Çatışma ve Stres Yönetimi 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
8
A+
A-

Çatışmanın Nedenleri Ve Sonuçları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çatışma ve Stres Yönetimi 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çatışmanın Nedenleri Ve Sonuçları

1. Soru

Bir çatışmanın etkin yönetilmesi neden önemlidir?

Cevap

Etkin yönetilmeyen bir çatışma, hangi düzeyde olursa olsun hem bireylere hem de örgütlere büyük zararlar vermektedir.


2. Soru

Örgüt performansının düşmesinin başlıca sebepleri nelerdir?

Cevap

Örgüt performansının düşmesinin başlıca sebepleri sürekli hastalanan, işe devamsızlık yapan çalışanlar; iş ilişkilerinin bozulduğu, güvenin düştüğü, bu nedenle de takım çalışmalarının yavaşladığı ve hata oranlarının arttığı çalışma ortamları olarak özetlenebilir.


3. Soru

Bir çatışmanın türünü analiz eden bir yöneticinin ilk olarak yapması gereken nedir? 

Cevap

Bu çatışmaların bireylerden ve örgütten kaynaklanan nedenlerini saptamaktır.


4. Soru

Yöneticilerin çatışmayı ortaya çıkaran faktörleri analiz etme gerekliliği hangi ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır? 

Cevap

Yöneticilerin çatışmayı ortaya çıkaran faktörleri analiz etme gerekliliği iki önemli ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. İlk olarak yöneticinin “çatışmayı destekleyecek miyim yoksa çatışmayı azaltacak mıyım?” sorusuna cevap vermek için bu faktörleri analiz etmesi gerekir. İkinci olarak da yöneticinin var olan çatışmaya ilişkin harekete geçmesi ve gerekli tedbirleri alabilmesi için çatışmanın nedenlerini bilmesi gerekmektedir.


5. Soru

Etkin bir çatışma nasıl yönetilir? 

Cevap

Nedenleri doğru ve objektif bir şekilde analiz edilmiş bir çatışmanın etkin bir şekilde yönetilmesi mümkündür.


6. Soru

Çatışmanın nedenleri kaç başlık altında incelenir? 

Cevap

Çatışmanın nedenlerini bireysel, örgütsel ve iletişimden kaynaklanan nedenler olmak üzere üç başlık altında incelemek mümkündür.


7. Soru

Çatışma neden insanın hayatının merkezinde yer almaktadır?İ

Cevap

İnsanın diğer bireylerle etkileşimi var olmaya devam ettiği sürece çatışma da hayatın merkezinde yer almaya devam edecektir.


8. Soru

Bireylerin kişiliği, çatışmanın doğasını ve çatışmayı ortaya çıkaran faktörleri nasıl değiştirmektedir? 

Cevap

Bireylerin tarafı olduğu çatışmaya verdiği tepkiler ve çatışmayı nasıl yönettiği ortaya çıkan çatışmanın doğasını ve çatışmayı ortaya çıkaran faktörleri etkiler. 


9. Soru

Hangi kişilikler çatışmayı arttırırlar? 

Cevap

Otoriter ve baskıcı kişilik çatışmayı arttırırlar.


10. Soru

Dogmatik kişilik yapısı sahip kişiler, çatışmalara nasıl neden olmaktadır?

Cevap

Yeniliğe ve değişime karşı çıkarak dogmatik kişilik yapısına sahip kişiler, çatışmalara neden olmaktadır.


11. Soru

Dogmatik kişilik yapısına sahip kişiler, örgüt içinde nasıl davranarak çatışma yaratır?

Cevap

Örgütte çalışma arkadaşlarının fikirlerini dinlemeyen, alınan kararlarda onların fikirlerini sormayan, tek başına karar almayı tercih eden kişiler, örgüt içinde hem yatay hem de dikey çatışmalar yaşanmasına neden olurlar.


12. Soru

A tipi kişilik yapısına sahip bireylerin kişilik özellikleri nelerdir?

Cevap

 A tipi kişilik yapısına sahip bireyler; sinirli, sabırsız, bencil özellikleriyle ön plana çıkarlar.


13. Soru

A tipi kişilik özelliklerine sahip kişilerin yönetici pozisyonunda olması, neden örgüt içindeki dikey çatışmaları artırır?

Cevap

Çok çabuk sinirlenmeleri, hatayı tolere edememeleri, rekabet duygularının çok yüksek olması, birlikte çalıştıkları kişilerle daha fazla sorun yaşamalarına neden olur.


14. Soru

Pozitif etkinliğe sahip bireyler hangi çatışma türlerini daha rahat çözerler?

Cevap

Pozitif etkinliğe sahip bireyler özellikle bireysel düzeyde yaşanan kaçınma-kaçınma ya da yaklaşma-kaçınma gibi çatışmalarını çok daha sağlıklı bir şekilde çözebilirler.


15. Soru

Kendilik algısı nedir?

Cevap

Kendilik algısı, kişinin diğer kişilerden gelen geri bildirimler ve atıflarla birlikte tecrübeleri ve çevreyi yorumlamalarıyla biçimlenen, kendi hakkındaki bakış açısıdır.


16. Soru

Kendilik algısı olumlu kişiler çatışmalarını nasıl yönetirler?

Cevap

Kişilerin kendilik algılamaları olumlu oldukça, ilişkilerini korumaya ve geliştirmeye yönelik olarak yapıcı bir şekilde çatışmayı çözdükleri görülmektedir. Daha işbirlikçi, konuşkan, popüler ve iddialı kişiler olmaları, kendilik algısı olumlu olan kişilerin hem çatışmayla yüzleşmelerini sağlamakta hem de sosyal ilişkilerini daha sağlıklı kılmaktadır. İlişkilerini uzun süre koruyabilmektedirler. Çatışmadan kaçmak yerine tutum, davranış ve bilgilerini diğerleriyle paylaşmakta ve açık iletişimi tercih etmektedirler.


17. Soru

Çatışmayı ortaya çıkaran örgütsel faliyetler nelerdir?

Cevap

Örgütün yapısından kaynaklanan yönetim şekli, kaynak paylaşımı, örgüt büyüklüğü, merkezileşme, ödül dağılımı gibi faktörlerdir.


18. Soru

Duygusal zeka nedir?

Cevap

Duygusal zekâ, başkalarının ihtiyaçlarını, duygu ve düşüncelerini sezinleyebilmek, sosyal olmak, kendini iyi tanımak ve kontrol edebilmekle ilgili bir yetenektir.


19. Soru

Yöneticilerin duygusal zekâsının yüksek olması yöneticiye nasıl yarar sağlar? 

Cevap

Yöneticilerin duygusal zekâsının yüksek olması öncelikle yönetici ve astlar arasında yaşanan dikey çatışmaların azalmasını sağlayacaktır.


20. Soru

Fonksiyonel bağımlılık nedir? Örgütlerde fonksiyonel bağımlılık kaç şekildedir?

Cevap

Örgüt içerisinde bazı görevlerin tamamlanabilmesi diğer görevlerin tamamlanmasına bağlıdır; bu bağımlılığa ise fonksiyonel bağımlılık denir. Örgütlerde fonksiyonel bağımlılık üç şekildedir: Bütüne bağımlılık, sıralı bağımlılık ve karşılıklı bağımlılık.


1. Soru

Bir çatışmanın etkin yönetilmesi neden önemlidir?

Cevap

Etkin yönetilmeyen bir çatışma, hangi düzeyde olursa olsun hem bireylere hem de örgütlere büyük zararlar vermektedir.

2. Soru

Örgüt performansının düşmesinin başlıca sebepleri nelerdir?

Cevap

Örgüt performansının düşmesinin başlıca sebepleri sürekli hastalanan, işe devamsızlık yapan çalışanlar; iş ilişkilerinin bozulduğu, güvenin düştüğü, bu nedenle de takım çalışmalarının yavaşladığı ve hata oranlarının arttığı çalışma ortamları olarak özetlenebilir.

3. Soru

Bir çatışmanın türünü analiz eden bir yöneticinin ilk olarak yapması gereken nedir? 

Cevap

Bu çatışmaların bireylerden ve örgütten kaynaklanan nedenlerini saptamaktır.

4. Soru

Yöneticilerin çatışmayı ortaya çıkaran faktörleri analiz etme gerekliliği hangi ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır? 

Cevap

Yöneticilerin çatışmayı ortaya çıkaran faktörleri analiz etme gerekliliği iki önemli ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. İlk olarak yöneticinin “çatışmayı destekleyecek miyim yoksa çatışmayı azaltacak mıyım?” sorusuna cevap vermek için bu faktörleri analiz etmesi gerekir. İkinci olarak da yöneticinin var olan çatışmaya ilişkin harekete geçmesi ve gerekli tedbirleri alabilmesi için çatışmanın nedenlerini bilmesi gerekmektedir.

5. Soru

Etkin bir çatışma nasıl yönetilir? 

Cevap

Nedenleri doğru ve objektif bir şekilde analiz edilmiş bir çatışmanın etkin bir şekilde yönetilmesi mümkündür.

6. Soru

Çatışmanın nedenleri kaç başlık altında incelenir? 

Cevap

Çatışmanın nedenlerini bireysel, örgütsel ve iletişimden kaynaklanan nedenler olmak üzere üç başlık altında incelemek mümkündür.

7. Soru

Çatışma neden insanın hayatının merkezinde yer almaktadır?İ

Cevap

İnsanın diğer bireylerle etkileşimi var olmaya devam ettiği sürece çatışma da hayatın merkezinde yer almaya devam edecektir.

8. Soru

Bireylerin kişiliği, çatışmanın doğasını ve çatışmayı ortaya çıkaran faktörleri nasıl değiştirmektedir? 

Cevap

Bireylerin tarafı olduğu çatışmaya verdiği tepkiler ve çatışmayı nasıl yönettiği ortaya çıkan çatışmanın doğasını ve çatışmayı ortaya çıkaran faktörleri etkiler. 

9. Soru

Hangi kişilikler çatışmayı arttırırlar? 

Cevap

Otoriter ve baskıcı kişilik çatışmayı arttırırlar.

10. Soru

Dogmatik kişilik yapısı sahip kişiler, çatışmalara nasıl neden olmaktadır?

Cevap

Yeniliğe ve değişime karşı çıkarak dogmatik kişilik yapısına sahip kişiler, çatışmalara neden olmaktadır.

11. Soru

Dogmatik kişilik yapısına sahip kişiler, örgüt içinde nasıl davranarak çatışma yaratır?

Cevap

Örgütte çalışma arkadaşlarının fikirlerini dinlemeyen, alınan kararlarda onların fikirlerini sormayan, tek başına karar almayı tercih eden kişiler, örgüt içinde hem yatay hem de dikey çatışmalar yaşanmasına neden olurlar.

12. Soru

A tipi kişilik yapısına sahip bireylerin kişilik özellikleri nelerdir?

Cevap

 A tipi kişilik yapısına sahip bireyler; sinirli, sabırsız, bencil özellikleriyle ön plana çıkarlar.

13. Soru

A tipi kişilik özelliklerine sahip kişilerin yönetici pozisyonunda olması, neden örgüt içindeki dikey çatışmaları artırır?

Cevap

Çok çabuk sinirlenmeleri, hatayı tolere edememeleri, rekabet duygularının çok yüksek olması, birlikte çalıştıkları kişilerle daha fazla sorun yaşamalarına neden olur.

14. Soru

Pozitif etkinliğe sahip bireyler hangi çatışma türlerini daha rahat çözerler?

Cevap

Pozitif etkinliğe sahip bireyler özellikle bireysel düzeyde yaşanan kaçınma-kaçınma ya da yaklaşma-kaçınma gibi çatışmalarını çok daha sağlıklı bir şekilde çözebilirler.

15. Soru

Kendilik algısı nedir?

Cevap

Kendilik algısı, kişinin diğer kişilerden gelen geri bildirimler ve atıflarla birlikte tecrübeleri ve çevreyi yorumlamalarıyla biçimlenen, kendi hakkındaki bakış açısıdır.

16. Soru

Kendilik algısı olumlu kişiler çatışmalarını nasıl yönetirler?

Cevap

Kişilerin kendilik algılamaları olumlu oldukça, ilişkilerini korumaya ve geliştirmeye yönelik olarak yapıcı bir şekilde çatışmayı çözdükleri görülmektedir. Daha işbirlikçi, konuşkan, popüler ve iddialı kişiler olmaları, kendilik algısı olumlu olan kişilerin hem çatışmayla yüzleşmelerini sağlamakta hem de sosyal ilişkilerini daha sağlıklı kılmaktadır. İlişkilerini uzun süre koruyabilmektedirler. Çatışmadan kaçmak yerine tutum, davranış ve bilgilerini diğerleriyle paylaşmakta ve açık iletişimi tercih etmektedirler.

17. Soru

Çatışmayı ortaya çıkaran örgütsel faliyetler nelerdir?

Cevap

Örgütün yapısından kaynaklanan yönetim şekli, kaynak paylaşımı, örgüt büyüklüğü, merkezileşme, ödül dağılımı gibi faktörlerdir.

18. Soru

Duygusal zeka nedir?

Cevap

Duygusal zekâ, başkalarının ihtiyaçlarını, duygu ve düşüncelerini sezinleyebilmek, sosyal olmak, kendini iyi tanımak ve kontrol edebilmekle ilgili bir yetenektir.

19. Soru

Yöneticilerin duygusal zekâsının yüksek olması yöneticiye nasıl yarar sağlar? 

Cevap

Yöneticilerin duygusal zekâsının yüksek olması öncelikle yönetici ve astlar arasında yaşanan dikey çatışmaların azalmasını sağlayacaktır.

20. Soru

Fonksiyonel bağımlılık nedir? Örgütlerde fonksiyonel bağımlılık kaç şekildedir?

Cevap

Örgüt içerisinde bazı görevlerin tamamlanabilmesi diğer görevlerin tamamlanmasına bağlıdır; bu bağımlılığa ise fonksiyonel bağımlılık denir. Örgütlerde fonksiyonel bağımlılık üç şekildedir: Bütüne bağımlılık, sıralı bağımlılık ve karşılıklı bağımlılık.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.