Alternatif Turizm Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Alternatif Turizm Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sağlık Turizmi

1. Soru

Dünya Sağlık Örgütü sağlık kavramını, nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

“Sakatlık ve hastalığın yokluğu, fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan iyi olma hâli” olarak tanımlamaktadır.


2. Soru

 Sağlık Bakanlığı sağlık turizmini, nasıl tanımlamıştır?

Cevap

“Tedavi amaçlı olarak kaplıca veya sağlık merkezlerine seyahat eden kişinin fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla veya estetik cerrahi operasyonlar, organ nakli, diş tedavisi, fizik tedavi, rehabilitasyon gibi gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruşlarının büyümesine olanak sağlayan bir turizm türü ve ikamet edilen yerden başka bir yere (yurt içi ve yurt dışı) herhangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için yapılan seyahatler” olarak tanımlamıştır (Sağlık Bakanlığı, 2012: 22).


3. Soru

Sağlık turizmi amacıyla seyahat eden kişiye ne ad verilmektedir? 

Cevap

Sağlık turisti


4. Soru

Seyahatlerinde sağlık hizmetinden yararlanma durumuna göre sağlık turistlerini kendi içinde kaç gruba ayırabiliriz?

Cevap

Dört gruba ayırabiliriz:

1.Tatilde tedavi edilen turistler,

2.Tatil ve tedavi amaçlı turistler

3.Tatil yapan hastalar

4.Yalnızca hastalar


5. Soru

Sağlık turizmi;kaç ana bileşene ayrılmaktadır ?

Cevap

Kaplıca turizmi (SPA) ve wellness, medikal turizm ile yaşlı ve engelli
bakımı olmak üzere 3 ana bileşene ayrılmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2013).


6. Soru

 Kaplıca ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Hidromineral veya termomineral suların ve şifalı çamurların doğal olarak bulundukları yerlerde insan sağlığını korumak amacı ile doktor denetiminde çeşitli yöntemlerin uygulandığı sağlık tesislerine kaplıca denilmektedir (Ülker, 1988: 24)


7. Soru

Neft ,nedir?

Cevap

Yaygın olarak Azerbaycan’da çıkarılan, tedavi edici özelliğe sahip bir çeşit petrol
ürünüdür.


8. Soru

Litresinde 1 mg’dan fazla florür içeren sulara ne ad verilir? (Karagülle ve Doğan, 2002)

Cevap

Florürlü Sular


9. Soru

Gayzer nedir?

Cevap

Suların aralıklı ve kuvvetle fışkırarak çıktığı sıcak su kaynaklarıdır (Hoşgören, 2010: 45)


10. Soru

Kaplıca turizminde, termomineral su ve çamurlar, hangi yöntemlerle kullanılırlar?

Cevap

Tedavi edici özelliklerinden yararlanılmak için kullanılan banyo, içme, buhar soluma (inhalasyon) gibi yöntemlerle kullanılırlar.


11. Soru

Çağdaş anlamda termal turizmde belirtilen geleneksel yöntemler, hangi uygulamalar ile bütünleştirilerek kullanılır?

Cevap

İklim tedavisi, fizik tedavi, iyileştirme (rehabilitasyon), egzersiz, psikoterapi ve diyet gibi konvansiyonel, alternatif tedaviler ve ayrıca sosyal tıp uygulamaları ile bütünleştirilerek kullanılır.


12. Soru

Kür , nedir?

Cevap

Belli tedavi modellerinin, belli miktarlarda ve sürelerde seri olarak uygulanmasıdır.


13. Soru

Balneoterapi, nedir?

Cevap

Şifalı suların, peloidlerin (çamurların) ve gazların, yöntem ve dozları belirlenmiş olarak, banyo, içme, buhar soluma (inhalasyon) ve paket şeklinde belirli bir zaman içinde, düzenli aralıklarla ve seri olarak kullanılmasıdır (Karagülle ve Doğan, 2002).


14. Soru

Kaplıca tedavisinin tamamlayıcı unsurları haline gelen alternatif tedavi yöntemleri hangileridir?

Cevap

Egzersiz, masaj, akupunktur, üvalizm, herbal (bitkisel-fitoterapi) tedaviler, aroma (koku) terapilerdir.


15. Soru

Hidroterapi uygulamaları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Termomineral suların ağız ve diş eti hastalıklarında oral olarak, mide, bağırsak ve vajinal, burun ve yutak bölgelerinin yıkanmasında (irrigasyonlar-lavajlar) yıkama, duş ve dökme şeklinde kullanılmasıdır.


16. Soru

İskandinav ülkelerinde termal turizm nasıldır?

Cevap

İskandinav ülkelerinde doğal tedavi edici unsurlar bulunmamaktadır ve tabi buna yönelik gelenekler de söz konusu değildir. Bu nedenle İskandinav ülkelerinin halkları şifa verici sular konusuna düşünsel olarak uzak durmaktadır. Bu ülkelerde sağlık ve wellness turizmi; sıcak sular ve saunalarda rahatlama, fit olma, masaj, eğlenme, banyo anlamını taşımaktadır. Özellikle Finlandiya’da sauna günlük yaşamın bir parçası durumundadır.


17. Soru

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın temel doğal kaynakları nelerdir?

Cevap

Çöl ve denizdir.


18. Soru

Türkiyede kaplıca tesislerinin bulunduğu iller hangileridir?

Cevap

Bursa,Nevşehir,Ankara,Balıkesir,Afyon


19. Soru

Tıp Turizmi nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Uluslararası hastaların tedavi ve iyileştirme (rehabilitasyon) amaçlı olarak sağlık kurumlarından hizmet alması tıp turizmi (medikal turizm) olarak tanımlanmaktadır.


20. Soru

Tıp turizmi dört ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar, hangileridir?

Cevap

• Tıp turizmi kapsamındaki hastalar,
• Turistin sağlığı kapsamındaki hastalar,
• Sağlık alanında ikili anlaşma yapılan ülkelerden gelen hastalar,
• Sosyal güvenlik kurumu kapsamında gelen hastalardır.


21. Soru

Letonya’daki tıp turizmini açıklayınız.

Cevap

Letonya, kanser hastaları için cerrahi ve tıbbi müdahaleler, rahatlatma, sağlığı düzenleme, spa ve wellnessin yanı sıra organik kozmetik endüstrisini de katarak hizmet vermektedir.


22. Soru

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde tıp turizmi içeriği nedir?

Cevap

Özellikle kozmetik cerrahi büyük bir endüstridir.


23. Soru

Milliyete göre kliniklere başvuru incelendiğinde, Almanların en çok başvurdukları ilk 3 klinik hangileridir?

Cevap

Almanlar göz hastalıkları, iç hastalıkları ve ortopedi ve travmatoloji (vurukbilim)


24. Soru

İleri yaşlı turizmi nasıl tanımlanır?

Cevap

65 yaş üstü bireylerin bakım gerektiren tedavilerini de kapsayan bir çeşit sağlık turizmi türüdür. Engellilik fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık ya da yetersizlik nedeniyle bazı hareket, duyu ve işlevler açısından sınırlılıkların olması hâlidir.


25. Soru

İleri yaşlılarda en çok rastlanılan hastalıklar uzun zaman bakım gerektiren ve bulaşıcı olmayan hastalıklardır.Bu gruba giren turistlere hangi hizmetler verilmektedir?

Cevap

• Bakıma yönelik tedaviler
• Gezi turları
• İyileştirme ve fizik tedavi hizmetleri
• Termal tedaviler
• Bakım evlerinde bakım
• Engelliler için geziler


1. Soru

Dünya Sağlık Örgütü sağlık kavramını, nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

“Sakatlık ve hastalığın yokluğu, fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan iyi olma hâli” olarak tanımlamaktadır.

2. Soru

 Sağlık Bakanlığı sağlık turizmini, nasıl tanımlamıştır?

Cevap

“Tedavi amaçlı olarak kaplıca veya sağlık merkezlerine seyahat eden kişinin fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla veya estetik cerrahi operasyonlar, organ nakli, diş tedavisi, fizik tedavi, rehabilitasyon gibi gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruşlarının büyümesine olanak sağlayan bir turizm türü ve ikamet edilen yerden başka bir yere (yurt içi ve yurt dışı) herhangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için yapılan seyahatler” olarak tanımlamıştır (Sağlık Bakanlığı, 2012: 22).

3. Soru

Sağlık turizmi amacıyla seyahat eden kişiye ne ad verilmektedir? 

Cevap

Sağlık turisti

4. Soru

Seyahatlerinde sağlık hizmetinden yararlanma durumuna göre sağlık turistlerini kendi içinde kaç gruba ayırabiliriz?

Cevap

Dört gruba ayırabiliriz:

1.Tatilde tedavi edilen turistler,

2.Tatil ve tedavi amaçlı turistler

3.Tatil yapan hastalar

4.Yalnızca hastalar

5. Soru

Sağlık turizmi;kaç ana bileşene ayrılmaktadır ?

Cevap

Kaplıca turizmi (SPA) ve wellness, medikal turizm ile yaşlı ve engelli
bakımı olmak üzere 3 ana bileşene ayrılmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2013).

6. Soru

 Kaplıca ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Hidromineral veya termomineral suların ve şifalı çamurların doğal olarak bulundukları yerlerde insan sağlığını korumak amacı ile doktor denetiminde çeşitli yöntemlerin uygulandığı sağlık tesislerine kaplıca denilmektedir (Ülker, 1988: 24)

7. Soru

Neft ,nedir?

Cevap

Yaygın olarak Azerbaycan’da çıkarılan, tedavi edici özelliğe sahip bir çeşit petrol
ürünüdür.

8. Soru

Litresinde 1 mg’dan fazla florür içeren sulara ne ad verilir? (Karagülle ve Doğan, 2002)

Cevap

Florürlü Sular

9. Soru

Gayzer nedir?

Cevap

Suların aralıklı ve kuvvetle fışkırarak çıktığı sıcak su kaynaklarıdır (Hoşgören, 2010: 45)

10. Soru

Kaplıca turizminde, termomineral su ve çamurlar, hangi yöntemlerle kullanılırlar?

Cevap

Tedavi edici özelliklerinden yararlanılmak için kullanılan banyo, içme, buhar soluma (inhalasyon) gibi yöntemlerle kullanılırlar.

11. Soru

Çağdaş anlamda termal turizmde belirtilen geleneksel yöntemler, hangi uygulamalar ile bütünleştirilerek kullanılır?

Cevap

İklim tedavisi, fizik tedavi, iyileştirme (rehabilitasyon), egzersiz, psikoterapi ve diyet gibi konvansiyonel, alternatif tedaviler ve ayrıca sosyal tıp uygulamaları ile bütünleştirilerek kullanılır.

12. Soru

Kür , nedir?

Cevap

Belli tedavi modellerinin, belli miktarlarda ve sürelerde seri olarak uygulanmasıdır.

13. Soru

Balneoterapi, nedir?

Cevap

Şifalı suların, peloidlerin (çamurların) ve gazların, yöntem ve dozları belirlenmiş olarak, banyo, içme, buhar soluma (inhalasyon) ve paket şeklinde belirli bir zaman içinde, düzenli aralıklarla ve seri olarak kullanılmasıdır (Karagülle ve Doğan, 2002).

14. Soru

Kaplıca tedavisinin tamamlayıcı unsurları haline gelen alternatif tedavi yöntemleri hangileridir?

Cevap

Egzersiz, masaj, akupunktur, üvalizm, herbal (bitkisel-fitoterapi) tedaviler, aroma (koku) terapilerdir.

15. Soru

Hidroterapi uygulamaları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Termomineral suların ağız ve diş eti hastalıklarında oral olarak, mide, bağırsak ve vajinal, burun ve yutak bölgelerinin yıkanmasında (irrigasyonlar-lavajlar) yıkama, duş ve dökme şeklinde kullanılmasıdır.

16. Soru

İskandinav ülkelerinde termal turizm nasıldır?

Cevap

İskandinav ülkelerinde doğal tedavi edici unsurlar bulunmamaktadır ve tabi buna yönelik gelenekler de söz konusu değildir. Bu nedenle İskandinav ülkelerinin halkları şifa verici sular konusuna düşünsel olarak uzak durmaktadır. Bu ülkelerde sağlık ve wellness turizmi; sıcak sular ve saunalarda rahatlama, fit olma, masaj, eğlenme, banyo anlamını taşımaktadır. Özellikle Finlandiya’da sauna günlük yaşamın bir parçası durumundadır.

17. Soru

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın temel doğal kaynakları nelerdir?

Cevap

Çöl ve denizdir.

18. Soru

Türkiyede kaplıca tesislerinin bulunduğu iller hangileridir?

Cevap

Bursa,Nevşehir,Ankara,Balıkesir,Afyon

19. Soru

Tıp Turizmi nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Uluslararası hastaların tedavi ve iyileştirme (rehabilitasyon) amaçlı olarak sağlık kurumlarından hizmet alması tıp turizmi (medikal turizm) olarak tanımlanmaktadır.

20. Soru

Tıp turizmi dört ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar, hangileridir?

Cevap

• Tıp turizmi kapsamındaki hastalar,
• Turistin sağlığı kapsamındaki hastalar,
• Sağlık alanında ikili anlaşma yapılan ülkelerden gelen hastalar,
• Sosyal güvenlik kurumu kapsamında gelen hastalardır.

21. Soru

Letonya’daki tıp turizmini açıklayınız.

Cevap

Letonya, kanser hastaları için cerrahi ve tıbbi müdahaleler, rahatlatma, sağlığı düzenleme, spa ve wellnessin yanı sıra organik kozmetik endüstrisini de katarak hizmet vermektedir.

22. Soru

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde tıp turizmi içeriği nedir?

Cevap

Özellikle kozmetik cerrahi büyük bir endüstridir.

23. Soru

Milliyete göre kliniklere başvuru incelendiğinde, Almanların en çok başvurdukları ilk 3 klinik hangileridir?

Cevap

Almanlar göz hastalıkları, iç hastalıkları ve ortopedi ve travmatoloji (vurukbilim)

24. Soru

İleri yaşlı turizmi nasıl tanımlanır?

Cevap

65 yaş üstü bireylerin bakım gerektiren tedavilerini de kapsayan bir çeşit sağlık turizmi türüdür. Engellilik fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık ya da yetersizlik nedeniyle bazı hareket, duyu ve işlevler açısından sınırlılıkların olması hâlidir.

25. Soru

İleri yaşlılarda en çok rastlanılan hastalıklar uzun zaman bakım gerektiren ve bulaşıcı olmayan hastalıklardır.Bu gruba giren turistlere hangi hizmetler verilmektedir?

Cevap

• Bakıma yönelik tedaviler
• Gezi turları
• İyileştirme ve fizik tedavi hizmetleri
• Termal tedaviler
• Bakım evlerinde bakım
• Engelliler için geziler

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!