Besin Güvenliği ve Hijyen Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Besin Güvenliği ve Hijyen Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Hijyen Ve Sanitasyon

1. Soru

İçme ve kullanım suyunda yapılması gereken analizler ve bu analizlerin izin verilen
değerler limit ve ölçüleri hangi mevzuat tarafından düzenlenmiştir ?

Cevap

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği


2. Soru

Membran Flltrasyon Sistemi özellikle hangi örnekler için uygun bir filtreleme işlemidir ?

Cevap

Özellikle içme suyu ve berrak meyve suları gibi süzme işleminde sorun çıkarmayan ve çok az sayıda mikroorganizma bulunabilen örnekler için uygundur.


3. Soru

Pest Kontrolü ile İlgili Yapılması Gerekenler temel olarak nelerdir ?

Cevap

• Haşerelerin işletme binasına girişlerinin önlenmesi,
• İşletme içinde haşerelerin varlığını sürdürmesine karşı gerekli tedbirlerin alınıp uygulanması,
• İşletme alanı içinde haşere varlığının düzgün aralıklarla kontrol edilmesi,
• Haşerelere karşı lisanslı profesyonel firmalarla işbirliği yapılması.


4. Soru

Genel olarak, farklı mikroorganizma tiplerinin yayılmasında kontaminasyon kaynağı unsurlar nelerdir?

Cevap

• Havada saçılan parçacıklardan oluşan “Aerosoller”,
• Hammaddeler,
• Paketleme,
• İnsanlar,
• İyi tasarlanmamış veya bakımı ve temizliği iyi yapılmayan havalandırma sistemleri,
• Dönen veya hareket eden ekipmanlar


5. Soru

Yumuşakçalara, Kemirgenlere, Nematotlara ve Akarlara karşı kullanılan ilaçlar hangileridir ?

Yazım sırasıyla yanıtlayınız.

Cevap

Mollusid,  Rodentisid, Nematisid ve Akarisid


6. Soru

Hijyen ve sanitasyonun yararları kısaca nelerdir ?

Cevap

Hijyen ve sanitasyon uygulamaları sayesinde hastalıklar nedeniyle iş gücü kaybının önüne geçileceğinden üretimde artış olacaktır. Ayrıca yönetmeliklere uygun davranan işyerlerinde üretilecek ürünlerin sağlık ve güvenlik garantisi de olacaktır. Ürünleri kaliteli ve güvenli olan işletmeleri haklı olarak tanınırlığı artacak ve bu ürünlere karşı talepler de artacaktır. Ürünün pazarlamasında etkili olacak bir adım atılmış ve süreç sonunda üretilmiş kaliteli ürünler kendi başına bir reklam unsuru hâline gelmiş olacaktır. Bütün bunlara ek olarak tüketicinin aldatılması da engellenecektir.


7. Soru

Biyofilm nedir ?

Cevap

Eksopolisakkarit matriks içinde bir yüzeye tutunan mikroorganizma topluluğunun oluşturduğu yapılara biyofilm adı verilir.


8. Soru

El hijyeninin rutin kontrolü için kullanılan yöntem nedir ?

Cevap

Hygicult veya kontakt plate yöntemi


9. Soru

Modern Hijyen Standartlarının belirlenmesine çok önemli rol oynayan ve 19. Yüzyılın başlarında yaşamış olan 2 önemli bilim insanının isimleri nelerdir ?

Cevap

Macar hekim Ignac Fülöp Semmelweis (1818-1865) ve İngiliz cerrah Joseph Lister (1827-1912)


10. Soru

Et endüstrisinde kullanılan başlıca örnekleme noktaları nelerdir ?

Cevap

• Kesim tahtaları, çalışma yüzeyleri, taşıma kancaları, taşıma paletleri, bıçaklar, et öğütücü değirmenler, parçalama makineleri, bıçak bileme aparatları, plastik kutular, paketleme ekipmanları ve paketleme materyalleri,
• El ile dokunulan alanlar; kapılar, kapı kolları, paketleme ekipmanları ve klavyeler
• Depolama alanlarındaki yüzeyler.


11. Soru

Hippocrates’in tıp anlayışı, ……………… ve ………………. üzerine olmuştur.

Boşlukları olması gerektiği şekilde doldurunuz.

Cevap

Hippocrates, antik Yunan’daki en ünlü hekimdir ve “Tıbbın Babası” olarak da adlandırılır. “Hippocrates’in tıp anlayışı, tarafsız gözlem ve tümdengelim üzerine olmuştur.” Hippocrates ve onun takipçileri, hastaların direncinin beslenme ve hijyenle çok yakın ilişkili olduğunu düşünmüşlerdir.


12. Soru

Ortam Havasının Mikrobiyal Yükünün Tespiti için kullanılan yöntemler nelerdir ? 

Cevap

Çöktürme Yöntemi, Sedimentasyon Yöntemi, Çarptırma Yöntemi ve Süzme Yöntemi olarak 4 başlık altında toplanmaktadır.


13. Soru

“Antiseptik cerrahi” kavramını ortaya koyan bilim adamının adı nedir ? 

Cevap

Joseph Lister


14. Soru

“…….. …… ………. mikrobiyolojik hijyenin güvenilir, ekonomik ve zaman tasarruf edici bir şekilde denetlenmesi için özel olarak tasarlanmış olan agar slaytlardır. Mikrobiyolojik kirlenmenin seviyelerini denetlemek için kullanılabilir. Bunlar, üretim sürecinde hijyenin denetlenmesinin çok kritik önemde olduğu gıda sanayisi kullanımına çok uygundur.”

Boşluğu doldurunuz.

Cevap

Hızlı Test Kitleri ( Örneğin; Hygicult )


15. Soru

Sularda mikrobiyolojik analizler temel olarak nasıl gruplandırılır ?

Cevap

• Var/yok testleri: Mikroorganizmanın sayısı önemli değildir. Belirli bir hacim içinde belirli bir mikroorganizmanın olup olmadığı araştırılır.
• Sayım: Belirli sınırlar içinde izin verilen mikroorganizmalar için yapılır.
• Mikroorganizma tanımlama: Koloni sayımı, dökme veya kültürel yayım şeklinde yapılabileceği gibi membran filtrasyon sisteminde de koloni sayımı gerçekleştirilebilir.


16. Soru

Pastörizasyon nedir ?

Cevap

Gıda sanayinde, besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemidir. İçinde enzim ve bakteri bulunan ve besleyici özelliği olan maddenin 60°C’den 100°C’ye kadar ısıl işlemle öldürme veya etkisiz hâle getirilmesi işlemidir.


17. Soru

Kemirgenlere karşı yapılması gereken üç temel hareket nelerdir ?

Cevap

• İşletme ortamında açıkta yiyecek veya çöp bırakmamak, dolayısıyla yiyeceğe ulaşım olanaklarını olabildiğince kısıtlamak ve böylelikle aç kalmalarını sağlamak,
• Binaya girişlerinin önlenmesi için en küçük açıklık ve delik kalmayacak şekilde izolasyonun sağlanması,
• Bunun yanında bina içinde depolama alanlarında uzun süre dokunulmadan kalan çok miktarda karton ve kutu gibi malzemenin istiflenmesinden kaçınılması gerekir.


18. Soru

Yüzeylerdeki mikrobiyal kontaminasyonun kontrolü için kullanılan yöntemler nelerdir ?

Cevap

Kontakt Plate, 

Hızlı Test Kitleri (Hygicult), 

Agar Şırınga,

Swab.


19. Soru

Dünya Sağlık Örgütü’nün sanitasyon tanımı nasıldır ?

Cevap

İnsan idrarı ve dışkılarının güvenli birşekilde uzaklaştırılmasıyla ilgili hizmet ve olanakların sağlanmasıdır.


20. Soru

“İçme-Kullanma Suları” için izin verilen “Escherichia sayısı” kaç olmalıdır?

Cevap

0 (sıfır)


1. Soru

İçme ve kullanım suyunda yapılması gereken analizler ve bu analizlerin izin verilen
değerler limit ve ölçüleri hangi mevzuat tarafından düzenlenmiştir ?

Cevap

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği

2. Soru

Membran Flltrasyon Sistemi özellikle hangi örnekler için uygun bir filtreleme işlemidir ?

Cevap

Özellikle içme suyu ve berrak meyve suları gibi süzme işleminde sorun çıkarmayan ve çok az sayıda mikroorganizma bulunabilen örnekler için uygundur.

3. Soru

Pest Kontrolü ile İlgili Yapılması Gerekenler temel olarak nelerdir ?

Cevap

• Haşerelerin işletme binasına girişlerinin önlenmesi,
• İşletme içinde haşerelerin varlığını sürdürmesine karşı gerekli tedbirlerin alınıp uygulanması,
• İşletme alanı içinde haşere varlığının düzgün aralıklarla kontrol edilmesi,
• Haşerelere karşı lisanslı profesyonel firmalarla işbirliği yapılması.

4. Soru

Genel olarak, farklı mikroorganizma tiplerinin yayılmasında kontaminasyon kaynağı unsurlar nelerdir?

Cevap

• Havada saçılan parçacıklardan oluşan “Aerosoller”,
• Hammaddeler,
• Paketleme,
• İnsanlar,
• İyi tasarlanmamış veya bakımı ve temizliği iyi yapılmayan havalandırma sistemleri,
• Dönen veya hareket eden ekipmanlar

5. Soru

Yumuşakçalara, Kemirgenlere, Nematotlara ve Akarlara karşı kullanılan ilaçlar hangileridir ?

Yazım sırasıyla yanıtlayınız.

Cevap

Mollusid,  Rodentisid, Nematisid ve Akarisid

6. Soru

Hijyen ve sanitasyonun yararları kısaca nelerdir ?

Cevap

Hijyen ve sanitasyon uygulamaları sayesinde hastalıklar nedeniyle iş gücü kaybının önüne geçileceğinden üretimde artış olacaktır. Ayrıca yönetmeliklere uygun davranan işyerlerinde üretilecek ürünlerin sağlık ve güvenlik garantisi de olacaktır. Ürünleri kaliteli ve güvenli olan işletmeleri haklı olarak tanınırlığı artacak ve bu ürünlere karşı talepler de artacaktır. Ürünün pazarlamasında etkili olacak bir adım atılmış ve süreç sonunda üretilmiş kaliteli ürünler kendi başına bir reklam unsuru hâline gelmiş olacaktır. Bütün bunlara ek olarak tüketicinin aldatılması da engellenecektir.

7. Soru

Biyofilm nedir ?

Cevap

Eksopolisakkarit matriks içinde bir yüzeye tutunan mikroorganizma topluluğunun oluşturduğu yapılara biyofilm adı verilir.

8. Soru

El hijyeninin rutin kontrolü için kullanılan yöntem nedir ?

Cevap

Hygicult veya kontakt plate yöntemi

9. Soru

Modern Hijyen Standartlarının belirlenmesine çok önemli rol oynayan ve 19. Yüzyılın başlarında yaşamış olan 2 önemli bilim insanının isimleri nelerdir ?

Cevap

Macar hekim Ignac Fülöp Semmelweis (1818-1865) ve İngiliz cerrah Joseph Lister (1827-1912)

10. Soru

Et endüstrisinde kullanılan başlıca örnekleme noktaları nelerdir ?

Cevap

• Kesim tahtaları, çalışma yüzeyleri, taşıma kancaları, taşıma paletleri, bıçaklar, et öğütücü değirmenler, parçalama makineleri, bıçak bileme aparatları, plastik kutular, paketleme ekipmanları ve paketleme materyalleri,
• El ile dokunulan alanlar; kapılar, kapı kolları, paketleme ekipmanları ve klavyeler
• Depolama alanlarındaki yüzeyler.

11. Soru

Hippocrates’in tıp anlayışı, ……………… ve ………………. üzerine olmuştur.

Boşlukları olması gerektiği şekilde doldurunuz.

Cevap

Hippocrates, antik Yunan’daki en ünlü hekimdir ve “Tıbbın Babası” olarak da adlandırılır. “Hippocrates’in tıp anlayışı, tarafsız gözlem ve tümdengelim üzerine olmuştur.” Hippocrates ve onun takipçileri, hastaların direncinin beslenme ve hijyenle çok yakın ilişkili olduğunu düşünmüşlerdir.

12. Soru

Ortam Havasının Mikrobiyal Yükünün Tespiti için kullanılan yöntemler nelerdir ? 

Cevap

Çöktürme Yöntemi, Sedimentasyon Yöntemi, Çarptırma Yöntemi ve Süzme Yöntemi olarak 4 başlık altında toplanmaktadır.

13. Soru

“Antiseptik cerrahi” kavramını ortaya koyan bilim adamının adı nedir ? 

Cevap

Joseph Lister

14. Soru

“…….. …… ………. mikrobiyolojik hijyenin güvenilir, ekonomik ve zaman tasarruf edici bir şekilde denetlenmesi için özel olarak tasarlanmış olan agar slaytlardır. Mikrobiyolojik kirlenmenin seviyelerini denetlemek için kullanılabilir. Bunlar, üretim sürecinde hijyenin denetlenmesinin çok kritik önemde olduğu gıda sanayisi kullanımına çok uygundur.”

Boşluğu doldurunuz.

Cevap

Hızlı Test Kitleri ( Örneğin; Hygicult )

15. Soru

Sularda mikrobiyolojik analizler temel olarak nasıl gruplandırılır ?

Cevap

• Var/yok testleri: Mikroorganizmanın sayısı önemli değildir. Belirli bir hacim içinde belirli bir mikroorganizmanın olup olmadığı araştırılır.
• Sayım: Belirli sınırlar içinde izin verilen mikroorganizmalar için yapılır.
• Mikroorganizma tanımlama: Koloni sayımı, dökme veya kültürel yayım şeklinde yapılabileceği gibi membran filtrasyon sisteminde de koloni sayımı gerçekleştirilebilir.

16. Soru

Pastörizasyon nedir ?

Cevap

Gıda sanayinde, besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemidir. İçinde enzim ve bakteri bulunan ve besleyici özelliği olan maddenin 60°C’den 100°C’ye kadar ısıl işlemle öldürme veya etkisiz hâle getirilmesi işlemidir.

17. Soru

Kemirgenlere karşı yapılması gereken üç temel hareket nelerdir ?

Cevap

• İşletme ortamında açıkta yiyecek veya çöp bırakmamak, dolayısıyla yiyeceğe ulaşım olanaklarını olabildiğince kısıtlamak ve böylelikle aç kalmalarını sağlamak,
• Binaya girişlerinin önlenmesi için en küçük açıklık ve delik kalmayacak şekilde izolasyonun sağlanması,
• Bunun yanında bina içinde depolama alanlarında uzun süre dokunulmadan kalan çok miktarda karton ve kutu gibi malzemenin istiflenmesinden kaçınılması gerekir.

18. Soru

Yüzeylerdeki mikrobiyal kontaminasyonun kontrolü için kullanılan yöntemler nelerdir ?

Cevap

Kontakt Plate, 

Hızlı Test Kitleri (Hygicult), 

Agar Şırınga,

Swab.

19. Soru

Dünya Sağlık Örgütü’nün sanitasyon tanımı nasıldır ?

Cevap

İnsan idrarı ve dışkılarının güvenli birşekilde uzaklaştırılmasıyla ilgili hizmet ve olanakların sağlanmasıdır.

20. Soru

“İçme-Kullanma Suları” için izin verilen “Escherichia sayısı” kaç olmalıdır?

Cevap

0 (sıfır)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!