Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aile Sorunları

1. Soru

Fiziksel istismar nedir?

Cevap

Dövme, tokatlama, tekmeleme gibi fiziksel eylemlerin yer aldığı şiddet türüdür. Fiziksel güç üstünlüğü olan üye tarafından daha sıklıkla uygulanır. Genellikle erkekler tarafından eşlerine ve ebeveynler tarafından çocuklara uygulanır.


2. Soru

Cinsel istismar nedir?

Cevap

Cinsel amaçla gerçekleşen tecavüz veya diğer cinsel amaçlı eylemlerdir. Geçmişte yasa, kadınları erkeklerin malı olarak tanımlamıştı, dolayısıyla hiçbir erkek karısına tecavüzle suçlanmamaktaydı. Oysa bugün “evlilik içi tecavüz” yasalarımızda cezası olan bir suç durumundadır.


3. Soru

Duygusal istismar nedir?

Cevap

Sevgi göstermeme, saygı eksikliği, küfür, hakaret, aşağılama, sürekli eleştiri, kıskançlık gibi eylemlerin yer aldığı şiddet türüdür. Örneğin bir kadının daha sessiz ve sakin bir yapıda olan eşine “pısırık” demesi ya da “sen de erkek misin!” gibi kışkırtıcı sözler söylemesi.


4. Soru

Ekonomik istismar nedir?

Cevap

Kişinin parasını yönetme, kendi parasını kendisinin yönetmesine izin vermeme, kişinin kendi kazancını sağlanmasına izin vermeme gibi ekonomik amaçlı eylemlerdir. Örneğin; avukatlık yapan bir kadının evlendikten sonra eşi tarafından “güvenlik” gerekçesiyle işini bırakması konusunda baskı yapılması ya da memur bir kadının maaş kartının eşi tarafından kendisinin rızası dışında alınarak kullanılması.


5. Soru

İhmal nedir?

Cevap

Kişinin sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını gidermemedir. Örneğin çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılama gücü olduğu halde ertelemek.


6. Soru

Kendi kendini ihmal nedir?

Cevap

Kişinin kendi yaşamsal ihtiyaçlarını veya bakımlarını ihmal etmesidir. Örneğin; yaşlı bir ebeveynin ilaçlarını almayı ihmal etmesi gibi.


7. Soru

Fiziksel şiddet nedir?

Cevap

Fiziksel şiddet aşağıdaki davranışları içerir;
• İtmek, tokat atmak, ısırmak, boğmaya çalışmak, tekmelemek, yumruklamak, eşya
fırlatmak
• Fiziksel kuvvet kullanarak evden çıkmasına veya eve girmesine engel olmak
• İşkence yapmak
• Bıçakla veya silahla tehdit etmek
• Hasta ya da hamileyken gerekli yardımı esirgemek.


8. Soru

Ekonomik şiddet nedir?

Cevap

Sahip olunan ekonomik kaynakların veya paranın, kişi üzerinde, tehdit veya yaptırım aracı olarak istikrarlı bir şekilde kullanılmasıdır.


9. Soru

Cinsel şiddet nedir?

Cevap

Günümüz yasalarında tecavüz “Fiziksel zorlama, vücuda zarar verme ya da kurbanın ruhsal hastalık, zihinsel gerilik ve ilaç etkisi nedeniyle rıza gösterme yetisinin olmadığı durumlarda bir ergene ya da yetişkine cinsel girişim” olarak tanımlanmaktadır.


10. Soru

Duygusal, psikolojik istismar nedir?

Cevap

Tehdit, korkutma, sözlü saldırı gibi duygusal veya zihinsel sıkıntı yaratacak davranışlardır.


11. Soru

Boşanma nedir?

Cevap

Boşanma; kültür, evlenme yaşı, eğitim ve sosyokültürel uyumsuzluk gibi nedenlerden doğmasına rağmen, en temelde evlilikteki sorunların çözülememesi nedeniyle ailenin dağılması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.


12. Soru

Aile arabuluculuğu nedir?

Cevap

Boşanma sırasında tarafların psikososyal ve ekonomik konularda uzlaşıya varmaları için ortaya çıkan bu uygulama, sosyal hizmet uzmanlarının da içinde yer aldığı profesyoneller tarafından gerekli eğitimi aldıktan sonra gerçekleştirilmektedir.


13. Soru

Yoksulluk nedir?

Cevap

Genel anlamıyla yoksulluk, asgari yaşam düzeyini yakalayabilmek için gerekli olan ihtiyaçları karşılayamama durumu olarak ifade edilebilir. 


14. Soru

Sosyal sınıf farklılığı nedir?

Cevap

Bireylerin toplumdaki ekonomik konumları nedeniyle kendilerine bağıntı olarak hissettikleri toplumsal gruplanmalar.


15. Soru

Sosyal güvenlik eksikliği nedir?

Cevap

Yoksullar kendilerini toplumsal güvenlikten yararlanırken eksik hissederler. Bu eksiklik onların gelirlerinin düşüklüğü değil güven eksikliğidir.


16. Soru

Eşitsizlik nedir?

Cevap

Toplumun geneli ile karşılaştırıldığında kişinin kendisini toplumdaki diğer kişilere göre daha eşitsiz bir biçimde hissetmesi durumu.


17. Soru

Çok yönlü yoksulluk nedir?

Cevap

Açlık ve evsizlik gibi uzun yıllar boyunca sınırlı kaynaklara karşın çözümlenemediği için sıkıntı ve derinden yaralayıcı bir biçimde acı vermesi durumu.


18. Soru

Temel güvenlik ekikliği nedir?

Cevap

Ezilmişliğe bağlı olarak temel güvenlik gereksinimlerinin denkçe bir şekilde karşılanamaması.


19. Soru

Yetki eksikliği nedir?

Cevap

Kendi kendilerine hem yoksunluklarını hem de kaynak eksikliklerini giderecek çözüm yollarının ve toplumsal hakların eksikliği


20. Soru

Yoksulluk ve ailede beklenmeyen durumlar nedir?

Cevap

Önemli yoksunluklardan oluşan ve onların yoksulluklarını sürdürmelerine neden olan beklenmedik moral durumların ortaya çıkmasıdır. Örneğin; aile büyüklerinin ani ölümü veya uzun süreli hastalıkları gibi.


1. Soru

Fiziksel istismar nedir?

Cevap

Dövme, tokatlama, tekmeleme gibi fiziksel eylemlerin yer aldığı şiddet türüdür. Fiziksel güç üstünlüğü olan üye tarafından daha sıklıkla uygulanır. Genellikle erkekler tarafından eşlerine ve ebeveynler tarafından çocuklara uygulanır.

2. Soru

Cinsel istismar nedir?

Cevap

Cinsel amaçla gerçekleşen tecavüz veya diğer cinsel amaçlı eylemlerdir. Geçmişte yasa, kadınları erkeklerin malı olarak tanımlamıştı, dolayısıyla hiçbir erkek karısına tecavüzle suçlanmamaktaydı. Oysa bugün “evlilik içi tecavüz” yasalarımızda cezası olan bir suç durumundadır.

3. Soru

Duygusal istismar nedir?

Cevap

Sevgi göstermeme, saygı eksikliği, küfür, hakaret, aşağılama, sürekli eleştiri, kıskançlık gibi eylemlerin yer aldığı şiddet türüdür. Örneğin bir kadının daha sessiz ve sakin bir yapıda olan eşine “pısırık” demesi ya da “sen de erkek misin!” gibi kışkırtıcı sözler söylemesi.

4. Soru

Ekonomik istismar nedir?

Cevap

Kişinin parasını yönetme, kendi parasını kendisinin yönetmesine izin vermeme, kişinin kendi kazancını sağlanmasına izin vermeme gibi ekonomik amaçlı eylemlerdir. Örneğin; avukatlık yapan bir kadının evlendikten sonra eşi tarafından “güvenlik” gerekçesiyle işini bırakması konusunda baskı yapılması ya da memur bir kadının maaş kartının eşi tarafından kendisinin rızası dışında alınarak kullanılması.

5. Soru

İhmal nedir?

Cevap

Kişinin sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını gidermemedir. Örneğin çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılama gücü olduğu halde ertelemek.

6. Soru

Kendi kendini ihmal nedir?

Cevap

Kişinin kendi yaşamsal ihtiyaçlarını veya bakımlarını ihmal etmesidir. Örneğin; yaşlı bir ebeveynin ilaçlarını almayı ihmal etmesi gibi.

7. Soru

Fiziksel şiddet nedir?

Cevap

Fiziksel şiddet aşağıdaki davranışları içerir;
• İtmek, tokat atmak, ısırmak, boğmaya çalışmak, tekmelemek, yumruklamak, eşya
fırlatmak
• Fiziksel kuvvet kullanarak evden çıkmasına veya eve girmesine engel olmak
• İşkence yapmak
• Bıçakla veya silahla tehdit etmek
• Hasta ya da hamileyken gerekli yardımı esirgemek.

8. Soru

Ekonomik şiddet nedir?

Cevap

Sahip olunan ekonomik kaynakların veya paranın, kişi üzerinde, tehdit veya yaptırım aracı olarak istikrarlı bir şekilde kullanılmasıdır.

9. Soru

Cinsel şiddet nedir?

Cevap

Günümüz yasalarında tecavüz “Fiziksel zorlama, vücuda zarar verme ya da kurbanın ruhsal hastalık, zihinsel gerilik ve ilaç etkisi nedeniyle rıza gösterme yetisinin olmadığı durumlarda bir ergene ya da yetişkine cinsel girişim” olarak tanımlanmaktadır.

10. Soru

Duygusal, psikolojik istismar nedir?

Cevap

Tehdit, korkutma, sözlü saldırı gibi duygusal veya zihinsel sıkıntı yaratacak davranışlardır.

11. Soru

Boşanma nedir?

Cevap

Boşanma; kültür, evlenme yaşı, eğitim ve sosyokültürel uyumsuzluk gibi nedenlerden doğmasına rağmen, en temelde evlilikteki sorunların çözülememesi nedeniyle ailenin dağılması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

12. Soru

Aile arabuluculuğu nedir?

Cevap

Boşanma sırasında tarafların psikososyal ve ekonomik konularda uzlaşıya varmaları için ortaya çıkan bu uygulama, sosyal hizmet uzmanlarının da içinde yer aldığı profesyoneller tarafından gerekli eğitimi aldıktan sonra gerçekleştirilmektedir.

13. Soru

Yoksulluk nedir?

Cevap

Genel anlamıyla yoksulluk, asgari yaşam düzeyini yakalayabilmek için gerekli olan ihtiyaçları karşılayamama durumu olarak ifade edilebilir. 

14. Soru

Sosyal sınıf farklılığı nedir?

Cevap

Bireylerin toplumdaki ekonomik konumları nedeniyle kendilerine bağıntı olarak hissettikleri toplumsal gruplanmalar.

15. Soru

Sosyal güvenlik eksikliği nedir?

Cevap

Yoksullar kendilerini toplumsal güvenlikten yararlanırken eksik hissederler. Bu eksiklik onların gelirlerinin düşüklüğü değil güven eksikliğidir.

16. Soru

Eşitsizlik nedir?

Cevap

Toplumun geneli ile karşılaştırıldığında kişinin kendisini toplumdaki diğer kişilere göre daha eşitsiz bir biçimde hissetmesi durumu.

17. Soru

Çok yönlü yoksulluk nedir?

Cevap

Açlık ve evsizlik gibi uzun yıllar boyunca sınırlı kaynaklara karşın çözümlenemediği için sıkıntı ve derinden yaralayıcı bir biçimde acı vermesi durumu.

18. Soru

Temel güvenlik ekikliği nedir?

Cevap

Ezilmişliğe bağlı olarak temel güvenlik gereksinimlerinin denkçe bir şekilde karşılanamaması.

19. Soru

Yetki eksikliği nedir?

Cevap

Kendi kendilerine hem yoksunluklarını hem de kaynak eksikliklerini giderecek çözüm yollarının ve toplumsal hakların eksikliği

20. Soru

Yoksulluk ve ailede beklenmeyen durumlar nedir?

Cevap

Önemli yoksunluklardan oluşan ve onların yoksulluklarını sürdürmelerine neden olan beklenmedik moral durumların ortaya çıkmasıdır. Örneğin; aile büyüklerinin ani ölümü veya uzun süreli hastalıkları gibi.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!