Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
8
A+
A-

Çocuklara Eğitim, Bakım Ve Yardım Veren Kuruluşlar

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çocuklara Eğitim, Bakım Ve Yardım Veren Kuruluşlar

1. Soru

Günümüzde 190 ülkede faaliyet gösteren dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve buna yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 1946 yılında kurulmuş olan kuruluşun adı nedir?

Cevap

UNICEF günümüzde 190 ülkede faaliyet gösteren dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve buna yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuştur.


2. Soru

UNICEF koruma çalışmalarında hangi gruplara öncelik vermektedir?

Cevap

UNICEF bazı dezavantajlı gruplara örneğin aşırı yoksulluğun olduğu ve salgın hastalık yaşanan yerler, savaş bölgeleri ve doğal afetlere maruz kalanlara öncelik verir. İhtiyaçların önem sırasına göre yardım sağlar.


3. Soru

Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization) amacı nedir?

Cevap

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) dünyadaki tüm insanların mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşmasını hedefler ve bu konuda çalışmalarını yürütmektedir.


4. Soru

Türkiye Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) kaç yılında katılmıştır?

Cevap

Türkiye 1949 yılında resmi olarak Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur. Her yıl yapılan toplantılara Sağlık Bakanlığı’ndan seçilmiş kişiler katılır, ülkelerin sağlık analizleri ile ilgili raporlar hazırlanır.


5. Soru

Uluslararası Çocuk Gözlem Araştırma Ağı’nın benimsediği ilkeler nelerdir?

Cevap

Uluslararası Çocuk Gözlem Araştırma Ağı’nın benimsediği ilkeler şunlardır;
• Çocuk araştırmaları 18 yaşın altındaki bireyleri kapsar.
• Kapsayıcı anlayış ile cinsiyet, din, dil, ırk fark etmeksizin her türlü ayrımcılıkla
mücadele eder.
• Bilimin standartlarına uyma konusunda hassastır.
• Çocuk merkezli araştırmaları temel alır.


6. Soru

Temel amaçları arasında; dünya çapında erken çocukluk ihtiyaçlarını karşılama, bilgi toplama ve yaygınlaştırma ile erken çocukluk eğitimi ile ilgili araştırmaları destekleme, aile eğitimini teşvik
etme, personel eğitimini sağlama gibi amaçların yer aldığı kuruluş hangisidir?

Cevap

OMEP dünyanın en eski ve en büyük uluslararası organizasyonları arasında yer almaktadır ve OMEP’ in eylem amaçları;
• Dünya çapında erken çocukluk ihtiyaçlarını karşılama, bilgi toplama ve yaygınlaştırma.
• Erken çocukluk eğitimi ile ilgili araştırmaları destekleme, aile eğitimini teşvik
etme, personel eğitimini sağlama,
• Uluslararası ve bölgesel konferanslar düzenleme,
• Üyeler arasında iletişimi sağlama,
• Dünyadaki diğer uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapma,
• Ulusal komitelerin kurulmasını teşvik etme olarak sıralanmaktadır.


7. Soru

Türkiye’de çocuklara eğitim, bakım ve yardım veren kuruluşlar nelerdir?

Cevap

Türkiye’de çocuklara eğitim, bakım ve yardım veren kuruluşlar, Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği, Koruncuk Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türk Pediatri Kurumu (TPK), Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGE-DER) ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)’dir.


8. Soru

Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization/WHO) amacı nedir?

Cevap

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) dünyadaki tüm insanların mümkün
olan en üst sağlık düzeyine ulaşmasını hedefler ve bu konuda çalışmalarını yürütmektedir.Dünya Sağlık Örgütü kısa adı ile DSÖ bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan tüm hastalıklar ile mücadele eder, anne ve çocukların hayatta kalması ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için çalışmalar yürütür. Ayrıca temiz su, hava ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanması, ilaç ve aşıların dağıtılması için emek harcar. Yaptığı çalışmalarda öncelikli hedef çocuk ölümlerinin önüne geçmektir.


9. Soru

Çocukların, gençlerin ve ailelerin yaşamlarındaki küresel düzeydeki sorularını araştırma konusu olarak seçen ve farklı ülkelerde yaşayan çocukların haklarını inceleyen kuruluşun adı nedir?

Cevap

Childwatch 1993 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak
çocukların refahını yükseltmek ve haklarını gözetmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş
sivil toplum kuruluşları ağıdır. Çocuklarla ilgili yerel, bölgesel ve ulusal araştırmaları uluslararası araştırmaya dayalı bilgi, uygulama ve politika ile ilişkilendirir. Çocukların, gençlerin ve ailelerin yaşamlarındaki küresel düzeydeki sorularını araştırma konusu olarak seçer, farklı ülkelerde yaşayan çocukların haklarını inceler. Araştırmacılara multi disiplin araştırmaları, politika geliştirme, toplumsal katılım sağlama, refahı yükseltme ve hakları korumaya yönelik eğitimleri teşvik eder.


11. Soru

Birleşmiş Milletler ve UNESCO’da danışmanlık statüsü verilen kâr amacı gütmeyen kuruluş hangisidir?

Cevap

Kuruluşun tam adı olan Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire, tüm ülkelerde kullanılması için baş harflerinin kısaltılmasıyla ortaya çıkan OMEP adı ile anılmaktadır. Kısa adıyla OMEP 1948’de kurulan Birleşmiş Milletler ve UNESCO’da danışmanlık statüsü verilen ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.


12. Soru

Türkiye’de çocuklara eğitim, bakım ve yardım veren kuruluşların isimleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de çocuklara bakım, eğitim ve yardım veren kuruluşlar;

– Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği

– Koruncuk Vakfı

– Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

– Türk Pediatri Kurumu (TPK)

– Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGE-DER)

– Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)


13. Soru

Lösemili çocukların annelerinin bilgi ve algı düzeylerinin artırılarak farkındalığın gelişmesi ve haklarını korumaları amacıyla projeler düzenleyen kuruluş hangisidir?

Cevap

1998 yılında lösemili çocukları tedavi etmek amacıyla Dr. Üstün Ezer öncülüğünde birkaç gönüllü kişi tarafından kurulmuş olan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili çocukların annelerinin bilgi ve algı düzeylerinin artırılarak farkındalığın gelişmesi ve haklarını korumaları amacıyla projeler düzenlemektedir.


14. Soru

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nin temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nin temel ilkeleri; eşitlik, profesyonellik, işbirliği, ortak hareket ve sürdürülebilir kalkınmadır.


15. Soru

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nin ilkelerinden biri olan “Sürdürülebilir Kalkınma” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sürdürülebilir kalkınma ilkesi, Çocuk gelişimi sürdürülebilir toplumun temeli olduğunu
savunur. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma hedefleri için hükümet veya diğer kurumlar
ile işbirliği yapmak için hazır bulunur.


16. Soru

Türkiye’de çocuklar için Anne Çocuk Eğitim Programı ile okul öncesi eğitim alamayan çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, motor gelişimlerini destekleyen kuruluş hangisidir?

Cevap

Anne Çocuk Eğitim Vakfı tüm çocukların eşit haklara sahip olması için çalışmalar yapar. Çocukların ve ailelerin eğitim ve refahını yükseltmek amacını taşıyan ülke genelinde hizmet veren bir vakıftır. Çocuklar için Anne Çocuk Eğitim Programı ile okul öncesi eğitim alamayan çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, motor gelişimlerini desteklemek hedeflenir.


17. Soru

Ailesi olmayan veya terk edilmiş, ihmal veya istismar edilmiş, varlığı tehdit altında
olan ve kötü alışkanlıklara sahip çocuklara Türkiye’de destek veren kuruluş hangisidir?

Cevap

Koruncuk Vakfı, ailesi olmayan veya terk edilmiş, ihmal veya istismar edilmiş, varlığı tehdit altında olan ve kötü alışkanlıklara sahip çocuklara ulaşmayı hedeflemektedir. Korunmaya muhtaç olan çocuklara yani ‘koruncuklara’ çocuk köyünde aile ortamında sağlıklı bir şekilde gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri için olanak sağlanmaktadır.


18. Soru

Koruncuk Vakfı’nın kuruluş yılı ve koruncuk kavramının anlamı nedir?

Cevap

Koruncuk Vakfı 1979 yılında gönüllü kişilerce kurulmuştur. Her çocuğun sevgi, şefkat,
yeterli beslenme, sağlıklı yaşama, oyun oynama, eğitim alma haklarına sahip olması gerektiğini savunur ve bunun için çalışmalar yürütür. Koruncuk ise, korunmaya muhtaç
olan çocuklara verilen addır.


19. Soru

Okul Öncesi Eğitim Dergisi ve Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi hangi kuruluş tarafından yayınlanmaktadır?

Cevap

Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği’ne ait (OMEP), 1968-1994
yılları arasında faaliyet göstermiş Okul Öncesi Eğitim Dergisi ve 2017 yılında yayına başlayan Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi bulunmaktadır.


20. Soru

Koruncuk Vakfı çocuk köylerinde görev yapacak olan annelerde aranan özellikler nelerdir?

Cevap

Koruncuk Vakfı’nın aile evlerinde 6-7 çocuk ve evin annesi yaşar. Anneler maaşlı ve sözleşmeli olarak 25-45 yaş arasında örf ve adetlere uygun davranan kişilerden oluşur.


1. Soru

Günümüzde 190 ülkede faaliyet gösteren dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve buna yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 1946 yılında kurulmuş olan kuruluşun adı nedir?

Cevap

UNICEF günümüzde 190 ülkede faaliyet gösteren dünyadaki tüm çocukların haklarını korumak ve buna yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuştur.

2. Soru

UNICEF koruma çalışmalarında hangi gruplara öncelik vermektedir?

Cevap

UNICEF bazı dezavantajlı gruplara örneğin aşırı yoksulluğun olduğu ve salgın hastalık yaşanan yerler, savaş bölgeleri ve doğal afetlere maruz kalanlara öncelik verir. İhtiyaçların önem sırasına göre yardım sağlar.

3. Soru

Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization) amacı nedir?

Cevap

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) dünyadaki tüm insanların mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşmasını hedefler ve bu konuda çalışmalarını yürütmektedir.

4. Soru

Türkiye Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) kaç yılında katılmıştır?

Cevap

Türkiye 1949 yılında resmi olarak Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur. Her yıl yapılan toplantılara Sağlık Bakanlığı’ndan seçilmiş kişiler katılır, ülkelerin sağlık analizleri ile ilgili raporlar hazırlanır.

5. Soru

Uluslararası Çocuk Gözlem Araştırma Ağı’nın benimsediği ilkeler nelerdir?

Cevap

Uluslararası Çocuk Gözlem Araştırma Ağı’nın benimsediği ilkeler şunlardır;
• Çocuk araştırmaları 18 yaşın altındaki bireyleri kapsar.
• Kapsayıcı anlayış ile cinsiyet, din, dil, ırk fark etmeksizin her türlü ayrımcılıkla
mücadele eder.
• Bilimin standartlarına uyma konusunda hassastır.
• Çocuk merkezli araştırmaları temel alır.

6. Soru

Temel amaçları arasında; dünya çapında erken çocukluk ihtiyaçlarını karşılama, bilgi toplama ve yaygınlaştırma ile erken çocukluk eğitimi ile ilgili araştırmaları destekleme, aile eğitimini teşvik
etme, personel eğitimini sağlama gibi amaçların yer aldığı kuruluş hangisidir?

Cevap

OMEP dünyanın en eski ve en büyük uluslararası organizasyonları arasında yer almaktadır ve OMEP’ in eylem amaçları;
• Dünya çapında erken çocukluk ihtiyaçlarını karşılama, bilgi toplama ve yaygınlaştırma.
• Erken çocukluk eğitimi ile ilgili araştırmaları destekleme, aile eğitimini teşvik
etme, personel eğitimini sağlama,
• Uluslararası ve bölgesel konferanslar düzenleme,
• Üyeler arasında iletişimi sağlama,
• Dünyadaki diğer uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapma,
• Ulusal komitelerin kurulmasını teşvik etme olarak sıralanmaktadır.

7. Soru

Türkiye’de çocuklara eğitim, bakım ve yardım veren kuruluşlar nelerdir?

Cevap

Türkiye’de çocuklara eğitim, bakım ve yardım veren kuruluşlar, Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği, Koruncuk Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türk Pediatri Kurumu (TPK), Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGE-DER) ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)’dir.

8. Soru

Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization/WHO) amacı nedir?

Cevap

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) dünyadaki tüm insanların mümkün
olan en üst sağlık düzeyine ulaşmasını hedefler ve bu konuda çalışmalarını yürütmektedir.Dünya Sağlık Örgütü kısa adı ile DSÖ bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan tüm hastalıklar ile mücadele eder, anne ve çocukların hayatta kalması ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için çalışmalar yürütür. Ayrıca temiz su, hava ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanması, ilaç ve aşıların dağıtılması için emek harcar. Yaptığı çalışmalarda öncelikli hedef çocuk ölümlerinin önüne geçmektir.

9. Soru

Çocukların, gençlerin ve ailelerin yaşamlarındaki küresel düzeydeki sorularını araştırma konusu olarak seçen ve farklı ülkelerde yaşayan çocukların haklarını inceleyen kuruluşun adı nedir?

Cevap

Childwatch 1993 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak
çocukların refahını yükseltmek ve haklarını gözetmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş
sivil toplum kuruluşları ağıdır. Çocuklarla ilgili yerel, bölgesel ve ulusal araştırmaları uluslararası araştırmaya dayalı bilgi, uygulama ve politika ile ilişkilendirir. Çocukların, gençlerin ve ailelerin yaşamlarındaki küresel düzeydeki sorularını araştırma konusu olarak seçer, farklı ülkelerde yaşayan çocukların haklarını inceler. Araştırmacılara multi disiplin araştırmaları, politika geliştirme, toplumsal katılım sağlama, refahı yükseltme ve hakları korumaya yönelik eğitimleri teşvik eder.

11. Soru

Birleşmiş Milletler ve UNESCO’da danışmanlık statüsü verilen kâr amacı gütmeyen kuruluş hangisidir?

Cevap

Kuruluşun tam adı olan Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire, tüm ülkelerde kullanılması için baş harflerinin kısaltılmasıyla ortaya çıkan OMEP adı ile anılmaktadır. Kısa adıyla OMEP 1948’de kurulan Birleşmiş Milletler ve UNESCO’da danışmanlık statüsü verilen ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.

12. Soru

Türkiye’de çocuklara eğitim, bakım ve yardım veren kuruluşların isimleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de çocuklara bakım, eğitim ve yardım veren kuruluşlar;

– Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği

– Koruncuk Vakfı

– Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

– Türk Pediatri Kurumu (TPK)

– Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGE-DER)

– Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

13. Soru

Lösemili çocukların annelerinin bilgi ve algı düzeylerinin artırılarak farkındalığın gelişmesi ve haklarını korumaları amacıyla projeler düzenleyen kuruluş hangisidir?

Cevap

1998 yılında lösemili çocukları tedavi etmek amacıyla Dr. Üstün Ezer öncülüğünde birkaç gönüllü kişi tarafından kurulmuş olan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili çocukların annelerinin bilgi ve algı düzeylerinin artırılarak farkındalığın gelişmesi ve haklarını korumaları amacıyla projeler düzenlemektedir.

14. Soru

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nin temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nin temel ilkeleri; eşitlik, profesyonellik, işbirliği, ortak hareket ve sürdürülebilir kalkınmadır.

15. Soru

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nin ilkelerinden biri olan “Sürdürülebilir Kalkınma” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sürdürülebilir kalkınma ilkesi, Çocuk gelişimi sürdürülebilir toplumun temeli olduğunu
savunur. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma hedefleri için hükümet veya diğer kurumlar
ile işbirliği yapmak için hazır bulunur.

16. Soru

Türkiye’de çocuklar için Anne Çocuk Eğitim Programı ile okul öncesi eğitim alamayan çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, motor gelişimlerini destekleyen kuruluş hangisidir?

Cevap

Anne Çocuk Eğitim Vakfı tüm çocukların eşit haklara sahip olması için çalışmalar yapar. Çocukların ve ailelerin eğitim ve refahını yükseltmek amacını taşıyan ülke genelinde hizmet veren bir vakıftır. Çocuklar için Anne Çocuk Eğitim Programı ile okul öncesi eğitim alamayan çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, motor gelişimlerini desteklemek hedeflenir.

17. Soru

Ailesi olmayan veya terk edilmiş, ihmal veya istismar edilmiş, varlığı tehdit altında
olan ve kötü alışkanlıklara sahip çocuklara Türkiye’de destek veren kuruluş hangisidir?

Cevap

Koruncuk Vakfı, ailesi olmayan veya terk edilmiş, ihmal veya istismar edilmiş, varlığı tehdit altında olan ve kötü alışkanlıklara sahip çocuklara ulaşmayı hedeflemektedir. Korunmaya muhtaç olan çocuklara yani ‘koruncuklara’ çocuk köyünde aile ortamında sağlıklı bir şekilde gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri için olanak sağlanmaktadır.

18. Soru

Koruncuk Vakfı’nın kuruluş yılı ve koruncuk kavramının anlamı nedir?

Cevap

Koruncuk Vakfı 1979 yılında gönüllü kişilerce kurulmuştur. Her çocuğun sevgi, şefkat,
yeterli beslenme, sağlıklı yaşama, oyun oynama, eğitim alma haklarına sahip olması gerektiğini savunur ve bunun için çalışmalar yürütür. Koruncuk ise, korunmaya muhtaç
olan çocuklara verilen addır.

19. Soru

Okul Öncesi Eğitim Dergisi ve Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi hangi kuruluş tarafından yayınlanmaktadır?

Cevap

Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği’ne ait (OMEP), 1968-1994
yılları arasında faaliyet göstermiş Okul Öncesi Eğitim Dergisi ve 2017 yılında yayına başlayan Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi bulunmaktadır.

20. Soru

Koruncuk Vakfı çocuk köylerinde görev yapacak olan annelerde aranan özellikler nelerdir?

Cevap

Koruncuk Vakfı’nın aile evlerinde 6-7 çocuk ve evin annesi yaşar. Anneler maaşlı ve sözleşmeli olarak 25-45 yaş arasında örf ve adetlere uygun davranan kişilerden oluşur.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.