Çevre Sosyolojisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
8
A+
A-

Küresel Çevre Hareketi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çevre Sosyolojisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Küresel Çevre Hareketi

1. Soru

Çevresel sorunların yoğunlaşmasının önde gelen sebepleri nelerdir?

Cevap

Çevresel sorunların yoğunluk kazanması, özellikle kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların endüstriyel yakıt ve konutlarda ısınma ve soğutma amacıyla kullanılması ile birlikte gerçekleşmiştir.


2. Soru

Çevreci hareket nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Çevreci hareket, XIX. yüzyılda ortaya çıkan ve XX. yüzyılda yoğunlaşan çevre sorunlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.


3. Soru

İnsanlar arası ve doğaya karşı sömürünün tarihi süreci nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

İnsanlar arasında ve insan ile doğal çevresi arasındaki ilk sömürü ilişkisi tarımcı toplumlarda ortaya çıkmıştır. Endüstriyel toplumda, insanın insan tarafından sömürülmesi ve doğanın insan tarafından sömürülmesi en üst düzeye ulaşmıştır.


4. Soru

Çevresel kriz ne anlama gelmektedir?

Cevap

Çevresel kriz, endüstrileşme ve teknolojinin sonucunda ortaya çıkan çevresel sorunların yeni teknolojiler kullanılarak çözülememesi, hatta yeni teknolojilerin çevresel sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirmesini ifade eder.


5. Soru

Bir ideoloji olarak çevrecilik nasıl tanımlanır?

Cevap

Bir ideoloji olarak çevrecilik insanın doğa ile olan ilişkilerini değiştirme olasılığını kapsayan bir inanç sistemidir.


6. Soru

Doğa merkezci düşünme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Doğa merkezcilik, insanlar ile tüm insan olmayanların eşit değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Doğa merkezcilik doğal çevrenin korunmasının sadece insanın refahı ve mutluluğu için değil tüm insan olmayanların da varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olduğunu savunur.


7. Soru

Ekolojik modernleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ekolojik modernleşme, ekonomik ilkelerin, ekolojik ilkeleri temel kriter olarak benimsemesini ifade eder.


8. Soru

Ekolojik modernleşme düşüncesi en çok hangi ülkelerde gelişmektedir?

Cevap

Ekolojik modernleşme düşüncesi, özellikle Hollanda, İskandinav ülkeleri, Almanya, Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde oldukça yoğun bir şekilde tartışılmakta ve kısmen uygulanma olanağı da bulabilmektedir.


9. Soru

Çevre hareketi ABD’de nasıl bir yapıdadır?

Cevap

Çevre hareketi ABD’de belirli bir çevre sorunu ortaya çıktığında, bu sorunu gündemde tutmak amacıyla bir araya gelen ve bu sorun gündemden düştüğünde dağılan ve politik olmayan niteliktedir. Buna karşın, Avrupa’da politik bir hareket ve görece güçlü ve etkili bir siyasal parti şeklinde örgütlenmiştir.


10. Soru

Case oriented ne anlama gelmektedir?

Cevap

ABD’de çevreci hareket genellikle case oriented denilen bir yapıdadır. Bunun anlamı, çevreci hareketi oluşturanlar bir çevre sorunu ortaya çıktığında, söz konusu sorunu gündeme getirmek ve olası çözüm yollarını bulmak amacıyla bir araya gelir ve söz konusu çevre sorunu gündemden düştüğünde, başka bir çevre sorunu ortaya çıkıncaya kadar dağılırlar.


11. Soru

Küresel çevreci hareketin temsilcileri kimdir?

Cevap

Küresel çevreci hareketin iki önemli temsilcisi, Greenpeace ve Yeşiller Hareketidir. Her iki çevreci harekette aslen anti nükleer hareketler olarak ortaya çıkmıştır.


12. Soru

Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Küreselleşme aslen ekonomik bir kavram olup, dünya ekonomisinin giderek ulusal sınırları aşarak ya da bir ölçüde anlamsızlaştırarak, önce bölgesel daha sonra da giderek tek biçim küresel bir yapıya bürünmesini ifade etmektedir.


13. Soru

Küresel çevresel sorunlardan en bilinen ve etkili olanları nelerdir?

Cevap

küresel çevresel sorunlardan en bilinen ve etkili olanları,  küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği ve bunun sonucu oluşan etkiler, ozon tabakasındaki incelme ve bunun etkileri, ormansızlaşma, çölleşme, kuraklık, nükleer risk ve tehdit olarak sayılabilir. 


14. Soru

Greenpeace’in hangi olayla ortaya çıktığı bilinmektedir?

Cevap

Greenpeace’in ortaya çıkışına ilişkin olarak en bilinen olay, 15 Eylül 1971’de ABD’nin, Kanada ABD sınırında yer alan Aleutians’daki Amchitka adasında gerçekleştirmek istediği ikinci nükleer denemeye karşı bir protesto hareketi olarak ortaya çıkmış olduğudur.


15. Soru

Greenpeace hareketinin temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

• Çevresel bozulmanın aktif fakat barışçıl ve şiddet içermeyen tanığı olmak,
• Kamuoyu oluşturmak için şiddet içermeyen bir tartışma ortamı yaratmak,
• Çevreye karşı tehditleri ortaya çıkarmak ve bunları karşı çözüm yolları bulmak için sürekli işbirlikçilere ve destekçilere sahip olmamak,
• Politik ve ticari kaynaklardan maddi anlamda bağımsız olmak,
• Oluşturulacak olan çözüm önerilerinin; toplumda, açık katılımlı tartışmalarda üretilmesidir.


16. Soru

Uluslararası Greenpeace hareketi hangi alanlarda kampanyalar yürütmektedir?

Cevap

Uluslararası Greenpeace hareketi iklim değişikliği, ormanlık alanlar, okyanuslar, tarım, zehirli atıkların yol açtığı kirlenme, nükleer ve barış ve silahsızlanma ana başlıkları alanlarında uluslararası kampanyalar yürütmektedir.


17. Soru

Greenpeace gönüllüleri kendilerini neden gökkuşağı savaşçıları olarak görürler?

Cevap

Gökkuşağı savaflçısı terimi Hint mitolojisinden gelmektedir. Bu mitolojiye göre doğa bir canlı olarak algılanmakta ve bundan dolayı zaman zaman hasta olmaktadır. Doğa hastalandığında onu iyileştiren de gökkuşağı savaşçısıdır. Bundan dolayı Greenpeace gönüllüleri kendilerini, günümüzde hastalanan doğayı iyileştirecek olan gökkuğı savaşçıları (rainbow warriors) olarak görürler.


18. Soru

Bob Hunter kimdir?

Cevap

Greenpeace’in kurucusu ve modern çevre hareketinin en önemli kahramanlarından birisi olarak kabul edilen Bob Hunter’ın yaşamı ve çevre mücadelesi bir bakıma Greenpeace’in ta kendisidir.


19. Soru

Greenpeace hareketinin uluslararası bir yapıya bürünmesini sağlayan kimdir?

Cevap

David McTaggart Greenpeace hareketinin uluslararası bir yapıya bürünmesini sağlayan, Kanada kökenli Amerikalı bir iş adamı ve çevre gönüllüsüdür.


20. Soru

Yeşiller hareketinin en genel temel prensibi nedir?

Cevap

Yeşiller hareketinin en genel temel prensibi: “küresel düşün, yerel hareket et” şekilde özetlenebilir.


21. Soru

Avrupa Yeşillerinin temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Avrupa Yeşilleri şu temel ilkeleri benimsemektedir; çevresel sorumluluk, kendi geleceğini belirleme özgürlüğü, genişletilmiş adalet, farklılıklara saygı, şiddet karşıtlığı ve sürdürülebilir gelişme.


22. Soru

Bireysel özerklik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bireysel özerklik, cinsiyet, etnik köken, din, dil, sosyal köken ayrımı gözetmeksizin tüm insanların kendi bireysel tercihleri seçme ve bu tercihlerini gerçekleştirme özgürlüğü olduğuna inanır.


1. Soru

Çevresel sorunların yoğunlaşmasının önde gelen sebepleri nelerdir?

Cevap

Çevresel sorunların yoğunluk kazanması, özellikle kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların endüstriyel yakıt ve konutlarda ısınma ve soğutma amacıyla kullanılması ile birlikte gerçekleşmiştir.

2. Soru

Çevreci hareket nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Çevreci hareket, XIX. yüzyılda ortaya çıkan ve XX. yüzyılda yoğunlaşan çevre sorunlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

3. Soru

İnsanlar arası ve doğaya karşı sömürünün tarihi süreci nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

İnsanlar arasında ve insan ile doğal çevresi arasındaki ilk sömürü ilişkisi tarımcı toplumlarda ortaya çıkmıştır. Endüstriyel toplumda, insanın insan tarafından sömürülmesi ve doğanın insan tarafından sömürülmesi en üst düzeye ulaşmıştır.

4. Soru

Çevresel kriz ne anlama gelmektedir?

Cevap

Çevresel kriz, endüstrileşme ve teknolojinin sonucunda ortaya çıkan çevresel sorunların yeni teknolojiler kullanılarak çözülememesi, hatta yeni teknolojilerin çevresel sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirmesini ifade eder.

5. Soru

Bir ideoloji olarak çevrecilik nasıl tanımlanır?

Cevap

Bir ideoloji olarak çevrecilik insanın doğa ile olan ilişkilerini değiştirme olasılığını kapsayan bir inanç sistemidir.

6. Soru

Doğa merkezci düşünme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Doğa merkezcilik, insanlar ile tüm insan olmayanların eşit değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Doğa merkezcilik doğal çevrenin korunmasının sadece insanın refahı ve mutluluğu için değil tüm insan olmayanların da varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olduğunu savunur.

7. Soru

Ekolojik modernleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ekolojik modernleşme, ekonomik ilkelerin, ekolojik ilkeleri temel kriter olarak benimsemesini ifade eder.

8. Soru

Ekolojik modernleşme düşüncesi en çok hangi ülkelerde gelişmektedir?

Cevap

Ekolojik modernleşme düşüncesi, özellikle Hollanda, İskandinav ülkeleri, Almanya, Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde oldukça yoğun bir şekilde tartışılmakta ve kısmen uygulanma olanağı da bulabilmektedir.

9. Soru

Çevre hareketi ABD’de nasıl bir yapıdadır?

Cevap

Çevre hareketi ABD’de belirli bir çevre sorunu ortaya çıktığında, bu sorunu gündemde tutmak amacıyla bir araya gelen ve bu sorun gündemden düştüğünde dağılan ve politik olmayan niteliktedir. Buna karşın, Avrupa’da politik bir hareket ve görece güçlü ve etkili bir siyasal parti şeklinde örgütlenmiştir.

10. Soru

Case oriented ne anlama gelmektedir?

Cevap

ABD’de çevreci hareket genellikle case oriented denilen bir yapıdadır. Bunun anlamı, çevreci hareketi oluşturanlar bir çevre sorunu ortaya çıktığında, söz konusu sorunu gündeme getirmek ve olası çözüm yollarını bulmak amacıyla bir araya gelir ve söz konusu çevre sorunu gündemden düştüğünde, başka bir çevre sorunu ortaya çıkıncaya kadar dağılırlar.

11. Soru

Küresel çevreci hareketin temsilcileri kimdir?

Cevap

Küresel çevreci hareketin iki önemli temsilcisi, Greenpeace ve Yeşiller Hareketidir. Her iki çevreci harekette aslen anti nükleer hareketler olarak ortaya çıkmıştır.

12. Soru

Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Küreselleşme aslen ekonomik bir kavram olup, dünya ekonomisinin giderek ulusal sınırları aşarak ya da bir ölçüde anlamsızlaştırarak, önce bölgesel daha sonra da giderek tek biçim küresel bir yapıya bürünmesini ifade etmektedir.

13. Soru

Küresel çevresel sorunlardan en bilinen ve etkili olanları nelerdir?

Cevap

küresel çevresel sorunlardan en bilinen ve etkili olanları,  küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği ve bunun sonucu oluşan etkiler, ozon tabakasındaki incelme ve bunun etkileri, ormansızlaşma, çölleşme, kuraklık, nükleer risk ve tehdit olarak sayılabilir. 

14. Soru

Greenpeace’in hangi olayla ortaya çıktığı bilinmektedir?

Cevap

Greenpeace’in ortaya çıkışına ilişkin olarak en bilinen olay, 15 Eylül 1971’de ABD’nin, Kanada ABD sınırında yer alan Aleutians’daki Amchitka adasında gerçekleştirmek istediği ikinci nükleer denemeye karşı bir protesto hareketi olarak ortaya çıkmış olduğudur.

15. Soru

Greenpeace hareketinin temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

• Çevresel bozulmanın aktif fakat barışçıl ve şiddet içermeyen tanığı olmak,
• Kamuoyu oluşturmak için şiddet içermeyen bir tartışma ortamı yaratmak,
• Çevreye karşı tehditleri ortaya çıkarmak ve bunları karşı çözüm yolları bulmak için sürekli işbirlikçilere ve destekçilere sahip olmamak,
• Politik ve ticari kaynaklardan maddi anlamda bağımsız olmak,
• Oluşturulacak olan çözüm önerilerinin; toplumda, açık katılımlı tartışmalarda üretilmesidir.

16. Soru

Uluslararası Greenpeace hareketi hangi alanlarda kampanyalar yürütmektedir?

Cevap

Uluslararası Greenpeace hareketi iklim değişikliği, ormanlık alanlar, okyanuslar, tarım, zehirli atıkların yol açtığı kirlenme, nükleer ve barış ve silahsızlanma ana başlıkları alanlarında uluslararası kampanyalar yürütmektedir.

17. Soru

Greenpeace gönüllüleri kendilerini neden gökkuşağı savaşçıları olarak görürler?

Cevap

Gökkuşağı savaflçısı terimi Hint mitolojisinden gelmektedir. Bu mitolojiye göre doğa bir canlı olarak algılanmakta ve bundan dolayı zaman zaman hasta olmaktadır. Doğa hastalandığında onu iyileştiren de gökkuşağı savaşçısıdır. Bundan dolayı Greenpeace gönüllüleri kendilerini, günümüzde hastalanan doğayı iyileştirecek olan gökkuğı savaşçıları (rainbow warriors) olarak görürler.

18. Soru

Bob Hunter kimdir?

Cevap

Greenpeace’in kurucusu ve modern çevre hareketinin en önemli kahramanlarından birisi olarak kabul edilen Bob Hunter’ın yaşamı ve çevre mücadelesi bir bakıma Greenpeace’in ta kendisidir.

19. Soru

Greenpeace hareketinin uluslararası bir yapıya bürünmesini sağlayan kimdir?

Cevap

David McTaggart Greenpeace hareketinin uluslararası bir yapıya bürünmesini sağlayan, Kanada kökenli Amerikalı bir iş adamı ve çevre gönüllüsüdür.

20. Soru

Yeşiller hareketinin en genel temel prensibi nedir?

Cevap

Yeşiller hareketinin en genel temel prensibi: “küresel düşün, yerel hareket et” şekilde özetlenebilir.

21. Soru

Avrupa Yeşillerinin temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Avrupa Yeşilleri şu temel ilkeleri benimsemektedir; çevresel sorumluluk, kendi geleceğini belirleme özgürlüğü, genişletilmiş adalet, farklılıklara saygı, şiddet karşıtlığı ve sürdürülebilir gelişme.

22. Soru

Bireysel özerklik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bireysel özerklik, cinsiyet, etnik köken, din, dil, sosyal köken ayrımı gözetmeksizin tüm insanların kendi bireysel tercihleri seçme ve bu tercihlerini gerçekleştirme özgürlüğü olduğuna inanır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.