Çocuk Gelişimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
7
A+
A-

Fiziksel Gelişim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çocuk Gelişimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Fiziksel Gelişim

1. Soru

Fiziksel Büyüme ne anlama gelmektedir ve ne zaman başlar?

Cevap

Fiziksel Büyüme, bütün vücudun veya vücudu oluşturan parçalarının büyümesi anlamına gelir. Fiziksel büyümede hücrelerin sayısı artar ve hücrelerin ölçüleri büyür. Uzunlamasına, genişlemesine ve derinlemesine fiziksel büyüme olur. Fiziksel büyüme sürekli devam eden bir süreç olup anne karnında başlar. 


2. Soru

Fiziksel Gelişme ne demektir ve neleri kapsar?

Cevap

Fiziksel Gelişme büyüme sürecinde insan vücudunun şekil ve oranlarının değişmesi anlamına gelir. Fiziksel gelişim , hem bedensel hem de motor gelişimi kapsar


3. Soru

Fiziksel gelişimi etkileyen doğum öncesi etenler nelerdir?

Cevap

Annenin yaşı, beslenmesi, çoklu gebelik geçirmesi, kullandığı ilaçlar, sigara,alkol ve uyuşturucu madde kullanması, hamilelik sırasında geçirdiği hastalıklar, duygusal durumu, radyasyon, kan uyuşmazlığı, genetik etmenler, ırk


4. Soru

Fiziksel gelişimi etkileyen doğum sırası etmenler nelerdir?

Cevap

Annenin doğum esnasında sorunlar yaşaması, başın doğum sırasında çok fazla basınca maruz kalması veya kafatası içi kanamanın olması beyin hasarını ortaya çıkarabilir. Doğum süreci sırasında bebeğin yeterli oksijen alamaması, oksijen yetersizliği sonucu beyin hücrelerinin hasar görmesine; beyin felcine, epilepsiye ya da zihinsel geriliğe yol açabilir.


5. Soru

Fiziksel gelişimi etkileyen doğum sonrası etmenler nelerdir?

Cevap

Cinsiyet, çocuğun beslenmesi, hastalık, kazalar, çevre kirliliği, anne-çocuk ilişkisi, annebaba tutum ve davranışları, aile tipi, akran grupları, okul ve toplum değerleri gibi faktörler doğum sonrası gelişimi etkileyen çevresel etmenler arasında sayılabilir. Bunların dışında iç salgı bezleri, sosyo-ekonomik etmenler, iklim ve mevsimler, psikolojik etmenler, yorgunluk, diğer etmeler arasında yer alır.


6. Soru

Dünya Sağlık Örgütüne göre bebekler ne zaman ek gıdaya geçmeli ve ne zamana kadar emzirilmelidir?

Cevap

Dünya Sağlık Örgütü, iki yaşına kadar bebeklerin emzirilmesini ve altıncı aydan sonra da diyetlerine katı yiyeceklerin eklenmesini önermektedir.


7. Soru

Marasmus hastalığı nedir?

Cevap

 Marasmus, gerekli besinleri alamamaktan kaynaklanan bir hastalıktır. Yetersiz beslenmeden dolayı, annenin vücudu bebeğe yetecek kadar süt üretemez ya da bebeği biberonla beslemek için gerekli yiyecekler yoktur. Aç bebek zayıflar ve her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalır.


8. Soru

Kuvaşiorkor hastalığı nedir?

Cevap

Kuvaşiorkor, genellikle nişasta yüklü protein alamamaktan kaynaklanır. Çocuk vücudundaki protein depolarını kullandığı için vücuttaki protein azalır. Vücutta şişme kendini gösterir. Kalp, beyin, karaciğer ve diğer organ rahatsızlıkları görülür.


9. Soru

Çocukta iyot eksikliğinin sonuçları nelerdir?

Cevap

Çocukta iyot eksikliği halen tüm dünyada en önemli beslenme yetersizliğidir. İyot eksikliği kretenizm ve ağır zihinsel geriliğe neden olur.


10. Soru

Son zamanlarda çocukluk hastalıklarının oranındaki hızlı düşüşün en önemli sebebi nedir?

Cevap

Son zamanlarda çocukluk hastalıklarının oranı hızlı bir şekilde düşmüştür. Bunun en önemli sebeplerinden biri bebeklerin ve çocukların aşılanmasıdır.


11. Soru

 Kurşun, civa ve manganez nörolojik gelişimi ne gibi olumsuz yönde etkiler?

Cevap

Kurşun beyinde sinaps oluşumu için gerekli dendrit oluşumunu engeller. Davranışsal anormallikler, zeka geriliği, kısa ve uzun hafıza, okuma, heceleme, duyma, göz motor performans, duyu bütünleme ve tepki zamanında bozukluğa yol açar. Civa beyin gelişiminde etkili olan hücre bölünmesi ve migrasyonu bozarak yaygın beyin zedelenmesine neden olur. Manganez eksikliği de fazlalığı da beyni etkiler.


12. Soru

Televizyon çocuklarda ne gibi fiziksel ve psikososyal sorunlara neden olabilir?

Cevap

 Aşırı televizyon izleme sonucu ortaya çıkabilecek en önemli fiziksel sorun obezite iken, kalıpsal kültürlenme, yeme sorunları, cinsel davranış sorunları, okul başarısında düşme ve öğrenme güçlüğü, antisosyal davranışlar ve saldırganlıkta artış ve davranış bozuklukları en önemli psikososyal sorunlar arasında yer alır.


13. Soru

Doğum öncesi fiziksel gelişim evreleri nelerdir?

Cevap

Doğum öncesi gelişim dölüt, embriyon ve fetüs olmak üzere üç evrede incelenir.


14. Soru

Altı aylık fetüsün özellikleri nelerdir?

Cevap

Altı aylık iken fetüs yaklaşık 25 cm boyundadır. Gözlerin oluşumu tamamlanmıştır. Deri buruşuktur ve deri altına yağ birikmeye başlamıştır. Bu dönemde erken doğum olursa bebek nefes alır, fakat yaşama şansı azdır


15. Soru

Bıngıldak nedir, yeni doğanda kaç bıngıldak bulunur ve ne zaman kapanırlar?

Cevap

Kafatasında kemikler arasında bıngıldak denen açıklıklar vardır. Doğumda altı adet bıngıldak vardır. Bıngıldaklar bebeğin doğumunu kolaylaştırır. Doğumdan bir süre sonra bıngıldakların çoğu kapanır. Sadece tam tepedeki eş-kenar dörtgen biçimde olan ön bıngıldak kalır. Bu bıngıldak normal olarak doğumdan 12-15 ay sonra kapanır. Sağlıklı bir çocukta bıngıldağın çökük veya kabarık olmaması gerekir.


16. Soru

Yeni doğanın baş çevresi, boyu ve kilo sınırları nedir?

Cevap

Baş çevresi ortalama 35 cm dir. Boy uzunluğunun alt sınırı 46 cm’dir.  Yeni doğan bir bebeğin ortalama ağırlığı 3.250 – 3.500 gramdır. Normal ağırlığın en alt sınırı 2.500 gramdır.  Normal ağırlığın üst sınırı kesin olarak saptanmamakla birlikte 5-7 kg’ dır.


17. Soru

Yeni doğanda en gelişmiş ve en az gelişmiş duyular nelerdir?

Cevap

Yeni doğanın duyularından en gelişmişi işitme, en az gelişeni ise görmedir.


18. Soru

Çocuklarda doğudan itibaren 6 yaşına kadar fiziksel gelişimin değerlendirilmesi hangi sıklıkta olmalıdır?

Cevap

Bir yaşına kadar: ilk değerlendirme doğumda ve ilk 48 saat içerisinde, ilk bir ay içinde 15 günde bir, 4. aya kadar ayda bir, 6 aydan sonra üç ayda bir, bir yaşından üç yaşına kadar altı ayda bir, 4 yaşından altı yaşına kadar yılda bir kez gelişim tüm yönleri ile değerlendirilmelidir


19. Soru

Apgar ölçeği ne zaman kullanılır ve ölçüm boyutları nelerdir?

Cevap

Ölçek doğumdan bir dakika sonra ve beş dakika sonra uygulanır.Bebek kalp atışı, solunum, refleksler, kas tonusu ve cilt rengi boyutlarında değerlendirilir. 


20. Soru

Bebeklik döneminde fiziksel gelişimin değerlendirilmesinde hangi parametrelere bakılır?

Cevap

Bebeklik döneminde fiziksel gelişimin değerlendirilmesinde baş, göğüs çevresi oranı, boy ve kilo artışı önemlidir.


1. Soru

Fiziksel Büyüme ne anlama gelmektedir ve ne zaman başlar?

Cevap

Fiziksel Büyüme, bütün vücudun veya vücudu oluşturan parçalarının büyümesi anlamına gelir. Fiziksel büyümede hücrelerin sayısı artar ve hücrelerin ölçüleri büyür. Uzunlamasına, genişlemesine ve derinlemesine fiziksel büyüme olur. Fiziksel büyüme sürekli devam eden bir süreç olup anne karnında başlar. 

2. Soru

Fiziksel Gelişme ne demektir ve neleri kapsar?

Cevap

Fiziksel Gelişme büyüme sürecinde insan vücudunun şekil ve oranlarının değişmesi anlamına gelir. Fiziksel gelişim , hem bedensel hem de motor gelişimi kapsar

3. Soru

Fiziksel gelişimi etkileyen doğum öncesi etenler nelerdir?

Cevap

Annenin yaşı, beslenmesi, çoklu gebelik geçirmesi, kullandığı ilaçlar, sigara,alkol ve uyuşturucu madde kullanması, hamilelik sırasında geçirdiği hastalıklar, duygusal durumu, radyasyon, kan uyuşmazlığı, genetik etmenler, ırk

4. Soru

Fiziksel gelişimi etkileyen doğum sırası etmenler nelerdir?

Cevap

Annenin doğum esnasında sorunlar yaşaması, başın doğum sırasında çok fazla basınca maruz kalması veya kafatası içi kanamanın olması beyin hasarını ortaya çıkarabilir. Doğum süreci sırasında bebeğin yeterli oksijen alamaması, oksijen yetersizliği sonucu beyin hücrelerinin hasar görmesine; beyin felcine, epilepsiye ya da zihinsel geriliğe yol açabilir.

5. Soru

Fiziksel gelişimi etkileyen doğum sonrası etmenler nelerdir?

Cevap

Cinsiyet, çocuğun beslenmesi, hastalık, kazalar, çevre kirliliği, anne-çocuk ilişkisi, annebaba tutum ve davranışları, aile tipi, akran grupları, okul ve toplum değerleri gibi faktörler doğum sonrası gelişimi etkileyen çevresel etmenler arasında sayılabilir. Bunların dışında iç salgı bezleri, sosyo-ekonomik etmenler, iklim ve mevsimler, psikolojik etmenler, yorgunluk, diğer etmeler arasında yer alır.

6. Soru

Dünya Sağlık Örgütüne göre bebekler ne zaman ek gıdaya geçmeli ve ne zamana kadar emzirilmelidir?

Cevap

Dünya Sağlık Örgütü, iki yaşına kadar bebeklerin emzirilmesini ve altıncı aydan sonra da diyetlerine katı yiyeceklerin eklenmesini önermektedir.

7. Soru

Marasmus hastalığı nedir?

Cevap

 Marasmus, gerekli besinleri alamamaktan kaynaklanan bir hastalıktır. Yetersiz beslenmeden dolayı, annenin vücudu bebeğe yetecek kadar süt üretemez ya da bebeği biberonla beslemek için gerekli yiyecekler yoktur. Aç bebek zayıflar ve her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

8. Soru

Kuvaşiorkor hastalığı nedir?

Cevap

Kuvaşiorkor, genellikle nişasta yüklü protein alamamaktan kaynaklanır. Çocuk vücudundaki protein depolarını kullandığı için vücuttaki protein azalır. Vücutta şişme kendini gösterir. Kalp, beyin, karaciğer ve diğer organ rahatsızlıkları görülür.

9. Soru

Çocukta iyot eksikliğinin sonuçları nelerdir?

Cevap

Çocukta iyot eksikliği halen tüm dünyada en önemli beslenme yetersizliğidir. İyot eksikliği kretenizm ve ağır zihinsel geriliğe neden olur.

10. Soru

Son zamanlarda çocukluk hastalıklarının oranındaki hızlı düşüşün en önemli sebebi nedir?

Cevap

Son zamanlarda çocukluk hastalıklarının oranı hızlı bir şekilde düşmüştür. Bunun en önemli sebeplerinden biri bebeklerin ve çocukların aşılanmasıdır.

11. Soru

 Kurşun, civa ve manganez nörolojik gelişimi ne gibi olumsuz yönde etkiler?

Cevap

Kurşun beyinde sinaps oluşumu için gerekli dendrit oluşumunu engeller. Davranışsal anormallikler, zeka geriliği, kısa ve uzun hafıza, okuma, heceleme, duyma, göz motor performans, duyu bütünleme ve tepki zamanında bozukluğa yol açar. Civa beyin gelişiminde etkili olan hücre bölünmesi ve migrasyonu bozarak yaygın beyin zedelenmesine neden olur. Manganez eksikliği de fazlalığı da beyni etkiler.

12. Soru

Televizyon çocuklarda ne gibi fiziksel ve psikososyal sorunlara neden olabilir?

Cevap

 Aşırı televizyon izleme sonucu ortaya çıkabilecek en önemli fiziksel sorun obezite iken, kalıpsal kültürlenme, yeme sorunları, cinsel davranış sorunları, okul başarısında düşme ve öğrenme güçlüğü, antisosyal davranışlar ve saldırganlıkta artış ve davranış bozuklukları en önemli psikososyal sorunlar arasında yer alır.

13. Soru

Doğum öncesi fiziksel gelişim evreleri nelerdir?

Cevap

Doğum öncesi gelişim dölüt, embriyon ve fetüs olmak üzere üç evrede incelenir.

14. Soru

Altı aylık fetüsün özellikleri nelerdir?

Cevap

Altı aylık iken fetüs yaklaşık 25 cm boyundadır. Gözlerin oluşumu tamamlanmıştır. Deri buruşuktur ve deri altına yağ birikmeye başlamıştır. Bu dönemde erken doğum olursa bebek nefes alır, fakat yaşama şansı azdır

15. Soru

Bıngıldak nedir, yeni doğanda kaç bıngıldak bulunur ve ne zaman kapanırlar?

Cevap

Kafatasında kemikler arasında bıngıldak denen açıklıklar vardır. Doğumda altı adet bıngıldak vardır. Bıngıldaklar bebeğin doğumunu kolaylaştırır. Doğumdan bir süre sonra bıngıldakların çoğu kapanır. Sadece tam tepedeki eş-kenar dörtgen biçimde olan ön bıngıldak kalır. Bu bıngıldak normal olarak doğumdan 12-15 ay sonra kapanır. Sağlıklı bir çocukta bıngıldağın çökük veya kabarık olmaması gerekir.

16. Soru

Yeni doğanın baş çevresi, boyu ve kilo sınırları nedir?

Cevap

Baş çevresi ortalama 35 cm dir. Boy uzunluğunun alt sınırı 46 cm’dir.  Yeni doğan bir bebeğin ortalama ağırlığı 3.250 – 3.500 gramdır. Normal ağırlığın en alt sınırı 2.500 gramdır.  Normal ağırlığın üst sınırı kesin olarak saptanmamakla birlikte 5-7 kg’ dır.

17. Soru

Yeni doğanda en gelişmiş ve en az gelişmiş duyular nelerdir?

Cevap

Yeni doğanın duyularından en gelişmişi işitme, en az gelişeni ise görmedir.

18. Soru

Çocuklarda doğudan itibaren 6 yaşına kadar fiziksel gelişimin değerlendirilmesi hangi sıklıkta olmalıdır?

Cevap

Bir yaşına kadar: ilk değerlendirme doğumda ve ilk 48 saat içerisinde, ilk bir ay içinde 15 günde bir, 4. aya kadar ayda bir, 6 aydan sonra üç ayda bir, bir yaşından üç yaşına kadar altı ayda bir, 4 yaşından altı yaşına kadar yılda bir kez gelişim tüm yönleri ile değerlendirilmelidir

19. Soru

Apgar ölçeği ne zaman kullanılır ve ölçüm boyutları nelerdir?

Cevap

Ölçek doğumdan bir dakika sonra ve beş dakika sonra uygulanır.Bebek kalp atışı, solunum, refleksler, kas tonusu ve cilt rengi boyutlarında değerlendirilir. 

20. Soru

Bebeklik döneminde fiziksel gelişimin değerlendirilmesinde hangi parametrelere bakılır?

Cevap

Bebeklik döneminde fiziksel gelişimin değerlendirilmesinde baş, göğüs çevresi oranı, boy ve kilo artışı önemlidir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.