Çocuk Edebiyatı Ve Medya Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
6
A+
A-

Çocuk Edebiyatı Ve Gelişimsel Uygunluk Iı-Okul Öncesi Dönem

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çocuk Edebiyatı Ve Medya Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çocuk Edebiyatı Ve Gelişimsel Uygunluk Iı-Okul Öncesi Dönem

1. Soru

Çocuklar edebiyat ile hangi deneyimleri kazanırlar?

Cevap

Çocuklar edebiyat ile bilişsel, sosyal-duygusal,
kişilik, ahlak ve dil gelişimi gibi deneyimler kazanırlar.


2. Soru

Çocuk edebiyatı neden önemlidir?

Cevap

Çocuk edebiyatı, çocuklara toplumun kültürel ve
tarihi mirasını aktarmak, onlara çok boyutlu ve eleştirel
düşünme becerisini kazandırmak, ulusal ve evrensel
değerlere sahip çıkan bireyler olmalarını sağlamak
açısından oldukça önemlidir.


3. Soru

Okul öncesi dönemde çocuklar hangi alanlarda
gelişim göstermektedirler?

Cevap

Okul öncesi dönemde çocuklar; fiziksel, bilişsel,
sosyal, duygusal ve dil alanlarında gelişim
göstermektedirler.


4. Soru

Bu dönemdeki çocuklara farklı konu ve kavramlarla
hazırlanmış nitelikli kitapların sunulması onların hangi
bilişsel becerilerini kazanmalarını sağlar?

Cevap

Bu dönemdeki çocuklara farklı konu ve
kavramlarla hazırlanmış nitelikli kitapların sunulması
onların bilgi kazanma, farklı açılardan düşünebilme, analiz
etme, değerlendirme, merak duyma, keşfetme, ipuçlarını
değerlendirme, tahminde bulunma ve yorum yapma gibi
bilişsel becerilerini kazanmasını sağlar.


5. Soru

Çocuklar için kaygı, üzüntü, korku verici olan
konuların işlendiği kitapların rolü nedir?

Cevap

Çocuklar için kaygı, üzüntü, korku verici olan
konuların işlendiği kitaplar okul öncesi dönemi çocukları
için hem onları rahatlatan bir arkadaş, hem de kendisine
sıkıntı veren duruma ilişkin bir çözüm yolu sunan yol
gösterici rolündedir.


6. Soru

Okul öncesi dönemde çocuklara sunulabilecek çocuk
edebiyatı ürünleri nelerdir?

Cevap

Okul öncesi dönemde resimli öykü kitapları,
şiirler, şarkılar, tekerlemeler, ninniler, masallar, fıkralar,
bilmeceler, kurgu eserler, fen ve başvuru eserleri ve çocuk
dergileri çocuklara sunulabilecek çocuk edebiyatı
ürünleridir.


7. Soru

Bu farklı edebiyat ürünleri çocukların gelişimine nasıl
yardımcı olmaktadır?

Cevap

Bu farklı edebiyat ürünleri çocukların farklı bakış
açıları geliştirmesine, okumaktan keyif almalarına, okuma
kültürünü erken yaşlarda kazanmalarına, çocuk
edebiyatından bilgi kaynağı olarak yararlanmasına,
arkadaşları ve yetişkinlerle eğlenceli ve nitelikli
paylaşımlarda bulunmalarına ve gelişim özellikleri, ilgileri
farklı olan bütün çocuklara hitap edilmesine yardımcı olur.


8. Soru

Bir-yedi yaşlar arasındaki çocuklar için hazırlanmış,
kısmen ya da tamamen resimlerden meydana gelmiş
kitaplara ne ad verilir?

Cevap

Bir-yedi yaşlar arasındaki çocuklar için
hazırlanmış, kısmen ya da tamamen resimlerden meydana
gelmiş kitaplara ‘’Resimli Kitaplar’’ denilmektedir.


9. Soru

İki-üç yaş çocuklar için hazırlanmış olan kitaplara ne
ad verilir?

Cevap

İki-üç yaş için çocuklar için hazırlanmış kitaplara
‘’ABC Kitapları’’ adı verilir.


10. Soru

İki-üç yaş çocuklar için hazırlanmış ABC kitapları
nasıl olmalıdır?

Cevap

ABC kitapları, çocuğun tanıdığı cisim, hayvan ve
insanların resimleri bulundurmalıdır. Aynı zaman konu ve
olay içermemelidir.


11. Soru

Çocuk üç-dört yaşına geldiğinde nasıl öyküler ilgisini
çeker?

Cevap

Çocuk üç-dört yaşına geldiğinde, birbiri ile
ilişkili resim ve cümleler ile anlatılan, tek olaylı, neşeli ve
gerçekçi öyküler ilgisini çeker.


12. Soru

Okul öncesi dönemde öykü anlatımının dili nasıl
olmalıdır?

Cevap

Okul öncesi dönemde öykü anlatımının dili; sade,
doğal, gelişen dil doğrultusunda olmalıdır.


13. Soru

Beş- altı yaş çocukları için hazırlanmış kitaplardaki
resimlerin ayrıntıları nasıl olmalıdır?

Cevap

Beş-altı yaş çocukları için hazırlanmış
kitaplardaki resimlerin ayrıntıları, metnin anlaşılmasını
kolaylaştırmalı, aynı zamanda çocuğun hayal gücünü
geliştirmelidir


14. Soru

Resimli kitaplar çocukların gelişimine nasıl destek
olmaktadır?

Cevap

Resimli kitaplar, çocuğun kavram, sözcük bilgisi,
gramer, anlama, dinleme, sorulara cevap verebilme, öykü
zincirini kurabilme, bellek, sıralı cümle üretebilme, dili
kullanabilme, çözümleme yeteneğini artırmakta, dilin
zenginleştiğinin farkına vardırmakta, kitap ve okuma
zevkini uyandırma gibi işlevleriyle çocukların gelişimine
destek olmaktadır.


15. Soru

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı nedir?

Cevap

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı, çocuğa
uzun uzun öğüt vermek değil, günlük ve hareketli yaşamı
tanıtmaktır.


16. Soru

Gerçekçi öykülerin konuları nasıl olmalıdır?

Cevap

Gerçekçi öykülerin konuları zamanın ideallerini
yansıtmalıdır. Aynı zamanda günlük yaşantının canlı ve
enteresan bir resmini vermelidir.


17. Soru

Serüven öykülerinde hangi konular işlenmektedir?

Cevap

Serüven öykülerinde deniz hayatı, bilinmeyen
ülkelerin keşfi ve buna benzer yolculuklar konu olarak
işlenmektedir.


18. Soru

Bilgi verici kitapların en önemli ölçütleri nelerdir?

Cevap

Bilgi verici kitapların en önemli ölçütleri
doğruluk ve geçerliliktir.


19. Soru

Bilgi verici kitaplar nasıl yazılmış olmalıdır?

Cevap

Bilgi verici kitaplarda; sözcükler basit, terimler
ve açıklamalar doğru, önemli gerçekler basitleştirilmiş
olmalı, olaylarda mantıkî bir sıra bulunmalı ve kitap ilgi
çekici biçimde yazılmış olmalıdır.


20. Soru

Şiir nedir?

Cevap

Bir nesnenin, düşüncenin, duygunun, deneyimin
veya olayın özünü yansıtan düzyazıdan farklı bir biçimde
kelimelerin genellikle belirli bir kurala göre veya belirli
bir yapıya göre seçilerek dizildiği edebi esere şiir denir.


21. Soru

Şiir nasıl oluşur?

Cevap

Şiir yazarın duygu, düşünce, deneyim veya
yaşadığı olayları dilin en yoğun haliyle kullanmasıyla
oluşur.


22. Soru

Küçük çocuklar için şiir nasıl olmalıdır?

Cevap

Küçük çocuklar için yazılan şiirlerde dilin basit
ancak şiirsel bir biçimde kullanılması ve içeriğin
çocuklara doğrudan verilerek onların anlatılan içeriği
hayallerinde canlandırması sağlanmalıdır. Aynı zamanda
şiir çocuklar için keyif verici, eğlendirici olmalıdır.


23. Soru

Huck ve diğerlerine göre çocuklar için yazılmış
şiirler nasıl olmalıdır?

Cevap

Huck ve diğerlerine göre çocuklar için yazılmış
şiirlerde çocukların anlayabileceği metaforlar
kullanılmalıdır. Aynı zamanda bu şiirler çocukların kendi
yaşantısından gerçek duygu ve deneyimlerini içermeli ve
onların gerçek yaşantıları aracılığıyla duygu ve hayal
dünyalarını harekete geçirmelidir.


24. Soru

Çocuk şiirlerinde hangi söz sanatları
kullanılmamalıdır?

Cevap

Kinaye, tecahül-arif, istiare gibi küçük çocukların
anlayamayacağı söz sanatlarının çocuk şiirlerinde
kullanılması uygun değildir.


25. Soru

Ritim nedir?

Cevap

Ritim şiirin melodisini oluşturur ve çocukların
doğal ritim duygularını ve beraberinde hareket etme
isteğini destekleyen ve doyuran en önemli edebi türdür.


26. Soru

Ritmik ifadeler çocukların dil gelişiminin fiziksel
gelişimle ilgili boyutunu nasıl destekler?

Cevap

Ritmik ifadeler çocukların düzenli nefes alıp
vermesini, tonlamayı içerdiği için çocukların dil
gelişiminin fiziksel boyutunu destekler.


27. Soru

Kafiye (Uyak) nedir?

Cevap

Şiirdeki kelimelerin aynı zamanda belirli bir
düzene oturmasını sağlayan bir unsurdur.


28. Soru

Şiirdeki şekil unsuru neden çocukların dikkatini
çekmektedir?

Cevap

Şiirin her mısrasının büyük harfle başlaması,
satırın düz yazıya göre daha kısa olması, yazılırken bazen
dörtlüklere yer verilmesi çocukların dikkatini çeken bir
durumdur.


29. Soru

Şiirin müziksel yapısını oluşturan temel unsurlar
nelerdir?

Cevap

Ritim ve kafiye şiirin müziksel yapısını oluşturan
temel unsurlardır.


30. Soru

Çocuklar için duyuların önemi nedir?

Cevap

Çocuklar yaşamı duyuları aracılığıyla keşfederler.
Görme, duyma, işitme, dokunma, tatma duyuları
çocukların deneyim kazanmaları, gelişimleri ve
öğrenmeleri için en büyük araçtır.


31. Soru

Çocuklar duyularını aktif olarak kullanmamaları
durumunda hangi problemlerle karşılaşabilirler?

Cevap

Çocuklar küçük yaşlarda duyularını aktif
kullanmamaları durumunda gelişimsel olarak geride
kalmaları ve öğrenme problemleri yaşayabilirler.


32. Soru

Parmak oyunlarının ortaya çıkışı kimin dönemine
dayanmaktadır?

Cevap

Parmak oyunlarının ortaya çıkışı, ilk
anaokulunun kurucusu Alman eğitimci Friedrick Froebel
dönemine dayanmaktadır.


33. Soru

Parmak oyunları nedir?

Cevap

Söyleyiş kolaylığı, kelime tekrarları ile parmaklar,
eller veya vücudun diğer bölümleri ile anlatılanların
canlandırıldığı eğlenceli oyunlardır.


34. Soru

Parmak oyunları, çocukların gelişimine nasıl destek
olmaktadır?

Cevap

Çok basit düzeyde olay anlatımına yer verilen bu
oyunlar çocukların bilişsel, dil ve özellikle küçük kas
parmak gelişimlerine destek olmaktadır.


35. Soru

Çocuk şarkıları nedir?

Cevap

Çocuk şarkıları ortaya çıktığı toplumun
kültüründen, yaşantısından ve dilinden etkilenen,
çocuklara müzik sevgisini aşılayan, onların gelişim ve
eğitimlerine eğlendirerek yardımcı olan melodik
ürünlerdir.


36. Soru

Çocuk şarkılarında aktarılan konular nasıl
olmalıdır?

Cevap

Çocuk şarkılarında aktarılan konular, çocukların
yaşantıları ile ilişkilendirebilecekleri, yaşlarına, gelişim
düzeylerine ve ilgilerine hitap eden konular olmalıdır.


37. Soru

Ninni nedir?

Cevap

Ninniler bebeklerin ve küçük çocukların uykuya
ve kolaylaştıran, basit anlatımlı basit bir konu içeren,
çocukları rahatlatıcı özelliğe sahip ezgili türkülerdir.


38. Soru

Tekerleme nedir?

Cevap

Tekerleme çocukların kolaylıkla ezberleyebildiği,
ses tekrarları ile dinlemekten ve söylemekten keyif
aldıkları, içerdikleri hayali ve olağanüstü anlatımlarla
onların hayal dünyalarını zenginleştiren, oyun kurmalarına
aracılık eden ve yaratıcılıklarını destekleyen en önemli
edebiyat ürünlerinden birisidir.


39. Soru

Tekerlemelerin en büyük özellikleri nelerdir?

Cevap

Tekerlemeler halk masallarında olaya giriş
yapma, dinleyicinin dikkatini çekme ve onu eğlendirme
amacıyla kullanılabilirler. Aynı zamanda halk
masallarında kullanılan bu tekerlemelerin en büyük
özellikleri en abartılı şekilde hayali olaylara, tasvirlere,
anlatımlara yer vermesidir.


40. Soru

Çocuklara şiir sevgisini aşılayan ilk edebi ürünler
arasında yer alan eser hangisidir?

Cevap

Tekerlemeler manzum eserler olmaları itibariyle
çocuklara şiir sevgisini aşılayan ilk edebi ürünler arasında
yer almaktadır.


41. Soru

Fıkra nedir?

Cevap

Kısa ve özlü anlatımı olan nükteli, güldürü
hikâyecik olarak tanımlanan sözlü halk edebiyatı ürünüdür.


42. Soru

Fıkraların en önemli özelliği nedir?

Cevap

Fıkraların en önemli özelliği içerisinde anlatılan
olayın dayandığı, düşündürücü, temel bir hissenin
olmasıdır.


43. Soru

Bilmece nedir?

Cevap

Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı
söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya
okuyana bırakan oyundur.


44. Soru

Bilmeceler sayesinde çocukların yaşadığı deneyimler
nelerdir?

Cevap

Çocuklar bilmecelerle karşılaştırma yapma, akıl
yürütme, ipuçlarını değerlendirme, deneme-yanılma
yapma ve bunları sözel olarak ifade etme deneyimlerini
yaşarlar.


45. Soru

Bilim kurgu nedir?

Cevap

Bilim kurgu, bilimsel olarak var olan gerçeklikler
doğrultusunda gelecekte bir gün gerçekleşmesi mümkün
olabilen durumları, olayları, kişileri anlatan eserlerdir.


46. Soru

Bilim kurgu eserlerinde hangi konular yer alabilir?

Cevap

İnsan gibi çalışan, davranan bilgisayarlar,
robotlar, uzay gemileri, uzaylılar, yeni keşfedilen
gezegenler, gelecekte insanların yaşantısının nasıl olacağı
gibi konular bilim kurgu eserlerinde yer alabilirler.


47. Soru

Bilim kurgu eserlerin çocuklara sağladığı faydalar
nelerdir?

Cevap

Bilim kurgu eserleri çocukların hayal gücü ve
yaratıcılıklarını geliştirmesine yardımcı olur.


48. Soru

Edebiyatta fantezi nedir?

Cevap

Edebiyatta fantezi sihirle ilgili ve mantıksız olanı
hakiki dünyaya getirmektedir.


49. Soru

Fantastik eserlerde karakterler nasıldır?

Cevap

Fantastik eserlerde karakterler; insan,
insanlaştırılmış veya canlandırılmış nesnelerdir.


50. Soru

Fantastik eserlerde geçen öyküler nasıl olmalıdır?

Cevap

Diyaloglar doğal, canlı ve gösterişsiz olmalıdır.


51. Soru

Fantezi çocukların dikkatini nasıl çekmektedir?

Cevap

Çocuklar küçük eşyalarla oynamaktan zevk
alırlar. Bu da “sevilen oyuncak ve eşyaların
canlanacaklarına” inanan çocuklar ve oyuncakları
arasındaki sevgiyi içeren bir çocuk temasının gelişmesine
yol açar. Fantezi de çocuğun gezinebileceği, kalbinin ve
zihninin hayallerini istedikleri yolda idare edebileceği bir
harikalar ülkesi oluşturduğundan çocukların dikkatini
çekmektedir.


52. Soru

Tarihsel kurgu nedir?

Cevap

Çocuklara tarih bilincini ve sevgisini kazandıran,
tarihi olaylar, kişiler ve mekânlar aracılığıyla kurgulanmış
eserlerdir.


53. Soru

Okul öncesi dönemi çocuklar için tarihsel kurgu
eserleri nasıl olmalıdır?

Cevap

Okul öncesi dönemi çocuklar için tarihsel kurgu
eserleri dil ve anlatım açısından oldukça basit ve sade
olmalı ve bol resim içermelidir.


54. Soru

Tarihsel kurgu eserlerinde konular nasıl olmalıdır?

Cevap

Tarihsel kurgu eserlerinde işlenen konular
şiddetten uzak, barış, kardeşlik, sevgi, iyi ve doğru olma
gibi konular işlenmelidir.


55. Soru

Fen ve başvuru eseri nedir?

Cevap

Çocukları doğada yer alan çeşitli konuların içine
çeken, bilimsel konular hakkında bilgi veren ve onların bu
konulardaki meraklarını gideren ve aynı zamanda onları
eğlendiren resimli kitaplar fen ve başvuru eserleri olarak
tanımlanır.


56. Soru

Hangi kitaplar fen ve başvuru eserlerine örnek olarak
verilebilir?

Cevap

Ansiklopediler, sözlükler, deney kitapları, icat ve
buluşları, doğayı, bitkiler, hayvanları resimlerle anlatan
kitaplar, atlaslar fen ve başvuru eserlerine örnek olarak
verilebilir.


57. Soru

Fen ve başvuru eserlerinde konular nasıl
işlenmelidir?

Cevap

Bu eserlerde işlenen konular sade, düzgün, basit
ancak açıklayıcı bir şekilde işlenmelidir.


58. Soru

Çocuk dergisi nedir?

Cevap

Farklı konularda yazılar, etkinlikler, masallar,
şarkılar, bilmeceler, bulmacalar, oyunlar gibi farklı
edebiyat türlerini bir araya getiren dergilerdir.


59. Soru

Çocuklar için çocuk dergileri neden önem
taşımaktadır?

Cevap

Çocukların etraflarında olup bitenleri, güncel
olayları takip etmeleri, kendi ilgi alanları doğrultusunda
seçim yapmaları açısından çocuk dergileri önem
taşımaktadır.


60. Soru

Ülkemizde ilk çocuk dergisinin yayımlanması kaçıncı
yüzyıla uzanır?

Cevap

İlk çocuk dergisinin yayımlanması 19. yüzyıla
uzanır.


61. Soru

Hangi dergiler çocuk dergilerinin ilk örnekleri
arasında yer alır?

Cevap

“Çocuklara Mahsus Gazete” ve “Çocuk Bahçesi”
adlı dergiler bu türün ilk örnekleri arasında yer almaktadır.


62. Soru

Peri masallarının tek hedefi nedir?

Cevap

Peri masallarında; cesaret, çalışkanlık, sevgi,
şefkat, iyilik, günahkârlık, kibirlilik, erdemlilik gibi insan
niteliklerinin okuyucu için canlandırılması peri
masallarının tek hedefidir.


63. Soru

Peri masallarının dili nasıl olmalıdır?

Cevap

Peri masalının dili; zihinsel, duyusal ve duygusal
deneyimleri hayal ettirmekte ve basit olanı sanatla
süslemektedir


64. Soru

Halk masallarında hangi unsurlar o dönemin
toplumunun özelliklerini göstermektedir?

Cevap

Masalın akışı, içindeki karakterler, karakterlerin
dilleri ve davranışları o dönemin toplumunun özelliklerini
göstermektedir.


65. Soru

Halk masalını bir arada tutan hangi unsurdur?

Cevap

Sihirli elemanlar her zaman halk masalını bir
arada tutan unsurlardır.


66. Soru

Halk masalları kaç kategoriye ayrılır? Bu kategoriler
nelerdir?

Cevap

Halk masalları beş ana kategoriye ayrılır.
1. Şansın dönmesinin öyküsü
2. Süper kahraman öyküsü
3. Komik, tuhaf öykü
4. Hayvan öyküsü
5. Açıklayıcı öykü


67. Soru

Şansın dönmesi ile ilgili öyküye hangi masal örnek
verilebilir?

Cevap

‘’Külkedisi’’ masalı bu kategoriye örnek
verilebilir


68. Soru

Şansın dönmesi ile ilgili öyküde karakterler nasıl
olmalıdır?

Cevap

Şansın dönmesi ile ilgili öyküde karakterler
genellikle masumdur ve karşılaştıkları kötülükleri yok
etmeye çalışırlar.


69. Soru

Süper kahraman öyküleri nasıl tasvir edilir?

Cevap

Süper kahraman öyküsü abartılı özellikleri
yüzünden, insanüstü olmasına rağmen, çok gerçekçi bir
biçimde tasvir edilir.


70. Soru

Komik öykünün komik yönü nasıl oluşur?

Cevap

Öykünün komik yönü genelde, ya akılsız kişinin
talihsizliğinden ya da karakterize edilen kişilerden oluşur.


71. Soru

Hayvan öykülerinin başlangıcı hangi öykü türüne
dayanmaktadır?

Cevap

Hayvan öykülerinin başlangıcı, eğitici dini
öykülere veya ahlaki değerler taşıyan öykülere
dayanmaktadır.


72. Soru

Geleneksel masallar niçin okul öncesi dönemi
çocuklar için uygun değildir?

Cevap

Geleneksel masallar fazla soyut kavramlar ve
karakterler içermesi nedeniyle okul öncesi yaş grubu için
gelişimsel açıdan çok uygun olmamaktadır.


73. Soru

Hayvan öyküleri nedir?

Cevap

Hayvanların hayatını anlatan eserlerdir.


74. Soru

Hayvan öykülerinde hangi konular işlenir?

Cevap

Bu öykülerde, hayvanların efendilerine olan
bağlılıkları, çalışkanlıkları, cesurlukları, tok gözlülükleri
gibi konular işlenir.


75. Soru

Hayvan öyküleri kaç grupta toplanmaktadır ve bu
gruplar nelerdir?

Cevap

Hayvan öyküleri üç grupta toplanmaktadırlar.
1. İlk gruptakiler, yani insan gibi davranan
hayvanların olduğu kitaplar
2. İkinci gruptakiler, yani konuşan hayvan öyküleri
3. Üçüncü gruptakiler, yani gerçekten hayvan olan
hayvanların öyküleri


76. Soru

İnsan gibi davranan hayvanların olduğu kitapların
özellikleri nelerdir?

Cevap

İnsan gibi davranan hayvanların olduğu kitaplar
eğlendiricidirler, bilimsel değildirler, çoğunlukla komik
hayvan öyküleridir.


77. Soru

Konuşan hayvan öykülerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hayvanların konuşma ve düşünme gücünün
ötesinde bilimsel olarak daha ciddi bir nitelik taşırlar.


78. Soru

Konuşan hayvan öyküleri çocuklara hangi konularda
yardımcı olmaktadır?

Cevap

Konuşan hayvan öyküleri eğer gerçekçi yazılırsa
çocuklara hayvanlarla daha yakın ilişkiler kurma, onlara
şefkat gösterme ve yardım etme duygusu kazandırma gibi
konularda yardımcı olmaktadır.


79. Soru

Gerçekten hayvan olan hayvan öykülerinin özellikleri
nelerdir?

Cevap

Hayvan olan hayvan öykülerinde, hayvanlar
nesnel olarak tanımlanmışlardır. Yazar, hayvanlara
konuşma ve düşünme kabiliyeti vermediğinden, onların
güdü ve davranışlarının anlamını izah etmeyebilir.


80. Soru

Gerçekten hayvan olan hayvan öykülerinde neler
anlatılır?

Cevap

Bu öykülerde hayvanların kendi dünyalarındaki
hayvanlarla veya insanlarla uğraşmaları, belirli
düşmanlara karşı kendilerini korumaları ve kendi
sorunlarını halletmeleri anlatılır.


81. Soru

3-6 yaş dönemi çocuk edebiyatı hangi bilişsel becerilerin kazanılmasına yardımcı olur?

Cevap

Okul öncesi dönemde çocuklar çocuk edebiyatı aracılığıyla hem eğlenir hem de öğrenirler. Çocuk edebiyatının bu özelliği çocukların okumaktan ve öğrenmekten keyif almalarını sağlar. Bu dönemdeki çocuklara farklı konu ve kavramlarla hazırlanmış nitelikli kitapların sunulması onların bilgi kazanma, farklı açılardan düşünebilme, analiz etme, değerlendirme, merak duyma, keşfetme, ipuçlarını değerlendirme, tahminde bulunma ve yorum yapma gibi üst düzey bilişsel becerilerini kazanmalarını sağlar.


82. Soru

Okul öncesi çocuk edebiyatı hangi gelişimlerine destek verir?

Cevap

Çocuklar için kaygı, üzüntü, korku verici olan konuların işlendiği kitaplar bu yaş çocukları için hem onları rahatlatan bir arkadaş, hem de kendisine sıkıntı veren duruma ilişkin bir çözüm yolu sunan yol gösterici rolündedir. Bu açıdan çocuk edebiyatı okul öncesi dönemde çocukların sosyal-duygusal ve kişilik gelişimlerine büyük destek vermektedir


83. Soru

Okul öncesi dönemde çocuklara hangi tür çocuk edebiyatı ürünleri sunulmaktadır?

Cevap

Okul öncesi dönemde çocuklara resimli öykü kitapları, şiirler, şarkılar, tekerlemeler, ninniler, masallar, fıkralar, bilmeceler, kurgu eserler, fen ve başvuru eserleri, çocuk dergileri gibi birçok türde çocuk edebiyatı ürünü sunulabilmektedir.


84. Soru

Dört-altı yaşlar arasında; çocuğun yaşıtları ile birlikte okunan kitabı dinlemeyi, kitap hakkındaki soruları cevaplandırmayı, aynı öyküden başka öyküler oluşturmayı öğrenmesi bu yaştaki çocukların hangi yeteneğinin gelişmesine katıda bulunur?

Cevap

Dört-altı yaşlar arasında; çocuğun yaşıtları ile birlikte okunan kitabı dinlemeyi, kitap hakkındaki soruları cevaplandırmayı, aynı öyküden başka öyküler oluşturmayı öğrenmesi; arkadaşlık, bir arada yaşama ve çevreye uyum sağlama yeteneğini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Konuşma, soru sorma ve anlatma da bu yaşlarda gelişmektedir. Çocuk büyüdüğündeartık, kitapta metin önem kazanmaya başlamıştır. Bu yaş çocukları için hazırlanankitaplar; kavram ve dil yönünden öncekilere göre daha gelişmiş öykü ve masallar içermektedir.


85. Soru

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı nedir?

Cevap

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı, çocuğa uzun uzun öğüt vermek değil, günlük ve hareketli yaşamı tanıtmaktır. Bu öykülerle çocuk; bazen benzer geçmiş ve deneyimlere sahip karakterlerle kendini bir tutabilmektedir. Çocukların çoğu benzer olumlu ve olumsuz durumlar ile karşı karşıya olduğundan, bu öyküler uzun süre ilgi çekmeye devam eder. Edebiyatın diğer türleri gibi gerçekçi öykülerde de kitabın iyi yönü, içeriğinin düşündürdüğünde değil, ileri sürdüğü düşüncede belli olmaktadır. Güzel anlatılırlarsa, bu öykülerin çoğu çocukların temel ihtiyaçlarını doyururlar. Eğer çocukların temel gereksinimleri üzerinde odaklanırlarsa onların bireysel ve sosyal ilişkilerine bir anlam verirlerse; eğer insanların farklıdan çok benzer, yabancıdan çok birbirlerine yakın olduklarını gösterirlerse; eğer kendi yaşamlarında bir şeyler yapabileceklerine çocukları inandırırlarsa o zaman o kitaplar çocuklar için iyi ve değerlidirler. Gerçekçi öykülerin konuları zamanın ideallerini yansıtırlar ve okuyucu üzerinde en güçlü izlenimi bırakan öykülerdir. Neticede, günlük yaşantının canlı ve enteresan bir resmini verirler.


86. Soru

Şiir, Türk Dil Kurumu Günce Türkçe Sözlük’e göre nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Şiir, Türk Dil Kurumu Günce Türkçe Sözlük’e göre; “Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2015). 


87. Soru

Okul öncesi dönemdeki şiirin özellikleri nasıl belirlenmelidir?

Cevap

3-6 yaş dönemindeki çocuklar için yazılan şiirler yetiş- kinler için yazılanlardan özellikle kullanılan dil açısından biraz daha farklı olabilmektedir. Küçük çocuklar için yazılan şiirlerde dilin basit ancak şiirsel bir biçimde kullanılması ve içeriğin çocuklara doğrudan verilerek onların anlatılan içeriği hayallerinde canlandırması sağlanmalıdır.

Okul öncesi dönem için yazılan bazı şiirlerin öğretici öğeler taşıması da mümkün ola- bilmektedir. Bu şiirler genellikle anneler günü, ana okulu yaşantısı gibi onlar için önem taşıyan bazı olayların anlatımını içermektedir. Küçük çocuklar şiirin ögelerini, türlerini, dilini, anlatımını analiz etmezler. Şiir onlar için keyif verici, eğlendirici olmalıdır. 


88. Soru

Parmak oyunlarının oynanması çocukların gelişimine ne tür katkılar sağlmaktadır?

Cevap

Parmak oyunları, ortaya çıkışı ilk ana okulunun kurucusu Alman eğitimci Friedrick Froe- bel dönemine (1837) dayanan; bebeklerin ve küçük çocukların müzik, şarkı ve sözel ifade ile ilk tanıştıkları edebiyat ürünlerindendir. Kaynağı genelde belli olmayan bu oyunlar genelde toplumlarda dilden dile aktarılan geleneksel oyunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların yanında anne babalar ve diğer yetişkinlerin de oynamaktan keyif aldığı geleneksel parmak oyunları, söyleyiş kolaylığı, kelime tekrarları ile parmaklar, eller veya vücudun diğer bölümleri ile anlatılanların canlandırıldığı eğlenceli oyunlardır. Çok basit düzeyde olay anlatımına yer verilen bu oyunlar çocukların bilişsel, dil ve özellikle küçük kas parmak gelişimlerine destek olan ve onları eğlendiren önemli etkinliklerdendir.


89. Soru

Çocuk şarkılarında aktarılan konuların seçimi neden önemlidir?

Cevap

Çocuk şarkılarında aktarılan konular, çocukların yaşantıları ile ilişkilendirebilecekleri, yaşlarına, gelişim düzeylerine ve ilgilerine hitap eden konular olmalıdır. Konular toplum için önemsenen, belirli bir kültürde yer bulan sosyal konular olabildiği gibi, çocukların kendisini ve yakın çevresini anlatan, aile ve okul yaşantısını, sayıları, hayvanları, mevsimler, belirli gün ve haftaları konu edinerek bu konularda bilgisini arttıran bir içerikte yazılabilir. Ayrıca bazı çocuk şarkıları hecelemeyi öğreterek çocukların dili doğru bir şekilde kullanmalarına destek olmaktadır.


90. Soru

Tekerlemelerin çocukların hangi düşünsel yapısını geliştirmesine destek olur?

Cevap

Tekerlemeler çocukların kolaylıkla ezberleyebildiği, ses tekrarları ile dinlemekten ve söylemekten keyif aldıkları, içerdikleri hayalî ve olağanüstü anlatımlarla onların hayal dünyalarını zenginleştiren, oyun kurmalarına aracılık eden ve yaratıcılıklarını destekleyen en önemli edebiyat ürünlerinden birisidir. Bunun yanında tekerlemeler manzum eserler olmaları itibariyle çocuklara şiir sevgisini aşılayan ilk edebî ürünler arasında yer almaktadır.


91. Soru

Bilmeceler çocukların hangi gelişimleri için önemli olur?

Cevap

Bilmeceler özellikle üç yaştan sonra çocukların yapacak bir uğraş bulamadıklarında en kolay ve en keyifli şekilde vakit geçirmelerini yardımcı olur. Eğlendirici olmasının yanın- da öğretici de olan bilmecelerle çocuklar karşılaştırma yaparak, akıl yürüterek, ipuçlarını değerlendirerek, deneme-yanılma yaparak ve bunları sözel olarak ifade ederek bilişsel gelişimleri açısından çok önemli deneyimler yaşarlar. Eski çağlardan günümüze kadar hâlâ yoğun olarak kullanılan bilmeceler yalnızca çocuklara özgü değil aynı zamanda yetişkinlerin de hoşça vakit geçirmesini sağlayan ve bireyleri düşünmeye sevk eden ve zihinlerini aktif tutmalarına yardımcı olan en önemli araçlardandır.


92. Soru

Bilim kurgu çocukların hangi duygularını destekler?

Cevap

Bilim kurgu, bilimsel olarak var olan gerçeklikler doğrultusunda gelecekte bir gün ger- çekleşmesi mümkün olabilen durumları, olayları, kişileri anlatan eserlerdir. Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişiyor olması ve internet kullanımının artması çocukların da yaşantısını etkilemekte ve ilgi alanlarını bu doğrultuda genişletmektedir. Bu nedenle çocuklar için yazan kişilerin de çocukların bu değişen ve gelişen ilgi alanlarına bilim kurgu eserler aracılığıyla hitap etmeleri ve zenginleştirmeleri mümkündür. İnsan gibi çalışan, davranan bilgisayarlar, robotlar, uzay gemileri, uzaylılar, yeni keşfedilen gezegenler, gelecekte insanların yaşantısının nasıl olacağı gibi konular bilim kurgu eserlerde yer alabilir.

Bilim kurgu eserler, çocukların hayal gücü ve yaratıcılıklarını desteklemektedir. Özellikle bilimsel konulara ilgi duyan çocukların okumayı öğrendikleri zaman bilim kurgu eserlerden daha çok keyif aldıkları görülür. Bu eserler aynı zamanda bilimi seven ancak kitaplarla ilgilenmeyi sevmeyen çocukların kitaba ve okumaya ilgi duymasına yardımcı olmaktadır.


93. Soru

Fantastik eserlerde karakterler neden gruplara ayrılmıştır?

Cevap

Fantastik eserlerde karakterler; insan, insanlaştırılmış veya canlandırılmış olarak öy- küye bağlı olarak gruplara ayrılır. Cansız nesneler (oyuncaklar, makineler vs.), canlı, ki- şiliklendirilmiş karakterler haline gelmişlerdir. Örneğin; Hans Christian Andersen basit alelade eşyaları-çaydanlık, mum, zil gibi-yaşayan karakterler olarak hayal edip, onlara kişilik vermiştir.

Çocuklar küçük eşyalarla oynamaktan zevk alırlar. Bu da “sevilen oyuncak ve eşyala- rın canlanacaklarına” inanan çocuklar ve oyuncakları arasındaki sevgiyi içeren bir çocuk temasının gelişmesine yol açar. Çocukların kuvvetli merak duyguları gelişim ve büyümelerinin her devresinde, onları yeni ve yabancı mucize ülkeler bulmaya yöneltir. Fantezi de, çocuğun gezinebileceği, kalbinin ve zihninin hayallerini istedikleri yolda idare edebileceği bir harikalar ülkesi oluşturur. Bazen çocuklar bir harikalar ülkesinden diğerine seyahati, rüyaları ve hayalleri arasında gerçekleştirirler. Bu kitaplarda parlak ve güzel resimlerle, fantezinin bu bölümüne derinlik ve açıklık getirirler.


94. Soru

Tarihsel kurgu edebiyatı çocukların gelişimi için neden önemlidir?

Cevap

Tarihsel kurgular çocuklara geçmiş ve gelecek arasında karşılaştırma yapma fırsatı sunar. Bu da onlarda eleştirel düşünme becerisini destekler. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkiler ile ilgili değerlendirme imkanı sunulan bu eserler aracılığıyla çocuklar, tarihsel süreci algılama, geçmiş ve geleceğin ayrımına varabilme becerisi kazanırlar. Özellikle küçük çocukların zamanı ve tarihsel süreci algılama becerileri yavaş gelişim gösterebilmektedir. Bu nedenle geçmiş dönemlere ait hikayeler çocuklara zamanın devamlılığı algısını daha geniş bir çerçeveden bakarak anlamlandırmalarına yardımcı olur.


95. Soru

Peri masallarının amacı nedir?

Cevap

Yazarı bilinmeyen peri masallarının kaynağı, insanlığın ilk yıllarına kadar uzanmakta- dır. Modern peri masalları ise bilinen yazarların ürünüdürler. Peri masalları eğlendirmek, dinlendirmek ve günlük sorunlardan kaçışı sağlamak için şaşırtıcı mucizeler ve sihirli imajlar kullanırlar ve böylece çocuğu bir başka dünyaya-hayal dünyasına sokarlar. Peri masallarında; insan nitelikleri-cesaret, çalışkanlık, sevgi, şefkat, iyilik, günahkârlık, kibirlilik, erdemlilik okuyucu için canlandırılır. Çünkü masalların bir tek hedefi vardır.


96. Soru

Kaç tane kesin olmayan ana tip halk masalı vardır?

Cevap

Birçok kültürde ortak olan beş ana tip halk masalı vardır, ancak bu kategoriler kesin değildir:

 1. Şansın dönmesinin öyküsü 
 2. Süper kahraman öyküsü
 3. Komik, tuhaf öykü
 4. Hayvan öyküsü
 5. Açıklayıcı öykü.


97. Soru

Süper kahramanın öyküsü genellikle hangi temalar merkezinde sunulur?

Cevap

Süper Kahraman Öyküsü: Bu tarzda, iyilik, akıllılık ve cesaret kötülüğe üstün gelen beceriler olarak sunulur. Ancak bunlar süper bir kahramanın özellikleri olarak ortaya çıkmaktadırlar. Abartılı özellikleri yüzünden, insanüstü olmasına rağmen, çok gerçekçi bir biçimde tasvir edilir. Olaylar genelde mizahî biçimde gelişir. Kahraman, çoğu zaman kötülük ve akılsızlıkla mücadele eder.


98. Soru

Külkedisinin hikayesi hangi halk masalı tipinde yazılmıştır?

Cevap

Şansın Dönmesi ile İlgili Öykü: Bu masala en iyi örnek “Külkedisi”dir. Külkedisi olay- ların veya sihirin yardımıyla zorlukları yener ve prenses olur. Karakterlerin durumu, sorunlar ve çözümleri masaldan masala değişmekte ancak, karakterin şartları ve sonuç hiç değişmemektedir.

Bu masal türünde, kahramanın başlangıçtaki şartlarında acıma uyandıran birkaç nok- ta vardır. Sorunlar çeşitli şekillerde, çoğu zaman da başlangıçta ortaya çıkarlar. Masum olan kişi, karşılaştığı kötülüğü yok etmeye çalışır. Kötülük; insan, canavar veya hayvan olarak ortaya çıkabilir ve sorun, kahramanın temel özelliklerinin yardımıyla çözülür. Ve çözülürken de sihirli güçlerden yardım görür.


99. Soru

Komik öykü nasıl tanımlanır?

Cevap

Komik Öykü: Bu tür, süper kahramanlı masallardan daha gerçekçidir. Öykünün komik yönü genelde, ya akılsız kişinin talihsizliğinden ya da karakterize edilen kişilerden doğar.


100. Soru

Çocuk dergileri çocuklar için nasıl bir önem taşımaktadır?

Cevap

Çocukların etraflarında olup bitenleri, güncel olayları takip etmeleri, kendi ilgi alanları doğrultusunda seçim yapmaları açısından çocuk dergileri önem taşımaktadır. Özelikle haftalık ya da aylık çıkan dergilerin bir sonraki sayısının çocuklar tarafından takibinin yapılması, onları düzenli bir şekilde okumaya yönlendirirken aynı zamanda onlara okuma ve yayının sorumluluğunu üzerine alma becerisi kazandırır. Farklı konularda yazılar, etkinlikler, masallar, şarkılar, bilmeceler, bulmacalar, oyunlar gibi farklı edebiyat türlerini bir araya getiren dergiler çocuklar için büyük bir eğlence kaynağıdır. Bunun yanında bir sonraki sayıyı heyecanla bekleyen çocuklarda zaman algısının gelişimi desteklenir.


1. Soru

Çocuklar edebiyat ile hangi deneyimleri kazanırlar?

Cevap

Çocuklar edebiyat ile bilişsel, sosyal-duygusal,
kişilik, ahlak ve dil gelişimi gibi deneyimler kazanırlar.

2. Soru

Çocuk edebiyatı neden önemlidir?

Cevap

Çocuk edebiyatı, çocuklara toplumun kültürel ve
tarihi mirasını aktarmak, onlara çok boyutlu ve eleştirel
düşünme becerisini kazandırmak, ulusal ve evrensel
değerlere sahip çıkan bireyler olmalarını sağlamak
açısından oldukça önemlidir.

3. Soru

Okul öncesi dönemde çocuklar hangi alanlarda
gelişim göstermektedirler?

Cevap

Okul öncesi dönemde çocuklar; fiziksel, bilişsel,
sosyal, duygusal ve dil alanlarında gelişim
göstermektedirler.

4. Soru

Bu dönemdeki çocuklara farklı konu ve kavramlarla
hazırlanmış nitelikli kitapların sunulması onların hangi
bilişsel becerilerini kazanmalarını sağlar?

Cevap

Bu dönemdeki çocuklara farklı konu ve
kavramlarla hazırlanmış nitelikli kitapların sunulması
onların bilgi kazanma, farklı açılardan düşünebilme, analiz
etme, değerlendirme, merak duyma, keşfetme, ipuçlarını
değerlendirme, tahminde bulunma ve yorum yapma gibi
bilişsel becerilerini kazanmasını sağlar.

5. Soru

Çocuklar için kaygı, üzüntü, korku verici olan
konuların işlendiği kitapların rolü nedir?

Cevap

Çocuklar için kaygı, üzüntü, korku verici olan
konuların işlendiği kitaplar okul öncesi dönemi çocukları
için hem onları rahatlatan bir arkadaş, hem de kendisine
sıkıntı veren duruma ilişkin bir çözüm yolu sunan yol
gösterici rolündedir.

6. Soru

Okul öncesi dönemde çocuklara sunulabilecek çocuk
edebiyatı ürünleri nelerdir?

Cevap

Okul öncesi dönemde resimli öykü kitapları,
şiirler, şarkılar, tekerlemeler, ninniler, masallar, fıkralar,
bilmeceler, kurgu eserler, fen ve başvuru eserleri ve çocuk
dergileri çocuklara sunulabilecek çocuk edebiyatı
ürünleridir.

7. Soru

Bu farklı edebiyat ürünleri çocukların gelişimine nasıl
yardımcı olmaktadır?

Cevap

Bu farklı edebiyat ürünleri çocukların farklı bakış
açıları geliştirmesine, okumaktan keyif almalarına, okuma
kültürünü erken yaşlarda kazanmalarına, çocuk
edebiyatından bilgi kaynağı olarak yararlanmasına,
arkadaşları ve yetişkinlerle eğlenceli ve nitelikli
paylaşımlarda bulunmalarına ve gelişim özellikleri, ilgileri
farklı olan bütün çocuklara hitap edilmesine yardımcı olur.

8. Soru

Bir-yedi yaşlar arasındaki çocuklar için hazırlanmış,
kısmen ya da tamamen resimlerden meydana gelmiş
kitaplara ne ad verilir?

Cevap

Bir-yedi yaşlar arasındaki çocuklar için
hazırlanmış, kısmen ya da tamamen resimlerden meydana
gelmiş kitaplara ‘’Resimli Kitaplar’’ denilmektedir.

9. Soru

İki-üç yaş çocuklar için hazırlanmış olan kitaplara ne
ad verilir?

Cevap

İki-üç yaş için çocuklar için hazırlanmış kitaplara
‘’ABC Kitapları’’ adı verilir.

10. Soru

İki-üç yaş çocuklar için hazırlanmış ABC kitapları
nasıl olmalıdır?

Cevap

ABC kitapları, çocuğun tanıdığı cisim, hayvan ve
insanların resimleri bulundurmalıdır. Aynı zaman konu ve
olay içermemelidir.

11. Soru

Çocuk üç-dört yaşına geldiğinde nasıl öyküler ilgisini
çeker?

Cevap

Çocuk üç-dört yaşına geldiğinde, birbiri ile
ilişkili resim ve cümleler ile anlatılan, tek olaylı, neşeli ve
gerçekçi öyküler ilgisini çeker.

12. Soru

Okul öncesi dönemde öykü anlatımının dili nasıl
olmalıdır?

Cevap

Okul öncesi dönemde öykü anlatımının dili; sade,
doğal, gelişen dil doğrultusunda olmalıdır.

13. Soru

Beş- altı yaş çocukları için hazırlanmış kitaplardaki
resimlerin ayrıntıları nasıl olmalıdır?

Cevap

Beş-altı yaş çocukları için hazırlanmış
kitaplardaki resimlerin ayrıntıları, metnin anlaşılmasını
kolaylaştırmalı, aynı zamanda çocuğun hayal gücünü
geliştirmelidir

14. Soru

Resimli kitaplar çocukların gelişimine nasıl destek
olmaktadır?

Cevap

Resimli kitaplar, çocuğun kavram, sözcük bilgisi,
gramer, anlama, dinleme, sorulara cevap verebilme, öykü
zincirini kurabilme, bellek, sıralı cümle üretebilme, dili
kullanabilme, çözümleme yeteneğini artırmakta, dilin
zenginleştiğinin farkına vardırmakta, kitap ve okuma
zevkini uyandırma gibi işlevleriyle çocukların gelişimine
destek olmaktadır.

15. Soru

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı nedir?

Cevap

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı, çocuğa
uzun uzun öğüt vermek değil, günlük ve hareketli yaşamı
tanıtmaktır.

16. Soru

Gerçekçi öykülerin konuları nasıl olmalıdır?

Cevap

Gerçekçi öykülerin konuları zamanın ideallerini
yansıtmalıdır. Aynı zamanda günlük yaşantının canlı ve
enteresan bir resmini vermelidir.

17. Soru

Serüven öykülerinde hangi konular işlenmektedir?

Cevap

Serüven öykülerinde deniz hayatı, bilinmeyen
ülkelerin keşfi ve buna benzer yolculuklar konu olarak
işlenmektedir.

18. Soru

Bilgi verici kitapların en önemli ölçütleri nelerdir?

Cevap

Bilgi verici kitapların en önemli ölçütleri
doğruluk ve geçerliliktir.

19. Soru

Bilgi verici kitaplar nasıl yazılmış olmalıdır?

Cevap

Bilgi verici kitaplarda; sözcükler basit, terimler
ve açıklamalar doğru, önemli gerçekler basitleştirilmiş
olmalı, olaylarda mantıkî bir sıra bulunmalı ve kitap ilgi
çekici biçimde yazılmış olmalıdır.

20. Soru

Şiir nedir?

Cevap

Bir nesnenin, düşüncenin, duygunun, deneyimin
veya olayın özünü yansıtan düzyazıdan farklı bir biçimde
kelimelerin genellikle belirli bir kurala göre veya belirli
bir yapıya göre seçilerek dizildiği edebi esere şiir denir.

21. Soru

Şiir nasıl oluşur?

Cevap

Şiir yazarın duygu, düşünce, deneyim veya
yaşadığı olayları dilin en yoğun haliyle kullanmasıyla
oluşur.

22. Soru

Küçük çocuklar için şiir nasıl olmalıdır?

Cevap

Küçük çocuklar için yazılan şiirlerde dilin basit
ancak şiirsel bir biçimde kullanılması ve içeriğin
çocuklara doğrudan verilerek onların anlatılan içeriği
hayallerinde canlandırması sağlanmalıdır. Aynı zamanda
şiir çocuklar için keyif verici, eğlendirici olmalıdır.

23. Soru

Huck ve diğerlerine göre çocuklar için yazılmış
şiirler nasıl olmalıdır?

Cevap

Huck ve diğerlerine göre çocuklar için yazılmış
şiirlerde çocukların anlayabileceği metaforlar
kullanılmalıdır. Aynı zamanda bu şiirler çocukların kendi
yaşantısından gerçek duygu ve deneyimlerini içermeli ve
onların gerçek yaşantıları aracılığıyla duygu ve hayal
dünyalarını harekete geçirmelidir.

24. Soru

Çocuk şiirlerinde hangi söz sanatları
kullanılmamalıdır?

Cevap

Kinaye, tecahül-arif, istiare gibi küçük çocukların
anlayamayacağı söz sanatlarının çocuk şiirlerinde
kullanılması uygun değildir.

25. Soru

Ritim nedir?

Cevap

Ritim şiirin melodisini oluşturur ve çocukların
doğal ritim duygularını ve beraberinde hareket etme
isteğini destekleyen ve doyuran en önemli edebi türdür.

26. Soru

Ritmik ifadeler çocukların dil gelişiminin fiziksel
gelişimle ilgili boyutunu nasıl destekler?

Cevap

Ritmik ifadeler çocukların düzenli nefes alıp
vermesini, tonlamayı içerdiği için çocukların dil
gelişiminin fiziksel boyutunu destekler.

27. Soru

Kafiye (Uyak) nedir?

Cevap

Şiirdeki kelimelerin aynı zamanda belirli bir
düzene oturmasını sağlayan bir unsurdur.

28. Soru

Şiirdeki şekil unsuru neden çocukların dikkatini
çekmektedir?

Cevap

Şiirin her mısrasının büyük harfle başlaması,
satırın düz yazıya göre daha kısa olması, yazılırken bazen
dörtlüklere yer verilmesi çocukların dikkatini çeken bir
durumdur.

29. Soru

Şiirin müziksel yapısını oluşturan temel unsurlar
nelerdir?

Cevap

Ritim ve kafiye şiirin müziksel yapısını oluşturan
temel unsurlardır.

30. Soru

Çocuklar için duyuların önemi nedir?

Cevap

Çocuklar yaşamı duyuları aracılığıyla keşfederler.
Görme, duyma, işitme, dokunma, tatma duyuları
çocukların deneyim kazanmaları, gelişimleri ve
öğrenmeleri için en büyük araçtır.

31. Soru

Çocuklar duyularını aktif olarak kullanmamaları
durumunda hangi problemlerle karşılaşabilirler?

Cevap

Çocuklar küçük yaşlarda duyularını aktif
kullanmamaları durumunda gelişimsel olarak geride
kalmaları ve öğrenme problemleri yaşayabilirler.

32. Soru

Parmak oyunlarının ortaya çıkışı kimin dönemine
dayanmaktadır?

Cevap

Parmak oyunlarının ortaya çıkışı, ilk
anaokulunun kurucusu Alman eğitimci Friedrick Froebel
dönemine dayanmaktadır.

33. Soru

Parmak oyunları nedir?

Cevap

Söyleyiş kolaylığı, kelime tekrarları ile parmaklar,
eller veya vücudun diğer bölümleri ile anlatılanların
canlandırıldığı eğlenceli oyunlardır.

34. Soru

Parmak oyunları, çocukların gelişimine nasıl destek
olmaktadır?

Cevap

Çok basit düzeyde olay anlatımına yer verilen bu
oyunlar çocukların bilişsel, dil ve özellikle küçük kas
parmak gelişimlerine destek olmaktadır.

35. Soru

Çocuk şarkıları nedir?

Cevap

Çocuk şarkıları ortaya çıktığı toplumun
kültüründen, yaşantısından ve dilinden etkilenen,
çocuklara müzik sevgisini aşılayan, onların gelişim ve
eğitimlerine eğlendirerek yardımcı olan melodik
ürünlerdir.

36. Soru

Çocuk şarkılarında aktarılan konular nasıl
olmalıdır?

Cevap

Çocuk şarkılarında aktarılan konular, çocukların
yaşantıları ile ilişkilendirebilecekleri, yaşlarına, gelişim
düzeylerine ve ilgilerine hitap eden konular olmalıdır.

37. Soru

Ninni nedir?

Cevap

Ninniler bebeklerin ve küçük çocukların uykuya
ve kolaylaştıran, basit anlatımlı basit bir konu içeren,
çocukları rahatlatıcı özelliğe sahip ezgili türkülerdir.

38. Soru

Tekerleme nedir?

Cevap

Tekerleme çocukların kolaylıkla ezberleyebildiği,
ses tekrarları ile dinlemekten ve söylemekten keyif
aldıkları, içerdikleri hayali ve olağanüstü anlatımlarla
onların hayal dünyalarını zenginleştiren, oyun kurmalarına
aracılık eden ve yaratıcılıklarını destekleyen en önemli
edebiyat ürünlerinden birisidir.

39. Soru

Tekerlemelerin en büyük özellikleri nelerdir?

Cevap

Tekerlemeler halk masallarında olaya giriş
yapma, dinleyicinin dikkatini çekme ve onu eğlendirme
amacıyla kullanılabilirler. Aynı zamanda halk
masallarında kullanılan bu tekerlemelerin en büyük
özellikleri en abartılı şekilde hayali olaylara, tasvirlere,
anlatımlara yer vermesidir.

40. Soru

Çocuklara şiir sevgisini aşılayan ilk edebi ürünler
arasında yer alan eser hangisidir?

Cevap

Tekerlemeler manzum eserler olmaları itibariyle
çocuklara şiir sevgisini aşılayan ilk edebi ürünler arasında
yer almaktadır.

41. Soru

Fıkra nedir?

Cevap

Kısa ve özlü anlatımı olan nükteli, güldürü
hikâyecik olarak tanımlanan sözlü halk edebiyatı ürünüdür.

42. Soru

Fıkraların en önemli özelliği nedir?

Cevap

Fıkraların en önemli özelliği içerisinde anlatılan
olayın dayandığı, düşündürücü, temel bir hissenin
olmasıdır.

43. Soru

Bilmece nedir?

Cevap

Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı
söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya
okuyana bırakan oyundur.

44. Soru

Bilmeceler sayesinde çocukların yaşadığı deneyimler
nelerdir?

Cevap

Çocuklar bilmecelerle karşılaştırma yapma, akıl
yürütme, ipuçlarını değerlendirme, deneme-yanılma
yapma ve bunları sözel olarak ifade etme deneyimlerini
yaşarlar.

45. Soru

Bilim kurgu nedir?

Cevap

Bilim kurgu, bilimsel olarak var olan gerçeklikler
doğrultusunda gelecekte bir gün gerçekleşmesi mümkün
olabilen durumları, olayları, kişileri anlatan eserlerdir.

46. Soru

Bilim kurgu eserlerinde hangi konular yer alabilir?

Cevap

İnsan gibi çalışan, davranan bilgisayarlar,
robotlar, uzay gemileri, uzaylılar, yeni keşfedilen
gezegenler, gelecekte insanların yaşantısının nasıl olacağı
gibi konular bilim kurgu eserlerinde yer alabilirler.

47. Soru

Bilim kurgu eserlerin çocuklara sağladığı faydalar
nelerdir?

Cevap

Bilim kurgu eserleri çocukların hayal gücü ve
yaratıcılıklarını geliştirmesine yardımcı olur.

48. Soru

Edebiyatta fantezi nedir?

Cevap

Edebiyatta fantezi sihirle ilgili ve mantıksız olanı
hakiki dünyaya getirmektedir.

49. Soru

Fantastik eserlerde karakterler nasıldır?

Cevap

Fantastik eserlerde karakterler; insan,
insanlaştırılmış veya canlandırılmış nesnelerdir.

50. Soru

Fantastik eserlerde geçen öyküler nasıl olmalıdır?

Cevap

Diyaloglar doğal, canlı ve gösterişsiz olmalıdır.

51. Soru

Fantezi çocukların dikkatini nasıl çekmektedir?

Cevap

Çocuklar küçük eşyalarla oynamaktan zevk
alırlar. Bu da “sevilen oyuncak ve eşyaların
canlanacaklarına” inanan çocuklar ve oyuncakları
arasındaki sevgiyi içeren bir çocuk temasının gelişmesine
yol açar. Fantezi de çocuğun gezinebileceği, kalbinin ve
zihninin hayallerini istedikleri yolda idare edebileceği bir
harikalar ülkesi oluşturduğundan çocukların dikkatini
çekmektedir.

52. Soru

Tarihsel kurgu nedir?

Cevap

Çocuklara tarih bilincini ve sevgisini kazandıran,
tarihi olaylar, kişiler ve mekânlar aracılığıyla kurgulanmış
eserlerdir.

53. Soru

Okul öncesi dönemi çocuklar için tarihsel kurgu
eserleri nasıl olmalıdır?

Cevap

Okul öncesi dönemi çocuklar için tarihsel kurgu
eserleri dil ve anlatım açısından oldukça basit ve sade
olmalı ve bol resim içermelidir.

54. Soru

Tarihsel kurgu eserlerinde konular nasıl olmalıdır?

Cevap

Tarihsel kurgu eserlerinde işlenen konular
şiddetten uzak, barış, kardeşlik, sevgi, iyi ve doğru olma
gibi konular işlenmelidir.

55. Soru

Fen ve başvuru eseri nedir?

Cevap

Çocukları doğada yer alan çeşitli konuların içine
çeken, bilimsel konular hakkında bilgi veren ve onların bu
konulardaki meraklarını gideren ve aynı zamanda onları
eğlendiren resimli kitaplar fen ve başvuru eserleri olarak
tanımlanır.

56. Soru

Hangi kitaplar fen ve başvuru eserlerine örnek olarak
verilebilir?

Cevap

Ansiklopediler, sözlükler, deney kitapları, icat ve
buluşları, doğayı, bitkiler, hayvanları resimlerle anlatan
kitaplar, atlaslar fen ve başvuru eserlerine örnek olarak
verilebilir.

57. Soru

Fen ve başvuru eserlerinde konular nasıl
işlenmelidir?

Cevap

Bu eserlerde işlenen konular sade, düzgün, basit
ancak açıklayıcı bir şekilde işlenmelidir.

58. Soru

Çocuk dergisi nedir?

Cevap

Farklı konularda yazılar, etkinlikler, masallar,
şarkılar, bilmeceler, bulmacalar, oyunlar gibi farklı
edebiyat türlerini bir araya getiren dergilerdir.

59. Soru

Çocuklar için çocuk dergileri neden önem
taşımaktadır?

Cevap

Çocukların etraflarında olup bitenleri, güncel
olayları takip etmeleri, kendi ilgi alanları doğrultusunda
seçim yapmaları açısından çocuk dergileri önem
taşımaktadır.

60. Soru

Ülkemizde ilk çocuk dergisinin yayımlanması kaçıncı
yüzyıla uzanır?

Cevap

İlk çocuk dergisinin yayımlanması 19. yüzyıla
uzanır.

61. Soru

Hangi dergiler çocuk dergilerinin ilk örnekleri
arasında yer alır?

Cevap

“Çocuklara Mahsus Gazete” ve “Çocuk Bahçesi”
adlı dergiler bu türün ilk örnekleri arasında yer almaktadır.

62. Soru

Peri masallarının tek hedefi nedir?

Cevap

Peri masallarında; cesaret, çalışkanlık, sevgi,
şefkat, iyilik, günahkârlık, kibirlilik, erdemlilik gibi insan
niteliklerinin okuyucu için canlandırılması peri
masallarının tek hedefidir.

63. Soru

Peri masallarının dili nasıl olmalıdır?

Cevap

Peri masalının dili; zihinsel, duyusal ve duygusal
deneyimleri hayal ettirmekte ve basit olanı sanatla
süslemektedir

64. Soru

Halk masallarında hangi unsurlar o dönemin
toplumunun özelliklerini göstermektedir?

Cevap

Masalın akışı, içindeki karakterler, karakterlerin
dilleri ve davranışları o dönemin toplumunun özelliklerini
göstermektedir.

65. Soru

Halk masalını bir arada tutan hangi unsurdur?

Cevap

Sihirli elemanlar her zaman halk masalını bir
arada tutan unsurlardır.

66. Soru

Halk masalları kaç kategoriye ayrılır? Bu kategoriler
nelerdir?

Cevap

Halk masalları beş ana kategoriye ayrılır.
1. Şansın dönmesinin öyküsü
2. Süper kahraman öyküsü
3. Komik, tuhaf öykü
4. Hayvan öyküsü
5. Açıklayıcı öykü

67. Soru

Şansın dönmesi ile ilgili öyküye hangi masal örnek
verilebilir?

Cevap

‘’Külkedisi’’ masalı bu kategoriye örnek
verilebilir

68. Soru

Şansın dönmesi ile ilgili öyküde karakterler nasıl
olmalıdır?

Cevap

Şansın dönmesi ile ilgili öyküde karakterler
genellikle masumdur ve karşılaştıkları kötülükleri yok
etmeye çalışırlar.

69. Soru

Süper kahraman öyküleri nasıl tasvir edilir?

Cevap

Süper kahraman öyküsü abartılı özellikleri
yüzünden, insanüstü olmasına rağmen, çok gerçekçi bir
biçimde tasvir edilir.

70. Soru

Komik öykünün komik yönü nasıl oluşur?

Cevap

Öykünün komik yönü genelde, ya akılsız kişinin
talihsizliğinden ya da karakterize edilen kişilerden oluşur.

71. Soru

Hayvan öykülerinin başlangıcı hangi öykü türüne
dayanmaktadır?

Cevap

Hayvan öykülerinin başlangıcı, eğitici dini
öykülere veya ahlaki değerler taşıyan öykülere
dayanmaktadır.

72. Soru

Geleneksel masallar niçin okul öncesi dönemi
çocuklar için uygun değildir?

Cevap

Geleneksel masallar fazla soyut kavramlar ve
karakterler içermesi nedeniyle okul öncesi yaş grubu için
gelişimsel açıdan çok uygun olmamaktadır.

73. Soru

Hayvan öyküleri nedir?

Cevap

Hayvanların hayatını anlatan eserlerdir.

74. Soru

Hayvan öykülerinde hangi konular işlenir?

Cevap

Bu öykülerde, hayvanların efendilerine olan
bağlılıkları, çalışkanlıkları, cesurlukları, tok gözlülükleri
gibi konular işlenir.

75. Soru

Hayvan öyküleri kaç grupta toplanmaktadır ve bu
gruplar nelerdir?

Cevap

Hayvan öyküleri üç grupta toplanmaktadırlar.
1. İlk gruptakiler, yani insan gibi davranan
hayvanların olduğu kitaplar
2. İkinci gruptakiler, yani konuşan hayvan öyküleri
3. Üçüncü gruptakiler, yani gerçekten hayvan olan
hayvanların öyküleri

76. Soru

İnsan gibi davranan hayvanların olduğu kitapların
özellikleri nelerdir?

Cevap

İnsan gibi davranan hayvanların olduğu kitaplar
eğlendiricidirler, bilimsel değildirler, çoğunlukla komik
hayvan öyküleridir.

77. Soru

Konuşan hayvan öykülerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hayvanların konuşma ve düşünme gücünün
ötesinde bilimsel olarak daha ciddi bir nitelik taşırlar.

78. Soru

Konuşan hayvan öyküleri çocuklara hangi konularda
yardımcı olmaktadır?

Cevap

Konuşan hayvan öyküleri eğer gerçekçi yazılırsa
çocuklara hayvanlarla daha yakın ilişkiler kurma, onlara
şefkat gösterme ve yardım etme duygusu kazandırma gibi
konularda yardımcı olmaktadır.

79. Soru

Gerçekten hayvan olan hayvan öykülerinin özellikleri
nelerdir?

Cevap

Hayvan olan hayvan öykülerinde, hayvanlar
nesnel olarak tanımlanmışlardır. Yazar, hayvanlara
konuşma ve düşünme kabiliyeti vermediğinden, onların
güdü ve davranışlarının anlamını izah etmeyebilir.

80. Soru

Gerçekten hayvan olan hayvan öykülerinde neler
anlatılır?

Cevap

Bu öykülerde hayvanların kendi dünyalarındaki
hayvanlarla veya insanlarla uğraşmaları, belirli
düşmanlara karşı kendilerini korumaları ve kendi
sorunlarını halletmeleri anlatılır.

81. Soru

3-6 yaş dönemi çocuk edebiyatı hangi bilişsel becerilerin kazanılmasına yardımcı olur?

3-6 yaş dönemi çocuk edebiyatı hangi bilişsel becerilerin kazanılmasına yardımcı olur?

3-6 yaş dönemi çocuk edebiyatı hangi bilişsel becerilerin kazanılmasına yardımcı olur?

3-6 yaş dönemi çocuk edebiyatı hangi bilişsel becerilerin kazanılmasına yardımcı olur?

Cevap

Okul öncesi dönemde çocuklar çocuk edebiyatı aracılığıyla hem eğlenir hem de öğrenirler. Çocuk edebiyatının bu özelliği çocukların okumaktan ve öğrenmekten keyif almalarını sağlar. Bu dönemdeki çocuklara farklı konu ve kavramlarla hazırlanmış nitelikli kitapların sunulması onların bilgi kazanma, farklı açılardan düşünebilme, analiz etme, değerlendirme, merak duyma, keşfetme, ipuçlarını değerlendirme, tahminde bulunma ve yorum yapma gibi üst düzey bilişsel becerilerini kazanmalarını sağlar.

Okul öncesi dönemde çocuklar çocuk edebiyatı aracılığıyla hem eğlenir hem de öğrenirler. Çocuk edebiyatının bu özelliği çocukların okumaktan ve öğrenmekten keyif almalarını sağlar. Bu dönemdeki çocuklara farklı konu ve kavramlarla hazırlanmış nitelikli kitapların sunulması onların bilgi kazanma, farklı açılardan düşünebilme, analiz etme, değerlendirme, merak duyma, keşfetme, ipuçlarını değerlendirme, tahminde bulunma ve yorum yapma gibi üst düzey bilişsel becerilerini kazanmalarını sağlar.

Okul öncesi dönemde çocuklar çocuk edebiyatı aracılığıyla hem eğlenir hem de öğrenirler. Çocuk edebiyatının bu özelliği çocukların okumaktan ve öğrenmekten keyif almalarını sağlar. Bu dönemdeki çocuklara farklı konu ve kavramlarla hazırlanmış nitelikli kitapların sunulması onların bilgi kazanma, farklı açılardan düşünebilme, analiz etme, değerlendirme, merak duyma, keşfetme, ipuçlarını değerlendirme, tahminde bulunma ve yorum yapma gibi üst düzey bilişsel becerilerini kazanmalarını sağlar.

Okul öncesi dönemde çocuklar çocuk edebiyatı aracılığıyla hem eğlenir hem de öğrenirler. Çocuk edebiyatının bu özelliği çocukların okumaktan ve öğrenmekten keyif almalarını sağlar. Bu dönemdeki çocuklara farklı konu ve kavramlarla hazırlanmış nitelikli kitapların sunulması onların bilgi kazanma, farklı açılardan düşünebilme, analiz etme, değerlendirme, merak duyma, keşfetme, ipuçlarını değerlendirme, tahminde bulunma ve yorum yapma gibi üst düzey bilişsel becerilerini kazanmalarını sağlar.

82. Soru

Okul öncesi çocuk edebiyatı hangi gelişimlerine destek verir?

Cevap

Çocuklar için kaygı, üzüntü, korku verici olan konuların işlendiği kitaplar bu yaş çocukları için hem onları rahatlatan bir arkadaş, hem de kendisine sıkıntı veren duruma ilişkin bir çözüm yolu sunan yol gösterici rolündedir. Bu açıdan çocuk edebiyatı okul öncesi dönemde çocukların sosyal-duygusal ve kişilik gelişimlerine büyük destek vermektedir

Çocuklar için kaygı, üzüntü, korku verici olan konuların işlendiği kitaplar bu yaş çocukları için hem onları rahatlatan bir arkadaş, hem de kendisine sıkıntı veren duruma ilişkin bir çözüm yolu sunan yol gösterici rolündedir. Bu açıdan çocuk edebiyatı okul öncesi dönemde çocukların sosyal-duygusal ve kişilik gelişimlerine büyük destek vermektedir

Çocuklar için kaygı, üzüntü, korku verici olan konuların işlendiği kitaplar bu yaş çocukları için hem onları rahatlatan bir arkadaş, hem de kendisine sıkıntı veren duruma ilişkin bir çözüm yolu sunan yol gösterici rolündedir. Bu açıdan çocuk edebiyatı okul öncesi dönemde çocukların sosyal-duygusal ve kişilik gelişimlerine büyük destek vermektedir

Çocuklar için kaygı, üzüntü, korku verici olan konuların işlendiği kitaplar bu yaş çocukları için hem onları rahatlatan bir arkadaş, hem de kendisine sıkıntı veren duruma ilişkin bir çözüm yolu sunan yol gösterici rolündedir. Bu açıdan çocuk edebiyatı okul öncesi dönemde çocukların sosyal-duygusal ve kişilik gelişimlerine büyük destek vermektedir

83. Soru

Okul öncesi dönemde çocuklara hangi tür çocuk edebiyatı ürünleri sunulmaktadır?

Cevap

Okul öncesi dönemde çocuklara resimli öykü kitapları, şiirler, şarkılar, tekerlemeler, ninniler, masallar, fıkralar, bilmeceler, kurgu eserler, fen ve başvuru eserleri, çocuk dergileri gibi birçok türde çocuk edebiyatı ürünü sunulabilmektedir.

Okul öncesi dönemde çocuklara resimli öykü kitapları, şiirler, şarkılar, tekerlemeler, ninniler, masallar, fıkralar, bilmeceler, kurgu eserler, fen ve başvuru eserleri, çocuk dergileri gibi birçok türde çocuk edebiyatı ürünü sunulabilmektedir.

Okul öncesi dönemde çocuklara resimli öykü kitapları, şiirler, şarkılar, tekerlemeler, ninniler, masallar, fıkralar, bilmeceler, kurgu eserler, fen ve başvuru eserleri, çocuk dergileri gibi birçok türde çocuk edebiyatı ürünü sunulabilmektedir.

Okul öncesi dönemde çocuklara resimli öykü kitapları, şiirler, şarkılar, tekerlemeler, ninniler, masallar, fıkralar, bilmeceler, kurgu eserler, fen ve başvuru eserleri, çocuk dergileri gibi birçok türde çocuk edebiyatı ürünü sunulabilmektedir.

84. Soru

Dört-altı yaşlar arasında; çocuğun yaşıtları ile birlikte okunan kitabı dinlemeyi, kitap hakkındaki soruları cevaplandırmayı, aynı öyküden başka öyküler oluşturmayı öğrenmesi bu yaştaki çocukların hangi yeteneğinin gelişmesine katıda bulunur?

Dört-altı yaşlar arasında; çocuğun yaşıtları ile birlikte okunan kitabı dinlemeyi, kitap hakkındaki soruları cevaplandırmayı, aynı öyküden başka öyküler oluşturmayı öğrenmesi bu yaştaki çocukların hangi yeteneğinin gelişmesine katıda bulunur?

Dört-altı yaşlar arasında; çocuğun yaşıtları ile birlikte okunan kitabı dinlemeyi, kitap hakkındaki soruları cevaplandırmayı, aynı öyküden başka öyküler oluşturmayı öğrenmesi bu yaştaki çocukların hangi yeteneğinin gelişmesine katıda bulunur?

Dört-altı yaşlar arasında; çocuğun yaşıtları ile birlikte okunan kitabı dinlemeyi, kitap hakkındaki soruları cevaplandırmayı, aynı öyküden başka öyküler oluşturmayı öğrenmesi bu yaştaki çocukların hangi yeteneğinin gelişmesine katıda bulunur?

Cevap

Dört-altı yaşlar arasında; çocuğun yaşıtları ile birlikte okunan kitabı dinlemeyi, kitap hakkındaki soruları cevaplandırmayı, aynı öyküden başka öyküler oluşturmayı öğrenmesi; arkadaşlık, bir arada yaşama ve çevreye uyum sağlama yeteneğini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Konuşma, soru sorma ve anlatma da bu yaşlarda gelişmektedir. Çocuk büyüdüğündeartık, kitapta metin önem kazanmaya başlamıştır. Bu yaş çocukları için hazırlanankitaplar; kavram ve dil yönünden öncekilere göre daha gelişmiş öykü ve masallar içermektedir.

Dört-altı yaşlar arasında; çocuğun yaşıtları ile birlikte okunan kitabı dinlemeyi, kitap hakkındaki soruları cevaplandırmayı, aynı öyküden başka öyküler oluşturmayı öğrenmesi; arkadaşlık, bir arada yaşama ve çevreye uyum sağlama yeteneğini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Konuşma, soru sorma ve anlatma da bu yaşlarda gelişmektedir. Çocuk büyüdüğündeartık, kitapta metin önem kazanmaya başlamıştır. Bu yaş çocukları için hazırlanankitaplar; kavram ve dil yönünden öncekilere göre daha gelişmiş öykü ve masallar içermektedir.

Dört-altı yaşlar arasında; çocuğun yaşıtları ile birlikte okunan kitabı dinlemeyi, kitap hakkındaki soruları cevaplandırmayı, aynı öyküden başka öyküler oluşturmayı öğrenmesi; arkadaşlık, bir arada yaşama ve çevreye uyum sağlama yeteneğini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Konuşma, soru sorma ve anlatma da bu yaşlarda gelişmektedir. Çocuk büyüdüğündeartık, kitapta metin önem kazanmaya başlamıştır. Bu yaş çocukları için hazırlanankitaplar; kavram ve dil yönünden öncekilere göre daha gelişmiş öykü ve masallar içermektedir.

Dört-altı yaşlar arasında; çocuğun yaşıtları ile birlikte okunan kitabı dinlemeyi, kitap hakkındaki soruları cevaplandırmayı, aynı öyküden başka öyküler oluşturmayı öğrenmesi; arkadaşlık, bir arada yaşama ve çevreye uyum sağlama yeteneğini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Konuşma, soru sorma ve anlatma da bu yaşlarda gelişmektedir. Çocuk büyüdüğündeartık, kitapta metin önem kazanmaya başlamıştır. Bu yaş çocukları için hazırlanankitaplar; kavram ve dil yönünden öncekilere göre daha gelişmiş öykü ve masallar içermektedir.

85. Soru

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı nedir?

Cevap

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı, çocuğa uzun uzun öğüt vermek değil, günlük ve hareketli yaşamı tanıtmaktır. Bu öykülerle çocuk; bazen benzer geçmiş ve deneyimlere sahip karakterlerle kendini bir tutabilmektedir. Çocukların çoğu benzer olumlu ve olumsuz durumlar ile karşı karşıya olduğundan, bu öyküler uzun süre ilgi çekmeye devam eder. Edebiyatın diğer türleri gibi gerçekçi öykülerde de kitabın iyi yönü, içeriğinin düşündürdüğünde değil, ileri sürdüğü düşüncede belli olmaktadır. Güzel anlatılırlarsa, bu öykülerin çoğu çocukların temel ihtiyaçlarını doyururlar. Eğer çocukların temel gereksinimleri üzerinde odaklanırlarsa onların bireysel ve sosyal ilişkilerine bir anlam verirlerse; eğer insanların farklıdan çok benzer, yabancıdan çok birbirlerine yakın olduklarını gösterirlerse; eğer kendi yaşamlarında bir şeyler yapabileceklerine çocukları inandırırlarsa o zaman o kitaplar çocuklar için iyi ve değerlidirler. Gerçekçi öykülerin konuları zamanın ideallerini yansıtırlar ve okuyucu üzerinde en güçlü izlenimi bırakan öykülerdir. Neticede, günlük yaşantının canlı ve enteresan bir resmini verirler.

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı, çocuğa uzun uzun öğüt vermek değil, günlük ve hareketli yaşamı tanıtmaktır. Bu öykülerle çocuk; bazen benzer geçmiş ve deneyimlere sahip karakterlerle kendini bir tutabilmektedir. Çocukların çoğu benzer olumlu ve olumsuz durumlar ile karşı karşıya olduğundan, bu öyküler uzun süre ilgi çekmeye devam eder. Edebiyatın diğer türleri gibi gerçekçi öykülerde de kitabın iyi yönü, içeriğinin düşündürdüğünde değil, ileri sürdüğü düşüncede belli olmaktadır. Güzel anlatılırlarsa, bu öykülerin çoğu çocukların temel ihtiyaçlarını doyururlar. Eğer çocukların temel gereksinimleri üzerinde odaklanırlarsa onların bireysel ve sosyal ilişkilerine bir anlam verirlerse; eğer insanların farklıdan çok benzer, yabancıdan çok birbirlerine yakın olduklarını gösterirlerse; eğer kendi yaşamlarında bir şeyler yapabileceklerine çocukları inandırırlarsa o zaman o kitaplar çocuklar için iyi ve değerlidirler. Gerçekçi öykülerin konuları zamanın ideallerini yansıtırlar ve okuyucu üzerinde en güçlü izlenimi bırakan öykülerdir. Neticede, günlük yaşantının canlı ve enteresan bir resmini verirler.

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı, çocuğa uzun uzun öğüt vermek değil, günlük ve hareketli yaşamı tanıtmaktır. Bu öykülerle çocuk; bazen benzer geçmiş ve deneyimlere sahip karakterlerle kendini bir tutabilmektedir. Çocukların çoğu benzer olumlu ve olumsuz durumlar ile karşı karşıya olduğundan, bu öyküler uzun süre ilgi çekmeye devam eder. Edebiyatın diğer türleri gibi gerçekçi öykülerde de kitabın iyi yönü, içeriğinin düşündürdüğünde değil, ileri sürdüğü düşüncede belli olmaktadır. Güzel anlatılırlarsa, bu öykülerin çoğu çocukların temel ihtiyaçlarını doyururlar. Eğer çocukların temel gereksinimleri üzerinde odaklanırlarsa onların bireysel ve sosyal ilişkilerine bir anlam verirlerse; eğer insanların farklıdan çok benzer, yabancıdan çok birbirlerine yakın olduklarını gösterirlerse; eğer kendi yaşamlarında bir şeyler yapabileceklerine çocukları inandırırlarsa o zaman o kitaplar çocuklar için iyi ve değerlidirler. Gerçekçi öykülerin konuları zamanın ideallerini yansıtırlar ve okuyucu üzerinde en güçlü izlenimi bırakan öykülerdir. Neticede, günlük yaşantının canlı ve enteresan bir resmini verirler.

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı, çocuğa uzun uzun öğüt vermek değil, günlük ve hareketli yaşamı tanıtmaktır. Bu öykülerle çocuk; bazen benzer geçmiş ve deneyimlere sahip karakterlerle kendini bir tutabilmektedir. Çocukların çoğu benzer olumlu ve olumsuz durumlar ile karşı karşıya olduğundan, bu öyküler uzun süre ilgi çekmeye devam eder. Edebiyatın diğer türleri gibi gerçekçi öykülerde de kitabın iyi yönü, içeriğinin düşündürdüğünde değil, ileri sürdüğü düşüncede belli olmaktadır. Güzel anlatılırlarsa, bu öykülerin çoğu çocukların temel ihtiyaçlarını doyururlar. Eğer çocukların temel gereksinimleri üzerinde odaklanırlarsa onların bireysel ve sosyal ilişkilerine bir anlam verirlerse; eğer insanların farklıdan çok benzer, yabancıdan çok birbirlerine yakın olduklarını gösterirlerse; eğer kendi yaşamlarında bir şeyler yapabileceklerine çocukları inandırırlarsa o zaman o kitaplar çocuklar için iyi ve değerlidirler. Gerçekçi öykülerin konuları zamanın ideallerini yansıtırlar ve okuyucu üzerinde en güçlü izlenimi bırakan öykülerdir. Neticede, günlük yaşantının canlı ve enteresan bir resmini verirler.

86. Soru

Şiir, Türk Dil Kurumu Günce Türkçe Sözlük’e göre nasıl tanımlanmıştır?

Şiir, Türk Dil Kurumu Günce Türkçe Sözlük’e göre nasıl tanımlanmıştır?

Şiir, Türk Dil Kurumu Günce Türkçe Sözlük’e göre nasıl tanımlanmıştır?

Şiir, Türk Dil Kurumu Günce Türkçe Sözlük’e göre nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Şiir, Türk Dil Kurumu Günce Türkçe Sözlük’e göre; “Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2015). 

Şiir, Türk Dil Kurumu Günce Türkçe Sözlük’e göre; “Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2015). 

Şiir, Türk Dil Kurumu Günce Türkçe Sözlük’e göre; “Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2015). 

Şiir, Türk Dil Kurumu Günce Türkçe Sözlük’e göre; “Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2015). 

87. Soru

Okul öncesi dönemdeki şiirin özellikleri nasıl belirlenmelidir?

Cevap

3-6 yaş dönemindeki çocuklar için yazılan şiirler yetiş- kinler için yazılanlardan özellikle kullanılan dil açısından biraz daha farklı olabilmektedir. Küçük çocuklar için yazılan şiirlerde dilin basit ancak şiirsel bir biçimde kullanılması ve içeriğin çocuklara doğrudan verilerek onların anlatılan içeriği hayallerinde canlandırması sağlanmalıdır.

Okul öncesi dönem için yazılan bazı şiirlerin öğretici öğeler taşıması da mümkün ola- bilmektedir. Bu şiirler genellikle anneler günü, ana okulu yaşantısı gibi onlar için önem taşıyan bazı olayların anlatımını içermektedir. Küçük çocuklar şiirin ögelerini, türlerini, dilini, anlatımını analiz etmezler. Şiir onlar için keyif verici, eğlendirici olmalıdır. 

3-6 yaş dönemindeki çocuklar için yazılan şiirler yetiş- kinler için yazılanlardan özellikle kullanılan dil açısından biraz daha farklı olabilmektedir. Küçük çocuklar için yazılan şiirlerde dilin basit ancak şiirsel bir biçimde kullanılması ve içeriğin çocuklara doğrudan verilerek onların anlatılan içeriği hayallerinde canlandırması sağlanmalıdır.

Okul öncesi dönem için yazılan bazı şiirlerin öğretici öğeler taşıması da mümkün ola- bilmektedir. Bu şiirler genellikle anneler günü, ana okulu yaşantısı gibi onlar için önem taşıyan bazı olayların anlatımını içermektedir. Küçük çocuklar şiirin ögelerini, türlerini, dilini, anlatımını analiz etmezler. Şiir onlar için keyif verici, eğlendirici olmalıdır. 

3-6 yaş dönemindeki çocuklar için yazılan şiirler yetiş- kinler için yazılanlardan özellikle kullanılan dil açısından biraz daha farklı olabilmektedir. Küçük çocuklar için yazılan şiirlerde dilin basit ancak şiirsel bir biçimde kullanılması ve içeriğin çocuklara doğrudan verilerek onların anlatılan içeriği hayallerinde canlandırması sağlanmalıdır.

Okul öncesi dönem için yazılan bazı şiirlerin öğretici öğeler taşıması da mümkün ola- bilmektedir. Bu şiirler genellikle anneler günü, ana okulu yaşantısı gibi onlar için önem taşıyan bazı olayların anlatımını içermektedir. Küçük çocuklar şiirin ögelerini, türlerini, dilini, anlatımını analiz etmezler. Şiir onlar için keyif verici, eğlendirici olmalıdır. 

3-6 yaş dönemindeki çocuklar için yazılan şiirler yetiş- kinler için yazılanlardan özellikle kullanılan dil açısından biraz daha farklı olabilmektedir. Küçük çocuklar için yazılan şiirlerde dilin basit ancak şiirsel bir biçimde kullanılması ve içeriğin çocuklara doğrudan verilerek onların anlatılan içeriği hayallerinde canlandırması sağlanmalıdır.

Okul öncesi dönem için yazılan bazı şiirlerin öğretici öğeler taşıması da mümkün ola- bilmektedir. Bu şiirler genellikle anneler günü, ana okulu yaşantısı gibi onlar için önem taşıyan bazı olayların anlatımını içermektedir. Küçük çocuklar şiirin ögelerini, türlerini, dilini, anlatımını analiz etmezler. Şiir onlar için keyif verici, eğlendirici olmalıdır. 

Okul öncesi dönem için yazılan bazı şiirlerin öğretici öğeler taşıması da mümkün ola- bilmektedir. Bu şiirler genellikle anneler günü, ana okulu yaşantısı gibi onlar için önem taşıyan bazı olayların anlatımını içermektedir. Küçük çocuklar şiirin ögelerini, türlerini, dilini, anlatımını analiz etmezler. Şiir onlar için keyif verici, eğlendirici olmalıdır. 

Okul öncesi dönem için yazılan bazı şiirlerin öğretici öğeler taşıması da mümkün ola- bilmektedir. Bu şiirler genellikle anneler günü, ana okulu yaşantısı gibi onlar için önem taşıyan bazı olayların anlatımını içermektedir. Küçük çocuklar şiirin ögelerini, türlerini, dilini, anlatımını analiz etmezler. Şiir onlar için keyif verici, eğlendirici olmalıdır. 

Okul öncesi dönem için yazılan bazı şiirlerin öğretici öğeler taşıması da mümkün ola- bilmektedir. Bu şiirler genellikle anneler günü, ana okulu yaşantısı gibi onlar için önem taşıyan bazı olayların anlatımını içermektedir. Küçük çocuklar şiirin ögelerini, türlerini, dilini, anlatımını analiz etmezler. Şiir onlar için keyif verici, eğlendirici olmalıdır. 

88. Soru

Parmak oyunlarının oynanması çocukların gelişimine ne tür katkılar sağlmaktadır?

Cevap

Parmak oyunları, ortaya çıkışı ilk ana okulunun kurucusu Alman eğitimci Friedrick Froe- bel dönemine (1837) dayanan; bebeklerin ve küçük çocukların müzik, şarkı ve sözel ifade ile ilk tanıştıkları edebiyat ürünlerindendir. Kaynağı genelde belli olmayan bu oyunlar genelde toplumlarda dilden dile aktarılan geleneksel oyunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların yanında anne babalar ve diğer yetişkinlerin de oynamaktan keyif aldığı geleneksel parmak oyunları, söyleyiş kolaylığı, kelime tekrarları ile parmaklar, eller veya vücudun diğer bölümleri ile anlatılanların canlandırıldığı eğlenceli oyunlardır. Çok basit düzeyde olay anlatımına yer verilen bu oyunlar çocukların bilişsel, dil ve özellikle küçük kas parmak gelişimlerine destek olan ve onları eğlendiren önemli etkinliklerdendir.

Parmak oyunları, ortaya çıkışı ilk ana okulunun kurucusu Alman eğitimci Friedrick Froe- bel dönemine (1837) dayanan; bebeklerin ve küçük çocukların müzik, şarkı ve sözel ifade ile ilk tanıştıkları edebiyat ürünlerindendir. Kaynağı genelde belli olmayan bu oyunlar genelde toplumlarda dilden dile aktarılan geleneksel oyunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların yanında anne babalar ve diğer yetişkinlerin de oynamaktan keyif aldığı geleneksel parmak oyunları, söyleyiş kolaylığı, kelime tekrarları ile parmaklar, eller veya vücudun diğer bölümleri ile anlatılanların canlandırıldığı eğlenceli oyunlardır. Çok basit düzeyde olay anlatımına yer verilen bu oyunlar çocukların bilişsel, dil ve özellikle küçük kas parmak gelişimlerine destek olan ve onları eğlendiren önemli etkinliklerdendir.

Parmak oyunları, ortaya çıkışı ilk ana okulunun kurucusu Alman eğitimci Friedrick Froe- bel dönemine (1837) dayanan; bebeklerin ve küçük çocukların müzik, şarkı ve sözel ifade ile ilk tanıştıkları edebiyat ürünlerindendir. Kaynağı genelde belli olmayan bu oyunlar genelde toplumlarda dilden dile aktarılan geleneksel oyunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların yanında anne babalar ve diğer yetişkinlerin de oynamaktan keyif aldığı geleneksel parmak oyunları, söyleyiş kolaylığı, kelime tekrarları ile parmaklar, eller veya vücudun diğer bölümleri ile anlatılanların canlandırıldığı eğlenceli oyunlardır. Çok basit düzeyde olay anlatımına yer verilen bu oyunlar çocukların bilişsel, dil ve özellikle küçük kas parmak gelişimlerine destek olan ve onları eğlendiren önemli etkinliklerdendir.

Parmak oyunları, ortaya çıkışı ilk ana okulunun kurucusu Alman eğitimci Friedrick Froe- bel dönemine (1837) dayanan; bebeklerin ve küçük çocukların müzik, şarkı ve sözel ifade ile ilk tanıştıkları edebiyat ürünlerindendir. Kaynağı genelde belli olmayan bu oyunlar genelde toplumlarda dilden dile aktarılan geleneksel oyunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların yanında anne babalar ve diğer yetişkinlerin de oynamaktan keyif aldığı geleneksel parmak oyunları, söyleyiş kolaylığı, kelime tekrarları ile parmaklar, eller veya vücudun diğer bölümleri ile anlatılanların canlandırıldığı eğlenceli oyunlardır. Çok basit düzeyde olay anlatımına yer verilen bu oyunlar çocukların bilişsel, dil ve özellikle küçük kas parmak gelişimlerine destek olan ve onları eğlendiren önemli etkinliklerdendir.

89. Soru

Çocuk şarkılarında aktarılan konuların seçimi neden önemlidir?

Çocuk şarkılarında aktarılan konuların seçimi neden önemlidir?

Çocuk şarkılarında aktarılan konuların seçimi neden önemlidir?

Çocuk şarkılarında aktarılan konuların seçimi neden önemlidir?

Cevap

Çocuk şarkılarında aktarılan konular, çocukların yaşantıları ile ilişkilendirebilecekleri, yaşlarına, gelişim düzeylerine ve ilgilerine hitap eden konular olmalıdır. Konular toplum için önemsenen, belirli bir kültürde yer bulan sosyal konular olabildiği gibi, çocukların kendisini ve yakın çevresini anlatan, aile ve okul yaşantısını, sayıları, hayvanları, mevsimler, belirli gün ve haftaları konu edinerek bu konularda bilgisini arttıran bir içerikte yazılabilir. Ayrıca bazı çocuk şarkıları hecelemeyi öğreterek çocukların dili doğru bir şekilde kullanmalarına destek olmaktadır.

Çocuk şarkılarında aktarılan konular, çocukların yaşantıları ile ilişkilendirebilecekleri, yaşlarına, gelişim düzeylerine ve ilgilerine hitap eden konular olmalıdır. Konular toplum için önemsenen, belirli bir kültürde yer bulan sosyal konular olabildiği gibi, çocukların kendisini ve yakın çevresini anlatan, aile ve okul yaşantısını, sayıları, hayvanları, mevsimler, belirli gün ve haftaları konu edinerek bu konularda bilgisini arttıran bir içerikte yazılabilir. Ayrıca bazı çocuk şarkıları hecelemeyi öğreterek çocukların dili doğru bir şekilde kullanmalarına destek olmaktadır.

Çocuk şarkılarında aktarılan konular, çocukların yaşantıları ile ilişkilendirebilecekleri, yaşlarına, gelişim düzeylerine ve ilgilerine hitap eden konular olmalıdır. Konular toplum için önemsenen, belirli bir kültürde yer bulan sosyal konular olabildiği gibi, çocukların kendisini ve yakın çevresini anlatan, aile ve okul yaşantısını, sayıları, hayvanları, mevsimler, belirli gün ve haftaları konu edinerek bu konularda bilgisini arttıran bir içerikte yazılabilir. Ayrıca bazı çocuk şarkıları hecelemeyi öğreterek çocukların dili doğru bir şekilde kullanmalarına destek olmaktadır.

Çocuk şarkılarında aktarılan konular, çocukların yaşantıları ile ilişkilendirebilecekleri, yaşlarına, gelişim düzeylerine ve ilgilerine hitap eden konular olmalıdır. Konular toplum için önemsenen, belirli bir kültürde yer bulan sosyal konular olabildiği gibi, çocukların kendisini ve yakın çevresini anlatan, aile ve okul yaşantısını, sayıları, hayvanları, mevsimler, belirli gün ve haftaları konu edinerek bu konularda bilgisini arttıran bir içerikte yazılabilir. Ayrıca bazı çocuk şarkıları hecelemeyi öğreterek çocukların dili doğru bir şekilde kullanmalarına destek olmaktadır.

90. Soru

Tekerlemelerin çocukların hangi düşünsel yapısını geliştirmesine destek olur?

Cevap

Tekerlemeler çocukların kolaylıkla ezberleyebildiği, ses tekrarları ile dinlemekten ve söylemekten keyif aldıkları, içerdikleri hayalî ve olağanüstü anlatımlarla onların hayal dünyalarını zenginleştiren, oyun kurmalarına aracılık eden ve yaratıcılıklarını destekleyen en önemli edebiyat ürünlerinden birisidir. Bunun yanında tekerlemeler manzum eserler olmaları itibariyle çocuklara şiir sevgisini aşılayan ilk edebî ürünler arasında yer almaktadır.

Tekerlemeler çocukların kolaylıkla ezberleyebildiği, ses tekrarları ile dinlemekten ve söylemekten keyif aldıkları, içerdikleri hayalî ve olağanüstü anlatımlarla onların hayal dünyalarını zenginleştiren, oyun kurmalarına aracılık eden ve yaratıcılıklarını destekleyen en önemli edebiyat ürünlerinden birisidir. Bunun yanında tekerlemeler manzum eserler olmaları itibariyle çocuklara şiir sevgisini aşılayan ilk edebî ürünler arasında yer almaktadır.

Tekerlemeler çocukların kolaylıkla ezberleyebildiği, ses tekrarları ile dinlemekten ve söylemekten keyif aldıkları, içerdikleri hayalî ve olağanüstü anlatımlarla onların hayal dünyalarını zenginleştiren, oyun kurmalarına aracılık eden ve yaratıcılıklarını destekleyen en önemli edebiyat ürünlerinden birisidir. Bunun yanında tekerlemeler manzum eserler olmaları itibariyle çocuklara şiir sevgisini aşılayan ilk edebî ürünler arasında yer almaktadır.

Tekerlemeler çocukların kolaylıkla ezberleyebildiği, ses tekrarları ile dinlemekten ve söylemekten keyif aldıkları, içerdikleri hayalî ve olağanüstü anlatımlarla onların hayal dünyalarını zenginleştiren, oyun kurmalarına aracılık eden ve yaratıcılıklarını destekleyen en önemli edebiyat ürünlerinden birisidir. Bunun yanında tekerlemeler manzum eserler olmaları itibariyle çocuklara şiir sevgisini aşılayan ilk edebî ürünler arasında yer almaktadır.

91. Soru

Bilmeceler çocukların hangi gelişimleri için önemli olur?

Cevap

Bilmeceler özellikle üç yaştan sonra çocukların yapacak bir uğraş bulamadıklarında en kolay ve en keyifli şekilde vakit geçirmelerini yardımcı olur. Eğlendirici olmasının yanın- da öğretici de olan bilmecelerle çocuklar karşılaştırma yaparak, akıl yürüterek, ipuçlarını değerlendirerek, deneme-yanılma yaparak ve bunları sözel olarak ifade ederek bilişsel gelişimleri açısından çok önemli deneyimler yaşarlar. Eski çağlardan günümüze kadar hâlâ yoğun olarak kullanılan bilmeceler yalnızca çocuklara özgü değil aynı zamanda yetişkinlerin de hoşça vakit geçirmesini sağlayan ve bireyleri düşünmeye sevk eden ve zihinlerini aktif tutmalarına yardımcı olan en önemli araçlardandır.

Bilmeceler özellikle üç yaştan sonra çocukların yapacak bir uğraş bulamadıklarında en kolay ve en keyifli şekilde vakit geçirmelerini yardımcı olur. Eğlendirici olmasının yanın- da öğretici de olan bilmecelerle çocuklar karşılaştırma yaparak, akıl yürüterek, ipuçlarını değerlendirerek, deneme-yanılma yaparak ve bunları sözel olarak ifade ederek bilişsel gelişimleri açısından çok önemli deneyimler yaşarlar. Eski çağlardan günümüze kadar hâlâ yoğun olarak kullanılan bilmeceler yalnızca çocuklara özgü değil aynı zamanda yetişkinlerin de hoşça vakit geçirmesini sağlayan ve bireyleri düşünmeye sevk eden ve zihinlerini aktif tutmalarına yardımcı olan en önemli araçlardandır.

Bilmeceler özellikle üç yaştan sonra çocukların yapacak bir uğraş bulamadıklarında en kolay ve en keyifli şekilde vakit geçirmelerini yardımcı olur. Eğlendirici olmasının yanın- da öğretici de olan bilmecelerle çocuklar karşılaştırma yaparak, akıl yürüterek, ipuçlarını değerlendirerek, deneme-yanılma yaparak ve bunları sözel olarak ifade ederek bilişsel gelişimleri açısından çok önemli deneyimler yaşarlar. Eski çağlardan günümüze kadar hâlâ yoğun olarak kullanılan bilmeceler yalnızca çocuklara özgü değil aynı zamanda yetişkinlerin de hoşça vakit geçirmesini sağlayan ve bireyleri düşünmeye sevk eden ve zihinlerini aktif tutmalarına yardımcı olan en önemli araçlardandır.

Bilmeceler özellikle üç yaştan sonra çocukların yapacak bir uğraş bulamadıklarında en kolay ve en keyifli şekilde vakit geçirmelerini yardımcı olur. Eğlendirici olmasının yanın- da öğretici de olan bilmecelerle çocuklar karşılaştırma yaparak, akıl yürüterek, ipuçlarını değerlendirerek, deneme-yanılma yaparak ve bunları sözel olarak ifade ederek bilişsel gelişimleri açısından çok önemli deneyimler yaşarlar. Eski çağlardan günümüze kadar hâlâ yoğun olarak kullanılan bilmeceler yalnızca çocuklara özgü değil aynı zamanda yetişkinlerin de hoşça vakit geçirmesini sağlayan ve bireyleri düşünmeye sevk eden ve zihinlerini aktif tutmalarına yardımcı olan en önemli araçlardandır.

92. Soru

Bilim kurgu çocukların hangi duygularını destekler?

Cevap

Bilim kurgu, bilimsel olarak var olan gerçeklikler doğrultusunda gelecekte bir gün ger- çekleşmesi mümkün olabilen durumları, olayları, kişileri anlatan eserlerdir. Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişiyor olması ve internet kullanımının artması çocukların da yaşantısını etkilemekte ve ilgi alanlarını bu doğrultuda genişletmektedir. Bu nedenle çocuklar için yazan kişilerin de çocukların bu değişen ve gelişen ilgi alanlarına bilim kurgu eserler aracılığıyla hitap etmeleri ve zenginleştirmeleri mümkündür. İnsan gibi çalışan, davranan bilgisayarlar, robotlar, uzay gemileri, uzaylılar, yeni keşfedilen gezegenler, gelecekte insanların yaşantısının nasıl olacağı gibi konular bilim kurgu eserlerde yer alabilir.

Bilim kurgu eserler, çocukların hayal gücü ve yaratıcılıklarını desteklemektedir. Özellikle bilimsel konulara ilgi duyan çocukların okumayı öğrendikleri zaman bilim kurgu eserlerden daha çok keyif aldıkları görülür. Bu eserler aynı zamanda bilimi seven ancak kitaplarla ilgilenmeyi sevmeyen çocukların kitaba ve okumaya ilgi duymasına yardımcı olmaktadır.

Bilim kurgu, bilimsel olarak var olan gerçeklikler doğrultusunda gelecekte bir gün ger- çekleşmesi mümkün olabilen durumları, olayları, kişileri anlatan eserlerdir. Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişiyor olması ve internet kullanımının artması çocukların da yaşantısını etkilemekte ve ilgi alanlarını bu doğrultuda genişletmektedir. Bu nedenle çocuklar için yazan kişilerin de çocukların bu değişen ve gelişen ilgi alanlarına bilim kurgu eserler aracılığıyla hitap etmeleri ve zenginleştirmeleri mümkündür. İnsan gibi çalışan, davranan bilgisayarlar, robotlar, uzay gemileri, uzaylılar, yeni keşfedilen gezegenler, gelecekte insanların yaşantısının nasıl olacağı gibi konular bilim kurgu eserlerde yer alabilir.

Bilim kurgu eserler, çocukların hayal gücü ve yaratıcılıklarını desteklemektedir. Özellikle bilimsel konulara ilgi duyan çocukların okumayı öğrendikleri zaman bilim kurgu eserlerden daha çok keyif aldıkları görülür. Bu eserler aynı zamanda bilimi seven ancak kitaplarla ilgilenmeyi sevmeyen çocukların kitaba ve okumaya ilgi duymasına yardımcı olmaktadır.

Bilim kurgu, bilimsel olarak var olan gerçeklikler doğrultusunda gelecekte bir gün ger- çekleşmesi mümkün olabilen durumları, olayları, kişileri anlatan eserlerdir. Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişiyor olması ve internet kullanımının artması çocukların da yaşantısını etkilemekte ve ilgi alanlarını bu doğrultuda genişletmektedir. Bu nedenle çocuklar için yazan kişilerin de çocukların bu değişen ve gelişen ilgi alanlarına bilim kurgu eserler aracılığıyla hitap etmeleri ve zenginleştirmeleri mümkündür. İnsan gibi çalışan, davranan bilgisayarlar, robotlar, uzay gemileri, uzaylılar, yeni keşfedilen gezegenler, gelecekte insanların yaşantısının nasıl olacağı gibi konular bilim kurgu eserlerde yer alabilir.

Bilim kurgu eserler, çocukların hayal gücü ve yaratıcılıklarını desteklemektedir. Özellikle bilimsel konulara ilgi duyan çocukların okumayı öğrendikleri zaman bilim kurgu eserlerden daha çok keyif aldıkları görülür. Bu eserler aynı zamanda bilimi seven ancak kitaplarla ilgilenmeyi sevmeyen çocukların kitaba ve okumaya ilgi duymasına yardımcı olmaktadır.

Bilim kurgu, bilimsel olarak var olan gerçeklikler doğrultusunda gelecekte bir gün ger- çekleşmesi mümkün olabilen durumları, olayları, kişileri anlatan eserlerdir. Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişiyor olması ve internet kullanımının artması çocukların da yaşantısını etkilemekte ve ilgi alanlarını bu doğrultuda genişletmektedir. Bu nedenle çocuklar için yazan kişilerin de çocukların bu değişen ve gelişen ilgi alanlarına bilim kurgu eserler aracılığıyla hitap etmeleri ve zenginleştirmeleri mümkündür. İnsan gibi çalışan, davranan bilgisayarlar, robotlar, uzay gemileri, uzaylılar, yeni keşfedilen gezegenler, gelecekte insanların yaşantısının nasıl olacağı gibi konular bilim kurgu eserlerde yer alabilir.

Bilim kurgu eserler, çocukların hayal gücü ve yaratıcılıklarını desteklemektedir. Özellikle bilimsel konulara ilgi duyan çocukların okumayı öğrendikleri zaman bilim kurgu eserlerden daha çok keyif aldıkları görülür. Bu eserler aynı zamanda bilimi seven ancak kitaplarla ilgilenmeyi sevmeyen çocukların kitaba ve okumaya ilgi duymasına yardımcı olmaktadır.

93. Soru

Fantastik eserlerde karakterler neden gruplara ayrılmıştır?

Fantastik eserlerde karakterler neden gruplara ayrılmıştır?

Fantastik eserlerde karakterler neden gruplara ayrılmıştır?

Fantastik eserlerde karakterler neden gruplara ayrılmıştır?

Cevap

Fantastik eserlerde karakterler; insan, insanlaştırılmış veya canlandırılmış olarak öy- küye bağlı olarak gruplara ayrılır. Cansız nesneler (oyuncaklar, makineler vs.), canlı, ki- şiliklendirilmiş karakterler haline gelmişlerdir. Örneğin; Hans Christian Andersen basit alelade eşyaları-çaydanlık, mum, zil gibi-yaşayan karakterler olarak hayal edip, onlara kişilik vermiştir.

Çocuklar küçük eşyalarla oynamaktan zevk alırlar. Bu da “sevilen oyuncak ve eşyala- rın canlanacaklarına” inanan çocuklar ve oyuncakları arasındaki sevgiyi içeren bir çocuk temasının gelişmesine yol açar. Çocukların kuvvetli merak duyguları gelişim ve büyümelerinin her devresinde, onları yeni ve yabancı mucize ülkeler bulmaya yöneltir. Fantezi de, çocuğun gezinebileceği, kalbinin ve zihninin hayallerini istedikleri yolda idare edebileceği bir harikalar ülkesi oluşturur. Bazen çocuklar bir harikalar ülkesinden diğerine seyahati, rüyaları ve hayalleri arasında gerçekleştirirler. Bu kitaplarda parlak ve güzel resimlerle, fantezinin bu bölümüne derinlik ve açıklık getirirler.

Fantastik eserlerde karakterler; insan, insanlaştırılmış veya canlandırılmış olarak öy- küye bağlı olarak gruplara ayrılır. Cansız nesneler (oyuncaklar, makineler vs.), canlı, ki- şiliklendirilmiş karakterler haline gelmişlerdir. Örneğin; Hans Christian Andersen basit alelade eşyaları-çaydanlık, mum, zil gibi-yaşayan karakterler olarak hayal edip, onlara kişilik vermiştir.

Çocuklar küçük eşyalarla oynamaktan zevk alırlar. Bu da “sevilen oyuncak ve eşyala- rın canlanacaklarına” inanan çocuklar ve oyuncakları arasındaki sevgiyi içeren bir çocuk temasının gelişmesine yol açar. Çocukların kuvvetli merak duyguları gelişim ve büyümelerinin her devresinde, onları yeni ve yabancı mucize ülkeler bulmaya yöneltir. Fantezi de, çocuğun gezinebileceği, kalbinin ve zihninin hayallerini istedikleri yolda idare edebileceği bir harikalar ülkesi oluşturur. Bazen çocuklar bir harikalar ülkesinden diğerine seyahati, rüyaları ve hayalleri arasında gerçekleştirirler. Bu kitaplarda parlak ve güzel resimlerle, fantezinin bu bölümüne derinlik ve açıklık getirirler.

Fantastik eserlerde karakterler; insan, insanlaştırılmış veya canlandırılmış olarak öy- küye bağlı olarak gruplara ayrılır. Cansız nesneler (oyuncaklar, makineler vs.), canlı, ki- şiliklendirilmiş karakterler haline gelmişlerdir. Örneğin; Hans Christian Andersen basit alelade eşyaları-çaydanlık, mum, zil gibi-yaşayan karakterler olarak hayal edip, onlara kişilik vermiştir.

Çocuklar küçük eşyalarla oynamaktan zevk alırlar. Bu da “sevilen oyuncak ve eşyala- rın canlanacaklarına” inanan çocuklar ve oyuncakları arasındaki sevgiyi içeren bir çocuk temasının gelişmesine yol açar. Çocukların kuvvetli merak duyguları gelişim ve büyümelerinin her devresinde, onları yeni ve yabancı mucize ülkeler bulmaya yöneltir. Fantezi de, çocuğun gezinebileceği, kalbinin ve zihninin hayallerini istedikleri yolda idare edebileceği bir harikalar ülkesi oluşturur. Bazen çocuklar bir harikalar ülkesinden diğerine seyahati, rüyaları ve hayalleri arasında gerçekleştirirler. Bu kitaplarda parlak ve güzel resimlerle, fantezinin bu bölümüne derinlik ve açıklık getirirler.

Fantastik eserlerde karakterler; insan, insanlaştırılmış veya canlandırılmış olarak öy- küye bağlı olarak gruplara ayrılır. Cansız nesneler (oyuncaklar, makineler vs.), canlı, ki- şiliklendirilmiş karakterler haline gelmişlerdir. Örneğin; Hans Christian Andersen basit alelade eşyaları-çaydanlık, mum, zil gibi-yaşayan karakterler olarak hayal edip, onlara kişilik vermiştir.

Çocuklar küçük eşyalarla oynamaktan zevk alırlar. Bu da “sevilen oyuncak ve eşyala- rın canlanacaklarına” inanan çocuklar ve oyuncakları arasındaki sevgiyi içeren bir çocuk temasının gelişmesine yol açar. Çocukların kuvvetli merak duyguları gelişim ve büyümelerinin her devresinde, onları yeni ve yabancı mucize ülkeler bulmaya yöneltir. Fantezi de, çocuğun gezinebileceği, kalbinin ve zihninin hayallerini istedikleri yolda idare edebileceği bir harikalar ülkesi oluşturur. Bazen çocuklar bir harikalar ülkesinden diğerine seyahati, rüyaları ve hayalleri arasında gerçekleştirirler. Bu kitaplarda parlak ve güzel resimlerle, fantezinin bu bölümüne derinlik ve açıklık getirirler.

Çocuklar küçük eşyalarla oynamaktan zevk alırlar. Bu da “sevilen oyuncak ve eşyala- rın canlanacaklarına” inanan çocuklar ve oyuncakları arasındaki sevgiyi içeren bir çocuk temasının gelişmesine yol açar. Çocukların kuvvetli merak duyguları gelişim ve büyümelerinin her devresinde, onları yeni ve yabancı mucize ülkeler bulmaya yöneltir. Fantezi de, çocuğun gezinebileceği, kalbinin ve zihninin hayallerini istedikleri yolda idare edebileceği bir harikalar ülkesi oluşturur. Bazen çocuklar bir harikalar ülkesinden diğerine seyahati, rüyaları ve hayalleri arasında gerçekleştirirler. Bu kitaplarda parlak ve güzel resimlerle, fantezinin bu bölümüne derinlik ve açıklık getirirler.

Çocuklar küçük eşyalarla oynamaktan zevk alırlar. Bu da “sevilen oyuncak ve eşyala- rın canlanacaklarına” inanan çocuklar ve oyuncakları arasındaki sevgiyi içeren bir çocuk temasının gelişmesine yol açar. Çocukların kuvvetli merak duyguları gelişim ve büyümelerinin her devresinde, onları yeni ve yabancı mucize ülkeler bulmaya yöneltir. Fantezi de, çocuğun gezinebileceği, kalbinin ve zihninin hayallerini istedikleri yolda idare edebileceği bir harikalar ülkesi oluşturur. Bazen çocuklar bir harikalar ülkesinden diğerine seyahati, rüyaları ve hayalleri arasında gerçekleştirirler. Bu kitaplarda parlak ve güzel resimlerle, fantezinin bu bölümüne derinlik ve açıklık getirirler.

Çocuklar küçük eşyalarla oynamaktan zevk alırlar. Bu da “sevilen oyuncak ve eşyala- rın canlanacaklarına” inanan çocuklar ve oyuncakları arasındaki sevgiyi içeren bir çocuk temasının gelişmesine yol açar. Çocukların kuvvetli merak duyguları gelişim ve büyümelerinin her devresinde, onları yeni ve yabancı mucize ülkeler bulmaya yöneltir. Fantezi de, çocuğun gezinebileceği, kalbinin ve zihninin hayallerini istedikleri yolda idare edebileceği bir harikalar ülkesi oluşturur. Bazen çocuklar bir harikalar ülkesinden diğerine seyahati, rüyaları ve hayalleri arasında gerçekleştirirler. Bu kitaplarda parlak ve güzel resimlerle, fantezinin bu bölümüne derinlik ve açıklık getirirler.

94. Soru

Tarihsel kurgu edebiyatı çocukların gelişimi için neden önemlidir?

Cevap

Tarihsel kurgular çocuklara geçmiş ve gelecek arasında karşılaştırma yapma fırsatı sunar. Bu da onlarda eleştirel düşünme becerisini destekler. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkiler ile ilgili değerlendirme imkanı sunulan bu eserler aracılığıyla çocuklar, tarihsel süreci algılama, geçmiş ve geleceğin ayrımına varabilme becerisi kazanırlar. Özellikle küçük çocukların zamanı ve tarihsel süreci algılama becerileri yavaş gelişim gösterebilmektedir. Bu nedenle geçmiş dönemlere ait hikayeler çocuklara zamanın devamlılığı algısını daha geniş bir çerçeveden bakarak anlamlandırmalarına yardımcı olur.

Tarihsel kurgular çocuklara geçmiş ve gelecek arasında karşılaştırma yapma fırsatı sunar. Bu da onlarda eleştirel düşünme becerisini destekler. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkiler ile ilgili değerlendirme imkanı sunulan bu eserler aracılığıyla çocuklar, tarihsel süreci algılama, geçmiş ve geleceğin ayrımına varabilme becerisi kazanırlar. Özellikle küçük çocukların zamanı ve tarihsel süreci algılama becerileri yavaş gelişim gösterebilmektedir. Bu nedenle geçmiş dönemlere ait hikayeler çocuklara zamanın devamlılığı algısını daha geniş bir çerçeveden bakarak anlamlandırmalarına yardımcı olur.

Tarihsel kurgular çocuklara geçmiş ve gelecek arasında karşılaştırma yapma fırsatı sunar. Bu da onlarda eleştirel düşünme becerisini destekler. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkiler ile ilgili değerlendirme imkanı sunulan bu eserler aracılığıyla çocuklar, tarihsel süreci algılama, geçmiş ve geleceğin ayrımına varabilme becerisi kazanırlar. Özellikle küçük çocukların zamanı ve tarihsel süreci algılama becerileri yavaş gelişim gösterebilmektedir. Bu nedenle geçmiş dönemlere ait hikayeler çocuklara zamanın devamlılığı algısını daha geniş bir çerçeveden bakarak anlamlandırmalarına yardımcı olur.

Tarihsel kurgular çocuklara geçmiş ve gelecek arasında karşılaştırma yapma fırsatı sunar. Bu da onlarda eleştirel düşünme becerisini destekler. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkiler ile ilgili değerlendirme imkanı sunulan bu eserler aracılığıyla çocuklar, tarihsel süreci algılama, geçmiş ve geleceğin ayrımına varabilme becerisi kazanırlar. Özellikle küçük çocukların zamanı ve tarihsel süreci algılama becerileri yavaş gelişim gösterebilmektedir. Bu nedenle geçmiş dönemlere ait hikayeler çocuklara zamanın devamlılığı algısını daha geniş bir çerçeveden bakarak anlamlandırmalarına yardımcı olur.

95. Soru

Peri masallarının amacı nedir?

Cevap

Yazarı bilinmeyen peri masallarının kaynağı, insanlığın ilk yıllarına kadar uzanmakta- dır. Modern peri masalları ise bilinen yazarların ürünüdürler. Peri masalları eğlendirmek, dinlendirmek ve günlük sorunlardan kaçışı sağlamak için şaşırtıcı mucizeler ve sihirli imajlar kullanırlar ve böylece çocuğu bir başka dünyaya-hayal dünyasına sokarlar. Peri masallarında; insan nitelikleri-cesaret, çalışkanlık, sevgi, şefkat, iyilik, günahkârlık, kibirlilik, erdemlilik okuyucu için canlandırılır. Çünkü masalların bir tek hedefi vardır.

Yazarı bilinmeyen peri masallarının kaynağı, insanlığın ilk yıllarına kadar uzanmakta- dır. Modern peri masalları ise bilinen yazarların ürünüdürler. Peri masalları eğlendirmek, dinlendirmek ve günlük sorunlardan kaçışı sağlamak için şaşırtıcı mucizeler ve sihirli imajlar kullanırlar ve böylece çocuğu bir başka dünyaya-hayal dünyasına sokarlar. Peri masallarında; insan nitelikleri-cesaret, çalışkanlık, sevgi, şefkat, iyilik, günahkârlık, kibirlilik, erdemlilik okuyucu için canlandırılır. Çünkü masalların bir tek hedefi vardır.

Yazarı bilinmeyen peri masallarının kaynağı, insanlığın ilk yıllarına kadar uzanmakta- dır. Modern peri masalları ise bilinen yazarların ürünüdürler. Peri masalları eğlendirmek, dinlendirmek ve günlük sorunlardan kaçışı sağlamak için şaşırtıcı mucizeler ve sihirli imajlar kullanırlar ve böylece çocuğu bir başka dünyaya-hayal dünyasına sokarlar. Peri masallarında; insan nitelikleri-cesaret, çalışkanlık, sevgi, şefkat, iyilik, günahkârlık, kibirlilik, erdemlilik okuyucu için canlandırılır. Çünkü masalların bir tek hedefi vardır.

Yazarı bilinmeyen peri masallarının kaynağı, insanlığın ilk yıllarına kadar uzanmakta- dır. Modern peri masalları ise bilinen yazarların ürünüdürler. Peri masalları eğlendirmek, dinlendirmek ve günlük sorunlardan kaçışı sağlamak için şaşırtıcı mucizeler ve sihirli imajlar kullanırlar ve böylece çocuğu bir başka dünyaya-hayal dünyasına sokarlar. Peri masallarında; insan nitelikleri-cesaret, çalışkanlık, sevgi, şefkat, iyilik, günahkârlık, kibirlilik, erdemlilik okuyucu için canlandırılır. Çünkü masalların bir tek hedefi vardır.

96. Soru

Kaç tane kesin olmayan ana tip halk masalı vardır?

Cevap

Birçok kültürde ortak olan beş ana tip halk masalı vardır, ancak bu kategoriler kesin değildir:

 1. Şansın dönmesinin öyküsü 
 2. Süper kahraman öyküsü
 3. Komik, tuhaf öykü
 4. Hayvan öyküsü
 5. Açıklayıcı öykü.

Birçok kültürde ortak olan beş ana tip halk masalı vardır, ancak bu kategoriler kesin değildir:

 1. Şansın dönmesinin öyküsü 
 2. Süper kahraman öyküsü
 3. Komik, tuhaf öykü
 4. Hayvan öyküsü
 5. Açıklayıcı öykü.

Birçok kültürde ortak olan beş ana tip halk masalı vardır, ancak bu kategoriler kesin değildir:

 1. Şansın dönmesinin öyküsü 
 2. Süper kahraman öyküsü
 3. Komik, tuhaf öykü
 4. Hayvan öyküsü
 5. Açıklayıcı öykü.

Birçok kültürde ortak olan beş ana tip halk masalı vardır, ancak bu kategoriler kesin değildir:

 1. Şansın dönmesinin öyküsü 
 2. Süper kahraman öyküsü
 3. Komik, tuhaf öykü
 4. Hayvan öyküsü
 5. Açıklayıcı öykü.
97. Soru

Süper kahramanın öyküsü genellikle hangi temalar merkezinde sunulur?

Cevap

Süper Kahraman Öyküsü: Bu tarzda, iyilik, akıllılık ve cesaret kötülüğe üstün gelen beceriler olarak sunulur. Ancak bunlar süper bir kahramanın özellikleri olarak ortaya çıkmaktadırlar. Abartılı özellikleri yüzünden, insanüstü olmasına rağmen, çok gerçekçi bir biçimde tasvir edilir. Olaylar genelde mizahî biçimde gelişir. Kahraman, çoğu zaman kötülük ve akılsızlıkla mücadele eder.

Süper Kahraman Öyküsü: Bu tarzda, iyilik, akıllılık ve cesaret kötülüğe üstün gelen beceriler olarak sunulur. Ancak bunlar süper bir kahramanın özellikleri olarak ortaya çıkmaktadırlar. Abartılı özellikleri yüzünden, insanüstü olmasına rağmen, çok gerçekçi bir biçimde tasvir edilir. Olaylar genelde mizahî biçimde gelişir. Kahraman, çoğu zaman kötülük ve akılsızlıkla mücadele eder.

Süper Kahraman Öyküsü: Bu tarzda, iyilik, akıllılık ve cesaret kötülüğe üstün gelen beceriler olarak sunulur. Ancak bunlar süper bir kahramanın özellikleri olarak ortaya çıkmaktadırlar. Abartılı özellikleri yüzünden, insanüstü olmasına rağmen, çok gerçekçi bir biçimde tasvir edilir. Olaylar genelde mizahî biçimde gelişir. Kahraman, çoğu zaman kötülük ve akılsızlıkla mücadele eder.

Süper Kahraman Öyküsü: Bu tarzda, iyilik, akıllılık ve cesaret kötülüğe üstün gelen beceriler olarak sunulur. Ancak bunlar süper bir kahramanın özellikleri olarak ortaya çıkmaktadırlar. Abartılı özellikleri yüzünden, insanüstü olmasına rağmen, çok gerçekçi bir biçimde tasvir edilir. Olaylar genelde mizahî biçimde gelişir. Kahraman, çoğu zaman kötülük ve akılsızlıkla mücadele eder.

98. Soru

Külkedisinin hikayesi hangi halk masalı tipinde yazılmıştır?

Cevap

Şansın Dönmesi ile İlgili Öykü: Bu masala en iyi örnek “Külkedisi”dir. Külkedisi olay- ların veya sihirin yardımıyla zorlukları yener ve prenses olur. Karakterlerin durumu, sorunlar ve çözümleri masaldan masala değişmekte ancak, karakterin şartları ve sonuç hiç değişmemektedir.

Bu masal türünde, kahramanın başlangıçtaki şartlarında acıma uyandıran birkaç nok- ta vardır. Sorunlar çeşitli şekillerde, çoğu zaman da başlangıçta ortaya çıkarlar. Masum olan kişi, karşılaştığı kötülüğü yok etmeye çalışır. Kötülük; insan, canavar veya hayvan olarak ortaya çıkabilir ve sorun, kahramanın temel özelliklerinin yardımıyla çözülür. Ve çözülürken de sihirli güçlerden yardım görür.

Şansın Dönmesi ile İlgili Öykü: Bu masala en iyi örnek “Külkedisi”dir. Külkedisi olay- ların veya sihirin yardımıyla zorlukları yener ve prenses olur. Karakterlerin durumu, sorunlar ve çözümleri masaldan masala değişmekte ancak, karakterin şartları ve sonuç hiç değişmemektedir.

Bu masal türünde, kahramanın başlangıçtaki şartlarında acıma uyandıran birkaç nok- ta vardır. Sorunlar çeşitli şekillerde, çoğu zaman da başlangıçta ortaya çıkarlar. Masum olan kişi, karşılaştığı kötülüğü yok etmeye çalışır. Kötülük; insan, canavar veya hayvan olarak ortaya çıkabilir ve sorun, kahramanın temel özelliklerinin yardımıyla çözülür. Ve çözülürken de sihirli güçlerden yardım görür.

Şansın Dönmesi ile İlgili Öykü: Bu masala en iyi örnek “Külkedisi”dir. Külkedisi olay- ların veya sihirin yardımıyla zorlukları yener ve prenses olur. Karakterlerin durumu, sorunlar ve çözümleri masaldan masala değişmekte ancak, karakterin şartları ve sonuç hiç değişmemektedir.

Bu masal türünde, kahramanın başlangıçtaki şartlarında acıma uyandıran birkaç nok- ta vardır. Sorunlar çeşitli şekillerde, çoğu zaman da başlangıçta ortaya çıkarlar. Masum olan kişi, karşılaştığı kötülüğü yok etmeye çalışır. Kötülük; insan, canavar veya hayvan olarak ortaya çıkabilir ve sorun, kahramanın temel özelliklerinin yardımıyla çözülür. Ve çözülürken de sihirli güçlerden yardım görür.

Şansın Dönmesi ile İlgili Öykü: Bu masala en iyi örnek “Külkedisi”dir. Külkedisi olay- ların veya sihirin yardımıyla zorlukları yener ve prenses olur. Karakterlerin durumu, sorunlar ve çözümleri masaldan masala değişmekte ancak, karakterin şartları ve sonuç hiç değişmemektedir.

Bu masal türünde, kahramanın başlangıçtaki şartlarında acıma uyandıran birkaç nok- ta vardır. Sorunlar çeşitli şekillerde, çoğu zaman da başlangıçta ortaya çıkarlar. Masum olan kişi, karşılaştığı kötülüğü yok etmeye çalışır. Kötülük; insan, canavar veya hayvan olarak ortaya çıkabilir ve sorun, kahramanın temel özelliklerinin yardımıyla çözülür. Ve çözülürken de sihirli güçlerden yardım görür.

99. Soru

Komik öykü nasıl tanımlanır?

Cevap

Komik Öykü: Bu tür, süper kahramanlı masallardan daha gerçekçidir. Öykünün komik yönü genelde, ya akılsız kişinin talihsizliğinden ya da karakterize edilen kişilerden doğar.

Komik Öykü: Bu tür, süper kahramanlı masallardan daha gerçekçidir. Öykünün komik yönü genelde, ya akılsız kişinin talihsizliğinden ya da karakterize edilen kişilerden doğar.

Komik Öykü: Bu tür, süper kahramanlı masallardan daha gerçekçidir. Öykünün komik yönü genelde, ya akılsız kişinin talihsizliğinden ya da karakterize edilen kişilerden doğar.

Komik Öykü: Bu tür, süper kahramanlı masallardan daha gerçekçidir. Öykünün komik yönü genelde, ya akılsız kişinin talihsizliğinden ya da karakterize edilen kişilerden doğar.

100. Soru

Çocuk dergileri çocuklar için nasıl bir önem taşımaktadır?

Cevap

Çocukların etraflarında olup bitenleri, güncel olayları takip etmeleri, kendi ilgi alanları doğrultusunda seçim yapmaları açısından çocuk dergileri önem taşımaktadır. Özelikle haftalık ya da aylık çıkan dergilerin bir sonraki sayısının çocuklar tarafından takibinin yapılması, onları düzenli bir şekilde okumaya yönlendirirken aynı zamanda onlara okuma ve yayının sorumluluğunu üzerine alma becerisi kazandırır. Farklı konularda yazılar, etkinlikler, masallar, şarkılar, bilmeceler, bulmacalar, oyunlar gibi farklı edebiyat türlerini bir araya getiren dergiler çocuklar için büyük bir eğlence kaynağıdır. Bunun yanında bir sonraki sayıyı heyecanla bekleyen çocuklarda zaman algısının gelişimi desteklenir.

Çocukların etraflarında olup bitenleri, güncel olayları takip etmeleri, kendi ilgi alanları doğrultusunda seçim yapmaları açısından çocuk dergileri önem taşımaktadır. Özelikle haftalık ya da aylık çıkan dergilerin bir sonraki sayısının çocuklar tarafından takibinin yapılması, onları düzenli bir şekilde okumaya yönlendirirken aynı zamanda onlara okuma ve yayının sorumluluğunu üzerine alma becerisi kazandırır. Farklı konularda yazılar, etkinlikler, masallar, şarkılar, bilmeceler, bulmacalar, oyunlar gibi farklı edebiyat türlerini bir araya getiren dergiler çocuklar için büyük bir eğlence kaynağıdır. Bunun yanında bir sonraki sayıyı heyecanla bekleyen çocuklarda zaman algısının gelişimi desteklenir.

Çocukların etraflarında olup bitenleri, güncel olayları takip etmeleri, kendi ilgi alanları doğrultusunda seçim yapmaları açısından çocuk dergileri önem taşımaktadır. Özelikle haftalık ya da aylık çıkan dergilerin bir sonraki sayısının çocuklar tarafından takibinin yapılması, onları düzenli bir şekilde okumaya yönlendirirken aynı zamanda onlara okuma ve yayının sorumluluğunu üzerine alma becerisi kazandırır. Farklı konularda yazılar, etkinlikler, masallar, şarkılar, bilmeceler, bulmacalar, oyunlar gibi farklı edebiyat türlerini bir araya getiren dergiler çocuklar için büyük bir eğlence kaynağıdır. Bunun yanında bir sonraki sayıyı heyecanla bekleyen çocuklarda zaman algısının gelişimi desteklenir.

Çocukların etraflarında olup bitenleri, güncel olayları takip etmeleri, kendi ilgi alanları doğrultusunda seçim yapmaları açısından çocuk dergileri önem taşımaktadır. Özelikle haftalık ya da aylık çıkan dergilerin bir sonraki sayısının çocuklar tarafından takibinin yapılması, onları düzenli bir şekilde okumaya yönlendirirken aynı zamanda onlara okuma ve yayının sorumluluğunu üzerine alma becerisi kazandırır. Farklı konularda yazılar, etkinlikler, masallar, şarkılar, bilmeceler, bulmacalar, oyunlar gibi farklı edebiyat türlerini bir araya getiren dergiler çocuklar için büyük bir eğlence kaynağıdır. Bunun yanında bir sonraki sayıyı heyecanla bekleyen çocuklarda zaman algısının gelişimi desteklenir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.