Çevre Sosyolojisi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
7
A+
A-

Kent Konseyleri Ve Çevre

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çevre Sosyolojisi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kent Konseyleri Ve Çevre

1. Soru

Haziran 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde toplanan ve gelecek yüzyıla açılan yolda “sürdürülebilir gelişme” konulu, “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda alınan kararlardan en önemlisi hangisidir?

Cevap

Haziran 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde toplanan ve gelecek yüzyıla açılan yolda “sürdürülebilir gelişme” konulu, “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda alınan kararlardan en önemlisi Gündem 21’dir.


2. Soru

Küresel ortaklık kavramını açıklayınız.

Cevap

Küresel ortaklık kavramı, Gündem 21’de insanların temel gereksinimlerinin karşılanması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi, ekosistemlerin daha iyi korunması, daha güvenli bir gelecek için küresel işbirliği olarak gündeme gelmiştir.


3. Soru

Gündem 21’de belirtilen ilkelerin uygulanmasında öncelikli sorumluluk kime aittir?

Cevap

Gündem 21’de belirtilen ilkelerin uygulanmasında ve başarıya ulaşmasında hükümetler birincil derecede sorumludur.


4. Soru

Gündem 21 kaç bölümden oluşmaktadır?

Cevap

Gündem 21 üç ana bölüm ile bir tamamlayıcı bölümden oluşmakta ve 40 ayrıntılı bölümden oluşmaktadır. 


5. Soru

Avrupa’da 4,000’in üzerinde belediyenin Yerel Gündem-21 sürecini etkin olarak yürüttüğü görülmektedir. Avrupa’da bu sürece öncülük eden ülkeler hangileridir?

Cevap

Avrupa’da bu sürece öncülük eden İngiltere, Almanya,Hollanda ve İskandinav ülkelerindeki yerel yönetimlerin neredeyse tamamında Yerel Gündem-21’in uygulandığı görülmektedir.


6. Soru

Türkiye’de Yerel Gündem 21 sürecinin teşvik edilmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bu projeler hangi kurum tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Türkiye’de Yerel Gündem 21 sürecinin teşvik edilmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bu projeler Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı (IULA-EMME) tarafından geliştirilmiştir.


7. Soru

Türkiye’de Yerel Gündem 21 çalışmaları ne zaman başlamıştır?

Cevap

Türkiye’de Yerel Gündem 21 çalışmaları, 1990’lı yılların
sonlarında başlamış ve 2000’li yıllarda hız kazanmıştır.Ancak asıl gelişme, 2006 yılında Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kent Konseylerinin kuruluşunun yasal bir çerçeveye kavuşmasıyla mümkün olmuştur.Ancak söz konusu tarihten bu yana halen çok az sayıda kentte Kent Konseyi’nin kurulmuş olduğu görülmektedir.


8. Soru

Türkiye’de Kent konseyleri arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kaç farklı platform oluşturulmuştur?

Cevap

Türkiye’de Kent konseyleri arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla iki farklı platform oluşturulmuştur.


9. Soru

Türkiye’de ilki olan Kent Konseyleri Platformu hangi tarihte nerede kurulmuştur?

Cevap

Konak Kent Konseyinin girişimiyle 08-09 Ekim 2010’da İzmir’de yapılan toplantı ile Türkiye Kent Konseyleri Platformu kurulmuştur.


10. Soru

Türkiye kent Konseyleri platformuna kaç tane Kent Konseyi katılım sağlamıştır?

Cevap

47 Kent Konseyi katılım sağlamıştır.


11. Soru

Türkiye’de Kent Konseylerinin isimleri nelerdir?

Cevap

Türkiye Kent Konseyleri Platformu ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği’dir.


12. Soru

Kent Konseyleri Çalışma grupları nelerdir?

Cevap

Kadın meclisi, gençlik meclisleri ve gerekli görülen alanlarda oluşturulabilecek diğer çalışma gruplarıdır.


13. Soru

Kent Konseyi Çalışma gruplarından biri olan Kadın Meclisinin çalışma alanları nelerdir?

Cevap

Kent Konseyi Çalışma gruplarından biri olan Kadın Meclisinin çalışma alanları  siyaset, katılım, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ana çocuk sağlığı, genel sağlık, halk sağlığı, spor, eğitim, rehabilitasyon, mesleki eğitim, kadın el emeğinin değerlendirilmesi, bilinçlendirmme, kültür sanat ve çevredir.


14. Soru

Gündem 21’in 25. maddesinin kapsamı kimleri kapsamaktadır?

Cevap

25. Madde şu şekildedir: 

“Dünyanın her yerindeki gençlerin, kendilerini ilgilendiren alanlarda karar verme süreçlerine bugünkü yaşamlarını etkilediği ve geleekleri için de uzantıları olacağı için herb düzeyde katılmalarının sağlanması zorunluluktur” Bu nedenle Gençler ile ilgilidir.


15. Soru

YG-21 UGP açılımı ne demektir?

Cevap

Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik parlamentosudur.


16. Soru

Kent Konseyleri çevre konusundaki çalışmalarını hangi grup altında yürütmektedir?

Cevap

Kent Konseyleri çevre konusundaki çalışmalarını hangi grup altında yürütmektedir.


17. Soru

Türkiye’de çevre yönetimi alanında kargaşanın ortadan kaldırılması amacıyla kurulan Bakanlıklar nelerdir?

Cevap

Türkiye’de çevre yönetimi alanında kargaşanın ortadan kaldırılması amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı kaldırılarak yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su işleri Bakanlığı adı altında iki Bakanlık kurulmuştur.


18. Soru

Kent Konseylerinin yapmış oldukları faaliyet ve eylemlere örnek veriniz.

Cevap

Kent Konseyleri, çevresel açıdan büyük tehdit oluşturan özellikle termik santraller ve hidroelektrik santrallerin çevresel etkilerini duyurmak ve kamuoyuna mal etmek konusunda birçok eylemde bulunmaktadır. Plastik poşetlerin kullanılmamasına ilişkin çalışmalarda örnek verilebilir.


19. Soru

Çevre ile ilgili  birleştirilmesi öngörülen kuruluşlar nelerdir?

Cevap

Özel Çevre Koruma Kurumu, Çevresel Etki Değerlendirme genel Müdürlüğü, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma kurullarının Doğal Sitlere İlişkin Birimlerinin birleştirilmesi öngörülmektedir.


20. Soru

Yerel Gündem 21’in ilkeleri  nelerdir?

Cevap

Yerel Gündem 21 ilkeleri Belediye Kanunun 76. maddesinde, sürdürülebilir kalkınma, çevresel duyarlılık, yönetişim ilkelerine vurgu yapılmaktadır.


1. Soru

Haziran 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde toplanan ve gelecek yüzyıla açılan yolda “sürdürülebilir gelişme” konulu, “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda alınan kararlardan en önemlisi hangisidir?

Cevap

Haziran 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde toplanan ve gelecek yüzyıla açılan yolda “sürdürülebilir gelişme” konulu, “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda alınan kararlardan en önemlisi Gündem 21’dir.

2. Soru

Küresel ortaklık kavramını açıklayınız.

Cevap

Küresel ortaklık kavramı, Gündem 21’de insanların temel gereksinimlerinin karşılanması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi, ekosistemlerin daha iyi korunması, daha güvenli bir gelecek için küresel işbirliği olarak gündeme gelmiştir.

3. Soru

Gündem 21’de belirtilen ilkelerin uygulanmasında öncelikli sorumluluk kime aittir?

Cevap

Gündem 21’de belirtilen ilkelerin uygulanmasında ve başarıya ulaşmasında hükümetler birincil derecede sorumludur.

4. Soru

Gündem 21 kaç bölümden oluşmaktadır?

Cevap

Gündem 21 üç ana bölüm ile bir tamamlayıcı bölümden oluşmakta ve 40 ayrıntılı bölümden oluşmaktadır. 

5. Soru

Avrupa’da 4,000’in üzerinde belediyenin Yerel Gündem-21 sürecini etkin olarak yürüttüğü görülmektedir. Avrupa’da bu sürece öncülük eden ülkeler hangileridir?

Cevap

Avrupa’da bu sürece öncülük eden İngiltere, Almanya,Hollanda ve İskandinav ülkelerindeki yerel yönetimlerin neredeyse tamamında Yerel Gündem-21’in uygulandığı görülmektedir.

6. Soru

Türkiye’de Yerel Gündem 21 sürecinin teşvik edilmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bu projeler hangi kurum tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Türkiye’de Yerel Gündem 21 sürecinin teşvik edilmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bu projeler Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı (IULA-EMME) tarafından geliştirilmiştir.

7. Soru

Türkiye’de Yerel Gündem 21 çalışmaları ne zaman başlamıştır?

Cevap

Türkiye’de Yerel Gündem 21 çalışmaları, 1990’lı yılların
sonlarında başlamış ve 2000’li yıllarda hız kazanmıştır.Ancak asıl gelişme, 2006 yılında Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kent Konseylerinin kuruluşunun yasal bir çerçeveye kavuşmasıyla mümkün olmuştur.Ancak söz konusu tarihten bu yana halen çok az sayıda kentte Kent Konseyi’nin kurulmuş olduğu görülmektedir.

8. Soru

Türkiye’de Kent konseyleri arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kaç farklı platform oluşturulmuştur?

Cevap

Türkiye’de Kent konseyleri arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla iki farklı platform oluşturulmuştur.

9. Soru

Türkiye’de ilki olan Kent Konseyleri Platformu hangi tarihte nerede kurulmuştur?

Cevap

Konak Kent Konseyinin girişimiyle 08-09 Ekim 2010’da İzmir’de yapılan toplantı ile Türkiye Kent Konseyleri Platformu kurulmuştur.

10. Soru

Türkiye kent Konseyleri platformuna kaç tane Kent Konseyi katılım sağlamıştır?

Cevap

47 Kent Konseyi katılım sağlamıştır.

11. Soru

Türkiye’de Kent Konseylerinin isimleri nelerdir?

Cevap

Türkiye Kent Konseyleri Platformu ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği’dir.

12. Soru

Kent Konseyleri Çalışma grupları nelerdir?

Cevap

Kadın meclisi, gençlik meclisleri ve gerekli görülen alanlarda oluşturulabilecek diğer çalışma gruplarıdır.

13. Soru

Kent Konseyi Çalışma gruplarından biri olan Kadın Meclisinin çalışma alanları nelerdir?

Cevap

Kent Konseyi Çalışma gruplarından biri olan Kadın Meclisinin çalışma alanları  siyaset, katılım, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ana çocuk sağlığı, genel sağlık, halk sağlığı, spor, eğitim, rehabilitasyon, mesleki eğitim, kadın el emeğinin değerlendirilmesi, bilinçlendirmme, kültür sanat ve çevredir.

14. Soru

Gündem 21’in 25. maddesinin kapsamı kimleri kapsamaktadır?

Cevap

25. Madde şu şekildedir: 

“Dünyanın her yerindeki gençlerin, kendilerini ilgilendiren alanlarda karar verme süreçlerine bugünkü yaşamlarını etkilediği ve geleekleri için de uzantıları olacağı için herb düzeyde katılmalarının sağlanması zorunluluktur” Bu nedenle Gençler ile ilgilidir.

15. Soru

YG-21 UGP açılımı ne demektir?

Cevap

Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik parlamentosudur.

16. Soru

Kent Konseyleri çevre konusundaki çalışmalarını hangi grup altında yürütmektedir?

Cevap

Kent Konseyleri çevre konusundaki çalışmalarını hangi grup altında yürütmektedir.

17. Soru

Türkiye’de çevre yönetimi alanında kargaşanın ortadan kaldırılması amacıyla kurulan Bakanlıklar nelerdir?

Cevap

Türkiye’de çevre yönetimi alanında kargaşanın ortadan kaldırılması amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı kaldırılarak yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su işleri Bakanlığı adı altında iki Bakanlık kurulmuştur.

18. Soru

Kent Konseylerinin yapmış oldukları faaliyet ve eylemlere örnek veriniz.

Cevap

Kent Konseyleri, çevresel açıdan büyük tehdit oluşturan özellikle termik santraller ve hidroelektrik santrallerin çevresel etkilerini duyurmak ve kamuoyuna mal etmek konusunda birçok eylemde bulunmaktadır. Plastik poşetlerin kullanılmamasına ilişkin çalışmalarda örnek verilebilir.

19. Soru

Çevre ile ilgili  birleştirilmesi öngörülen kuruluşlar nelerdir?

Cevap

Özel Çevre Koruma Kurumu, Çevresel Etki Değerlendirme genel Müdürlüğü, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma kurullarının Doğal Sitlere İlişkin Birimlerinin birleştirilmesi öngörülmektedir.

20. Soru

Yerel Gündem 21’in ilkeleri  nelerdir?

Cevap

Yerel Gündem 21 ilkeleri Belediye Kanunun 76. maddesinde, sürdürülebilir kalkınma, çevresel duyarlılık, yönetişim ilkelerine vurgu yapılmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.