. Bu süreçte de önemli ölçüde etkileyecek seçimler yaptıkları ve insanların en büyük enerjiyi sergileyecekleri ve birçok şeyi tecrübe edecekleri dönemdir.

• Orta yetişkinlik (40 ila 65 yaş arası): İnsanların biyolojik kapasitelerinin azalma ama toplumsal sorumluluklarının artma eğiliminde olduğu dönemdir.

• Geç yetişkinlik (60 yaş ve ötesi): Yaşamın son dönemdir. 


18. Soru

Gould’un dönüşüm kuramı nedir?

Cevap

Gould’a göre yetişkin gelişimi bir dizi dönüşümden geçerek oluşmaktadır. Bireyler her dönüşümde benliklerini yeniden biçimlendirir ve sorunlarını, çatışmalarını yeniden çözüme ulaştırırlar. LEvinson gibi Gould’da yetişkinliği bir değişim zamanı olarak görür. Gould’un dönüşüm kuramında genç yetişkinlikle ilgili dört evreden bahsedilir. Bu evrelerde bireyin sosyal yapısında bazı dönüşümler başlar, birey özerklik kazanır ve amaçlarını gerçekleştirmeye başlar. Artık kendi ayakları üstünde durması gerektiğini bilir. Gençlik dönemini içine alan bu evreler kısaca şöyle açıklanabilir:

• Birinci Evre (16-22 Yaş): Bireyin annebabasından ayrıldığı görülür. Ayrıca kişi kimliğini güçlendirir.

• İkinci Evre (22-28 Yaş): Bireye özerklik yerleşir ve birey amaçlarını gerçekleştirmeye başlar.

• Üçüncü Evre (28-34 Yaş): Bu evre bir geçiş evresidir. Birey amaçlarını, evliliğini yeniden gözden geçirir, değerlendirir.

• Dördüncü Evre (35-45 yaş): Bireyin hoşnutsuzluğunun arttığı dönemdir. Yaşamın zor ve belirsiz olduğunu bu dönemde anlıyor. İstikrarsız bir dönem. Bu dönemde zaman kavramı da önem kazanıyor. Yapmış ve yapmamış olduğu şeyleri gözden geçiriyor. Bireylerin çalışma güdüsünde farklılıklar meydana gelmeye başlıyor. Çalkantı ve sıkıntıların olduğu bir dönem.


19. Soru

Bowlby’ye göre bağlanma nedir?

Cevap

Bowlby’ya göre bağlanma yeni doğan bebeğin hayatta kalmasını ve “normal” gelişimini sağlamak için biyolojik olarak kurgulanmış olan anne (ya da bakan kişi) ve bebek arasındaki güçlü duygusal bağdır.


20. Soru

Geleneksel bağlanma örüntüleri kaç tür bağlanma stili içermektedir ve bunlar nelerdir?

Cevap

Geleneksel bağlanma örüntüleri üç tür bağlanma stili içermektedir:

• Güvenli Bağlanma Stili,

• Kaçınmacı Bağlanma Stili,

• Kaygılı Bağlanma Stili.


21. Soru

Güvenli bağlanma stilini nedir?

Cevap

Güvenli bağlanma stili; bebeklerin çevreyi incelemek ve çevreyle etkileşim kurmak için bakım sağlayan kişileri güvenli bir dayanak olarak gördükleri
modeldir. Diğerleri ile kolay yakınlaşır, diğerlerine bağlı olmaktan rahatsızlık duymaz, yalnız olmaktan ve diğerlerinin onu reddetmesinden dolayı üzüntü yaşamaz. Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler, ilişkileri hakkında daha olumlu görüşleri olan, diğerlerine yakınlaşmayı kolay bulan ve romantik ilişkiyle aşırı derecede ilgilenmeyen ya da bu nedenle aşırı stres altına girmeyen yetişkinleri tanımlayan bir bağlanma stilidir.


22. Soru

Kaçınmacı bağlanma stili nedir?

Cevap

Bakım sağlayanların(bakım verenlerin) çocuğun bağlanma ihtiyaçlarını reddedici ve çocuğun ilgisini bağlanılan kişiden uzaklaştırmaya çalışma eğiliminde olduğu modeldir. Kaçınan bireyler romantik ilişkilere girmekte isteksizdirler, kararsızdırlar ya da kendilerini partnerlerinden uzaklaştırmaya çalışırlar.


23. Soru

Kaygılı bağlanma stili nedir?

Cevap

Bakım sağlayanın pasif, tepkisiz ve etkisiz davranışlar göstererek çocuğun bağlanma ihtiyacını uygun olmayan şekilde karşılaması, bu nedenle çocuğun ebeveyne karşı kızgın veya ikircikli tavır gösterdiği modeldir. Bu kişiler yakınlık kurmak isterler, az güvenen ve daha fazla duygusal, kıskanç ve tahakküm edicidirler.


24. Soru

Sternberg’e göre aşk nasıl düşünülmektedir

Cevap

Sternberg’e göre aşk üç temel boyutu olan bir üçgen gibi düşünülmektedir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

• Tutku: Birini, fizyolojik olarak yoğun bir biçimde arzu etme. Romantik aşkın ilk dönemlerini yansıtmakta ve karşı tarafa cinsel ve fiziksel çekicilik içermektedir.

• Yakınlık: Birini, tüm duygu ve düşünceleri paylaşacak kadar yakın hissetme. Romantik aşkın ilk dönemlerini yansıtmakta ve karşı tarafa cinsel ve fiziksel çekicilik içermektedir

• Bağlılık: İyi ve kötü zamanlarda birlikte olmayı gönüllü olarak isteme. İlişki hakkında sorun yaşandığında ilişkinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine yönelik düşünceleri kapsamaktadır.


25. Soru

Sternberg’e göre aşk nasıl düşünülmektedir?

Cevap

Sternberg’e göre aşk üç temel boyutu olan bir üçgen gibi düşünülmektedir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

• Tutku: Birini, fizyolojik olarak yoğun bir biçimde arzu etme. Romantik aşkın ilk dönemlerini yansıtmakta ve karşı tarafa cinsel ve fiziksel çekicilik içermektedir.

• Yakınlık: Birini, tüm duygu ve düşünceleri paylaşacak kadar yakın hissetme. Romantik aşkın ilk dönemlerini yansıtmakta ve karşı tarafa cinsel ve fiziksel çekicilik içermektedir

• Bağlılık: İyi ve kötü zamanlarda birlikte olmayı gönüllü olarak isteme. İlişki hakkında sorun yaşandığında ilişkinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine yönelik düşünceleri kapsamaktadır.


26. Soru

Boşanma sonrasında bireylerin hayatlarında bazı değişimler görülmektedir. Bu değiş biçimleri nelerdir?

Cevap

Boşanma sonrasında bireylerin hayatlarında bazı değişimler görülmektedir. Bu değişim biçimlerinden bazıları şunlardır: Güçlenenler, Yeterince İyiler, Arayış İçindekiler, Özgürlükçüler, Başarılı Yalnızlar ve Mağluplardır.


27. Soru

Mesleki döngü ne demektir?

Cevap

Bir mesleğe başlama ve emekliliğe kadar geçen süreye “mesleki döngü “ denir.


28. Soru

Mesleki döngü kaç aşamadan oluşmaktadır?

Cevap

Mesleki döngü dört aşamadan oluşmaktadır:

• Seçim ve başlama aşaması,

• Uyum aşaması,

• Devam aşaması,

• Emeklilik aşaması.


29. Soru

Meslek seçiminde yer alan evreler nelerdir?

Cevap

Meslek seçimi ve gelişimi karmaşık bir süreçtir. Fiziksel, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik özellikler meslek seçimini etkileyen faktörlerdir. Meslek seçimi bir anda gerçekleşmez. Çocukluktan itibaren devam eden bir süreci içerir. Bu süreçte yer alan evreler şunlardır:

• Fantezi Evresi,

• Deneme Evresi,

• Gerçekçi Evre,

• Tamamlama Evresi,

• Sabit ve Tutarlı,

• Pekiştirme Evresi


30. Soru

Dille iletişim nedir?

Cevap

İnsanların karşılıklı konuşmaları ve yazışmaları “dille iletişim” olarak kabul edilir.


31. Soru

Sözsüz (Sözel olmayan) iletişim nedir?

Cevap

Sözsüz iletişimde konuşma ve yazı olmaksızın insanlar birbirlerine birtakım mesajlar iletirler. Bu iletişim türünde insanların birbirlerine ne söyledikleri değil “ne yaptıkları” öne çıkar.


32. Soru

Sözsüz iletişim kendi içinde kaç grupta ele alına bilir ve bunlar nelerdir?

Cevap

Sözsüz iletişim kendi içinde dört grupta ele alınabilir:

• Yüz ve beden,

• Bedensel temas,

• Mekan kullanımı,

• Araç kullanımı.


33. Soru

Beslenme nedir?

Cevap

Beslenme insanın büyümesi gelişmesi, sağlıklı ve üretici olarak yaşaması için gerekli besin öge- lerinin, sindirim aracılığı ile vücuda alınması ve kullanılmasıdır. Sadece karın doyurmak değil vücudumuz için gerekli besin ögelerinden yeterince almaktır.


34. Soru

Kalori nedir?

Cevap

Beslenme biliminin enerji birimi kaloridir.


35. Soru

Metabolizma nedir?

Cevap

İnsan vücudunun en küçük yapı birimi hücredir. Hücre içinde devamlı kimyasal değişimler olmaktadır. Yaşamın devam etmesi için hücre içinde oluşan bu değişikliklere metabolizma denir.


36. Soru

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri nelerdir?

Cevap

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri şunlardır:

• Karbonhidrat

• Protein

• Yağ

• Vitaminler

• Mineraller

•Su


37. Soru

Proteinler insan vücudunda hangi alanlarda görev almaktadır?

Cevap

Proteinler;

 • Büyüme, gelişme, sağlıklı yaşam ve özellikle zekâ gelişiminde,

 • Hücre yapımı ve çalışmasında,

 • Hücre onarımı ve yenilenmesinde,

 • Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde,

 • Yara ve yanıkların iyileşmesinde,

 • Vücudun asit baz dengesinin sağlanmasında,

 • Kan, enzim, hormon, iskelet ve kasların yapısında görev almaktadırlar.


38. Soru

Yağda eriyen vitaminler hangileridir?

Cevap

Yağda eriyen vitaminler, A-D-E-K vitaminleridir.


39. Soru

İnsan vücudunda kaç mineral bulunmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

İnsan vücudunda on yedi mineral bulunmaktadır. Bunlar;

 • Kalsiyum

 • Fosfor

 • Demir

 • İyot

 • Flor

 • Magnezyum

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Bakır

 • Kobalt

 • Manganez

 • Çinko

 • Kükürt

 • Molibden

 • Selenyum

 • Krom’dur.


40. Soru

Ortak özelliklerine göre, besinler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Ortak özelliklerine göre, besinler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Et, Yumurta, Kuru baklagiller ve Yağlı Tohumlar

 • Süt ve Süt Ürünleri

 • Sebze ve Meyveler

 • Tahıllar


41. Soru

Gebelikte kilo alımı nasıl olmalıdır?

Cevap

Gebelik ilerledikçe annenin besin ihtiyacı artar. Bu artışı kilo alımı olarak değerlendirmek gerekirse, beden kitle indeksine göre normal ağırlıklı annenin kilo kazanımı dokuz boyunca 11-16 kg arasında olabilir. Aylık kilo alımı ise gebeliğin ilk yarısında ayda 1 kg, 20. haftadan sonra ise ayda 2 kg veya haftada 0,5 kg’dır.


42. Soru

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa ne olur? 

Cevap

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa;

• Erken doğumlar (prematür doğum) ve yeni doğan ölümleri (neonatal ölümler) görülebilir.

• Düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

• Organ eksiklikleri (konjenital marformasyonlar) oluşabilir.

• Annenin bağışıklık sistemi zayıflar.

• Annede anemi görülebilir.

• Anne ölümleri oluşabilir.

• Kemik yumuşamaları ve gebelik toksemileri görülebilir.


43. Soru

Gebelikte folik asit yetersizliği annede hangi durumların görülme riskini attırır?

Cevap

Gebelikte folik asit yetersizliği annede anemi, düşük doğum ağırlıklı bebek ve bebekte spina bifida (omurga kanalının arka kısmının açık kalması) görülme riskini attırır.


44. Soru

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler hangileridir? 

Cevap

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler şunlardır: Tatlı ve şekerlemeler, gazlı ve şekerli içecekler, kızartmalar, çok fazla kahve ve/veya çay.


45. Soru

Doğal beslenme nedir? 

Cevap

Bebeğin sadece anne sütü ile beslenme şekline doğal beslenme denir. Anne sütü yettiği sürece bebek ilk 6 ay anne sütü ile beslenmelidir. Emzirme sonucunda bebeğin gelişim ve büyümesi izlendiğinde yeterli beslendiğine karar verilirse sadece anne sütü ile beslenir. 


46. Soru

Yapay beslenme nedir?

Cevap

Yapay beslenme, anne sütünün verilmesine engel olan bir durum olduğunda veya anne sütünün hiç olmadığı durumlarda uygulanan beslenme şeklidir.


47. Soru

Emzikli kadın için önerilen günlük besin grubu miktarları (porisyon olarak) nelerdir?

Cevap

Süt ve süt ürünleri: 3-4 porsiyon

Et, tavuk, balık: 3 Porsiyon

Yumurta, kuru baklagiller: 1 Porsiyon

Taze sebze ve meyveler: 5-7 Porsiyon 

Tahıllar: 2-3 Porsiyon

Ekmek: 4-7 Porsiyon


48. Soru

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler şunlardır: 

 • Aile: Annenin seçtiği besinler, pişirme tar- zı, evdeki yemek düzeni, öğün kavramı, yemeklerin sunumu, aile bireylerinin iletişimleri, aile büyüklerinin etkisi, sofra alışkanlıkları, yemek ile çocuğu cezalandırma-ödüllendirme gibi aile tutumları, vb.
 • Sosyal Kültürel Faktörler: Yaşanılan böl- genin beslenme alışkanlıkları (kırsal bölge, büyük şehirler), sosyal statü, eğitim düzeyi, kültür, gelenekler, vb.
 • Ekonomik Faktörler
 • Medya: Televizyon, reklamlar, internet, vb.
 • Öğretmen: İyi bir model olmalı ve okul öncesi eğitim kurumunda yemek saatlerinde çocuklarla birlikte yemek yemelidir.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Öz bakım becerileri kapsamında doğru beslenme alışkanlıkları, mutfakta kullanılan araç-gereçler, yemek öncesi-sonrası temizlik alışkanlıkları, yemek masası hazırlama vb. beceriler bu kurumlarda kazandırılır. Çocuk yaparak, yaşayarak, kimi zaman grupla iş birliği yaparak, paylaşarak, sorumluluk alarak pek çok alışkanlığı kazanır.


49. Soru

Ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek yeme bozuklukları nelerdir?

Cevap

Ergenlik dönemde ergenlerde bazı yeme bozuklukları ortaya çıkabilir. Şişmanlık korkusu ile ortaya çıkan Anoreksiya Nevroza, aşırı yemek yeme ve ardından kendini uyararak veya laksatif kullanarak kusma ve bağırsak boşaltma ile görülen Bulimia Nevrosa, sosyo-ekonomik durum, aile içi çatışmalar, hormonal dengesizlikler sonucu Obezite, bunlardan bazılarıdır.


50. Soru

Suda eriyen vitaminler hangileridir?

Cevap

Suda eriyen vitaminler B-C vitaminleridir. 


51. Soru

Yeterli ve dengeli beslenme nedir?

Cevap

Yeterli ve dengeli beslenme; yaşamın sürdürülebilmesi, sağlığın korunması, büyüme ve gelişimin sağlanabilmesi için kişinin harcadığı enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli miktarda ve çeşitte vücuda alınıp kullanılmasıdır.


52. Soru

Yetersiz ve dengesiz beslenme nedir?

Cevap

Yetersiz ve dengesiz beslenme, vücudun enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli çeşit ve miktarda vücuda alınmaması durumudur.


1. Soru

Gençlik döneminin başlangıç ve bitiş aralığı nedir?

Cevap

Gençlik döneminin başlangıç ve bitişi ile ilgili üzerinde ortak anlaşmaya varılan bir yaş aralığından bahsetmek güç görünmektedir. Bu konuda farklı görüşler vardır. Bu çalışmalarda gençliğin ergenliğin bitimiyle başladığını bunun da yaklaşık 18-19 yaşlarına denk geldiği ifade edilmektedir. Gençliğin bitişinin ise 28-30 yaşlarına dek devam ettiğini belirtenler olduğu gibi, bu dönemi 3540 yaşına kadar ele alanlarda bulunmaktadır.

2. Soru

Yetişkinlik yıllarındaki gelişim dönemlerinde yetişkinlerin karşılaştıkları başlıca gelişim ödevleri nelerdir?

Cevap

Yetişkinlik yıllarındaki gelişim dönemlerinde yetişkinlerin karşılaştıkları başlıca gelişim ödevleri şu şekilde belirtilebilir:

• Bedensel, zihinsel, ruhsal ve duygusal olgunluğa erişmiş olması,

• Bir mesleğe hazırlanma ve öğrenimini tamamlaması,

• Çalışma hayatına atılması, bir işe girmesi, bu işte ilerlemesi ve kariyer yapması,

• Ekonomik ve kişisel özgürlüğünü kazanması,

• Eş seçmesi, bir aile kurması,

• Çocuk sahibi olma ve çocuklarını yetiştirmesi,

• Toplumun onayladığı bir sosyal gruba girmesi,

• Yakın dostluklar kurması,

• Evin yönetimine katılma ve sorumluluklar üstlenebilmesi,

• Toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi beklenir.

3. Soru

Arnett’a göre gençlik döneminde bireylerin gösterdikleri gelişim özellikleri nelerdir?

Cevap

Gençlik döneminde bireylerin gelişim özellikleriyle ilgili farklı görüşler mevcuttur. Arnett bu dönemi ifade eden beş özellikten bahsetmektedir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

• Kimlik Arayışı: Birçok birey için yetişkinliğe geçiş kimlik örüntüsünde temel değişimlerin sergilendiği bir dönemdir.

• Kararsızlık: Gençlik dönemi ciddi değişimlerin yoğun yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde aynı zamanda evlilik, iş ve eğitim konularında sık karasızlıklar gözlemlenir.

• Öze Dönüklük: Yetişkinliğe geçiş sürecinde bireyler başkalarına karşı görev ve sorumluluklarını göz ardı edebilmekte ve yaşamlarına şekil vermede bağımsız olmayı tercih etmektedir.

• Kararsız Duygular: Genç yetişkinlik sürecinde birçok birey kendisini ne ergen ne de tam bir yetişkin olarak hissetmektedir.
• Bireylerin Yaşamlarını Değiştirme Fırsatını Yakalayabildikleri Olasılıklar Dönemi: Gençlik döneminde iki türlü olasılık söz konusudur;

• Birçok genç yetişkin gelecekleri hakkında olumlu düşünmektedir,

• Bir önceki dönemde zorlanan genç yetişkinler içinde bulundukları dönemde yaşamlarını olumlu yönde geliştirebilecekleri olanaklar yakalamaktadır.

4. Soru

Toplumumuzda hangi değişimler yetişkin olarak algılanmayı sağlayan değişimlerdir?

Cevap

Toplumumuzda evli olmak, askerliğini yapmış olmak, ekonomik bağımsızlığını kazanmış olmak, bir iş veya meslek sahibi olmak, ebeveyninden ayrı yaşamak, üniversiteden mezun olmak veya seçimlerde oy kullanmak başkaları tarafından yetişkin olarak algılanmayı sağlayan değişimlerdir.

5. Soru

Bireyin genç yetişkin kabul edilmesi için ortak özellikler neler olmalıdır?

Cevap

Ergenlik bireyin sorumluluk alabilmesi ve duygusal kontrol geliştirmesi genç yetişkin kabul edilmesi için ortak özellikler olmaktadır.

6. Soru

“Uzamış gençlik” veya “üniversiteli gençlik” hangi duruma verilen addır?

Cevap

Üniversitede okumakta olan gençler sene kaybetmediklerinde 21 yaşlarında üniversiteyi bitirmiş veya bitirmek üzeredir. Yükseköğrenim görmeyen genç erkekler ise askerlik hizmetini yerine getirirler. Bu yaşlardan sonra üniversiteli gençler için askerliğini yapma, okul dışındaki gençler için iş bulma gibi görevler için zamana ihtiyaç vardır. Ek olarak lisansüstü eğitim, iş bulma ya da iş kurmadaki gecikmeler gencin hayata atılmasını, ekonomik bağımsızlığını kazanmasını, evliliğini ve yetişkin rolleri kazanmasını ertelemesine yol açar. Bu duruma “uzamış gençlik” veya “üniversiteli gençlik” adı verilir.

7. Soru

Yaşamın en sağlıklı dönemi hangi dönemdir?

Cevap

Genç yetişkinlik yaşamın en sağlıklı dönemi olarak düşünülebilir. Genç yetişkinler çocukluklarına göre daha sağlıklıdır ve orta yaşlarda gelişen hastalıklardan ve sağlık sorunlarından henüz uzaktırlar.

8. Soru

Genç yetişkinlerin en yaygın kronik sağlık sorunları neler olmuştur?

Cevap

Genç yetişkinlerin en yaygın kronik sağlık sorunları arasında omurga ya da sırt sorunları, işitme sorunları yer alır. Bu kronik sorunlar daha çok düşük sosyoekonomik düzeydeki gençlerde görülür.

9. Soru

Genç yetişkinlik döneminde birçok basit temel alışkanlığın yaşamı uzattığı saptanmıştır. Bu olumlu temel alışkanlıklar arasında neler vardır?

Cevap

Genç yetişkinlik döneminde birçok basit temel alışkanlığın yaşamı uzattığı saptanmıştır. Bu temel alışkanlıkları edinen insanların yaşam süresi, edinmeyenlere göre daha uzundur. Bu olumlu sağlık alışkanlıkları arasında öğün atlamamak, sağlıklı, düzenli ve dengeli beslenme, aşırı yağlı, şekerli ve tuzlu gıdalardan uzak durma, ölçülü yeme, egzersiz yapma, düzenli ve yeterli uyuma, sigara-alkol gibi alışkanlıklardan uzak durma yer almaktadır. 

10. Soru

Piaget’in göre genç yetişkinlerdeki bilişsel gelişim hakkında nasıl bir görüşü vardır?

Cevap

Piaget’ye göre ergenler ve yetişkinler niteliksel olarak benzer düşünce yapılarına sahiptir. Piaget ergenlerin 11-15 yaş civarında soyut işlemler dönemine girdiklerini ve bu dönemde 7-11 yaş grubundaki somut işlemler dönemine göre daha mantıksal, soyut ve idealist düşünme yapılarının sergilendiğini öne sürmektedir. Ayrıca genç yetişkinlerin ergenlere göre düşünme süreçlerinde niceliksel olarak daha ileri düzeyde ve daha fazla bilgiye sahip olduklarını vurgulamaktadır.

11. Soru

William Perry’e göre ergen ve yetişkin bireylerin düşünme yapısı nasıl farklılık göstermektedir kısaca açıklayız?

Cevap

William Perry’e göre ergenler iki kutuplu düşünürler; Siyah-beyaz, doğru-yanlış, iyi-kötü, biz ve onlar gibi. Ergenlikten yetişkinliğe geçişte farklı görüş ve bakış açılarıyla karşılaştıkça, bireyler kesin düşünce yapısından uzaklaşmaya başlarlar. Genç yetişkinler düşüncenin farklı boyutları ve başkalarının farklı bakış açıları olduğunu fark etmeye başlarlar. Ergenin kesin ve ikili düşünme yapısı yerini yetişkin yansıtıcı, göreceli düşünme yapısına bırakmaktadır.

12. Soru

Genç yetişkinlikteki bilişsel gelişimin en önemli boyutları nelerdir?

Cevap

Genç yetişkinlikteki bilişsel gelişimin en önemli boyutları; belirli dünya görüşlerinin geliştirilmesi ve farklı dünya görüşlerinin benimsenmesinin gerekliliğinin anlaşılmasıdır

13. Soru

Post formal düşünce nedir?

Cevap

Post formal düşünce; doğrunun durumdan duruma değişebileceği, çözümlerin mantıklı olabilmesi için gerçekçi olması gerektiği, belirsizliğin ve karşıtlığın istisnadan ziyade kural olduğu ve duygular ile sübjektif faktörlerin düşünmede rol oynadığının anlaşılmadır.

14. Soru

Warner Schaie’ e göre genç yetişkinin yeni bilgiler jazanma yetkinliği kaç evrede ele alınır ve bunlar nelerdir?

Cevap

 Warner Schaie genç yetişkinin yeni bilgiler kazanma yetkinliği dört evrede ele alır. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

• Kazanma Evresi: Zekanın içinde bulunan durumlara uygulama sürecidir. Mesleki açıdan bilgi ve kazanma açısından uzun vadeli planlar yapılır.
• Sorumluk Evresi: Bilişsel becerileri yönetmek için bağımsız olmak gerekir. Aile, eş ve iş yaşantısında başkalarına ilişkin sorumluluklar bilişsel yapının daha verimli kullanılmasını sağlar.

• Yönetici Evresi: Bu evre sosyal organizasyonların çalışması, aralarındaki karmaşık ilişkilerin kurulması, bunlarla ilgili şemaların kullanılması süreçlerinde bilişsel yapının işlemesini ifade eder. Bireylerin yönetim kademelerindeki bilişsel yapıları bu şekilde işler.

• Yeniden uyum Sağlama Evresi: Bu evrede bireyler anlamlı buldukları görev ve eylemler için enerji harcarlar.

15. Soru

Bellek üzerinde yaşlanmanın etkileri nelerdir?

Cevap

Bellek üzerinde yaşlanmanın etkileri de araştırılmıştır. Bu araştırma bulgularına göre gençler kısa süreli bellekte bilginin işlenmesi konusunda yaşlılara göre daha güçlüdürler. Uzun süreli bellek açısından ise, gençlerin hatırlama hızının yaşlılardan daha kolay olduğu ve belleğe, yeni bilgi depolama yeteneğinin de yaşla azaldığı bulunmuştur. Dolayısıyla araştırma bulguları bazı bellek yeterliliklerinin yaşla azaldığını göstermekle birlikte yaşlanma sürecinde oluşması kesin ve kaçınılmaz bir durum değildir.

16. Soru

Yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönem nedir?

Cevap

Erikson’a göre genç yetişkinlikte, tutarlı ve başarılı bir kimlik arayışı sürecinden sonra altıncı gelişim aşamasına; yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönemine geçilmektedir. Erikson yakınlığı, birinin kendisini bir başkasında kaybederek kendini bulma süreci biçiminde tanımlamakta ve birine adanmayı gerektirdiğini öne sürmektedir. Erikson’a göre birey genç yetişkinlikte yakın ilişkiler geliştiremediği takdirde yalıtılmış duygusu yaşamaktadır. Başkalarıyla anlamlı ilişkiler geliştirmekte becerilerinde yoksunluklar bireyin kişiliğinde hasarlara yol açmaktadır.

17. Soru

Levinson göre insanların yaşam yapıları kaç dönemde biçimlendiğini öne sürmektedir?

Cevap

Levinson insan yapılarının, birbirleriyle çakışan, dörn dönemde biçimlendiğini ileri sürer:

• Ön yetişkinlik (doğumdan 22 yaşa kadar): Doğumdan ergenliğin sonuna kadarki oluşum dönemi.

• Erken yetişkinlik (17 ila 45 yaş arası): Levinson’a göre 17 ve 33 yaşları arasındaki bireylerin ergenliğin ötesine geçerek, zorunlu bir yaşam yapısı oluşturma çabası içine girmektedir. Bu bireyler yetişkinliğe geçiş aşamasında aşk ve iş alanında birçok olanaklar keşfederek bir yaşam yapısı kurma çabasındadır. Bu süreçte de önemli ölçüde etkileyecek seçimler yaptıkları ve insanların en büyük enerjiyi sergileyecekleri ve birçok şeyi tecrübe edecekleri dönemdir.

• Orta yetişkinlik (40 ila 65 yaş arası): İnsanların biyolojik kapasitelerinin azalma ama toplumsal sorumluluklarının artma eğiliminde olduğu dönemdir.

• Geç yetişkinlik (60 yaş ve ötesi): Yaşamın son dönemdir. 

18. Soru

Gould’un dönüşüm kuramı nedir?

Cevap

Gould’a göre yetişkin gelişimi bir dizi dönüşümden geçerek oluşmaktadır. Bireyler her dönüşümde benliklerini yeniden biçimlendirir ve sorunlarını, çatışmalarını yeniden çözüme ulaştırırlar. LEvinson gibi Gould’da yetişkinliği bir değişim zamanı olarak görür. Gould’un dönüşüm kuramında genç yetişkinlikle ilgili dört evreden bahsedilir. Bu evrelerde bireyin sosyal yapısında bazı dönüşümler başlar, birey özerklik kazanır ve amaçlarını gerçekleştirmeye başlar. Artık kendi ayakları üstünde durması gerektiğini bilir. Gençlik dönemini içine alan bu evreler kısaca şöyle açıklanabilir:

• Birinci Evre (16-22 Yaş): Bireyin annebabasından ayrıldığı görülür. Ayrıca kişi kimliğini güçlendirir.

• İkinci Evre (22-28 Yaş): Bireye özerklik yerleşir ve birey amaçlarını gerçekleştirmeye başlar.

• Üçüncü Evre (28-34 Yaş): Bu evre bir geçiş evresidir. Birey amaçlarını, evliliğini yeniden gözden geçirir, değerlendirir.

• Dördüncü Evre (35-45 yaş): Bireyin hoşnutsuzluğunun arttığı dönemdir. Yaşamın zor ve belirsiz olduğunu bu dönemde anlıyor. İstikrarsız bir dönem. Bu dönemde zaman kavramı da önem kazanıyor. Yapmış ve yapmamış olduğu şeyleri gözden geçiriyor. Bireylerin çalışma güdüsünde farklılıklar meydana gelmeye başlıyor. Çalkantı ve sıkıntıların olduğu bir dönem.

19. Soru

Bowlby’ye göre bağlanma nedir?

Cevap

Bowlby’ya göre bağlanma yeni doğan bebeğin hayatta kalmasını ve “normal” gelişimini sağlamak için biyolojik olarak kurgulanmış olan anne (ya da bakan kişi) ve bebek arasındaki güçlü duygusal bağdır.

20. Soru

Geleneksel bağlanma örüntüleri kaç tür bağlanma stili içermektedir ve bunlar nelerdir?

Cevap

Geleneksel bağlanma örüntüleri üç tür bağlanma stili içermektedir:

• Güvenli Bağlanma Stili,

• Kaçınmacı Bağlanma Stili,

• Kaygılı Bağlanma Stili.

21. Soru

Güvenli bağlanma stilini nedir?

Cevap

Güvenli bağlanma stili; bebeklerin çevreyi incelemek ve çevreyle etkileşim kurmak için bakım sağlayan kişileri güvenli bir dayanak olarak gördükleri
modeldir. Diğerleri ile kolay yakınlaşır, diğerlerine bağlı olmaktan rahatsızlık duymaz, yalnız olmaktan ve diğerlerinin onu reddetmesinden dolayı üzüntü yaşamaz. Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler, ilişkileri hakkında daha olumlu görüşleri olan, diğerlerine yakınlaşmayı kolay bulan ve romantik ilişkiyle aşırı derecede ilgilenmeyen ya da bu nedenle aşırı stres altına girmeyen yetişkinleri tanımlayan bir bağlanma stilidir.

22. Soru

Kaçınmacı bağlanma stili nedir?

Cevap

Bakım sağlayanların(bakım verenlerin) çocuğun bağlanma ihtiyaçlarını reddedici ve çocuğun ilgisini bağlanılan kişiden uzaklaştırmaya çalışma eğiliminde olduğu modeldir. Kaçınan bireyler romantik ilişkilere girmekte isteksizdirler, kararsızdırlar ya da kendilerini partnerlerinden uzaklaştırmaya çalışırlar.

23. Soru

Kaygılı bağlanma stili nedir?

Cevap

Bakım sağlayanın pasif, tepkisiz ve etkisiz davranışlar göstererek çocuğun bağlanma ihtiyacını uygun olmayan şekilde karşılaması, bu nedenle çocuğun ebeveyne karşı kızgın veya ikircikli tavır gösterdiği modeldir. Bu kişiler yakınlık kurmak isterler, az güvenen ve daha fazla duygusal, kıskanç ve tahakküm edicidirler.

24. Soru

Sternberg’e göre aşk nasıl düşünülmektedir

Cevap

Sternberg’e göre aşk üç temel boyutu olan bir üçgen gibi düşünülmektedir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

• Tutku: Birini, fizyolojik olarak yoğun bir biçimde arzu etme. Romantik aşkın ilk dönemlerini yansıtmakta ve karşı tarafa cinsel ve fiziksel çekicilik içermektedir.

• Yakınlık: Birini, tüm duygu ve düşünceleri paylaşacak kadar yakın hissetme. Romantik aşkın ilk dönemlerini yansıtmakta ve karşı tarafa cinsel ve fiziksel çekicilik içermektedir

• Bağlılık: İyi ve kötü zamanlarda birlikte olmayı gönüllü olarak isteme. İlişki hakkında sorun yaşandığında ilişkinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine yönelik düşünceleri kapsamaktadır.

25. Soru

Sternberg’e göre aşk nasıl düşünülmektedir?

Cevap

Sternberg’e göre aşk üç temel boyutu olan bir üçgen gibi düşünülmektedir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

• Tutku: Birini, fizyolojik olarak yoğun bir biçimde arzu etme. Romantik aşkın ilk dönemlerini yansıtmakta ve karşı tarafa cinsel ve fiziksel çekicilik içermektedir.

• Yakınlık: Birini, tüm duygu ve düşünceleri paylaşacak kadar yakın hissetme. Romantik aşkın ilk dönemlerini yansıtmakta ve karşı tarafa cinsel ve fiziksel çekicilik içermektedir

• Bağlılık: İyi ve kötü zamanlarda birlikte olmayı gönüllü olarak isteme. İlişki hakkında sorun yaşandığında ilişkinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine yönelik düşünceleri kapsamaktadır.

26. Soru

Boşanma sonrasında bireylerin hayatlarında bazı değişimler görülmektedir. Bu değiş biçimleri nelerdir?

Cevap

Boşanma sonrasında bireylerin hayatlarında bazı değişimler görülmektedir. Bu değişim biçimlerinden bazıları şunlardır: Güçlenenler, Yeterince İyiler, Arayış İçindekiler, Özgürlükçüler, Başarılı Yalnızlar ve Mağluplardır.

27. Soru

Mesleki döngü ne demektir?

Cevap

Bir mesleğe başlama ve emekliliğe kadar geçen süreye “mesleki döngü “ denir.

28. Soru

Mesleki döngü kaç aşamadan oluşmaktadır?

Cevap

Mesleki döngü dört aşamadan oluşmaktadır:

• Seçim ve başlama aşaması,

• Uyum aşaması,

• Devam aşaması,

• Emeklilik aşaması.

29. Soru

Meslek seçiminde yer alan evreler nelerdir?

Cevap

Meslek seçimi ve gelişimi karmaşık bir süreçtir. Fiziksel, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik özellikler meslek seçimini etkileyen faktörlerdir. Meslek seçimi bir anda gerçekleşmez. Çocukluktan itibaren devam eden bir süreci içerir. Bu süreçte yer alan evreler şunlardır:

• Fantezi Evresi,

• Deneme Evresi,

• Gerçekçi Evre,

• Tamamlama Evresi,

• Sabit ve Tutarlı,

• Pekiştirme Evresi

30. Soru

Dille iletişim nedir?

Cevap

İnsanların karşılıklı konuşmaları ve yazışmaları “dille iletişim” olarak kabul edilir.

31. Soru

Sözsüz (Sözel olmayan) iletişim nedir?

Cevap

Sözsüz iletişimde konuşma ve yazı olmaksızın insanlar birbirlerine birtakım mesajlar iletirler. Bu iletişim türünde insanların birbirlerine ne söyledikleri değil “ne yaptıkları” öne çıkar.

32. Soru

Sözsüz iletişim kendi içinde kaç grupta ele alına bilir ve bunlar nelerdir?

Cevap

Sözsüz iletişim kendi içinde dört grupta ele alınabilir:

• Yüz ve beden,

• Bedensel temas,

• Mekan kullanımı,

• Araç kullanımı.

33. Soru

Beslenme nedir?

Cevap

Beslenme insanın büyümesi gelişmesi, sağlıklı ve üretici olarak yaşaması için gerekli besin öge- lerinin, sindirim aracılığı ile vücuda alınması ve kullanılmasıdır. Sadece karın doyurmak değil vücudumuz için gerekli besin ögelerinden yeterince almaktır.

Beslenme insanın büyümesi gelişmesi, sağlıklı ve üretici olarak yaşaması için gerekli besin öge- lerinin, sindirim aracılığı ile vücuda alınması ve kullanılmasıdır. Sadece karın doyurmak değil vücudumuz için gerekli besin ögelerinden yeterince almaktır.

Beslenme insanın büyümesi gelişmesi, sağlıklı ve üretici olarak yaşaması için gerekli besin öge- lerinin, sindirim aracılığı ile vücuda alınması ve kullanılmasıdır. Sadece karın doyurmak değil vücudumuz için gerekli besin ögelerinden yeterince almaktır.

Beslenme insanın büyümesi gelişmesi, sağlıklı ve üretici olarak yaşaması için gerekli besin öge- lerinin, sindirim aracılığı ile vücuda alınması ve kullanılmasıdır. Sadece karın doyurmak değil vücudumuz için gerekli besin ögelerinden yeterince almaktır.

Beslenme insanın büyümesi gelişmesi, sağlıklı ve üretici olarak yaşaması için gerekli besin öge- lerinin, sindirim aracılığı ile vücuda alınması ve kullanılmasıdır. Sadece karın doyurmak değil vücudumuz için gerekli besin ögelerinden yeterince almaktır.

34. Soru

Kalori nedir?

Cevap

Beslenme biliminin enerji birimi kaloridir.

Beslenme biliminin enerji birimi kaloridir.

Beslenme biliminin enerji birimi kaloridir.

Beslenme biliminin enerji birimi kaloridir.

Beslenme biliminin enerji birimi kaloridir.

35. Soru

Metabolizma nedir?

Cevap

İnsan vücudunun en küçük yapı birimi hücredir. Hücre içinde devamlı kimyasal değişimler olmaktadır. Yaşamın devam etmesi için hücre içinde oluşan bu değişikliklere metabolizma denir.

İnsan vücudunun en küçük yapı birimi hücredir. Hücre içinde devamlı kimyasal değişimler olmaktadır. Yaşamın devam etmesi için hücre içinde oluşan bu değişikliklere metabolizma denir.

İnsan vücudunun en küçük yapı birimi hücredir. Hücre içinde devamlı kimyasal değişimler olmaktadır. Yaşamın devam etmesi için hücre içinde oluşan bu değişikliklere metabolizma denir.

İnsan vücudunun en küçük yapı birimi hücredir. Hücre içinde devamlı kimyasal değişimler olmaktadır. Yaşamın devam etmesi için hücre içinde oluşan bu değişikliklere metabolizma denir.

İnsan vücudunun en küçük yapı birimi hücredir. Hücre içinde devamlı kimyasal değişimler olmaktadır. Yaşamın devam etmesi için hücre içinde oluşan bu değişikliklere metabolizma denir.

36. Soru

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri nelerdir?

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri nelerdir?

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri nelerdir?

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri nelerdir?

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri nelerdir?

Cevap

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri şunlardır:

• Karbonhidrat

• Protein

• Yağ

• Vitaminler

• Mineraller

•Su

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri şunlardır:

• Karbonhidrat

• Protein

• Yağ

• Vitaminler

• Mineraller

•Su

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri şunlardır:

• Karbonhidrat

• Protein

• Yağ

• Vitaminler

• Mineraller

•Su

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri şunlardır:

• Karbonhidrat

• Protein

• Yağ

• Vitaminler

• Mineraller

•Su

İnsan vücudu için gerekli olan besin ögeleri şunlardır:

• Karbonhidrat

• Protein

• Yağ

• Vitaminler

• Mineraller

•Su

37. Soru

Proteinler insan vücudunda hangi alanlarda görev almaktadır?

Cevap

Proteinler;

 • Büyüme, gelişme, sağlıklı yaşam ve özellikle zekâ gelişiminde,

 • Hücre yapımı ve çalışmasında,

 • Hücre onarımı ve yenilenmesinde,

 • Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde,

 • Yara ve yanıkların iyileşmesinde,

 • Vücudun asit baz dengesinin sağlanmasında,

 • Kan, enzim, hormon, iskelet ve kasların yapısında görev almaktadırlar.

Proteinler;

 • Büyüme, gelişme, sağlıklı yaşam ve özellikle zekâ gelişiminde,

 • Hücre yapımı ve çalışmasında,

 • Hücre onarımı ve yenilenmesinde,

 • Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde,

 • Yara ve yanıkların iyileşmesinde,

 • Vücudun asit baz dengesinin sağlanmasında,

 • Kan, enzim, hormon, iskelet ve kasların yapısında görev almaktadırlar.

Proteinler;

 • Büyüme, gelişme, sağlıklı yaşam ve özellikle zekâ gelişiminde,

 • Hücre yapımı ve çalışmasında,

 • Hücre onarımı ve yenilenmesinde,

 • Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde,

 • Yara ve yanıkların iyileşmesinde,

 • Vücudun asit baz dengesinin sağlanmasında,

 • Kan, enzim, hormon, iskelet ve kasların yapısında görev almaktadırlar.

Proteinler;

 • Büyüme, gelişme, sağlıklı yaşam ve özellikle zekâ gelişiminde,

 • Hücre yapımı ve çalışmasında,

 • Hücre onarımı ve yenilenmesinde,

 • Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde,

 • Yara ve yanıkların iyileşmesinde,

 • Vücudun asit baz dengesinin sağlanmasında,

 • Kan, enzim, hormon, iskelet ve kasların yapısında görev almaktadırlar.

Proteinler;

 • Büyüme, gelişme, sağlıklı yaşam ve özellikle zekâ gelişiminde,

 • Hücre yapımı ve çalışmasında,

 • Hücre onarımı ve yenilenmesinde,

 • Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde,

 • Yara ve yanıkların iyileşmesinde,

 • Vücudun asit baz dengesinin sağlanmasında,

 • Kan, enzim, hormon, iskelet ve kasların yapısında görev almaktadırlar.

38. Soru

Yağda eriyen vitaminler hangileridir?

Cevap

Yağda eriyen vitaminler, A-D-E-K vitaminleridir.

39. Soru

İnsan vücudunda kaç mineral bulunmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

İnsan vücudunda on yedi mineral bulunmaktadır. Bunlar;

 • Kalsiyum

 • Fosfor

 • Demir

 • İyot

 • Flor

 • Magnezyum

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Bakır

 • Kobalt

 • Manganez

 • Çinko

 • Kükürt

 • Molibden

 • Selenyum

 • Krom’dur.

İnsan vücudunda on yedi mineral bulunmaktadır. Bunlar;

 • Kalsiyum

 • Fosfor

 • Demir

 • İyot

 • Flor

 • Magnezyum

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Bakır

 • Kobalt

 • Manganez

 • Çinko

 • Kükürt

 • Molibden

 • Selenyum

 • Krom’dur.

İnsan vücudunda on yedi mineral bulunmaktadır. Bunlar;

 • Kalsiyum

 • Fosfor

 • Demir

 • İyot

 • Flor

 • Magnezyum

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Bakır

 • Kobalt

 • Manganez

 • Çinko

 • Kükürt

 • Molibden

 • Selenyum

 • Krom’dur.

İnsan vücudunda on yedi mineral bulunmaktadır. Bunlar;

 • Kalsiyum

 • Fosfor

 • Demir

 • İyot

 • Flor

 • Magnezyum

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Bakır

 • Kobalt

 • Manganez

 • Çinko

 • Kükürt

 • Molibden

 • Selenyum

 • Krom’dur.

İnsan vücudunda on yedi mineral bulunmaktadır. Bunlar;

 • Kalsiyum

 • Fosfor

 • Demir

 • İyot

 • Flor

 • Magnezyum

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Bakır

 • Kobalt

 • Manganez

 • Çinko

 • Kükürt

 • Molibden

 • Selenyum

 • Krom’dur.

 • Kalsiyum

 • Fosfor

 • Demir

 • İyot

 • Flor

 • Magnezyum

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Bakır

 • Kobalt

 • Manganez

 • Çinko

 • Kükürt

 • Molibden

 • Selenyum

 • Krom’dur.

 • Kalsiyum

 • Fosfor

 • Demir

 • İyot

 • Flor

 • Magnezyum

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Bakır

 • Kobalt

 • Manganez

 • Çinko

 • Kükürt

 • Molibden

 • Selenyum

 • Krom’dur.

 • Kalsiyum

 • Fosfor

 • Demir

 • İyot

 • Flor

 • Magnezyum

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Bakır

 • Kobalt

 • Manganez

 • Çinko

 • Kükürt

 • Molibden

 • Selenyum

 • Krom’dur.

 • Kalsiyum

 • Fosfor

 • Demir

 • İyot

 • Flor

 • Magnezyum

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Bakır

 • Kobalt

 • Manganez

 • Çinko

 • Kükürt

 • Molibden

 • Selenyum

 • Krom’dur.

40. Soru

Ortak özelliklerine göre, besinler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Ortak özelliklerine göre, besinler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Ortak özelliklerine göre, besinler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Ortak özelliklerine göre, besinler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Ortak özelliklerine göre, besinler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Ortak özelliklerine göre, besinler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Et, Yumurta, Kuru baklagiller ve Yağlı Tohumlar

 • Süt ve Süt Ürünleri

 • Sebze ve Meyveler

 • Tahıllar

Ortak özelliklerine göre, besinler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Et, Yumurta, Kuru baklagiller ve Yağlı Tohumlar

 • Süt ve Süt Ürünleri

 • Sebze ve Meyveler

 • Tahıllar

Ortak özelliklerine göre, besinler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Et, Yumurta, Kuru baklagiller ve Yağlı Tohumlar

 • Süt ve Süt Ürünleri

 • Sebze ve Meyveler

 • Tahıllar

Ortak özelliklerine göre, besinler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Et, Yumurta, Kuru baklagiller ve Yağlı Tohumlar

 • Süt ve Süt Ürünleri

 • Sebze ve Meyveler

 • Tahıllar

Ortak özelliklerine göre, besinler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Et, Yumurta, Kuru baklagiller ve Yağlı Tohumlar

 • Süt ve Süt Ürünleri

 • Sebze ve Meyveler

 • Tahıllar

41. Soru

Gebelikte kilo alımı nasıl olmalıdır?

Cevap

Gebelik ilerledikçe annenin besin ihtiyacı artar. Bu artışı kilo alımı olarak değerlendirmek gerekirse, beden kitle indeksine göre normal ağırlıklı annenin kilo kazanımı dokuz boyunca 11-16 kg arasında olabilir. Aylık kilo alımı ise gebeliğin ilk yarısında ayda 1 kg, 20. haftadan sonra ise ayda 2 kg veya haftada 0,5 kg’dır.

Gebelik ilerledikçe annenin besin ihtiyacı artar. Bu artışı kilo alımı olarak değerlendirmek gerekirse, beden kitle indeksine göre normal ağırlıklı annenin kilo kazanımı dokuz boyunca 11-16 kg arasında olabilir. Aylık kilo alımı ise gebeliğin ilk yarısında ayda 1 kg, 20. haftadan sonra ise ayda 2 kg veya haftada 0,5 kg’dır.

Gebelik ilerledikçe annenin besin ihtiyacı artar. Bu artışı kilo alımı olarak değerlendirmek gerekirse, beden kitle indeksine göre normal ağırlıklı annenin kilo kazanımı dokuz boyunca 11-16 kg arasında olabilir. Aylık kilo alımı ise gebeliğin ilk yarısında ayda 1 kg, 20. haftadan sonra ise ayda 2 kg veya haftada 0,5 kg’dır.

Gebelik ilerledikçe annenin besin ihtiyacı artar. Bu artışı kilo alımı olarak değerlendirmek gerekirse, beden kitle indeksine göre normal ağırlıklı annenin kilo kazanımı dokuz boyunca 11-16 kg arasında olabilir. Aylık kilo alımı ise gebeliğin ilk yarısında ayda 1 kg, 20. haftadan sonra ise ayda 2 kg veya haftada 0,5 kg’dır.

Gebelik ilerledikçe annenin besin ihtiyacı artar. Bu artışı kilo alımı olarak değerlendirmek gerekirse, beden kitle indeksine göre normal ağırlıklı annenin kilo kazanımı dokuz boyunca 11-16 kg arasında olabilir. Aylık kilo alımı ise gebeliğin ilk yarısında ayda 1 kg, 20. haftadan sonra ise ayda 2 kg veya haftada 0,5 kg’dır.

42. Soru

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa ne olur? 

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa ne olur? 

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa ne olur? 

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa ne olur? 

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa ne olur? 

Cevap

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa;

• Erken doğumlar (prematür doğum) ve yeni doğan ölümleri (neonatal ölümler) görülebilir.

• Düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

• Organ eksiklikleri (konjenital marformasyonlar) oluşabilir.

• Annenin bağışıklık sistemi zayıflar.

• Annede anemi görülebilir.

• Anne ölümleri oluşabilir.

• Kemik yumuşamaları ve gebelik toksemileri görülebilir.

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa;

• Erken doğumlar (prematür doğum) ve yeni doğan ölümleri (neonatal ölümler) görülebilir.

• Düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

• Organ eksiklikleri (konjenital marformasyonlar) oluşabilir.

• Annenin bağışıklık sistemi zayıflar.

• Annede anemi görülebilir.

• Anne ölümleri oluşabilir.

• Kemik yumuşamaları ve gebelik toksemileri görülebilir.

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa;

• Erken doğumlar (prematür doğum) ve yeni doğan ölümleri (neonatal ölümler) görülebilir.

• Düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

• Organ eksiklikleri (konjenital marformasyonlar) oluşabilir.

• Annenin bağışıklık sistemi zayıflar.

• Annede anemi görülebilir.

• Anne ölümleri oluşabilir.

• Kemik yumuşamaları ve gebelik toksemileri görülebilir.

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa;

• Erken doğumlar (prematür doğum) ve yeni doğan ölümleri (neonatal ölümler) görülebilir.

• Düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

• Organ eksiklikleri (konjenital marformasyonlar) oluşabilir.

• Annenin bağışıklık sistemi zayıflar.

• Annede anemi görülebilir.

• Anne ölümleri oluşabilir.

• Kemik yumuşamaları ve gebelik toksemileri görülebilir.

Hamilelik süresince annenin besin gereksinimi yeterince karşılanmazsa;

• Erken doğumlar (prematür doğum) ve yeni doğan ölümleri (neonatal ölümler) görülebilir.

• Düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

• Organ eksiklikleri (konjenital marformasyonlar) oluşabilir.

• Annenin bağışıklık sistemi zayıflar.

• Annede anemi görülebilir.

• Anne ölümleri oluşabilir.

• Kemik yumuşamaları ve gebelik toksemileri görülebilir.

• Düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

• Organ eksiklikleri (konjenital marformasyonlar) oluşabilir.

• Annenin bağışıklık sistemi zayıflar.

• Annede anemi görülebilir.

• Anne ölümleri oluşabilir.

• Kemik yumuşamaları ve gebelik toksemileri görülebilir.

• Düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

• Organ eksiklikleri (konjenital marformasyonlar) oluşabilir.

• Annenin bağışıklık sistemi zayıflar.

• Annede anemi görülebilir.

• Anne ölümleri oluşabilir.

• Kemik yumuşamaları ve gebelik toksemileri görülebilir.

• Düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

• Organ eksiklikleri (konjenital marformasyonlar) oluşabilir.

• Annenin bağışıklık sistemi zayıflar.

• Annede anemi görülebilir.

• Anne ölümleri oluşabilir.

• Kemik yumuşamaları ve gebelik toksemileri görülebilir.

• Düşük doğum ağırlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

• Organ eksiklikleri (konjenital marformasyonlar) oluşabilir.

• Annenin bağışıklık sistemi zayıflar.

• Annede anemi görülebilir.

• Anne ölümleri oluşabilir.

• Kemik yumuşamaları ve gebelik toksemileri görülebilir.

43. Soru

Gebelikte folik asit yetersizliği annede hangi durumların görülme riskini attırır?

Gebelikte folik asit yetersizliği annede hangi durumların görülme riskini attırır?

Gebelikte folik asit yetersizliği annede hangi durumların görülme riskini attırır?

Gebelikte folik asit yetersizliği annede hangi durumların görülme riskini attırır?

Gebelikte folik asit yetersizliği annede hangi durumların görülme riskini attırır?

Cevap

Gebelikte folik asit yetersizliği annede anemi, düşük doğum ağırlıklı bebek ve bebekte spina bifida (omurga kanalının arka kısmının açık kalması) görülme riskini attırır.

Gebelikte folik asit yetersizliği annede anemi, düşük doğum ağırlıklı bebek ve bebekte spina bifida (omurga kanalının arka kısmının açık kalması) görülme riskini attırır.

Gebelikte folik asit yetersizliği annede anemi, düşük doğum ağırlıklı bebek ve bebekte spina bifida (omurga kanalının arka kısmının açık kalması) görülme riskini attırır.

Gebelikte folik asit yetersizliği annede anemi, düşük doğum ağırlıklı bebek ve bebekte spina bifida (omurga kanalının arka kısmının açık kalması) görülme riskini attırır.

Gebelikte folik asit yetersizliği annede anemi, düşük doğum ağırlıklı bebek ve bebekte spina bifida (omurga kanalının arka kısmının açık kalması) görülme riskini attırır.

44. Soru

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler hangileridir? 

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler hangileridir? 

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler hangileridir? 

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler hangileridir? 

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler hangileridir? 

Cevap

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler şunlardır: Tatlı ve şekerlemeler, gazlı ve şekerli içecekler, kızartmalar, çok fazla kahve ve/veya çay.

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler şunlardır: Tatlı ve şekerlemeler, gazlı ve şekerli içecekler, kızartmalar, çok fazla kahve ve/veya çay.

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler şunlardır: Tatlı ve şekerlemeler, gazlı ve şekerli içecekler, kızartmalar, çok fazla kahve ve/veya çay.

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler şunlardır: Tatlı ve şekerlemeler, gazlı ve şekerli içecekler, kızartmalar, çok fazla kahve ve/veya çay.

Gebelikte tüketiminin sınırlandırılması gereken besinler şunlardır: Tatlı ve şekerlemeler, gazlı ve şekerli içecekler, kızartmalar, çok fazla kahve ve/veya çay.

45. Soru

Doğal beslenme nedir? 

Doğal beslenme nedir? 

Doğal beslenme nedir? 

Doğal beslenme nedir? 

Doğal beslenme nedir? 

Cevap

Bebeğin sadece anne sütü ile beslenme şekline doğal beslenme denir. Anne sütü yettiği sürece bebek ilk 6 ay anne sütü ile beslenmelidir. Emzirme sonucunda bebeğin gelişim ve büyümesi izlendiğinde yeterli beslendiğine karar verilirse sadece anne sütü ile beslenir. 

Bebeğin sadece anne sütü ile beslenme şekline doğal beslenme denir. Anne sütü yettiği sürece bebek ilk 6 ay anne sütü ile beslenmelidir. Emzirme sonucunda bebeğin gelişim ve büyümesi izlendiğinde yeterli beslendiğine karar verilirse sadece anne sütü ile beslenir. 

Bebeğin sadece anne sütü ile beslenme şekline doğal beslenme denir. Anne sütü yettiği sürece bebek ilk 6 ay anne sütü ile beslenmelidir. Emzirme sonucunda bebeğin gelişim ve büyümesi izlendiğinde yeterli beslendiğine karar verilirse sadece anne sütü ile beslenir. 

Bebeğin sadece anne sütü ile beslenme şekline doğal beslenme denir. Anne sütü yettiği sürece bebek ilk 6 ay anne sütü ile beslenmelidir. Emzirme sonucunda bebeğin gelişim ve büyümesi izlendiğinde yeterli beslendiğine karar verilirse sadece anne sütü ile beslenir. 

Bebeğin sadece anne sütü ile beslenme şekline doğal beslenme denir. Anne sütü yettiği sürece bebek ilk 6 ay anne sütü ile beslenmelidir. Emzirme sonucunda bebeğin gelişim ve büyümesi izlendiğinde yeterli beslendiğine karar verilirse sadece anne sütü ile beslenir. 

46. Soru

Yapay beslenme nedir?

Cevap

Yapay beslenme, anne sütünün verilmesine engel olan bir durum olduğunda veya anne sütünün hiç olmadığı durumlarda uygulanan beslenme şeklidir.

Yapay beslenme, anne sütünün verilmesine engel olan bir durum olduğunda veya anne sütünün hiç olmadığı durumlarda uygulanan beslenme şeklidir.

Yapay beslenme, anne sütünün verilmesine engel olan bir durum olduğunda veya anne sütünün hiç olmadığı durumlarda uygulanan beslenme şeklidir.

Yapay beslenme, anne sütünün verilmesine engel olan bir durum olduğunda veya anne sütünün hiç olmadığı durumlarda uygulanan beslenme şeklidir.

Yapay beslenme, anne sütünün verilmesine engel olan bir durum olduğunda veya anne sütünün hiç olmadığı durumlarda uygulanan beslenme şeklidir.

47. Soru

Emzikli kadın için önerilen günlük besin grubu miktarları (porisyon olarak) nelerdir?

Emzikli kadın için önerilen günlük besin grubu miktarları (porisyon olarak) nelerdir?

Emzikli kadın için önerilen günlük besin grubu miktarları (porisyon olarak) nelerdir?

Emzikli kadın için önerilen günlük besin grubu miktarları (porisyon olarak) nelerdir?

Emzikli kadın için önerilen günlük besin grubu miktarları (porisyon olarak) nelerdir?

Cevap

Süt ve süt ürünleri: 3-4 porsiyon

Et, tavuk, balık: 3 Porsiyon

Yumurta, kuru baklagiller: 1 Porsiyon

Taze sebze ve meyveler: 5-7 Porsiyon 

Tahıllar: 2-3 Porsiyon

Ekmek: 4-7 Porsiyon

Süt ve süt ürünleri: 3-4 porsiyon

Et, tavuk, balık: 3 Porsiyon

Süt ve süt ürünleri: 3-4 porsiyon

Et, tavuk, balık: 3 Porsiyon

Yumurta, kuru baklagiller: 1 Porsiyon

Taze sebze ve meyveler: 5-7 Porsiyon 

Tahıllar: 2-3 Porsiyon

Ekmek: 4-7 Porsiyon

Yumurta, kuru baklagiller: 1 Porsiyon

Taze sebze ve meyveler: 5-7 Porsiyon 

Tahıllar: 2-3 Porsiyon

Ekmek: 4-7 Porsiyon

48. Soru

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler nelerdir?

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler nelerdir?

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler nelerdir?

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler nelerdir?

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler şunlardır: 

 • Aile: Annenin seçtiği besinler, pişirme tar- zı, evdeki yemek düzeni, öğün kavramı, yemeklerin sunumu, aile bireylerinin iletişimleri, aile büyüklerinin etkisi, sofra alışkanlıkları, yemek ile çocuğu cezalandırma-ödüllendirme gibi aile tutumları, vb.
 • Sosyal Kültürel Faktörler: Yaşanılan böl- genin beslenme alışkanlıkları (kırsal bölge, büyük şehirler), sosyal statü, eğitim düzeyi, kültür, gelenekler, vb.
 • Ekonomik Faktörler
 • Medya: Televizyon, reklamlar, internet, vb.
 • Öğretmen: İyi bir model olmalı ve okul öncesi eğitim kurumunda yemek saatlerinde çocuklarla birlikte yemek yemelidir.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Öz bakım becerileri kapsamında doğru beslenme alışkanlıkları, mutfakta kullanılan araç-gereçler, yemek öncesi-sonrası temizlik alışkanlıkları, yemek masası hazırlama vb. beceriler bu kurumlarda kazandırılır. Çocuk yaparak, yaşayarak, kimi zaman grupla iş birliği yaparak, paylaşarak, sorumluluk alarak pek çok alışkanlığı kazanır.

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler şunlardır: 

 • Aile: Annenin seçtiği besinler, pişirme tar- zı, evdeki yemek düzeni, öğün kavramı, yemeklerin sunumu, aile bireylerinin iletişimleri, aile büyüklerinin etkisi, sofra alışkanlıkları, yemek ile çocuğu cezalandırma-ödüllendirme gibi aile tutumları, vb.
 • Sosyal Kültürel Faktörler: Yaşanılan böl- genin beslenme alışkanlıkları (kırsal bölge, büyük şehirler), sosyal statü, eğitim düzeyi, kültür, gelenekler, vb.
 • Ekonomik Faktörler
 • Medya: Televizyon, reklamlar, internet, vb.
 • Öğretmen: İyi bir model olmalı ve okul öncesi eğitim kurumunda yemek saatlerinde çocuklarla birlikte yemek yemelidir.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Öz bakım becerileri kapsamında doğru beslenme alışkanlıkları, mutfakta kullanılan araç-gereçler, yemek öncesi-sonrası temizlik alışkanlıkları, yemek masası hazırlama vb. beceriler bu kurumlarda kazandırılır. Çocuk yaparak, yaşayarak, kimi zaman grupla iş birliği yaparak, paylaşarak, sorumluluk alarak pek çok alışkanlığı kazanır.

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler şunlardır: 

 • Aile: Annenin seçtiği besinler, pişirme tar- zı, evdeki yemek düzeni, öğün kavramı, yemeklerin sunumu, aile bireylerinin iletişimleri, aile büyüklerinin etkisi, sofra alışkanlıkları, yemek ile çocuğu cezalandırma-ödüllendirme gibi aile tutumları, vb.
 • Sosyal Kültürel Faktörler: Yaşanılan böl- genin beslenme alışkanlıkları (kırsal bölge, büyük şehirler), sosyal statü, eğitim düzeyi, kültür, gelenekler, vb.
 • Ekonomik Faktörler
 • Medya: Televizyon, reklamlar, internet, vb.
 • Öğretmen: İyi bir model olmalı ve okul öncesi eğitim kurumunda yemek saatlerinde çocuklarla birlikte yemek yemelidir.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Öz bakım becerileri kapsamında doğru beslenme alışkanlıkları, mutfakta kullanılan araç-gereçler, yemek öncesi-sonrası temizlik alışkanlıkları, yemek masası hazırlama vb. beceriler bu kurumlarda kazandırılır. Çocuk yaparak, yaşayarak, kimi zaman grupla iş birliği yaparak, paylaşarak, sorumluluk alarak pek çok alışkanlığı kazanır.

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler şunlardır: 

 • Aile: Annenin seçtiği besinler, pişirme tar- zı, evdeki yemek düzeni, öğün kavramı, yemeklerin sunumu, aile bireylerinin iletişimleri, aile büyüklerinin etkisi, sofra alışkanlıkları, yemek ile çocuğu cezalandırma-ödüllendirme gibi aile tutumları, vb.
 • Sosyal Kültürel Faktörler: Yaşanılan böl- genin beslenme alışkanlıkları (kırsal bölge, büyük şehirler), sosyal statü, eğitim düzeyi, kültür, gelenekler, vb.
 • Ekonomik Faktörler
 • Medya: Televizyon, reklamlar, internet, vb.
 • Öğretmen: İyi bir model olmalı ve okul öncesi eğitim kurumunda yemek saatlerinde çocuklarla birlikte yemek yemelidir.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Öz bakım becerileri kapsamında doğru beslenme alışkanlıkları, mutfakta kullanılan araç-gereçler, yemek öncesi-sonrası temizlik alışkanlıkları, yemek masası hazırlama vb. beceriler bu kurumlarda kazandırılır. Çocuk yaparak, yaşayarak, kimi zaman grupla iş birliği yaparak, paylaşarak, sorumluluk alarak pek çok alışkanlığı kazanır.

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler şunlardır: 

 • Aile: Annenin seçtiği besinler, pişirme tar- zı, evdeki yemek düzeni, öğün kavramı, yemeklerin sunumu, aile bireylerinin iletişimleri, aile büyüklerinin etkisi, sofra alışkanlıkları, yemek ile çocuğu cezalandırma-ödüllendirme gibi aile tutumları, vb.
 • Sosyal Kültürel Faktörler: Yaşanılan böl- genin beslenme alışkanlıkları (kırsal bölge, büyük şehirler), sosyal statü, eğitim düzeyi, kültür, gelenekler, vb.
 • Ekonomik Faktörler
 • Medya: Televizyon, reklamlar, internet, vb.
 • Öğretmen: İyi bir model olmalı ve okul öncesi eğitim kurumunda yemek saatlerinde çocuklarla birlikte yemek yemelidir.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Öz bakım becerileri kapsamında doğru beslenme alışkanlıkları, mutfakta kullanılan araç-gereçler, yemek öncesi-sonrası temizlik alışkanlıkları, yemek masası hazırlama vb. beceriler bu kurumlarda kazandırılır. Çocuk yaparak, yaşayarak, kimi zaman grupla iş birliği yaparak, paylaşarak, sorumluluk alarak pek çok alışkanlığı kazanır.

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler şunlardır: 

 • Aile: Annenin seçtiği besinler, pişirme tar- zı, evdeki yemek düzeni, öğün kavramı, yemeklerin sunumu, aile bireylerinin iletişimleri, aile büyüklerinin etkisi, sofra alışkanlıkları, yemek ile çocuğu cezalandırma-ödüllendirme gibi aile tutumları, vb.
 • Sosyal Kültürel Faktörler: Yaşanılan böl- genin beslenme alışkanlıkları (kırsal bölge, büyük şehirler), sosyal statü, eğitim düzeyi, kültür, gelenekler, vb.
 • Ekonomik Faktörler
 • Medya: Televizyon, reklamlar, internet, vb.
 • Öğretmen: İyi bir model olmalı ve okul öncesi eğitim kurumunda yemek saatlerinde çocuklarla birlikte yemek yemelidir.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Öz bakım becerileri kapsamında doğru beslenme alışkanlıkları, mutfakta kullanılan araç-gereçler, yemek öncesi-sonrası temizlik alışkanlıkları, yemek masası hazırlama vb. beceriler bu kurumlarda kazandırılır. Çocuk yaparak, yaşayarak, kimi zaman grupla iş birliği yaparak, paylaşarak, sorumluluk alarak pek çok alışkanlığı kazanır.

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler şunlardır: 

 • Aile: Annenin seçtiği besinler, pişirme tar- zı, evdeki yemek düzeni, öğün kavramı, yemeklerin sunumu, aile bireylerinin iletişimleri, aile büyüklerinin etkisi, sofra alışkanlıkları, yemek ile çocuğu cezalandırma-ödüllendirme gibi aile tutumları, vb.
 • Sosyal Kültürel Faktörler: Yaşanılan böl- genin beslenme alışkanlıkları (kırsal bölge, büyük şehirler), sosyal statü, eğitim düzeyi, kültür, gelenekler, vb.
 • Ekonomik Faktörler
 • Medya: Televizyon, reklamlar, internet, vb.
 • Öğretmen: İyi bir model olmalı ve okul öncesi eğitim kurumunda yemek saatlerinde çocuklarla birlikte yemek yemelidir.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Öz bakım becerileri kapsamında doğru beslenme alışkanlıkları, mutfakta kullanılan araç-gereçler, yemek öncesi-sonrası temizlik alışkanlıkları, yemek masası hazırlama vb. beceriler bu kurumlarda kazandırılır. Çocuk yaparak, yaşayarak, kimi zaman grupla iş birliği yaparak, paylaşarak, sorumluluk alarak pek çok alışkanlığı kazanır.

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler şunlardır: 

 • Aile: Annenin seçtiği besinler, pişirme tar- zı, evdeki yemek düzeni, öğün kavramı, yemeklerin sunumu, aile bireylerinin iletişimleri, aile büyüklerinin etkisi, sofra alışkanlıkları, yemek ile çocuğu cezalandırma-ödüllendirme gibi aile tutumları, vb.
 • Sosyal Kültürel Faktörler: Yaşanılan böl- genin beslenme alışkanlıkları (kırsal bölge, büyük şehirler), sosyal statü, eğitim düzeyi, kültür, gelenekler, vb.
 • Ekonomik Faktörler
 • Medya: Televizyon, reklamlar, internet, vb.
 • Öğretmen: İyi bir model olmalı ve okul öncesi eğitim kurumunda yemek saatlerinde çocuklarla birlikte yemek yemelidir.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Öz bakım becerileri kapsamında doğru beslenme alışkanlıkları, mutfakta kullanılan araç-gereçler, yemek öncesi-sonrası temizlik alışkanlıkları, yemek masası hazırlama vb. beceriler bu kurumlarda kazandırılır. Çocuk yaparak, yaşayarak, kimi zaman grupla iş birliği yaparak, paylaşarak, sorumluluk alarak pek çok alışkanlığı kazanır.

Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlığını etkileyen faktörler şunlardır: 

 • Aile: Annenin seçtiği besinler, pişirme tar- zı, evdeki yemek düzeni, öğün kavramı, yemeklerin sunumu, aile bireylerinin iletişimleri, aile büyüklerinin etkisi, sofra alışkanlıkları, yemek ile çocuğu cezalandırma-ödüllendirme gibi aile tutumları, vb.
 • Sosyal Kültürel Faktörler: Yaşanılan böl- genin beslenme alışkanlıkları (kırsal bölge, büyük şehirler), sosyal statü, eğitim düzeyi, kültür, gelenekler, vb.
 • Ekonomik Faktörler
 • Medya: Televizyon, reklamlar, internet, vb.
 • Öğretmen: İyi bir model olmalı ve okul öncesi eğitim kurumunda yemek saatlerinde çocuklarla birlikte yemek yemelidir.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Öz bakım becerileri kapsamında doğru beslenme alışkanlıkları, mutfakta kullanılan araç-gereçler, yemek öncesi-sonrası temizlik alışkanlıkları, yemek masası hazırlama vb. beceriler bu kurumlarda kazandırılır. Çocuk yaparak, yaşayarak, kimi zaman grupla iş birliği yaparak, paylaşarak, sorumluluk alarak pek çok alışkanlığı kazanır.
49. Soru

Ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek yeme bozuklukları nelerdir?

Cevap

Ergenlik dönemde ergenlerde bazı yeme bozuklukları ortaya çıkabilir. Şişmanlık korkusu ile ortaya çıkan Anoreksiya Nevroza, aşırı yemek yeme ve ardından kendini uyararak veya laksatif kullanarak kusma ve bağırsak boşaltma ile görülen Bulimia Nevrosa, sosyo-ekonomik durum, aile içi çatışmalar, hormonal dengesizlikler sonucu Obezite, bunlardan bazılarıdır.

Ergenlik dönemde ergenlerde bazı yeme bozuklukları ortaya çıkabilir. Şişmanlık korkusu ile ortaya çıkan Anoreksiya Nevroza, aşırı yemek yeme ve ardından kendini uyararak veya laksatif kullanarak kusma ve bağırsak boşaltma ile görülen Bulimia Nevrosa, sosyo-ekonomik durum, aile içi çatışmalar, hormonal dengesizlikler sonucu Obezite, bunlardan bazılarıdır.

Ergenlik dönemde ergenlerde bazı yeme bozuklukları ortaya çıkabilir. Şişmanlık korkusu ile ortaya çıkan Anoreksiya Nevroza, aşırı yemek yeme ve ardından kendini uyararak veya laksatif kullanarak kusma ve bağırsak boşaltma ile görülen Bulimia Nevrosa, sosyo-ekonomik durum, aile içi çatışmalar, hormonal dengesizlikler sonucu Obezite, bunlardan bazılarıdır.

Ergenlik dönemde ergenlerde bazı yeme bozuklukları ortaya çıkabilir. Şişmanlık korkusu ile ortaya çıkan Anoreksiya Nevroza, aşırı yemek yeme ve ardından kendini uyararak veya laksatif kullanarak kusma ve bağırsak boşaltma ile görülen Bulimia Nevrosa, sosyo-ekonomik durum, aile içi çatışmalar, hormonal dengesizlikler sonucu Obezite, bunlardan bazılarıdır.

Ergenlik dönemde ergenlerde bazı yeme bozuklukları ortaya çıkabilir. Şişmanlık korkusu ile ortaya çıkan Anoreksiya Nevroza, aşırı yemek yeme ve ardından kendini uyararak veya laksatif kullanarak kusma ve bağırsak boşaltma ile görülen Bulimia Nevrosa, sosyo-ekonomik durum, aile içi çatışmalar, hormonal dengesizlikler sonucu Obezite, bunlardan bazılarıdır.

50. Soru

Suda eriyen vitaminler hangileridir?

Cevap

Suda eriyen vitaminler B-C vitaminleridir. 

51. Soru

Yeterli ve dengeli beslenme nedir?

Cevap

Yeterli ve dengeli beslenme; yaşamın sürdürülebilmesi, sağlığın korunması, büyüme ve gelişimin sağlanabilmesi için kişinin harcadığı enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli miktarda ve çeşitte vücuda alınıp kullanılmasıdır.

Yeterli ve dengeli beslenme; yaşamın sürdürülebilmesi, sağlığın korunması, büyüme ve gelişimin sağlanabilmesi için kişinin harcadığı enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli miktarda ve çeşitte vücuda alınıp kullanılmasıdır.

Yeterli ve dengeli beslenme; yaşamın sürdürülebilmesi, sağlığın korunması, büyüme ve gelişimin sağlanabilmesi için kişinin harcadığı enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli miktarda ve çeşitte vücuda alınıp kullanılmasıdır.

Yeterli ve dengeli beslenme; yaşamın sürdürülebilmesi, sağlığın korunması, büyüme ve gelişimin sağlanabilmesi için kişinin harcadığı enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli miktarda ve çeşitte vücuda alınıp kullanılmasıdır.

Yeterli ve dengeli beslenme; yaşamın sürdürülebilmesi, sağlığın korunması, büyüme ve gelişimin sağlanabilmesi için kişinin harcadığı enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli miktarda ve çeşitte vücuda alınıp kullanılmasıdır.

52. Soru

Yetersiz ve dengesiz beslenme nedir?

Cevap

Yetersiz ve dengesiz beslenme, vücudun enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli çeşit ve miktarda vücuda alınmaması durumudur.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, vücudun enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli çeşit ve miktarda vücuda alınmaması durumudur.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, vücudun enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli çeşit ve miktarda vücuda alınmaması durumudur.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, vücudun enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli çeşit ve miktarda vücuda alınmaması durumudur.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, vücudun enerji ve besin ögesi ihtiyacını bütün besin gruplarından yeterli çeşit ve miktarda vücuda alınmaması durumudur.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.