Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bakım Hizmeti Verenlerin Aile Ve Uzmanlarla İletişimi Ve İşbirliği

1. Soru

Engel ile yetersizlik arasında nasıl bir fark vardır?

Cevap

Yetersizlik kişinin, bir işi ya da şeyi yapamaması, bir işlevi yerine getirememesi durumu, belirli bir şekilde davranmada sınırlı kapasite olarak tanımlanmaktadır. Engel ise bireyin yetersizliği yüzünden çevresinin ya da toplumun beklentilerine karşılık verememesi nedeniyle çevresiyle etkileşiminde sınırlılık ya da sorunlar yaşamasıdır.


2. Soru

Bakım ihtiyacında olan engelli bireye sunulacak kişisel bakım hizmetleri nasıl planlanmalıdır?

Cevap

Bakım hizmetleri “kişisel bakım hizmetleri” ve “psiko-sosyal destek hizmetleri” şeklinde planlanarak, planının bireyin sağlık, bilişsel, fiziksel, psikolojik, biyolojik ve sosyal durumuna göre hazırlanması gerektiği ve gereksinimlerin değişmesi durumunda mevcut planda değişiklik yapılabileceği unutulmamalıdır.


3. Soru

Engelli birey ailesi, engelli bireye bakım verme ve gereksinimlerini karşılamada zorlandığında nereden destek isteyebilir?

Cevap

Engelli birey ailesi bu konuda bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden destek isteyebileceği gibi bakım hizmeti verenden de destek isteyebilir. Böyle bir durumda bakım hizmeti veren aile ve uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak engelli bireyin gereksinimlerini karşılaması beklenmektedir.


4. Soru

Aile nedir?

Cevap

Aile, “evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik” olarak tanımlanmaktadır.


5. Soru

Engellilik durumu ne şekilde gelişir?

Cevap

Engel durumu doğuştan olabileceği gibi kaza, hastalık gibi durumlardan sonra da gelişebilir. Dolayısıyla ailenin herhangi bir üyesi çocuk ya da yetişkin olsun çeşitli nedenlerden dolayı engelli birey haline gelebilir.


6. Soru

Psiko-sosyal destek neden gereklidir?

Cevap

Psiko-sosyal destek, yaşam koşullarının ağırlaştığı, kötüleştiği ya da stresin arttığı zamanlarda kişinin bu durumlarla başa çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Yakın çevreden başlamak üzere gittikçe genişleyen çevre içerisinde destek bulunabilecek aile üyeleri, akrabalar, arkadaşlar ve uzmanlar kişinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.


7. Soru

Aile için engelli bireye sahip olma onları nasıl etkilemektedir?

Cevap

Engelli bireye sahip olan bir aile için bu durum stres, kaygı, öfke, suçluluk, utanma,
davranış değişiklikleri, depresyon kaynağı olabilir.


8. Soru

Engelli bir bireye sahip olan aile hangi aşamalardan geçer?

Cevap

Sırasıyla şok aşaması, yüzleşme aşaması ve geriye çekilme aşamalarından geçer.


9. Soru

Engelli bireye sahip olan ailede şok aşamasında ne yaşanır?

Cevap

Ailenin yaşam dengesini sarsan bir olay yaşandığı için aile “şok aşaması”ndadır. Şok aşamasında her şey dışarıdan bakıldığında normal görünse bile bireyin iç dünyası karma karışıktır. Kısa ya da uzun sürebilecek bu aşamada kaygı ve yadsıma durumu yaşanır.


10. Soru

Engelli bireye sahip olan ailelerde yüzleşme aşaması nasıldır?

Cevap

Yüzleşme aşamasında kayıp, yas tutma, çaresizlik, hüzün, bilişsel işlevlerde yetersizlikler görülebilir. Bu dönemde özellikle bastırma, yadsıma, rasyonalizasyon savunma mekanizmaları sıkça kullanılır.


11. Soru

Engelli bireye sahip olan ailelerde geriye çekilme aşaması nasıldır?

Cevap

Bu aşamada birey gerçekliği kabul eder ve bu yeni duruma uyum sağlamak
için gerekli adımları atmaya başlar. Bu dönemde ailenin olumlu psiko-sosyal destek görmesi ya da psiko-sosyal destek alabileceği çevrenin içinde olması ve buna yönlendirilmesi, durumla başa çıkmasına ve zorlayıcı bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmasına yardımcı olacaktır.


12. Soru

Bakım elemanının engelli bireyin bakımına ilişkin genel sorumlulukları nelerdir?

Cevap

 • Engelli bireyin o anki durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve farklı kaynaklardan gelen bilgileri toparlamak
 • Engelli bireyin fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasında engelli bireye yardımcı olmak
 • Engelli bireyin sağlık durumunu takip etmek
 • Engelli bireyin sağlık durumunu göz önünde bulundurarak kararlar vermek
 • Engelli bireyin duygusal durumunu ve ihtiyaçlarını anlamak
 • Engelli bireyin manevi ihtiyaçlarına anlayış göstermek

13. Soru

Bakım elemanının engelli bireyin bakımına ilişkin özel sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Engelli bireyin bakımından sorumlu bakım hizmeti verenlerin üstlenmesi gereken sorumluluklar ve ondan beklenen çeşitli davranışlar kategorisinde yer alan her bir sorumluluk ve davranışa ilişkin daha ayrıntılı ve özel sorumluluklardır.


14. Soru

Bakım elemanının öngörülen tedaviyi uygulamada sorumluluğu nasıldır?

Cevap

Bakım hizmeti verenler, engelli bireyle çalışan sağlık ekibinin bir üyesi olarak, engelli birey için doktor ya da uzman tarafından öngörülen tedavi planına uymak, sağlık personelinin izin verdiği ölçüde bu planı uygulamak ve bireyin tedaviye uyumunu sağlamakla sorumludur.


15. Soru

Bakım hizmeti verenler, doktorun verdiği ilaç tedavisini takip ederken neden bazı ilkelere uymalıdır?

Cevap

Çünkü kişinin yaşına, cinsiyetine ve hatta hastalık durumuna göre ilacın alınmasından sonra etken maddenin emilimi, bu maddenin dokulara dağılımı ve vücuttan atımı değişiklik gösterebilmektedir.


16. Soru

İlaç verilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?

Cevap

 • Doktorun belirttiği dozda ilaç verilmelidir.
 • İlaç kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunlar ve etkiler doktora bildirilmelidir.
 • İlacın belli bir zamanda alınması gerekiyorsa bunu hatırlatıcı takvim, not ya da işaretler kullanılmalıdır.
 • Alternatif tıp önerileri uygulanması doktorun önerileri doğrultusunda olmalıdır.
 • Oral yol ile alınan ilaçlar oda sıcaklığında bulunan bol su ile verilmelidir.
 • Oral yol ile alınan ilaçlar su dışında başka bir içecek ile verilmemelidir.
 • Doktorun önerdiği dışında başka ilaç kullanılmamalıdır.
 • İlacın aç ya da tok alınıyor olmasına dikkat edilmelidir.
 • Son tüketim tarihi geçen ilaçlar kullanılmamalıdır.
 • İlaçlar doktorun belirttiği zamanda bırakılmalıdır.

17. Soru

Engelli birey doktorun dışında hangi uzmanlarla çalışabilir?

Cevap

 
Engelli birey ile doktorun dışında dil ve konuşma terapisti, beslenme uzmanı, fizyoterapist ve iş-uğraş terapisti de çalışabilir.


18. Soru

Dil ve konuşma terapistinin çalışma alanı nedir?

Cevap

Dil ve konuşma terapisti, insan iletişimi, dil ve konuşma gelişimi ve bozukluklarının önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi ve terapisi ile ilgilenen meslek elemanıdır. Engelli bireyin dil ve konuşma becerileri ile ilgili bozukluk ya da gelişiminde gerilik olması durumunda bu becerilerin desteklenmesi için terapi oturumları düzenler.


19. Soru

Beslenme ve diyet uzmanının çalışma alanı nedir?

Cevap

Beslenme ve diyet uzmanı (diyetisyen), insanların dengeli, yeterli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır. Beslenme uzmanı, engelli bireyin durumuna uygun olarak bir rejim düzenler.


20. Soru

Bakım hizmeti verenlerin aile ve uzmanlarla iletişimi neden önemlidir?

Cevap

Bakım hizmeti verenler, engelli birey ile çalışan ekibin bir parçasıdır. Ekip içinde
olası iletişim bozuklukları bakım hizmeti verenlerin hem engelli bireyle olan iletişimini hem de kendisine ait özgüven, başarı gibi duygularını olumsuz etkileyecektir. Aile üyeleri ve uzmanlarla iletişim daha nitelikli bir bakım hizmetinin verilmesini sağlayacaktır.


1. Soru

Engel ile yetersizlik arasında nasıl bir fark vardır?

Cevap

Yetersizlik kişinin, bir işi ya da şeyi yapamaması, bir işlevi yerine getirememesi durumu, belirli bir şekilde davranmada sınırlı kapasite olarak tanımlanmaktadır. Engel ise bireyin yetersizliği yüzünden çevresinin ya da toplumun beklentilerine karşılık verememesi nedeniyle çevresiyle etkileşiminde sınırlılık ya da sorunlar yaşamasıdır.

Yetersizlik kişinin, bir işi ya da şeyi yapamaması, bir işlevi yerine getirememesi durumu, belirli bir şekilde davranmada sınırlı kapasite olarak tanımlanmaktadır. Engel ise bireyin yetersizliği yüzünden çevresinin ya da toplumun beklentilerine karşılık verememesi nedeniyle çevresiyle etkileşiminde sınırlılık ya da sorunlar yaşamasıdır.

2. Soru

Bakım ihtiyacında olan engelli bireye sunulacak kişisel bakım hizmetleri nasıl planlanmalıdır?

Cevap

Bakım hizmetleri “kişisel bakım hizmetleri” ve “psiko-sosyal destek hizmetleri” şeklinde planlanarak, planının bireyin sağlık, bilişsel, fiziksel, psikolojik, biyolojik ve sosyal durumuna göre hazırlanması gerektiği ve gereksinimlerin değişmesi durumunda mevcut planda değişiklik yapılabileceği unutulmamalıdır.

Bakım hizmetleri “kişisel bakım hizmetleri” ve “psiko-sosyal destek hizmetleri” şeklinde planlanarak, planının bireyin sağlık, bilişsel, fiziksel, psikolojik, biyolojik ve sosyal durumuna göre hazırlanması gerektiği ve gereksinimlerin değişmesi durumunda mevcut planda değişiklik yapılabileceği unutulmamalıdır.

3. Soru

Engelli birey ailesi, engelli bireye bakım verme ve gereksinimlerini karşılamada zorlandığında nereden destek isteyebilir?

Engelli birey ailesi, engelli bireye bakım verme ve gereksinimlerini karşılamada zorlandığında nereden destek isteyebilir?

Cevap

Engelli birey ailesi bu konuda bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden destek isteyebileceği gibi bakım hizmeti verenden de destek isteyebilir. Böyle bir durumda bakım hizmeti veren aile ve uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak engelli bireyin gereksinimlerini karşılaması beklenmektedir.

Engelli birey ailesi bu konuda bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden destek isteyebileceği gibi bakım hizmeti verenden de destek isteyebilir. Böyle bir durumda bakım hizmeti veren aile ve uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak engelli bireyin gereksinimlerini karşılaması beklenmektedir.

4. Soru

Aile nedir?

Cevap

Aile, “evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik” olarak tanımlanmaktadır.

Aile, “evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik” olarak tanımlanmaktadır.

5. Soru

Engellilik durumu ne şekilde gelişir?

Cevap

Engel durumu doğuştan olabileceği gibi kaza, hastalık gibi durumlardan sonra da gelişebilir. Dolayısıyla ailenin herhangi bir üyesi çocuk ya da yetişkin olsun çeşitli nedenlerden dolayı engelli birey haline gelebilir.

Engel durumu doğuştan olabileceği gibi kaza, hastalık gibi durumlardan sonra da gelişebilir. Dolayısıyla ailenin herhangi bir üyesi çocuk ya da yetişkin olsun çeşitli nedenlerden dolayı engelli birey haline gelebilir.

6. Soru

Psiko-sosyal destek neden gereklidir?

Cevap

Psiko-sosyal destek, yaşam koşullarının ağırlaştığı, kötüleştiği ya da stresin arttığı zamanlarda kişinin bu durumlarla başa çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Yakın çevreden başlamak üzere gittikçe genişleyen çevre içerisinde destek bulunabilecek aile üyeleri, akrabalar, arkadaşlar ve uzmanlar kişinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.

Psiko-sosyal destek, yaşam koşullarının ağırlaştığı, kötüleştiği ya da stresin arttığı zamanlarda kişinin bu durumlarla başa çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Yakın çevreden başlamak üzere gittikçe genişleyen çevre içerisinde destek bulunabilecek aile üyeleri, akrabalar, arkadaşlar ve uzmanlar kişinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.

7. Soru

Aile için engelli bireye sahip olma onları nasıl etkilemektedir?

Cevap

Engelli bireye sahip olan bir aile için bu durum stres, kaygı, öfke, suçluluk, utanma,
davranış değişiklikleri, depresyon kaynağı olabilir.

Engelli bireye sahip olan bir aile için bu durum stres, kaygı, öfke, suçluluk, utanma,

davranış değişiklikleri, depresyon kaynağı olabilir.

8. Soru

Engelli bir bireye sahip olan aile hangi aşamalardan geçer?

Cevap

Sırasıyla şok aşaması, yüzleşme aşaması ve geriye çekilme aşamalarından geçer.

9. Soru

Engelli bireye sahip olan ailede şok aşamasında ne yaşanır?

Cevap

Ailenin yaşam dengesini sarsan bir olay yaşandığı için aile “şok aşaması”ndadır. Şok aşamasında her şey dışarıdan bakıldığında normal görünse bile bireyin iç dünyası karma karışıktır. Kısa ya da uzun sürebilecek bu aşamada kaygı ve yadsıma durumu yaşanır.

Ailenin yaşam dengesini sarsan bir olay yaşandığı için aile “şok aşaması”ndadır. Şok aşamasında her şey dışarıdan bakıldığında normal görünse bile bireyin iç dünyası karma karışıktır. Kısa ya da uzun sürebilecek bu aşamada kaygı ve yadsıma durumu yaşanır.

10. Soru

Engelli bireye sahip olan ailelerde yüzleşme aşaması nasıldır?

Cevap

Yüzleşme aşamasında kayıp, yas tutma, çaresizlik, hüzün, bilişsel işlevlerde yetersizlikler görülebilir. Bu dönemde özellikle bastırma, yadsıma, rasyonalizasyon savunma mekanizmaları sıkça kullanılır.

Yüzleşme aşamasında kayıp, yas tutma, çaresizlik, hüzün, bilişsel işlevlerde yetersizlikler görülebilir. Bu dönemde özellikle bastırma, yadsıma, rasyonalizasyon savunma mekanizmaları sıkça kullanılır.

11. Soru

Engelli bireye sahip olan ailelerde geriye çekilme aşaması nasıldır?

Cevap

Bu aşamada birey gerçekliği kabul eder ve bu yeni duruma uyum sağlamak
için gerekli adımları atmaya başlar. Bu dönemde ailenin olumlu psiko-sosyal destek görmesi ya da psiko-sosyal destek alabileceği çevrenin içinde olması ve buna yönlendirilmesi, durumla başa çıkmasına ve zorlayıcı bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmasına yardımcı olacaktır.

Bu aşamada birey gerçekliği kabul eder ve bu yeni duruma uyum sağlamak

için gerekli adımları atmaya başlar. Bu dönemde ailenin olumlu psiko-sosyal destek görmesi ya da psiko-sosyal destek alabileceği çevrenin içinde olması ve buna yönlendirilmesi, durumla başa çıkmasına ve zorlayıcı bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmasına yardımcı olacaktır.

12. Soru

Bakım elemanının engelli bireyin bakımına ilişkin genel sorumlulukları nelerdir?

Cevap

 • Engelli bireyin o anki durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve farklı kaynaklardan gelen bilgileri toparlamak
 • Engelli bireyin fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasında engelli bireye yardımcı olmak
 • Engelli bireyin sağlık durumunu takip etmek
 • Engelli bireyin sağlık durumunu göz önünde bulundurarak kararlar vermek
 • Engelli bireyin duygusal durumunu ve ihtiyaçlarını anlamak
 • Engelli bireyin manevi ihtiyaçlarına anlayış göstermek
13. Soru

Bakım elemanının engelli bireyin bakımına ilişkin özel sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Engelli bireyin bakımından sorumlu bakım hizmeti verenlerin üstlenmesi gereken sorumluluklar ve ondan beklenen çeşitli davranışlar kategorisinde yer alan her bir sorumluluk ve davranışa ilişkin daha ayrıntılı ve özel sorumluluklardır.

Engelli bireyin bakımından sorumlu bakım hizmeti verenlerin üstlenmesi gereken sorumluluklar ve ondan beklenen çeşitli davranışlar kategorisinde yer alan her bir sorumluluk ve davranışa ilişkin daha ayrıntılı ve özel sorumluluklardır.

14. Soru

Bakım elemanının öngörülen tedaviyi uygulamada sorumluluğu nasıldır?

Cevap

Bakım hizmeti verenler, engelli bireyle çalışan sağlık ekibinin bir üyesi olarak, engelli birey için doktor ya da uzman tarafından öngörülen tedavi planına uymak, sağlık personelinin izin verdiği ölçüde bu planı uygulamak ve bireyin tedaviye uyumunu sağlamakla sorumludur.

Bakım hizmeti verenler, engelli bireyle çalışan sağlık ekibinin bir üyesi olarak, engelli birey için doktor ya da uzman tarafından öngörülen tedavi planına uymak, sağlık personelinin izin verdiği ölçüde bu planı uygulamak ve bireyin tedaviye uyumunu sağlamakla sorumludur.

15. Soru

Bakım hizmeti verenler, doktorun verdiği ilaç tedavisini takip ederken neden bazı ilkelere uymalıdır?

Cevap

Çünkü kişinin yaşına, cinsiyetine ve hatta hastalık durumuna göre ilacın alınmasından sonra etken maddenin emilimi, bu maddenin dokulara dağılımı ve vücuttan atımı değişiklik gösterebilmektedir.

Çünkü kişinin yaşına, cinsiyetine ve hatta hastalık durumuna göre ilacın alınmasından sonra etken maddenin emilimi, bu maddenin dokulara dağılımı ve vücuttan atımı değişiklik gösterebilmektedir.

16. Soru

İlaç verilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?

Cevap

 • Doktorun belirttiği dozda ilaç verilmelidir.
 • İlaç kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunlar ve etkiler doktora bildirilmelidir.
 • İlacın belli bir zamanda alınması gerekiyorsa bunu hatırlatıcı takvim, not ya da işaretler kullanılmalıdır.
 • Alternatif tıp önerileri uygulanması doktorun önerileri doğrultusunda olmalıdır.
 • Oral yol ile alınan ilaçlar oda sıcaklığında bulunan bol su ile verilmelidir.
 • Oral yol ile alınan ilaçlar su dışında başka bir içecek ile verilmemelidir.
 • Doktorun önerdiği dışında başka ilaç kullanılmamalıdır.
 • İlacın aç ya da tok alınıyor olmasına dikkat edilmelidir.
 • Son tüketim tarihi geçen ilaçlar kullanılmamalıdır.
 • İlaçlar doktorun belirttiği zamanda bırakılmalıdır.
17. Soru

Engelli birey doktorun dışında hangi uzmanlarla çalışabilir?

Cevap

 
Engelli birey ile doktorun dışında dil ve konuşma terapisti, beslenme uzmanı, fizyoterapist ve iş-uğraş terapisti de çalışabilir.

 

Engelli birey ile doktorun dışında dil ve konuşma terapisti, beslenme uzmanı, fizyoterapist ve iş-uğraş terapisti de çalışabilir.

18. Soru

Dil ve konuşma terapistinin çalışma alanı nedir?

Cevap

Dil ve konuşma terapisti, insan iletişimi, dil ve konuşma gelişimi ve bozukluklarının önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi ve terapisi ile ilgilenen meslek elemanıdır. Engelli bireyin dil ve konuşma becerileri ile ilgili bozukluk ya da gelişiminde gerilik olması durumunda bu becerilerin desteklenmesi için terapi oturumları düzenler.

Dil ve konuşma terapisti, insan iletişimi, dil ve konuşma gelişimi ve bozukluklarının önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi ve terapisi ile ilgilenen meslek elemanıdır. Engelli bireyin dil ve konuşma becerileri ile ilgili bozukluk ya da gelişiminde gerilik olması durumunda bu becerilerin desteklenmesi için terapi oturumları düzenler.

19. Soru

Beslenme ve diyet uzmanının çalışma alanı nedir?

Cevap

Beslenme ve diyet uzmanı (diyetisyen), insanların dengeli, yeterli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır. Beslenme uzmanı, engelli bireyin durumuna uygun olarak bir rejim düzenler.

Beslenme ve diyet uzmanı (diyetisyen), insanların dengeli, yeterli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır. Beslenme uzmanı, engelli bireyin durumuna uygun olarak bir rejim düzenler.

20. Soru

Bakım hizmeti verenlerin aile ve uzmanlarla iletişimi neden önemlidir?

Cevap

Bakım hizmeti verenler, engelli birey ile çalışan ekibin bir parçasıdır. Ekip içinde
olası iletişim bozuklukları bakım hizmeti verenlerin hem engelli bireyle olan iletişimini hem de kendisine ait özgüven, başarı gibi duygularını olumsuz etkileyecektir. Aile üyeleri ve uzmanlarla iletişim daha nitelikli bir bakım hizmetinin verilmesini sağlayacaktır.

Bakım hizmeti verenler, engelli birey ile çalışan ekibin bir parçasıdır. Ekip içinde

olası iletişim bozuklukları bakım hizmeti verenlerin hem engelli bireyle olan iletişimini hem de kendisine ait özgüven, başarı gibi duygularını olumsuz etkileyecektir. Aile üyeleri ve uzmanlarla iletişim daha nitelikli bir bakım hizmetinin verilmesini sağlayacaktır.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!