Afetlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Afetlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Maden Arama Kurtarma (Tahlisiye) Ekipleri

1. Soru

Afet boyutunda gerçekleşmiş bir maden kazasında, saha çalışmalarının en yoğun şekilde yaşandığı ve çok sayıda yetişmiş, tecrübeli personele ihtiyaç duyulan zaman aralıkları nelerdir?

Cevap

Afet boyutunda gerçekleşmiş bir maden kazasında, saha çalışmalarının en yoğun şekilde yaşandığı ve çok sayıda yetişmiş, tecrübeli personele ihtiyaç duyulan zaman aralıkları arama, kurtarma ve tahliye kısımlarıdır.


2. Soru

Arama kurtarmanın sırasında yapılması gerekli başlıca unsurları nelerdir?

Cevap

Arama kurtarmanın sırasında yapılması gerekli başlıca unsurları şu şekilde özetlenebilir:

 • Bir kurtarma girişiminde en önemli kişinin kurtarıcı olduğunu kabul etmek
 • En çok sayıda insanı, kısa zamanda kurtarmak
 • İlk önce, hafif yaralı mağdurları kurtarmak

3. Soru

Maden kazalarına müdahâle durumunda yapılacak genel işler nelerdir?

Cevap

Müdahâle durumunda yapılacak genel işler şu şekilde sıralanabilir;

 • Haber alma ve ulaşım problemlerinin çözümü,
 • Afetin etkisinin ve ihtiyaçların tespit edilmesi,
 • Arama ve kurtarma çalışmalarının başlatılması,
 • İlk yardım çalışmaları,
 • Alt yapı sorunlarının tespiti ve çözümü,
 • Tahliye,
 • Güvenlik, çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin sürdürülmesi,
 • Basın ve halkla ilişkiler konusunun düzenlenmesi,
 • Hasar tespitinin yapılmasıdır.

4. Soru

Yeraltı maden işletmelerinde meydana gelen kazalarda arama kurtarma ve tahliye açısından en önemli hususlar nelerdir?

Cevap

yeraltı maden işletmelerinde, yüksek ısı, zehirli ve boğucu gazların bulunduğu tehlikeli ortamlarda görev yapacak özel olarak eğitilmiş kimselerin yetiştirilmesi, kurtarma istasyonlarının tesisi, kazazedeleri kurtarmak için gerekli işlerin planlanması, mevcut cihaz ve ekipmanların bakım onarım ve testlerinin yürütülmesi arama kurtarma ve tahliye açısından en önemli hususlardır.


5. Soru

Tahlisiye nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Tahlisiye: Ülkemizde genellikle yeraltı maden işletmeleri için kullanılan ve arama, kurtarma ve tahliye kelimelerinin birlikte ifade edildiği ‘tahlisiye’ kelimesi Arapça kökenli olup Türk Dil Kurumu sözlük manası kurtarma, can kurtarma şeklindedir.

Diğer bir tahlisiye tanımı ise, yeraltında meydana gelebilecek degaj, su baskını, patlama, yangın ve benzeri nitelikteki olaylarda insan ve malzemeyi kurtarmak amacıyla yapılan faaliyetlerdir.


6. Soru

Tahlisiciye nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Tahlisiciye: Yeraltı madenlerinde, ocak atmosferinin yoğun olarak zehirli ve boğucu gazlar ihtiva ettiği, yüksek sıcaklık ve tehlikeli durumların bulunduğu ortamlara, insan ve malzemeyi kurtarmak için görevlendirilmiş ve özel olarak eğitilmiş kişilerdir.


7. Soru

Kurtarıcı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurtarıcı: Yeraltı maden işletmelerinde, ocak atmosferinin yoğun olarak zehirli ve boğucu gazlar içerdiği, yüksek sıcaklık ve tehlikeli durumların bulunduğu ortamlarda, can ve malzemeyi kurtarmak için görevlendirilmiş ve çeşitli yeraltı maden üretiminde çalışanlardan seçilmiş özel olarak eğitilmiş kişidir. 


8. Soru

Oksijen solunum cihazı nasıl nedir?

Cevap

Oksijen solunum cihazı: Kurtarıcının havasız ve gazlı ortamda ihtiyacı olan oksijeni kapalı devre sistemiyle sağlayan solunum cihazıdır.


9. Soru

Oksijen ferdi kurtarıcı cihazı nedir?

Cevap

Oksijen ferdi kurtarıcı cihazı: Kurtarıcının, oksijen solunum cihazındaki oksijenin bitmesi veya bir arızanın oluşması durumunda ek oksijen sağlayan cihazdır.


10. Soru

Gaz ölçüm cihazı nedir? 

Cevap

Gaz ölçüm cihazı: Kurtarıcının, çalıştığı ortamda bulunan ocak gazlarının konsantrasyonunu belirleyen cihazdır.


11. Soru

Kondisyon merkezi nedir?

Cevap

Kondisyon Merkezi: Kurtarıcının fizik gücünün gelişmesi için gerekli olan kondisyon aletlerinin bulunduğu yerdir.


12. Soru

Kurtarma süresi nedir?

Cevap

Kurtarma Süresi: Kurtarma merkezinden ayrılış ve tekrar kurtarma merkezine dönüşe kadar geçen süredir.


13. Soru

Degaj nedir? 

Cevap

Degaj: Yeraltı maden ocaklarındaki ani gaz boşalması hâlidir. Genellikle grizulu kömür ocaklarında sıklıkla karşılaşılabilen bir olaydır.


14. Soru

Göçük nedir?

Cevap

Göçük: Yeraltı imalatında tahkimatın yetersizliği veya eskiyip dayanıklılığını kaybetmesi sonucu tavanın göçmesi hâlidir.


15. Soru

Grizu nedir?

Cevap

Grizu: Metan gazının hava ile muayyen belli bir oranda karışımından oluşan patlayıcı ve yanıcı gazdır.


16. Soru

Kömür tozu patlaması nedir?

Cevap

Kömür tozu patlaması: Havada askıda bulunan (bir m3’te 40 ile iki kilogram arası) kömür tozunun infilak etmesi olayıdır.


17. Soru

Su basması nedir?

Cevap

Su basması: Yeraltı işletmelerinde yapılan galeri ilerlemeleri veya üretim çalışmaları sırasında doğal boşluklarda, katmanlarda bulunan veya eski imalattan kalan boşluklarda birikmiş suyun kontrolsüz bir şekilde ocak içerisine akması olayıdır.


18. Soru

Maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Maden gazları/Grizu patlamaları
 • Kömür tozu patlamaları
 • Havalandırma
 • Yangın
 • Tahkimat ve maden göçükleri
 • Toz ve tozun neden olduğu hastalıklar
 • Su baskını
 • Patlayıcı madde kullanımı
 • Elektrik
 • Gürültü
 • Titreşim
 • Aydınlatma
 • Mekanizasyon ve makine kullanımı
 • Malzeme ve insan nakliyesi
 • Termal konfor

19. Soru

Tahlisiye eğiticilerinin eğitimlerdeki önemli hususlar nelerdir?

Cevap

Kazanın meydana gelmesinden sonraki ilk birkaç dakikanın hayat kurtarma anlamında tahlisiye eğiticilerinin eğitimlerde oksijenli ferdi kurtarıcı, acil durum prosedürleri, kaçış sistemlerinin tecrübe ve uygulanması önemli bir husustur.


20. Soru

Kurtarıcıların kuşandığı cihaz ve teçhizatlar nelerdir?

Cevap

Kurtarıcının kuşandığı cihaz ve teçhizatlar şunlardır:

Oksijen solunum cihazı

Yüz maskesi

Ekip şefi çantası

Takım çantası

Tahlisiye bakımcı çantası

Gaz ölçüm cihazı

Yedek tüp ve ekipmanlar


1. Soru

Afet boyutunda gerçekleşmiş bir maden kazasında, saha çalışmalarının en yoğun şekilde yaşandığı ve çok sayıda yetişmiş, tecrübeli personele ihtiyaç duyulan zaman aralıkları nelerdir?

Cevap

Afet boyutunda gerçekleşmiş bir maden kazasında, saha çalışmalarının en yoğun şekilde yaşandığı ve çok sayıda yetişmiş, tecrübeli personele ihtiyaç duyulan zaman aralıkları arama, kurtarma ve tahliye kısımlarıdır.

2. Soru

Arama kurtarmanın sırasında yapılması gerekli başlıca unsurları nelerdir?

Cevap

Arama kurtarmanın sırasında yapılması gerekli başlıca unsurları şu şekilde özetlenebilir:

 • Bir kurtarma girişiminde en önemli kişinin kurtarıcı olduğunu kabul etmek
 • En çok sayıda insanı, kısa zamanda kurtarmak
 • İlk önce, hafif yaralı mağdurları kurtarmak
3. Soru

Maden kazalarına müdahâle durumunda yapılacak genel işler nelerdir?

Cevap

Müdahâle durumunda yapılacak genel işler şu şekilde sıralanabilir;

 • Haber alma ve ulaşım problemlerinin çözümü,
 • Afetin etkisinin ve ihtiyaçların tespit edilmesi,
 • Arama ve kurtarma çalışmalarının başlatılması,
 • İlk yardım çalışmaları,
 • Alt yapı sorunlarının tespiti ve çözümü,
 • Tahliye,
 • Güvenlik, çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin sürdürülmesi,
 • Basın ve halkla ilişkiler konusunun düzenlenmesi,
 • Hasar tespitinin yapılmasıdır.
4. Soru

Yeraltı maden işletmelerinde meydana gelen kazalarda arama kurtarma ve tahliye açısından en önemli hususlar nelerdir?

Cevap

yeraltı maden işletmelerinde, yüksek ısı, zehirli ve boğucu gazların bulunduğu tehlikeli ortamlarda görev yapacak özel olarak eğitilmiş kimselerin yetiştirilmesi, kurtarma istasyonlarının tesisi, kazazedeleri kurtarmak için gerekli işlerin planlanması, mevcut cihaz ve ekipmanların bakım onarım ve testlerinin yürütülmesi arama kurtarma ve tahliye açısından en önemli hususlardır.

5. Soru

Tahlisiye nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Tahlisiye: Ülkemizde genellikle yeraltı maden işletmeleri için kullanılan ve arama, kurtarma ve tahliye kelimelerinin birlikte ifade edildiği ‘tahlisiye’ kelimesi Arapça kökenli olup Türk Dil Kurumu sözlük manası kurtarma, can kurtarma şeklindedir.

Diğer bir tahlisiye tanımı ise, yeraltında meydana gelebilecek degaj, su baskını, patlama, yangın ve benzeri nitelikteki olaylarda insan ve malzemeyi kurtarmak amacıyla yapılan faaliyetlerdir.

6. Soru

Tahlisiciye nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Tahlisiciye: Yeraltı madenlerinde, ocak atmosferinin yoğun olarak zehirli ve boğucu gazlar ihtiva ettiği, yüksek sıcaklık ve tehlikeli durumların bulunduğu ortamlara, insan ve malzemeyi kurtarmak için görevlendirilmiş ve özel olarak eğitilmiş kişilerdir.

7. Soru

Kurtarıcı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurtarıcı: Yeraltı maden işletmelerinde, ocak atmosferinin yoğun olarak zehirli ve boğucu gazlar içerdiği, yüksek sıcaklık ve tehlikeli durumların bulunduğu ortamlarda, can ve malzemeyi kurtarmak için görevlendirilmiş ve çeşitli yeraltı maden üretiminde çalışanlardan seçilmiş özel olarak eğitilmiş kişidir. 

8. Soru

Oksijen solunum cihazı nasıl nedir?

Cevap

Oksijen solunum cihazı: Kurtarıcının havasız ve gazlı ortamda ihtiyacı olan oksijeni kapalı devre sistemiyle sağlayan solunum cihazıdır.

9. Soru

Oksijen ferdi kurtarıcı cihazı nedir?

Cevap

Oksijen ferdi kurtarıcı cihazı: Kurtarıcının, oksijen solunum cihazındaki oksijenin bitmesi veya bir arızanın oluşması durumunda ek oksijen sağlayan cihazdır.

10. Soru

Gaz ölçüm cihazı nedir? 

Cevap

Gaz ölçüm cihazı: Kurtarıcının, çalıştığı ortamda bulunan ocak gazlarının konsantrasyonunu belirleyen cihazdır.

11. Soru

Kondisyon merkezi nedir?

Cevap

Kondisyon Merkezi: Kurtarıcının fizik gücünün gelişmesi için gerekli olan kondisyon aletlerinin bulunduğu yerdir.

12. Soru

Kurtarma süresi nedir?

Cevap

Kurtarma Süresi: Kurtarma merkezinden ayrılış ve tekrar kurtarma merkezine dönüşe kadar geçen süredir.

13. Soru

Degaj nedir? 

Cevap

Degaj: Yeraltı maden ocaklarındaki ani gaz boşalması hâlidir. Genellikle grizulu kömür ocaklarında sıklıkla karşılaşılabilen bir olaydır.

14. Soru

Göçük nedir?

Cevap

Göçük: Yeraltı imalatında tahkimatın yetersizliği veya eskiyip dayanıklılığını kaybetmesi sonucu tavanın göçmesi hâlidir.

15. Soru

Grizu nedir?

Cevap

Grizu: Metan gazının hava ile muayyen belli bir oranda karışımından oluşan patlayıcı ve yanıcı gazdır.

16. Soru

Kömür tozu patlaması nedir?

Cevap

Kömür tozu patlaması: Havada askıda bulunan (bir m3’te 40 ile iki kilogram arası) kömür tozunun infilak etmesi olayıdır.

17. Soru

Su basması nedir?

Cevap

Su basması: Yeraltı işletmelerinde yapılan galeri ilerlemeleri veya üretim çalışmaları sırasında doğal boşluklarda, katmanlarda bulunan veya eski imalattan kalan boşluklarda birikmiş suyun kontrolsüz bir şekilde ocak içerisine akması olayıdır.

18. Soru

Maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Maden gazları/Grizu patlamaları
 • Kömür tozu patlamaları
 • Havalandırma
 • Yangın
 • Tahkimat ve maden göçükleri
 • Toz ve tozun neden olduğu hastalıklar
 • Su baskını
 • Patlayıcı madde kullanımı
 • Elektrik
 • Gürültü
 • Titreşim
 • Aydınlatma
 • Mekanizasyon ve makine kullanımı
 • Malzeme ve insan nakliyesi
 • Termal konfor
19. Soru

Tahlisiye eğiticilerinin eğitimlerdeki önemli hususlar nelerdir?

Cevap

Kazanın meydana gelmesinden sonraki ilk birkaç dakikanın hayat kurtarma anlamında tahlisiye eğiticilerinin eğitimlerde oksijenli ferdi kurtarıcı, acil durum prosedürleri, kaçış sistemlerinin tecrübe ve uygulanması önemli bir husustur.

20. Soru

Kurtarıcıların kuşandığı cihaz ve teçhizatlar nelerdir?

Cevap

Kurtarıcının kuşandığı cihaz ve teçhizatlar şunlardır:

Oksijen solunum cihazı

Yüz maskesi

Ekip şefi çantası

Takım çantası

Tahlisiye bakımcı çantası

Gaz ölçüm cihazı

Yedek tüp ve ekipmanlar

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!