Besin Güvenliği ve Hijyen Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Besin Güvenliği ve Hijyen Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Besinlerde Bulunan Mikroorganizmalar Ve Gelişimini Etkileyen Faktörler

1. Soru

Mikroorganizma nedir?

Cevap

Mikroorganizmalar; genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük, bulundukları ortamda kendi başlarına yaşayabilen, canlıların evrim sürecine bakıldığında ise yeryüzünde oluşan ve yayılan ilk canlılardır.


2. Soru

Hücre nedir?

Cevap

Hücre, yaşamın temel birimidir.


3. Soru

Hücreler iç yapılarına göre kaça ayrılır?

Cevap

Hücrelerin iç yapıları dikkate alındığında ökaryot ve prokaryot olarak ikiye ayrılırlar.


4. Soru

Bakteri nedir?

Cevap

Bakteriler, genetik materyalleri hücre içinde bir çekirdek zarı ile çevrilmediği için prokaryot olarak kabul edilen basit yapılı ve tek hücreli olarak hayatlarını sürdürebilen organizmalardır.


5. Soru

Peptidoglikan nedir?

Cevap

Peptidoglikan, N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asit gibi şeker türevleri yanında az sayıda L-alanin, D-alanin ve L-glutamik asit gibi amino asitleri içeren, yalnızca prokaryotlarda bulunan bakteriye şekil ve sağlamlık veren polisakkarit yapıdır.


6. Soru

Sporulasyon nedir?

Cevap

Sporulasyon, bakterilerin olumsuz çevre koşulları dolayısıyla vejetatif çoğalmayı kesip, metabolik olarak işlevsiz, aynı zamanda olumsuz ortam koşullarına dirençli endosporlar üretmesi sürecine verilen addır.


7. Soru

Sanitasyon nedir?

Cevap

Sanitasyon, besin mikrobiyolojisi açısından, besinlerin üretiminin her aşamasında hijyenik ve sağlıklı ortamların yaratılması ve bu durumun devam ettirilmesi için yapılan uygulamalar bütünüdür.


8. Soru

Saprofit nedir?

Cevap

Saprofit, ölen canlıların yapısındaki organik maddeleri kullanarak yaşamlarını sürdüren çürükçül canlılara verilen genel addır.


9. Soru

Funguslar kaça ayrılır?

Cevap

Funguslar; temel olarak küfler, mantarlar ve mayalar olarak üçe ayrılır.


10. Soru

Fagositoz nedir?

Cevap

Fagositoz, protozoa veya yüksek yapılı canlıların fagositik hücreleri tarafından dış ortamda bulunan partiküllerin hücre içine alınarak sindirmesidir.


11. Soru

Virüs nedir?

Cevap

Virüsler en basit tanımı ile protein bir kılıf içinde (kapsid) DNA ve RNA moleküllerine sahip, tek başlarına yaşamlarını sürdüremeyen ve canlı bir hücreye bağımlı enfekte edici ajanlardır


12. Soru

mRNA nedir?

Cevap

mRNA, Mesajcı RNA da denilen bu yapılar, protein sentezinde DNA’dan ribozomlara proteinleri kodlayan genleri iletirler.


13. Soru

Habitat nedir?

Cevap

Popülasyonların yaşadıkları çevrelere habitat adı verilir.


14. Soru

Kontaminasyon nedir?

Cevap

Kontaminasyon, istenmeyen yabancı maddelerin veya mikroorganizmaların bulaşması veya enfekte etmesi durumudur.


15. Soru

Mikotoksin nedir?

Cevap

Mikotoksin, mantarların uygun koşullar sağlandığında doğal olarak ürettikleri ve toksik etkilere sahip sekonder metabolitlerdir. Bir mantar, birkaç çeşit mikotoksin üretebilir.


16. Soru

Yaşadıkları optimum sıcaklık değerine göre canlılar nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Yaşadıkları optimum sıcaklık değerine göre canlılar psikrofil, mezofil, termofil ve ekstrem termofil olarak 4 gruba ayrılır.


17. Soru

Alkalifil nedir?

Cevap

En iyi gelişimlerini pH 10 ve üzeri bazik (alkali) ortamlarda gösteren mikroorganizmalardır.


18. Soru

Asidofil nedir?

Cevap

En iyi gelişimlerini düşük pH değerlerinde gösteren mikroorganizmalardır.


19. Soru

Tetanos hastalığının asıl nedeni nedir?

Cevap

Tetanos hastalığının asıl nedeni, toprakta sporları bol miktarda bulunan Clostridium tetani bakterisidir.


20. Soru

Bakteriyofaj nedir?

Cevap

Bakterileri enfekte eden virüslere bakteriyofaj adı verilir.


1. Soru

Mikroorganizma nedir?

Cevap

Mikroorganizmalar; genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük, bulundukları ortamda kendi başlarına yaşayabilen, canlıların evrim sürecine bakıldığında ise yeryüzünde oluşan ve yayılan ilk canlılardır.

Mikroorganizmalar; genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük, bulundukları ortamda kendi başlarına yaşayabilen, canlıların evrim sürecine bakıldığında ise yeryüzünde oluşan ve yayılan ilk canlılardır.

Mikroorganizmalar; genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük, bulundukları ortamda kendi başlarına yaşayabilen, canlıların evrim sürecine bakıldığında ise yeryüzünde oluşan ve yayılan ilk canlılardır.

Mikroorganizmalar; genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük, bulundukları ortamda kendi başlarına yaşayabilen, canlıların evrim sürecine bakıldığında ise yeryüzünde oluşan ve yayılan ilk canlılardır.

Mikroorganizmalar; genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük, bulundukları ortamda kendi başlarına yaşayabilen, canlıların evrim sürecine bakıldığında ise yeryüzünde oluşan ve yayılan ilk canlılardır.

2. Soru

Hücre nedir?

Cevap

Hücre, yaşamın temel birimidir.

Hücre, yaşamın temel birimidir.

Hücre, yaşamın temel birimidir.

Hücre, yaşamın temel birimidir.

Hücre, yaşamın temel birimidir.

3. Soru

Hücreler iç yapılarına göre kaça ayrılır?

Cevap

Hücrelerin iç yapıları dikkate alındığında ökaryot ve prokaryot olarak ikiye ayrılırlar.

Hücrelerin iç yapıları dikkate alındığında ökaryot ve prokaryot olarak ikiye ayrılırlar.

Hücrelerin iç yapıları dikkate alındığında ökaryot ve prokaryot olarak ikiye ayrılırlar.

Hücrelerin iç yapıları dikkate alındığında ökaryot ve prokaryot olarak ikiye ayrılırlar.

Hücrelerin iç yapıları dikkate alındığında ökaryot ve prokaryot olarak ikiye ayrılırlar.

4. Soru

Bakteri nedir?

Cevap

Bakteriler, genetik materyalleri hücre içinde bir çekirdek zarı ile çevrilmediği için prokaryot olarak kabul edilen basit yapılı ve tek hücreli olarak hayatlarını sürdürebilen organizmalardır.

Bakteriler, genetik materyalleri hücre içinde bir çekirdek zarı ile çevrilmediği için prokaryot olarak kabul edilen basit yapılı ve tek hücreli olarak hayatlarını sürdürebilen organizmalardır.

Bakteriler, genetik materyalleri hücre içinde bir çekirdek zarı ile çevrilmediği için prokaryot olarak kabul edilen basit yapılı ve tek hücreli olarak hayatlarını sürdürebilen organizmalardır.

Bakteriler, genetik materyalleri hücre içinde bir çekirdek zarı ile çevrilmediği için prokaryot olarak kabul edilen basit yapılı ve tek hücreli olarak hayatlarını sürdürebilen organizmalardır.

5. Soru

Peptidoglikan nedir?

Peptidoglikan nedir?

Peptidoglikan nedir?

Peptidoglikan nedir?

Cevap

Peptidoglikan, N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asit gibi şeker türevleri yanında az sayıda L-alanin, D-alanin ve L-glutamik asit gibi amino asitleri içeren, yalnızca prokaryotlarda bulunan bakteriye şekil ve sağlamlık veren polisakkarit yapıdır.

Peptidoglikan, N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asit gibi şeker türevleri yanında az sayıda L-alanin, D-alanin ve L-glutamik asit gibi amino asitleri içeren, yalnızca prokaryotlarda bulunan bakteriye şekil ve sağlamlık veren polisakkarit yapıdır.

Peptidoglikan, N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asit gibi şeker türevleri yanında az sayıda L-alanin, D-alanin ve L-glutamik asit gibi amino asitleri içeren, yalnızca prokaryotlarda bulunan bakteriye şekil ve sağlamlık veren polisakkarit yapıdır.

Peptidoglikan, N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asit gibi şeker türevleri yanında az sayıda L-alanin, D-alanin ve L-glutamik asit gibi amino asitleri içeren, yalnızca prokaryotlarda bulunan bakteriye şekil ve sağlamlık veren polisakkarit yapıdır.

6. Soru

Sporulasyon nedir?

Sporulasyon nedir?

Sporulasyon nedir?

Sporulasyon nedir?

Cevap

Sporulasyon, bakterilerin olumsuz çevre koşulları dolayısıyla vejetatif çoğalmayı kesip, metabolik olarak işlevsiz, aynı zamanda olumsuz ortam koşullarına dirençli endosporlar üretmesi sürecine verilen addır.

Sporulasyon, bakterilerin olumsuz çevre koşulları dolayısıyla vejetatif çoğalmayı kesip, metabolik olarak işlevsiz, aynı zamanda olumsuz ortam koşullarına dirençli endosporlar üretmesi sürecine verilen addır.

Sporulasyon, bakterilerin olumsuz çevre koşulları dolayısıyla vejetatif çoğalmayı kesip, metabolik olarak işlevsiz, aynı zamanda olumsuz ortam koşullarına dirençli endosporlar üretmesi sürecine verilen addır.

Sporulasyon, bakterilerin olumsuz çevre koşulları dolayısıyla vejetatif çoğalmayı kesip, metabolik olarak işlevsiz, aynı zamanda olumsuz ortam koşullarına dirençli endosporlar üretmesi sürecine verilen addır.

7. Soru

Sanitasyon nedir?

Sanitasyon nedir?

Sanitasyon nedir?

Sanitasyon nedir?

Cevap

Sanitasyon, besin mikrobiyolojisi açısından, besinlerin üretiminin her aşamasında hijyenik ve sağlıklı ortamların yaratılması ve bu durumun devam ettirilmesi için yapılan uygulamalar bütünüdür.

Sanitasyon, besin mikrobiyolojisi açısından, besinlerin üretiminin her aşamasında hijyenik ve sağlıklı ortamların yaratılması ve bu durumun devam ettirilmesi için yapılan uygulamalar bütünüdür.

Sanitasyon, besin mikrobiyolojisi açısından, besinlerin üretiminin her aşamasında hijyenik ve sağlıklı ortamların yaratılması ve bu durumun devam ettirilmesi için yapılan uygulamalar bütünüdür.

Sanitasyon, besin mikrobiyolojisi açısından, besinlerin üretiminin her aşamasında hijyenik ve sağlıklı ortamların yaratılması ve bu durumun devam ettirilmesi için yapılan uygulamalar bütünüdür.

8. Soru

Saprofit nedir?

Saprofit nedir?

Saprofit nedir?

Saprofit nedir?

Cevap

Saprofit, ölen canlıların yapısındaki organik maddeleri kullanarak yaşamlarını sürdüren çürükçül canlılara verilen genel addır.

Saprofit, ölen canlıların yapısındaki organik maddeleri kullanarak yaşamlarını sürdüren çürükçül canlılara verilen genel addır.

Saprofit, ölen canlıların yapısındaki organik maddeleri kullanarak yaşamlarını sürdüren çürükçül canlılara verilen genel addır.

Saprofit, ölen canlıların yapısındaki organik maddeleri kullanarak yaşamlarını sürdüren çürükçül canlılara verilen genel addır.

9. Soru

Funguslar kaça ayrılır?

Cevap

Funguslar; temel olarak küfler, mantarlar ve mayalar olarak üçe ayrılır.

Funguslar; temel olarak küfler, mantarlar ve mayalar olarak üçe ayrılır.

Funguslar; temel olarak küfler, mantarlar ve mayalar olarak üçe ayrılır.

Funguslar; temel olarak küfler, mantarlar ve mayalar olarak üçe ayrılır.

10. Soru

Fagositoz nedir?

Fagositoz nedir?

Fagositoz nedir?

Fagositoz nedir?

Cevap

Fagositoz, protozoa veya yüksek yapılı canlıların fagositik hücreleri tarafından dış ortamda bulunan partiküllerin hücre içine alınarak sindirmesidir.

Fagositoz, protozoa veya yüksek yapılı canlıların fagositik hücreleri tarafından dış ortamda bulunan partiküllerin hücre içine alınarak sindirmesidir.

Fagositoz, protozoa veya yüksek yapılı canlıların fagositik hücreleri tarafından dış ortamda bulunan partiküllerin hücre içine alınarak sindirmesidir.

Fagositoz, protozoa veya yüksek yapılı canlıların fagositik hücreleri tarafından dış ortamda bulunan partiküllerin hücre içine alınarak sindirmesidir.

11. Soru

Virüs nedir?

Cevap

Virüsler en basit tanımı ile protein bir kılıf içinde (kapsid) DNA ve RNA moleküllerine sahip, tek başlarına yaşamlarını sürdüremeyen ve canlı bir hücreye bağımlı enfekte edici ajanlardır

Virüsler en basit tanımı ile protein bir kılıf içinde (kapsid) DNA ve RNA moleküllerine sahip, tek başlarına yaşamlarını sürdüremeyen ve canlı bir hücreye bağımlı enfekte edici ajanlardır

Virüsler en basit tanımı ile protein bir kılıf içinde (kapsid) DNA ve RNA moleküllerine sahip, tek başlarına yaşamlarını sürdüremeyen ve canlı bir hücreye bağımlı enfekte edici ajanlardır

Virüsler en basit tanımı ile protein bir kılıf içinde (kapsid) DNA ve RNA moleküllerine sahip, tek başlarına yaşamlarını sürdüremeyen ve canlı bir hücreye bağımlı enfekte edici ajanlardır

12. Soru

mRNA nedir?

Cevap

mRNA, Mesajcı RNA da denilen bu yapılar, protein sentezinde DNA’dan ribozomlara proteinleri kodlayan genleri iletirler.

mRNA, Mesajcı RNA da denilen bu yapılar, protein sentezinde DNA’dan ribozomlara proteinleri kodlayan genleri iletirler.

mRNA, Mesajcı RNA da denilen bu yapılar, protein sentezinde DNA’dan ribozomlara proteinleri kodlayan genleri iletirler.

mRNA, Mesajcı RNA da denilen bu yapılar, protein sentezinde DNA’dan ribozomlara proteinleri kodlayan genleri iletirler.

13. Soru

Habitat nedir?

Habitat nedir?

Habitat nedir?

Habitat nedir?

Cevap

Popülasyonların yaşadıkları çevrelere habitat adı verilir.

Popülasyonların yaşadıkları çevrelere habitat adı verilir.

Popülasyonların yaşadıkları çevrelere habitat adı verilir.

Popülasyonların yaşadıkları çevrelere habitat adı verilir.

14. Soru

Kontaminasyon nedir?

Kontaminasyon nedir?

Kontaminasyon nedir?

Kontaminasyon nedir?

Cevap

Kontaminasyon, istenmeyen yabancı maddelerin veya mikroorganizmaların bulaşması veya enfekte etmesi durumudur.

Kontaminasyon, istenmeyen yabancı maddelerin veya mikroorganizmaların bulaşması veya enfekte etmesi durumudur.

Kontaminasyon, istenmeyen yabancı maddelerin veya mikroorganizmaların bulaşması veya enfekte etmesi durumudur.

Kontaminasyon, istenmeyen yabancı maddelerin veya mikroorganizmaların bulaşması veya enfekte etmesi durumudur.

15. Soru

Mikotoksin nedir?

Mikotoksin nedir?

Mikotoksin nedir?

Mikotoksin nedir?

Cevap

Mikotoksin, mantarların uygun koşullar sağlandığında doğal olarak ürettikleri ve toksik etkilere sahip sekonder metabolitlerdir. Bir mantar, birkaç çeşit mikotoksin üretebilir.

Mikotoksin, mantarların uygun koşullar sağlandığında doğal olarak ürettikleri ve toksik etkilere sahip sekonder metabolitlerdir. Bir mantar, birkaç çeşit mikotoksin üretebilir.

Mikotoksin, mantarların uygun koşullar sağlandığında doğal olarak ürettikleri ve toksik etkilere sahip sekonder metabolitlerdir. Bir mantar, birkaç çeşit mikotoksin üretebilir.

Mikotoksin, mantarların uygun koşullar sağlandığında doğal olarak ürettikleri ve toksik etkilere sahip sekonder metabolitlerdir. Bir mantar, birkaç çeşit mikotoksin üretebilir.

16. Soru

Yaşadıkları optimum sıcaklık değerine göre canlılar nasıl sınıflandırılır?

Yaşadıkları optimum sıcaklık değerine göre canlılar nasıl sınıflandırılır?

Yaşadıkları optimum sıcaklık değerine göre canlılar nasıl sınıflandırılır?

Yaşadıkları optimum sıcaklık değerine göre canlılar nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Yaşadıkları optimum sıcaklık değerine göre canlılar psikrofil, mezofil, termofil ve ekstrem termofil olarak 4 gruba ayrılır.

Yaşadıkları optimum sıcaklık değerine göre canlılar psikrofil, mezofil, termofil ve ekstrem termofil olarak 4 gruba ayrılır.

Yaşadıkları optimum sıcaklık değerine göre canlılar psikrofil, mezofil, termofil ve ekstrem termofil olarak 4 gruba ayrılır.

Yaşadıkları optimum sıcaklık değerine göre canlılar psikrofil, mezofil, termofil ve ekstrem termofil olarak 4 gruba ayrılır.

17. Soru

Alkalifil nedir?

Alkalifil nedir?

Alkalifil nedir?

Alkalifil nedir?

Cevap

En iyi gelişimlerini pH 10 ve üzeri bazik (alkali) ortamlarda gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini pH 10 ve üzeri bazik (alkali) ortamlarda gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini pH 10 ve üzeri bazik (alkali) ortamlarda gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini pH 10 ve üzeri bazik (alkali) ortamlarda gösteren mikroorganizmalardır.

18. Soru

Asidofil nedir?

Asidofil nedir?

Asidofil nedir?

Asidofil nedir?

Cevap

En iyi gelişimlerini düşük pH değerlerinde gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini düşük pH değerlerinde gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini düşük pH değerlerinde gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini düşük pH değerlerinde gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini düşük pH değerlerinde gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini düşük pH değerlerinde gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini düşük pH değerlerinde gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini düşük pH değerlerinde gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini düşük pH değerlerinde gösteren mikroorganizmalardır.

En iyi gelişimlerini düşük pH değerlerinde gösteren mikroorganizmalardır.

19. Soru

Tetanos hastalığının asıl nedeni nedir?

Tetanos hastalığının asıl nedeni nedir?

Tetanos hastalığının asıl nedeni nedir?

Tetanos hastalığının asıl nedeni nedir?

Cevap

Tetanos hastalığının asıl nedeni, toprakta sporları bol miktarda bulunan Clostridium tetani bakterisidir.

Tetanos hastalığının asıl nedeni, toprakta sporları bol miktarda bulunan Clostridium tetani bakterisidir.

Tetanos hastalığının asıl nedeni, toprakta sporları bol miktarda bulunan Clostridium tetani bakterisidir.

Tetanos hastalığının asıl nedeni, toprakta sporları bol miktarda bulunan Clostridium tetani bakterisidir.

20. Soru

Bakteriyofaj nedir?

Bakteriyofaj nedir?

Bakteriyofaj nedir?

Bakteriyofaj nedir?

Cevap

Bakterileri enfekte eden virüslere bakteriyofaj adı verilir.

Bakterileri enfekte eden virüslere bakteriyofaj adı verilir.

Bakterileri enfekte eden virüslere bakteriyofaj adı verilir.

Bakterileri enfekte eden virüslere bakteriyofaj adı verilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!