Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Doğada Ve Dağda Arama Kurtarma

1. Soru

Yapılması düşünülen herhangi bir doğa etkinliğinde, yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı hangi konularda bilgi edinmek büyük öneme sahiptir?

Cevap

Yapılması düşünülen herhangi bir doğa etkinliğinde, yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı;

 • Doğa etkinlikleri,
 • Doğa kazaları,
 • Doğada arama kurtarma esasları ve türleri
 • Doğada ve dağda kullanılan arama kurtarma ekipmanları

konularında bilgi edinmenin büyük öneme sahip olduğu ifade edilebilir.


2. Soru

Doğa etkinlikleri kavramını tanımlayınız.

Cevap

Doğa etkinlikleri, doğada (orman, dağ, mağara, vb.) ve doğal ortamda, bireysel ya da grup olarak, genelde seyirci olmadan malzemesiz ya da ekipman kullanarak yapılan fiziksel aktivitelerdir.


3. Soru

Yapıldığı yere göre doğa etkinliklerini sıralayınız.

Cevap

Yapıldığı yere göre doğa etkinlikleri;

 • Ova etkinlikleri
 • Orman etkinlikleri
 • Dağ etkinlikleri
 • Vadi etkinlikleri
 • Mağara etkinlikleri
 • Su etkinlikleri
 • Hava etkinlikleri
 • Çöl etkinlikleri

şeklinde sıralandırılabilir.


4. Soru

Sosyal doğa etkinliklerinden üç tanesini yazınız.

Cevap

 1. Piknikler
 2. Grup gezileri
 3. Grup kampları

sosyal doğa etkinlikleri arasında gösterilebilir.


5. Soru

Bilimsel doğa etkinliklerinden üç tanesini sıralayınız.

Cevap

 1. Araştırma gezileri ve kampları
 2. Belgesel çekimleri
 3. Doğa fotoğrafçılığı

bilimsel doğa etkinlikleri arasında sıralandırılabilir.


6. Soru

Doğa etkinlikleri sırasında olumsuz sonuçlar doğuran kişi kaynaklı nedenlerden beş tanesini yazınız.

Cevap

Doğa etkinlikleri sırasında olumsuz sonuçlar doğuran kişi kaynaklı nedenler aşağıdaki gibi sıralandırılabilir:

 1. Bilgi yetersizliği
 2. Tecrübe eksikliği
 3. Fiziksel yetersizlik
 4. Antrenman eksikliği
 5. Aşırı enerji harcama

7. Soru

Doğal arazilerde meydana gelen olumsuz olayların bireye yansımaları neler olabilir?

Cevap

Doğal arazilerde meydana gelen olumsuzluklar bireylerde; psikolojik travma, yaralanma ve/veya can kayıplarına neden olabilmektedir.


8. Soru

Doğa etkinlikleri sırasında kaybolan kişi ya da kişiler, durumu fark ettiklerinde hangi kaybolma davranışlarını gösterirler?

Cevap

Kaybolan kişi ya da kişilerin, durumu fark ettiklerinde aşağıdaki benzer kaybolma davranışlarını gösterirler;

 • Sürekli hareket etme davranışı gösterir (Grup ise genellikle ayrı hareket etmezler),
 • Ana yol ve patikaları tercih eder,
 • Yüksek yerlere çıkmak ister,
 • Panik halindedir,
 • Bilinçli ya da bilinçsiz iz bırakır.

9. Soru

Mahsur kalma kavramını tanımlayınız.

Cevap

Kişinin, bulunduğu yer ve durumdan kendini kurtaramaz, yer ve pozisyonunu değiştiremez durumuna ‘Mahsur Kalma’ denir.


10. Soru

Arama kurtarmada yeterli olmayı sağlayan temel bilgi ve becerileri sıralayınız.

Cevap

Arama kurtarmada yeterli olmayı sağlayan temel bilgi ve beceriler;

 • Ekipmanlar ve uygun kullanabilme,
 • Doğadaki tehlikeler,
 • Dağ kazaları,
 • Kayıp ve kaza psikolojisi,
 • İlk yardım,
 • İlgili kanun ve yönetmelikler,
 • Meteoroloji,
 • Harita, pusula ve GPS kullanımı,
 • Navigasyon,
 • Arazide hayatta kalma,
 • Isı kaybı ve giyinme,
 • Beslenme ve sıvı alımı,
 • İşaret ve haberleşme,
 • Arazide arama yöntemleri,
 • Arazide kurtarma yöntemleri,
 • Raporlama

şeklinde sıralandırılabilir.


11. Soru

Doğada veya dağda meydana gelen bir olayla ilgili çağrı yapıldığında hangi bilgilerin verilmesi büyük önem taşımaktadır?

Cevap

Doğada veya dağda meydana gelen bir olayla ilgili çağrı yapıldığında “olay” ve “yapılacak çalışmalar” konusunda bilgi verilmesi büyük önem taşımaktadır.


12. Soru

Mağdurun sağlık durumu ve bulunduğu coğrafi duruma uygun yöntem ve teknikler kullanarak tehlikeden uzaklaştırma ve güvenli alanlara taşıma çalışmalarına ne denir?

Cevap

Kurtarma


13. Soru

Arama kurtarma raporunda yer alması gereken mağdura ilişkin bilgiler nelerdir?

Cevap

Arama kurtarma raporunda mağdura ilişkin bilgiler şu şekilde sıralandırılabilir:

 • Mağdura ne zaman ulaşıldığı
 • Mağdur; sayısı, bulunduğu yerin durumu, pozisyonu, sağlık durumu
 • Mağdura yapılan işlemler
 • Mağdur için uygulanan kurtarma yöntemi
 • Mağdurun operasyon merkezine getiriliş zamanı

14. Soru

Doğada ve dağda nasıl bir arama kurtarma tekniği uygulanacağına hangi etkenler değerlendirilerek karar verilir?

Cevap

Doğada ve dağda nasıl bir arama kurtarma tekniği uygulanacağına:

 • Bölgenin coğrafik durumu
 • Olay yeri
 • Olayın niteliği
 • Hava durumu
 • Kullanılan ekipman

etkenlerin değerlendirilmesiyle karar verilmektedir.


15. Soru

Olayın niteliğine göre arama teknikleri hangi durumları içerir?

Cevap

Olayın niteliğine göre arama teknikleri;

 1. Kaybolma
 2. Mahsur kalma veya kazalarda
 • Olay yerinin bilinmesi ve
 • Olay yerinin bilinmemesi

durumlarını içerir.


16. Soru

Yerde uygulanan arama teknikleri nelerdir?

Cevap

Yerde uygulanan arama teknikleri;

 • Keşif araması
 • Hat tekniği
 • Kare veya spiral teknik
 • Alan tarama tekniği
 • Sektörel arama tekniği
 • Temasla arama tekniği
 • Kar altında (Çığda) arama

17. Soru

Hangi tür arama tekniğinde kişinin son görüldüğü yerden itibaren genişleyerek
yapılır?

Cevap

Kare veya spiral tekniği


18. Soru

Sisli havada veya gece gerçekleştirilen arama sırasında ekipler arası mesafenin hangi aralıklarda olması gerekir?

Cevap

Sisli havada veya gece gerçekleştirilen arama sırasında ekipler arası mesafenin 5-25 yani gözle temas kurulabilecek mesafe aralığında olması gerekir.


19. Soru

Çığ kazasına erken müdahale etmek niçin önemlidir?

Cevap

İstatistiksel sonuçlar kazazedelerin % 4’ünün kar altında 3 saatten fazla yaşayamadığını göstermektedir. Bu bakımından çığ kazasına erken müdahale oldukça önemlidir.


20. Soru

Kar veya çığda arama sırasında gerçekleştirilen sondalama işlemlerinde hangi bulundurulması gerekir?

Cevap

Kar veya çığda arama sırasında gerçekleştirilen sondalama işlemlerinde;

 • Çığ sondası
 • Çığ küreği
 • Çığ kaytanı
 • Askı ipi

bulundurulması gerekmektedir.


21. Soru

Sondalamayla arama teknikleri nelerdir?

Cevap

Sondalamayla arama teknikleri şunlardır:

 • Kaba Arama
 • İnce (Hassas) Arama

22. Soru

Yonca yaprağı tekniğini diğer arama tekniklerinden ayıran temel özellik nedir?

Cevap

Yonca yaprağı tekniği sadece hava araçları ile yapılabilmektedir. Bu yönüyle diğer arama tekniklerinden ayrılmaktadır.


23. Soru

Dağda, tırmanış sırasında mahsur kalan veya kaza geçirerek yaralanmış, arama ekiplerinin ulaşamadığı kişileri kapsayan kurtarma türü hangisidir?

Cevap

Teknik kurtarma


24. Soru

Arama kurtarma sırasında çoklu makara sisteminden geçen ipin bir ucu çekilirken diğeri nereye bağlanmalıdır?

Cevap

Arama kurtarma sırasında çoklu makara sisteminden geçen ipin bir ucu çekilirken diğeri sedyeye bağlanır.


25. Soru

İpten sedye yapımı için gereken ip uzunluk ve genişliği ne kadar olmalıdır?

Cevap

Yeterli uzunluktaki bir ip, genişliği yaklaşık 75 cm ve uzunluğu 2 m olmalıdır.


26. Soru

Doğada hem arama hem de kurtarma yapacak ekiplerin standart ekipmanları kaça ayrıldığını yazınız?

Cevap

Doğada hem arama hem de kurtarma yapacak ekiplerin standart ekipmanlar; kişisel ve ortak kullanımlı arama kurtarma ekipman listesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


27. Soru

Doğada arama kurtarma personelinin kişisel kamp ekipmanlarını sıralayınız?

Cevap

Doğa arama kurtarma personelinin kişisel kamp ekipmanları;

 • Aydınlatma feneri Çadır
 • Çok amaçlı çakı
 • Mat
 • Mutfak seti (ocak, kap, vb.)
 • Portatif yemek seti
 • Termos tipi matara
 • Uyku tulumu (- 40 veya- 30)

şeklinde sıralandırılabilir.


28. Soru

Doğada arama kurtarma personelinin kişisel teknik ekipmanlarını sıralayınız.

Cevap

Doğada arama kurtarma personelinin kişisel teknik ekipmanları;

 • Alüminyum battaniye
 • Çığ sondası (Arama çubuğu)
 • Buz kramponu
 • Dağ Kazması
 • Desender
 • Dinamik ip (100 mt)
 • Düdük
 • Dürbün
 • Emniyet kemeri (tam vücut)
 • Işık çubuğu
 • İlk yardım çantası
 • Jumar
 • Kısa ip (3 mt, 3 adet)
 • Kilitli karabina (5 adet)
 • Krol
 • Makara (3 adet)
 • Perlon bant (5 mt)
 • Pusula
 • Racks
 • Sekizli
 • Telsiz

şeklinde sıralandırılabilir.


29. Soru

Doğada arama kurtarma personelinin sırt çantasının kaç litre aralığında olmalıdır?

Cevap

Doğada arama kurtarma personelinin sırt çantasının 65 veya 80 litre aralığında olması gerekmektedir.


30. Soru

Doğada arama kurtarma personellerinin ortak kullanımlı ilkyardım ekipmanlarını sıralayınız.

Cevap

Ortak kullanım ilk yardım ekipmanları şunlardır;

 • Alüminyum battaniye (10 adet)
 • Atel seti
 • Boyunluk
 • Ceset torbası
 • Çok amaçlı ilk yardım çantası (1 adet)
 • Sedye (çeşitli)
 • Üçgen kurtarma yeleği

31. Soru

Doğada arama kurtarma ekipman listesinde; Bolt matkabı, karabina seti, dört adet buz kazması ve dört adet çığ küreği var ise bu ekipman listesi için kesinlikle söylenebilecek şey nedir?

Cevap

Ortak kullanımlı arama kurtarma teknik ekipmanlarıdır.


1. Soru

Yapılması düşünülen herhangi bir doğa etkinliğinde, yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı hangi konularda bilgi edinmek büyük öneme sahiptir?

Cevap

Yapılması düşünülen herhangi bir doğa etkinliğinde, yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı;

 • Doğa etkinlikleri,
 • Doğa kazaları,
 • Doğada arama kurtarma esasları ve türleri
 • Doğada ve dağda kullanılan arama kurtarma ekipmanları

konularında bilgi edinmenin büyük öneme sahip olduğu ifade edilebilir.

2. Soru

Doğa etkinlikleri kavramını tanımlayınız.

Cevap

Doğa etkinlikleri, doğada (orman, dağ, mağara, vb.) ve doğal ortamda, bireysel ya da grup olarak, genelde seyirci olmadan malzemesiz ya da ekipman kullanarak yapılan fiziksel aktivitelerdir.

3. Soru

Yapıldığı yere göre doğa etkinliklerini sıralayınız.

Cevap

Yapıldığı yere göre doğa etkinlikleri;

 • Ova etkinlikleri
 • Orman etkinlikleri
 • Dağ etkinlikleri
 • Vadi etkinlikleri
 • Mağara etkinlikleri
 • Su etkinlikleri
 • Hava etkinlikleri
 • Çöl etkinlikleri

şeklinde sıralandırılabilir.

4. Soru

Sosyal doğa etkinliklerinden üç tanesini yazınız.

Cevap

 1. Piknikler
 2. Grup gezileri
 3. Grup kampları

sosyal doğa etkinlikleri arasında gösterilebilir.

5. Soru

Bilimsel doğa etkinliklerinden üç tanesini sıralayınız.

Cevap

 1. Araştırma gezileri ve kampları
 2. Belgesel çekimleri
 3. Doğa fotoğrafçılığı

bilimsel doğa etkinlikleri arasında sıralandırılabilir.

6. Soru

Doğa etkinlikleri sırasında olumsuz sonuçlar doğuran kişi kaynaklı nedenlerden beş tanesini yazınız.

Cevap

Doğa etkinlikleri sırasında olumsuz sonuçlar doğuran kişi kaynaklı nedenler aşağıdaki gibi sıralandırılabilir:

 1. Bilgi yetersizliği
 2. Tecrübe eksikliği
 3. Fiziksel yetersizlik
 4. Antrenman eksikliği
 5. Aşırı enerji harcama
7. Soru

Doğal arazilerde meydana gelen olumsuz olayların bireye yansımaları neler olabilir?

Cevap

Doğal arazilerde meydana gelen olumsuzluklar bireylerde; psikolojik travma, yaralanma ve/veya can kayıplarına neden olabilmektedir.

8. Soru

Doğa etkinlikleri sırasında kaybolan kişi ya da kişiler, durumu fark ettiklerinde hangi kaybolma davranışlarını gösterirler?

Cevap

Kaybolan kişi ya da kişilerin, durumu fark ettiklerinde aşağıdaki benzer kaybolma davranışlarını gösterirler;

 • Sürekli hareket etme davranışı gösterir (Grup ise genellikle ayrı hareket etmezler),
 • Ana yol ve patikaları tercih eder,
 • Yüksek yerlere çıkmak ister,
 • Panik halindedir,
 • Bilinçli ya da bilinçsiz iz bırakır.
9. Soru

Mahsur kalma kavramını tanımlayınız.

Cevap

Kişinin, bulunduğu yer ve durumdan kendini kurtaramaz, yer ve pozisyonunu değiştiremez durumuna ‘Mahsur Kalma’ denir.

10. Soru

Arama kurtarmada yeterli olmayı sağlayan temel bilgi ve becerileri sıralayınız.

Cevap

Arama kurtarmada yeterli olmayı sağlayan temel bilgi ve beceriler;

 • Ekipmanlar ve uygun kullanabilme,
 • Doğadaki tehlikeler,
 • Dağ kazaları,
 • Kayıp ve kaza psikolojisi,
 • İlk yardım,
 • İlgili kanun ve yönetmelikler,
 • Meteoroloji,
 • Harita, pusula ve GPS kullanımı,
 • Navigasyon,
 • Arazide hayatta kalma,
 • Isı kaybı ve giyinme,
 • Beslenme ve sıvı alımı,
 • İşaret ve haberleşme,
 • Arazide arama yöntemleri,
 • Arazide kurtarma yöntemleri,
 • Raporlama

şeklinde sıralandırılabilir.

11. Soru

Doğada veya dağda meydana gelen bir olayla ilgili çağrı yapıldığında hangi bilgilerin verilmesi büyük önem taşımaktadır?

Cevap

Doğada veya dağda meydana gelen bir olayla ilgili çağrı yapıldığında “olay” ve “yapılacak çalışmalar” konusunda bilgi verilmesi büyük önem taşımaktadır.

12. Soru

Mağdurun sağlık durumu ve bulunduğu coğrafi duruma uygun yöntem ve teknikler kullanarak tehlikeden uzaklaştırma ve güvenli alanlara taşıma çalışmalarına ne denir?

Cevap

Kurtarma

13. Soru

Arama kurtarma raporunda yer alması gereken mağdura ilişkin bilgiler nelerdir?

Cevap

Arama kurtarma raporunda mağdura ilişkin bilgiler şu şekilde sıralandırılabilir:

 • Mağdura ne zaman ulaşıldığı
 • Mağdur; sayısı, bulunduğu yerin durumu, pozisyonu, sağlık durumu
 • Mağdura yapılan işlemler
 • Mağdur için uygulanan kurtarma yöntemi
 • Mağdurun operasyon merkezine getiriliş zamanı
14. Soru

Doğada ve dağda nasıl bir arama kurtarma tekniği uygulanacağına hangi etkenler değerlendirilerek karar verilir?

Cevap

Doğada ve dağda nasıl bir arama kurtarma tekniği uygulanacağına:

 • Bölgenin coğrafik durumu
 • Olay yeri
 • Olayın niteliği
 • Hava durumu
 • Kullanılan ekipman

etkenlerin değerlendirilmesiyle karar verilmektedir.

15. Soru

Olayın niteliğine göre arama teknikleri hangi durumları içerir?

Cevap

Olayın niteliğine göre arama teknikleri;

 1. Kaybolma
 2. Mahsur kalma veya kazalarda
 • Olay yerinin bilinmesi ve
 • Olay yerinin bilinmemesi

durumlarını içerir.

16. Soru

Yerde uygulanan arama teknikleri nelerdir?

Cevap

Yerde uygulanan arama teknikleri;

 • Keşif araması
 • Hat tekniği
 • Kare veya spiral teknik
 • Alan tarama tekniği
 • Sektörel arama tekniği
 • Temasla arama tekniği
 • Kar altında (Çığda) arama
17. Soru

Hangi tür arama tekniğinde kişinin son görüldüğü yerden itibaren genişleyerek
yapılır?

Cevap

Kare veya spiral tekniği

18. Soru

Sisli havada veya gece gerçekleştirilen arama sırasında ekipler arası mesafenin hangi aralıklarda olması gerekir?

Cevap

Sisli havada veya gece gerçekleştirilen arama sırasında ekipler arası mesafenin 5-25 yani gözle temas kurulabilecek mesafe aralığında olması gerekir.

19. Soru

Çığ kazasına erken müdahale etmek niçin önemlidir?

Cevap

İstatistiksel sonuçlar kazazedelerin % 4’ünün kar altında 3 saatten fazla yaşayamadığını göstermektedir. Bu bakımından çığ kazasına erken müdahale oldukça önemlidir.

20. Soru

Kar veya çığda arama sırasında gerçekleştirilen sondalama işlemlerinde hangi bulundurulması gerekir?

Cevap

Kar veya çığda arama sırasında gerçekleştirilen sondalama işlemlerinde;

 • Çığ sondası
 • Çığ küreği
 • Çığ kaytanı
 • Askı ipi

bulundurulması gerekmektedir.

21. Soru

Sondalamayla arama teknikleri nelerdir?

Cevap

Sondalamayla arama teknikleri şunlardır:

 • Kaba Arama
 • İnce (Hassas) Arama
22. Soru

Yonca yaprağı tekniğini diğer arama tekniklerinden ayıran temel özellik nedir?

Cevap

Yonca yaprağı tekniği sadece hava araçları ile yapılabilmektedir. Bu yönüyle diğer arama tekniklerinden ayrılmaktadır.

23. Soru

Dağda, tırmanış sırasında mahsur kalan veya kaza geçirerek yaralanmış, arama ekiplerinin ulaşamadığı kişileri kapsayan kurtarma türü hangisidir?

Cevap

Teknik kurtarma

24. Soru

Arama kurtarma sırasında çoklu makara sisteminden geçen ipin bir ucu çekilirken diğeri nereye bağlanmalıdır?

Cevap

Arama kurtarma sırasında çoklu makara sisteminden geçen ipin bir ucu çekilirken diğeri sedyeye bağlanır.

25. Soru

İpten sedye yapımı için gereken ip uzunluk ve genişliği ne kadar olmalıdır?

Cevap

Yeterli uzunluktaki bir ip, genişliği yaklaşık 75 cm ve uzunluğu 2 m olmalıdır.

26. Soru

Doğada hem arama hem de kurtarma yapacak ekiplerin standart ekipmanları kaça ayrıldığını yazınız?

Cevap

Doğada hem arama hem de kurtarma yapacak ekiplerin standart ekipmanlar; kişisel ve ortak kullanımlı arama kurtarma ekipman listesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

27. Soru

Doğada arama kurtarma personelinin kişisel kamp ekipmanlarını sıralayınız?

Cevap

Doğa arama kurtarma personelinin kişisel kamp ekipmanları;

 • Aydınlatma feneri Çadır
 • Çok amaçlı çakı
 • Mat
 • Mutfak seti (ocak, kap, vb.)
 • Portatif yemek seti
 • Termos tipi matara
 • Uyku tulumu (- 40 veya- 30)

şeklinde sıralandırılabilir.

28. Soru

Doğada arama kurtarma personelinin kişisel teknik ekipmanlarını sıralayınız.

Cevap

Doğada arama kurtarma personelinin kişisel teknik ekipmanları;

 • Alüminyum battaniye
 • Çığ sondası (Arama çubuğu)
 • Buz kramponu
 • Dağ Kazması
 • Desender
 • Dinamik ip (100 mt)
 • Düdük
 • Dürbün
 • Emniyet kemeri (tam vücut)
 • Işık çubuğu
 • İlk yardım çantası
 • Jumar
 • Kısa ip (3 mt, 3 adet)
 • Kilitli karabina (5 adet)
 • Krol
 • Makara (3 adet)
 • Perlon bant (5 mt)
 • Pusula
 • Racks
 • Sekizli
 • Telsiz

şeklinde sıralandırılabilir.

29. Soru

Doğada arama kurtarma personelinin sırt çantasının kaç litre aralığında olmalıdır?

Cevap

Doğada arama kurtarma personelinin sırt çantasının 65 veya 80 litre aralığında olması gerekmektedir.

30. Soru

Doğada arama kurtarma personellerinin ortak kullanımlı ilkyardım ekipmanlarını sıralayınız.

Cevap

Ortak kullanım ilk yardım ekipmanları şunlardır;

 • Alüminyum battaniye (10 adet)
 • Atel seti
 • Boyunluk
 • Ceset torbası
 • Çok amaçlı ilk yardım çantası (1 adet)
 • Sedye (çeşitli)
 • Üçgen kurtarma yeleği
31. Soru

Doğada arama kurtarma ekipman listesinde; Bolt matkabı, karabina seti, dört adet buz kazması ve dört adet çığ küreği var ise bu ekipman listesi için kesinlikle söylenebilecek şey nedir?

Cevap

Ortak kullanımlı arama kurtarma teknik ekipmanlarıdır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!