Çocuk ve Ergen Bakımı Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
8
A+
A-

Akademik Ortamda Sorunlar Ve Çözüm Yolları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çocuk ve Ergen Bakımı Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Akademik Ortamda Sorunlar Ve Çözüm Yolları

1. Soru

Ortalama yaşam süresi hangi etkenlere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir?

Cevap

Ortalama yaşam süresi bireylere, yaşam koşullarına, refah düzeyine ve benzer diğer etkenlere bağlı olarak farklılıklar gösterir. 


2. Soru

Bebeklikle yaşlılık dönemleri arasında hangi dönemler yer almaktadır?

Cevap

Bebeklikle yaşlılık dönemleri arasında;

• Çocukluk,

• Ergenlik,

• Gençlik,

• Yetişkinlik dönemleri yer almaktadır.


3. Soru

Ergenlik döneminin tanımı ve genel özelikleri nelerdir?

Cevap

Ergenlik insan gelişiminde çocuklukla yetişkinlik arasında yer alan bir ara dönemdir. Ergenlik genellikle 1112 yaşlarında başlayıp, yirmili yaşların başına kadar devam edebilir. Bununla birlikte kesin bir başlangıç ve bitiş zamanı olduğunda bahsetmek zordur. Ergenlik dönemi, büluğ çağından farklı düşünülmelidir. Ergenlik insan ömrü içindeki genel bir zamanı ifade ederken, büluğ çağı bireylerin cinsel olarak olgunlaştıkları ve üreme yeteneği kazandıkları zaman dilimini anlatmak için kullanılır.


4. Soru

Toplumumuzda hangi değişimler yetişkin olarak algılanmayı sağlayan değişimlerdir?

Cevap

Toplumumuzda evli olmak, askerliğini yapmış olmak, ekonomik bağımsızlığını kazanmış olmak, bir iş veya meslek sahibi olmak, ebeveyninden ayrı yaşamak, üniversiteden mezun olmak veya seçimlerde oy kullanmak başkaları tarafından yetişkin olarak algılanmayı sağlayan değişimlerdir.


5. Soru

Ergenlik dönemine adım atan bireyin özellikleri nelerdir?

Cevap

Ergenlik dönemine adım atan birey:

• Öncelikle yetenekleri, sosyal konumu, kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ister.

• Yetiştiği ortamın değer yargılarını sürekli sorgulamaya başlar. Bu sorgulamaların ardında bu değer yargılarına karşı gelmekten çok, kendine ve kendi yaş grubuna ne derece uygun olduklarını belirleme ve değerlendirme amacı vardır. Zihninde daha iyisini, daha uygun olanları bulabileceğine ilişkin yaygın kanı vardır.

• Anne-babasının veya toplumun getirdiği birtakım kısıtlama ve kurallara karşı çıkar. Aslında amacı yıkıcı olmak değildir. Önceleri düşmanca gibi görünen bu tavrından kısa sürede anlamsız olduğu gerekçesiyle vazgeçer.

• Kendinden yeterince emin değildir. Kuşku, endişe ve korkuları vardır. Aşırı duyarlıdır.


6. Soru

Büyüme ve gelişme neyi ifade eder?

Cevap

Büyüme vücuttaki boy ve kilo artışı gibi ölçülebilir değerlerle ilgilidir. Gelişme ise vücuttaki yapı ve işleyişlerin olgunlaşması sonucu bazı biyolojik işlevlerin kazanılmasını ifade eder.


7. Soru

Büluğ öncesi bedensel farklılaşmaların başladığı yaşlar nelerdir?

Cevap

Kızlar için ortalama 10, erkekler için ortalama 12 yaş büluğ öncesi bedensel farklılaşmaların başladığı yaşlardır.


8. Soru

Ergenlikte büyümenin en hızlı olduğu duruma ne ad verilmektedir?

Cevap

Ergenlikte büyümenin en hızlı olduğu duruma ‘Büyüme Hızı Doruğu (BHD)’ adı verilmektedir.


9. Soru

Erkek ve kız çocuklarında büyüme hızı doruğu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Büyüme hızının doruğa ulaşması kız çocuklarda ilk adet kanamasından öncedir. Her ergen büyüme hızı doruğuna farklı yaşlarda erişebilir. Kızlarda ilk adet kanamasından sonra ortalama 6 cm. kadar boy uzaması görülür. Boy uzaması kızlarda 16-18 yaşlarda, erkeklerde 18-20 yaşlarda durmaktadır. 

Erkek ergenler büyüme hızı doruğuna kızlardan 18 ay sonra ulaşırlar. Bu 13-15 yaşlara denk gelir. Ergenlik yıllarında kızlar ortalama 16 kilogram, erkekler ortalama 20 kilogram alır. Ergenlik döneminin sonunda kızlar ortalama olarak erkeklerden 15 cm. kısa ve 10 kilogram daha hafiftirler. Aynı zamanda kız ve erkek ergenlerin kendi aralarında da büyüme ve gelişme açısından farklılıklar görülebilir.


10. Soru

Erken ergenlik nedir?

Cevap

Erinlik bedensel gelişimin yaşandığı evredir. Bu evrede boy uzaması, kilo artışı, iç organlarda gelişme ve bunlara bağlı fiziksel kapasite artışı görülür.


11. Soru

Orta ergenlik nedir?

Cevap

Bu evrede bedensel gelişim büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ergen daha çok ruhsal alandaki gelişimsel sorunları çözmekle meşguldür. Bu evrede arkadaş ilişkileri önem kazanır. Sosyal alanlarda kendini ortaya koyma, anne-babayla çatışma, ayrışma ve birleşmeyle bu dönem başlıca gelişimsel özelliklerindendir. Karşı cinsle ilişkiler artar ve cinsel kimlik gelişiminde ilerleme görülür.


12. Soru

Geç ergenlik nedir?

Cevap

Ergenliğin bu son evresi kimlik gelişiminin tamamlandığı ve kimlik duygusunda bir bütünlüğe erişildiği aşamadır. Meslek seçmek, yaşam biçimini belirlemek, karşı cinsle sevgiye dayalı ilişkiler kurmak, felsefi, siyasi, din, görüşler geliştirmek, bir gruba ait olabilmek, kendine özgü bir değer sistemi edinmek kimliğin kazanılmasında rol oynayan etkenlerdir.


13. Soru

Büluğ çağının getirdiği ani ve olağanüstü değişimlerin nedeni nedir?

Cevap

Büluğ çağının getirdiği ani ve olağanüstü değişimlerin nedeni hormonların üretimindeki hızlı artıştır.


14. Soru

Büluğ çağının dışa vurumu olan birincil ve ikincil cins özellikler nelerdir?

Cevap

Birincil cins özellikleri cinsel organlarla ve üremeyle doğrudan ilgilidir. Bu kız çocuklarında döl yatağının, vajinanın ve yumurtalıkların gelişimini içerir. Erkek çocuklarda ise birincil cins karakteristikleri penisin büyümesi, prostat bezleri ile testislerin gelişimini içerir. İkincil cins özellikler ise cinsleri birbirinden ayıran fakat üremede doğrudan bir rolü bulunmayan cinsiyete özgü bedensel özelliklerdir. Bu özellikler arasında üreme organlarının büyümesi, derideki değişiklikler, kızlarda regl kanamaları, göğüs ve kalçaların gelişimi, erkeklerde kıllanma, kasların gelişimi, ses değişiklikleri görülür.


15. Soru

Regl nedir?

Cevap

Döllenme gerçekleşmediği zaman döl yatağından aylık olarak kan ve ölü dokuların atılmasıdır.


16. Soru

Geç olgunlaşan çocuklarda ne gibi dezavantajlar doğmaktadır?

Cevap

Geç olgunlaşan kız ve erkek çocuklara çevrelerindeki yetişkinler onlara korunmaya muhtaçmış gibi davranırlar. Çevrelerinden gördükleri tavırlar kendilerini farklı, zayıf ve himayeye muhtaç gibi algılanmasına ve olumsuz benlik kavramı geliştirmelerine yol açar. Geç gelişen ve olgunlaşan gençlerin akranları ile olan sosyal ilişkileri de zedelenir. Geç olgunlaşan çocuklar için akran grubuna girmek ve o grup tarafından benimsenmek zordur.


17. Soru

Erken olgunlaşmanın erkekler üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

Erken olgunlaşan erkekler geç olgunlaşan akranlarına oranla daha popüler ve okullarından da liderler olmaya daha yakındırlar. Erken olgunlaşan erkekler genellikle daha dengeli, daha sakin ve iyi huylu olmaktadırlar. Sporlardaki üstünlükleri ve akranlarının onlara yönelik takdir duyguları, özdeğer duygularının güçlenmesini sağlamaktadır.


18. Soru

Erken olgunlaşmanın olumsuz etkileri nelerdir?

Cevap

Erken olgunlaşmanın olumsuz etkileri de olabilmektedir. Sigara, alkol ve madde kullanımının yanı sıra saldırganlık ve suça sürüklenme konusunda da daha yüksek risk taşımaktadırlar.


19. Soru

Bilişsel (zihinsel) gelişim nedir?

Cevap

Bireyin çevresindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerinin gelişimine zihinsel, bilişsel gelişim adı verilmektedir. Bireyin zihinsel gelişimi onun hem doğuştan getirdiği zihin gücüne hem de çevresiyle etkileşimi sonucunda edindiği yaşantılarına dayanmaktadır.

Bilişsel terimi bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, sorun çözmeyi, kavramları ve düşünmeyi yani zihni içene alır. Çevreyle yapılan her etkileşim bireyin zekâsının gelişmesini böylece de zihinsel örüntüsünün değişmesi sağlanmaktadır.


20. Soru

Ergenlik döneminde ergen diğerlerinin de kendilerine ait düşünceleri, deneyimleri, bakış açıları olduğunun bilincinde olarak hangi inançları geliştirmiştir?

Cevap

Ergenlik döneminde ergen diğerlerinin de kendilerine ait düşünceleri, deneyimleri, bakış açıları olduğunun bilincinde olarak iki tür inanç geliştirmiştir.

• İlki ‘hayali seyirci’ olarak adlandırılmaktadır. Bu kavram ergenin, çevresindeki tüm insanların dikkatinin kendi üzerinde olduğuna ilişkin inancını tanımlamak için kullanılmaktadır. Gerçekte hayali seyirci, gerçekliğe ilişkin öznel ve nesnel bakışları ayırt edememekten kaynaklanmaktadır.

• Ergenlik dönemine özgü bir diğer inanç türü ‘kişisel efsane’ dir. Bu kavram, ergenin sadece kendisinin bu evrede olduğunu hissetmesi nedeniyle kendi düşünce ve duygularını özel ve biricik olarak görmesi biçiminde açıklanmaktadır.


21. Soru

Genital dönem hangi yaş aralıklarını kapsamaktadır?

Cevap

Genital dönem 12-20 yaş aralıklarını kapsamaktadır.


22. Soru

Genital dönemde ergen cinsellik dışında hangi konulara ilgi duyar?

Cevap

Cinsellik dışında arkadaşlık, meslek edinme, evlilik gibi konulara ilgi duyulmaktadır.


23. Soru

 Ergenlerde görülen ters kimlik nedir?

Cevap

Aile çok otoriter, baskıcı ise ergenin onlara karşı bir duruş sergilemesi ters kimlik olarak adlandırılır. Çocuk, aile ne yaparsa tersini yapar. Bu tersini yapma, davranış, düşünce, tutum, inanç gibi alanları kapsar. Bu terslik tamamen bilinçsiz yapılır, çocuk farkında değildir.


24. Soru

Genital dönemin başarı ile atlatılmasının ne gibi bir önemi vardır?

Cevap

Genital dönemi başarı ile atlatan birey kimliğini oluşturur ve üretken, mutlu, anlamalı ilişkiler geliştirebilen biri haline gelir. 


25. Soru

Ergen gelişiminin anlaşılmasında kimliğe dair soruların ne kadar önemli olduğunu ilk defa gören kişi kimdir? 

Cevap

Ergen gelişiminin anlaşılmasında kimliğe dair soruların ne kadar önemli olduğunu ilk defa gören kişi Erik Erikson olmuştur.


26. Soru

Erik Erikson’a göre ergenlik nedir?

Cevap

Eriksona’a göre ergenlik, genç bireyin kendini tanımlama ve benlik saygısı üzerinde yoğunlaştığı “yaşamsal bir kavşak noktası” dır. Erikson bu dönemi yaşam döngüsünde özel bir görevin yerine getirilmesini veya zorlayıcı bir girişimde bulunulmasını gerektiren bir evre olarak görür. Ergenin bu kimlik arayışının sonucu ya “kimlik kazanımı” ya da “kimlik bunalımı” olacaktır.


27. Soru

Erikson’a göre kimlik gelişimi hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Cevap

Erikson’a göre kimlik gelişimi bazı aşamalar sonucu gelişir.

• Birinci aşamada ergenler çocuksu rollerden uzaklaşarak “ben kimim” sorusuna kendilerine uygun, tatmin edici bir yanıt bulma arayışı içine girerler. Bu yoğun arayış sürecinde çeşitli kimlikler deneyebilirler, farklı rollere ve çeşitli ilişkilere girip çıkarak deneyim kazanmaya çalışırlar.

• İkinci aşamada deneme yanılma yoluyla kendini arama ve keşfetme çalışma sürecidir. Bazıları yeterince olgunlaşmamış bir benliğe sığınırken bazıları da iyice oturmuş bir kimlik kazanmada geç kalırlar. Sağlam bir temel kazanmada başarısız olur, yetersiz kalırlarsa umutsuzluk ve çökkünlük yaşayabilirler. Bu duygular ve buna eklenecek aşağılık duygusu “kimlik dağılması”nın belirtileridir.


28. Soru

Benlik değeri nedir?

Cevap

Benliğin duygusal ve değerlendirilebilir boyutudur. Bir ergen kendisini sadece bir öğrenci olarak algılamaz, aynı zamanda iyi bir öğrenci olarak da algılar. İyi öğrenci olmadığını düşündüğünde bundan üzüntü duyar. Bunlar ergenin benlik değeri hakkında değerlendirilebilir yargılardır. Anne-baba ve arkadaşlarının ergenle olan ilişkisi ergenin benlik değerine katkıda bulunur. Özellikle ebeveyn desteği çocuk ve ergenlerin kendilerini değerli ve önemli algılamaları için önemli bir faktördür.


29. Soru

Benlik saygısı nedir?

Cevap

Benlik saygısı (öz saygı) bireyin benliğini beğenme derecesidir. Benlik saygısı benliğin duygusal yanıdır. 


30. Soru

Bunalım ne demektir?

Cevap

Bunalım kısa bir süre içinde önemli ve anlamlı görüş açısı değişimleri ve dönüşümleri içeren duygusal ve zihinsel bir stres durumudur.


31. Soru

James Marcia’ya göre insanların kimlik kriziyle baş etmesinin kaç yolu vardır ve bunlar nelerdir ?

Cevap

James Marcia insanların kimlik kriziyle baş etmesinin belli başlı dört yolunu tanımlamıştır. Bunlar;

• Kimlik kazanımı,

• Moratoryum,

• Mevcut kimliği benimseme ve

• Kimlik dağılmasıdır.


32. Soru

James Marcia’ya göre insanların kimlik kriziyle baş etmesinde yer alan kimlik kazanım yolu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kimlik kazanımı şamasına erişmek için, insanlar yoğun bir karar alma sürecinden geçer. Birçok çabadan sonra kişiselleştirilmiş bir değerler kümesi geliştirirler ve kariyer kararlarını alırlar. Kimliğin elde edilmesi, genellikle, dört statü kategorisinin en yararlısı olarak düşünülür.


33. Soru

James Marcia’ya göre insanların kimlik kriziyle baş etmesinde yer alan mevcut kimliği benimseme yolu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bu kategoriye giren insanlar olduğu haliyle bir kimlik krizini hiçbir zaman deneyimlemez. Onlar yetişkinliğe daha çalkantı içinde geçerler. Kariyer ve değerler hakkındaki kararlar görecede yaşamın erken safhasında alınır. Bu kararlar çoğu zaman kendilerininkinden çok ebeveynlerin değerleri ve idealleri üzerine temellenir.


34. Soru

James Marcia’ya göre insanların kimlik kriziyle baş etmesinde yer alan kimlik dağılması yolu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kimlik dağılması yaşayan insanlar, ciddi bir karar ve yönelim yoksunluğunun acısını çeker. Her ne kadar bir kimlik geçseler de bunu hiçbir zaman çözemezler. Onlar, ne kişisel ideolojileri ne de kariyer seçimleri konusunda kesin karar alamazlar. Bu insanlar düşük özgüven ve karar yoksunluğuyla karakterize olma eğilimindedir.


35. Soru

James Marcia’ya göre insanların kimlik kriziyle baş etmesinde yer alan moratoryum yolu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Moratoryum kategorisi kimlik krizleri boyunca yoğun kaygı yaşayan ancak kişisel değerleri ya da bir kariyer seçimi konusunda bir karar almayan kişileri kapsar. Bununla beraber moratoryum insanları bu sorunları çözmek için sürekli ve yoğun bir mücadele içindedirler.


36. Soru

Ekonomik bağımsızlık nedir?

Cevap

Ekonomik bağımsızlık kişinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli parayı kazanmasıdır.


37. Soru

Ergenlerin aile ile çatışmasında ebeveynlerin ve ergenlerin bu çatışmaları çözmede kullanabilecekleri yol nedir?

Cevap

Gordon, ebeveynlerin ve ergenlerin bu çatışmaları çözmede kullanabilecekleri üç yapıcı yol tespit eder:

• Birincisi önemli bulunan değerlerin ergene model olarak gösterilmesidir. Dürüstlüğe değer veriyorsa, kendisi dürüst olmalıdır. Açıkladığı değerlere göre yaşayıp yaşamadığını kendine sormaya ihtiyaç duyar. Değerleri ile davranışları belli alanlarda birbirine uygun değilse eşleşme yönünde ya davranışını ya da değerini değiştirmelidir. 

• İkinci yol ergenlere bir danışman gibi davranmaktır.

• Üçüncü yol kendi değerlerini gözden geçirmektir. 


38. Soru

Piaget’e göre ahlaki dönemler kaç farklı döneme ayrılmıştır?

Cevap

Piaget, çeşitli yaş grubundaki çocuklarla çalışarak herhangi bir durumla karşı karşıya kaldıklarında gösterdikleri ahlaki davranışları araştırmış ve ahlaki gelişim dönemlerini;

• “Dışa bağımlı dönem” ve

• “Özerk dönem” olmak üzere iki farklı dönemde tanımlamıştır.


39. Soru

Dışa bağlı dönem kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Dışa bağlı dönemde; ahlaki kurallar, sorumluluklar ve yasalar bulunmakta ve diğer bireylere bağlılık sorgulanmamakta ve başkalarının kurallarına uyulmaktadır. 


40. Soru

Özer dönem kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Özerk dönemde ise; ahlaki standartlar karşılıklı çıkara hizmet etmekte ve bireyler için kurallar, sorumluluklar ve yasalar; arkasındaki amacın değerlendirilmesi ile daha açık bir hale gelmektedir.


41. Soru

Kohlberg’in ahlak gelişimi alanına en önemli katkısı nedir?

Cevap

Kohlberg’in ahlak gelişimi alanına en önemli katkısı ahlak gelişimini Piaget’in bilişsel gelişim alanında ortaya koyduğu aşamalar üstüne kurmasıdır.


42. Soru

Duygu ne demektir?

Cevap

Duygu doğal biçimde ortaya çıkan duygusal tepkileri de içerisinde barındıran bir şeyi yapma eğilimi olarak kabul edilmektedir. Sevme, beğenme, hoşlanma, mutlu olma, kıskanma, alınma, gücenme, kızma gibi örnekler verilebilir. 


43. Soru

Duyuş ne demektir?

Cevap

Duyuş, pozitif ya da negatif olması fark etmeksizin duygusal durumun yönünü açıklayan bir kavramdır. Duyuş, hareketin arkasında yatan duygular ve duygu durumlarının normalden farklı olmasıdır.


44. Soru

Heyecan ne demektir?

Cevap

Heyecan, genellikle yoğun yaşanan, olumlu ya da olumsuz duyguların organizmada durgun ve olağan durumunu bozması olarak tanımlanır.


45. Soru

Haz ne demektir?

Cevap

Haz, bir güdünün doyumu sağlandığında ya da bir amaca varıldığında yaşanan duygudur.


46. Soru

Elem ne demektir?

Cevap

Elem, bireylerin ihtiyaçları karşılanmadığı ve duyguları tatmin edilmediği zaman gergin ve mutsuz olmalarıdır.


47. Soru

Öfke ne demektir? 

Cevap

Öfke, herhangi bir isteğin engele uğramasından dolayı ortaya çıkan olumsuz duygudur.


48. Soru

Kıskançlık ne demektir?

Cevap

Kıskançlık, her yaşta görülebilen ve temel nedeni üstün olma olan bir duygu hali olarak tanımlanır.


49. Soru

Saldırganlık ne demektir?

Cevap

Saldırganlık, çocuğun olumsuz duygularını bastırmayıp çevresindeki eşyalara veya başkalarına zarar vermesidir


50. Soru

Ergenlik döneminde yaşanan duygusal özellikler nelerdir?

Cevap

Ergenlik döneminde yaşanan duygusal özellikler;

• Duyguların yoğunluğunda artış,

• Duygulardaki istikrarsızlık,

• Karşı cinse ilgi,

• Sürekli hayal kurma,

• Yalnız kalma isteği ve

• Ders çalışmaya karşı isteksizliktir.


51. Soru

Ergenlik döneminde suça sürüklenme kaç şekilde ele alınmaktadır?

Cevap

Ergenlik döneminde suça sürüklenme iki şekilde ele alınmaktadır. Bunlar; • Sosyal genç suçluluğu ve

• Bireysel genç suçluluğudur.

Sosyal genç suçluluğu çete davranışlarında görülen çalma, kavga etme gibi yetişkin kültürünün onaylamadığı davranışların sergilenmesini içerir. Çevresel faktörlerden kaynaklanır. Bireysel genç suçluluğu ise gencin kendine ait çözümleyemediği problemlerin sonucu ortaya çıkan anti sosyal davranışlardır.


52. Soru

Öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alan nedir?

Cevap

Okul yaşamı; öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alandır.


53. Soru

İnternet bağımlılığı nedir? 

Cevap

İnternet bağımlılığı; internet kullanımını kontrol edememe ve bunun sonucunda kişiler arası ilişkilerde, mesleki ve sosyal yaşamda sorunlar yaşanmasına yol açan bir problem olarak tanımlanmaktadır. 


54. Soru

İnternet bağımlılığının tanı kriterleri nelerdir?

Cevap

En az 12 ay boyunca aşağıdakilerden en az beşinin varlığı tanı için yeterli sayılmaktadır:

1. İnternet oyunları ile aşırı zihinsel uğraş

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.


55. Soru

Akran baskısı nedir? 

Cevap

Akran baskısı; bireyin içinde bulunduğu yaş grubunun/akranlarının çeşitli aktivitelerde, bireye bir şeyi yapması için zorlayıcı olması, ısrar etmesi ve bireyi teşvik etmesi olarak tanımlanmaktadır.


56. Soru

Akran baskısıyla ilgili olarak iki yönelimden bahsedilmektedir. Bunlar nelerdir? 

Cevap

Akran baskısıyla ilgili olarak iki yönelimden bahsedilmektedir: Bunlar; antisosyal akran baskısı ve nötr akran baskısıdır.


57. Soru

Okul zorbalığı nedir?

Cevap

Okul zorbalığı “Bir öğrencinin bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz kalması” olarak tanımlanmaktadır. 


58. Soru

Sanal zorbalık nedir?

Cevap

Sanal zorbalık, birey ya da belli bir grubun hedef seçtiği insana elektronik iletişim yöntemleriyle tekrarlayıcı bir şekilde rahatsız etmesidir.


59. Soru

Sanal zorbalık hangi yollarla yapılabilmektedir?

Cevap

Sanal ortamda meydana gelen zorbalık, ergenlerin kullandığı iletişim yöntemlerine bağlı olarak mesajlaşma, elektronik posta, sohbet odası ve cep telefonu araması gibi farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır.


60. Soru

Sanal zorbalık davranışına örnekler veriniz. 

Cevap

Tehdit içerikli, utandırıcı, kırıcı mesajlar göndermek, sosyal medyada bireye manevi zarar verecek dedikodular ve olumsuz söylentiler yaymak, kamera ile kişinin kendisinin izin olmaksızın çekilen utandırıcı fotoğraflarını sanal ortamda diğer insanlarla paylaşmak sanal zorbalık türündeki davranışlara örnek olarak gösterilmektedir.


61. Soru

Akademik başarı/okul başarısı nedir?

Cevap

Akademik başarı/okul başarısı kavramı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir.


62. Soru

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın kaç ögesi olduğu belirtilmektedir?

Cevap

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir.


63. Soru

Öğrenen odaklı sınıf modelinde sınıfın dört ögesi nelerdir?

Cevap

Öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir (Eggen & Kauchok, 2001). Bunlar:

 1. Kendini Düzenleyici Öğrenci

 2. Öğretmen Karakteristiği

 3. Okul ve Sınıf Ortamı

 4. Öğretimsel Değişkenler


64. Soru

Sınav kaygısı nedir? 

Cevap

Sınav kaygısı, özel bir kaygı çeşidi olup bireyin değerlendirilmesi söz konusu olduğu durumlarda hissedilen korkuyla karışık bir tedirginlik duygusudur.


65. Soru

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri nelerdir? 

Cevap

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri şunlardır: Mide rahatsızlıkları (bulantı/kusma), barsak rahatsızlıkları (ishal), sık idrara çıkma/sıkışma, baş dönmesi, ağız kuruması, karın ağrısı, terleme nefes alıp vermede güçlük yaşama, yorgunluk ve bitkinlik belirtileri, uyku bozuklukları, ellerde titreme.


66. Soru

Problem çözme tekniğinin aşamaları nelerdir? 

Cevap

Problem çözme tekniğinin 5 aşaması bulunmaktadır:

 1. Problemi saptama

 2. Seçenekleri gözden geçirme

 3. Bir çözümü seçme

 4. Eyleme geçme

 5. Sonuçları değerlendirme


67. Soru

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar nelerdir?

Cevap

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar arasında; sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, erken dönemde riskli cinsel davranışlar, antisosyal davranışlar (şiddet, zorbalık), intihar, okul terki, evden kaçma gibi davranışlar yer almaktadır.


68. Soru

 “Okulu bırakma” ya da “okul terki” nedir?

Cevap

Eğitim sisteminde bir öğrencinin, eğitimine devam etmemesi ya da devam edememesi ve okuldanayrılması “Okulu bırakma” ya da “okul terki” ola- rak adlandırılır ve eğitim öğretime devam eden öğrencinin değişik olumsuz nedenlerden ötürü içinde bulunduğu eğitim basamağını tamamlayamaması olarak tanımlanmaktadır. 


69. Soru

Okulda şiddet kavramı nedir?

Cevap

Okulda şiddet kavramı; okul iklimi üzerinde olumsuz sonuçlar üreten, öğrencilerin öğrenme süreçlerine zarar veren, onların gelişimlerini engelleyen saldırgan ve suç benzeri davranışları tanımlayan bir anlamda kullanılmaktadır.


70. Soru

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar nelerdir?

Cevap

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar arasında itme, vurma, tekmeleme, tehlikeli aletlerle saldırma, ad takma, alay etme, küfür ve hakaret etme, tehdit etme, küçük düşürme, ayrımcılık yapma, dışlama, sarkıntılık etme, cinsel içerikli sözler söyleme, elle taciz gibi çok sayıda davranışı içermektedir.


71. Soru

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında en temel amaç nedir?

Cevap

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında da en temel amaç; bütün düzeylerde toplumu hedefleyen önleyici çalışmalara odaklanmak, risk altındaki öğrencilere ulaşmak ve onlara koruyucu amaçlı yeterlik ve becerileri kazandırmaktır. 


1. Soru

Ortalama yaşam süresi hangi etkenlere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir?

Cevap

Ortalama yaşam süresi bireylere, yaşam koşullarına, refah düzeyine ve benzer diğer etkenlere bağlı olarak farklılıklar gösterir. 

2. Soru

Bebeklikle yaşlılık dönemleri arasında hangi dönemler yer almaktadır?

Cevap

Bebeklikle yaşlılık dönemleri arasında;

• Çocukluk,

• Ergenlik,

• Gençlik,

• Yetişkinlik dönemleri yer almaktadır.

3. Soru

Ergenlik döneminin tanımı ve genel özelikleri nelerdir?

Cevap

Ergenlik insan gelişiminde çocuklukla yetişkinlik arasında yer alan bir ara dönemdir. Ergenlik genellikle 1112 yaşlarında başlayıp, yirmili yaşların başına kadar devam edebilir. Bununla birlikte kesin bir başlangıç ve bitiş zamanı olduğunda bahsetmek zordur. Ergenlik dönemi, büluğ çağından farklı düşünülmelidir. Ergenlik insan ömrü içindeki genel bir zamanı ifade ederken, büluğ çağı bireylerin cinsel olarak olgunlaştıkları ve üreme yeteneği kazandıkları zaman dilimini anlatmak için kullanılır.

4. Soru

Toplumumuzda hangi değişimler yetişkin olarak algılanmayı sağlayan değişimlerdir?

Cevap

Toplumumuzda evli olmak, askerliğini yapmış olmak, ekonomik bağımsızlığını kazanmış olmak, bir iş veya meslek sahibi olmak, ebeveyninden ayrı yaşamak, üniversiteden mezun olmak veya seçimlerde oy kullanmak başkaları tarafından yetişkin olarak algılanmayı sağlayan değişimlerdir.

5. Soru

Ergenlik dönemine adım atan bireyin özellikleri nelerdir?

Cevap

Ergenlik dönemine adım atan birey:

• Öncelikle yetenekleri, sosyal konumu, kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ister.

• Yetiştiği ortamın değer yargılarını sürekli sorgulamaya başlar. Bu sorgulamaların ardında bu değer yargılarına karşı gelmekten çok, kendine ve kendi yaş grubuna ne derece uygun olduklarını belirleme ve değerlendirme amacı vardır. Zihninde daha iyisini, daha uygun olanları bulabileceğine ilişkin yaygın kanı vardır.

• Anne-babasının veya toplumun getirdiği birtakım kısıtlama ve kurallara karşı çıkar. Aslında amacı yıkıcı olmak değildir. Önceleri düşmanca gibi görünen bu tavrından kısa sürede anlamsız olduğu gerekçesiyle vazgeçer.

• Kendinden yeterince emin değildir. Kuşku, endişe ve korkuları vardır. Aşırı duyarlıdır.

6. Soru

Büyüme ve gelişme neyi ifade eder?

Cevap

Büyüme vücuttaki boy ve kilo artışı gibi ölçülebilir değerlerle ilgilidir. Gelişme ise vücuttaki yapı ve işleyişlerin olgunlaşması sonucu bazı biyolojik işlevlerin kazanılmasını ifade eder.

7. Soru

Büluğ öncesi bedensel farklılaşmaların başladığı yaşlar nelerdir?

Cevap

Kızlar için ortalama 10, erkekler için ortalama 12 yaş büluğ öncesi bedensel farklılaşmaların başladığı yaşlardır.

8. Soru

Ergenlikte büyümenin en hızlı olduğu duruma ne ad verilmektedir?

Cevap

Ergenlikte büyümenin en hızlı olduğu duruma ‘Büyüme Hızı Doruğu (BHD)’ adı verilmektedir.

9. Soru

Erkek ve kız çocuklarında büyüme hızı doruğu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Büyüme hızının doruğa ulaşması kız çocuklarda ilk adet kanamasından öncedir. Her ergen büyüme hızı doruğuna farklı yaşlarda erişebilir. Kızlarda ilk adet kanamasından sonra ortalama 6 cm. kadar boy uzaması görülür. Boy uzaması kızlarda 16-18 yaşlarda, erkeklerde 18-20 yaşlarda durmaktadır. 

Erkek ergenler büyüme hızı doruğuna kızlardan 18 ay sonra ulaşırlar. Bu 13-15 yaşlara denk gelir. Ergenlik yıllarında kızlar ortalama 16 kilogram, erkekler ortalama 20 kilogram alır. Ergenlik döneminin sonunda kızlar ortalama olarak erkeklerden 15 cm. kısa ve 10 kilogram daha hafiftirler. Aynı zamanda kız ve erkek ergenlerin kendi aralarında da büyüme ve gelişme açısından farklılıklar görülebilir.

10. Soru

Erken ergenlik nedir?

Cevap

Erinlik bedensel gelişimin yaşandığı evredir. Bu evrede boy uzaması, kilo artışı, iç organlarda gelişme ve bunlara bağlı fiziksel kapasite artışı görülür.

11. Soru

Orta ergenlik nedir?

Cevap

Bu evrede bedensel gelişim büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ergen daha çok ruhsal alandaki gelişimsel sorunları çözmekle meşguldür. Bu evrede arkadaş ilişkileri önem kazanır. Sosyal alanlarda kendini ortaya koyma, anne-babayla çatışma, ayrışma ve birleşmeyle bu dönem başlıca gelişimsel özelliklerindendir. Karşı cinsle ilişkiler artar ve cinsel kimlik gelişiminde ilerleme görülür.

12. Soru

Geç ergenlik nedir?

Cevap

Ergenliğin bu son evresi kimlik gelişiminin tamamlandığı ve kimlik duygusunda bir bütünlüğe erişildiği aşamadır. Meslek seçmek, yaşam biçimini belirlemek, karşı cinsle sevgiye dayalı ilişkiler kurmak, felsefi, siyasi, din, görüşler geliştirmek, bir gruba ait olabilmek, kendine özgü bir değer sistemi edinmek kimliğin kazanılmasında rol oynayan etkenlerdir.

13. Soru

Büluğ çağının getirdiği ani ve olağanüstü değişimlerin nedeni nedir?

Cevap

Büluğ çağının getirdiği ani ve olağanüstü değişimlerin nedeni hormonların üretimindeki hızlı artıştır.

14. Soru

Büluğ çağının dışa vurumu olan birincil ve ikincil cins özellikler nelerdir?

Cevap

Birincil cins özellikleri cinsel organlarla ve üremeyle doğrudan ilgilidir. Bu kız çocuklarında döl yatağının, vajinanın ve yumurtalıkların gelişimini içerir. Erkek çocuklarda ise birincil cins karakteristikleri penisin büyümesi, prostat bezleri ile testislerin gelişimini içerir. İkincil cins özellikler ise cinsleri birbirinden ayıran fakat üremede doğrudan bir rolü bulunmayan cinsiyete özgü bedensel özelliklerdir. Bu özellikler arasında üreme organlarının büyümesi, derideki değişiklikler, kızlarda regl kanamaları, göğüs ve kalçaların gelişimi, erkeklerde kıllanma, kasların gelişimi, ses değişiklikleri görülür.

15. Soru

Regl nedir?

Cevap

Döllenme gerçekleşmediği zaman döl yatağından aylık olarak kan ve ölü dokuların atılmasıdır.

16. Soru

Geç olgunlaşan çocuklarda ne gibi dezavantajlar doğmaktadır?

Cevap

Geç olgunlaşan kız ve erkek çocuklara çevrelerindeki yetişkinler onlara korunmaya muhtaçmış gibi davranırlar. Çevrelerinden gördükleri tavırlar kendilerini farklı, zayıf ve himayeye muhtaç gibi algılanmasına ve olumsuz benlik kavramı geliştirmelerine yol açar. Geç gelişen ve olgunlaşan gençlerin akranları ile olan sosyal ilişkileri de zedelenir. Geç olgunlaşan çocuklar için akran grubuna girmek ve o grup tarafından benimsenmek zordur.

17. Soru

Erken olgunlaşmanın erkekler üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

Erken olgunlaşan erkekler geç olgunlaşan akranlarına oranla daha popüler ve okullarından da liderler olmaya daha yakındırlar. Erken olgunlaşan erkekler genellikle daha dengeli, daha sakin ve iyi huylu olmaktadırlar. Sporlardaki üstünlükleri ve akranlarının onlara yönelik takdir duyguları, özdeğer duygularının güçlenmesini sağlamaktadır.

18. Soru

Erken olgunlaşmanın olumsuz etkileri nelerdir?

Cevap

Erken olgunlaşmanın olumsuz etkileri de olabilmektedir. Sigara, alkol ve madde kullanımının yanı sıra saldırganlık ve suça sürüklenme konusunda da daha yüksek risk taşımaktadırlar.

19. Soru

Bilişsel (zihinsel) gelişim nedir?

Cevap

Bireyin çevresindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerinin gelişimine zihinsel, bilişsel gelişim adı verilmektedir. Bireyin zihinsel gelişimi onun hem doğuştan getirdiği zihin gücüne hem de çevresiyle etkileşimi sonucunda edindiği yaşantılarına dayanmaktadır.

Bilişsel terimi bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, sorun çözmeyi, kavramları ve düşünmeyi yani zihni içene alır. Çevreyle yapılan her etkileşim bireyin zekâsının gelişmesini böylece de zihinsel örüntüsünün değişmesi sağlanmaktadır.

20. Soru

Ergenlik döneminde ergen diğerlerinin de kendilerine ait düşünceleri, deneyimleri, bakış açıları olduğunun bilincinde olarak hangi inançları geliştirmiştir?

Cevap

Ergenlik döneminde ergen diğerlerinin de kendilerine ait düşünceleri, deneyimleri, bakış açıları olduğunun bilincinde olarak iki tür inanç geliştirmiştir.

• İlki ‘hayali seyirci’ olarak adlandırılmaktadır. Bu kavram ergenin, çevresindeki tüm insanların dikkatinin kendi üzerinde olduğuna ilişkin inancını tanımlamak için kullanılmaktadır. Gerçekte hayali seyirci, gerçekliğe ilişkin öznel ve nesnel bakışları ayırt edememekten kaynaklanmaktadır.

• Ergenlik dönemine özgü bir diğer inanç türü ‘kişisel efsane’ dir. Bu kavram, ergenin sadece kendisinin bu evrede olduğunu hissetmesi nedeniyle kendi düşünce ve duygularını özel ve biricik olarak görmesi biçiminde açıklanmaktadır.

21. Soru

Genital dönem hangi yaş aralıklarını kapsamaktadır?

Cevap

Genital dönem 12-20 yaş aralıklarını kapsamaktadır.

22. Soru

Genital dönemde ergen cinsellik dışında hangi konulara ilgi duyar?

Cevap

Cinsellik dışında arkadaşlık, meslek edinme, evlilik gibi konulara ilgi duyulmaktadır.

23. Soru

 Ergenlerde görülen ters kimlik nedir?

Cevap

Aile çok otoriter, baskıcı ise ergenin onlara karşı bir duruş sergilemesi ters kimlik olarak adlandırılır. Çocuk, aile ne yaparsa tersini yapar. Bu tersini yapma, davranış, düşünce, tutum, inanç gibi alanları kapsar. Bu terslik tamamen bilinçsiz yapılır, çocuk farkında değildir.

24. Soru

Genital dönemin başarı ile atlatılmasının ne gibi bir önemi vardır?

Cevap

Genital dönemi başarı ile atlatan birey kimliğini oluşturur ve üretken, mutlu, anlamalı ilişkiler geliştirebilen biri haline gelir. 

25. Soru

Ergen gelişiminin anlaşılmasında kimliğe dair soruların ne kadar önemli olduğunu ilk defa gören kişi kimdir? 

Cevap

Ergen gelişiminin anlaşılmasında kimliğe dair soruların ne kadar önemli olduğunu ilk defa gören kişi Erik Erikson olmuştur.

26. Soru

Erik Erikson’a göre ergenlik nedir?

Cevap

Eriksona’a göre ergenlik, genç bireyin kendini tanımlama ve benlik saygısı üzerinde yoğunlaştığı “yaşamsal bir kavşak noktası” dır. Erikson bu dönemi yaşam döngüsünde özel bir görevin yerine getirilmesini veya zorlayıcı bir girişimde bulunulmasını gerektiren bir evre olarak görür. Ergenin bu kimlik arayışının sonucu ya “kimlik kazanımı” ya da “kimlik bunalımı” olacaktır.

27. Soru

Erikson’a göre kimlik gelişimi hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Cevap

Erikson’a göre kimlik gelişimi bazı aşamalar sonucu gelişir.

• Birinci aşamada ergenler çocuksu rollerden uzaklaşarak “ben kimim” sorusuna kendilerine uygun, tatmin edici bir yanıt bulma arayışı içine girerler. Bu yoğun arayış sürecinde çeşitli kimlikler deneyebilirler, farklı rollere ve çeşitli ilişkilere girip çıkarak deneyim kazanmaya çalışırlar.

• İkinci aşamada deneme yanılma yoluyla kendini arama ve keşfetme çalışma sürecidir. Bazıları yeterince olgunlaşmamış bir benliğe sığınırken bazıları da iyice oturmuş bir kimlik kazanmada geç kalırlar. Sağlam bir temel kazanmada başarısız olur, yetersiz kalırlarsa umutsuzluk ve çökkünlük yaşayabilirler. Bu duygular ve buna eklenecek aşağılık duygusu “kimlik dağılması”nın belirtileridir.

28. Soru

Benlik değeri nedir?

Cevap

Benliğin duygusal ve değerlendirilebilir boyutudur. Bir ergen kendisini sadece bir öğrenci olarak algılamaz, aynı zamanda iyi bir öğrenci olarak da algılar. İyi öğrenci olmadığını düşündüğünde bundan üzüntü duyar. Bunlar ergenin benlik değeri hakkında değerlendirilebilir yargılardır. Anne-baba ve arkadaşlarının ergenle olan ilişkisi ergenin benlik değerine katkıda bulunur. Özellikle ebeveyn desteği çocuk ve ergenlerin kendilerini değerli ve önemli algılamaları için önemli bir faktördür.

29. Soru

Benlik saygısı nedir?

Cevap

Benlik saygısı (öz saygı) bireyin benliğini beğenme derecesidir. Benlik saygısı benliğin duygusal yanıdır. 

30. Soru

Bunalım ne demektir?

Cevap

Bunalım kısa bir süre içinde önemli ve anlamlı görüş açısı değişimleri ve dönüşümleri içeren duygusal ve zihinsel bir stres durumudur.

31. Soru

James Marcia’ya göre insanların kimlik kriziyle baş etmesinin kaç yolu vardır ve bunlar nelerdir ?

Cevap

James Marcia insanların kimlik kriziyle baş etmesinin belli başlı dört yolunu tanımlamıştır. Bunlar;

• Kimlik kazanımı,

• Moratoryum,

• Mevcut kimliği benimseme ve

• Kimlik dağılmasıdır.

32. Soru

James Marcia’ya göre insanların kimlik kriziyle baş etmesinde yer alan kimlik kazanım yolu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kimlik kazanımı şamasına erişmek için, insanlar yoğun bir karar alma sürecinden geçer. Birçok çabadan sonra kişiselleştirilmiş bir değerler kümesi geliştirirler ve kariyer kararlarını alırlar. Kimliğin elde edilmesi, genellikle, dört statü kategorisinin en yararlısı olarak düşünülür.

33. Soru

James Marcia’ya göre insanların kimlik kriziyle baş etmesinde yer alan mevcut kimliği benimseme yolu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bu kategoriye giren insanlar olduğu haliyle bir kimlik krizini hiçbir zaman deneyimlemez. Onlar yetişkinliğe daha çalkantı içinde geçerler. Kariyer ve değerler hakkındaki kararlar görecede yaşamın erken safhasında alınır. Bu kararlar çoğu zaman kendilerininkinden çok ebeveynlerin değerleri ve idealleri üzerine temellenir.

34. Soru

James Marcia’ya göre insanların kimlik kriziyle baş etmesinde yer alan kimlik dağılması yolu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kimlik dağılması yaşayan insanlar, ciddi bir karar ve yönelim yoksunluğunun acısını çeker. Her ne kadar bir kimlik geçseler de bunu hiçbir zaman çözemezler. Onlar, ne kişisel ideolojileri ne de kariyer seçimleri konusunda kesin karar alamazlar. Bu insanlar düşük özgüven ve karar yoksunluğuyla karakterize olma eğilimindedir.

35. Soru

James Marcia’ya göre insanların kimlik kriziyle baş etmesinde yer alan moratoryum yolu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Moratoryum kategorisi kimlik krizleri boyunca yoğun kaygı yaşayan ancak kişisel değerleri ya da bir kariyer seçimi konusunda bir karar almayan kişileri kapsar. Bununla beraber moratoryum insanları bu sorunları çözmek için sürekli ve yoğun bir mücadele içindedirler.

36. Soru

Ekonomik bağımsızlık nedir?

Cevap

Ekonomik bağımsızlık kişinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli parayı kazanmasıdır.

37. Soru

Ergenlerin aile ile çatışmasında ebeveynlerin ve ergenlerin bu çatışmaları çözmede kullanabilecekleri yol nedir?

Cevap

Gordon, ebeveynlerin ve ergenlerin bu çatışmaları çözmede kullanabilecekleri üç yapıcı yol tespit eder:

• Birincisi önemli bulunan değerlerin ergene model olarak gösterilmesidir. Dürüstlüğe değer veriyorsa, kendisi dürüst olmalıdır. Açıkladığı değerlere göre yaşayıp yaşamadığını kendine sormaya ihtiyaç duyar. Değerleri ile davranışları belli alanlarda birbirine uygun değilse eşleşme yönünde ya davranışını ya da değerini değiştirmelidir. 

• İkinci yol ergenlere bir danışman gibi davranmaktır.

• Üçüncü yol kendi değerlerini gözden geçirmektir. 

38. Soru

Piaget’e göre ahlaki dönemler kaç farklı döneme ayrılmıştır?

Cevap

Piaget, çeşitli yaş grubundaki çocuklarla çalışarak herhangi bir durumla karşı karşıya kaldıklarında gösterdikleri ahlaki davranışları araştırmış ve ahlaki gelişim dönemlerini;

• “Dışa bağımlı dönem” ve

• “Özerk dönem” olmak üzere iki farklı dönemde tanımlamıştır.

39. Soru

Dışa bağlı dönem kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Dışa bağlı dönemde; ahlaki kurallar, sorumluluklar ve yasalar bulunmakta ve diğer bireylere bağlılık sorgulanmamakta ve başkalarının kurallarına uyulmaktadır. 

40. Soru

Özer dönem kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Özerk dönemde ise; ahlaki standartlar karşılıklı çıkara hizmet etmekte ve bireyler için kurallar, sorumluluklar ve yasalar; arkasındaki amacın değerlendirilmesi ile daha açık bir hale gelmektedir.

41. Soru

Kohlberg’in ahlak gelişimi alanına en önemli katkısı nedir?

Cevap

Kohlberg’in ahlak gelişimi alanına en önemli katkısı ahlak gelişimini Piaget’in bilişsel gelişim alanında ortaya koyduğu aşamalar üstüne kurmasıdır.

42. Soru

Duygu ne demektir?

Cevap

Duygu doğal biçimde ortaya çıkan duygusal tepkileri de içerisinde barındıran bir şeyi yapma eğilimi olarak kabul edilmektedir. Sevme, beğenme, hoşlanma, mutlu olma, kıskanma, alınma, gücenme, kızma gibi örnekler verilebilir. 

43. Soru

Duyuş ne demektir?

Cevap

Duyuş, pozitif ya da negatif olması fark etmeksizin duygusal durumun yönünü açıklayan bir kavramdır. Duyuş, hareketin arkasında yatan duygular ve duygu durumlarının normalden farklı olmasıdır.

44. Soru

Heyecan ne demektir?

Cevap

Heyecan, genellikle yoğun yaşanan, olumlu ya da olumsuz duyguların organizmada durgun ve olağan durumunu bozması olarak tanımlanır.

45. Soru

Haz ne demektir?

Cevap

Haz, bir güdünün doyumu sağlandığında ya da bir amaca varıldığında yaşanan duygudur.

46. Soru

Elem ne demektir?

Cevap

Elem, bireylerin ihtiyaçları karşılanmadığı ve duyguları tatmin edilmediği zaman gergin ve mutsuz olmalarıdır.

47. Soru

Öfke ne demektir? 

Cevap

Öfke, herhangi bir isteğin engele uğramasından dolayı ortaya çıkan olumsuz duygudur.

48. Soru

Kıskançlık ne demektir?

Cevap

Kıskançlık, her yaşta görülebilen ve temel nedeni üstün olma olan bir duygu hali olarak tanımlanır.

49. Soru

Saldırganlık ne demektir?

Cevap

Saldırganlık, çocuğun olumsuz duygularını bastırmayıp çevresindeki eşyalara veya başkalarına zarar vermesidir

50. Soru

Ergenlik döneminde yaşanan duygusal özellikler nelerdir?

Cevap

Ergenlik döneminde yaşanan duygusal özellikler;

• Duyguların yoğunluğunda artış,

• Duygulardaki istikrarsızlık,

• Karşı cinse ilgi,

• Sürekli hayal kurma,

• Yalnız kalma isteği ve

• Ders çalışmaya karşı isteksizliktir.

51. Soru

Ergenlik döneminde suça sürüklenme kaç şekilde ele alınmaktadır?

Cevap

Ergenlik döneminde suça sürüklenme iki şekilde ele alınmaktadır. Bunlar; • Sosyal genç suçluluğu ve

• Bireysel genç suçluluğudur.

Sosyal genç suçluluğu çete davranışlarında görülen çalma, kavga etme gibi yetişkin kültürünün onaylamadığı davranışların sergilenmesini içerir. Çevresel faktörlerden kaynaklanır. Bireysel genç suçluluğu ise gencin kendine ait çözümleyemediği problemlerin sonucu ortaya çıkan anti sosyal davranışlardır.

52. Soru

Öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alan nedir?

Öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alan nedir?

Öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alan nedir?

Öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alan nedir?

Öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alan nedir?

Cevap

Okul yaşamı; öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alandır.

Okul yaşamı; öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alandır.

Okul yaşamı; öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alandır.

Okul yaşamı; öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alandır.

Okul yaşamı; öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğini ve benliliğini oluşturduğu, yetişkin olma niteliklerini öğrendiği en önemli sosyal alandır.

53. Soru

İnternet bağımlılığı nedir? 

Cevap

İnternet bağımlılığı; internet kullanımını kontrol edememe ve bunun sonucunda kişiler arası ilişkilerde, mesleki ve sosyal yaşamda sorunlar yaşanmasına yol açan bir problem olarak tanımlanmaktadır. 

İnternet bağımlılığı; internet kullanımını kontrol edememe ve bunun sonucunda kişiler arası ilişkilerde, mesleki ve sosyal yaşamda sorunlar yaşanmasına yol açan bir problem olarak tanımlanmaktadır. 

İnternet bağımlılığı; internet kullanımını kontrol edememe ve bunun sonucunda kişiler arası ilişkilerde, mesleki ve sosyal yaşamda sorunlar yaşanmasına yol açan bir problem olarak tanımlanmaktadır. 

İnternet bağımlılığı; internet kullanımını kontrol edememe ve bunun sonucunda kişiler arası ilişkilerde, mesleki ve sosyal yaşamda sorunlar yaşanmasına yol açan bir problem olarak tanımlanmaktadır. 

İnternet bağımlılığı; internet kullanımını kontrol edememe ve bunun sonucunda kişiler arası ilişkilerde, mesleki ve sosyal yaşamda sorunlar yaşanmasına yol açan bir problem olarak tanımlanmaktadır. 

54. Soru

İnternet bağımlılığının tanı kriterleri nelerdir?

Cevap

En az 12 ay boyunca aşağıdakilerden en az beşinin varlığı tanı için yeterli sayılmaktadır:

1. İnternet oyunları ile aşırı zihinsel uğraş

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

En az 12 ay boyunca aşağıdakilerden en az beşinin varlığı tanı için yeterli sayılmaktadır:

1. İnternet oyunları ile aşırı zihinsel uğraş

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

En az 12 ay boyunca aşağıdakilerden en az beşinin varlığı tanı için yeterli sayılmaktadır:

1. İnternet oyunları ile aşırı zihinsel uğraş

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

En az 12 ay boyunca aşağıdakilerden en az beşinin varlığı tanı için yeterli sayılmaktadır:

1. İnternet oyunları ile aşırı zihinsel uğraş

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

En az 12 ay boyunca aşağıdakilerden en az beşinin varlığı tanı için yeterli sayılmaktadır:

1. İnternet oyunları ile aşırı zihinsel uğraş

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

1. İnternet oyunları ile aşırı zihinsel uğraş

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

1. İnternet oyunları ile aşırı zihinsel uğraş

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

1. İnternet oyunları ile aşırı zihinsel uğraş

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

1. İnternet oyunları ile aşırı zihinsel uğraş

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

2. İnternet oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

3. Tolerans geliştirme, daha fazla oynama ihtiyacı duyma

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

4. İnternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

5. İnternet oyunlarının bir sonucu olarak internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilgiyi kaybetme

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

6. Psikososyal problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

7. İnternet oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

8. Olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

9. İnternet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske atma veya kaybet- me belirtileridir.

55. Soru

Akran baskısı nedir? 

Cevap

Akran baskısı; bireyin içinde bulunduğu yaş grubunun/akranlarının çeşitli aktivitelerde, bireye bir şeyi yapması için zorlayıcı olması, ısrar etmesi ve bireyi teşvik etmesi olarak tanımlanmaktadır.

Akran baskısı; bireyin içinde bulunduğu yaş grubunun/akranlarının çeşitli aktivitelerde, bireye bir şeyi yapması için zorlayıcı olması, ısrar etmesi ve bireyi teşvik etmesi olarak tanımlanmaktadır.

Akran baskısı; bireyin içinde bulunduğu yaş grubunun/akranlarının çeşitli aktivitelerde, bireye bir şeyi yapması için zorlayıcı olması, ısrar etmesi ve bireyi teşvik etmesi olarak tanımlanmaktadır.

Akran baskısı; bireyin içinde bulunduğu yaş grubunun/akranlarının çeşitli aktivitelerde, bireye bir şeyi yapması için zorlayıcı olması, ısrar etmesi ve bireyi teşvik etmesi olarak tanımlanmaktadır.

Akran baskısı; bireyin içinde bulunduğu yaş grubunun/akranlarının çeşitli aktivitelerde, bireye bir şeyi yapması için zorlayıcı olması, ısrar etmesi ve bireyi teşvik etmesi olarak tanımlanmaktadır.

56. Soru

Akran baskısıyla ilgili olarak iki yönelimden bahsedilmektedir. Bunlar nelerdir? 

Cevap

Akran baskısıyla ilgili olarak iki yönelimden bahsedilmektedir: Bunlar; antisosyal akran baskısı ve nötr akran baskısıdır.

Akran baskısıyla ilgili olarak iki yönelimden bahsedilmektedir: Bunlar; antisosyal akran baskısı ve nötr akran baskısıdır.

Akran baskısıyla ilgili olarak iki yönelimden bahsedilmektedir: Bunlar; antisosyal akran baskısı ve nötr akran baskısıdır.

Akran baskısıyla ilgili olarak iki yönelimden bahsedilmektedir: Bunlar; antisosyal akran baskısı ve nötr akran baskısıdır.

Akran baskısıyla ilgili olarak iki yönelimden bahsedilmektedir: Bunlar; antisosyal akran baskısı ve nötr akran baskısıdır.

57. Soru

Okul zorbalığı nedir?

Cevap

Okul zorbalığı “Bir öğrencinin bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz kalması” olarak tanımlanmaktadır. 

Okul zorbalığı “Bir öğrencinin bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz kalması” olarak tanımlanmaktadır. 

Okul zorbalığı “Bir öğrencinin bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz kalması” olarak tanımlanmaktadır. 

Okul zorbalığı “Bir öğrencinin bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz kalması” olarak tanımlanmaktadır. 

Okul zorbalığı “Bir öğrencinin bir ya da daha fazla öğrenci tarafından sürekli olarak olumsuz eylemlere maruz kalması” olarak tanımlanmaktadır. 

58. Soru

Sanal zorbalık nedir?

Cevap

Sanal zorbalık, birey ya da belli bir grubun hedef seçtiği insana elektronik iletişim yöntemleriyle tekrarlayıcı bir şekilde rahatsız etmesidir.

Sanal zorbalık, birey ya da belli bir grubun hedef seçtiği insana elektronik iletişim yöntemleriyle tekrarlayıcı bir şekilde rahatsız etmesidir.

Sanal zorbalık, birey ya da belli bir grubun hedef seçtiği insana elektronik iletişim yöntemleriyle tekrarlayıcı bir şekilde rahatsız etmesidir.

Sanal zorbalık, birey ya da belli bir grubun hedef seçtiği insana elektronik iletişim yöntemleriyle tekrarlayıcı bir şekilde rahatsız etmesidir.

Sanal zorbalık, birey ya da belli bir grubun hedef seçtiği insana elektronik iletişim yöntemleriyle tekrarlayıcı bir şekilde rahatsız etmesidir.

59. Soru

Sanal zorbalık hangi yollarla yapılabilmektedir?

Cevap

Sanal ortamda meydana gelen zorbalık, ergenlerin kullandığı iletişim yöntemlerine bağlı olarak mesajlaşma, elektronik posta, sohbet odası ve cep telefonu araması gibi farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır.

Sanal ortamda meydana gelen zorbalık, ergenlerin kullandığı iletişim yöntemlerine bağlı olarak mesajlaşma, elektronik posta, sohbet odası ve cep telefonu araması gibi farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır.

Sanal ortamda meydana gelen zorbalık, ergenlerin kullandığı iletişim yöntemlerine bağlı olarak mesajlaşma, elektronik posta, sohbet odası ve cep telefonu araması gibi farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır.

Sanal ortamda meydana gelen zorbalık, ergenlerin kullandığı iletişim yöntemlerine bağlı olarak mesajlaşma, elektronik posta, sohbet odası ve cep telefonu araması gibi farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır.

Sanal ortamda meydana gelen zorbalık, ergenlerin kullandığı iletişim yöntemlerine bağlı olarak mesajlaşma, elektronik posta, sohbet odası ve cep telefonu araması gibi farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır.

60. Soru

Sanal zorbalık davranışına örnekler veriniz. 

Cevap

Tehdit içerikli, utandırıcı, kırıcı mesajlar göndermek, sosyal medyada bireye manevi zarar verecek dedikodular ve olumsuz söylentiler yaymak, kamera ile kişinin kendisinin izin olmaksızın çekilen utandırıcı fotoğraflarını sanal ortamda diğer insanlarla paylaşmak sanal zorbalık türündeki davranışlara örnek olarak gösterilmektedir.

Tehdit içerikli, utandırıcı, kırıcı mesajlar göndermek, sosyal medyada bireye manevi zarar verecek dedikodular ve olumsuz söylentiler yaymak, kamera ile kişinin kendisinin izin olmaksızın çekilen utandırıcı fotoğraflarını sanal ortamda diğer insanlarla paylaşmak sanal zorbalık türündeki davranışlara örnek olarak gösterilmektedir.

Tehdit içerikli, utandırıcı, kırıcı mesajlar göndermek, sosyal medyada bireye manevi zarar verecek dedikodular ve olumsuz söylentiler yaymak, kamera ile kişinin kendisinin izin olmaksızın çekilen utandırıcı fotoğraflarını sanal ortamda diğer insanlarla paylaşmak sanal zorbalık türündeki davranışlara örnek olarak gösterilmektedir.

Tehdit içerikli, utandırıcı, kırıcı mesajlar göndermek, sosyal medyada bireye manevi zarar verecek dedikodular ve olumsuz söylentiler yaymak, kamera ile kişinin kendisinin izin olmaksızın çekilen utandırıcı fotoğraflarını sanal ortamda diğer insanlarla paylaşmak sanal zorbalık türündeki davranışlara örnek olarak gösterilmektedir.

Tehdit içerikli, utandırıcı, kırıcı mesajlar göndermek, sosyal medyada bireye manevi zarar verecek dedikodular ve olumsuz söylentiler yaymak, kamera ile kişinin kendisinin izin olmaksızın çekilen utandırıcı fotoğraflarını sanal ortamda diğer insanlarla paylaşmak sanal zorbalık türündeki davranışlara örnek olarak gösterilmektedir.

61. Soru

Akademik başarı/okul başarısı nedir?

Akademik başarı/okul başarısı nedir?

Akademik başarı/okul başarısı nedir?

Akademik başarı/okul başarısı nedir?

Akademik başarı/okul başarısı nedir?

Cevap

Akademik başarı/okul başarısı kavramı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir.

Akademik başarı/okul başarısı kavramı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir.

Akademik başarı/okul başarısı kavramı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir.

Akademik başarı/okul başarısı kavramı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir.

Akademik başarı/okul başarısı kavramı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir.

62. Soru

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın kaç ögesi olduğu belirtilmektedir?

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın kaç ögesi olduğu belirtilmektedir?

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın kaç ögesi olduğu belirtilmektedir?

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın kaç ögesi olduğu belirtilmektedir?

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın kaç ögesi olduğu belirtilmektedir?

Cevap

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir.

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir.

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir.

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir.

Öğrenci motivasyonunu artırmada önerilen modellerden öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir.

63. Soru

Öğrenen odaklı sınıf modelinde sınıfın dört ögesi nelerdir?

Öğrenen odaklı sınıf modelinde sınıfın dört ögesi nelerdir?

Öğrenen odaklı sınıf modelinde sınıfın dört ögesi nelerdir?

Öğrenen odaklı sınıf modelinde sınıfın dört ögesi nelerdir?

Öğrenen odaklı sınıf modelinde sınıfın dört ögesi nelerdir?

Cevap

Öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir (Eggen & Kauchok, 2001). Bunlar:

 1. Kendini Düzenleyici Öğrenci

 2. Öğretmen Karakteristiği

 3. Okul ve Sınıf Ortamı

 4. Öğretimsel Değişkenler

Öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir (Eggen & Kauchok, 2001). Bunlar:

 1. Kendini Düzenleyici Öğrenci

 2. Öğretmen Karakteristiği

 3. Okul ve Sınıf Ortamı

 4. Öğretimsel Değişkenler

Öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir (Eggen & Kauchok, 2001). Bunlar:

 1. Kendini Düzenleyici Öğrenci

 2. Öğretmen Karakteristiği

 3. Okul ve Sınıf Ortamı

 4. Öğretimsel Değişkenler

Öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir (Eggen & Kauchok, 2001). Bunlar:

 1. Kendini Düzenleyici Öğrenci

 2. Öğretmen Karakteristiği

 3. Okul ve Sınıf Ortamı

 4. Öğretimsel Değişkenler

Öğrenen odaklı sınıf modelinde, sınıfın dört ögesi olduğu belirtilmektedir (Eggen & Kauchok, 2001). Bunlar:

 1. Kendini Düzenleyici Öğrenci

 2. Öğretmen Karakteristiği

 3. Okul ve Sınıf Ortamı

 4. Öğretimsel Değişkenler
64. Soru

Sınav kaygısı nedir? 

Sınav kaygısı nedir? 

Sınav kaygısı nedir? 

Sınav kaygısı nedir? 

Sınav kaygısı nedir? 

Cevap

Sınav kaygısı, özel bir kaygı çeşidi olup bireyin değerlendirilmesi söz konusu olduğu durumlarda hissedilen korkuyla karışık bir tedirginlik duygusudur.

Sınav kaygısı, özel bir kaygı çeşidi olup bireyin değerlendirilmesi söz konusu olduğu durumlarda hissedilen korkuyla karışık bir tedirginlik duygusudur.

Sınav kaygısı, özel bir kaygı çeşidi olup bireyin değerlendirilmesi söz konusu olduğu durumlarda hissedilen korkuyla karışık bir tedirginlik duygusudur.

Sınav kaygısı, özel bir kaygı çeşidi olup bireyin değerlendirilmesi söz konusu olduğu durumlarda hissedilen korkuyla karışık bir tedirginlik duygusudur.

Sınav kaygısı, özel bir kaygı çeşidi olup bireyin değerlendirilmesi söz konusu olduğu durumlarda hissedilen korkuyla karışık bir tedirginlik duygusudur.

65. Soru

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri nelerdir? 

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri nelerdir? 

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri nelerdir? 

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri nelerdir? 

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri nelerdir? 

Cevap

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri şunlardır: Mide rahatsızlıkları (bulantı/kusma), barsak rahatsızlıkları (ishal), sık idrara çıkma/sıkışma, baş dönmesi, ağız kuruması, karın ağrısı, terleme nefes alıp vermede güçlük yaşama, yorgunluk ve bitkinlik belirtileri, uyku bozuklukları, ellerde titreme.

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri şunlardır: Mide rahatsızlıkları (bulantı/kusma), barsak rahatsızlıkları (ishal), sık idrara çıkma/sıkışma, baş dönmesi, ağız kuruması, karın ağrısı, terleme nefes alıp vermede güçlük yaşama, yorgunluk ve bitkinlik belirtileri, uyku bozuklukları, ellerde titreme.

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri şunlardır: Mide rahatsızlıkları (bulantı/kusma), barsak rahatsızlıkları (ishal), sık idrara çıkma/sıkışma, baş dönmesi, ağız kuruması, karın ağrısı, terleme nefes alıp vermede güçlük yaşama, yorgunluk ve bitkinlik belirtileri, uyku bozuklukları, ellerde titreme.

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri şunlardır: Mide rahatsızlıkları (bulantı/kusma), barsak rahatsızlıkları (ishal), sık idrara çıkma/sıkışma, baş dönmesi, ağız kuruması, karın ağrısı, terleme nefes alıp vermede güçlük yaşama, yorgunluk ve bitkinlik belirtileri, uyku bozuklukları, ellerde titreme.

Sınav kaygısının fiziksel belirtileri şunlardır: Mide rahatsızlıkları (bulantı/kusma), barsak rahatsızlıkları (ishal), sık idrara çıkma/sıkışma, baş dönmesi, ağız kuruması, karın ağrısı, terleme nefes alıp vermede güçlük yaşama, yorgunluk ve bitkinlik belirtileri, uyku bozuklukları, ellerde titreme.

66. Soru

Problem çözme tekniğinin aşamaları nelerdir? 

Problem çözme tekniğinin aşamaları nelerdir? 

Problem çözme tekniğinin aşamaları nelerdir? 

Problem çözme tekniğinin aşamaları nelerdir? 

Problem çözme tekniğinin aşamaları nelerdir? 

Cevap

Problem çözme tekniğinin 5 aşaması bulunmaktadır:

 1. Problemi saptama

 2. Seçenekleri gözden geçirme

 3. Bir çözümü seçme

 4. Eyleme geçme

 5. Sonuçları değerlendirme

Problem çözme tekniğinin 5 aşaması bulunmaktadır:

 1. Problemi saptama

 2. Seçenekleri gözden geçirme

 3. Bir çözümü seçme

 4. Eyleme geçme

 5. Sonuçları değerlendirme

Problem çözme tekniğinin 5 aşaması bulunmaktadır:

 1. Problemi saptama

 2. Seçenekleri gözden geçirme

 3. Bir çözümü seçme

 4. Eyleme geçme

 5. Sonuçları değerlendirme

Problem çözme tekniğinin 5 aşaması bulunmaktadır:

 1. Problemi saptama

 2. Seçenekleri gözden geçirme

 3. Bir çözümü seçme

 4. Eyleme geçme

 5. Sonuçları değerlendirme

Problem çözme tekniğinin 5 aşaması bulunmaktadır:

 1. Problemi saptama

 2. Seçenekleri gözden geçirme

 3. Bir çözümü seçme

 4. Eyleme geçme

 5. Sonuçları değerlendirme

67. Soru

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar nelerdir?

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar nelerdir?

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar nelerdir?

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar nelerdir?

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar nelerdir?

Cevap

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar arasında; sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, erken dönemde riskli cinsel davranışlar, antisosyal davranışlar (şiddet, zorbalık), intihar, okul terki, evden kaçma gibi davranışlar yer almaktadır.

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar arasında; sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, erken dönemde riskli cinsel davranışlar, antisosyal davranışlar (şiddet, zorbalık), intihar, okul terki, evden kaçma gibi davranışlar yer almaktadır.

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar arasında; sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, erken dönemde riskli cinsel davranışlar, antisosyal davranışlar (şiddet, zorbalık), intihar, okul terki, evden kaçma gibi davranışlar yer almaktadır.

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar arasında; sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, erken dönemde riskli cinsel davranışlar, antisosyal davranışlar (şiddet, zorbalık), intihar, okul terki, evden kaçma gibi davranışlar yer almaktadır.

Ergenlerde sıklıkla karşılaşılan problem davranışlar arasında; sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, erken dönemde riskli cinsel davranışlar, antisosyal davranışlar (şiddet, zorbalık), intihar, okul terki, evden kaçma gibi davranışlar yer almaktadır.

68. Soru

 “Okulu bırakma” ya da “okul terki” nedir?

 “Okulu bırakma” ya da “okul terki” nedir?

 “Okulu bırakma” ya da “okul terki” nedir?

 “Okulu bırakma” ya da “okul terki” nedir?

 “Okulu bırakma” ya da “okul terki” nedir?

Cevap

Eğitim sisteminde bir öğrencinin, eğitimine devam etmemesi ya da devam edememesi ve okuldanayrılması “Okulu bırakma” ya da “okul terki” ola- rak adlandırılır ve eğitim öğretime devam eden öğrencinin değişik olumsuz nedenlerden ötürü içinde bulunduğu eğitim basamağını tamamlayamaması olarak tanımlanmaktadır. 

Eğitim sisteminde bir öğrencinin, eğitimine devam etmemesi ya da devam edememesi ve okuldanayrılması “Okulu bırakma” ya da “okul terki” ola- rak adlandırılır ve eğitim öğretime devam eden öğrencinin değişik olumsuz nedenlerden ötürü içinde bulunduğu eğitim basamağını tamamlayamaması olarak tanımlanmaktadır. 

Eğitim sisteminde bir öğrencinin, eğitimine devam etmemesi ya da devam edememesi ve okuldanayrılması “Okulu bırakma” ya da “okul terki” ola- rak adlandırılır ve eğitim öğretime devam eden öğrencinin değişik olumsuz nedenlerden ötürü içinde bulunduğu eğitim basamağını tamamlayamaması olarak tanımlanmaktadır. 

Eğitim sisteminde bir öğrencinin, eğitimine devam etmemesi ya da devam edememesi ve okuldanayrılması “Okulu bırakma” ya da “okul terki” ola- rak adlandırılır ve eğitim öğretime devam eden öğrencinin değişik olumsuz nedenlerden ötürü içinde bulunduğu eğitim basamağını tamamlayamaması olarak tanımlanmaktadır. 

Eğitim sisteminde bir öğrencinin, eğitimine devam etmemesi ya da devam edememesi ve okuldanayrılması “Okulu bırakma” ya da “okul terki” ola- rak adlandırılır ve eğitim öğretime devam eden öğrencinin değişik olumsuz nedenlerden ötürü içinde bulunduğu eğitim basamağını tamamlayamaması olarak tanımlanmaktadır. 

69. Soru

Okulda şiddet kavramı nedir?

Okulda şiddet kavramı nedir?

Okulda şiddet kavramı nedir?

Okulda şiddet kavramı nedir?

Okulda şiddet kavramı nedir?

Cevap

Okulda şiddet kavramı; okul iklimi üzerinde olumsuz sonuçlar üreten, öğrencilerin öğrenme süreçlerine zarar veren, onların gelişimlerini engelleyen saldırgan ve suç benzeri davranışları tanımlayan bir anlamda kullanılmaktadır.

Okulda şiddet kavramı; okul iklimi üzerinde olumsuz sonuçlar üreten, öğrencilerin öğrenme süreçlerine zarar veren, onların gelişimlerini engelleyen saldırgan ve suç benzeri davranışları tanımlayan bir anlamda kullanılmaktadır.

Okulda şiddet kavramı; okul iklimi üzerinde olumsuz sonuçlar üreten, öğrencilerin öğrenme süreçlerine zarar veren, onların gelişimlerini engelleyen saldırgan ve suç benzeri davranışları tanımlayan bir anlamda kullanılmaktadır.

Okulda şiddet kavramı; okul iklimi üzerinde olumsuz sonuçlar üreten, öğrencilerin öğrenme süreçlerine zarar veren, onların gelişimlerini engelleyen saldırgan ve suç benzeri davranışları tanımlayan bir anlamda kullanılmaktadır.

Okulda şiddet kavramı; okul iklimi üzerinde olumsuz sonuçlar üreten, öğrencilerin öğrenme süreçlerine zarar veren, onların gelişimlerini engelleyen saldırgan ve suç benzeri davranışları tanımlayan bir anlamda kullanılmaktadır.

70. Soru

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar nelerdir?

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar nelerdir?

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar nelerdir?

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar nelerdir?

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar nelerdir?

Cevap

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar arasında itme, vurma, tekmeleme, tehlikeli aletlerle saldırma, ad takma, alay etme, küfür ve hakaret etme, tehdit etme, küçük düşürme, ayrımcılık yapma, dışlama, sarkıntılık etme, cinsel içerikli sözler söyleme, elle taciz gibi çok sayıda davranışı içermektedir.

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar arasında itme, vurma, tekmeleme, tehlikeli aletlerle saldırma, ad takma, alay etme, küfür ve hakaret etme, tehdit etme, küçük düşürme, ayrımcılık yapma, dışlama, sarkıntılık etme, cinsel içerikli sözler söyleme, elle taciz gibi çok sayıda davranışı içermektedir.

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar arasında itme, vurma, tekmeleme, tehlikeli aletlerle saldırma, ad takma, alay etme, küfür ve hakaret etme, tehdit etme, küçük düşürme, ayrımcılık yapma, dışlama, sarkıntılık etme, cinsel içerikli sözler söyleme, elle taciz gibi çok sayıda davranışı içermektedir.

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar arasında itme, vurma, tekmeleme, tehlikeli aletlerle saldırma, ad takma, alay etme, küfür ve hakaret etme, tehdit etme, küçük düşürme, ayrımcılık yapma, dışlama, sarkıntılık etme, cinsel içerikli sözler söyleme, elle taciz gibi çok sayıda davranışı içermektedir.

Okulda şiddet kapsamında sayılan davranışlar arasında itme, vurma, tekmeleme, tehlikeli aletlerle saldırma, ad takma, alay etme, küfür ve hakaret etme, tehdit etme, küçük düşürme, ayrımcılık yapma, dışlama, sarkıntılık etme, cinsel içerikli sözler söyleme, elle taciz gibi çok sayıda davranışı içermektedir.

71. Soru

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında en temel amaç nedir?

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında en temel amaç nedir?

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında en temel amaç nedir?

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında en temel amaç nedir?

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında en temel amaç nedir?

Cevap

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında da en temel amaç; bütün düzeylerde toplumu hedefleyen önleyici çalışmalara odaklanmak, risk altındaki öğrencilere ulaşmak ve onlara koruyucu amaçlı yeterlik ve becerileri kazandırmaktır. 

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında da en temel amaç; bütün düzeylerde toplumu hedefleyen önleyici çalışmalara odaklanmak, risk altındaki öğrencilere ulaşmak ve onlara koruyucu amaçlı yeterlik ve becerileri kazandırmaktır. 

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında da en temel amaç; bütün düzeylerde toplumu hedefleyen önleyici çalışmalara odaklanmak, risk altındaki öğrencilere ulaşmak ve onlara koruyucu amaçlı yeterlik ve becerileri kazandırmaktır. 

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında da en temel amaç; bütün düzeylerde toplumu hedefleyen önleyici çalışmalara odaklanmak, risk altındaki öğrencilere ulaşmak ve onlara koruyucu amaçlı yeterlik ve becerileri kazandırmaktır. 

Okullarda şiddeti önleme çalışmalarında da en temel amaç; bütün düzeylerde toplumu hedefleyen önleyici çalışmalara odaklanmak, risk altındaki öğrencilere ulaşmak ve onlara koruyucu amaçlı yeterlik ve becerileri kazandırmaktır. 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.