Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler 1 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler 1 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Süreğen Hastalığı Olan Bireyler

1. Soru

Akut hastalıklara neler örnek verilebilir?

Cevap

Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği, İdrar
yolları enfeksiyonu, Bronşit ve Zatürre gibi hastalıklar
akut hastalıklardır.


2. Soru

Kanser hangi tür bir süreğen hastalıktır?

Cevap

Kanser, süreğen onkolojik bir hastalıktır.


3. Soru

Radyoterapi nedir?

Cevap

Hastalığın tedavi edilmesi için radyasyonun,
genellikle X-ışınlarının, kullanılması anlamına
gelmektedir.


4. Soru

Süreğen hastalıklar yerine hangi ifadeler kullanılmaktadır?

Cevap

Süreğen hastalıklar yerine, kronik hastalıklar, uzun süreli hastalıklar gibi ifadeler kullanılmaktadır.


5. Soru

Tip 1 Diyabet nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tip 1 Diyabette, vücut çok az insülin yapar veya
hiç insülin yapmaz. Genellikle erken yaşlarda başlar,
tanıdan itibaren mutlaka insülin kullanılması gerekmektedir.


6. Soru

Süreğen hastalığı olan çocukların ebeveynlerinin dikkat etmeleri gerekenler nelerdir?

Cevap

Süreğen hastalığı olan çocukların ebeveynlerinin dikkat etmeleri gerekenler şöyle sıralanabilir:
• Çocuğunun süreğen hastalığı olduğunu öğrenen aile bir an önce durumu kabullenip tedavi sürecinin başlaması için gerekli adımları atmalıdır.
• Süreğen hastalıkların tedavisi uzun sürelidir. Bu yüzden ailenin tedavi sürecinde sabırlı olması önemlidir.
• Süreğen hastalığı olan bir bebek ise anne/baba hastanede bebeğin yanında kalmalıdır.
• Tedavi sürecince yaşanabilecek olumsuzlukların oluşturacağı duygular çocuğa yansıtılmamalıdır.
• Çocuğun eğitim öğretim yaşamının aksamaması için gerekli önlemlerin alınması için uzmanlarla iş birliği yapılmalıdır.


7. Soru

Astım neden oluşmaktadır?

Cevap

Astım, bronş olarak adlandırılan akciğer içi hava
yollarının kronik olarak iltihaplanması ile ilişkili bir
hastalıktır. Bu iltihap alerjiye veya sık geçirilen
enfeksiyonlara bağlı gelişmektedir. Astım hastalığı olan
kişilerde havayolları iltihaplı, şiş ve kızarıktır. İltihap
nedeni ile daralmış olan havayollarında aşırı duyarlılık
görülmektedir.


8. Soru

Tümör nedir?

Cevap

Tümör canlılarda bulunan normal olmayan doku kütlesidir.


9. Soru

Astım hastalığını kontrol altına alabilmek için hasta nasıl davranmalıdır?

Cevap

Hasta astımını kontrol altına alabilmek için;
• Doktorun verdiği ilaçları doğru ve düzenli kullanmalı,
• Kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçların hangisi olduğunu öğrenmeli,
• Doktor kontrollerine düzenli olarak gitmeli,
• Astım ile ilgili belirtileri arttıran tetikleyici etkenleri öğrenmeli ve mümkün olduğunca bu etkenlerden kaçınmalıdır.


10. Soru

Epilepsi nedir?

Cevap

Epilepsi, toplumda en sık görülen nörolojik
hastalıklardan birisidir. Bu hastalık, hastaların tüm yaşam
alanlarında belirgin güçlükler yaratmaktadır. Epilepsi,
beyindeki elektriksel işlev düzensizliğinden kaynaklanan,
nöbetlerle kendini gösteren ve hareket, duyu, davranış
bozukluğuna ve bilinç kaybına neden olan sinir sistemi ile
ilgili bir sağlık sorunudur. Nöbetler bu hastalığın en
önemli özelliğidir.


11. Soru

Hastalıklar kaça ayrılır?

Cevap

Hastalıklar;
• Akut ve
• Süreğen (kronik) hastalıklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


12. Soru

Süreğen kas iskelet sistemi hastalıklarına neler örnek verilebilir?

Cevap

Inflamtuar Artritler, Juvenil Romatoid Artrit, Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit ve Miyopatiler gibi hastalıklar süreğen kas iskelet sistemi hastalıklarıdır.


13. Soru

Astım hangi tür bir süreğen hastalıktır?

Cevap

Astım, süreğen solunum hastalıklarından biridir.


14. Soru

Süreğen hastalıkların temel nedenleri nelerdir?

Cevap

Süreğen hastalıkların üç temel nedeni;
• Tütün kullanımı,
• Egzersiz ya da fiziksel aktivite eksikliği ile
• Yetersiz ya da dengesiz beslenmedir.


15. Soru

Geçici hastalıklar neyi ifade etmektedir?

Cevap

Geçici hastalıklar, akut hastalıkları ifade etmektedir.


16. Soru

Süreğen hastalıklar kişileri nasıl etkilemektedir?

Cevap

Süreğen hastalıkların her biri birbirinden farklı
özellikler içermektedir. Her bir hastalığın, hastalıktan
etkilenen kişi üzerindeki etkileri de bu anlamda
farklılaşmaktadır.


17. Soru

Metastaz nedir?

Cevap

Kanserin oluştuğu yerden vücudun başka bölgelerine yayılmasına “metastaz” denir.


18. Soru

Süreğen nörolojik hastalıklara ne örnek verilebilir?

Cevap

Epilepsi, süreğen nörolojik bir hastalıktır.


19. Soru

Kanserde kullanılan tedavi yöntemleri nelerdir?

Cevap

Kanserde kullanılan tedavi yöntemleri şunlardır:
• Kemoterapi,
• Radyoterapi,
• Cerrahi.


20. Soru

Süreğen hastalıkların oluşumunda evrensel olarak kabul edilen risk faktörleri nelerdir?

Cevap

Süreğen hastalıkların oluşumunda evrensel olarak kabul edilen risk faktörleri şöyle sıralanabilir:
• Tütün kullanımı,
• Alkol kullanımı,
• Yetersiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite,
• Obezite,
• Hipertansiyon,
• Tuz kullanımı,
• Psikolojik ve çevresel etkenler.


21. Soru

Akut hastalık nedir?

Cevap

Akut hastalıklar, hızlı başlayan ya da kısa süreli devam eden, tedavisi mümkün olan hastalıklardır.


22. Soru

Epilepsi’de en yaygın görülen nöbet türü nedir?

Cevap

Epilepsi’de en yaygın görülen nöbet türü Tonikklonik nöbettir.


23. Soru

Evrensel koruyucu önlemler nelerdir?

Cevap

Evrensel koruyucu önlemler;
• Eldiven kullanımı,
• El yıkama,
• Dezenfektan ile temizlemedir.


24. Soru

Halk arasında “Sara” olarak adlandırılan hastalık nedir?

Cevap

Halk arasında “Sara” olarak adlandırılan hastalık epilepsidir.


25. Soru

Süreğen hastalık nedir?

Cevap

Uzun süredir devam eden, yavaş ilerleyen,
kişinin günlük yaşamını etkileyen ve genellikle tam bir
tedavisi mümkün olmayan, kalıcı hasara neden olabilen
hastalıklardır.


26. Soru

Hipertansiyon hastaları nelere dikkat ederek yaşamalıdır?

Cevap

Hipertansiyon hastaları aşağıdakilere dikkat ederek yaşamalıdır:
• Tuz kısıtlaması,
• Obezitenin önlenmesi ve ideal kilonun sağlanması,
• Meyve ve sebze tüketiminin arttırılması ve doymuş yağ alımının azaltılması,
• Fiziksel aktivitenin arttırılması,
• Sigara alışkanlığının bırakılması,
• Alkol tüketiminin makul ölçülere indirilmesi.


27. Soru

Kanser tedavisinde cerrahi nasıl kullanılır?

Cevap

Kanserli dokunun vücuttan çıkartılmasında
kullanılır. Pek çok kanserde cerrahi tedavi uygulanan ilk
yöntemdir ve bazı kanserlerde cerrahi tedavi ile çözüm
sağlanabilir. Cerrahi aynı zamanda tanının doğrulanması
(biyopsi), yan etkilerin ve ağrının azaltılmasında
kullanılan bir tedavi yöntemidir.


28. Soru

Aura nedir?

Cevap

Epilepsi hastalığı olan bir kişinin nöbet gelmeden
önce olağan dışı tat, ses, koku, his ya da hareket hissettiği
ön döneme Aura denir.


29. Soru

AIDS nasıl bir hastalıktır?

Cevap

AIDS, HIV adı verilen virüs ile bulaşan bir viral enfeksiyondur. Bulaşıcı bir hastalıktır.


30. Soru

Diyabet ne tür bir bozukluktur?

Cevap

Diyabet, kandaki glukoz (şeker) düzeyini
dengeleyen insülin hormonunun; eksikliği ve/veya
yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamaması
sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğudur.


31. Soru

Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 adı ile yayımlanan araştırmaya göre toplam nüfusa bakıldığında süreğen hastalığı olan bireylerin nüfusuna oranı nedir?

Cevap

Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 adı ile yayımlanan araştırmaya göre toplam nüfus bakıldığında süreğen hastalığı olan bireylerin nüfusa oranı %9.70 dir.


32. Soru

Tonik-klonik nöbet nedir?

Cevap

Epilepsi nöbetleri içinde en dikkat çeken, en belirgin ve en ağır nöbet tipi genel tonik-klonik nöbettir.


33. Soru

Süreğen metabolik hastalıklara neler örnek verilebilir?

Cevap

Diyabet, Guatr hastalığı ve Fenilketonüri gibi hastalıklar süreğen metabolik hastalıklardır.


34. Soru

Kanser nedir?

Cevap

Kanser, vücutta kontrol edilemeyen anormal şekilde hücre yapımı ve çoğalması ile oluşan bir süreğen hastalıktır.


35. Soru

Epilepsi hastalığında geçirilen nöbetler kaç farklı türe ayrılmaktadır?

Cevap

Nöbetler genellikle, beyindeki anormal elektrik aktivitesi alanına bağlı olarak;
• Kısmi ve
• Genel olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır.


36. Soru

Astım atağını tetikleyen risk faktörlerine neler örnek verilebilir?

Cevap

Astım atağını tetikleyen risk faktörlerine;
• Alerjenler (polen, bazı gıdalar, evcil hayvan, vb.),
• Rahatsız edici maddeler (sigara, toz, duman, vb.),
• Egzersiz ve
• Duygusal stres örnek verilebilir.


37. Soru

Kaç çeşit tümör vardır?

Cevap

İki çeşit tümör olabilir. Bunlar;
• İyi huylu tümör ve
• Kötü huylu tümörlerdir.


38. Soru

Hemofili neden ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Hemofili, kanın pıhtılaşmasında rolü olan
faktörlerin kalıtımsal olarak eksikliği, yokluğu veya işlev
kusuru sonucu nedeniyle ortaya çıkabilen bir hastalıktır.


39. Soru

Kanser ve tümör ilişkisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz
olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü huylu tümörlere
kanser denir. İyi huylu tümörler oluştukları bölgede
kalırlar ve diğer bölgelere yayılmazlar. Kötü huylu
tümörler ise oluştukları bölgede büyüyerek yakınlarındaki
dokulara ya da uzakta bulunan organlara yayılabilirler.
Kötü huylu tümörler oluştukları bölgede tümör kolonileri
oluşturarak büyümeye devam ederler. 


40. Soru

Süreğen hastalıkların tanımı nedir?

Cevap

Süreğen hastalıklar, uzun süredir devam eden, yavaş ilerleyen, kişinin günlük yaşamını etkileyen ve genellikle tam bir tedavisi mümkün olmayan, kalıcı hasara neden olabilen hastalıklar olarak tanımlanmaktadır.


41. Soru

Astımın ortaya çıkışında etkili olan kişisel faktörler nelerdir?

Cevap

Astımın ortaya çıkışında etkili olan kişisel faktörler şöyle sıralanabilir:
• Genetik,
• Cinsiyet,
• Obezite.


42. Soru

Genel nöbet nedir?

Cevap

Genel nöbet, tüm vücudu etkileyen ve bilincin kapanmasına neden olan nöbetlerdir.


43. Soru

Kemoterapi nedir?

Cevap

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya
bu hücrelerin büyümesini kontrol altına almak için
antikanser ilaçlar kullanılarak yapılan tedavidir. Kanser
tedavisinde tek başına veya cerrahi ve radyoterapi ile
birlikte uygulanmaktadır.


44. Soru

Kısmi nöbet nedir?

Cevap

Kısmi nöbet; beyindeki elektriksel boşalmanın
beynin bir kısmının etkilediği nöbetlerdir. Kısmi
nöbetlerde kasların istemsiz bir şekilde seyirmesi ve hızlı
göz kırpma hareketleri görülmektedir.


45. Soru

Hipertansiyon hastalarının yaşam şekillerinde yapmaları gereken değişiklikler neler olmalıdır?

Cevap

Hipertansiyon hastalarının yaşam şekillerinde yapmaları gereken değişiklikler şöyledir:
• Tuz kısıtlaması
• Obezitenin önlenmesi ve ideal kilonun sağlanması
• Meyve ve sebze tüketiminin arttırılması ve doymuş yağ alımının azaltılması
• Fiziksel aktivitenin arttırılması
• Sigara alışkanlığının bırakılması
• Alkol tüketiminin makul ölçülere indirilmesidir.


46. Soru

Diyabet hangi tür bir hastalıktır?

Cevap

Diyabet, süreğen bir metabolizma hastalığıdır.


47. Soru

Karışık kısmi nöbet nedir?

Cevap

Karışık kısmi nöbet; elde, ayakta ya da yüzde
istemsiz hareketler ya da seğirmeler şeklinde ortaya çıkan
nöbet türüdür.


48. Soru

Diyabetin başlıca belirtileri nelerdir?

Cevap

Diyabetin başlıca belirtileri; çok su içme, çok idrara çıkma, gece sık idrara çıkma, çok yemek yeme, ağırlık artışı veya zayıflama, bulanık görme, halsizlik ve yorgunluktur.


49. Soru

Diyabetin türleri nedir?

Cevap

Diyabetin dört türü vardır. Bunlar; Tip 1 Diyabet, Tip 2 Diyabet, Gebelik diyabeti ve Pre-Diyabet (Gizli şeker) dir.


50. Soru

Orak hücreli anemi hastalığında kan hücreleri hangi şekildedir?

Cevap

Orak hücreli anemi hastalığında, normal kırmızı
kan hücreleri yuvarlak ve yumuşaktır. Orak hücreli
anemide ise bu hücreler hilal ya da orak şeklini almakta ve
esnekliklerini kaybederek küçük kan damarlarını bloke
etmektedir.


51. Soru

Astım hastalığını kontrol altına alabilmek için astım hastalığı olan kişinin yapması gerekenler nelerdir?

Cevap

Astım hastalığını kontrol altına alabilmek için astım hastalığı olan kişinin yapması gerekenler ise şöyledir:

• Doktorun verdiği ilaçları doğru ve düzenli
kullanmalı
• Kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçların hangisi
olduğunu öğrenmeli
• Doktor kontrollerine düzenli olarak gitmeli
• Astım ile ilgili belirtileri arttıran tetikleyici
etkenleri öğrenmeli ve mümkün olduğunca
bu etkenlerden kaçınmalıdır.


52. Soru

Epilepsi nöbeti sırasında acil yardım gerektiren durumlar nelerdir?

Cevap

Epilepsi nöbeti sırasında acil yardım gerektiren
durumlar şöyle sıralanabilir:
• Nefes almada sorun yaşanması,
• Kalp masajı gerektiren durum, kalbin durması,
• Şuur açılmaksızın nöbetlerin peş peşe olması,
• 10 Dakikadan uzun süren şuur bulanıklığı,
• Daha önce epilepsi olmayan bir kişinin ilk kez
nöbet geçirmesi.


54. Soru

Astım nöbeti sırasında akciğerlerdeki havaya ne olur?

Cevap

Astım nöbetleri sırasında akciğerlerden dışarı hava akışı azalır.


55. Soru

Astımın belirtileri nelerdir?

Cevap

Astımın başlıca belirtileri nedenleri şöyle sıralanabilir:
• Hırıltılı solunum,
• Öksürük,
• Nefes darlığı ve atakları.


56. Soru

Hemofili hangi bozukluk ile ilgili bir hastalıktır?

Cevap

Hemofili kanama bozukluğu ile ilgili bir hastalıktır.


57. Soru

Kan transfüzyonu nedir?

Cevap

Kan transfüzyonu, kan veya bir kan ürününün doğrudan bireyin dolaşım sistemine verilmesidir.


58. Soru

HIV virüsü nasıl bulaşır?

Cevap

HIV, korunmasız cinsel temas, ortak paylaşılan
enjektörler, damar içi madde kullanımında ortak
iğne/enjektör kullanımı, gebelik ve doğum sırasında
anneden bebeğe geçiş ve kan transfüzyonu gibi nedenlerle
bulaşabilmektedir.


59. Soru

Hastalıklar kaça ayrılır?

Cevap

Hastalıklar; akut ve süreğen (kronik) hastalıklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


60. Soru

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Süreğen Hastalıklar nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Ülkemizde ise T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Süreğen Hastalıklar şu şekilde sınıflandırılmıştır:
• Süreğen Metabolik Hastalıklar
• Süreğen Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
• Süreğen Nörolojik Hastalıklar
• Süreğen Kan Hastalıkları
• Süreğen Kalp Hastalıkları
• Hipertansiyon
• Süreğen Onkolojik Hastalıklar (Kanserler)
• Süreğen Solunum Hastalıkları
• Diğer Süreğen Hastalıklar


61. Soru

Türkiye’de tüm ölümlerin %25’inin nedeni

Cevap

Türkiye’de tüm ölümlerin yüzde kaçının nedeni hipertansiyondur.


62. Soru

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından süreğen hastalıklar nasıl sınıflandırılmaktadırlar?

Cevap

Süreğen hastalıklar Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan süreğen hastalıklar olarak iki farklı grupta ele alınmaktadır.


63. Soru

Süreğen hastalıkların oluşumunda önemli görülen evrensel olarak kabul edilen risk faktörleri nelerdir?

Cevap

Süreğen hastalıkların oluşumunda önemli görülen evrensel olarak kabul edilen risk faktörleri şunlardır;

• Tütün kullanımı
• Alkol kullanımı
• Yetersiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite
• Obezite (sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi)
• Hipertansiyon
• Tuz kullanımı
• Psikolojik ve çevresel etkenler.


64. Soru

Tonik-klonik nöbet geçiren bir kişiye yardım ederken nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?

Cevap

Tonik-klonik nöbet geçiren bir kişiye yardım
ederken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:
• Sakin olun.
• Dikkatlice nöbet geçiren bireyi yere indirin ve
çevresini zararlı olabilecek her şeyden temizleyin.
• Nöbet geçiren bireyin başının altına düz ve
yumuşak birşey koyun. Böylece vücudunun
kasılma sırasında yere çarpmasını önleyin.
• Nöbetin kendiseyrinde gitmesine izin verin,
nöbet durdurulabilir bir durum değildir. Bireyin
hareketlerini engellemeyin ve bireyi kendi
yöntemlerinizle (kolonya koklatmak vb.)
ayıltmaya çalışmayın.
• Bireyi nazikçe bir tarafa çevirin. Bu salyanın
akmasını sağlayarak solunum yolunu açık
tutacaktır. Ağzını açmaya çalışmayın. Dilini
tutmaya çalışmayın. Ağzına bir şey koymayın.
• Kasılmalar durduğunda, bilincini yeniden
kazanana kadar bireyin dinlenmesine izin verin.
• Nöbet sırasında nefes alma yüzeysel olabilir ve
hatta kısa bir süre için nefes alma durabilir. Nefes
alma tekrar başlamazsa bireyin solunum
yollarında bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol
edin ve gerekirse suni solunum yapın.
• Bazı bireyler nöbet sonrasında hızlı bir şekilde
toparlanabilir, bazıları ise daha çok zamana
ihtiyaç duyabilir. Genellikle nöbet sonrasında
kısa süreli bir dinlenme tavsiye edilmektedir.
Nöbetler rutin olarak gerçekleşiyor ise bakıcıların
ya da bakımı üstlenen kişilerin günlük
etkinliklerin mümkün olduğunca az rahatsızlıkla
sürdürülebilmesi için çocukları ve aileleri
cesaretlenmeleri gerekmektedir.
• Bu tipteki bir nöbet 5 dakikadan fazla devam
ederse acil yardım ekibini arayın.


65. Soru

Epilepsi nöbetleri kaça ayrılır?

Cevap

Nöbetler genellikle, beyindeki anormal elektrik aktivitesi alanına bağlı olarak kısmi ve genel olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır.


66. Soru

Sağlık Bakanlığı hangi yılından itibaren hemofili hastalığını,
bildirimi zorunlu hastalık olarak kabul etmiştir?

Cevap

Sağlık Bakanlığı 2001 yılından beri hemofili hastalığını,
bildirimi zorunlu hastalık olarak kabul etmiştir.


67. Soru

Nöbetsiz tip epilepsi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Genellikle çocuklarda görülmekte ve zamanla
kaybolmaktadır. Çocuk bu nöbet sırasında birkaç
saniyeliğine (en fazla yarım dakika) yere düşmeden
bilincini kaybetmektedir. Nöbet sırasında çocuğun dalgın
bakışları, boş şekilde bir yere baktığı, soluk bir ten rengi
görüldüğü, o sırada yaptığı işleri bıraktığı, gözlerini
kırptığı, elinde bir şey varsa elindekini düşürdüğü ve
çevresinde olanları algılayamadığı görülmektedir. Nöbet
sonrasında çocuk bir şey olmamış gibi konuşmasına ve
oyununa dönmektedir. Dikkatli bir anne-baba, öğretmen
ya da çocuğun bakımını üstlenen kişi bu durumu fark
ettiğinde çocuk hakkında çevresindekilere bilgi
vermelidir.


68. Soru

Dünya Sağlık örgütü tarafından bulaşıcı olmayan süreğen hastalıklar nelerdir?

Cevap

Dünya Sağlık örgütü tarafından bulaşıcı olmayan süreğen hastalıklar; süreğen metabolik hastalıklar, süreğen kas iskelet sistemi hastalıkları, süreğen nörolojik hastalıklar, süreğen kan hastalıkları, süreğen kalp hastalıkları, süreğen solunum hastalıkları ve süreğen onkolojik hastalıklardır.


69. Soru

Ülkemizde yaklaşık kaç hemofili hastası olduğu bilinmektedir?

Cevap

Ülkemizde yaklaşık 7000 hemofili hastası olduğu bilinmektedir.


70. Soru

Diyabet ve pankreas ilişkisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi
veya üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması
sonucu oluşan ömür boyu devam eden bir hastalıktır.
Diyabet oluştuğunda, glukoz emilememekte ve
emilemeyen ve kullanılmayan bu şeker kanda
birikmektedir.


71. Soru

Diyabetin türleri nelerdir?

Cevap

Diyabetin türleri şöyle sıralanabilir:
• Tip 1 Diyabet,
• Tip 2 Diyabet,
• Gebelik diyabeti,
• Pre-diyabet.


72. Soru

Pre-Diyabet / Gizli Şeker nasıl açıklanabilir?

Cevap

Pre-Diyabet / Gizli Şeker, diyabet tanısı henüz
konmamış ama kan şekerinin yükselmeye başlayanı kişiler
için kullanılan tanımdır.


73. Soru

Epilepsi nöbetlerinde acil yardım gerektiren durumlar nelerdir?

Cevap

Epilepsi nöbetlerinde acil yardım gerektiren durumlar
şöyledir:
• Nefes almada sorun yaşanması
• Kalp masajı gerektiren durum, kalbin durması
• Şuur açılmaksızın nöbetlerin peş peşe olması
• 10 Dakikadan uzun süren şuur bulanıklığı
• Daha önce epilepsi olmayan bir kişinin ilk kez nöbet geçirmesi


74. Soru

Diyabetli bir bireyin sağlıklı yaşaması için gerekli temel kurallar nelerdir?

Cevap

Diyabetli bir bireyin sağlıklı yaşaması için gerekli dört temel kural şöyle sıralanabilir:
• Sağlıklı beslenme,
• Yeterli ve düzenli fiziksel aktivite,
• Tıbbi bakım ve kendi kendine kontrol,
• Dengeli ve düzenli sosyal yaşam.


75. Soru

Kanama bozukluğu nedir?

Cevap

Kanama bozukluğu, kan pıhtılaşma sürecinin tam
olarak gerçekleşmemesine verilen genel bir isimdir.


76. Soru

Diyabetli bireyler için sağlıklı yaşamanın kuralları neler olmalıdır?

Cevap

Diyabetli bireyler için sağlıklı yaşamanın dört temel kuralı bulunmaktadır:
1. Sağlıklı beslenme
2. Yeterli ve düzenli fiziksel aktivite
3. Tıbbi bakım ve kendi kendine kontrol
4. Dengeli ve düzenli sosyal yaşam


77. Soru

Orak hücreli anemi ne ile ilişkili bir hastalıktır?

Cevap

Orak hücreli anemi, kalıtsal bir kan hastalığıdır. Anne ve babadan orak hücreli gen geçerse orak hücreli anemi hastalığı gelişir.


78. Soru

Astımın ortaya çıkmasını etkileyen risk faktörleri içerisinden kişisel etkenler nelerdir?

Cevap

Astımın ortaya çıkmasını etkileyen risk faktörleri içerisinden kişisel etkenler; genetik, cinsiyet ve obezitedir.


79. Soru

Tükürük ile HIV bulaşır mı?

Cevap

HIV; ter, tükürük, idrar, gözyaşı gibi vücut sıvılarıyla bulaşmamaktadır.


80. Soru

Dünya Sağlık örgütü tarafından bulaşıcılığı bulunan süreğen hastalıklar nelerdir?

Cevap

Bulaşıcılığı bulunan süreğen hastalıklar ise HIV/AIDS, bulaşıcı sarılık gibi hastalıklardır.


81. Soru

Kanserin tedavisinde kulanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Kanserin tedavisinde farklı tedavi yöntemleri tek başına
ya da birlikte kullanılabilmektedir. Bu yöntemler,
kemoterapi, radyoterapi ve cerrahidir.


1. Soru

Akut hastalıklara neler örnek verilebilir?

Cevap

Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği, İdrar
yolları enfeksiyonu, Bronşit ve Zatürre gibi hastalıklar
akut hastalıklardır.

2. Soru

Kanser hangi tür bir süreğen hastalıktır?

Cevap

Kanser, süreğen onkolojik bir hastalıktır.

3. Soru

Radyoterapi nedir?

Cevap

Hastalığın tedavi edilmesi için radyasyonun,
genellikle X-ışınlarının, kullanılması anlamına
gelmektedir.

4. Soru

Süreğen hastalıklar yerine hangi ifadeler kullanılmaktadır?

Cevap

Süreğen hastalıklar yerine, kronik hastalıklar, uzun süreli hastalıklar gibi ifadeler kullanılmaktadır.

5. Soru

Tip 1 Diyabet nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tip 1 Diyabette, vücut çok az insülin yapar veya
hiç insülin yapmaz. Genellikle erken yaşlarda başlar,
tanıdan itibaren mutlaka insülin kullanılması gerekmektedir.

6. Soru

Süreğen hastalığı olan çocukların ebeveynlerinin dikkat etmeleri gerekenler nelerdir?

Cevap

Süreğen hastalığı olan çocukların ebeveynlerinin dikkat etmeleri gerekenler şöyle sıralanabilir:
• Çocuğunun süreğen hastalığı olduğunu öğrenen aile bir an önce durumu kabullenip tedavi sürecinin başlaması için gerekli adımları atmalıdır.
• Süreğen hastalıkların tedavisi uzun sürelidir. Bu yüzden ailenin tedavi sürecinde sabırlı olması önemlidir.
• Süreğen hastalığı olan bir bebek ise anne/baba hastanede bebeğin yanında kalmalıdır.
• Tedavi sürecince yaşanabilecek olumsuzlukların oluşturacağı duygular çocuğa yansıtılmamalıdır.
• Çocuğun eğitim öğretim yaşamının aksamaması için gerekli önlemlerin alınması için uzmanlarla iş birliği yapılmalıdır.

7. Soru

Astım neden oluşmaktadır?

Cevap

Astım, bronş olarak adlandırılan akciğer içi hava
yollarının kronik olarak iltihaplanması ile ilişkili bir
hastalıktır. Bu iltihap alerjiye veya sık geçirilen
enfeksiyonlara bağlı gelişmektedir. Astım hastalığı olan
kişilerde havayolları iltihaplı, şiş ve kızarıktır. İltihap
nedeni ile daralmış olan havayollarında aşırı duyarlılık
görülmektedir.

8. Soru

Tümör nedir?

Cevap

Tümör canlılarda bulunan normal olmayan doku kütlesidir.

9. Soru

Astım hastalığını kontrol altına alabilmek için hasta nasıl davranmalıdır?

Cevap

Hasta astımını kontrol altına alabilmek için;
• Doktorun verdiği ilaçları doğru ve düzenli kullanmalı,
• Kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçların hangisi olduğunu öğrenmeli,
• Doktor kontrollerine düzenli olarak gitmeli,
• Astım ile ilgili belirtileri arttıran tetikleyici etkenleri öğrenmeli ve mümkün olduğunca bu etkenlerden kaçınmalıdır.

10. Soru

Epilepsi nedir?

Cevap

Epilepsi, toplumda en sık görülen nörolojik
hastalıklardan birisidir. Bu hastalık, hastaların tüm yaşam
alanlarında belirgin güçlükler yaratmaktadır. Epilepsi,
beyindeki elektriksel işlev düzensizliğinden kaynaklanan,
nöbetlerle kendini gösteren ve hareket, duyu, davranış
bozukluğuna ve bilinç kaybına neden olan sinir sistemi ile
ilgili bir sağlık sorunudur. Nöbetler bu hastalığın en
önemli özelliğidir.

11. Soru

Hastalıklar kaça ayrılır?

Cevap

Hastalıklar;
• Akut ve
• Süreğen (kronik) hastalıklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

12. Soru

Süreğen kas iskelet sistemi hastalıklarına neler örnek verilebilir?

Cevap

Inflamtuar Artritler, Juvenil Romatoid Artrit, Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit ve Miyopatiler gibi hastalıklar süreğen kas iskelet sistemi hastalıklarıdır.

13. Soru

Astım hangi tür bir süreğen hastalıktır?

Cevap

Astım, süreğen solunum hastalıklarından biridir.

14. Soru

Süreğen hastalıkların temel nedenleri nelerdir?

Cevap

Süreğen hastalıkların üç temel nedeni;
• Tütün kullanımı,
• Egzersiz ya da fiziksel aktivite eksikliği ile
• Yetersiz ya da dengesiz beslenmedir.

15. Soru

Geçici hastalıklar neyi ifade etmektedir?

Cevap

Geçici hastalıklar, akut hastalıkları ifade etmektedir.

16. Soru

Süreğen hastalıklar kişileri nasıl etkilemektedir?

Cevap

Süreğen hastalıkların her biri birbirinden farklı
özellikler içermektedir. Her bir hastalığın, hastalıktan
etkilenen kişi üzerindeki etkileri de bu anlamda
farklılaşmaktadır.

17. Soru

Metastaz nedir?

Cevap

Kanserin oluştuğu yerden vücudun başka bölgelerine yayılmasına “metastaz” denir.

18. Soru

Süreğen nörolojik hastalıklara ne örnek verilebilir?

Cevap

Epilepsi, süreğen nörolojik bir hastalıktır.

19. Soru

Kanserde kullanılan tedavi yöntemleri nelerdir?

Cevap

Kanserde kullanılan tedavi yöntemleri şunlardır:
• Kemoterapi,
• Radyoterapi,
• Cerrahi.

20. Soru

Süreğen hastalıkların oluşumunda evrensel olarak kabul edilen risk faktörleri nelerdir?

Cevap

Süreğen hastalıkların oluşumunda evrensel olarak kabul edilen risk faktörleri şöyle sıralanabilir:
• Tütün kullanımı,
• Alkol kullanımı,
• Yetersiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite,
• Obezite,
• Hipertansiyon,
• Tuz kullanımı,
• Psikolojik ve çevresel etkenler.

21. Soru

Akut hastalık nedir?

Cevap

Akut hastalıklar, hızlı başlayan ya da kısa süreli devam eden, tedavisi mümkün olan hastalıklardır.

22. Soru

Epilepsi’de en yaygın görülen nöbet türü nedir?

Cevap

Epilepsi’de en yaygın görülen nöbet türü Tonikklonik nöbettir.

23. Soru

Evrensel koruyucu önlemler nelerdir?

Cevap

Evrensel koruyucu önlemler;
• Eldiven kullanımı,
• El yıkama,
• Dezenfektan ile temizlemedir.

24. Soru

Halk arasında “Sara” olarak adlandırılan hastalık nedir?

Cevap

Halk arasında “Sara” olarak adlandırılan hastalık epilepsidir.

25. Soru

Süreğen hastalık nedir?

Cevap

Uzun süredir devam eden, yavaş ilerleyen,
kişinin günlük yaşamını etkileyen ve genellikle tam bir
tedavisi mümkün olmayan, kalıcı hasara neden olabilen
hastalıklardır.

26. Soru

Hipertansiyon hastaları nelere dikkat ederek yaşamalıdır?

Cevap

Hipertansiyon hastaları aşağıdakilere dikkat ederek yaşamalıdır:
• Tuz kısıtlaması,
• Obezitenin önlenmesi ve ideal kilonun sağlanması,
• Meyve ve sebze tüketiminin arttırılması ve doymuş yağ alımının azaltılması,
• Fiziksel aktivitenin arttırılması,
• Sigara alışkanlığının bırakılması,
• Alkol tüketiminin makul ölçülere indirilmesi.

27. Soru

Kanser tedavisinde cerrahi nasıl kullanılır?

Cevap

Kanserli dokunun vücuttan çıkartılmasında
kullanılır. Pek çok kanserde cerrahi tedavi uygulanan ilk
yöntemdir ve bazı kanserlerde cerrahi tedavi ile çözüm
sağlanabilir. Cerrahi aynı zamanda tanının doğrulanması
(biyopsi), yan etkilerin ve ağrının azaltılmasında
kullanılan bir tedavi yöntemidir.

28. Soru

Aura nedir?

Cevap

Epilepsi hastalığı olan bir kişinin nöbet gelmeden
önce olağan dışı tat, ses, koku, his ya da hareket hissettiği
ön döneme Aura denir.

29. Soru

AIDS nasıl bir hastalıktır?

Cevap

AIDS, HIV adı verilen virüs ile bulaşan bir viral enfeksiyondur. Bulaşıcı bir hastalıktır.

30. Soru

Diyabet ne tür bir bozukluktur?

Cevap

Diyabet, kandaki glukoz (şeker) düzeyini
dengeleyen insülin hormonunun; eksikliği ve/veya
yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamaması
sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğudur.

31. Soru

Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 adı ile yayımlanan araştırmaya göre toplam nüfusa bakıldığında süreğen hastalığı olan bireylerin nüfusuna oranı nedir?

Cevap

Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 adı ile yayımlanan araştırmaya göre toplam nüfus bakıldığında süreğen hastalığı olan bireylerin nüfusa oranı %9.70 dir.

32. Soru

Tonik-klonik nöbet nedir?

Cevap

Epilepsi nöbetleri içinde en dikkat çeken, en belirgin ve en ağır nöbet tipi genel tonik-klonik nöbettir.

33. Soru

Süreğen metabolik hastalıklara neler örnek verilebilir?

Cevap

Diyabet, Guatr hastalığı ve Fenilketonüri gibi hastalıklar süreğen metabolik hastalıklardır.

34. Soru

Kanser nedir?

Cevap

Kanser, vücutta kontrol edilemeyen anormal şekilde hücre yapımı ve çoğalması ile oluşan bir süreğen hastalıktır.

35. Soru

Epilepsi hastalığında geçirilen nöbetler kaç farklı türe ayrılmaktadır?

Cevap

Nöbetler genellikle, beyindeki anormal elektrik aktivitesi alanına bağlı olarak;
• Kısmi ve
• Genel olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır.

36. Soru

Astım atağını tetikleyen risk faktörlerine neler örnek verilebilir?

Cevap

Astım atağını tetikleyen risk faktörlerine;
• Alerjenler (polen, bazı gıdalar, evcil hayvan, vb.),
• Rahatsız edici maddeler (sigara, toz, duman, vb.),
• Egzersiz ve
• Duygusal stres örnek verilebilir.

37. Soru

Kaç çeşit tümör vardır?

Cevap

İki çeşit tümör olabilir. Bunlar;
• İyi huylu tümör ve
• Kötü huylu tümörlerdir.

38. Soru

Hemofili neden ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Hemofili, kanın pıhtılaşmasında rolü olan
faktörlerin kalıtımsal olarak eksikliği, yokluğu veya işlev
kusuru sonucu nedeniyle ortaya çıkabilen bir hastalıktır.

39. Soru

Kanser ve tümör ilişkisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz
olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü huylu tümörlere
kanser denir. İyi huylu tümörler oluştukları bölgede
kalırlar ve diğer bölgelere yayılmazlar. Kötü huylu
tümörler ise oluştukları bölgede büyüyerek yakınlarındaki
dokulara ya da uzakta bulunan organlara yayılabilirler.
Kötü huylu tümörler oluştukları bölgede tümör kolonileri
oluşturarak büyümeye devam ederler. 

40. Soru

Süreğen hastalıkların tanımı nedir?

Cevap

Süreğen hastalıklar, uzun süredir devam eden, yavaş ilerleyen, kişinin günlük yaşamını etkileyen ve genellikle tam bir tedavisi mümkün olmayan, kalıcı hasara neden olabilen hastalıklar olarak tanımlanmaktadır.

41. Soru

Astımın ortaya çıkışında etkili olan kişisel faktörler nelerdir?

Cevap

Astımın ortaya çıkışında etkili olan kişisel faktörler şöyle sıralanabilir:
• Genetik,
• Cinsiyet,
• Obezite.

42. Soru

Genel nöbet nedir?

Cevap

Genel nöbet, tüm vücudu etkileyen ve bilincin kapanmasına neden olan nöbetlerdir.

43. Soru

Kemoterapi nedir?

Cevap

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya
bu hücrelerin büyümesini kontrol altına almak için
antikanser ilaçlar kullanılarak yapılan tedavidir. Kanser
tedavisinde tek başına veya cerrahi ve radyoterapi ile
birlikte uygulanmaktadır.

44. Soru

Kısmi nöbet nedir?

Cevap

Kısmi nöbet; beyindeki elektriksel boşalmanın
beynin bir kısmının etkilediği nöbetlerdir. Kısmi
nöbetlerde kasların istemsiz bir şekilde seyirmesi ve hızlı
göz kırpma hareketleri görülmektedir.

45. Soru

Hipertansiyon hastalarının yaşam şekillerinde yapmaları gereken değişiklikler neler olmalıdır?

Cevap

Hipertansiyon hastalarının yaşam şekillerinde yapmaları gereken değişiklikler şöyledir:
• Tuz kısıtlaması
• Obezitenin önlenmesi ve ideal kilonun sağlanması
• Meyve ve sebze tüketiminin arttırılması ve doymuş yağ alımının azaltılması
• Fiziksel aktivitenin arttırılması
• Sigara alışkanlığının bırakılması
• Alkol tüketiminin makul ölçülere indirilmesidir.

46. Soru

Diyabet hangi tür bir hastalıktır?

Cevap

Diyabet, süreğen bir metabolizma hastalığıdır.

47. Soru

Karışık kısmi nöbet nedir?

Cevap

Karışık kısmi nöbet; elde, ayakta ya da yüzde
istemsiz hareketler ya da seğirmeler şeklinde ortaya çıkan
nöbet türüdür.

48. Soru

Diyabetin başlıca belirtileri nelerdir?

Cevap

Diyabetin başlıca belirtileri; çok su içme, çok idrara çıkma, gece sık idrara çıkma, çok yemek yeme, ağırlık artışı veya zayıflama, bulanık görme, halsizlik ve yorgunluktur.

49. Soru

Diyabetin türleri nedir?

Cevap

Diyabetin dört türü vardır. Bunlar; Tip 1 Diyabet, Tip 2 Diyabet, Gebelik diyabeti ve Pre-Diyabet (Gizli şeker) dir.

50. Soru

Orak hücreli anemi hastalığında kan hücreleri hangi şekildedir?

Cevap

Orak hücreli anemi hastalığında, normal kırmızı
kan hücreleri yuvarlak ve yumuşaktır. Orak hücreli
anemide ise bu hücreler hilal ya da orak şeklini almakta ve
esnekliklerini kaybederek küçük kan damarlarını bloke
etmektedir.

51. Soru

Astım hastalığını kontrol altına alabilmek için astım hastalığı olan kişinin yapması gerekenler nelerdir?

Cevap

Astım hastalığını kontrol altına alabilmek için astım hastalığı olan kişinin yapması gerekenler ise şöyledir:

• Doktorun verdiği ilaçları doğru ve düzenli
kullanmalı
• Kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçların hangisi
olduğunu öğrenmeli
• Doktor kontrollerine düzenli olarak gitmeli
• Astım ile ilgili belirtileri arttıran tetikleyici
etkenleri öğrenmeli ve mümkün olduğunca
bu etkenlerden kaçınmalıdır.

52. Soru

Epilepsi nöbeti sırasında acil yardım gerektiren durumlar nelerdir?

Cevap

Epilepsi nöbeti sırasında acil yardım gerektiren
durumlar şöyle sıralanabilir:
• Nefes almada sorun yaşanması,
• Kalp masajı gerektiren durum, kalbin durması,
• Şuur açılmaksızın nöbetlerin peş peşe olması,
• 10 Dakikadan uzun süren şuur bulanıklığı,
• Daha önce epilepsi olmayan bir kişinin ilk kez
nöbet geçirmesi.

54. Soru

Astım nöbeti sırasında akciğerlerdeki havaya ne olur?

Cevap

Astım nöbetleri sırasında akciğerlerden dışarı hava akışı azalır.

55. Soru

Astımın belirtileri nelerdir?

Cevap

Astımın başlıca belirtileri nedenleri şöyle sıralanabilir:
• Hırıltılı solunum,
• Öksürük,
• Nefes darlığı ve atakları.

56. Soru

Hemofili hangi bozukluk ile ilgili bir hastalıktır?

Cevap

Hemofili kanama bozukluğu ile ilgili bir hastalıktır.

57. Soru

Kan transfüzyonu nedir?

Cevap

Kan transfüzyonu, kan veya bir kan ürününün doğrudan bireyin dolaşım sistemine verilmesidir.

58. Soru

HIV virüsü nasıl bulaşır?

Cevap

HIV, korunmasız cinsel temas, ortak paylaşılan
enjektörler, damar içi madde kullanımında ortak
iğne/enjektör kullanımı, gebelik ve doğum sırasında
anneden bebeğe geçiş ve kan transfüzyonu gibi nedenlerle
bulaşabilmektedir.

59. Soru

Hastalıklar kaça ayrılır?

Cevap

Hastalıklar; akut ve süreğen (kronik) hastalıklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

60. Soru

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Süreğen Hastalıklar nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Ülkemizde ise T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Süreğen Hastalıklar şu şekilde sınıflandırılmıştır:
• Süreğen Metabolik Hastalıklar
• Süreğen Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
• Süreğen Nörolojik Hastalıklar
• Süreğen Kan Hastalıkları
• Süreğen Kalp Hastalıkları
• Hipertansiyon
• Süreğen Onkolojik Hastalıklar (Kanserler)
• Süreğen Solunum Hastalıkları
• Diğer Süreğen Hastalıklar

61. Soru

Türkiye’de tüm ölümlerin %25’inin nedeni

Cevap

Türkiye’de tüm ölümlerin yüzde kaçının nedeni hipertansiyondur.

62. Soru

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından süreğen hastalıklar nasıl sınıflandırılmaktadırlar?

Cevap

Süreğen hastalıklar Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan süreğen hastalıklar olarak iki farklı grupta ele alınmaktadır.

63. Soru

Süreğen hastalıkların oluşumunda önemli görülen evrensel olarak kabul edilen risk faktörleri nelerdir?

Cevap

Süreğen hastalıkların oluşumunda önemli görülen evrensel olarak kabul edilen risk faktörleri şunlardır;

• Tütün kullanımı
• Alkol kullanımı
• Yetersiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite
• Obezite (sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi)
• Hipertansiyon
• Tuz kullanımı
• Psikolojik ve çevresel etkenler.

64. Soru

Tonik-klonik nöbet geçiren bir kişiye yardım ederken nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?

Cevap

Tonik-klonik nöbet geçiren bir kişiye yardım
ederken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:
• Sakin olun.
• Dikkatlice nöbet geçiren bireyi yere indirin ve
çevresini zararlı olabilecek her şeyden temizleyin.
• Nöbet geçiren bireyin başının altına düz ve
yumuşak birşey koyun. Böylece vücudunun
kasılma sırasında yere çarpmasını önleyin.
• Nöbetin kendiseyrinde gitmesine izin verin,
nöbet durdurulabilir bir durum değildir. Bireyin
hareketlerini engellemeyin ve bireyi kendi
yöntemlerinizle (kolonya koklatmak vb.)
ayıltmaya çalışmayın.
• Bireyi nazikçe bir tarafa çevirin. Bu salyanın
akmasını sağlayarak solunum yolunu açık
tutacaktır. Ağzını açmaya çalışmayın. Dilini
tutmaya çalışmayın. Ağzına bir şey koymayın.
• Kasılmalar durduğunda, bilincini yeniden
kazanana kadar bireyin dinlenmesine izin verin.
• Nöbet sırasında nefes alma yüzeysel olabilir ve
hatta kısa bir süre için nefes alma durabilir. Nefes
alma tekrar başlamazsa bireyin solunum
yollarında bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol
edin ve gerekirse suni solunum yapın.
• Bazı bireyler nöbet sonrasında hızlı bir şekilde
toparlanabilir, bazıları ise daha çok zamana
ihtiyaç duyabilir. Genellikle nöbet sonrasında
kısa süreli bir dinlenme tavsiye edilmektedir.
Nöbetler rutin olarak gerçekleşiyor ise bakıcıların
ya da bakımı üstlenen kişilerin günlük
etkinliklerin mümkün olduğunca az rahatsızlıkla
sürdürülebilmesi için çocukları ve aileleri
cesaretlenmeleri gerekmektedir.
• Bu tipteki bir nöbet 5 dakikadan fazla devam
ederse acil yardım ekibini arayın.

65. Soru

Epilepsi nöbetleri kaça ayrılır?

Cevap

Nöbetler genellikle, beyindeki anormal elektrik aktivitesi alanına bağlı olarak kısmi ve genel olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır.

66. Soru

Sağlık Bakanlığı hangi yılından itibaren hemofili hastalığını,
bildirimi zorunlu hastalık olarak kabul etmiştir?

Cevap

Sağlık Bakanlığı 2001 yılından beri hemofili hastalığını,
bildirimi zorunlu hastalık olarak kabul etmiştir.

67. Soru

Nöbetsiz tip epilepsi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Genellikle çocuklarda görülmekte ve zamanla
kaybolmaktadır. Çocuk bu nöbet sırasında birkaç
saniyeliğine (en fazla yarım dakika) yere düşmeden
bilincini kaybetmektedir. Nöbet sırasında çocuğun dalgın
bakışları, boş şekilde bir yere baktığı, soluk bir ten rengi
görüldüğü, o sırada yaptığı işleri bıraktığı, gözlerini
kırptığı, elinde bir şey varsa elindekini düşürdüğü ve
çevresinde olanları algılayamadığı görülmektedir. Nöbet
sonrasında çocuk bir şey olmamış gibi konuşmasına ve
oyununa dönmektedir. Dikkatli bir anne-baba, öğretmen
ya da çocuğun bakımını üstlenen kişi bu durumu fark
ettiğinde çocuk hakkında çevresindekilere bilgi
vermelidir.

68. Soru

Dünya Sağlık örgütü tarafından bulaşıcı olmayan süreğen hastalıklar nelerdir?

Cevap

Dünya Sağlık örgütü tarafından bulaşıcı olmayan süreğen hastalıklar; süreğen metabolik hastalıklar, süreğen kas iskelet sistemi hastalıkları, süreğen nörolojik hastalıklar, süreğen kan hastalıkları, süreğen kalp hastalıkları, süreğen solunum hastalıkları ve süreğen onkolojik hastalıklardır.

69. Soru

Ülkemizde yaklaşık kaç hemofili hastası olduğu bilinmektedir?

Cevap

Ülkemizde yaklaşık 7000 hemofili hastası olduğu bilinmektedir.

70. Soru

Diyabet ve pankreas ilişkisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi
veya üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması
sonucu oluşan ömür boyu devam eden bir hastalıktır.
Diyabet oluştuğunda, glukoz emilememekte ve
emilemeyen ve kullanılmayan bu şeker kanda
birikmektedir.

71. Soru

Diyabetin türleri nelerdir?

Cevap

Diyabetin türleri şöyle sıralanabilir:
• Tip 1 Diyabet,
• Tip 2 Diyabet,
• Gebelik diyabeti,
• Pre-diyabet.

72. Soru

Pre-Diyabet / Gizli Şeker nasıl açıklanabilir?

Cevap

Pre-Diyabet / Gizli Şeker, diyabet tanısı henüz
konmamış ama kan şekerinin yükselmeye başlayanı kişiler
için kullanılan tanımdır.

73. Soru

Epilepsi nöbetlerinde acil yardım gerektiren durumlar nelerdir?

Cevap

Epilepsi nöbetlerinde acil yardım gerektiren durumlar
şöyledir:
• Nefes almada sorun yaşanması
• Kalp masajı gerektiren durum, kalbin durması
• Şuur açılmaksızın nöbetlerin peş peşe olması
• 10 Dakikadan uzun süren şuur bulanıklığı
• Daha önce epilepsi olmayan bir kişinin ilk kez nöbet geçirmesi

74. Soru

Diyabetli bir bireyin sağlıklı yaşaması için gerekli temel kurallar nelerdir?

Cevap

Diyabetli bir bireyin sağlıklı yaşaması için gerekli dört temel kural şöyle sıralanabilir:
• Sağlıklı beslenme,
• Yeterli ve düzenli fiziksel aktivite,
• Tıbbi bakım ve kendi kendine kontrol,
• Dengeli ve düzenli sosyal yaşam.

75. Soru

Kanama bozukluğu nedir?

Cevap

Kanama bozukluğu, kan pıhtılaşma sürecinin tam
olarak gerçekleşmemesine verilen genel bir isimdir.

76. Soru

Diyabetli bireyler için sağlıklı yaşamanın kuralları neler olmalıdır?

Cevap

Diyabetli bireyler için sağlıklı yaşamanın dört temel kuralı bulunmaktadır:
1. Sağlıklı beslenme
2. Yeterli ve düzenli fiziksel aktivite
3. Tıbbi bakım ve kendi kendine kontrol
4. Dengeli ve düzenli sosyal yaşam

77. Soru

Orak hücreli anemi ne ile ilişkili bir hastalıktır?

Cevap

Orak hücreli anemi, kalıtsal bir kan hastalığıdır. Anne ve babadan orak hücreli gen geçerse orak hücreli anemi hastalığı gelişir.

78. Soru

Astımın ortaya çıkmasını etkileyen risk faktörleri içerisinden kişisel etkenler nelerdir?

Cevap

Astımın ortaya çıkmasını etkileyen risk faktörleri içerisinden kişisel etkenler; genetik, cinsiyet ve obezitedir.

79. Soru

Tükürük ile HIV bulaşır mı?

Cevap

HIV; ter, tükürük, idrar, gözyaşı gibi vücut sıvılarıyla bulaşmamaktadır.

80. Soru

Dünya Sağlık örgütü tarafından bulaşıcılığı bulunan süreğen hastalıklar nelerdir?

Cevap

Bulaşıcılığı bulunan süreğen hastalıklar ise HIV/AIDS, bulaşıcı sarılık gibi hastalıklardır.

81. Soru

Kanserin tedavisinde kulanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Kanserin tedavisinde farklı tedavi yöntemleri tek başına
ya da birlikte kullanılabilmektedir. Bu yöntemler,
kemoterapi, radyoterapi ve cerrahidir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!