Atölye Çalışması 2 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Atölye Çalışması 2 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Isı Yalıtımı Ve Isı İletimi

1. Soru

Avrupa standartlarında bir malzemenin ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanması için hangi değerin altında olmalıdır?  

Cevap

0,06-0,10 W/m K


2. Soru

Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde aranan özellikler nelerdir?

Cevap

Bu özellikler; ısı iletim katsayısı, su buharı difüzyon direnci, yangın sınıfı, sıcaklık dayanımı, basınç dayanımı, yoğunluk ve hacimce su emme olarak sıralanabilir.


3. Soru

Açık gözenekli veya elyaflı malzemelere örnek veriniz.

Cevap

Camyünü, taşyünü (mineral yünler), ahşap yünü, seramik yünü, cüruf yünü.


4. Soru

Isı enerjisinin kaynağından başlayarak bir ortamdan diğer ortama geçmesine ne ad verilir?

Cevap

Isı geçişi (ısı akışı) olarak tanımlanmaktadır.


5. Soru

Kalınlığı d ve ısıl iletkenliği m olan bir duvardaki ısı iletimi ele alındığında, formül olarak ısı akışı nasıl ifade edilir?

Cevap

P=? /d A (Tiç-Tdış )


6. Soru

Konutlardaki en büyük ısı kayıpları nelerde olmaktadır?

Cevap

Duvar, döşeme ve çatı ile baca, pencere, kapı gibi yapı elemanlarından gerçekleşmektedir.


7. Soru

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferini azaltmak için yapılan işlemlere ne denir?

Cevap

Isı yalıtımı


8. Soru

Isı iletim katsayısının birimi nedir?

Cevap

watt/m2.K


9. Soru

Kapalı gözenekli malzemelere örnek veriniz.

Cevap

EPS genleştirilmiş polistren, XPS ekstürüde polistren, elastomerik kauçuk, polietilen köpüğü, cam köpüğü örnek verilebilir.


10. Soru

Deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken önlemler nelerdir?

Cevap

• İlk yardım uygulamak durumunda kalırsanız, aceleci ve heyecanlı olmamaya çalışınız. • İlk yardım gereçlerinin kullanılabilir durumda olduğundan emin olunuz. Gerekli ilk yardım merkezlerinin telefon numaralarını kolayca ulaşabileceğiniz bir yere not ediniz. • Deney araç ve gereçlerinizin doğru çalıştığından emin olunuz. • Arızalı araç ve gereçleri laboratuvarda sorumlu görevliye bildiriniz. • Arızalı olduğunu düşündüğünüz cihazları kesinlikle tamir etmeye çalışmayınız. • Deney düzeneğinizdeki termostatı kullanmadan önce izin alınız. • Devrenin kurulma aşamalarında termostatı çalıştırmayınız ve bu konuda arkadaşlarınızı uyarınız. • Ölçüm alırken ellerinizi devredeki sıcak bölgelere veya cihazlara temas ettirmeyiniz. • Ölçüm alırken arkadaşlarınızla konuşmayınız. Dikkatli olunuz, dalgınlık yapmayınız. • Mecbur olmadıkça enerji altında sürekli çalışmayınız. • Bütün dikkatinizin yaptığınız iş üzerinde olmasına özen gösteriniz. Aceleci ve telaşlı olmayınız. Sakin olunuz. • Arkadaşlarınıza şaka yapmayınız.


11. Soru

Isı geçişi (akışı) nedir? Açıklayınız.

Cevap

Genel olarak ısı yalıtım malzemeleri, ısı enerjisi geçişini engelleyememekte fakat zamana bağlı enerji miktarının oranını azaltmaktadır. Bu ısı enerjisinin kaynağından başlayarak bir ortamdan diğer ortama geçmesi ısı geçişi (ısı akışı) olarak tanımlanmaktadır. Geçen ısı enerjisinin miktarı sıcaklık farkının yanı sıra yüzey alanına, zamana, ortamların fiziksel özelliklerine, malzemelerin ısı iletim özelliklerine, kalınlıklarına ve kesit alanlarına bağlıdır.


12. Soru

Enerji tasarrufu nedir? Önemini açıklayınız.

Cevap

Dünyada ve Ülkemizde enerji kaynakları hızla tükenmektedir. Elektrik enerjisinin üretilmesi ve tüketicilere ulaştırılması surecinde sarf edilen iş gücü ve maliyet göz önüne alındığında, enerji tasarrufu kaçınılmazdır. Özellikle Ülkemizde kullandığımız elektrik enerjisinin büyük bir bölümünü dış kaynaklardan satın almamız ve büyük enerji tüketimimiz nedeniyle, bizler hayatımızın her alanında en küçük tasarruf şansını bile iyi değerlendirmeliyiz. Dünyadaki petrol krizinden sonra, enerji fiyatlarının artmasıyla ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konuları daha fazla önem kazanmıştır. Kış mevsiminde daha az enerji harcayarak ısınmak veya yaz mevsiminde klima gibi herhangi bir soğutucu aygıt kullanmadan elde edilecek yakıt tasarrufu sayesinde hem aile hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bununla beraber, ısı yalıtımının yaşadığımız yapılar ve çevre üzerinde de birçok olumlu etkisi bulunmaktadır.


13. Soru

Isı nedir?

Cevap

Isı bir enerji türüdür ve sıcaklığın yüksek olduğu bir ortamdan düşük sıcaklıklı bir ortama transfer olur. Çayınızın zamanla soğuması ya da soğuk meşrubatınızın zamanla ısınması gibi en basit günlük deneyimlerimiz buna örnek olarak verilebilir.


14. Soru

Genel olarak ısı yalıtım malzemeleri, ısı enerjisi geçişini engelleyememekte fakat zamana bağlı enerji miktarının oranını azaltmaktadır. Bu ısı enerjisinin kaynağından başlayarak bir ortamdan diğer ortama geçmesi ısı geçişi (ısı akışı) olarak tanımlanmaktadır. Geçen ısı enerjisinin miktarı nelere bağlıdır?

Cevap

Sıcaklık farkına, yüzey alanına, zamana, ortamların fiziksel özelliklerine, malzemelerin ısı iletim özelliklerine, kalınlıklarına ve kesit alanlarına bağlıdır.


15. Soru

Isı yalıtım malzemelerinin kullanım amacı nedir?

Cevap

Bitişik yapı malzemelerinin ısı iletim direncini artırmak veya dışarıya kaçan ısı miktarını azaltmak amacı ile kullanılır.


16. Soru

Isı yalıtımı nedir? Isı yalıtım malzemelerinin önemini açıklayınız.

Cevap

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Bir yapıda ısı kazanç ve kayıplarının sınırlandırılması; ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarının azaltılması anlamına gelir. Bunu sağlayan malzemelere ısı yalıtım malzemeleri adı verilir. Isı yalıtım malzemeleri, bitişik yapı malzemelerinin ısı iletim direncini artırmak veya dışarıya kaçan ısı miktarını azaltmak amacı ile kullanılır. Isı yalıtım malzemelerinin en temel özelliği ısı iletim katsayısıdır. Isı, farklı sıcaklıklara sahip ortamlara geçişi sırasında, yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayılarına ve kalınlıklarına bağlı olarak bir dirençle karşılaşır. En genel anlamda ısı yalıtımı, ısı geçişini azaltan bir dirençtir.


17. Soru

Binalarda ısı yalıtımının önemini açıklayınız.

Cevap

Binalarda ısı yalıtımı yapılırken, ısı kaybının en çok gerçekleştiği yerler dikkate alınmalı ve yalıtım bir bütün olarak yapılmalıdır. Konutlardaki en büyük ısı kayıpları duvar, döşeme ve çatı ile baca, pencere, kapı gibi yapı elemanlarından gerçekleşmektedir. Isı yalıtımı dış taraftan, iç taraftan ve çift duvar arası (sandviç) olarak düzenlenebilir. Bu bölgelerde oluşan ısı kayıpları oranları yapının mimarisine, konumuna, ısı yalıtım durumuna ve kullanılan yapı malzemelerinin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.


18. Soru

Isı yalıtım malzemeleri nedir? Açıklayınız.

Cevap

Isı yalıtım malzemeleri; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan yüksek ısıl dirence sahip özel malzemelerdir. Avrupa standartlarında ısıl iletkenlik katsayıları 0,06-0,10 W/mK’nin altında olan malzemeler, ısı yalıtım malzemeleri olarak tanımlanır. Isı yalıtımında kullanılan ürünler açık gözenekli ve kapalı gözenekli olarak sınıflandırılabilir. Açık gözenekli veya elyaflı malzemelere; camyünü, taşyünü (mineral yünler), ahşap yünü, seramik yünü, cüruf yünü; kapalı gözenekli malzemelere ise EPS (genleştirilmiş polistren), XPS (ekstürüde polistren), elastomerik kauçuk, polietilen köpüğü, cam köpüğü örnek verilebilir. Bu malzemeler genellikle çatı, duvar, döşeme ve zemin gibi yapı elemanlarında ve tesisatlarda kullanılır. Bu malzemelerin yanı sıra pencereleri oluşturan kaliteli doğramalar ile yalıtım camı üniteleri de ısı yalıtımında büyük önem taşır.


19. Soru

Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde dikkat edilecek özellikler nelerdir?

Cevap

Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde bazı özellikler aranmaktadır. Bu özellikler; ısı iletim katsayısı, su buharı difüzyon direnci, yangın sınıfı, sıcaklık dayanımı, basınç dayanımı, yoğunluk ve hacimce su emme olarak sıralanabilir.


1. Soru

Avrupa standartlarında bir malzemenin ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanması için hangi değerin altında olmalıdır?  

Cevap

0,06-0,10 W/m K

2. Soru

Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde aranan özellikler nelerdir?

Cevap

Bu özellikler; ısı iletim katsayısı, su buharı difüzyon direnci, yangın sınıfı, sıcaklık dayanımı, basınç dayanımı, yoğunluk ve hacimce su emme olarak sıralanabilir.

3. Soru

Açık gözenekli veya elyaflı malzemelere örnek veriniz.

Cevap

Camyünü, taşyünü (mineral yünler), ahşap yünü, seramik yünü, cüruf yünü.

4. Soru

Isı enerjisinin kaynağından başlayarak bir ortamdan diğer ortama geçmesine ne ad verilir?

Cevap

Isı geçişi (ısı akışı) olarak tanımlanmaktadır.

5. Soru

Kalınlığı d ve ısıl iletkenliği m olan bir duvardaki ısı iletimi ele alındığında, formül olarak ısı akışı nasıl ifade edilir?

Cevap

P=? /d A (Tiç-Tdış )

6. Soru

Konutlardaki en büyük ısı kayıpları nelerde olmaktadır?

Cevap

Duvar, döşeme ve çatı ile baca, pencere, kapı gibi yapı elemanlarından gerçekleşmektedir.

7. Soru

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferini azaltmak için yapılan işlemlere ne denir?

Cevap

Isı yalıtımı

8. Soru

Isı iletim katsayısının birimi nedir?

Cevap

watt/m2.K

9. Soru

Kapalı gözenekli malzemelere örnek veriniz.

Cevap

EPS genleştirilmiş polistren, XPS ekstürüde polistren, elastomerik kauçuk, polietilen köpüğü, cam köpüğü örnek verilebilir.

10. Soru

Deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken önlemler nelerdir?

Cevap

• İlk yardım uygulamak durumunda kalırsanız, aceleci ve heyecanlı olmamaya çalışınız. • İlk yardım gereçlerinin kullanılabilir durumda olduğundan emin olunuz. Gerekli ilk yardım merkezlerinin telefon numaralarını kolayca ulaşabileceğiniz bir yere not ediniz. • Deney araç ve gereçlerinizin doğru çalıştığından emin olunuz. • Arızalı araç ve gereçleri laboratuvarda sorumlu görevliye bildiriniz. • Arızalı olduğunu düşündüğünüz cihazları kesinlikle tamir etmeye çalışmayınız. • Deney düzeneğinizdeki termostatı kullanmadan önce izin alınız. • Devrenin kurulma aşamalarında termostatı çalıştırmayınız ve bu konuda arkadaşlarınızı uyarınız. • Ölçüm alırken ellerinizi devredeki sıcak bölgelere veya cihazlara temas ettirmeyiniz. • Ölçüm alırken arkadaşlarınızla konuşmayınız. Dikkatli olunuz, dalgınlık yapmayınız. • Mecbur olmadıkça enerji altında sürekli çalışmayınız. • Bütün dikkatinizin yaptığınız iş üzerinde olmasına özen gösteriniz. Aceleci ve telaşlı olmayınız. Sakin olunuz. • Arkadaşlarınıza şaka yapmayınız.

11. Soru

Isı geçişi (akışı) nedir? Açıklayınız.

Cevap

Genel olarak ısı yalıtım malzemeleri, ısı enerjisi geçişini engelleyememekte fakat zamana bağlı enerji miktarının oranını azaltmaktadır. Bu ısı enerjisinin kaynağından başlayarak bir ortamdan diğer ortama geçmesi ısı geçişi (ısı akışı) olarak tanımlanmaktadır. Geçen ısı enerjisinin miktarı sıcaklık farkının yanı sıra yüzey alanına, zamana, ortamların fiziksel özelliklerine, malzemelerin ısı iletim özelliklerine, kalınlıklarına ve kesit alanlarına bağlıdır.

12. Soru

Enerji tasarrufu nedir? Önemini açıklayınız.

Cevap

Dünyada ve Ülkemizde enerji kaynakları hızla tükenmektedir. Elektrik enerjisinin üretilmesi ve tüketicilere ulaştırılması surecinde sarf edilen iş gücü ve maliyet göz önüne alındığında, enerji tasarrufu kaçınılmazdır. Özellikle Ülkemizde kullandığımız elektrik enerjisinin büyük bir bölümünü dış kaynaklardan satın almamız ve büyük enerji tüketimimiz nedeniyle, bizler hayatımızın her alanında en küçük tasarruf şansını bile iyi değerlendirmeliyiz. Dünyadaki petrol krizinden sonra, enerji fiyatlarının artmasıyla ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konuları daha fazla önem kazanmıştır. Kış mevsiminde daha az enerji harcayarak ısınmak veya yaz mevsiminde klima gibi herhangi bir soğutucu aygıt kullanmadan elde edilecek yakıt tasarrufu sayesinde hem aile hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bununla beraber, ısı yalıtımının yaşadığımız yapılar ve çevre üzerinde de birçok olumlu etkisi bulunmaktadır.

13. Soru

Isı nedir?

Cevap

Isı bir enerji türüdür ve sıcaklığın yüksek olduğu bir ortamdan düşük sıcaklıklı bir ortama transfer olur. Çayınızın zamanla soğuması ya da soğuk meşrubatınızın zamanla ısınması gibi en basit günlük deneyimlerimiz buna örnek olarak verilebilir.

14. Soru

Genel olarak ısı yalıtım malzemeleri, ısı enerjisi geçişini engelleyememekte fakat zamana bağlı enerji miktarının oranını azaltmaktadır. Bu ısı enerjisinin kaynağından başlayarak bir ortamdan diğer ortama geçmesi ısı geçişi (ısı akışı) olarak tanımlanmaktadır. Geçen ısı enerjisinin miktarı nelere bağlıdır?

Cevap

Sıcaklık farkına, yüzey alanına, zamana, ortamların fiziksel özelliklerine, malzemelerin ısı iletim özelliklerine, kalınlıklarına ve kesit alanlarına bağlıdır.

15. Soru

Isı yalıtım malzemelerinin kullanım amacı nedir?

Cevap

Bitişik yapı malzemelerinin ısı iletim direncini artırmak veya dışarıya kaçan ısı miktarını azaltmak amacı ile kullanılır.

16. Soru

Isı yalıtımı nedir? Isı yalıtım malzemelerinin önemini açıklayınız.

Cevap

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Bir yapıda ısı kazanç ve kayıplarının sınırlandırılması; ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarının azaltılması anlamına gelir. Bunu sağlayan malzemelere ısı yalıtım malzemeleri adı verilir. Isı yalıtım malzemeleri, bitişik yapı malzemelerinin ısı iletim direncini artırmak veya dışarıya kaçan ısı miktarını azaltmak amacı ile kullanılır. Isı yalıtım malzemelerinin en temel özelliği ısı iletim katsayısıdır. Isı, farklı sıcaklıklara sahip ortamlara geçişi sırasında, yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayılarına ve kalınlıklarına bağlı olarak bir dirençle karşılaşır. En genel anlamda ısı yalıtımı, ısı geçişini azaltan bir dirençtir.

17. Soru

Binalarda ısı yalıtımının önemini açıklayınız.

Cevap

Binalarda ısı yalıtımı yapılırken, ısı kaybının en çok gerçekleştiği yerler dikkate alınmalı ve yalıtım bir bütün olarak yapılmalıdır. Konutlardaki en büyük ısı kayıpları duvar, döşeme ve çatı ile baca, pencere, kapı gibi yapı elemanlarından gerçekleşmektedir. Isı yalıtımı dış taraftan, iç taraftan ve çift duvar arası (sandviç) olarak düzenlenebilir. Bu bölgelerde oluşan ısı kayıpları oranları yapının mimarisine, konumuna, ısı yalıtım durumuna ve kullanılan yapı malzemelerinin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

18. Soru

Isı yalıtım malzemeleri nedir? Açıklayınız.

Cevap

Isı yalıtım malzemeleri; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan yüksek ısıl dirence sahip özel malzemelerdir. Avrupa standartlarında ısıl iletkenlik katsayıları 0,06-0,10 W/mK’nin altında olan malzemeler, ısı yalıtım malzemeleri olarak tanımlanır. Isı yalıtımında kullanılan ürünler açık gözenekli ve kapalı gözenekli olarak sınıflandırılabilir. Açık gözenekli veya elyaflı malzemelere; camyünü, taşyünü (mineral yünler), ahşap yünü, seramik yünü, cüruf yünü; kapalı gözenekli malzemelere ise EPS (genleştirilmiş polistren), XPS (ekstürüde polistren), elastomerik kauçuk, polietilen köpüğü, cam köpüğü örnek verilebilir. Bu malzemeler genellikle çatı, duvar, döşeme ve zemin gibi yapı elemanlarında ve tesisatlarda kullanılır. Bu malzemelerin yanı sıra pencereleri oluşturan kaliteli doğramalar ile yalıtım camı üniteleri de ısı yalıtımında büyük önem taşır.

19. Soru

Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde dikkat edilecek özellikler nelerdir?

Cevap

Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde bazı özellikler aranmaktadır. Bu özellikler; ısı iletim katsayısı, su buharı difüzyon direnci, yangın sınıfı, sıcaklık dayanımı, basınç dayanımı, yoğunluk ve hacimce su emme olarak sıralanabilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!