Afetlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Afetlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Afet Ve Acil Müdahale Çalışanlarının Karşılaşabileceği İş Sağlığı Ve Güvenliği Riskleri

1. Soru

Çalışılacak acil müdahâle bölgelerindeki alanlar nelerdir?

Cevap

Genellikle, çalışılacak acil müdahâle bölgelerindeki alanlar; kayma, tökezleme, düşme ya da farklı vücut uzuvlarının aşırı zorlanması risklerini oluşturabilecek duraysız, dar, eğimli, kaygan ya da karanlık yüzeylerdir.


2. Soru

Afet ve acil durum müdahâle ekibini yüksek şiddet ve cinayet riski altına sokan durumlar nelerdir?

Cevap

Adlî vâkâ ve terörist saldırılarıyla, acı çeken, ihtiyaç duyan, korkmuş, çaresiz, kafası karışmış, kızgın, travmaya uğramış ve güçlü negatif duyguların etkisi altındaki insanlarla ilgilenmek, afet ve acil durum müdahâle ekibini yüksek şiddet ve cinayet riski altına sokar.


3. Soru

Afet ve acil durum müdahale ekiplerinin kötü yönetimi nelere yol açabilir?

Cevap

zayıf iş birliği ya da otoriteler ile görev yapan diğer çalışan gruplar arasındaki iş birliği eksikliği, afet ve acil durum
müdahâle ekiplerinin sağlık ve güvenlik riskinin seviyesini artıracaktır.

Kötü yönetim;

 • Hazırlık planı,
 • Belirli bir olayda görev yapan acil müdahâle ekiplerinin koordinasyonun, görev tanımlarının, kullanacakları farklı iletişim sisteminin ya da anlayabilecekleri lisanın,
 • Olayın öncesinde, esnasında ve sonrasında bilgi ve haberleşme,
 • Kişisel koruyucu ekipman ve kıyafetlerin,
 • Eğitimin,
 • Olay sonrası desteğin, eksikliğine, yetersizliğine ya da uygunsuzluğuna neden olur.

4. Soru

Afet ve acil durum müdahâle ekibinin işi nasıl bir iştir?

Cevap

Afet ve acil durum müdahâle ekibinin işi; genellikle uzun vardiyalarla fiziksel güç gerektiren, fazla mesai ve yetersiz dinlenme araları olan bir iştir.


5. Soru

Afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin karşılaşılabileceği kas-iskelet sistemi yaralanma ve rahatsızlıklarına yol açabilecek risk faktörleri nelerdir?

Cevap

Afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin karşılaşılabileceği kas-iskelet sistemi yaralanma ve rahatsızlıklarına yol açabilecek risk faktörleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

 • Hastaların, ölülerin ve nesnelerin (özel kurtarma ekipmanları, sedye, hasta kurtarma) sıklıkla kaldırılması ve taşınmasına bağlı olarak kas-iskelet sisteminin aşırı zorlanması ve hatalı duruş pozisyonunda uzun süreli kalma,
 • Ağır koruyucu ekipmanın aşınması,
 • Aşırı zaman baskısı altında çalışma,
 • Felaketlere maruz kalmaktan (travma sonrası stres) ve organizasyon faktörlerinden (vardiya çalışması, düzensiz ve öngörülemeyen çalışma saatleri, uzamış müdahâleler) kaynaklanan yüksek psikolojik stres,
 • Kasisli yollardaki sürüşten kaynaklanan tüm vücut sarsılmasına maruz kalma,
 • Ambülans gibi araçlarda uzun süreli hareketsiz eylemdir.

6. Soru

Ciddi duygusal aşırı gerginliklere yol açabilecek yaygın tehlikeler nelerdir?

Cevap

Ölümle, yaralılar ve onların aileleriyle ilgilenmek, yüksek insan hayatı sorumluluğu, işteki şiddet, düzensiz ve öngörülemeyen çalışma saatleri ve ciddi zaman baskısı, afet ve acil durum müdahâle ekiplerinde ciddi duygusal aşırı gerginliklere yol açabilecek yaygın tehlikelerdir.


7. Soru

Afet ve acil durum müdahâle çalışanları arasında görülen akıl sağlığı rahatsızlıklarının nedenleri nelerdir?

Cevap

Afet ve acil durum müdahâle çalışanları arasında, felaketzedelerin çaresizlikleriyle, acılarıyla, ıstıraplarıyla, yaralarıyla, yıkım ve ölümle karşılaştıklarında dayanmak zorunda oldukları güçlü izlenim ve duygulardan kaynaklı akıl sağlığı rahatsızlıkları belirtileri, hatta teşhis edilmiş akıl sağlığı rahatsızlıkları görülebilir.


8. Soru

Travma sonrası stres bozukluğu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Travma sonrası stres bozukluğu, travmatik bir yaşantının sonucunda karşılaşılabilecek yoğun stres karşısında ortaya çıkabilecek bir kaygı bozukluğudur.


9. Soru

Teşhis ve İstatiksel Akıl Rahatsızlıkları El Kitabı’nda (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013), bir olayın travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB, Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) yol açan travmatik olay olarak nitelendirilebilmesi için belirtilen ölçütler nelerdir?

Cevap

Teşhis ve İstatiksel Akıl Rahatsızlıkları El Kitabı’nda (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013), bir olayın travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB, Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) yol açan travmatik olay olarak nitelendirilebilmesi için belirtilen ölçütler şunlardır?

Buna göre:

Hayati tehdit, ciddi yaralanma ya da fiziksel bütünlüğüne zarar verebilecek bir durumu kişisel olarak deneyimleme,

Ölüme, yaralanmaya ya da başka birisinin fiziksel bütünlüğüne tehdite şahit olma durumu,

Bir aile üyesinin ya da yakının beklenmeyen ölüm ya da ciddi yaralanma haberini alma durumu,

Olayı takiben kişinin tepkisinde yoğun korkunun, çaresizliğin ya da şokun olduğu bir durum travmatik olay olabilir.


10. Soru

Amerikan psikiyatri derneğine göre, travma sonrası stres bozukluğunun teşhis edilebilmesi için bazı teşhis kriterlerinin ne kdar süreyle görülmesi gerekmektedir?

Cevap

Amerikan psikiyatri derneğine göre, travma sonrası stres bozukluğu, bazı teşhis kriterlerinin bir ay boyunca devam etmesi sonunda teşhis edilebilir.


11. Soru

Travma sonrası stres bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Cevap

Travmatik olayın sürekli hatırlanması, yinelenen sıkıntılı rüyalar ve saniyeden günlere değişen sürelerde kişi sanki travmayı yeniden yaşıyormuş gibi davrandığı çözülmeli durumlar ile birlikte, belirtiler kişiyi özel ve iş hayatında rahatsız etmelidir. Kişi; olayı sembolize eden ya da hatırlatan herhangi bir şeyle yüzleştiğinde yoğun psikolojik stresten şikâyetçi olabilir ve travmayla ilişkilendirdiği her şeyden kaçınmaya çalışabilir.


12. Soru

Akıl sağlığı rahatsızlıklarına eşlik edebilen depresyon nelere sebep olabilir?

Cevap

Akıl sağlığı rahatsızlıklarına eşlik edebilen depresyon; günün çoğunda kötü hissetmeye ve günlük aktivelerin çoğunda ilgi ve mutsuzluğa yol açabilir, aynı zamanda kilo kaybı, uyurgezerlik ya da aşırı uykuculuk, psikomotor sıkıntı, yorgunluk, değersizlik hissi, konsantrasyon sorunları, tekrarlayan ölüm ve intihar düşünceleri gibi diğer belirtilere eşlik edebilir


13. Soru

Tükeniş (tükenme) tanımlanmaktadır?

Cevap

Tükeniş (tükenme) iş stresine uzun süreli tepki olarak taımlanmaktadır?


14. Soru

Tükeniş (tükenme) hangi ana karakterler tarafından karakterize edilmektedir?

Cevap

İş stresine uzun süreli tepki olarak tarif edilen tükeniş (tükenme) üç ana faktör tarafından karakterize edilir. Bunlar;

 1. Duygusal tükenmişlik: duygusal yorgunluk, diğerleriyle temas yüzünden boş hissetme
 2. Azalmış kişisel başarı: birinin yeteneklerinin azaldığı fikrine sahip olması
 3. Benlik yitimi: çevreye karşı olan ilgi ve tutku kaybı Tükenme

15. Soru

Doğal afetlerde, afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin ana görevleri arasında neler vardır?

Cevap

Doğal afetlerde, afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin ana görevleri arasında; sağ kalanların kurtarılması, tıbbî yardımın sağlanması, etkilenen bölgeden insanların tahliyesi, ölülerin çıkarılması, ileri zararların önlenmesi, temizleme işi, su ve yiyeceğin sağlanması, salgınların yayılmasını önlemek için iyi bir hijyen seviyesinin korunması ve halkın aşılanmasının desteklenmesi sayılabilir.


16. Soru

Doğal afetlerde, afet ve acil durum müdahâle ekiplerine özgü riskler nelerdir?

Cevap

Acil müdahâle ekiplerine özgü riskler; bölgenin önemli ölçüde yıkılması, binaların ve diğer yapıların çökmesi, elektrik hatlarının yıkılması, altyapı ve iletişim hatlarının çökmesi ile olarak sıralanabilir. Toprak kayması ya da saldırgan hayvan tarafından ciddi yaralanma riski taşıyan kapalı alanlarda müdahâle ekiplerinin çalışması gerekebilir.


17. Soru

Doğal afetler sırasında karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Cevap

Doğal afetler; su baskınlarını (sel, fırtına ve tsunami kaynaklı) ve boğulma, su ve vektör aracılı hastalıkların yayılması gibi riskleri içerebilir.


18. Soru

Doğal afetlerde su aracılı hastalıkların yayılma yolları nelerdir?

Cevap

Etkilenen halkın ya da afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin; bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların yüksek oranda bulunduğu kirlenmiş su ile doğrudan temas etmesi ile su aracılı hastalıklar yayılırlar. Bu duruma da, kanalizasyonun içme suyu kaynaklarına girmesi veya acil müdahâle ekiplerinin kirlenmiş yüzey suları ile çalışmak zorunda kalmaları neden olabilir.


19. Soru

Tipik su aracılı hastalıklar nelerdir?

Cevap

Tipik su aracılı hastalıklar; ishal, kolera, tifo, Hepatit A, Hepatit E, parazit hastalıkları, rotavirus ve şigelloz’dur.


20. Soru

Afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin görev aldıkları alanlar nelerdir?

Cevap

Ekipler; yangın söndürmede, insan tahliyesinde, saha etrafındaki trafiği kontrol etmede, ilk yardım ve sağlık yardımı
sağlamada, ceset çıkarmada ve kirletilmiş sahanın temizlenmesinde görev alabilirler.


1. Soru

Çalışılacak acil müdahâle bölgelerindeki alanlar nelerdir?

Cevap

Genellikle, çalışılacak acil müdahâle bölgelerindeki alanlar; kayma, tökezleme, düşme ya da farklı vücut uzuvlarının aşırı zorlanması risklerini oluşturabilecek duraysız, dar, eğimli, kaygan ya da karanlık yüzeylerdir.

2. Soru

Afet ve acil durum müdahâle ekibini yüksek şiddet ve cinayet riski altına sokan durumlar nelerdir?

Cevap

Adlî vâkâ ve terörist saldırılarıyla, acı çeken, ihtiyaç duyan, korkmuş, çaresiz, kafası karışmış, kızgın, travmaya uğramış ve güçlü negatif duyguların etkisi altındaki insanlarla ilgilenmek, afet ve acil durum müdahâle ekibini yüksek şiddet ve cinayet riski altına sokar.

3. Soru

Afet ve acil durum müdahale ekiplerinin kötü yönetimi nelere yol açabilir?

Cevap

zayıf iş birliği ya da otoriteler ile görev yapan diğer çalışan gruplar arasındaki iş birliği eksikliği, afet ve acil durum
müdahâle ekiplerinin sağlık ve güvenlik riskinin seviyesini artıracaktır.

Kötü yönetim;

 • Hazırlık planı,
 • Belirli bir olayda görev yapan acil müdahâle ekiplerinin koordinasyonun, görev tanımlarının, kullanacakları farklı iletişim sisteminin ya da anlayabilecekleri lisanın,
 • Olayın öncesinde, esnasında ve sonrasında bilgi ve haberleşme,
 • Kişisel koruyucu ekipman ve kıyafetlerin,
 • Eğitimin,
 • Olay sonrası desteğin, eksikliğine, yetersizliğine ya da uygunsuzluğuna neden olur.
4. Soru

Afet ve acil durum müdahâle ekibinin işi nasıl bir iştir?

Cevap

Afet ve acil durum müdahâle ekibinin işi; genellikle uzun vardiyalarla fiziksel güç gerektiren, fazla mesai ve yetersiz dinlenme araları olan bir iştir.

5. Soru

Afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin karşılaşılabileceği kas-iskelet sistemi yaralanma ve rahatsızlıklarına yol açabilecek risk faktörleri nelerdir?

Cevap

Afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin karşılaşılabileceği kas-iskelet sistemi yaralanma ve rahatsızlıklarına yol açabilecek risk faktörleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

 • Hastaların, ölülerin ve nesnelerin (özel kurtarma ekipmanları, sedye, hasta kurtarma) sıklıkla kaldırılması ve taşınmasına bağlı olarak kas-iskelet sisteminin aşırı zorlanması ve hatalı duruş pozisyonunda uzun süreli kalma,
 • Ağır koruyucu ekipmanın aşınması,
 • Aşırı zaman baskısı altında çalışma,
 • Felaketlere maruz kalmaktan (travma sonrası stres) ve organizasyon faktörlerinden (vardiya çalışması, düzensiz ve öngörülemeyen çalışma saatleri, uzamış müdahâleler) kaynaklanan yüksek psikolojik stres,
 • Kasisli yollardaki sürüşten kaynaklanan tüm vücut sarsılmasına maruz kalma,
 • Ambülans gibi araçlarda uzun süreli hareketsiz eylemdir.
6. Soru

Ciddi duygusal aşırı gerginliklere yol açabilecek yaygın tehlikeler nelerdir?

Cevap

Ölümle, yaralılar ve onların aileleriyle ilgilenmek, yüksek insan hayatı sorumluluğu, işteki şiddet, düzensiz ve öngörülemeyen çalışma saatleri ve ciddi zaman baskısı, afet ve acil durum müdahâle ekiplerinde ciddi duygusal aşırı gerginliklere yol açabilecek yaygın tehlikelerdir.

7. Soru

Afet ve acil durum müdahâle çalışanları arasında görülen akıl sağlığı rahatsızlıklarının nedenleri nelerdir?

Cevap

Afet ve acil durum müdahâle çalışanları arasında, felaketzedelerin çaresizlikleriyle, acılarıyla, ıstıraplarıyla, yaralarıyla, yıkım ve ölümle karşılaştıklarında dayanmak zorunda oldukları güçlü izlenim ve duygulardan kaynaklı akıl sağlığı rahatsızlıkları belirtileri, hatta teşhis edilmiş akıl sağlığı rahatsızlıkları görülebilir.

8. Soru

Travma sonrası stres bozukluğu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Travma sonrası stres bozukluğu, travmatik bir yaşantının sonucunda karşılaşılabilecek yoğun stres karşısında ortaya çıkabilecek bir kaygı bozukluğudur.

9. Soru

Teşhis ve İstatiksel Akıl Rahatsızlıkları El Kitabı’nda (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013), bir olayın travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB, Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) yol açan travmatik olay olarak nitelendirilebilmesi için belirtilen ölçütler nelerdir?

Cevap

Teşhis ve İstatiksel Akıl Rahatsızlıkları El Kitabı’nda (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013), bir olayın travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB, Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) yol açan travmatik olay olarak nitelendirilebilmesi için belirtilen ölçütler şunlardır?

Buna göre:

Hayati tehdit, ciddi yaralanma ya da fiziksel bütünlüğüne zarar verebilecek bir durumu kişisel olarak deneyimleme,

Ölüme, yaralanmaya ya da başka birisinin fiziksel bütünlüğüne tehdite şahit olma durumu,

Bir aile üyesinin ya da yakının beklenmeyen ölüm ya da ciddi yaralanma haberini alma durumu,

Olayı takiben kişinin tepkisinde yoğun korkunun, çaresizliğin ya da şokun olduğu bir durum travmatik olay olabilir.

10. Soru

Amerikan psikiyatri derneğine göre, travma sonrası stres bozukluğunun teşhis edilebilmesi için bazı teşhis kriterlerinin ne kdar süreyle görülmesi gerekmektedir?

Cevap

Amerikan psikiyatri derneğine göre, travma sonrası stres bozukluğu, bazı teşhis kriterlerinin bir ay boyunca devam etmesi sonunda teşhis edilebilir.

11. Soru

Travma sonrası stres bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Cevap

Travmatik olayın sürekli hatırlanması, yinelenen sıkıntılı rüyalar ve saniyeden günlere değişen sürelerde kişi sanki travmayı yeniden yaşıyormuş gibi davrandığı çözülmeli durumlar ile birlikte, belirtiler kişiyi özel ve iş hayatında rahatsız etmelidir. Kişi; olayı sembolize eden ya da hatırlatan herhangi bir şeyle yüzleştiğinde yoğun psikolojik stresten şikâyetçi olabilir ve travmayla ilişkilendirdiği her şeyden kaçınmaya çalışabilir.

12. Soru

Akıl sağlığı rahatsızlıklarına eşlik edebilen depresyon nelere sebep olabilir?

Cevap

Akıl sağlığı rahatsızlıklarına eşlik edebilen depresyon; günün çoğunda kötü hissetmeye ve günlük aktivelerin çoğunda ilgi ve mutsuzluğa yol açabilir, aynı zamanda kilo kaybı, uyurgezerlik ya da aşırı uykuculuk, psikomotor sıkıntı, yorgunluk, değersizlik hissi, konsantrasyon sorunları, tekrarlayan ölüm ve intihar düşünceleri gibi diğer belirtilere eşlik edebilir

13. Soru

Tükeniş (tükenme) tanımlanmaktadır?

Cevap

Tükeniş (tükenme) iş stresine uzun süreli tepki olarak taımlanmaktadır?

14. Soru

Tükeniş (tükenme) hangi ana karakterler tarafından karakterize edilmektedir?

Cevap

İş stresine uzun süreli tepki olarak tarif edilen tükeniş (tükenme) üç ana faktör tarafından karakterize edilir. Bunlar;

 1. Duygusal tükenmişlik: duygusal yorgunluk, diğerleriyle temas yüzünden boş hissetme
 2. Azalmış kişisel başarı: birinin yeteneklerinin azaldığı fikrine sahip olması
 3. Benlik yitimi: çevreye karşı olan ilgi ve tutku kaybı Tükenme
15. Soru

Doğal afetlerde, afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin ana görevleri arasında neler vardır?

Cevap

Doğal afetlerde, afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin ana görevleri arasında; sağ kalanların kurtarılması, tıbbî yardımın sağlanması, etkilenen bölgeden insanların tahliyesi, ölülerin çıkarılması, ileri zararların önlenmesi, temizleme işi, su ve yiyeceğin sağlanması, salgınların yayılmasını önlemek için iyi bir hijyen seviyesinin korunması ve halkın aşılanmasının desteklenmesi sayılabilir.

16. Soru

Doğal afetlerde, afet ve acil durum müdahâle ekiplerine özgü riskler nelerdir?

Cevap

Acil müdahâle ekiplerine özgü riskler; bölgenin önemli ölçüde yıkılması, binaların ve diğer yapıların çökmesi, elektrik hatlarının yıkılması, altyapı ve iletişim hatlarının çökmesi ile olarak sıralanabilir. Toprak kayması ya da saldırgan hayvan tarafından ciddi yaralanma riski taşıyan kapalı alanlarda müdahâle ekiplerinin çalışması gerekebilir.

17. Soru

Doğal afetler sırasında karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Cevap

Doğal afetler; su baskınlarını (sel, fırtına ve tsunami kaynaklı) ve boğulma, su ve vektör aracılı hastalıkların yayılması gibi riskleri içerebilir.

18. Soru

Doğal afetlerde su aracılı hastalıkların yayılma yolları nelerdir?

Cevap

Etkilenen halkın ya da afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin; bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların yüksek oranda bulunduğu kirlenmiş su ile doğrudan temas etmesi ile su aracılı hastalıklar yayılırlar. Bu duruma da, kanalizasyonun içme suyu kaynaklarına girmesi veya acil müdahâle ekiplerinin kirlenmiş yüzey suları ile çalışmak zorunda kalmaları neden olabilir.

19. Soru

Tipik su aracılı hastalıklar nelerdir?

Cevap

Tipik su aracılı hastalıklar; ishal, kolera, tifo, Hepatit A, Hepatit E, parazit hastalıkları, rotavirus ve şigelloz’dur.

20. Soru

Afet ve acil durum müdahâle ekiplerinin görev aldıkları alanlar nelerdir?

Cevap

Ekipler; yangın söndürmede, insan tahliyesinde, saha etrafındaki trafiği kontrol etmede, ilk yardım ve sağlık yardımı
sağlamada, ceset çıkarmada ve kirletilmiş sahanın temizlenmesinde görev alabilirler.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!